Sử dụng Năng lượng & GHG

Sử dụng Năng lượng & Giới thiệu về Khí Nhà Kính

Sản xuất năng lượng và sử dụng năng lượng là những nguồn gây ô nhiễm không khí và Khí Nhà Kính (GHG) lớn nhất do con người tạo ra. Các tác động của năng lượng về hoạt động, môi trường và tài chính là những vấn đề chính cho các hoạt động của cơ sở. Nâng cao hiệu suất năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo trong suốt các quá trình hoạt động của cơ sở là một lĩnh vực trọng tâm quan trọng của tất cả các nhà máy.

Vì sự biến đổi khí hậu trở thành nguy cơ nghiêm trọng nhất đối với con người, môi trường và kinh tế trên thế giới, nên các chính phủ có thể áp đặt các yêu cầu và quy định nghiêm ngặt hơn. Nếu cơ sở của bạn làm giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính, thì nó sẽ giúp giảm bớt việc tiếp cận của bạn với các rủi ro theo quy định hoặc các yêu cầu mới từ các thương hiệu. Điều này cũng có thể tạo ra một lợi thế kinh tế cho công ty của bạn bằng cách giảm thiểu nguy cơ tăng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và chi phí năng lượng.

Bằng cách đưa ra việc tổ chức và hành động cần thiết cho một chương trình năng lượng, các cơ sở có thể:

 • giảm phát thải Khí Nhà Kính (GHG) và khí thải
 • giảm các chi phí
 • cải tiến các quy trình

Sử dụng Năng lượng trong Nhà máy của bạn

Bạn có thể giảm phát thải khí nhà kính bằng cách giảm tổng lượng năng lượng được sử dụng tại cơ sở của bạn và/hoặc bằng cách chuyển sang các nguồn nhiên liệu sạch hơn. Để hiểu cách cải tiến, trước tiên bạn cần phải bắt đầu bằng cách đo lượng sử dụng năng lượng của bạn, và thứ hai, sử dụng Higg để hiểu việc các nguồn năng lượng của bạn ảnh hưởng như thế nào đến các loại phát thải Khí Nhà Kính (GHG).

Cơ sở của bạn phải theo dõi các nguồn năng lượng sau đây do cơ sở của bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Phạm vi bao gồm các nguồn năng lượng được sử dụng trong quy trình sản xuất cũng như bất kỳ loại nguồn năng lượng nào khác không được sử dụng trong quy trình (dành cho căng tin, ký túc xá, xe cộ, v.v.) (nguồn: https://ghgprotocol.org ):

Lưu ý: Năng lượng được tiêu thụ bởi các cơ sở hoặc người thuê tại chỗ mà KHÔNG thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của cơ sở của bạn cần phải được loại trừ trong báo cáo năng lượng của bạn trong Higg FEM. Ví dụ, cần phải loại trừ năng lượng do nhà cung cấp dịch vụ ăn uống/căng-tin tại chỗ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của cơ sở của bạn.

 • Than đá
 • Khí Thiên nhiên
 • Xăng
 • Điêzen
 • Dầu nhiên liệu
 • Propane
 • LPG
 • Sinh khối
 • Quang điện Mặt trời
 • Nhiệt Mặt trời
 • Địa nhiệt
 • Thủy năng
 • Vi thủy năng
 • Gió

Cơ sở của bạn cũng phải theo dõi các nguồn năng lượng sau đây đó là kết quả của các hoạt động của bạn, nhưng xảy ra ở các nguồn được sở hữu hoặc được kiểm soát bởi một thực thể khác (nguồn: https://ghgprotocol.org)

 • Điện được mua
 • Nước lạnh được mua
 • Hơi nước được mua
 • Năng lượng Tái tạo đã Mua

Dưới đây là một danh sách các máy móc và thiết bị phổ biến sử dụng năng lượng (lưu ý: đây là một danh sách rất nhỏ về các thiết bị công nghiệp phổ biến):

 • Lò hơi
 • Hệ thống Khí Nén
 • Động cơ
 • Máy phát điện
 • HVAC
 • Lò đốt
 • Máy làm lạnh và lò đốt
 • Máy sấy
 • Đèn
 • Thiết bị Sản xuất

Sử dụng Năng lượng trong Higg FEM

Phần Năng lượng trong Higg FEM phục vụ như một phương pháp để đánh giá tiến bộ của một cơ sở trong việc thực hiện một chương trình năng lượng thành công. Trong khi việc quản lý tốt năng lượng mang lại những lợi ích đáng kể, bao gồm tiết kiệm chi phí và hiệu quả, nó yêu cầu sự tập trung và các nguồn lực thích hợp của tổ chức để thực hiện chính xác và thành công trong khi giảm sự tác động đến môi trường.

Phần Năng lượng theo Higg Index yêu cầu bạn:

 • Theo dõi tất cả các nguồn năng lượng và nhiên liệu và báo cáo số lượng được sử dụng trong năm dương lịch vừa qua
 • Xác định các yếu tố nào đóng góp nhiều nhất cho việc sử dụng năng lượng tại địa điểm được báo cáo (ví dụ như máy móc, các quy trình hoặc các hoạt động sử dụng năng lượng nhiều nhất)
 • Đặt một đường cơ sở được chuẩn hóa cho việc sử dụng năng lượng, ví dụ như “80 MJ trên một đơn vị sản xuất vào năm 2016”
 • Đặt các mục tiêu được tiêu chuẩn hóa cho việc giảm năng lượng, ví dụ như “Giảm 70% năng lượng sử dụng cho một đơn vị sản xuất chậm nhất vào năm 2025.”
 • Thiết lập một kế hoạch hành động với các hành động và các chiến lược cụ thể để đạt được các mục tiêu giảm năng lượng
 • Chứng minh việc giảm năng lượng so với đường cơ sở, ví dụ như “Năm ngoái chúng tôi đã sử dụng 60 MJ trên một đơn vị sản xuất, giảm 25% hàng năm.”

Theo dõi và Báo cáo việc Sử dụng Năng lượng trong Higg FEM

Theo dõi và báo cáo chính xác dữ liệu sử dụng năng lượng ngoài giờ cung cấp cho cơ sở và các bên liên quan thông tin chi tiết về các cơ hội cải thiện. Nếu dữ liệu không chính xác, thì điều này sẽ hạn chế khả năng hiểu được mức sử dụng năng lượng của cơ sở và xác định các hành động cụ thể sẽ giúp giảm tác động môi trường và nâng cao hiệu quả.

Khi thiết lập một chương trình theo dõi và báo cáo năng lượng, các nguyên tắc sau cần phải được áp dụng:

 • Tính trọn vẹn – Chương trình theo dõi và báo cáo cần phải bao gồm tất cả các nguồn liên quan (như được liệt kê trong FEM). Không nên loại trừ các nguồn khỏi việc theo dõi và báo cáo dữ liệu phải dựa trên tính cần thiết (ví dụ như ngoại lệ số lượng nhỏ).
 • Tính chính xác – Đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào của chương trình theo dõi năng lượng là chính xác và được lấy từ các nguồn đáng tin cậy (ví dụ như đồng hồ đã được hiệu chuẩn, các nguyên tắc đo lường khoa học đã thiết lập hoặc các ước tính kỹ thuật, v.v.)
 • Tính nhất quán – Sử dụng các phương pháp luận nhất quán để theo dõi dữ liệu về năng lượng cho phép so sánh việc sử dụng năng lượng theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong phương pháp theo dõi, nguồn năng lượng hoặc các hoạt động khác ảnh hưởng đến dữ liệu sử dụng năng lượng, thì điều này phải được ghi lại.
 • Tính minh bạch – Tất cả các nguồn dữ liệu (ví dụ như hóa đơn năng lượng, chỉ số đồng hồ, v.v), các giả định được sử dụng (ví dụ như các kỹ thuật ước tính) và các phương pháp tính toán phải được tiết lộ trong các kiểm kê dữ liệu và có thể dễ dàng xác minh thông qua hồ sơ tài liệu và bằng chứng hỗ trợ.
 • Quản lý Chất lượng Dữ liệu – Các hoạt động đảm bảo chất lượng (nội bộ hoặc bên ngoài) cần phải được xác định và thực hiện trên dữ liệu năng lượng cũng như các quy trình được sử dụng để thu thập và theo dõi dữ liệu để đảm bảo dữ liệu được báo cáo là chính xác. Để biết thêm hướng dẫn về quản lý chất lượng dữ liệu, hãy tham khảo Chương 7 của Tiêu chuẩn Báo cáo và Kế toán Doanh nghiệp Nghị đinh thư GHG: Quản lý Chất lượng Hàng tồn kho.

Các nguyên tắc trên được điều chỉnh từ Nghị định thư về Khí Nhà Kính – Chương 1: Các Nguyên tắc Báo cáo và Kế toán GHG.

Tính phát thải Khí thải Khí Nhà Kính (GHG) sử dụng Higg FEM

Các Khí Nhà Kính (GHG) là khí trong bầu khí quyển của Trái Đất hấp thụ/giữ lại một số bức xạ đi ra của Trái Đất, làm cho bầu không khí ấm lên (gọi là “hiệu ứng nhà kính”). Quá trình này là nguyên nhân chính của sự thay đổi khí hậu trái đất, được gọi là ‘biến đổi khí hậu’. Việc sản xuất và sử dụng năng lượng, vận chuyển, sử dụng khí làm lạnh, và các hoạt động khác tạo ra khí thải nhà kính gây hại cho môi trường. Tham khảo IPCC: www.ipcc.ch.

Ngoài việc cải thiện môi trường, việc xác định và quản lý nguồn và lượng phát thải Khí Nhà Kính (GHG) có thể mang lại lợi ích cho nhà máy của bạn theo các cách sau đây:

 • Giảm chi phí nguyên vật liệu liên quan đến việc giảm Khí Nhà Kính (GHG)
 • Tăng lợi thế cạnh tranh bằng cách phấn đấu để có sự thành công không có khí các-bon
 • Hãy bắt đầu các quy định tương lai về sự phát thải các-bon và Khí Nhà Kính (GHG).
 • Thông qua việc theo dõi và chiến lược thúc đẩy việc giảm thiểu, cơ sở đang chứng tỏ sự quản lý mang tính môi trường.

