Truy Cập Công Cụ Và Mua Gói Đăng Ký

Higg là một nền tảng phần mềm đăng ký.

Người dùng chọn các gói đăng ký được thiết kế cho loại hình kinh doanh của họ: ví dụ: cơ sở/nhà sản xuất hoặc thương hiệu/nhà bán lẻ. 

Gói đăng ký bao gồm quyền truy cập vào các công cụ đánh giá cụ thể và các tính năng liên quan, tính năng chia sẻ dữ liệu với những người dùng trên nền tảng khác. Đăng ký có hiệu lực trong một chu kỳ báo cáo hàng năm.

1. Gói Đăng Ký Facility

Vào tháng 9 năm 2021, Higg giới thiệu một cách đơn giản hơn để truy cập vào các công cụ của cơ sở nhằm cung cấp giá trị cao hơn cho người dùng cơ sở. Các gói đăng ký cơ sở mới của Higg tìm hiểu giai đoạn hiện tại các cơ sở trong hành trình phát triển bền vững và cung cấp cho họ mọi thứ cần thiết cho một kỳ báo cáo, các gói có sẵn với một khoản phí hàng năm. Thay vì mua các mô-đun riêng lẻ, nhiều bài đánh giá và dịch vụ xác minh trong suốt cả năm, giờ đây người dùng cơ sở có thể mua các công cụ với giá trong một năm cùng một lúc.

Xin lưu ý, bạn có thể mua xác minh FEM2021 vào tháng 1 năm 2022. 

Facility Starter 

Bắt đầu đo lường tác động môi trường của bạn với đánh giá nền tảng này. Bao gồm: 

 • Nền Tảng Cho Cơ Sở – đánh giá môi trường ban đầu
 • Số lượt chia sẻ đánh giá không giới hạn

Xin lưu ý rằng gói Facility Starter chỉ áp dụng cho các cơ sở chưa bao giờ hoàn thành Higg FEM trước đây. 

Facility Environmental

Xem xét toàn diện về tác động môi trường của bạn để hỗ trợ các yêu cầu của người mua. Bao gồm: 

 • Mô-đun Môi Trường Cơ Sở Higg (FEM)
 • Số lượt chia sẻ đánh giá không giới hạn
 • Chuyển tiếp dữ liệu đánh giá trước đó

Lao Động & Xã Hội của Cơ Sở

Xem xét toàn diện về tác động về lao động và xã hội của bạn để hỗ trợ các yêu cầu của người mua. Bao gồm:

 • Mô-đun Lao Động và Xã Hội của Cơ Sở Higg (FSLM)
 • Số lượt chia sẻ đánh giá không giới hạn

Facility Plus 

Hiểu toàn bộ tác động lên môi trường và xã hội của bạn với các tính năng chia sẻ dữ liệu, so sánh hiệu suất với điểm chuẩn và phân tích sâu hơn. Bao gồm: 

 • Mô-đun Môi Trường Cơ Sở Higg (FEM) HOẶC Nền Tảng Cho Cơ Sở
 • Mô-đun Lao Động & Xã Hội của Cơ Sở Higg (FSLM)
 • Số lượt chia sẻ không giới hạn cho cả hai bài đánh giá
 • Đo Điểm Chuẩn
 • Tệp xuất CSV dữ liệu
 • Chuyển tiếp dữ liệu đánh giá trước đó
 • Bộ Công Cụ Truyền thông FEM

*Xin lưu ý rằng Nền Tảng Cho Cơ Sở chỉ áp dụng cho các cơ sở chưa bao giờ hoàn thành Higg FEM trước đây.

Mua cho người khác

Trên nền tảng Higg.org, bạn có thể mua gói đăng ký cho các tài khoản khác.

Trên trang đăng ký, chọn “Mua cho người khác”

Chọn gói đăng ký/công cụ  

Nhấp vào “Chọn tài khoản” và tìm kiếm tài khoản mà bạn muốn mua cho họ. 

Chọn tài khoản và thanh toán. 

Chuyển dữ liệu xác minh SLCP của bạn từ các Máy Chủ Được Công Nhận Khác

Trên nền tảng Higg.org, bạn có thể chuyển dữ liệu xác minh SLCP của mình từ các máy chủ được công nhận khác (ví dụ: FFC, Better Work) để chia sẻ dữ liệu xác minh SLCP (mô-đun xác minh FSLM) với các thương hiệu của mình trên nền tảng Higg.org. 

Trên trang đăng ký, bạn có thể xem quá trình chuyển đổi dữ liệu. Để chuyển dữ liệu xác minh, bạn phải đăng ký tài khoản Higg trên nền tảng của chúng tôi.

2. Gói Đăng Ký Nền Tảng “Không Giới Hạn”

Các gói đăng ký của chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp của bạn các công cụ, tài nguyên và dịch vụ hỗ trợ để giúp đỡ bạn vào bất kỳ thời điểm nào trên hành trình phát triển bền vững.

Gói Cơ Bản

Quyền truy cập Cơ Bản được mở cho tất cả các loại người dùng. Đây là một phương án tuyệt vời để người dùng bắt đầu hành trình phát triển bền vững và đóng góp dữ liệu cho nền tảng hoặc mua các công cụ theo nhu cầu.

