Chuẩn Bị cho Phát Hành FSLM

Triển khai Higg FSLM là cách tốt nhất để tìm hiểu thêm về các đối tác trong chuỗi cung ứng của bạn cũng như về các phương pháp và tác động của họ đối với xã hội và lao động. Phần này sẽ bao gồm tất cả các bước và thông tin cần thiết để chuẩn bị cho việc triển khai thành công. 

1. Cách Chuẩn Bị

Để chuẩn bị, bước đầu tiên là thu thập thông tin và thiết lập một mốc thời gian.

  • Mc thi gian: Xác định ngày chu kỳ để hoàn thành FSLM. Không có chu kỳ định sẵn cho việc hoàn thành FSLM vì mô-đun được hoàn thành trên cơ sở luân phiên, do đó, việc xác định mốc thời gian hoàn thành tùy thuộc vào thương hiệ
  • Danh sách cơ s: Chọn cơ sở mà bạn sẽ nhắm mục tiêu và thu thập thông tin liên quan như Higg ID, địa chỉ và chi tiết liên hệ.
  • Yêu cu: Quyết định xem liệu bạn sẽ coi việc hoàn thành FSLM là một đề nghị hay một yêu cầu bắt buộ Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem đây là một đề nghị, vì trong lịch sử điều này đã làm tăng đáng kể tỷ lệ thành công.
  • Xác minh: Lập kế hoạch trước nếu bạn định yêu cầu hoặc đề nghị xác minh cũng như tự đánh giá. Thông báo sớm để đảm bảo các cơ sở có đủ thời gian chuẩn bị để hoàn thành cả quy trình tự đánh giá và quy trình xác minh trước thời hạn xác đị Ngoài ra, hãy kiểm tra xem xác minh có khả dụng ở tất cả quốc gia mà bạn đang yêu cầu hoàn thành vFSLM hay không.
  • Kế hoch truyn thông: Thông tin liên lạc thường xuyên về các yêu cầu và nguồn hỗ trợ với các cơ sở là cách tốt nhất để đảm bảo hoàn thành công các mô-đ

Ngoài ra, nếu bạn định sử dụng Công Cụ Thông Qua của chúng tôi để hỗ trợ triển khai FSLM của mình, hãy xem lại hướng dẫn tại đây hoặc xem Đào Tạo về Công Cụ Thông Qua tại đây.

Ngoài ra còn có các mức hỗ trợ khác nhau từ nhóm Thành Công Khách Hàng Higg, bạn có thể xem lại tại đây.

2. Quy Trình Cho Cơ Sở

Xem quy trình tổng thể cho các cơ sở hoàn thành FSLM bên dưới. Công cụ này yêu cầu một lượng lớn dữ liệu và thông tin. Tùy thuộc vào mức độ quen thuộc của cơ sở với FSLM và/hoặc các đánh giá xã hội và lao động khác, có thể mất 3-6 tuần để cơ sở hoàn thành việc tự đánh giá hoặc lâu hơn nếu đây là lần đầu tiên. Quy trình xác minh mất thêm 2-3 tháng.

3. Hỗ Trợ Các Đối Tác Của Cơ Sở

Cung cấp hỗ trợ và kiểm tra các cơ sở của bạn trong quy trình hoàn thành FSLM là rất quan trọng để việc triển khai FSLM được thành công. Một vài lời khuyên: