Tesis Bilgileri ve İzinler

Table of Contents

1. Facility Site Information

2. Permits

Tesis Bilgileri ve İzinler

Saha bilgileri sorularına verdiğiniz cevaplar, fabrikanızı karşılaştırmalı analize göre sınıflandırmak için kullanılacaktır. Lütfen modülün diğer bölümlerine geçmeden önce bu bölümü tamamlayın.

Ayrıca, bu sayfadaki tesisinizin izinlerine ilişkin bilgiler sorulacaktır. Bu bölümün amacı, ilgili çevresel izinlere uygunluk durumunuzu belirlemektir. Lütfen, izin, yetki belgesi, lisanslar, kayıtlar, sertifikalar veya diğer uygunluk belgeleri gibi tesisinizde uygulanması gereken kurallara veya yönetmeliklere uygunluğu da dahil edin. Yıllık olarak talep edilen hükümet raporları ve belirli kimyasalların gerekli kaydı, izin dışı gerekliliklere örnek olarak verilebilir.

Tesis Bilgileri ve İzinleri bölümünün PUANLANDIRILMAYACAĞINI lütfen unutmayın. Bu durum, uygunluğunuz için puan almadığınız anlamına gelir. Bununla birlikte, Tesis Çevresel Modülünde herhangi bir puan kazanmak için geçerli bir işletme lisansına sahip olmanız gerekir. “Tesisiniz geçerli bir işletme ruhsatına sahip mi?” sorusuna yanıtınız “Hayır” ise, tüm modül için SIFIR puan alacaksınız.

Ülke

Tesisinizin bulunduğu ülkeyi seçin

Sanayi Sektörü

Tesisinizdeki üretimin kapsamına giren sektörleri seçiniz (yani, ürettiğiniz veya işlediğiniz ürün tipleri)

Tesis türü

Lütfen sahanızla ilgili olan tüm türleri seçiniz

Örnek: Yerinde film baskı veya yaş işleme de yapan bir Kesim-Dikme tesisi iseniz, hem Nihai Ürün Montajını, HEM DE Baskı, Ürün Boyaması ve Yıkamayı seçmelisiniz.

Nihai Ürün Montajı – bitmiş ürün üretimi/ nihai ürün montajı yapan tesisler

Baskı, Ürün Boyama ve Yıkama – ıslak işleme ve yıkama dahil olmak üzere malzemelerin baskısı ve boyanmasıyla ilgili işlemleri gerçekleştiren tesisler.

Malzeme Üretimi (tekstil, kauçuk, köpük, yalıtım, katlanabilir malzemeler) – malzeme üreten ve montajını gerçekleştiren tesisler (örneğin, tekstiller, deriler, plastikler, yalıtım, köpükler, vs.)

Sert Ürün Bileşeni ve Trim Üretimi (Plastik, Metal, Ahşap) – ürün trimleri üreten tesisler (örneğin, fermuarlar, düğmeler, etiketler, vs.)

Kimyasal ve Ham Madde Üretimi – kimyasal madde ve ham madde üreten tesisler

Ambalaj Üretimi – ambalaj malzemesi üreten tesisler

Diğer

Seçtiğiniz tesis türüne göre tesisinizde hangi proseslerin yapıldığını seçmeniz istenecektir. (Örneğin baskı, yapıştırma)

Tesis Prosesleri

Tesisiniz için hangi üretim proseslerinin geçerli olduğunu seçin

Malzeme Türleri

Tesisinizin ürettiği VEYA çalıştığı/işlem yaptığı malzeme türlerini seçin. Malzemelerin tanımı için bkz.How to Higg kılavuzu sözlük bölümü.

Tesisiniz bu raporlama yılında kaç gün çalıştı?

Tesisin raporlama yılında faaliyet gösterdiği toplam gün sayısını (bir aralık olmayacak şekilde) girin. İşletim günü, tesiste üretim ve/veya üretimle ilgili faaliyetlerin (örneğin, ürün/ham materyal yükleme/gönderim) gerçekleştirildiği günler olarak dikkate alınmaktadır.  İşletmedeki saat sayısının VEYA çalışan sayısının %50’den az olduğu bir işletim günü için günü 0,5 gün olarak hesaplayın. İşletmedeki saat sayısının VEYA çalışan sayısının %50’den fazla olması halinde günü 1 gün olarak hesaplayın.

