Chương Trình Đào Tạo Higg

Tìm hiểu về chương trình đào tạo Higg, cùng các nguồn hỗ trợ và đào tạo bổ sung có sẵn, bao gồm cả chương trình đào tạo FEM của bên thứ ba.

1. Chương Trình Đào Tạo Theo Cấp Của Higg  

Chương trình đào tạo Higg hướng dẫn bạn cách sử dụng Higg, được thiết kế để bạn có thể dần dần sử dụng thành thạo nền tảng và công cụ. Các cấp độ của chương trình đào tạo phù hợp với quá trình hoàn thiện công cụ (cấp độ 1 và 2 trước, cấp độ 3 trong, cấp độ 4 sau quá trình), tạo điều kiện cho bạn trải nghiệm.

 • Cấp độ 1 – Giới thiệu chung
  • Đào tạo cấp độ 1 giới thiệu về nền tảng, các công cụ và các dịch vụ của Higg.
 • Cấp độ 2 – Đào tạo về công cụ
  • Các buổi học ở cấp độ này đào tạo về một công cụ Higg cụ thể. Mỗi buổi đào tạo bao gồm tổng quan chi tiết về một trong các công cụ Higg, trong đó giới thiệu về nội dung công cụ, hướng dẫn cách sử dụng công cụ đó trên nền tảng Higg và nơi tìm tài nguyên hỗ trợ.
 • Cấp độ 3 – Nghiên cứu sâu về công cụ
  • Đào tạo cấp độ 3 cung cấp kiến thức chuyên sâu về một công cụ cụ thể. Người dùng sẽ tìm hiểu chuyên sâu về nội dung của một công cụ và những lời khuyên thực tế và mẹo để hoàn thành bài đánh giá. Đối với Mô-đun Thương Hiệu & Bán Lẻ Higg (BRM) và Công Cụ Cơ Sở Higg, các khóa đào tạo ở Cấp Độ 3 giúp bạn hiểu cặn kẽ các câu hỏi khó trong các bài đánh giá hoặc xem xét kỹ lưỡng nội dung trong một phần cụ thể. Các buổi đào tạo về Công Cụ Sản Phẩm Higg bao gồm việc xem xét các tính năng nâng cao của một công cụ hoặc cách lập mô hình các nguyên liệu phức tạp hơn trong Higg MSI.
 • Cấp độ 4 – Thông tin chi tiết về dữ liệu/Kết quả công cụ/đào tạo về tính bền vững
  • Cấp độ này tập trung vào diễn giải dữ liệu do các công cụ và nền tảng Higg cung cấp. Chủ đề cho các buổi đào tạo này gồm các chủ đề nâng cao về tính bền vững như đo lượng phát thải KNK trong toàn bộ tổ chức của bạn.

2. Tài Nguyên Hỗ Trợ & Đào Tạo Bổ Sung

Ngoài Chương Trình Đào Tạo Cấp Độ, có rất nhiều tài nguyên đào tạo và hỗ trợ có sẵn.

 • Giờ hành chính: Giờ làm việc cụ thể để thường xuyên cung cấp công cụ, đặc biệt là trong chu kỳ của công cụ. Đây là một diễn đàn mở cho phép người dùng đặt câu hỏi cho các chuyên gia về các công cụ.
 • org: Trang web đào tạo Higg có đầy đủ các hướng dẫn bằng văn bản và video về mọi công cụ luôn khả dụng với tất cả người dùng.

Hỗ trợ khách hàng: Nhóm hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của người dùng từ việc mua hàng và đăng ký tài khoản đến hỗ trợ nội dung.

3. Chương Trình Người Đào Tạo FEM Của SAC

Khóa đào tạo thực hành được cá nhân cho FEM có một mạng lưới các giảng viên bên thứ ba được SAC phê duyệt. Các giảng viên này cung cấp các khóa đào tạo trực tiếp, chuyên sâu bằng tiếng địa phương được điều chỉnh riêng cho khách hàng.

 • Để tìm hiểu thêm về các cơ sở khác, xem danh sách đầy đủ các giảng viên được phê duyệt tại đây.
 • Đối với các giảng viên được phê duyệt, vui lòng xem thông tin bổ sung tại đây.
top