Sử dụng năng lượng tại nhà máy của bạn tạo ra phát thải GHG trực tiếp và gián tiếp. Đề cương GHG phân chia các loại phát thải này thành ba “phạm vi” rộng:

 • Phạm vi 1: Tất cả các phát thải GHG trực tiếp.
 • Phạm vi 2: Phát thải GHG gián tiếp từ việc tiêu thụ điện, nhiệt hoặc hơi được mua.
 • Phạm vi 3: Các loại phát thải gián tiếp khác, ví dụ như chiết xuất và sản xuất nguyên vật liệu và nhiên liệu được mua, các hoạt động liên quan đến vận chuyển, các hoạt động liên quan đến điện (ví dụ như mất mát trong Truyền gửi & Phân phối) không được đưa vào Phạm vi 2, các hoạt động thuê ngoài, tiêu hủy chất thải, v.v. (Nguồn: https://ghgprotocol.org)

Các Tài liệu Tham khảo Khác:

Hướng dẫn Báo cáo của HKEx về KPI Môi trường: https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Environmental-Social-and-Governance/Exchanges-guidance-materials-on-ESG/app2_envirokpis.pdf?la=en

Một khi bạn đã nhập số liệu sử dụng năng lượng tại nhà máy của bạn trong Higg FEM, công cụ này sẽ cung cấp tính toán GHG cho cả các phát thải Phạm vi 1 (trực tiếp) và Phạm vi 2 (gián tiếp) dựa trên các yếu tố phát thải lấy từ các nguồn miễn phí có sẵn công khai tốt nhất.

Năng lượng & Khí Nhà Kính (GHG) – Cấp 1

Questions
 • Nguồn Năng lượng
 • Cơ sở của bạn có theo dõi việc sử dụng năng lượng từ nguồn này không?
 • Nguồn năng lượng này đã được sử dụng bao nhiêu trong năm báo cáo này?
 • Đơn vị Đo
 • Phương pháp nào đã được sử dụng để theo dõi nguồn năng lượng này?
 • Tần suất đo lường mức sử dụng là bao nhiêu?
 • Hãy đưa ra thêm nhận xét

Tải lên được Đề xuất: a) Tùy chọn: bản tóm tắt hàng năm về mức tiêu thụ năng lượng cho từng loại nguồn năng lượng. KHÔNG phải tải lên các hóa đơn tiện ích, tuy nhiên phải có sẵn các hóa đơn đó cho những người xác minh xem xét tại thời điểm xác minh; b) Hình ảnh của các đồng hồ đo năng lượng được sử dụng để giám sát việc tiêu thụ các nguồn năng lượng chính nếu có.

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn hoàn thành việc theo dõi tất cả các nguồn năng lượng mà cơ sở của bạn sử dụng.

Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đã hoàn thành việc theo dõi ít nhất một trong các nguồn năng lượng, nhưng chưa theo dõi được tất cả các nguồn năng lượng.

Higg FEM chuyển đổi dữ liệu sử dụng năng lượng thành các đơn vị phổ biến (MJ), % tổng lượng sử dụng và tương đương về co2.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để bạn nhập dữ liệu định lượng cho biết lượng năng lượng mà cơ sở của bạn đang sử dụng. Câu hỏi này cũng giúp bạn xây dựng danh sách nguồn năng lượng của cơ sở của bạn, điều này cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về năng lượng nào đang được sử dụng, nơi nó đang được sử dụng trong nhà máy của bạn, và bao nhiêu năng lượng đang được sử dụng.

Việc đo lường mức sử dụng năng lượng từ tất cả các nguồn là nền tảng của việc quản lý năng lượng và chương trình bền vững tổng thể cho một công ty. Việc đo lường tất cả các nguồn năng lượng cho phép bạn phân tích những nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất của bạn, phát hiện ra bất cứ sự tiêu thụ bất thường nào, đặt các mục tiêu giảm năng lượng và đo lượng phát thải khí nhà kính (GHG).

Mục đích của việc hoàn thành các mục năng lượng là để xác định các cơ hội giảm thiểu việc sử dụng năng lượng. Bước đầu tiên để làm điều đó là để hiểu những nguồn sử dụng năng lượng lớn nhất của bạn. Một khi bạn biết điều đó, thì bạn sẽ có thể ưu tiên việc giảm thiểu sử dụng. Ví dụ, câu hỏi này giúp bạn hiểu được liệu bạn nên tập trung vào việc giảm sử dụng điện hoặc một nguồn năng lượng khác.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Vui lòng bao gồm tất cả năng lượng được sử dụng trong ranh giới vật lý của cơ sở và hoạt động tại địa điểm dưới sự kiểm soát kinh doanh của bạn (được sở hữu, vận hành hoặc thuê trực tiếp). Vui lòng loại trừ bất cứ dịch vụ hoặc khu vực thuê ngoài nào ví dụ như căng tin hợp đồng hoặc cửa hàng cho thuê.

Theo dõi việc sử dụng năng lượng được coi là bước đầu tiên trong việc quản lý sử dụng năng lượng. Khi thiết lập chương trình báo cáo và theo dõi năng lượng của bạn, hãy bắt đầu bằng cách làm những điều sau đây:

 • Lập các quy trình kinh doanh và hoạt động để xác định các nguồn sử dụng năng lượng.
  • Lưu ý: Năng lượng được tiêu thụ bởi các cơ sở hoặc người thuê tại chỗ mà KHÔNG thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của cơ sở của bạn cần phải được loại trừ trong báo cáo năng lượng của bạn trong Higg FEM. Ví dụ, cần phải loại trừ năng lượng do nhà cung cấp dịch vụ ăn uống/căng-tin tại chỗ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của cơ sở của bạn.
  •  
 • Thiết lập các thủ tục để thu thập và theo dõi dữ liệu sử dụng năng lượng:
  • Sử dụng hóa đơn tiện ích để xác định số lượng điện, hơi nước và nhiệt đã mua được sử dụng.
  • Theo dõi các loại nhiên liệu khác được sử dụng để tạo năng lượng tại chỗ chẳng hạn như máy phát điện chạy bằng diesel và lò hơi dùng than thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi cơ sở.
  • Theo dõi các nhiên liệu được sử dụng cho các nguồn đốt di động do cơ sở sở hữu hoặc kiểm soát ví dụ như xe ô tô cá nhân và xe nâng.
  • Cài đặt các máy đo phụ để theo dõi lượng năng lượng tái tạo được tạo ra, nếu năng lượng tái sinh được tạo ra tại chỗ.
  • Nếu các kỹ thuật ước tính được sử dụng, thì phương pháp tính toán cần phải được xác định rõ ràng và được hỗ trợ bởi các dữ liệu có thể kiểm chứng.
 • Ghi lại dữ liệu theo dõi (ví dụ như hồ sơ tiêu thụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) ở định dạng dễ xem lại [ví dụ như bảng tính (ví dụ như Microsoft Excel) hoặc chương trình phân tích dữ liệu tương tự cho phép xuất dữ liệu ở định dạng con người có thể đọc được (ví dụ như Excel, csv)] và duy trì bằng chứng hỗ trợ có liên quan để xem xét trong quá trình xác minh.

Báo cáo Dữ liệu Năng lượng trong Higg FEM

Trước khi báo cáo dữ liệu sử dụng năng lượng trong FEM, cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu VÀ các quy trình được sử dụng để thu thập và ghi lại dữ liệu có hiệu quả trong việc tạo ra dữ liệu năng lượng chính xác.

Nên làm:

 • Xem lại dữ liệu nguồn (ví dụ như hóa đơn tiện ích, nhật ký đồng hồ, v.v.) so với tổng số được tổng hợp để đảm bảo dữ liệu là chính xác.
 • So sánh năm hiện tại với dữ liệu lịch sử. Bất kỳ thay đổi quan trọng nào (ví dụ như tăng hoặc giảm hơn 10%) cẩn phải được quy cho những thay đổi đã biết. Nếu không, thì có thể phải tiến hành điều tra thêm.
 • Đảm bảo các phiên bản mới nhất và cập nhật của các bảng tính theo dõi dữ liệu đang được sử dụng và tất cả các tính toán/công thức tự động đều chính xác.
 • Đảm bảo các đơn vị thích hợp được báo cáo và xác minh mọi chuyển đổi đơn vị từ dữ liệu nguồn sang dữ liệu được báo cáo.
 • Xem lại bất kỳ giả định hoặc phương pháp ước tính/tính toán nào để đảm bảo độ chính xác
 • Thêm ghi chú vào trường “Cung cấp bất kỳ nhận xét bổ sung nào” để mô tả bất kỳ giả định dữ liệu nào, phương pháp ước tính hoặc nhận xét có liên quan khác về dữ liệu cho một nguồn cụ thể.