Toplam Çalışan Sayısı: lütfen bu raporlama yılında tesiste çalışan tam zamanlı ve geçici çalışanların ortalama sayısını girin (bir aralık olmayacak şekilde).  Aşağıdaki hesaplama kılavuzu, hem tam zamanlı, hem de geçici çalışanlar için geçerlidir.

Tesis Verilerinin İzlenmesi:

Tesis, her bir ödeme döneminde çalışanların sayısını izlemek için bir süreç oluşturmalıdır (örneğin, haftalık, iki haftada bir, aylık). Bu şekilde aşağıdaki kılavuz kullanılarak ortalama çalışan sayısı (tam zamanlı veya geçici) belirlenebilir:

 1. Yıl boyunca tüm ödeme dönemlerinde tesisiniz tarafından ödeme yapılan toplam çalışan sayısını ekleyin.
 2. Tesisinizin yıl boyunca sahip olduğu ödeme dönemi sayısını hesaplayın.
 3. Çalışan sayısını, ödeme dönemi sayısına bölün.
 4. Yıllık ortalama çalışan sayısını (tam zamanlı veya geçici) elde etmek için yanıtı, bir sonraki en yüksek tam sayıya yuvarlayın

Örneğin:

 • Ödeme dönemi 1: 520 çalışan
 • Ödeme dönemi 2: 525 çalışan
 • Ödeme dönemi 3: 545 çalışan
 • Ortalama çalışan sayısı: 530 (520+525+545/3)

FEM Doğrulaması için bu verilerin özetlerinin incelemesi kolay bir formatta olması [örneğin, elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya verilerin kolay okunabilir formatta aktarımına izin veren benzeri veri analitik programı (örneğin, Excel, csv)] ve inceleme için ilgili destekleyici kanıtın hazır olması tavsiye edilmektedir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 • Gerekli Belgeler
  • Her bir ödeme dönemi için çalışan kategorisinin sayısını gösteren bordro/muhasebe kayıtları (tam zamanlı ve geçici).
  • Raporlama yılında ödeme dönemlerinin sayısını gösteren bordro/muhasebe kayıtları.

Tesisinizin yıllık hacmi neydi?

Son takvim yılında gönderilen/satılan toplam ürün miktarını belirtin.

Son takvim yılında gönderilen/satılan toplam ürün miktarı, toplam ıskarta miktarını içememelidir.

Yıllık üretim miktarı yerine neden gönderilen/satılan miktarı kullanıyoruz?

Başlıca nedeni tüm tesislerin izleyebileceği ve sonunda verinin endüstri kıyaslaması için daha karşılaştırılabilir olduğu tutarlı bir üretim metriği oluşturmaktır. Ayrıca metrik olarak gönderilen/satılan miktarı kullanmak, artık, yarı mamül, numune ve ıskartaları da içerecek şekilde bir diğer çevre meselesi olan aşırı veya gereksiz üretimi engellemeye yöneliktir.

Bazı ürünlerin fiilen üretildikleri takvim yılından sonra gönderilmek/satılmak zorunda olduğunun farkındayız. Gönderilen/satılan miktarın sınırlaması – bildirilen enerji, su ve atık miktarları aynı takvim yılında üretilen ancak bir sonraki yıl gönderilen ürünleri kapsamıyor, bunun yerine aynı yıl gönderilen ama aslında geçen yıl üretilen bazı ürünleri kapsayabiliyor. Bunun fabrikada her yıl standart bir uygulama olduğu düşünüldüğünde toplam gönderilen/satılan miktarın etkisi görece sınırlı olmalıdır. Ancak, tesisin çevre performansı üzerinde büyük bir etkiye neden olan istisnai bir durumun olması halinde (örneğin iyileştirilmiş enerji / su tüketimini gösterme) fabrikaların ihtiyaç olması halinde durumlarını açıklamak için ilgili paydaşlarıyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz.

Bir birim seçin:

 • Metre küp (m3)
 • Kilogram
 • Metre
 • İzin Verilen Standart Dakikalar (SAM)
 • Metre kare
 • Birim (parça veya çift)

BİRİMLER Yıllık biriminiz, Higg Enerji, Su ve Atık bölümlerindeki referans değerlerin, hedeflerin ve azaltmaların normalleştirilmesi için kullanılacak olup ayrıca kıyaslama amacı ile de kullanılabilir. Fabrikanızın yıllık hacmi izleme şeklini en iyi temsil eden birimi seçiniz. Verilen listeden birim seçebilmek için birim dönüştürmesi yapmanız gerekebilir. Örneğin, yıllık hacmi feet kare olarak takip etmeniz halinde bu birimi yarda kareye dönüştürmeniz gerekebilir.

