Ek A: FEM Foundation

FEM Foundation (daha önceden “Tesis Ön İzlemesi” olarak bilinmektedir), 2020 Higg FEM itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.  2021 Higg FEM kapsamında tüm Higg FEM soru setinin bir alt kümesi olan FEM Foundation, hem platformda öz değerlendirme, hem de doğrulanmış değerlendirme için kullanılabilmektedir. FEM Foundation, Higg FEM’i tamamlayarak şirketlerin genişletilmiş değer zincirlerinde fırsatları ve sıcak noktaları hızlı bir şekilde belirlemelerine ve yeni tesis kullanıcılarının Higg FEM’e giriş yapmadan önce FEM Foundation’a odaklanmasına olanak tanımaktadır.  

 

FEM Foundation Nedir?

FEM Foundation, bir tesisin çevresel sürdürülebilirlik hazırlığı ile ilgili hızlı bir değerlendirme sağlamaktadır ve Higg FEM hakkında tanıtıcı bir adım sunmakla birlikte başlangıç çevresel sürdürülebilirlik değerlendirme sürecini hızlandırmaktadır.  FEM Foundation, yalnızca Higg Tesis Çevre Modülü (Higg FEM) kapsamındaki Seviye Bir sorularının bir alt kümesinden oluşmaktadır.  Higg İndeksiyle yeni tanışan tesisler, FEM Foundation’u kullanarak kapsamlı Higg FEM değerlendirmesini hazırladıkça Higg İndeksini öğrenmiş olacaktır.

 

FEM Foundation, değer zinciri performansıyla ilgili kapsamlı bir inceleme sağlamamaktadır, bir giriş noktası niteliğinde olup Higg FEM değerlendirmesinin de yerine geçemez.  Tesislerin modüle girmek için ihtiyaç duyacakları bilgi ve veri tiplerini anlamak için başlamadan önce tesislerin modül içindeki tüm soruları gözden geçirmeleri şiddetle önerilir.

 

FEM Foundation’un PUANLANMADIĞINI unutmayınız. Yani, herhangi bir puan alamayacaksınız.  Ayrıca, Higg İndeksi karşılaştırma özelliğinin FEM Foundation için geçerli olmadığını unutmayınız. 

Not: Tesislerin tamamı, FEM Foundation’ı tamamlama yeterliliğine sahip değildir. Bu değerlendirme, sadece yeni tesis hesapları için geçerli olup bu tesislerin daha önceden Higg FEM’i tamamlamadığı anlamına gelmektedir.  Önceki süreçte (süreçlerde) Higg FEM’i tamamlamış veya raporlama yılında Higg FEM’i tamamlamakta olan tesislerin FEM Foundation erişimi olmayacaktır.  

FEM Foundation Nasıl Çalışır:

FEM Foundation, Higg FEM ile benzer işleyiş göstermektedir. FEM Foundation öz değerlendirmesi, doğrulama başlatılmadan önce tamamlanmalı ve gönderilmelidir. Bir modül yayınlandığında ve paylaşıldığında paylaşımlı hesabınız, tamamlanan modülünüzü görüntüleyebilecektir.  

 

Tesis, aynı FEM kadans yılında bir FEM Foundation veya bir Higg FEM tamamlamalı ve göndermelidir.  Higg FEM’in aksine FEM Foundation, raporlama dönemi içermektedir, tüm yıl boyunca kullanılabilir ve en son 12 aylık döneme ilişkin performansı ölçmektedir.  Örneğin, tesisin FEM Foundation’ı Mayıs 2022 tarihinde tamamlaması halinde, FEM Foundation , performansı Mayıs 2021 ila Nisan 2022 tarihleri arasında ölçmektedir).  

 

FEM Foundation’da Doğrulama nasıl çalışır:

FEM Foundation kapsamında doğrulama, Higg FEM ile aynı iş akışına ve doğrulama protokolüne sahiptir. FEM Foundation kapsamındaki soruların çoğunluğu, Higg FEM’deki sorularla aynı olup doğrulama kriterleri de bu sorular için aynı olacaktır.  Bazı istisnalar mevcuttur.  Aynı olmayan sorular için lütfen bu kılavuzdaki doğrulama kılavuzuna bakın. 

 

Genel Doğrulama protokolü için bkz. https://howtohigg.org/higg-fem-verification-program/fem-verification-protocol/ .

 

Bu Kılavuzun Okunması:

Bu kılavuz, FEM Foundation’ın tamamlanması için tüm kılavuza hızlı erişim sağlayacaktır. FEM Foundation kapsamında bulunan tüm sorular, Higg FEM’de de yer almaktadır.  Pek çok durumda bu kılavuz, 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna doğrudan bağlantılar sağlamaktadır, çünkü çoğu FEM Foundation sorusu ve doğrulama kriterleri, Higg FEM ile aynıdır.  

 

Aynı olmayan FEM Foundation soruları için FEM Foundation’a özgü kılavuz, bu Ekte yer almaktadır.

 

Aşağıdaki tablo, FEM Foundation’a dahil olan Higg FEM sorularını belirtmektedir.  Sarı ile vurgulanan sorular, bir tesisteki temel uygulamaları yansıtacak şekilde değiştirilen soruları göstermektedir (örneğin, FEM girişleri veya veri gereklilikleri).

Şekil 1: FEM Foundation sorularının özeti.