Không Làm:

 • Báo cáo dữ liệu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh).
 • Báo cáo dữ liệu ước tính nếu nó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Phần Câu hỏi thường gặp về Năng lượng

 1. Cái gì là điểm khác biệt giữa diesel và dầu diesel?
  Diesel đề cập đến diesel được sử dụng cho máy phát điện hoặc phương tiện giao thông trong khi đó dầu diesel lại đề cập đến loại dầu được dùng để sưởi/ các thiết bị cơ khí khác.
 2. Đâu là điểm khác biệt giữa petrol và gasoline?
  Petrol và gasonline đề cập đến cùng một thứ.
 3. Hệ thống pin quang điện mặt trời (Solar PV) là gì?
  Hệ thống pin quang điện mặt trời là một hệ thống để chuyển đổi bức xạ mặt trời thành nguồn cung cấp điện. Do đó, hệ thống sưởi bằng nhiệt lượng mặt trời không được xem là pin quang điện mặt trời.
 4. Cái gì là phân loại nguồn năng lượng đúng cho vải vụn?
  Vải vụn được làm từ cellulose nên được xem là năng lượng sinh khối. Vì không có phân loại cụ thể cho vải vụn trong mục năng lượng sinh khối, nó có thể được phân loại là “Năng lượng sinh khối – Không rõ phân loại cụ thể”.
 5. Làm sao để chuyển đổi hơi nước từ mét khối sang các đơn vị chúng ta dùng trên nền tảng?
  Hơi nước có thể được báo cáo dưới dạng đơn vị megajoule (MJ) theo công thức sau đây.
  Hơi nước (MJ) = Hơi nước (mét khối) x 1000 (kg/mét khối) x enthalpy cụ thể của hơi nước (MJ/kg) trong khi enthalpy cụ thể của hơi nước tùy thuộc vào áp lực của lò hơi. (Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu hơi nước: https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-d_457.html)
  Ví dụ:
  200 mét khối hơi trong lò hơi áp suất 7 bar bằng bao nhiêu megajoule?
  Enthalpy cụ thể của hơi nước dưới áp suất lò hơi 7 bar = 2762 MJ/kg
  Hơi (MJ) = Hơi (mét khối) x 1000 (kg/mét khối) x enthalpy cụ thể của hơi (MJ/kg)
  = 200 x 1000 x 2762 = 552400 MJ

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh dữ liệu sử dụng năng lượng của một cơ sở, Người xác minh phải xem xét tất cả các khía cạnh của chương trình theo dõi năng lượng của cơ sở có thể tạo ra sự không chính xác, bao gồm:

 • Các quy trình thu thập dữ liệu ban đầu và các nguồn dữ liệu (ví dụ như hóa đơn, đồng hồ đo tại chỗ, nhật ký đo đếm, v.v.); và
 • Quy trình và các công cụ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu (ví dụ như các tính toán bảng tính, các chuyển đổi đơn vị, v.v.)

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Tần số và phương pháp đo dành cho tất cả các nguồn năng lượng
 • Hồ sơ đo điện, nhiên liệu, hơi nước và năng lượng khác (ví dụ như hóa đơn hàng tháng và hồ sơ tiêu dùng hàng năm; các hồ sơ đo được soạn trong bảng tính (ví dụ như excel) là ổn miễn là cũng có hồ sơ đo để xem xét) có tổng số khớp với các câu trả lời được báo cáo cho tất cả các câu hỏi đã được trả lời.
 • Hồ sơ hiệu chuẩn đồng hồ nếu có (ví dụ như theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất)
 • Phương pháp ước tính được ghi lại nếu có
 • Tất cả các nguồn năng lượng tại cơ sở đều được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là tất cả các nguồn được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 đều có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột là chính xác.

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
 • Thảo luận với Ban Quản lý:
  • Ban Quản lý có biết về các luật và quy định, nếu áp dụng, liên quan đến việc sử dụng năng lượng, vận chuyển và phát thải Khí Nhà Kính (GHG) không?
  • Ban Quản lý có cung cấp các nguồn lực thích hợp để đảm bảo rằng các luật và quy định hiện hành được duy trì không?
  • Cơ sở có đang đáp ứng các yêu cầu của địa phương về lưu trữ hôd sơ và tiêu thụ năng lượng không?
 • Những Nhân viên Chủ chốt:
 • Nhân viên Chủ chốt biết về chương trình theo dõi dữ liệu năng lượng của cơ sở và cách duy trì chất lượng dữ liệu
 • Những Nhân viên Chủ chốt có biết về các yêu cầu giấy phép/giấy cấp phép cho việc sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính, nếu áp dụng không?
 • Các nhân viên có thể tiếp cận và hiểu các quy trình về việc sử dụng năng lượng, vận chuyển và phát thải khí nhà kính, nếu áp dụng không?

 

 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
 • Máy đo tại chỗ
 • Thiết bị liên quan đến năng lượng (sản xuất hoặc tiêu thụ năng lượng)
  • Bảo trì (dường như được bảo trì tốt?)
  • Bất cứ rò rỉ nào (ví dụ như hơi nước?)
 • Chụp ảnh các thiết bị liên quan đến năng lượng

Điểm một phần

 • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời “Toàn bộ Điểm” ở trên đối với ít nhất một nguồn năng lượng tại cơ sở. Điều này phải được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là ít nhất một (nhưng không phải tất cả các) nguồn năng lượng được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột và có bằng chứng để hỗ trợ tất cả các câu trả lời.

 

Câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi cho Bộ Công cụ Dệt May Gia đình và May mặc của Tổ chức Bền vững. Chỉ số Hiệu suất Chính về Sản xuất – Cường độ Phát thải Khí Nhà Kính (GHG) hỏi người trả lời về cường độ phát thải khí nhà kính của các cơ sở sản xuất cuối cùng. Dữ liệu của cơ sở có thể được tổng hợp theo nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC. Chỉ số Hiệu suất Chính về Chuỗi Cung ứng – Phát thải Khí Nhà Kính (GHG) hỏi người trả lời xem liệu các phát thải khí nhà kính của Phạm vi 1 và 2 có được báo cáo bởi các cơ sở sản xuất vải không. Dữ liệu của cơ sở có thể được tổng hợp theo nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC.

Năng lượng & Khí Nhà Kính (GHG) – Cấp 2

Questions

Nếu có, chọn tất cả các nguồn năng lượng mà cơ sở của bạn đã đặt ra ranh giới cơ bản.

 • Nguồn
 • Bạn đã đặt một đường cơ sở cho nguồn này chưa?
 • Đường cơ sở này là tuyệt đối hay tiêu chuẩn?
 • Giá trị nền là gì?
 • Đơn vị Đo
 • Nhập năm của đường cơ sở
 • Đường cơ sở của bạn được tính toán như thế nào?
 • Giá trị nền đã được xác minh chưa?

Tải lên được Đề xuất: Bản mô tả về cách đường cơ sở được tính toán (KHÔNG cần tải lên các hồ sơ tiêu thụ hàng năm, tuy nhiên, các hồ sơ đó cần phải có sẵn để người xác minh xem xét tại thời điểm xác minh.

Ý định của câu hỏi là gì?

Để thể hiện sự cải thiện hoặc cắt giảm năng lượng, điều quan trọng là phải biết điểm bắt đầu của bạn là gì. Thiết lập một đường cơ sở (tức là hiệu suất hàng năm của một thông số được đặt tại một năm cơ sở đã xác định) cho phép bạn có điểm tham chiếu rõ ràng cho việc theo dõi hiệu suất năng lượng liên tục và thiết lập mục tiêu.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

“Đường cơ sở” là một điểm xuất phát hoặc điểm chuẩn mà bạn có thể sử dụng để tự so sánh theo thời gian.

Trong Higg FEM, đường cơ sở có thể là “tuyệt đối” (tổng lượng tiêu thụ cho một năm báo cáo. ví dụ như 1.500.000 kWh mỗi năm) hoặc “được chuẩn hóa” cho một sản phẩm hoặc chỉ số hoạt động (ví dụ như 0,15 kWh trên một đơn vị sản xuất). Chuẩn hóa dữ liệu được khuyến nghị để tính đến các biến động hoạt động vì điều này cung cấp cho việc so sánh dữ liệu qua từng năm tốt hơn và do đó các phân tích hữu ích hơn và có thể hành động.

Khi thiết lập đường cơ sở, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Xác nhận dữ liệu nguồn năng lượng là ổn định và đủ để sử dụng để xác định đường cơ sở. Trong Higg FEM, một đường cơ sở cần phải gồm có dữ liệu của cả năm dương lịch.
  • Lưu ý: Nói chung, nếu nhà máy của bạn đã trải qua những thay đổi lớn về cấu trúc hoặc hoạt động, ví dụ như mua lại hoặc thay đổi loại sản phẩm, thì nói chung bạn cần phải thiết lập hoặc đặt lại đường cơ sở sau khi những thay đổi đó hoàn thành.
 • Xác định xem liệu đường cơ sở sẽ là Tuyệt đối hay Chuẩn hóa (Ưu tiên các đường cơ sở chuẩn hóa)
 • Xác minh dữ liệu nguồn và chuẩn hóa dữ liệu chỉ số là chính xác.
  • Dữ liệu năng lượng và sản xuất từ các xác minh, thanh tra nội bộ hoặc bên ngoài theo Higg FEM 3.0 trước đây được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn là xác minh dữ liệu nguồn có thể chấp nhận được.
 • Áp dụng số liệu đường cơ sở thích hợp (nghĩa là mỗi năm cho tuyệt đối HOẶC chia cho số liệu chuẩn hóa đã chọn 1.500.000 kWh trên 1.000.000 sản phẩm = 1,5kWh/sản phẩm)
  • Lưu ý: Đối với mức tiêu thụ năng lượng không liên quan đến sản xuất, các chỉ số chuẩn hóa khác cần phải được sử dụng khi thích hợp (ví dụ như Mức tiêu thụ khí tự nhiên trong căng tin có thể được chuẩn hóa trên mỗi bữa ăn được phục vụ hoặc trên mỗi công nhân)

Lưu ý: Nếu đường cơ sở được sử dụng để đánh giá hiệu suất so với mục tiêu, thì đường cơ sở cần phải được giữ không thay đổi.

Báo cáo dữ liệu đường cơ sở trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét dữ liệu nguồn và dữ liệu chỉ số chuẩn hóa thô (hóa đơn nước, nhật ký đồng hồ, số lượng sản xuất, v.v.) so với tổng số tổng hợp được sử dụng để xác định (các) đường cơ sở để đảm bảo chúng là chính xác. (ví dụ như kiểm tra kỹ hồ sơ tiêu thụ điện hàng tháng để đảm bảo chúng khớp với lượng tiêu thụ hàng năm được sử dụng để tính toán đường cơ sở).
 • Chọn loại đường cơ sở thích hợp trong FEM – Tuyệt đối hoặc Chuẩn hóa.
 • Đảm bảo các đơn vị thích hợp được báo cáo và xác minh mọi chuyển đổi đơn vị từ dữ liệu nguồn sang dữ liệu được báo cáo.
 • Nhập năm của đường cơ sở. Đây là năm mà dữ liệu của đường cơ sở đại diện.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về cách tính đường cơ sở (ví dụ như mức tiêu thụ điện được chuẩn hóa trên mỗi mét vải được sản xuất).
 • Chỉ chọn Có cho câu hỏi “Đường cơ sở đã được xác minh chưa?” nếu dữ liệu đường cơ sở đã được xác minh đầy đủ trong một cuộc xác minh Higg FEM 3.0 trước đó, hoặc bằng một cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài do nhân viên có chuyên môn thực hiện.

