Chuẩn Bị để Xác Minh FSLM

1. Cách Chuẩn Bị  

Trước khi bắt đầu quy trình xác minh, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện những điều sau:

Trên SLCP

  • Thiết lập tài khoản Cơ Quan Xác Minh trên Cổng SLCP

Trên nn tng Higg

  • Thiết lập tài khoản của bạn cho Cơ Quan Xác Minh và tài khoản của từng người xác minh
  • Đã nhận FSLM được chia sẻ từ cơ sở

2. Cập Nhật Chính FLSM CAF1.4

Xem lại danh sách đầy đủ các cập nhật cho FSLM CAF1.4 (phát hành vào tháng 4 năm 2021) tại đây.