FEM’de Raporlama Standardı İzin Verilen Dakikalar

Farklı ürünler, üretim esnasında farklı zaman ve kaynak kullanım miktarlarına sahiptir ve bu durum, kaynak tüketimini (yani, enerji, kullanılan su, vs.) etkileyecektir. Birim İzin Verilen Standart Dakika (SAM), genel izinleri de (örneğin, verimlilik, makine, personel, yorulma izinleri, vs.) içerecek şekilde çalışanlar tarafından bir ürünü üretmek için izin verilen süreyle ilgili bir gösterge sağlayan ölçüttür. Bu üretim ölçütü, kaynak tüketimini ve çevresel etkiyi farklı ürün tipleriyle eşleştirmek için kullanılabileceği gibi belirli bir üretim süresindeki (örneğin, takvim yılı) kaynak tüketimini ve çevresel etkileri normalleştirmek için bir ölçüt olarak kullanılabilir. SAM’in ürün tipine göre değişiklik göstereceği unutulmamalıdır (örneğin, şort ve ceket).

SAM’in enerji, su ve diğer parametrelere göre yıllık bazda izlenmesi, tesislerin kaynak tüketimi verimliliğini gözden geçirmesine ve performans iyileştirmesi hakkında bilgilendirilmesine olanak tanımaktadır.

SAM’da üretim hacmini raporlarken kullanıcı, tesiste üretilen her bir ürün tipi için BİREYSEL SAM değerini değil de raporlama yılındaki SAM TOPLAMINI bildirmelidir.

Bireysel SAM değerleri, belirli bir ürün için bilindikten sonra ürün SAM değeri, gönderilen / satılan ürün sayısıyla çarpılabilir. Bu işlem, tüm ürün tipleri / kategorileri için yapılır ve SAM TOPLAMINI bulmak için toplam hesaplanır. Bu toplam, “Yıllık Hacim” olarak bildirilmektedir.

Örnek:

Ürün tipiSüreçlerParça başı SAMRaporlama yılında taşınan/ satılan ürünlerin sayısıÜrün tipi başına toplam SAM
Polo tişört

Kesme

Dikme

Paketleme

15100.00015 x 100.000= 1.500.000
 
V yakalı tişört

Kesme

Dikme

Paketleme

12

 

500.00012 x 500.000 = 6.000.000
Toplam SAM7.500.000

 

SAM’in hesaplanmasına ilişkin farklı yaklaşımlar bulunmaktadır, ancak tüm ürünlerde sabit bir yöntemin kullanılması, yıllara göre kıyaslama yapılmasını sağlayacak karşılaştırılabilir veriler üretecektir.   Aşağıda SAM’in belirlenmesine yönelik farklı yöntemleri inceleyen bazı kaynaklar bulunmaktadır (genellikle Standart Dakika Değeri veya SWV ile birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanılabilmektedir):

Eksik bir birimin eklenmesini talep etmek isterseniz, lütfen https://support.higg.org adresine gidin ve dikkate alınmasını istediğiniz geri bildirimi göndermek için “Geri Bildirim”öğesini seçin.

Tesis Verilerinin İzlenmesi:

Tesis, son takvim yılında gönderilen/satılan ürün miktarını izlemek için bir süreç oluşturmalıdır. FEM Doğrulaması için bu verilerin özetlerinin incelemesi kolay bir formatta olması [örneğin, elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya verilerin kolay okunabilir formatta aktarımına izin veren benzeri veri analitik programı (örneğin, Excel, csv)] ve Doğrulama için ilgili destekleyici kanıtın hazır olması tavsiye edilmektedir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 • Gerekli Belgeler
  • Raporlama yılında gönderilen/satılan ürünlerin miktarını gösteren üretim, satış, ürün gönderim kayıtları.

Tesisinizde sahada su arıtma (ör. Ön arıtma ve/veya Atıksu Arıtma) bulunuyor mu?