Tesis Bilgileri ve İzinler

The questions in Facility Site Info & Permits are the same across full Higg FEM and Facility Foundations. Please refer to 2021 How to Higg FEM Guide for full guidance. 

Reference: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Tesis Saha Bilgisi ve İzinler bölümü

Çevre Yönetim Sistemi (EMS)

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – EMS bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – EMS bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – EMS bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – EMS bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – EMS bölümü

Enerji Kullanımı ve GHG

Tesisiniz enerji kullanımını takip ediyor mu?

 

Bu soru, bir tesisteki temel uygulamalara uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu nedenle, tüm Higg FEM’de yer alan ilgili soruya benzememektedir. Lütfen bu soru için doğrulama gerekliliklerini karşılamak üzere aşağıdaki kılavuza bakınız.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soru ayrıca, hangi enerjinin kullanılacağına, fabrikanızda nerede kullanılacağına ve ne kadar kullanılacağına dair tesisinizin açık bir anlayış elde edilmesini sağlayan enerji kaynağı listesini oluşturmanıza yardımcı olur.

Tüm kaynaklardan enerji kullanımının ölçülmesi, bir şirket için enerji yönetiminin ve genel sürdürülebilirlik programının temelini oluşturur. Tüm enerji kaynaklarının ölçümü en büyük enerji faktörlerini analiz etmenize, anormal tüketimi tespit etmenize, enerji azaltma hedeflerini belirlemenize ve GHG emisyonlarını ölçmenize izin verir.

Teknik Kılavuz:

Lütfen tesisinizin fiziksel sınırı ve işletme kontrolleri (sahip olunan, işletilen veya doğrudan kiralanmış) altındaki faaliyetler kapsamında kullanılan tüm enerjiyi dahil edin. Lütfen sözleşmeli kantin veya kiralık dükkan gibi dış kaynaklı hizmetleri veya alanları hariç tutun.

Enerji kullanımının izlenmesi, enerji kullanımının yönetilmesinde ilk adım olarak görülmektedir. Enerji izleme ve raporlama programınızı oluştururken sürece aşağıda belirtilenleri yaparak başlayın:

 • Enerji kullanım kaynaklarını belirlemek için işletme ve operasyonel süreçleri detaylı bir şekilde gösterin.
  • Not: Tesislerde veya tesisiniz tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen sahadaki kiracılar tarafından tüketilen enerji, Higg FEM’de enerji raporlamanıza dahil edilmemelidir.  Örneğin, tesisinizin sahip olmadığı veya kontrol etmediği sahadaki bir kantin/gıda hizmeti sağlayıcısı tarafından tüketilen enerji, hariç tutulmalıdır.
 • Enerji kullanım verisini toplamak ve izlemek için prosedürler oluşturun:
  • Satın alınan elektrik, kullanılan buhar ve ısı miktarını belirlemek için hizmet faturalarını kullanın.
  • Tesisin sahip olduğu ve kontrol ettiği dizel jeneratörler ve kömür kazanları gibi yerinde enerji üretimi için kullanılan diğer yakıtları izleyin.
  • Özel araçlar ve forkliftler gibi tesis tarafından sahip olunan veya kontrol edilen mobil yanmalı kaynaklar için kullanılan yakıtları takip edin.
  • Yenilenebilir enerji kurum içinde üretiliyorsa, üretilen yenilenebilir enerjinin miktarını takip etmek için sayaçlar yükleyin.
 • İzlenen verileri (örneğin, günlük, haftalık, aylık tüketim kayıtları) gözden geçirilmesi kolay bir formatta [örneğin, verilerin okunabilir formatta (ör. Excel, csv) aktarımına izin veren elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya benzeri veri analitik programı] kaydedin  ve doğrulama esnasında gözden geçirilmek üzere ilgili destekleyici kanıta sahip olun

Bu Nasıl Doğrulanacak:

evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tüm enerji kaynakları için ölçüm frekansı ve yöntemi
  • Toplamları, sorulan tüm sorulara yanıt veren elektrik, yakıt, buhar ve diğer enerji tüketim kayıtları (örneğin, aylık faturalar ve yıllık tüketim kayıtları; gözden geçirmek üzere ölçüm kayıtları hazır olduğu müddetçe elektronik çizelgede düzenlenmiş ölçüm kayıtları uygundur (ör. Excel)).


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim ile görüşme:
   • Yönetim, uygulanabilir olduğu yerde, enerji kullanımı, taşımacılık ve GHG emisyonları ile ilgili yasaların ve yönetmeliklerin farkında mı?
   • Yönetim geçerli yasaların ve yönetmeliklerin korunmasını garanti etmek için uygun kaynaklar sağlar mı?
   • Tesis, enerji tüketimi ve dokümantasyonla ilgili yerel gereksinimleri karşılıyor mu?


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Saha sayaçları 
  • Enerji ile ilgili ekipman (üretim veya enerji tüketimi)
   • Bakım (bakımlı görünüyor mu?)

Su Kullanımı

Lütfen bu bölümün uygulanabilirliğine ilişkin kılavuzun tamamı için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız

Referans :2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Su bölümü 

Tesisiniz herhangi bir kaynaktan su kullanımını takip ediyor mu?

 

Bu soru, bir tesisteki temel uygulamalara uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu nedenle, tüm Higg FEM’de yer alan ilgili soruya benzememektedir. Lütfen bu soru için doğrulama gerekliliklerini karşılamak üzere aşağıdaki kılavuza bakınız.

