Chuẩn Bị cho FSLM

1. SLCP, Higg và Higg FSLM

FSLM được xây dựng trên khung hội tụ của Chương Trình Hội Tụ Lao Động & Xã Hội (SLCP). Họ phát triển nội dung làm nền tảng cho Higg FSLM. Trên nền tảng Higg, FSLM lấy nội dung đó và tạo ra một đánh giá tính điểm giúp cải thiện điều kiện lao động và xã hội cho người lao động của chuỗi cung ứng, đồng thời giảm bớt khó khăn trong đánh giá cho các nhà máy trên khắp thế giới.

2. Cập Nhật Chính FSLM CAF1.4

Với việc phát hành Khung Đánh Giá Hội Tụ SLCP (CAF) 1.4, đã có những thay đổi đáng kể về nội dung đối với FSLM. Vui lòng xem lại danh sách đầy đủ các thay đổi tại đây.

3. Thiết Lập FSLM

Là bước đầu tiên để bắt đầu Higg FSLM, hãy đảm bảo rằng từng bước sau đã được hoàn thành trước khi bắt đầu đánh giá.

  1. Tạo tài khoản của bạn trênCổng SLCP.
  2. Tạo tài khoản của bạn trênnền tảng Higg.
  3. Thêm vào bất kỳ đồng nghiệp hoặc thành viên nhóm nào sẽ hỗ trợ trong quy trình hoàn thành mô-đ Điều này có thể được thực hiện từ tab ‘Nhóm Của Tôi’ trong tài khoản Higg. Tham khảo hướng dẫn đầy đủ tại đây .
  4. Đảm bảo rằng bạn có FSLM đang hoạt động trong tài khoản của mì Nếu không, hãy xem lại hướng dẫn về cách mua tại đây.

4. Chuẩn bị cho việc hoàn thành FSLM  

Khi tài khoản được thiết lập xong, bước tiếp theo là chuẩn bị để hoàn thành mô-đun. Điều này bao gồm tương tác với nhân viên, thu thập dữ liệu và tài liệu, v.v. để đảm bảo bạn sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi được yêu cầu trong Higg FSLM.

  • Quá trình hoàn thành tng th: Xem bên dưới biểu đồ đầy đủ về quy trình hoàn thành FSLM từ khi đăng ký đến vFSLM đã đă
  • Hiu rõ yêu cu v thi gian: Thời gian cần thiết để hoàn thành Higg FSLM sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của bạn về các câu hỏi và lượng dữ liệu cũng như thông tin cần thiết mà bạn đã thu thập trước khi bắt đầu mô-đ Thông thường, sẽ mất từ bốn đến sáu tuần để hoàn thành toàn bộ mô-đun.
  • Phi hp vi đng nghip: Đảm bảo bạn đã mời các chuyên gia về chủ đề có liên quan tại cơ sở của bạn để hoàn thành Higg FSLM. Dưới đây là danh sách đề xuất nhân sự mà bạn có thể phối hợp để có được thông tin chính xác nhất cho từng Mục Chỉ Số
top