Không Làm:

 • Báo cáo một đường cơ sở không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo một đường cơ sở dựa trên dữ liệu không đầy đủ (ví dụ như không phải dữ liệu của cả năm).
 • Báo cáo một đường cơ sở tính nếu nó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các đường cơ sở của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả dữ liệu nguồn (hóa đơn tiện ích, nhật ký đo lường, số lượng sản xuất) và tổng dữ liệu tổng hợp cho năm đường cơ sở; và/hoặc
 • Hồ sơ xác minh dữ liệu đường cơ sở nếu có (ví dụ như Xác minh Higg trước đó, đánh giá chất lượng dữ liệu, đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài, v.v.)

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

 

 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Mô tả/Phương pháp cho thấy cách tính đường cơ sở.
 • Tài liệu cho thấy rằng đường cơ sở khớp với các hồ sơ tiêu thụ trong năm thiết lập đường cơ sở.
 • Cần trình bày được dữ liệu đường cơ sở đã được đánh giá xác minh như thế nào (ví dụ như sử dụng dữ liệu đã được đánh giá của Higg FEM 3.0, sử dụng quy trình đánh giá nội bộ/bên ngoài)

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
 • Thảo luận với đội ngũ chịu trách nhiệm quản lý các thông số.  Đội ngũ phải giải thích và chứng minh được một cách rõ ràng về dữ liệu đường cơ sở đã được tính toán và xác minh như thế nào (ví dụ, sử dụng dữ liệu đã được xác nhận của Higg FEM 3.0, sử dụng quy trình xác nhận nội bộ, kiểm toán độc lập, v.v)

Tải lên phương pháp để xác định các yếu tố sử dụng năng lượng cao nhất

Yếu tố sử dụng năng lượng cao nhất tại cơ sở của bạn là gì?

Đây có thể là bất cứ yếu tố nào trong sản xuất như máy móc, quy trình hoặc bộ phận

Tải lên được Đề xuất: a) Xếp hạng của các quy trình, dịch vụ hoặc vận hành tiêu thụ nhiều năng lượng nhất (với các giá trị tiêu thụ năng lượng); b) Bản sao của một cuộc kiểm toán năng lượng được tiến hành bởi một chuyên gia quản lý năng lượng nội bộ hoặc bên ngoài (nếu có)

Điều quan trọng là bạn phải hiểu đâu là yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng ở cơ sở của bạn nhiều nhất. Điều này cho phép bạn đặt mục tiêu chiến lược cho những yếu tố đó để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và/hoặc mức phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Hãy trả lời là Có chỉ khi bạn có các hồ sơ và phương pháp để xác định các yếu tố cao nhất của việc sử dụng năng lượng tại địa điểm (ví d như: quy trình, máy móc, vận hành, v.v).

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để có cơ sở hoàn thành một phân tích toàn bộ cơ sở để đánh giá số lượng và các nguồn nguồn năng lượng ở tất cả những nơi mà năng lượng được sử dụng (ví dụ: quy trình, đèn, HVAC, lò hơi, v.v). Mục đích của câu hỏi là để cơ sở chứng minh rằng họ ưu tiên có chiến lược cho các hoạt động hoặc quy trình có mức tiêu thụ năng lượng cao nhất cho các chương trình tiết kiệm năng lượng hoặc có kế hoạch thay thế nguồn năng lượng bằng năng lượng tái tạo.

 

Để các nỗ lực về sự bền vững có hiệu quả, cơ sở phải xác định và xếp hạng hoạt động hoặc quy trình tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong phạm vi cơ sở. Khi một cơ sở hiểu được những hoạt động hoặc quy trình nào tiêu thụ nhiều năng lượng nhất, thì cơ sở đó có thể giảm có chiến lược tiêu thụ năng lượng đó bằng cách ưu tiên và nhắm mục tiêu các hoạt động hoặc quy trình đó, hoặc thay thế nguồn năng lượng đó bằng năng lượng tái tạo. Một cơ sở phải có khả năng đo lường việc sử dụng trước khi chúng có thể được quản lý có hiệu quả.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một cơ sở có thể đánh giá các quy trình và hoạt động tiêu thụ năng lượng nhất dựa trên việc vạch ra các quy trình sản xuất, cùng với danh sách máy móc, các thông số sử dụng năng lượng liên quan, các nguồn năng lượng (tức là dầu nhiên liệu, khí tự nhiên, điện, v.v) và dữ liệu sử dụng năng lượng. Dưới đây là các hoạt động hoặc quy trình phổ biến có ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng:

 • Lò hơi và máy phát điện
 • Hệ thống khí nén
 • Động cơ
 • Thiết bị cũ hoặc không hiệu quả
 • Vị trí thiết bị

Dưới đây là một số cách để bắt đầu:

 • Xác định những máy móc cụ thể tiêu thụ năng lượng bằng cách lập một danh sách máy móc
 • Phân tích công suất của trang thiết bị nhân cho số giờ vận hành để ước tính nhu cầu sử dụng điện
 • Lắp đặt các thiết bị điện tử để theo dõi việc sử dụng năng lượng theo thời gian (ví dụ, bộ thu thập dữ liệu, bộ ghi dữ liệu, hoặc máy đo phụ)
 • Thuê một kỹ sư năng lượng chuyên nghiệp được chứng nhận để tiến hành đánh giá năng lượng
 • Hợp nhất dữ liệu về tiêu thụ năng lượng ở mỗi quy trình sản xuất/ loại máy móc và xếp hạng từ tiêu thụ nhiều nhất đến tiêu thụ ít nhất

Bất kỳ lựa chọn nào được liệt kê ở trên về cách bắt đầu xác định các hoạt động hoặc quy trình tiêu thụ năng lượng cao nhất của bạn đều được chấp nhận.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:

(Cung cấp ít nhất một tài liệu đầy đủ và cập nhật, ví dụ như):

 • Các hồ sơ về những ảnh hưởng năng lượng tại địa điểm (ví dụ: danh sách các máy móc và đánh giá năng lượng/tiêu thụ)
  • Các cuộc thanh tra năng lượng mới đây do một thanh tra viên về năng lượng đủ trình độ tiến hành (nội bộ hoặc từ bên ngoài)
  • Hồ sơ tiêu thụ được phân tích chính xác, và các hoạt động hoặc quy trình được phân loại từ mức tiêu thụ cao nhất đến thấp nhất
  • Các kế hoạch cấp vốn để thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng mới

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Hiểu về các đánh giá năng lượng của thiết bị
  • Các nhân viên có liên quan có một sự hiểu biết chung về cách họ, và các hoạt động tại địa điểm của họ và các hoạt động vận hành, có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính

 

 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Thiết bị được sử dụng trong nhà máy
  • Sự có mặt của bộ thu thập dữ liệu để theo dõi việc sử dụng năng lượng theo thời gian
  • Các nguồn năng lượng khác không được liệt kê trong danh sách hồ sơ năng lượng
 • Nguồn
 • Bạn đã đặt một mục tiêu cho nguồn này chưa?
 • Mục tiêu thay đổi mức sử dụng năng lượng từ nguồn này của bạn là gì? (Nhập tỷ lệ phần trăm âm cho mục tiêu giảm và tỷ lệ phần trăm dương cho mục tiêu tăng.)
 • Đơn vị Đo
 • Nhập năm mục tiêu
 • Đây là một mục tiêu được chuẩn hóa hay tuyệt đối?
 • Mô tả các biện pháp đã được lên kế hoạch để đạt được mục tiêu này (làm thế nào bạn sẽ đạt được mục tiêu)

Tải lên được đề xuất: các mục tiêu tổng hợp cho các nguồn năng lượng khác nhau

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho các nguồn năng lượng mà chiếm từ 80% trở lên trong tổng mức sử dụng năng lượng của bạn.

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn đặt mục tiêu cho các nguồn năng lượng chiếm 50-79% tổng mức sử dụng năng lượng của bạn. Số điểm này nhằm để thưởng cho mục tiêu cải thiện mức sử dụng nguồn năng lượng lớn nhất giúp tối đa hóa tác động môi trường của bạn.

Xin Lưu ý: Toàn bộ điểm hoặc Một phần điểm được tự động tính toán dựa trên những nguồn bạn báo cáo có mục tiêu cải thiện.

Đảm bảo nhập phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 để giảm 5%)tỷ lệ phần trăm dương cho mục tiêu sử dụng tăng (ví dụ như 5 cho mức tăng sử dụng 5%).  Nếu bạn chuyển đổi các nguồn năng lượng của mình từ nguồn này sang nguồn khác (ví dụ như thay thế điện bằng điện mặt trời), thì vui lòng đặt mục tiêu dương cho điện mặt trời để cho biết bạn sử dụng nhiều năng lượng hơn được tạo ra từ điện mặt trời và đặt mục tiêu âm cho điện để cho biết bạn nhắm mục tiêu sử dụng ít hơn từ nguồn này.

Ý định của câu hỏi là gì?

Dành cho các cơ sở đã hoàn thành ít nhất một mục tiêu giảm năng lượng cho cơ sở của bạn.

Các công ty bền vững liên tục hướng tới việc giảm thiểu các tác động môi trường của họ. Bây giờ bạn đã biết lượng năng lượng mà cơ sở của bạn sử dụng (“đường cơ sở” của bạn), và các đối tượng sử dụng nhiều năng lượng nhất của bạn, bạn đã sẵn sàng để thiết lập các mục tiêu giảm sử dụng năng lượng của bạn.