Kullanılan su kaynaklarını belirleyemiyorsanız bu soruya yanıt olarak lütfen “Su – genel veya bilinmeyen kaynak” seçeneğini seçin.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, hangi suyun kullanılacağına, fabrikanızda nerede kullanılacağına ve ne kadar kullanılacağına dair tesisinizin açık bir anlayış elde edilmesini sağlayan kaynağı listesini oluşturmanıza yardımcı olur.  

Tüm tatlı su kaynaklarından kullanılan tatlı suyun ölçümü, su yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Tüm tatlı su kaynaklarının ölçümünün sağlanması, bir su dengesi gerçekleştirme, tatlı su bazlı kilit performans göstergelerini (KPI) belirleme, su kaçaklarını tespit etme ve tatlı su ayak izini oluşturma ve ölçme açısından tesise kolaylık sağlar.  Suyun aylık olarak veya daha sık ölçülmesi tavsiye edilmektedir (örneğin, saha içi sayaç okumaları). 

En yaygın olarak kullanılan tatlı su içilebilir belediye veya şehir suyudur (içme suyu). Diğer kaynaklar yer altı suyu kuyularından, yüzey sularından (göl, nehir ve dereler), yağmur suyundan, geri dönüştürülmüş proses suyundan ve hatta işletmeye harici bir kaynaktan sağlanan buhardan toplandığında yoğunlaşmadan elde edilebilir.

Teknik Kılavuz:

Lütfen tesisinizin fiziksel sınırı ve işletme kontrolleri (sahip olunan, işletilen veya doğrudan kiralanmış) altındaki faaliyetler kapsamında kullanılan tüm su kaynaklarını dahil edin. Lütfen sözleşmeli kantin veya kiralık dükkan gibi dış kaynaklı hizmetleri veya alanları hariç tutun.

Su kullanımı izlemesi, su kullanımının yönetilmesinde ilk adım olarak görülmektedir. Şuradan başlanması önerilir:

 • Su kaynaklarının, su tüketen alanların/proseslerin belirlenmesi için iş ve işletme proseslerinin eşleştirilmesi.
 • Su kullanım verisini toplamak ve izlemek için prosedürler oluşturun:
  • Satın alınan suyun miktarını belirlemek için hizmet faturalarını kullanın
  • Yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su gibi diğer mevcut kaynaklardan yapılan su tüketimini izlemek için yöntemler belirleyin
  • Sahada kullanılan su miktarını izlemek için ara sayaçlar takın.
 • İzlenen verileri (örneğin, günlük, haftalık, aylık tüketim kayıtları) gözden geçirilmesi kolay bir formatta [örneğin, verilerin okunabilir formatta (ör. Excel, csv) aktarımına izin veren elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya benzeri veri analitik programı] kaydedin ve doğrulama esnasında gözden geçirilmek üzere ilgili destekleyici kanıta sahip olun.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Su tüketim kayıtları toplam miktarları yanıtlanan tüm sorularda raporlanan verilerle eşleşmektedir (örneğin, aylık faturalar ve yıllık tüketim kayıtları; elektronik çizelgede (ör. Excel) düzenlenmiş ölçüm kayıtları, ölçme kayıtları gözden geçirme için hazır olduğu müddetçe uygundur).
  • Mümkün olması halinde sayaç kalibrasyon kayıtları (örneğin, üreticinin teknik özelliklerine göre).
  • Mümkün olan yerlerde belgelendirilmiş hesap yöntemi

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Su giriş ve/veya çıkarma kaynaklarının onaylanması
  • Eğer bir tesiste debimetre varsa, debimetrelerin yerinde olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin

Atık su

Lütfen bu bölümün uygulanabilirliğine ilişkin kılavuzun tamamı için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık su bölümü 

Bu soru, bir tesisteki temel uygulamalara uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu nedenle, tüm Higg FEM’de yer alan ilgili soruya benzememektedir. Lütfen bu soru için doğrulama gerekliliklerini karşılamak üzere aşağıdaki kılavuza bakınız. 

Endüstriyel: Tesisinizdeki endüstriyel işleme, yağlama, bakım, vb. gibi tüm imalat ve/veya ticari faaliyetleri dahil edin.

 

Evsel: yatakhaneler, banyolar, duşlar, mutfaklar ve benzeri yerlerden kaynaklanan atık suyu/atıkları içeren tüm evsel atık su üretimini dahil edin

 

W Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesiste ne kadar atık su üretildiğini ve bunların nereye boşaltıldığını tesisin bildiğinden emin olmaktır. Bu bilgi, tesisin su dengesinden türetilebilir. Tesisler bu soruyu cevaplandırarak atık su hacmini nasıl izlediklerini ve yönettiklerini gösterebilirler. Hacminizi bilmek, uygun arıtma seçenekleri hakkında kararlar almak için önemli bir ilk adımdır.

Atık su takibi, bir tesisin günlük operasyonlarını tam olarak görebilmenizi ve hangi operasyonların Atıksu hacimlerini etkilediğini anlamayı sağlar Atık su hacminizi bilmek, doğrudan ekolojik etki ve operasyonel maliyetlerle bağlantılıdır.

 

Teknik Kılavuz:

Atık su izleme, mümkün olması halinde hem evsel, hem de endüstriyel atık suyu içermelidir ve tesisinizdeki tüm üretim ve/veya ticari faaliyetler sonucunda üretilmiş sahadaki boşaltılan, geri kazanılan/geri dönüştürülen veya yeniden kullanılan suyu da dahil etmelidir.

Atık suyu izlerken aşağıda belirtilenlerle başlanması tavsiye edilmektedir:

Mapping out facility areas and processes to identify where wastewater is generated and discharged.

 • Atık verisini toplamak ve izlemek için prosedürler oluşturun:
  • Saha içi sayaçlar veya saha dışı arıtma tesislerinin ölçüm faturalarını kullanın.
  • Üretilen atık su miktarını belirlemek için hesaplama tekniklerinin kullanımı halinde hesaplama yöntemi, açık bir şekilde tanımlanmalı ve doğrulanabilir verilerle desteklenmelidir.
 • İzlenen verileri (örneğin, günlük, haftalık, aylık kayıtlar) gözden geçirilmesi kolay bir formatta [örneğin, verilerin okunabilir formatta (ör. Excel, csv) aktarımına izin veren elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya benzeri veri analitik programı] kaydedin ve doğrulama esnasında gözden geçirilmek üzere ilgili destekleyici kanıta sahip olun.

Atık su hacminin ölçümü ve hesaplanmasına ilişkin ek kurallar, 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık su bölümü  

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 • Gerekli Belgeler:
  • Atık su boşaltım kayıtları (örneğin, aylık faturalar ve yıllık boşaltım kayıtları; elektronik çizelgede (ör. Excel) düzenlenmiş ölçüm kayıtları, gözden geçirmeye uygun olduğu müddetçe kabul edilmektedir).
  • Mümkün olması halinde sayaç kalibrasyon kayıtları (örneğin, üreticinin teknik özelliklerine göre).
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Atık su / atık, bir Atık su / atık arıtma tesisine yönlendirildi mi veya boşaltılmadan önce arıtılıyor mu?
  • Yüzey suyu / yağmur suyu drenajlarında kirlenme ve tıkanma olmaz mı?
  • Atıksu / atıksu boşaltımlarını yönetmek için oluşturulan prosedürler takip ediliyor mu? (örneğin atık suyun, faaliyetlerin yönetilmesi vb.)
  • Dökülme veya çevre sızıntıları var mı?
  • Suyun toplandığı ve aynı zamanda izlendiği kazan boşaltma ve diğer membran temizleme faaliyetleri var mı?
  • Debimetreler yerinde ve çalışır (tesis “metre” yöntemini seçtiyse), kalibre edilmiş ve erişilebilir durumda mıdır?

Aşağıdaki soru, sadece endüstriyel atık su üreten tesisler için geçerlidir 

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık su bölümü

Aşağıdaki soru, sadece endüstriyel atık su üreten tesisler için geçerlidir 

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık su bölümü 

Aşağıdaki soru, sadece endüstriyel atık su üreten tesisler için geçerlidir 

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık su bölümü 

Aşağıdaki soru, sadece endüstriyel atık su üreten tesisler için geçerlidir 

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık su bölümü

Aşağıdaki soru, yalnızca sahada arıtılan endüstriyel atık su oluşturan tesisler için geçerlidir.

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık su bölümü 

Aşağıdaki soru yalnızca yerinde arıtılan evsel atıksu üreten tesisler için geçerlidir

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık su bölümü

Aşağıdaki soru, yalnızca septik kullanarak atık suyu arıtan tesisler için geçerlidir.

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık su bölümü 

Hava Emisyonları

Lütfen bu bölümün uygulanabilirliğine ilişkin kılavuzun tamamı için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Hava emisyonları bölümü

Aşağıdaki soru, sadece operasyon kaynaklı hava emisyonu kaynaklarına sahip olan tesisler için geçerlidir

Bu soru, bir tesisteki temel uygulamalara uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu nedenle, tüm Higg FEM’de yer alan ilgili soruya benzememektedir. Lütfen bu soru için doğrulama gerekliliklerini karşılamak üzere aşağıdaki kılavuza bakınız. 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesislerin sahadaki işlemlerden kaynaklanan hava emisyonunu raporlamasını sağlamaktır.

 

Teknik Rehberlik

Hava kalitesi standartları: Bu sadece, potansiyel zemin seviyesi konsantrasyonları değerlendirmek için referans hava kalitesi değerlendirmeleri ve atmosferik yayılım modelleri kullanılarak nicel veya nitel değerlendirmelerle tahminde bulunarak belirlenebilir. Bazı ülkelerde düzenleyici değerlendirme (izin) için zemin seviyesi konsantrasyon ölçümleri kullanılmaktadır.

Emisyon standartları (konsantrasyon): Hava kirliliği sınırları, bazı durumlarda konsantrasyon sınırlarıdır (ör. ppm, mg/m3). Düzenleyici kurumlar, hava kirliliğini azaltma hedeflerine dayanarak maksimum emisyon konsantrasyonları belirleyebilir. Örneğin, otomobiller için hükümetler, egzozda ölçülen konsantrasyon sınırları düzenleyebilir.

Emisyon standartları (miktar): Hava kirliliği sınırları, bir kaynaktaki emisyonların gerçek miktarıyla da ölçülebilir. Bazı düzenleyici kurumlar, tesisin tamamındaki yıllık emisyon miktarını sınırlandırırken diğerleri, mevzuat veya diğer gerekliliklere göre tanımlanmış veya belirlenmiş olan noktasal emisyonlar uygulamaktadır. Miktar, çevre üzerinde etkiye sahip olan toplam emisyon miktarıdır. 

