Giới Thiệu về FSLM

Mô-đun Lao Động & Xã Hội của Cơ Sở Higg

Mô-đun Lao Động & Xã Hội của Cơ Sở (FSLM) đo lường tác động xã hội của hoạt động sản xuất trên nhiều lĩnh vực khác nhau như tiền lương, giờ làm việc, sức khỏe và an toàn cũng như đãi ngộ nhân viên. 

Giá Trị của Higg FSLM

Các thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà sản xuất thuộc mọi quy mô có thể sử dụng Higg FSLM để đánh giá điều kiện xã hội và lao động cho người lao động sản xuất hàng tỷ hàng tiêu dùng mỗi năm.  

FSLM được xây dựng trên khung hội tụ của Chương Trình Hội Tụ Lao Động & Xã Hội (SLCP). Trên nền tảng Higg, FSLM được tính điểm giúp cải thiện điều kiện lao động và xã hội cho người lao động của chuỗi cung ứng, đồng thời giảm bớt khó khăn trong đánh giá cho các nhà máy trên khắp thế giới. 

Tác Động Được Đo Lường

FSLM đo lường các thực hành lao động xã hội tổng thể trong các cơ sở. FSLM theo dõi các hệ thống quản lý, kiểm soát hoạt động, giám sát và sự tham gia của người lao động và các bên liên quan. Các cơ sở có thể sử dụng đánh giá Higg để nắm được các điểm nóng về hiệu suất và giảm bớt sự khó khăn trong đánh giá. Thay vì tập trung vào việc tuân thủ, họ có thể dành thời gian và nguồn lực để thực hiện những thay đổi mang tính hệ thống lâu dài.

FSLM đo lường:

  • Việc Tuyển Dụng và Thuê Nhân Viên
  • Giờ Làm Việc
  • Tiền Lương và Phúc Lợi
  • Đãi Ngộ Người Lao Động
  • Sự Tham Gia của Người Lao Động
  • Sưc Khỏe và An Toàn
  • Chấm Dứt Hợp Đồng
  • Hệ Thống Quản Lý
  • Nhiều hơn thế nữa

Chấm Điểm

Hệ thống chấm điểm FSLM được thiết kế để hỗ trợ phổ quát và thúc đẩy cải thiện hiệu suất xã hội trong các cơ sở sản xuất trên khắp thế giới. Những điểm này chỉ dành cho các câu hỏi phổ quát nhằm thúc đẩy các hành động, quyết định và thực hành dẫn đến các kết quả bền vững hơn về xã hội và lao động.

Xác Minh

Quy trình xác minh FSLM xác nhận rằng bạn đã hiểu và trả lời đúng các câu hỏi trong bài tự đánh giá của mình. Quy trình xác minh đảm bảo với các bên liên quan bên ngoài rằng dữ liệu của bạn là đáng tin cậy. Quy trình xác minh FSLM tuân thủ quy trình đánh giá SLCP. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về quy trình đánh giá SLCP.

Để biết danh sách người xác minh Higg FSLM đã được phê duyệt, hãy nhấp vào đây. Danh sách này sẽ tiếp tục tăng lên khi có nhiều cá nhân hoàn thành quy trình đào tạo và đăng ký trở thành người xác minh.

Minh Bạch

Người tiêu dùng đang đòi hỏi sự minh bạch về điều kiện làm việc cho mọi bước trong chuỗi cung ứng. Hãy cho các bên liên quan biết rằng bạn sử dụng FSLM để đo lường các tác động xã hội của cơ sở nhằm thúc đẩy sự cải thiện về hiệu suất. Các tiêu chí để công khai điểm FSLM hiện đang được phát triển.

Tính Năng Bổ Sung

Đo Đim Chun

Với tính năng đo điểm chuẩn của FSLM, bạn có thể đặt đường cơ sở hiệu suất để so sánh hiệu suất của cơ sở của bạn qua từng năm, giúp bạn xác định các điểm nóng về hiệu suất cũng như theo dõi sự cải thiện theo thời gian. Việc phân tích kỹ càng giúp bạn nắm được dữ liệu Higg của mình và có thể thông báo chiến lược bền vững của bạn. Bạn cũng có thể so sánh hiệu quả hoạt động bền vững của mình với các công ty khác như công ty của bạn và so sánh hiệu quả hoạt động bền vững của công ty bạn với mức trung bình toàn cầu và khu vực.