Önerilen Yükleme: Tesisin su arıtma proses akışı ve/veya hidrolik diyagramları

Referans: https://www.wateractionplan.com/management-and-use-of-chemical-products

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler
  • Tesisin su arıtma akış çizelgesi ve hidrolik diyagramları
  • İzinler, gerekirse

İzinler

Bu bölümün amacı, ilgili çevresel izinlere uygunluk durumunuzu belirlemektir. Lütfen, izin, yetki belgesi, lisanslar, kayıtlar, sertifikalar veya diğer uygunluk belgeleri gibi tesisinizde uygulanması gereken kurallara veya yönetmeliklere uygunluğu da dahil edin. Yıllık olarak talep edilen hükümet raporları ve belirli kimyasalların gerekli kaydı, izin dışı gerekliliklere örnek olarak verilebilir.

Gereken yükleme ve önerilen yükleme de dahil olmak üzere Higg FEM içerisindeki tüm belge yüklemeleri, tesisinizin modül paylaştığı paydaşlar tarafından görülebilir. 

Lütfen bu bölüme puan VERİLMEDİĞİNİ unutmayınız. Bu durum, uygunluğunuz için puan almadığınız anlamına gelir. Bununla birlikte, Tesis Çevre Modülünde puan kazanmaya uygun olmalısınız. Fabrika sahanızın geçerli ve güncel işletme lisansına sahip olmaması halinde tüm modülden sıfır puan alacaksınız.

Lütfen işletme ruhsatının kopyasını yükleyin

Bu sorunun amacı nedir?

Fabrikanızın, uyumluluk ötesinde sürdürülebilir davranışlara geçmeden önce temel yerel yönetmelikleri karşılamalıdır. Bu soru, Higg Index’i tamamlamaya başlamadan önce geçerli bir işletme ruhsatına sahip olduğunuzu doğrulamayı amaçlamaktadır.

Teknik Rehberlik: 

“Fabrikanız geçerli bir işletme ruhsatına sahip mi?” sorusuna cevabnız “Hayır” veya “Bilinmiyor” şeklinde ise, tüm Tesis Çevresel Modül için SIFIR puan alırsınız. Bunun nedeni, Tesis Çevre Modülünde puan almak için geçerli ve süresi dolmamış bir işletme ruhsatına sahip olunması gerektiğidir.

İşletme ruhsatınızın süresi dolduysa, işletme ruhsatınızı güncelleme sürecinde olsanız bile bu soruya “hayır” cevabı vermeniz gerekmektedir. Bu soruya “evet” cevabı vermek için geçerli ve süresi dolmamış bir işletme ruhsatı gerekir.

Yasa gereği işletme ruhsatı gerekli değilse bu soruya “Evet” cevabı vermeniz ve yerel yasaların işletme ruhsatını şart koşmadığını gösterir bir kanıt yüklemelisiniz.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler
  • Güncel işletme ruhsatının kopyası, geçerli ise ve ilgili diğer ruhsatlar
 • Görüşmede Sorulacak Sorular
  • Tesiste işletme ruhsatının güncel tutulmasından sorumlu kişi kim?
  • İşletme ruhsatını güncelleme prosedürü nedir?
  • İşletme ruhsatını güncellemekle sorumlu kişi ofis dışında olduğunda, işletme ruhsatının güncellenmesini sağlamak için yedek planınız nedir?
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar
  • İşletme Lisansında yazan ismin tesis binalarında yazan işletme adıyla eşleşmesi.

Eğer cevabınız evet ise, lütfen ihlali ve tesisinizin iyileştirme eylem planını açıklayın

Önerilen Yükleme: İhlal bildirimlerinin kopyaları

Tesisinizin şu anda Kamusal & Çevresel İşler Enstitüsü (IPE) veritabanında herhangi bir kaydı var mı?

Önerilen Yükleme: IPE veritabanı kayıtları

Eğer cevabınız evet ise, tesisiniz veritabanına işletme geri bildirimi sağladı mı ve/veya kaydı/kayıtları veritabanından çıkarmak için herhangi bir adım attı mı?

Bu sorunun amacı nedir?

Fabrikanızın, uyumluluk ötesinde sürdürülebilir davranışlara geçmeden önce temel yerel yönetmelikleri karşılamalıdır. Bu soru, yerel izinleri ve uyumluluğu yönetme süreciniz olup olmadığını doğrulamak üzere hazırlanmıştır.