 

Emisyonların izlenmesine dair düzenleyici gereklilikler, yerel düzenleyici gerekliliklere göre değişiklik göstermektedir. İzleme programınız vasıtasıyla üretilen emisyonlar ve ortamdaki hava kalitesine ilişkin veriler, tesis ve proses tarafından zaman içerisinde boşaltılan emisyonları göstermelidir. Örneğin, veriler, parti prosesi üretimi ve dönemsel proses

 

Hava Emisyonları Envanterinin Oluşturulması:

Tesise, emisyonları ve kaynaklarını izlemek ve yönetmek için bir hava envanteri gerekmektedir. Tesis envanteri hazırlamak için tüm yardımcı faaliyetlerin ve ekipmanların emisyonları dahil edilmelidir. Envanterin güncel olduğundan emin olmak için düzenli değerlendirme yapılmalıdır. Bu envanter, izinle düzenlenen ve henüz düzenlenmemiş olan emisyon kaynaklarını içermelidir.

 

Aşağıdaki öğelerin envanterde yer alması önerilir (kaynak: GSCP):

 • Bilinen veya mevcut olma ihtimali olan kirleticiler
 • Yayılan her bir kirleticinin miktarı
 • Emisyon/boşaltma noktaları
 • Kontrol cihazları ve işletme parametreleri
 • İzleme sıklığı
 • Yasal yönetmelikler ile uyum

Örnek envanteri şu adresten indirebilirsiniz: https://www.sumerra.com/wp-content/uploads/Air-Emissions-Inventory.xlsx

 

Emisyon testi (konsantrasyon): Emisyon testi, bazı durumlarda konsantrasyon tarafından düzenlenmekte olup bu durum, belirli test konumlarının zaman başına belirlenen emisyonlardan daha düşük seviyede olmalarını gerektirmektedir. Test, temsili işletme senaryoları esnasında gerçekleştirilecektir ve standart olmayan test veya hesaplamalar, ayrı ayrı dikkate alınabilir.  Emisyonları belirlemek için kullanılan her bir test yöntemi ve/veya ekipman, büyük olasılıkla minimum zamana ve/veya tekrar testi gerekliliğine sahip olup bu istatistiksel değişkenlikler dikkate alınacaktır.  

 

Bir emisyon kaynağı tipinin (örneğin kazanlar veya çoklu solvent uygulama prosesleri) birden fazla boşaltma noktası, raporlama kapsamında tek bir emisyon kaynağı olarak düşünülebilir veya konuma göre ayrıştırılabilir

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesis işlemleriyle ilgili olan TÜM kaynakların hava emisyonlarına ilişkin envanter.
  • Emisyon testi/izleme raporları.  Gözden geçirme amaçlı test raporları olduğu müddetçe elektronik çizelgede (örneğin, Excel) düzenlenmiş test verileri uygundur

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar: 
  • Listelenen hava emisyonu kaynaklarının yerinde değerlendirilmesi.
  • İlgili tüm ekipmanların kaynak listesinde yer aldığından emin olun.

Aşağıdaki soru, sadece üretimden kaynaklı hava emisyonu kaynaklarına sahip olan tesisler için geçerlidir

Bu soru, bir tesisteki temel uygulamalara uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu nedenle, tüm Higg FEM’de yer alan ilgili soruya benzememektedir. Lütfen bu soru için doğrulama gerekliliklerini karşılamak üzere aşağıdaki kılavuza bakınız. 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesisiniz için proses havası emisyonlarını öğrenerek bunları izlemek ve kontrol etmek için gerekli eylemleri gerçekleştirmek ve azaltmayı sağlamaktır.

 

Teknik Kılavuz:

Tüm proses emisyonları, yakalanıp yakalanmadıklarına veya baca ile boşaltılıp boşaltılmadıklarına bakılmaksızın izlenmelidir. Bunlar, kurutma odaları gibi noktasal olmayan kaynakları veya açık havadaki toz gibi kaçak emisyonları içerebilir. 

 

Aşağıdaki öğelerin envanterde yer alması önerilir ( kaynak: GSCP ):

 • Mevcut olduğu bilinen veya mevcut olma ihtimali olan kirleticiler
 • Tahmini emisyon miktarı
 • Uygun olması halinde emisyon/boşaltma noktaları veya konumları

Noktasal olmayan kaynak emisyonları, yayılan kirletici miktarını belirlemek için genellikle farklı bir yöntem gerektirir. Hava emisyonunun nasıl belirlendiğine ilişkin ek açıklama aşağıda yer almaktadır:

 1. Envantere dayalı (Yayma Potansiyeli, PTE)
 • Yayma Potansiyeli, tesis tarafından yayılabilecek en yüksek miktarı hesaplayabilmek için enerji üretimi ve proses kimyası dahil olmak üzere tüm hava emisyonlarında envanterleri dikkate almaktadır. 
 1. Envantere dayalı (Yayma Potansiyeli + Kütle Dengesi ve/veya Azaltma)
  • PTE analizi tamamlandıktan sonra kütle dengesi ve/veya azaltma varsayımları ilave edilebilir.  
 2. Emisyon Faktörüne dayalı (Fabrika ve Saha Dışı Test)
 • Emisyon faktörleri, belirli bir prosesteki emisyonların standart oranını temsil etmektedir.  Bu tip testler, sahada veya saha dışında 3. taraflarca gerçekleştirilebilir.  Lütfen kullanılacak bu faktör için aynı emisyonları üretebilmek amacıyla genel reçetenin ve aracın aynı veya yeterli benzerlikte olması gerektiğini unutmayınız.  Bazı durumlarda belirli bir tesis için tesisin faaliyetlerini açıklayabilmek amacıyla yüzlerce veya hatta binlere emisyon faktörü gereklidir.  Bu yöntemi kullanabilmek için tüm testler ve belgelendirmeler yapılmalıdır.  Reçetelerin ve araç tasarımlarının sıkça değişmediği durumlar veya aynı reçetelerin uzun süre kullanılması, tekrar eden emisyon testini önlemek için emisyonların hesaplanmasında oldukça maliyet etkin bir yöntem olabilir. 

