Nắm Được Kết Quả FSLM

Sau khi các cơ sở đã đăng và chia sẻ FSLM, điểm số và các báo cáo kết quả bổ sung sẽ có sẵn trong tab FSLM.

1. Truy Cập Các Mô-đun Được Chia Sẻ

Trước khi có bất kỳ dữ liệu hoặc điểm số nào, một cơ sở trước tiên phải chia sẻ FSLM đã hoàn thành và đăng tải. Để kiểm tra trạng thái chia sẻ, có hai tùy chọn:

Công C Thông Qua: 

 1. Đi đến chu kỳ thông qua và cuộn xuống bả
 2. Sử dụng bộ lọc, bộ lọc Yêu Cầu Đã Gửi để xem các mô-đun mà cơ sở chưa hoàn thành yêu cầu chia sẻ.Lưu ý rng ngay c khi môđun được chia s, bn s không th xem d liu cho đến khi môđun được đăng và trng thái là 

Trang Mô-đun FSLM: 

 1. Chuyển đến tab FSLM ở đầu trang chủ tài khoản, sau đó nhấp vào Mô-đ
 2. Sử dụng các phần bên cạnh để xem
  • Yêu Cầu Đã Gửi: mô-đun bạn đã yêu cầu đang chờ cơ sở phê duyệt
  • Các Mô-Đun Đã Nhận: các mô-đun đã được chia sẻ với bạn đang chờ bạn chấp nhận
  • Được Chia Sẻ với Tôi: các mô-đun đã được chia sẻ và chấp nhận thành công
  • Mô-đun Ca Tôi, Chia s Ca Tôi và Yêu Cu Chia S không áp dng được vì Tài khon thương hiu s không có môđun FSLM

Nếu yêu cu chia s chưa được hoàn thành, bn s không có quyn truy cp vào bt k d liu FSLM nào. Khi bạn đã nhận được các mô-đun được chia sẻ, bạn có thể xem điểm số và báo cáo kết quả.

2. Chấm Điểm

Các thương hiệu/nhà bán lẻ được kết nối với các cơ sở có thể xem điểm tự đánh giá FSLM và các bài đánh giá đã được xác minh của Higg được chia sẻ (nếu các tài khoản cơ sở dùng chung đã hoàn thành xác minh FSLM) và truy cập các báo cáo kết quả bổ sung. Để được hướng dẫn đầy đủ về hệ thống tính điểm FSLM CAF1.4, vui lòng nhấp vào đây.

Chm Đim:

 1. Đi tới tab FSLM và nhấp vào trang ‘Mô-đun’ rồi chuyển đến tab ‘Được Chia Sẻ với Tôi’. Chọn mô-đun mà bạn muốn xem và nhấp vào dấu ba chấm, sau đó nhấp vào ‘Tổng quan’.
 2. Trên bảng điều khiển mô-đun, chọn Xem Chi Tiết để xem báo cáo điểm đầy đủ.

3. Xem báo cáo điểm.

Đim Phn: Báo cáo này hiển thị điểm của từng phần nội dung cũng như tổng điểm mô-đun. Nếu mô-đun đã được xác minh, điểm đã xác minh sẽ xuất hiện cùng với điểm tự đánh giá.

Đim Bước: Đối với Higg FSLM CAF 1.4, Điểm bước là một báo cáo mới được thêm vào. Điểm này được tính dựa trên bước chứ không phải lĩnh vực nội dung. Điểm bước sẽ chỉ có sẵn nếu cơ sở đã chọn hoàn thành bước đó.

Đim Ri Ro: Đối với Higg FSLM CAF 1.4, Điểm Rủi Ro là một báo cáo điểm mới được bổ sung khác. Điểm này được tính theo mức độ rủi ro của từng câu hỏi. Hiện tại, loại điểm rủi ro trong Higg FSLM là điểm Không Khoan Nhượng, Rủi Ro Cao, Rủi ro Trung Bình và điểm Tuân Thủ Pháp Luật. 