Các mục tiêu có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn (Ngắn hạn = dưới 3 năm, Dài hạn = hơn 3 năm). Một khi đã được thiết lập, cần phải tiến hành đánh giá sự tiến bộ ít nhất mỗi quý một lần để đảm bảo rằng các điều chỉnh được thực hiện khi cần thiết để đi đúng hướng nhằm đạt được thành công.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một mục tiêu có thể sử dụng các thông số tuyệt đối hoặc chuẩn hóa để thúc đẩy các tiến bộ định lượng được trước một ngày đã xác định so với dữ liệu đường cơ sở. Đối với Higg FEM, các mục tiêu giảm có thể được chuẩn hóa thành đơn vị khối lượng hàng năm (được chọn trong phần Thông tin Địa điểm: Đơn vị khối lượng hàng năm) hoặc số liệu hoạt động thích hợp khác. Một mục tiêu được chuẩn hóa cho bạn thấy khi tiến bộ là có thật chứ không phải là một kết quả của những thay đổi về kinh doanh ví dụ như giảm sản xuất. Ví dụ của một mục tiêu được chuẩn hóa là KWh năng lượng được sử dụng để sản xuất một kg sản phẩm có thể bán được (kWh/kg).

FEM yêu cầu các mục tiêu chính thức phải được thiết lập để có thể trả lời là cho câu hỏi này. Khi thiết lập các mục tiêu cải thiện chính thức, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Mục tiêu dựa trên đánh giá chính thức về các cơ hội và hành động cải thiện (ví dụ như thay thế hoặc nâng cấp thiết bị) để tính toán lượng năng lượng có thể giảm.
  • Ví dụ: Đặt mục tiêu dựa trên đánh giá về việc thay thế lò hơi dự kiến sẽ giảm 10% mức tiêu thụ điện hàng năm trên một sản phẩm được tính toán dựa trên đánh giá chính thức về các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất lò hơi và tải vận hành dự kiến.
 • Xác định đại lượng mục tiêu chính xác, được biểu thị bằng phần trăm (ví dụ như giảm 5% mức tiêu thụ điện chuẩn hóa trên mỗi sản phẩm). Điều này phải dựa trên đánh giá chính thức như đã nói ở trên.
 • Xác định xem liệu mục tiêu sẽ là Tuyệt đối hay Chuẩn hóa cho một số liệu sản xuất hoặc hoạt động.
 • Xác định ngày bắt đầu (tức là “đường cơ sở”) của mục tiêu.
 • Xác định ngày kết thúc của mục tiêu, nghĩa là ngày hoàn thành dự kiến của các cải thiện bắt buộc.
 • Xác định các đơn vị đo lường thích hợp.
 • Thiết lập các thủ tục để xem xét mục tiêu. Xem xét này cần phải bao gồm một đánh giá về các hành động đã thực hiện và tiến độ đạt được mục tiêu đã xác định. Đánh giá hàng quý được khuyến khích.
 • Đảm bảo mục tiêu có liên quan đến việc giảm sử dụng năng lượng của địa điểm (ví dụ như tập trung vào những việc sử dụng lượng năng lượng nhiều nhất tại địa điểm)

Báo cáo Mục tiêu trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét mục tiêu để đảm bảo tất cả các khía cạnh nêu trên được bao quát và thông tin là chính xác.
 • Nhập mức giảm hoặc cải thiện được nhắm mục tiêu dưới dạng phần trăm. Đảm bảo nhập phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 để giảm 5%)tỷ lệ phần trăm dương cho mục tiêu sử dụng tăng (ví dụ như 5 cho mức tăng sử dụng 5%).
 • Chọn loại mục tiêu thích hợp trong FEM – Tuyệt đối hoặc Chuẩn hóa.
 • Cung cấp đầy đủ chi tiết về cách đạt được mục tiêu trong trường “Mô tả các biện pháp được lên kế hoạch để đạt được mục tiêu này:” (ví dụ: Giảm 3% mức tiêu thụ điện chuẩn hóa bằng cách thay thế 500 đèn T8 bằng đèn LED).

 

Không Làm:

 • Báo cáo mục tiêu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo mục tiêu dựa trên không đủ dữ liệu. (ví dụ như một mục tiêu giảm không dựa trên đánh giá chính thức về các tùy chọn như nâng cấp thiết bị để đáp ứng mục tiêu đã nêu HOẶC các hành động để đạt mục tiêu chưa được xác định.)
 • Báo cáo một mục tiêu ước tính nếu mục tiêu đó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các mục tiêu của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả các bằng chứng hỗ trợ (ví dụ như các tính toán, dữ liệu sử dụng năng lượng và các đường cơ sở, thông số kỹ thuật thiết bị mới/đề xuất, v.v.) để xác minh rằng mục tiêu được dựa trên đánh giá chính thức về các cơ hội cải thiện.
 • Các hoạt động của cơ sở liên quan đến việc sử dụng và các nguồn năng lượng để đảm bảo các mục tiêu và cơ hội được đánh giá là có liên quan đến việc sử dụng năng lượng của cơ sở.

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu hỗ trợ chứng minh các mục tiêu dựa trên một đánh giá chính thức về các cơ hội cắt giảm/cải thiện (ví dụ như các tính toán, dữ liệu sử dụng năng lượng/GHG và các đường cơ sở, thông số kỹ thuật thiết bị mới/đề xuất, v.v.)
  • Phương pháp luận và các tính toán hỗ trợ để cho biết (các) mục tiêu đã được tính toán như thế nào
  • Danh sách các biện pháp/hành động cần thực hiện để đạt được mục tiêu
  • Mục tiêu được thông báo cho các nhân viên liên quan và được liên kết đến việc sử dụng lượng nước chủ yếu của cơ sở đã được xác định trong Câu hỏi 1.
   • Các phương pháp thông báo có thể bao gồm: Họp, đăng thông báo, phát hành bản tin, bất cứ hình thức thông báo bằng văn bản nào khác cho các nhân viên tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng năng lượng trong cơ sở.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý các mục tiêu. Đội ngũ phải giải thích rõ ràng và chứng minh cách xác định mục tiêu (ví dụ như dựa trên các mức giảm được tính toán từ việc đánh giá các cơ hội cải thiện) và cách mục tiêu được giám sát và xem xét.
  • Ban Quản lý tích cực thúc đẩy hoặc ủng hộ việc bảo tồn năng lượng chủ động.
  • Ban Quản lý đang thúc đẩy việc cải tiến liên tục và rà soát các mục tiêu giảm thiểu năng lượng tại địa điểm trên cơ sở hàng năm.
  • Dữ liệu về việc tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính được cung cấp cho các bên liên quan nội bộ và/hoặc bên ngoài nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình để đạt được các mục tiêu.

Điểm một phần

 • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời “Có” nhưng đối với các nguồn (hoặc một nguồn) tổng cộng 79% hoặc ít hơn về sử dụng năng lượng (dữ liệu này được tìm thấy trong việc tính toán % đóng góp trong Câu hỏi 1)

Ví dụ về cách tính điểm cho câu hỏi này:

Nếu các nguồn và việc sử dụng năng lượng của một cơ sở như sau:

 • 80% năng lượng được sử dụng là từ Điện được Mua;
 • 5% là từ nhiên liệu diesel cho máy phát điện dự phòng; và
 • 5% là từ LPG được sử dụng trong Căng tin

Để đạt được toàn bộ điểm, cơ sở cần phải có các mục tiêu (tối thiểu) đề cập điện được mua vì nguồn này chiếm 80% tổng năng lượng sử dụng của cơ sở.

Nếu mục tiêu chỉ được đặt cho nhiên liệu diesel và/hoặc LPG, thì cơ sở vẫn có thể chọn Có cho câu hỏi chính cho việc đặt mục tiêu, tuy nhiên sẽ không có điểm nào vì các nguồn này chiếm dưới 50% tổng năng lượng sử dụng của cơ sở.

Lưu ý rằng lượng giảm năng lượng mục tiêu hoặc thực tế (tức là theo kWh) không được sử dụng để xác định điểm được tính. 

Mục tiêu của việc này là khen thưởng các cơ sở cho việc nhắm đến giảm thiểu các nguồn sử dụng năng lượng quan trọng nhất và các loại phát thải GHG tại chỗ nhằm giảm thiểu tối đa tác động môi trường.

 • Nhập năm tham chiếu
 • Mục tiêu giảm các loại phát thải GHG tổng thể của cơ sở của bạn là gì? (Nhập phần trăm âm cho mục tiêu giảm.)
 • Đơn vị Đo
 • Nhập năm mục tiêu
 • Đây là một mục tiêu được chuẩn hóa hay tuyệt đối?
 • Mô tả các biện pháp đã được lên kế hoạch để đạt được mục tiêu này (làm thế nào bạn sẽ đạt được mục tiêu)

Tải lên được đề xuất: các mục tiêu tổng hợp của các hoạt động khác nhau giúp giảm các loại phát thải GHG

Câu hỏi này không được chấm điểm trong năm báo cáo Higg FEM 2020. Điểm có thể được áp dụng trong năm báo cáo trong tương lai.

Đảm bảo nhập tỷ lệ phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 cho mức giảm 5%).

Ý định của câu hỏi là gì?

Các công ty bền vững liên tục hướng tới việc giảm thiểu các tác động môi trường của họ. Bây giờ bạn đã biết cơ sở của bạn thải ra bao nhiêu lượng phát thải GHG (“đường cơ sở” của bạn) và các yếu tố lớn nhất của việc sử dụng năng lượng trong Câu hỏi 1 về Năng lượng, bạn đã sẵn sàng đặt ra các mục tiêu để giảm các loại phát thải GHG tổng thể của mình.

Các mục tiêu có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn (Ngắn hạn = dưới 3 năm, Dài hạn = hơn 3 năm). Một khi đã được thiết lập, cần phải tiến hành đánh giá sự tiến bộ ít nhất mỗi quý một lần để đảm bảo rằng các điều chỉnh được thực hiện khi cần thiết để đi đúng hướng nhằm đạt được thành công.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một mục tiêu có thể sử dụng các thông số tuyệt đối hoặc chuẩn hóa để thúc đẩy các tiến bộ định lượng được trước một ngày đã xác định so với dữ liệu đường cơ sở. Đối với Higg FEM, các mục tiêu giảm có thể được chuẩn hóa thành đơn vị khối lượng hàng năm (được chọn trong phần Thông tin Địa điểm: Đơn vị khối lượng hàng năm) hoặc số liệu hoạt động thích hợp khác. Một mục tiêu được chuẩn hóa cho bạn thấy khi tiến bộ là có thật chứ không phải là một kết quả của những thay đổi về kinh doanh ví dụ như giảm sản xuất. Một ví dụ về mục tiêu chuẩn hóa là kgCO2e được phát ra trong quá trình sản xuất một kg sản phẩm có thể bán được (kg CO2e/đơn vị).