Seçilen emisyon tahmin yöntemi, kaynak tipi için uygulanabilir olmalıdır (örneğin kesintili faaliyetler veya farkı kimyasallar arasında yüksek geçiş için miktar, ilgili proses için yıllık solvent tüketimi baz alınarak tahmin edilebilir).

 

Kütle Dengesi Örneği: Emisyonlar, kullanılan malzemelerin kimyasal yapısına (yani, VOC içerik oranı veya kirletici madde) ve yıllık olarak kullanılan kimyasal madde miktarına (yani, litre/yıl) bağlı olarak hesaplanabilir.

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Gerekli Belgeler: 

 • Üretim süreçlerinden kaynaklanan TÜM emisyon kaynakları için hava emisyonu envanteri.
 • Emisyon testi/izleme raporları. Gözden geçirme amaçlı test raporları olduğu müddetçe elektronik çizelgede (örneğin, Excel) düzenlenmiş test verileri uygundur

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar: 

 • İlgili tüm ekipmanların kaynak listesinde yer aldığından emin olun
 • Devlet kurumlar/akredite kurumlar tarafından düzenlenen tüm emisyon kaynakları için (ekipmanlar) test sonuçlarına yönelik destekleyici belgeler

Hava emisyonlarının izlenmesine ilişkin ek kılavuz, 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Hava emisyonları bölümü

Aşağıdaki soru, sadece hava emisyonunun soğutucu akışkanlarına sahip olan tesisler için geçerlidir 

Soğutucu akışkan kullanımını/emisyonlarını takip ediyor musunuz?

Bu soru, bir tesisteki temel uygulamalara uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu nedenle, tüm Higg FEM’de yer alan ilgili soruya benzememektedir. Lütfen bu soru için doğrulama gerekliliklerini karşılamak üzere aşağıdaki kılavuza bakınız.

Sadece raporlama yılında mevcut ekipmana ilave soğutucu akışkan eklememeniz halinde HAYIR yanıtını verin. Tam Puan verilecektir.

 

Raporlama yılında mevcut ekipmana soğutucu akışkan eklenip eklenmediğini bilmiyorsanız Bilinmiyor yanıtını veriniz. 

 

Soğutucu akışkanların eklendiğini biliyorsanız, ancak miktarı bilmiyorsanız “Tesisiniz raporlama yılında mevcut ekipmanlara ek soğutucu akışkan ilave etti mi?” sorusuna Evet yanıtı veriniz, ve “Soğutu akışkan kullanımını/emisyonları izliyor musunuz?” Sorusuna Hayır yanıtı verin

 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, hangi soğutucu akışkanların kullanıldığını, fabrikanızda nerede kullandığınızı ve potansiyel olarak atmosfere ne kadarının yayıldığını belirlemenize yardımcı olmaktadır.

 

Teknik Kılavuz:

Soğutucu akışkanlar, yüksek küresel ısınma potansiyelleri (GWP’ler) nedeniyle GHG emisyonları ve iklim değişikliği üzerinde zararlı etkiye sahip olan ozon tüketen maddelerdir. Soğutucu akışkanlar, genellikle ekipman sızıntıları, bakım ve bertaraf vasıtasıyla yayılmaktadır.

 

Çoğu modern ekipmanlar, sızıntıları azaltacak şekilde tasarlanmış olsa da sızıntıların oluşması halinde tespit edilmeleri önemlidir.  Sızıntılar tipik olarak ekipmana ilave soğutucu akışkan ilave edilerek tespit edilmektedir.  Ayrıca, sızıntıları onarmak ve/veya soğutucu akışkan sızıntısını önlemek için ekipmanı yükseltmek ile ilgili bir aksiyon planına sahip olmak önemlidir. 

 

Soğutucu akışkanların sahada kullanımı halinde bu gazları aşamalı olarak azaltan çözeltiler dikkate alınmalıdır. Bir diğer çözüm ise soğutucu akışkan, basınçlı gazlar ve köpük üfleyici madde uygulamalarında HFO gibi düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu akışkanların kullanımıdır.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 

 • Gerekli Belgeler: 
  • Tüm soğutma akışkan teçhizatı, güncel tutulan soğutucu akışkan yenilemesi de dahil olmak üzere bir donanım servisi kaydına sahiptir
  • Bu kayıtlar 2021 yılında hiçbir soğutucu akışkanın eklenmediğini göstermelidir

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar: 
  • Ekipman bakımının düzenli tutulan kayıtları
  • Potansiyel soğutucu sızıntıları

Bu soru, sahadaki operasyonlardan havaya yayılan tüm olası emisyon kaynaklarını envantere dahil etmenizi sağlamalıdır.

Aşağıdaki soru, sadece üretimden kaynaklı hava emisyonu kaynaklarına sahip olan tesisler için geçerlidir

Atık

Tehlikeli atık olmayan akışlarınızı izliyor musunuz?

