Giới thiệu về Higg

Các công cụ phần mềm của Higg thu thập và sắp xếp dữ liệu sơ bộ từ mỗi công đoạn trong chuỗi giá trị, giúp cho doanh nghiệp của bạn nắm bắt và cải thiện tác động của dữ liệu đó. 

Chúng tôi phân chia các công cụ thành ba loại:

Đo Lường

Sử dụng các phương pháp luận của Chỉ Số Higg do Liên Minh May Mặc Bền Vững phát triển, các công cụ đo lường của Higg giúp bạn thu thập dữ liệu tác động chính xác về nguyên liệu và thiết kế sản phẩm; về tác động môi trường và xã hội tại các cơ sở; và tác động đến môi trường của thương hiệu và hoạt động bán lẻ. 

Quản Lý

Các công cụ quản lý dữ liệu của Higg sắp xếp dữ liệu về hiệu suất và tác động của bạn, giúp hình thành những thông tin chi tiết hữu ích về chuỗi giá trị. Công cụ phân tích của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết một cách nhanh chóng về hiệu suất của nhà cung cấp trong các lĩnh vực chính và đưa ra điểm chuẩn với các nhà máy tương tự trong ngành của bạn. Ngoài ra, các công cụ quản lý dữ liệu của chúng tôi còn cho phép bạn theo dõi việc hoàn thành đánh giá của các nhà máy đối tác.

Minh Bạch

Cuối cùng, tính minh bạch và tính năng báo cáo của Higg giúp chia sẻ hiệu suất bền vững của bạn cho các đối tác, các bên liên quan và khách hàng một cách thông suốt. Người dùng có thể tạo yêu cầu về môi trường cấp sản phẩm được hỗ trợ dữ liệu hoặc công bố các báo cáo về hiệu suất đã được xác minh. 

top