FEM yêu cầu các mục tiêu chính thức phải được thiết lập để có thể trả lời là cho câu hỏi này. Khi thiết lập các mục tiêu cải thiện chính thức, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Đặt mục tiêu dựa trên đánh giá chính thức về các cơ hội và hành động cải thiện (ví dụ như chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn).
  • Ví dụ: Đặt mục tiêu dựa trên đánh giá về việc thay thế lò hơi dự kiến sẽ giảm 10% phát thải GHG hàng năm được tính toán dựa trên đánh giá chính thức về các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất lò hơi và tải vận hành dự kiến.
 • Xác định số lượng mục tiêu chính xác, được biểu thị bằng phần trăm (ví dụ như giảm 4% các loại phát thải GHG chuẩn hóa (kgCO2e/đơn vị)). Điều này phải dựa trên đánh giá chính thức như đã nói ở trên.
 • Xác định xem liệu mục tiêu sẽ là Tuyệt đối hay Chuẩn hóa cho một số liệu sản xuất hoặc hoạt động.
 • Xác định ngày bắt đầu (tức là “đường cơ sở”) của mục tiêu.
 • Xác định ngày kết thúc của mục tiêu, nghĩa là ngày hoàn thành dự kiến của các cải thiện bắt buộc.
 • Xác định các đơn vị đo lường thích hợp.
 • Thiết lập các thủ tục để xem xét mục tiêu. Xem xét này cần phải bao gồm một đánh giá về các hành động đã thực hiện và tiến độ đạt được mục tiêu đã xác định. Đánh giá hàng quý được khuyến khích.
 • Đảm bảo mục tiêu có liên quan đến việc giảm các loại phát thải GHG tổng thể của địa điểm (ví dụ như tập trung vào các khu vực phát thải GHG cao nhất tại địa điểm)

Báo cáo Mục tiêu trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét mục tiêu để đảm bảo tất cả các khía cạnh nêu trên được bao quát và thông tin là chính xác.
 • Nhập mức giảm hoặc cải thiện được nhắm mục tiêu dưới dạng phần trăm. Đảm bảo nhập tỷ lệ phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 cho mức giảm 5%).
 • Chọn loại mục tiêu thích hợp trong FEM – Tuyệt đối hoặc Chuẩn hóa.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về cách thức đạt được mục tiêu trong trường “Mô tả các biện pháp được lên kế hoạch để đạt được mục tiêu này:” (ví dụ: Giảm 4% các loại phát thải GHG chuẩn hóa (kgCO2e/đơn vị) bằng cách chuyển sang các nồi hơi đốt khí tự nhiên).

Không Làm:

 • Báo cáo mục tiêu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo mục tiêu dựa trên không đủ dữ liệu. (ví dụ như một mục tiêu giảm không dựa trên đánh giá chính thức về các tùy chọn như nâng cấp thiết bị/chuyển đổi các nguồn nhiên liệu để đáp ứng mục tiêu đã nêu HOẶC các hành động để đạt mục tiêu chưa được xác định.)
 • Báo cáo một mục tiêu ước tính nếu mục tiêu đó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các mục tiêu giảm GHG của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả các bằng chứng hỗ trợ (ví dụ như các tính toán, các bản kê GHG và các đường cơ sở, thông số kỹ thuật thiết bị mới/đề xuất, v.v.) để xác minh rằng mục tiêu được dựa trên đánh giá chính thức về các cơ hội cải thiện.
 • Các hoạt động của cơ sở liên quan đến các phát thải GHG để đảm bảo các mục tiêu và cơ hội được đánh giá là có liên quan đến các loại phát thải GHG của cơ sở.

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu hỗ trợ chứng minh các mục tiêu dựa trên một đánh giá chính thức về các cơ hội cắt giảm/cải thiện (ví dụ như các tính toán, dữ liệu sử dụng năng lượng/GHG và các đường cơ sở, thông số kỹ thuật thiết bị mới/đề xuất, v.v.)
  • Phương pháp và các tính toán hỗ trợ để cho biết (các) mục tiêu đã được tính toán như thế nào.
  • Danh sách các biện pháp/hành động cần thực hiện để đạt được mục tiêu

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý các mục tiêu. Đội ngũ phải giải thích rõ ràng và chứng minh cách xác định mục tiêu (ví dụ như dựa trên các mức giảm được tính toán từ việc đánh giá các cơ hội cải thiện) và cách mục tiêu được giám sát và xem xét.
  • Ban Quản lý tích cực thúc đẩy hoặc chủ động ủng hộ việc giảm GHG chủ động.
  • Ban Quản lý đang thúc đẩy việc cải tiến liên tục và rà soát các mục tiêu giảm phát thải trên cơ sở hàng năm.
  • Dữ liệu về các loại phát thải Khí Nhà kính được cung cấp cho các bên liên quan nội bộ và/hoặc bên ngoài nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình để đạt được các mục tiêu.

Tải lên một bản sao của kế hoạch

Có thể cải thiện bằng cách giảm mức sử dụng năng lượng và giảm mức phát thải GHG thông qua việc thay thế nguồn năng lượng hiện tại bằng nguồn năng lượng có thể tái tạo.

Hãy trả lời là Có nếu bạn có sẵn một kế hoạch thực hiện chứng tỏ rằng bạn đang hành động để đạt được các cắt giảm theo mục tiêu của bạn.

Hãy trả lời Có Một phần nào đó nếu bạn có kế hoạch nhưng chưa bắt đầu thực hiện tất cả các mục hành động.

Bạn có thể tải về một kế hoạch thực hiện mẫu ở đây

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để cơ sở của bạn tạo ra một kế hoạch hành động nhằm giảm việc sử dụng năng lượng và/hoặc sự phát thải Khí Nhà Kính (GHG) bằng cách ưu tiên các quá trình tiêu thụ năng lượng cao nhất được xác định trong câu hỏi 3.

Thiết lập mục tiêu là một bước quan trọng trong việc quản lý năng lượng sử dụng một cách có hệ thống, nhưng địa điểm của bạn phải có hành động để cắt giảm. Có sẵn một kế hoạch thực hiện sẽ giúp chứng minh cho hành động mà bạn đang thực hiện để đạt được các mục tiêu cắt giảm của bạn. Một số cơ sở có thể có một kế hoạch thực hiện mà không đặt ra các mục tiêu.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Câu hỏi này xác định cách cơ sở ủng hộ các mục tiêu của mình bằng hành động rõ ràng. Đây là một cơ hội để ghi chép lại tất cả các quá trình kinh doanh cho các dự án giảm tiêu thụ năng lượng đã lập hoặc đang diễn ra tại cơ sở.

Các bước hành động gồm:

 1. Xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng thông qua đánh giá nội bộ bởi nhân viên có trình độ hoặc đánh giá năng lượng của bên thứ ba
 2. Đánh giá các giải pháp thay thế tiết kiệm năng lượng và tính toán lợi tức đầu tư
 3. Phê duyệt quỹ/ngân sách cho giải pháp đã chọn
 4. Thực hiện giải pháp và tiến hành việc giảm
 5. Tiến hành xem xét định kỳ về kế hoạch hành động để kiểm tra tiến độ

Làm thế nào để tạo ra một kế hoạch thực hiện?

Cam kết quản lý và nhận thức của nhân viên và sự tham gia là cần thiết để đảm bảo cơ hội cải thiện có thể được xác định, các giải pháp có thể được đề xuất, và những thay đổi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng vốn hoặc chi phí đô la nếu cần thiết để thực hiện thành công các giải pháp được đề xuất. Thông thường, điều này có thể liên quan đến việc tham khảo ý kiến của bên thứ ba, nghiên cứu tài liệu và công nghệ, các công ty thiết kế và thử nghiệm thí điểm trong số rất nhiều cách có tiềm năng khác để thiết lập các giải pháp. Tất cả các hoạt động liên quan đến việc đáp ứng các mục tiêu cần phải là một phần trong kế hoạch thực hiện để đảm bảo các bước tiến bộ có tổ chức và phối hợp được thực hiện ngay từ đầu.

Làm thế nào để báo cáo Hồi phục Năng lượng?

Thu hồi năng lượng (hoặc tái sử dụng nhiệt thải) là một thông lệ hoặc hành động làm giảm nhu cầu năng lượng mà bạn đã tiêu thụ. Nếu bạn thực hiện thu hồi năng lượng, thì vui lòng liệt kê nó trong kế hoạch thực hiện của bạn để đảm bảo những nỗ lực hiệu quả của bạn được yêu cầu.

Làm thế nào để giảm Phát thải Khí Nhà Kính (GHG)?

Ngoài việc báo cáo các hoạt động về hiệu suất năng lượng, bạn cũng có thể báo cáo những hoạt động góp phần vào việc làm giảm khí nhà kính (GHG). Ví dụ, nếu cơ sở của bạn đã chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng các-bon thấp hơn hoặc đã thực hiện các biện pháp khác để giảm sự phát thải Khí Nhà Kính (GHG) ngoài việc giảm sử dụng năng lượng, thì bạn cũng có thể báo cáo trong kế hoạch hành động của bạn.

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Kế hoạch giảm năng lượng liệt kê các dự án cụ thể, mục tiêu giảm, ngày, và tiến bộ bao gồm 80% trở lên trong tổng lượng sử dụng năng lượng và/hoặc
  • Các cuộc thanh tra hoặc đánh giá về năng lượng được thực hiện bởi một thanh tra viên về năng lượng có đủ năng lực (nội bộ hoặc từ bên ngoài) phụ trách xác định các cơ hội giảm tiêu thụ năng lượng và các ngày thực hiện. Một thanh tra viên về năng lượng có đủ năng lực phải được đào tạo / có kinh nghiệm với tiêu chuẩn ISO 5002:2014 liên quan đến việc tranh tra Năng lượng.