Bu soru, bir tesisteki temel uygulamalara uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu nedenle, tüm Higg FEM’de yer alan ilgili soruya benzememektedir. Lütfen bu soru için doğrulama gerekliliklerini karşılamak üzere aşağıdaki kılavuza bakınız. 

Tehlikeli olmayan üretim atığı ve evsel atığı içermektedir

 

Bu sorunun amacı nedir?

 Amaç, tesisinizdeki tüm tehlikeli olmayan atık türleri hakkında (hem üretim hem de evsel atıklar) farkındalık yaratmak ve ürettiğiniz her atık çeşidinin hacmini izlemeye başlamaktır. Atıkları nasıl azaltacağınıza ve yönlendireceğinize ilişkin stratejik kararlar almadan önce atık kaynaklarınızı bilmelisiniz. Mevcut atık yönetimi uygulamalarınızı anlamanız ve en çok ürettiğiniz atık kaynakları için iyileştirmeleri önceliklendirmeniz önem taşımaktadır. Bunu yaparak atıkları azaltmak ve yönlendirmek için daha etkin alternatifler bulabilirsiniz.

 

Teknik Kılavuz:

Atık envanterinin geliştirilmesi, atık yönetiminde ilk adım olarak kabul edilmektedir. Atık izleme ve raporlama programını oluştururken bu soruda yer alan tehlikeli olmayan atıklar ve Soru 2’deki tehlikeli atık izleme için geçerli olan aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 • Atığın nerede üretildiğini ve üretilen tüm atık tiplerini belirlemek için ticari ve işletme proseslerini eşleştirin.
 • Atık verisini toplamak ve izlemek için prosedürler oluşturun:
  • Üretilen atık miktarını belirlemek için saha ölçeklerini, atık faturalarını/beyanlarını, satılan atık maddelerin reçetelerini ve benzerlerini kullanın.
  • Tahmin tekniklerinin kullanımı halinde hesaplama yöntemi, açık bir şekilde tanımlanmalı ve doğrulanabilir verilerle desteklenmelidir (aşağıdaki örneklere bakınız)
 • İzlenen verileri (örneğin, günlük, haftalık, aylık atık miktarları) gözden geçirilmesi kolay bir formatta [örneğin, elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya verilerin okunabilir formatta aktarımına izin veren benzeri veri analitik programı (ör. Excel, csv)] kaydedin ve doğrulama esnasında gözden geçirilmek üzere ilgili destekleyici kanıta sahip olun.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesis tarafından üretilen TÜM tehlikeli olmayan atıklar listesi
   • Üretim Atığı
   • Ambalaj atıkları
   • Evsel Atık
  • TÜM tehlikeli olmayan atıkların hem bertaraf miktarının, hem de tipinin (bertaraf varış yeri dahil) izlendiğini gösteren kayıtlar (örneğin, gözden geçirme için destekleyici kanıt var olduğu müddetçe atık yüklenicilerinin faturaları, elektronik çizelgede düzenlenmiş tartı kayıtları (ör. Excel), 
  • Mümkün olan yerlerde belgelendirilmiş hesap yöntemi 
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tehlikeli olmayan atık üretim kaynakları
  • Atık miktarı ölçüm ekipmanları
  • Atık bertarafı için toplama sahaları

Tehlikeli atık akışlarınızı izliyor musunuz?

Bu soru, bir tesisteki temel uygulamalara uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu nedenle, tüm Higg FEM’de yer alan ilgili soruya benzememektedir. Lütfen bu soru için doğrulama gerekliliklerini karşılamak üzere aşağıdaki kılavuza bakınız.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisde üretilen tüm tehlikeli atık tipleri için bilinç oluşturmak ve üretilen her bir atık tipinin hacmini ve bertaraf yöntemini izlemektir. Atıkları nasıl azaltacağınıza, yönlendireceğinize veya iyileştireceğinize ilişkin stratejik kararlar almadan önce atık kaynaklarınızı bilmelisiniz.

 

Teknik Kılavuz:

Tehlikeli özelliğinden dolayı yerel yasa ve yönetmelikleri karşılamak için tüm tehlikeli atıklar iyi izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Tehlikeli atığı tanımlamak için her ülkenin kendi Ulusal Tehlikeli Atık Envanteri ve Ulusal Tehlikeli Atık Belirleme Standardı bulunur. Lütfen bu standartlara ve envantere bakın.

 

Tehlikeli atık, tehlikesiz atıklara göre çevre ve insan sağlığı için daha büyük risk teşkil eder ve dolayısıyla daha sıkı bir yönetim süreci gerektirir. Atıkları nasıl azaltacağınıza, yönlendireceğinize veya iyileştireceğinize ilişkin stratejik kararlar almadan önce atık kaynaklarınızı bilmelisiniz. En çok ürettiğiniz atık kaynakları iyileştirmeye öncelik vermeniz önemlidir.

 

Tehlikeli atıklarla ilgili olarak yerel yasa ve mevzuatı karşılamak için her bir atık yığınının nasıl bertaraf edildiğini belirtmek ve bertaraf yöntemlerini iyileştirme olanaklarını tanımlamak (örneğin azaltma, geri dönüştürme ve enerji geri kazanımlı yakma) da önemlidir.