 • Điểm Rủi Ro Higg FSLM nằm trong số 100 điểm có thể có của mỗi cấp độ Rủi Ro.
 • Các câu hỏi liên quan đến các yêu cầu pháp lý của địa phương được phân loại là Rủi ro Tuân Thủ Pháp Lý. Điểm Rủi Ro Tuân Thủ Pháp Luật Higg FSLM nằm ngoài 100 điểm có thể có.
 • Bạn có thể nhấp vào “Xem Chi Tiết” để kiểm tra các câu hỏi được đánh dấu là vấn đề Không Khoan Nhượng/Rủi Ro Cao/Rủi Ro Trung Bình/Tuân Thủ Pháp Luậ

3. Báo Cáo Kết Quả Bổ Sung  

Ngoài ba báo cáo chấm điểm, cũng có hai báo cáo kết quả bổ sung có sẵn sau khi cơ sở hoàn thành FSLM. Để được hướng dẫn đầy đủ về hệ thống báo cáo kết quả và chấm điểm FSLM CAF1.4, hãy nhấp vào đây.

Báo Cáo Lĩnh Vc Ci Tiến:

Báo Cáo Lĩnh Vực Cải Tiến cho thấy các cơ hội cải tiến và tập trung dựa trên việc lập bản đồ cấp cao của các Câu Hỏi SLCP về các Giao Thức Chính Sách Không Khoan Nhượng của Chương Trình Better Work, các Công Ước Cốt Lõi của ILO và mức độ rủi ro đối với nhân viên và cơ sở. Các câu hỏi được phân loại thành tất cả câu hỏi, không khoan nhượng, câu hỏi rủi ro cao và rủi ro trung bình.

Bạn cũng có thể tải xuống báo cáo này thành tệp CSV trên trang tổng quan FSLM.

Báo Cáo Tuân Th Pháp Lut

Bạn cũng có thể xem báo cáo tuân thủ pháp luật trên trang tổng quan FSLM. Báo cáo tuân thủ pháp luật đưa ra các cơ hội để cải tiến và tập trung, dựa trên các yêu cầu pháp lý.

Bạn có thể tải xuống báo cáo này thành tệp CSV trên trang tổng quan FSLM.

4. Đo Điểm Chuẩn

Công cụ đo điểm chuẩn Higg cho phép người dùng so sánh hiệu suất FSLM của họ với tất cả dữ liệu ngành trong nền tảng Higg và có được cái nhìn sâu sắc về cách thực hành xã hội và lao động của họ xếp hạng so với phần còn lại của ngành. Việc này giúp người dùng đo lường hiệu suất của họ so với mức trung bình của ngành và làm nổi bật các lĩnh vực cần tập trung và cải thiện cho cơ sở vật chất. Dữ liệu chi tiết và có thể lọc sẽ thông báo cho các cơ sở, nhóm sản xuất và thương hiệu về các lĩnh vực cần cải tiến và dẫn đầu ngành để họ có thể đưa ra các quyết định sáng suốt trên con đường trở thành người dẫn đầu trong các hoạt động xã hội và lao động.

Tương tự như công cụ đo điểm chuẩn FEM, các cơ sở, thương hiệu/nhà bán lẻ hoặc các nhà sản xuất lớn sẽ sử dụng công cụ này. Người dùng cơ sở có thể sử dụng công cụ để so sánh FSLM đã đăng của chính họ với hiệu suất FSLM trung bình của ngành. Các thương hiệu/nhà bán lẻ/nhà sản xuất lớn có thể sử dụng công cụ để so sánh tất cả FSLM đã nhận được chia sẻ và đăng với hiệu suất FSLM trung bình của ngành. Tuy nhiên, họ không thể so sánh một FSLM được chia sẻ và đăng tải từ tất cả FSLM đã được chia sẻ và đăng tải trong công cụ này.