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể trình bày rõ kế hoạch bao gồm các dự án đang được thực hiện, tình trạng hoàn thành và các lợi ích liên quan của họ

 

 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các dự án được xác định trong kế hoạch được hoàn thành hoặc đang trong quá trình.

Có Một phần

 • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời “Có” nhưng đối với các nguồn (hoặc một nguồn) tổng cộng 50-79% trong tổng lượng sử dụng năng lượng
 • Nguồn
 • Cơ sở của bạn có cải thiện được mức tiêu thụ năng lượng cho nguồn này so với đường cơ sở không?
 • Chọn năm cơ sở
 • Chỉ ra sự thay đổi của cơ sở của bạn trong việc sử dụng năng lượng từ nguồn này (số lượng, đơn vị đo lường, Phần trăm Thay đổi)
 • Điều này là chuẩn hóa hay tuyệt đối?
 • Miêu tả các chiến lược được sử dụng để đạt được sự cải thiện này

Tài liệu tải lên đề xuất: Các báo cáo theo dõi năng lượng cho thấy các cắt giảm cho các nguồn năng lượng từ năm dương lịch. KHÔNG cần phải tải lên hóa đơn tiện ích, tuy nhiên các hóa đơn đó cần phải có sẵn để xác minh xem xét tại thời điểm xác minh.

Bạn sẽ nhận được toàn bộ điểm nếu bạn đã thực hiện các cắt giảm cho các nguồn năng lượng trong năm ngoái chiếm từ 80% trở lên trong tổng mức sử dụng năng lượng của bạn.

Bạn sẽ nhận được một phần điểm nếu bạn đã thực hiện các cắt giảm cho các nguồn năng lượng trong năm ngoái chiếm từ 50-79% trong tổng mức sử dụng năng lượng của bạn. Đây là phần thưởng dành cho bạn vì nỗ lực giảm sử dụng các nguồn năng lượng tuyệt vời, tối ưu hóa tác động môi trường của bạn.

Vui lòng chọn Không làm trả lời của bạn cho nguồn đó nếu bạn không có sự cắt giảm trong năm ngoái hoặc không thể xác định các cắt giảm của bạn đối với một nguồn.

Ý định của câu hỏi là gì?

Hành động để giảm thiểu các tác động tại địa điểm là mục tiêu quan trọng hàng đầu cho việc đánh giá này.

Tính bền vững là một cuộc hành trình cải thiện liên tục. Thành công là kết quả của các nỗ lực tổng thể liên quan đến việc theo dõi, thiết lập các mục tiêu và tiến hành các kế hoạch thực hiện nhằm đạt mục tiêu. Câu hỏi này tạo cơ hội để báo cáo thành công về bảo tồn năng lượng có thể định lượng được cho năm báo cáo. Bằng cách theo dõi thành công so với năm báo cáo, một cơ sở chứng minh cam kết đối với việc đảm bảo môi trường bền vững thông qua các kết quả đạt được.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các cải thiện có thể là tuyệt đối hoặc chuẩn hóa, tuy nhiên, bạn nên hiển thị các mức giảm chuẩn hóa, ví dụ như “lượng điện sử dụng đã giảm 0,015 kWh/đơn vị trong năm báo cáo”. Vì hệ đo được chuẩn hóa (trên đơn vị sản phẩm) thể hiện sự cải thiện chính xác hơn so với dữ liệu tuyệt đối, loại bỏ được sự thay đổi do biến động sản lượng.

FEM yêu cầu rằng các cải thiện hàng năm phải được chứng minh để có thể trả lời là cho câu hỏi này. Khi đánh giá các cải thiện năng lượng của bạn, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Xem xét dữ liệu năng lượng và tổng số tổng hợp để đảm bảo dữ liệu và mọi tính toán tự động là chính xác.
 • Xem xét các hành động đã thực hiện để cải thiện và xác định xem liệu chúng có dẫn đến những cải thiện có thể đo lường được hay không bằng cách so sánh dữ liệu với dữ liệu sử dụng năng lượng trước đây để xác định số lượng cải thiện. Lưu ý: Độ chính xác của dữ liệu trước đây cũng cần phải được xác minh.
  • Ví dụ: Việc tối ưu hóa hệ thống khí nén của cơ sở và giảm 5psi áp suất vận hành đã giúp giảm 5,3% năng lượng tiêu thụ hàng năm của máy nén khí tại địa điểm. Điều này được đo bằng các đồng hồ phụ được lắp đặt trong các phòng máy nén.

Báo cáo Cải thiện trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét dữ liệu cải thiện để đảm bảo tất cả các khía cạnh nêu trên được bao quát và thông tin là chính xác.
 • Nhập số lượng cải thiện dưới dạng giá trị tuyệt đối hoặc chuẩn hóa. Đây là sự thay đổi hàng năm trong việc sử dụng năng lượng cho nguồn đó. (ví dụ như mức tiêu thụ của năm trước – mức tiêu thụ của năm báo cáo = sự thay đổi trong việc sử dụng năng lượng). Đảm bảo nhập một số âm cho một cắt giảm (ví dụ: -0,05 cho mức giảm chuẩn hóa là 0,05 kWh/sản phẩm) và một số dương cho một mức tăng (ví dụ: 0,03 cho một mức tăng chuẩn hóa về mức sử dụng năng lượng tái tạo là 0,03 kWh/sản phẩm)
 • Chọn các đơn vị thích hợp cho cải thiện. (Nếu không có sẵn các đơn vị thích hợp, thì hãy liệt kê các đơn vị trong trường “Mô tả các chiến lược được sử dụng để đạt được cải thiện này:”)
 • Nhập phần trăm (%) thay đổi trong việc sử dụng năng lượng của nguồn so với năm trước. Đảm bảo nhập phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 để giảm 5%)tỷ lệ phần trăm dương cho mục tiêu sử dụng tăng (ví dụ như 5 cho mức tăng sử dụng 5%).
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết trong trường “Mô tả các chiến lược được sử dụng để đạt được cải thiện này:” (ví dụ: Mức tiêu thụ chuẩn hóa được giảm xuống bằng cách lắp đặt hệ thống khí nên của cơ sở).

 

Không Làm:

 • Báo cáo các cải thiện không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo cải thiện không đạt được trong năm báo cáo của FEM (ví dụ như không được báo cáo các cải thiện trong quá khứ đã đạt được hơn 1 năm trước)
 • Báo cáo một sự cải thiện là tuyệt đối và liên quan đến việc giảm sản xuất hoặc giảm hoạt động của cơ sở. Đây là lý do tại sao việc chuẩn hóa dữ liệu là quan trọng.
 • Báo cáo một sự cải thiện dựa trên dữ liệu không đầy đủ. (ví dụ như đã đạt được mức giảm tổng thể nhưng điều này không liên quan đến các hành động có thể đo lường hoặc xác định được thực hiện để đạt được mức giảm đó). Điều này đặc biệt quan trọng khi các cải thiện là không đáng kể (ví dụ nhỏ hơn 1-2%) và có thể do lỗi đo lường/theo dõi và/hoặc sự thay đổi hoạt động.

LƯU Ý: Câu hỏi này KHÔNG cung cấp điểm dựa trên % hoặc số lượng cải thiện thực tế bởi vì một cơ sở có thể đang hoạt động 5-10% hiệu suất năng lượng trước mà khó có thể bù đắp được. Chúng tôi không muốn thưởng nhầm cho những người mới bắt đầu và đưa ra các điểm số thấp hơn cho những người dẫn đầu.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các cải thiện của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả các bằng chứng hỗ trợ (ví dụ như dữ liệu sử dụng năng lượng và các đường cơ sở, v.v.) để xác minh số lượng cải thiện được báo cáo là chính xác và là do các hành động đo lường được thực hiện để giảm mức sử dụng năng lượng.
 • Các thay đổi đã thực hiện hoặc các hành động được thực hiện để đạt được các cải thiện.

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Các báo cáo theo dõi năng lượng và các hồ sơ tiêu thụ cho thấy việc giảm các nguồn năng lượng chiếm tới hơn 80% tổng lượng sử dụng năng lượng của bạn
 • Bằng chứng về việc mua sắm trang thiết bị mới hoặc các cải thiện về tiết kiệm năng lượng thể hiện rằng các cắt giảm năng lượng không chỉ xuất phát từ việc giảm sản xuất, hoặc giảm số lượng nhân viên hoặc thay đổi về các quy trình.

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng năng lượng. Đội ngũ phải giải thích rõ ràng và chứng minh cách thức cải thiện đó đã đạt được (ví dụ như những hành động đã được thực hiện và cách đo lường và tính toán sự thay đổi này).
  • Ban Quản lý đang chủ động thúc đẩy việc rà soát cải thiện liên tục về các mục tiêu giảm thiểu tiêu thụ lượng năng trên cơ sở hàng năm?

 

 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Tiến bộ so với các thành phần của kế hoạch dự án (ví dụ: thay thế thiết bị chiếu sáng hoặc trang thiết bị)
  • Các khoản tiền hoàn lại từ các dự án tiết kiệm năng lượng (nếu có)
  • Các giải thưởng hoặc giấy chứng nhận cho các thành tựu về năng lượng hiệu quả hoặc về năng lượng tái tạo (ví dụ: chứng nhận xây dựng xanh, chứng nhận Energy Star, v.v.)

Điểm một phần

 • Các yêu cầu tương tự như “có” ở trên nhưng đối với các nguồn năng lượng (hoặc một nguồn) chiếm ít hơn 79% tổng lượng sử dụng năng lượng của bạn

Năng lượng – Cấp độ 3

Questions
Báo cáo các loại phát thải Khí Nhà Kính (GHG) Phạm vi 3 hàng năm của cơ sở của bạn bằng đơn vị co2e tại đây Mô tả tính toán Phạm vi 3 của bạn tại đây Tải lên được Đề xuất: tài liệu về tính toán các loại phát thải Khí Nhà Kính (GHG) Phạm vi 3 trong năm báo cáo Câu hỏi này không được tính điểm. Nghị định thư về Khí Nhà Kính phân chia các loại phát thải này thành ba phạm vi rộng:
 • Phạm vi 1: Tất cả các phát thải GHG trực tiếp. (Các phát thải này được đề cập trong theo dõi năng lượng Cấp độ 1)
 • Phạm vi 2: Phát thải GHG gián tiếp từ việc tiêu thụ điện, nhiệt hoặc hơi đã mua. (Các phát thải này được đề cập trong theo dõi năng lượng Cấp độ 1)
 • Phạm vi 3: Các loại phát thải gián tiếp khác, ví dụ như chiết xuất và sản xuất nguyên vật liệu và nhiên liệu được mua, các hoạt động liên quan đến vận chuyển bằng phương tiện không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của cơ sở báo cáo, các hoạt động liên quan đến điện (ví dụ như mất mát trong Truyền gửi & Phân phối) không được đưa vào Phạm vi 2, các hoạt động thuê ngoài, tiêu hủy chất thải, v.v. (Nguồn: https://ghgprotocol.org )
Tính toán mức phát thải thuộc Phạm vi 3 cho cơ sở hoặc công ty quý vị là hoạt động nâng cao có thể cần lưu ý trong câu hỏi này. Tuy nhiên, câu hỏi này không được tính điểm vì Higg chỉ cho điểm Cấp độ 3 cho các hành động cải thiện tác động môi trường trực tiếp. Tính toán mức phát thải thuộc Phạm vi 3 có thể mang lại thông tin hữu ích và/hoặc hỗ trợ cho hoạt động báo cáo, nhưng dữ liệu này không đảm bảo bất kỳ hoạt động cải thiện môi trường nào đã diễn ra. Ý định của câu hỏi là gì? Tính toán các loại phát thải Phạm vi 3 cho hoạt động của nhà máy là đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp sản xuất bởi vì nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tác động môi trường liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cả hoạt động thượng lưu và hạ lưu. Tất cả các hoạt động kinh doanh thượng lưu và hạ lưu (trừ việc sản xuất tại chỗ) đều có thể được thu thập để tính toán phạm vi Phạm vi 3. Hướng dẫn Kỹ thuật: Tiêu chuẩn của Chuỗi Giá trị Doanh nghiệp của Nghị định thư về Khí Nhà Kính (Phạm vi 3) cho phép các công ty đánh giá tác động phát thải của toàn bộ chuỗi giá trị của mình. Tiêu chuẩn Phạm vi 3 tập trung vào những điều sau đây:
 • Phát thải thượng nguồn là phát thải GHG gián tiếp liên quan đến hàng hóa và dịch vụ được mua hoặc có được.
 • Các loại phát thải hạ nguồn là các loại phát thải GHG gián tiếp liên quan đến hàng hóa và dịch vụ bán ra.
Trong Tiêu chuẩn, các nguồn thượng nguồn và hạ nguồn được chia thành 15 loại chính như sau:
Các Nguồn Phát thải Phạm vi 3 Thượng nguồn 1. Hàng hóa và dịch vụ đã mua 2. Tư liệu sản xuất 3. Các hoạt động liên quan đến nhiên liệu và năng lượng (không bao gồm trong phạm vi 1 hoặc phạm vi 2) 4. Vận chuyển và phân phối thượng nguồn 5. Chất thải được tạo ra trong hoạt động vận hành 6. Đi công tác 7. Việc đi lại của nhân viên 8. Tài sản thượng nguồn được thuê
Các Nguồn Phát thải Phạm vi 3 Hạ nguồn 9. Vận chuyển và phân phối hạ nguồn 10. Xử lý sản phẩm đã bán 11. Sử dụng sản phẩm đã bán 12. Xử lý cuối vòng đời của sản phẩm bán ra 13. Tài sản hạ nguồn được thuê 14. Các vụ nhượng quyền thương hiệu 15. Các khoản đầu tư
Đánh giá Phạm vi 3 Nghị định thư GHG (http://www.ghgprotocol.org/scope-3-evaluator ) là một công cụ có thể được sử dụng để giúp xác định và ước tính lượng phát thải GHG từ các Nguồn Phạm vi 3. Để có thể trả lời là cho câu hỏi này, GHG Phạm vi 3 phải được tính toán và báo cáo theo Tiêu chuẩn Chuỗi Giá trị Doanh nghiệp (Phạm vi 3). Điều này bao gồm:
 • Tính toán lượng phát thải GHG từ tất cả các nguồn phát thải Phạm vi 3 (theo quy định của Chương 5 & 6 của Tiêu chuẩn)
 • Các loại phát thải trong Phạm vi 3 được báo cáo phù hợp với các yêu cầu được quy định trong Chương 11 của Tiêu chuẩn bao gồm danh sách các hoạt động thuộc phạm vi 3 bị loại trừ khỏi báo cáo với lý do loại trừ.
Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào: Khi xác minh báo cáo phát thải GHG Phạm vi 3 của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:
 • Phương pháp và phạm vi báo cáo để đảm bảo rằng nó phù hợp với các yêu cầu được nêu trong Tiêu chuẩn Chuỗi Giá trị Doanh nghiệp (Phạm vi 3). Điều này bao gồm:
  • Các ranh giới/yêu cầu báo cáo tối thiểu cho các nguồn và danh mục phạm vi 3
  • Tài liệu bắt buộc cho bất kỳ danh mục hoặc hoạt động thuộc phạm vi 3 bị loại trừ nào bị loại trừ khỏi bản kê để giải thích cho việc loại trừ đó.
 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Hồ sơ về các nguồn cho việc tính toán mức phát thải GHG của Phạm vi 3 trong năm trước đó
 • Bằng chứng hỗ trợ để chứng minh các phát thải GHG từ tất cả các nguồn phát thải Phạm vi 3 có liên quan đã được tính toán (theo định nghĩa của Chương 5 của Tiêu chuẩn)
  • Lưu ý: Việc báo cáo cơ bản chỉ một số nguồn thuộc phạm vi 3 được chọn mà không tuân theo các yêu cầu báo cáo được nêu trong Chương 11 của Tiêu chuẩn sẽ không đáp ứng các yêu cầu đối với Câu trả lời (ví dụ như theo dõi/báo cáo không chính thức về các loại phát thải từ 1 hoặc 2 nguồn của các loại phát thải Phạm vi 3)
 
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
 • Ban Quản lý hiểu được phương pháp và yêu cầu của việc tính toán lượng Phát thải GHG của Phạm vi 3
 • Phát thải đã được báo cáo thông qua Dự án Tiết lộ Các-bon hoặc báo cáo bên ngoài khác (tùy chọn)
Nếu Không, thì cơ sở của bạn có đang chuẩn bị thiết lập Mục tiêu Dựa trên Khoa học theo SBTi không? Tải lên được Đề xuất: tài liệu để cho thấy bạn đã đặt Mục tiêu Dựa trên Khoa học theo SBTi trong năm báo cáo Câu hỏi này không được chấm điểm trong năm báo cáo Higg FEM 2020. Điểm có thể được áp dụng trong năm báo cáo trong tương lai. Ý định của câu hỏi là gì? Mục đích của câu hỏi này là để các công ty chứng minh rằng họ đã thiết lập các mục tiêu khí nhà kính (GHG) dựa trên khoa học phù hợp với Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi). https://sciencebasedtargets.org/ Hướng dẫn Kỹ thuật: Các Mục tiêu GHG được coi là “dựa trên khoa học” nếu chúng phù hợp với khoa học khí hậu mới nhất và được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu của Hiệp định Paris nhằm hạn chế các loại phát thải GHG và sự nóng lên toàn cầu. Để có thể trả lời là Có cho câu hỏi này, các mục tiêu của công ty bạn phải phù hợp với các yêu cầu của SBTi, bao gồm:
 • Công ty cam kết thiết lập các Mục tiêu Dựa trên Khoa học phù hợp với SBTi. Cần phải có cam kết chính thức với SBTi (ví dụ như nộp thư cam kết và thanh toán các khoản phí áp dụng)
 • Đặt mục tiêu GHG của công ty bạn và được SBTi xác nhận và phê duyệt.
Có thể tìm thấy chi tiết đầy đủ về những gì cần thiết để đặt Mục tiêu Dựa trên Khoa học tại đây: https://sciencebasedtargets.org/step-by-step-guide/ Nếu công ty của bạn đã cam kết với SBTi nhưng vẫn chưa thiết lập hoặc chưa gửi mục tiêu để phê duyệt, hoặc nếu mục tiêu của bạn đang được xem xét, thì bạn nên trả lời là cho câu hỏi “Cơ sở của bạn có đang chuẩn bị đặt Mục tiêu Dựa trên Khoa học theo SBTi không?” Thông tin về các công ty đã cam kết và đặt mục tiêu đã được SBTi xác nhận và phê duyệt có tại đây: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/ Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:
 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Tài liệu để cho thấy bạn đã đặt Mục tiêu Dựa trên Khoa học theo SBTi trong năm báo cáo.
 • Mục tiêu của công ty được liệt kê trên trang mạng SBTi. Điều này phải cho biết mục tiêu của công ty đã được thiết lập (ví dụ như trạng thái công ty được liệt kê là “Bộ mục tiêu”) https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/
  Lưu ý: Nếu công ty đã gửi thư cam kết và đã thanh toán các khoản phí áp dụng (nghĩa là trạng thái của công ty trên trang mạng SBTi được liệt kê là “Đã cam kết”) nhưng vẫn chưa thiết lập hoặc chưa gửi mục tiêu để phê duyệt hoặc nếu mục tiêu đang được xem xét. Câu trả lời cho câu hỏi “Cơ sở của bạn có đang chuẩn bị đặt Mục tiêu Dựa trên Khoa học theo SBTi không?” cần phải là Có.    
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
 • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý các mục tiêu. Đội ngũ phải giải thích và chứng minh rõ ràng mục tiêu đã được xác định như thế nào và mục tiêu được giám sát và xem xét như thế nào.
 • Ban Quản lý tích cực thúc đẩy hoặc chủ động ủng hộ việc giảm GHG chủ động.
 • Ban Quản lý đang thúc đẩy việc cải tiến liên tục và rà soát các mục tiêu giảm phát thải trên cơ sở hàng năm.

 

top
X