 

Fabrikanızın tehlikeli atıkların düzgün bir şekilde işlendiğini ve ilgili onaylı tesiste arıtıldığını/imha edildiğini düzenli olarak kontrol etmesi önerilir. 

 

Kirlenmiş materyallere bir örnek, makineleri temizlemek için kullanılan pamuk veya naylon parçası olabilir. Kumaş, hidrolik yağ ya da yağlayıcı veya mürekkep ya da kimyasal ile kontamine olmuş ve tehlikeli atık olarak sınıflandırılabilir.

 

Not: Tehlikeli veya tehlikeli olmayan atık sınıflandırması, bir ülkenin mevzuatından diğerinin mevzuatına göre değişebilmekte olup hangi atıkların ‘tehlikeli’ olarak sınıflandırılabileceği farklılık gösterebilir. Tesis yasal atık gereksinimlerini takip etmelidir. Yasal gereklilikler yoksa, daha sıkı olan endüstri talimatları seçin.

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesis tarafından üretilen TÜM tehlikeli atıklar listesi
   • Üretim Atığı
   • Ambalaj atığı (örneğin kimyasal bidonlar ve konteynerler)
   • Evsel Atık
  • TÜM tehlikeli atıkların hem bertaraf miktarının, hem de tipinin (bertaraf varış yeri dahil) izlendiğini gösteren kayıtlar (örneğin, gözden geçirme için destekleyici kanıt var olduğu müddetçe atık yüklenicilerinin faturaları, elektronik çizelgede düzenlenmiş tartı kayıtları (ör. Excel), uygundur). Kayıtlar, yanıtlanan tüm sorularda raporlanan cevaplarla eşleşmelidir.
  • Tehlikeli atık işleme izinleri (geçerli ise)
  • TÜM tehlikeli atıklar için miktarı izleme yöntemi ve ölçüm yöntemi. 
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tehlikeli atık üretim kaynakları
  • Atık bertarafı için toplama sahaları

This question is the same across full Higg FEM and Facility Foundations.  Please refer to 2021 How to Higg FEM Guide for full guidance. 

Reference: 2021 How to Higg FEM Guide – Waste section

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Atık bölümü

Kimyasal Yönetimi

Lütfen bu bölümün uygulanabilirliğine ilişkin kılavuzun tamamı için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Kimyasal Madde Yönetimi bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Kimyasal Madde Yönetimi bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Kimyasal Madde Yönetimi bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Kimyasal Madde Yönetimi bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Kimyasal Madde Yönetimi bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Kimyasal Madde Yönetimi bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Kimyasal Madde Yönetimi bölümü

Bu soru, tüm Higg FEM ve FEM Foundations kapsamında aynıdır.  Lütfen tüm rehber için 2021 How to Higg FEM Kılavuzuna bakınız. 

Referans: 2021 How to Higg FEM Kılavuzu – Kimyasal Madde Yönetimi bölümü

Aşağıdaki soru, sadece üretim prosesinde kimyasal madde kullanan tesisler için geçerlidir

Aşağıdaki soru, sadece üretim prosesinde kimyasal madde kullanan tesisler için geçerlidir

Aşağıdaki soru, sadece üretim prosesinde kimyasal madde kullanan tesisler için geçerlidir

Bu soru, bir tesisteki temel uygulamalara uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu nedenle, tüm Higg FEM’de yer alan ilgili soruya benzememektedir. Lütfen bu soru için doğrulama gerekliliklerini karşılamak üzere aşağıdaki kılavuza bakınız. 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soruya yönelik amaçlanan davranış, tesislerin tesis, yükleniciler ve taşeronlarda uyumlu kimyasal satın alımlarını ve kimyasal envanterini sağlamak için kullanılması gereken MRSL’leri anlamasıdır. Süreç yıllık esasta yazılı formda resmi olarak belgelenmeli ve güncellenmelidir.

 

Tesisler tipik olarak Kısıtlı Madde Listesi’nden (RSL) haberdardır, fakat sektörde son zamanlarda Kısıtlı Madde Listesi’ne ek olarak çevreye uygun kimyasal kullanımını arttırmak üzere Üretimi Kısıtlı Madde Listeleri’ne (MRSL) odaklanmak için değişiklik yapılmıştır.

 

Teknik Kılavuz:

MRSL uyumlu olarak değerlendirilen tüm ürünler için, tesiste MRSL’nin bulunduğunu doğrulamak için uygun bir süreç bulunmalıdır.

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 • Tesis veya ana/şirketler grubu, mevzuatlara, müşteri MRSL gerekliliklerine uyumu izleyen, güncelleyen ve gösteren, iyi bir şekilde belgelendirilmiş (yazılı) kimyasal gözden geçirme süreci sunabilir 
 • Süreç, satın alımdan önce kimyasalların MRSL açısından nasıl incelendiğini/kontrol edildiğini göstermelidir.
 • Gerekli Belgeler: 
  • Kimyasal Madde Envanter Listesi (CIL)
  • Kimyasal inceleme politikası ve süreç akışı
  • Uygun olmayan kimyasallar listesi
  • MRSL’ler tesis için uygulanabilir, örn., kendi MRSL’si, müşterilerin MRSL’leri veya ZDHC MRSL’si
  • Kimyasal tedarikçilerinden pozitif listeler
  • Kimyasal adı, yayınlanma tarihi ve test raporları ile birlikte MRSL’ye uyumluluk mektubu
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Kimyasalların veya materyallerin verilen envanter listesine göre kullanımı için birkaç iş sürecinin görsel doğrulaması.