Teknik Rehberlik: 

IPE Rehberlik (Çince Bağlantılar)

Çin merkezli ise, bu sorudaki IPE Veritabanı referanslarına bağlantı: http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/Regulatory.aspx

Kayıt silme:

 • Kayıt silme rehber dokümanı (Çince) (tıklayın “监管记录处理方式“): http://www.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/SupplyGCA.aspx
 • Sitenizin bir ihlal kaydı varsa ve IPE’ye kuruluş geri bildirimi göndermek istiyorsanız ve/veya kaydı veritabanından silme adımlarını gerçekleştirmek istiyorsanız lütfen ipe@ipe.org.cn adresinden iletişime geçiniz

IPE Rehberlik (İngilizce Bağlantılar)

Çin merkezli ise, bu sorudaki IPE Veritabanı referanslarına bağlantı: http://wwwen.ipe.org.cn/IndustryRecord/Regulatory.aspx.

Kayıt silme:

 • Kayıt silme rehber dokümanı (İngilizce) (“Approaches to Record Removal”öğesini tıklayın): http://wwwen.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/SupplyGCA.aspx
 • Sitenizin bir ihlal kaydı varsa ve IPE’ye kuruluş geri bildirimi göndermek istiyorsanız ve/veya kaydı veritabanından silme adımlarını gerçekleştirmek istiyorsanız lütfen buradan iletişime geçebilirsiniz ipe@ipe.org.cn

IPE’de yeni misiniz? IPE ürünüyle başlamak için lütfen buradan bilgilendirme sayfalarını ziyaret edin:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Devlet tarafından düzenlenmiş ihlal kaydının kopyası
  • IPE veri tabanı kayıtları
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Devlet tarafından düzenlenmiş ihlal kaydı gerekçesi?
  • İhlal kaydında listelenen konular ele alındı mı? Lütfen nasıl olduğunu açıklayın ve delil sunun (örneğin, yeni ekipman kuruldu ve çalıştırılıyor, test sonuçları uyumluluk gösteriyor, vb.)
  • Tesisi IPE listesinden çıkarmak için hangi adımlar atıldı? (varsa)
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tesisteki ihlal kaydında listelenen sorunların kanıtları
  • Sorumlu personel ve izlenen ilerleme ile birlikte sorunları ele almak için eylem planları
  • Sorunların nasıl ele alındığını göstermek için IPE ile iletişim (varsa)

Lütfen tehlikeli atık yüklenicileri için ruhsatların/izinlerin Atık bölümünde talep edilebileceğine dikkat edin.

Teknik Rehberlik: 

Çevre yönetimi süreçlerinizin bir parçası olarak çevresel izin gereksiniminin ve uyum durumunun korunması tavsiye edilmektedir. İzinler için bazı örnekler:

Hava izinleri

 • Tesisatlardan (kazanlar, dizel jeneratörleri vb.) hava emisyonları için izinleri veya gereksinimleri ekleyin.

Kimyasallar için izinler şunları içerebilir:

 • Kimyasal yönetim izni veya kabulü için gereksinimler, örn. onaylı kimyasal listesi, kimyasal sınıflandırma sistemi, güvenli kimyasal taşıma prosedürleri veya kimyasal bertarafı (ZDHC Kimyasal Yönetimi Kılavuzu)
 • REACH (ZDHC Kimyasallar Yönetimi Kılavuzu) ile uyum
 • Belirli kimyasallar için gerekli uyumu veya tüm yasaları / yönetmelikleri / izinleri ekleyin. Örneğin: Potasyum Permanganatın satın alımı kontrol edilir ve bazı yerlerde polis merkeziyle kaydedilmesi gerekir. Bu, bir izin değildir, yasalar tarafından gerekli görülen kayıttır – bu nedenle burada dahil edilmelidir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 • Gerekli Belgeler:
  • Doğrulamanın gerçekleştiği tarihte/yılda tesis için geçerli olan TÜM güncel çevre izinlerinin/kayıtlarının kopyaları ve raporlama yılına ait tüm geçerli izinler/kayıtlar.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Tesiste izinlerin güncel tutulmasından sorumlu kişi kim?
  • İzinleri güncelleme prosedürü nedir?
  • İzinleri güncellemekle sorumlu kişi ofis dışında olduğunda, izinlerin güncellenmesini sağlamak için yedek plan nedir?
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • İzinlerde yazan ismin tesis binalarında yazan işletme adıyla eşleşmesi.
  • İzinlerde adres, Tesis konumuyla eşleşir.

 

top
X