Để truy cập đo điểm chuẩn, các cơ sở cần mua gói Plus. Các thương hiệu/nhà bán lẻ/nhà sản xuất lớn đã chia sẻ và đăng các FSLM cũng có thể truy cập vào công cụ này. Xin lưu ý rằng công cụ đo điểm chuẩn FSLM chỉ khả dụng cho đo điểm chuẩn dữ liệu SLCP CAF 1.4. Dữ liệu SLCP CAF 1.3 không bao gồm trong đó. Vì vậy, vui lòng kiểm tra phiên bản FSLM của bạn trước.

Nhấp vào tab FSLM và sau đó chọn ‘Đo điểm chuẩn’ để vào trang đo điểm chuẩn.

Tương tự như FEM, thanh bộ lọc bên trái có thể thiết lập các điều kiện so sánh. Bộ lọc và thông tin lấy từ phần Hồ Sơ Cơ Sở trong FSLM. Bằng cách sử dụng các bộ lọc, người dùng sẽ có thể xem các biểu đồ Tác Động và Đo Điểm Chuẩn của Ngành.

Đo Đim Chun Ngành

Ở giữa trang, hãy xem các phần ‘Điểm Phần Tổng Hợp’, ‘Điểm Bước Tổng Hợp’ và phần ‘Điểm Rủi Ro Tổng Hợp’. Trên công cụ đo điểm chuẩn, dữ liệu mô-đun của bạn được hiển thị bằng màu tím và điểm trung bình của ngành được hiển thị bằng màu xanh lam. 

Ở bên trái, hãy chọn một hoặc nhiều bộ lọc để thu hẹp dữ liệu ngành được hiển thị theo năm mô-đun, trạng thái xác minh, ngành, v.v. Các bộ lọc này cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các cơ sở tương tự như cơ sở của bạn. 

Đối với mỗi phần, hãy di chuột qua biểu đồ để xem thêm chi tiết: 

 • Cao hơn = điểm cao nhất được ghi lại trong hệ thống của chúng tôi
 • Thấp hơn = điểm thấp nhất được ghi lại trong hệ thống của chúng tôi
 • Phần tư dưới cùng = 25% số mô-đun đạt điểm dưới con số này
 • Phần tư trên cùng = 25% số mô-đun đạt điểm trên con số này
 • Trung bình = điểm trung bình của tất cả mô-đun

‘Điểm Tổng Hợp Phần’ – Phần hiển thị tổng điểm và điểm từng phần của bạn so với dữ liệu ngành.

‘Đim Bước Tng Hp – Phần hiển thị tổng điểm bạn nhận được cho mỗi bước áp dụng của bài đánh giá. 

‘Đim Ri Ro Tng Hp – Phần hiển thị điểm nhận được cho các câu hỏi dựa trên từng loại rủi ro và tổng điểm nhận được khi đáp ứng việc tuân thủ pháp luật. Điểm cao hơn có nghĩa là cơ sở hoạt động tốt hơn.

Tác Đng 

Có hai biểu đồ Tác Động trong Tab. 

Nhân Viên Là Thành Viên Ca Công Đoàn

Giá trị này được tính bằng “foa-cb-2–3” nhân với ID tham chiếu “FP-WOR-1”.

Nhân Viên Được Bo Him Theo Tha Ước Lao Đng Tp Th Được Bo Him Toàn B

Giá trị này được tính bằng ID tham chiếu “wi-foa-41” nhân với ID tham chiếu “FP-WOR-1”.

Công Đoàn và Thỏa Ước Lao Động Tập Thể là một trong nhiều khía cạnh xã hội và các nhà hoạt động xã hội trong lĩnh vực này đã cố gắng vận động trong nhiều thập kỷ.  Việc cho phép người dùng hiển thị ở diện mạo này có thể thúc đẩy họ làm được nhiều hơn trong lĩnh vực này nếu chưa làm được. 

Việc cho phép người dùng xem và so sánh cách họ đang hoạt động theo Thỏa Ước Lao Động Tập Thể và Công Đoàn của cơ sở tương tự có thể giúp họ đẩy nhanh tiến độ của mình về khía cạnh này nếu chưa đạt mức tối đa hoặc giúp họ phân biệt hiệu suất của họ tốt hơn trong lĩnh vực này.