Đăng Ký và Quản Lý Tài Khoản

Để bắt đầu hành trình với Higg, hãy tạo một tài khoản trên nền tảng (portal.higg.org). Sau đó, tìm hiểu cách sử dụng nền tảng Higg và hoàn thành các bước bổ sung để có thể sử dụng thành công các công cụ của chúng tôi.

1. Tạo Một Tài Khoản

 1. Truy cập portal.higg.org và nhấp vào “Tạo tài khoản”
 1. Điền thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng địa chỉ email công việc.
 1. Truy cập email của bạn và xác nhận địa chỉ email này thông qua nút trong email. 
 1. Khi bạn đã xác minh email của mình, bạn có thể tạo hoặc tham gia tài khoản công ty. Đầu tiên, hãy chọn loại hình công ty. 
 1. Sau đó, bạn sẽ được nhắc tìm kiếm công ty của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm để xác nhận rằng chưa có tài khoản hiện hữu, vì tài khoản trùng lặp nào sẽ bị từ chối. Nếu đã chắc chắn, bạn có thể chọn “tạo tài khoản công ty mới”. 
 1. Tiếp theo hãy chọn một hoặc nhiều ngành hoạt động của bạn. 
 1. Sau đó điền thông tin công ty và chọn tạo tài khoản công ty mới. 
 1. Bạn đã tạo thành công tài khoản mới! Làm theo các bước trên trang chủ của tài khoản để hoàn tất quá trình thiết lập. 

2. Thêm Thành Viên Nhóm

Khi bạn đã tạo được tài khoản, bạn có thể thêm các thành viên khác trong nhóm vào tài khoản để truy cập dữ liệu đã thu thập, hỗ trợ hoàn thành các mô-đun, v.v.

Cách mời người dùng mới vào tài khoản:

 • Chuyển đến tab “Nhóm của tôi” và nhấp vào nút Mời Người Dùng Mới.
 • Chỉ định vai trò người dùng – 
  • Quản trị viên: Quản trị viên có thể điền vào toàn bộ đánh giá Chỉ số Higg, quản lý các mô-đun, chia sẻ mối quan hệ, tài khoản và nhóm.
  • Người chỉnh sửa: Người chỉnh sửa có thể truy cập tài khoản Higg và chỉnh sửa toàn bộ các mô-đun riêng lẻ. Người chỉnh sửa không thể yêu cầu hoặc chia sẻ, đăng hoặc hủy đăng các mô-đun.
  • Người đánh giá: Người đánh giá có thể đăng nhập vào tài khoản Higg và xem toàn bộ các mô-đun riêng lẻ. Người đánh giá không thể chỉnh sửa, yêu cầu, chia sẻ, công bố hoặc rút lại mô-đun.
 • Thêm địa chỉ email và gửi lời mời. Sau khi người dùng chấp nhận, họ sẽ có quyền truy cập vào tài khoản. 

Cách xem xét yêu cầu của người dùng mới đang chờ xử lý: 

 • Nếu người dùng đã tạo tài khoản và yêu cầu tham gia tài khoản công ty của bạn, tài khoản đó sẽ xuất hiện dưới dạng yêu cầu chờ phê duyệt. 
 • Xem xét và phê duyệt hoặc xóa yêu cầu bằng các nút ở bên phải. 

3. Tính Năng Nền Tảng Bổ Sung

Có một số tính năng bổ sung trên nền tảng rất hữu ích dành cho bạn.

 • Trang tổng quan mô-đun: Trang tổng quan tài khoản của bạn sẽ hiển thị tất cả các công cụ bạn có quyền truy cập (dựa trên gói đăng ký của bạn).
 • Beamer: biểu tượng chuông sẽ chia sẻ mọi thông tin quan trọng như các bản phát hành hoặc cập nhật công cụ, các khóa đào tạo sắp tới, v.v.
 • Hỗ trợ khách hàng: truy cập bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và gửi những câu hỏi hoặc vấn đề bạn gặp phải bằng cách nhấp vào nút hỗ trợ.
 • Ngôn ngữ: ngôn ngữ của nền tảng và của email tự động từ nền tảng có thể được thay đổi thành các ngôn ngữ có sẵn bằng nút ngôn ngữ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng phải hoàn thành tất cả các mô-đun bằng tiếng Anh, bất kể bạn có thay đổi ngôn ngữ nền tảng hay không.
 • Cơ sở kiến thức How to Higg: liên kết này sẽ đưa bạn đến trang web đào tạo của chúng tôi với tất cả các khóa đào tạo và hướng dẫn chi tiết của.
 • Gửi phiếu hỗ trợ: đây là một cách khác để tiếp cận bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và gửi phiếu đặt câu hỏi hoặc báo cáo vấn đề bạn gặp phải.
 • Đăng ký: xem lại tất cả các tùy chọn đăng ký có sẵn và mua nếu bạn chưa có.
 • Nhóm của tôi: xem ở trên.
 • Tài khoản: chứa thông tin tài khoản của bạn, bao gồm cả số Higg ID.
 • Hồ sơ người dùng: chứa thông tin người dùng của bạn, bao gồm email và các tùy chọn email.
 • Tham gia thêm tài khoản: nếu bạn cần tham gia với một tài khoản khác trên nền tảng của chúng tôi, hãy nhấp vào nút này để tìm kiếm và yêu cầu quyền truy cập vào (các) tài khoản bổ sung.
top