Bao gồm:

 • FEM, FSLM, BRM khả dụng để mua
 • Trả tiền để nhận các mô-đun chia sẻ
 • Quyền truy cập MSI Cơ Bản với 5 đơn vị

Gói Thiết Yếu

Gói Thiết Yếu được thiết kế cho các doanh nghiệp đo lường tác động xuyên suốt tất cả các phần trong chuỗi giá trị của họ. Gói này có quyền truy cập vào từng công cụ đo lường Chỉ Số Higg, cùng với số lượng đơn vị MSI và PM cụ thể.

Bao gồm:

 • FEM, FSLM, BRM
 • Mô-đun chia sẻ miễn phí không giới hạn
 • Toàn quyền truy cập MSI (bao gồm cả dữ liệu LCIA) với 500 đơn vị
 • Truy cập PM với 50 đơn vị
 • Công Cụ Thông Qua
 • Tính Năng Tác Động Đến Nguồn Cung

Gói Mở Rộng

Gói Mở Rộng cung cấp thông tin chi tiết bổ sung qua việc sử dụng công cụ Phân Tích, hỗ trợ với sự tham gia của cơ sở và chỉ định Nhà Quản Lý Thành Công Khách Hàng chuyên trách để trợ giúp quá trình thông qua của bạn.

Bao gồm:

 • FEM, FSLM, BRM
 • Mô-đun chia sẻ miễn phí không giới hạn
 • Toàn quyền truy cập MSI (bao gồm cả dữ liệu LCIA) với 1000 đơn vị
 • Truy cập PM với 100 đơn vị
 • Công Cụ Thông Qua với dịch vụ tải danh sách
 • Công Cụ Phân Tích
 • Tính Năng Tác Động Đến Nguồn Cung

Nâng cao & Tùy chỉnh

Gói Nâng Cao cung cấp toàn bộ bộ công cụ và hỗ trợ đầy đủ với sự tham gia của cơ sở, bao gồm quản lý danh sách và truyền thông tùy chỉnh.

Bao gồm:

 • FEM, FSLM, BRM
 • Mô-đun chia sẻ miễn phí không giới hạn
 • Toàn quyền truy cập MSI (bao gồm cả dữ liệu LCIA) với 2000 đơn vị
 • Truy cập PM với 200 đơn vị
 • Công Cụ Thông Qua, bao gồm đầy đủ các Dịch Vụ Thông Qua
 • Công Cụ Phân Tích
 • Tính Năng Tác Động Đến Nguồn Cung

Cuối cùng, nếu bạn cần hỗ trợ và bổ sung dịch vụ, chúng tôi có thể tạo Gói Tùy Chỉnh dựa trên Gói Nâng Cao và phù hợp với nhu cầu của bạn.

Định giá 

Định giá gói dịch vụ phụ thuộc vào doanh thu của công ty. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để biết thêm thông tin.

Nếu bạn muốn nâng cấp dịch vụ của mình, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng tại đây.

3. Gói Đăng Ký Công Cụ Sản Phẩm Theo Năm

Nếu bạn muốn tập trung vào nguyên liệu và sản phẩm, đăng ký gói Công Cụ Sản Phẩm để so sánh tác động môi trường của các nguyên liệu khác nhau trong quá trình thiết kế và ước tính tổng tác động của các sản phẩm cụ thể. Bao gồm:

 • 250 mục Chỉ Số Bền Vững Vật Liệu (MSI)
 • 25 mục Mô-đun Sản Phẩm (PM)
 • Dữ liệu MSI LCIA (Đánh Giá Tác Động Vòng Đời)

Người dùng cơ sở muốn truy cập Công Cụ Sản Phẩm không có trong gói đăng ký cơ sở của mình có thể mua quyền truy cập độc lập vào gói đăng ký Công Cụ Sản Phẩm Theo Năm.

4. Đăng ký Công Cụ Thương Hiệu Và Bán Lẻ Theo Năm (BRM)

Nếu bạn muốn xem xét tác động của mình với tư cách là một tổ chức, BRM sẽ giúp bạn đánh giá tác động xã hội và môi trường trên một loạt các hoạt động kinh doanh, từ đóng gói và vận chuyển hàng hóa, đến tác động môi trường của các cửa hàng và văn phòng. 

Nền Tảng BRM là một bài đánh giá cấp độ đầu vào, được coi như một điểm khởi đầu cho các thương hiệu và nhà bán lẻ chưa từng sử dụng Higg BRM trước đây. Nó chỉ khả dụng nếu bạn chưa có BRM của năm trước trong tài khoản của mình. 

Chọn quy mô công ty của bạn và chọn mua để truy cập BRM hoặc Nền Tảng BRM.

5. Dịch Vụ Bổ Sung và Tiện Ích Phụ Trợ

Tổng quan về API

Với quyền truy cập API Higg, người dùng có thể tích hợp dữ liệu nền tảng vào hệ thống nội bộ của họ (cho dù là giải pháp tùy chỉnh hay phần mềm của bên thứ ba).

Chúng tôi cung cấp các API cho dữ liệu đánh giá cơ sở cũng như chỉ số bền vững nguyên liệu, cho phép các nhà thiết kế, nhà quản lý và nhóm bền vững đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

API Nguyên Liệu

Với API nguyên liệu, các nhà thiết kế và các bên liên quan bền vững của bạn có thể chọn từ hơn 200 nguyên liệu thô trong MSI, và tự động nhận được thông tin về giá trị tác động nguyên liệu trong hệ thống Quản Lý Vòng Đời Sản Phẩm (PLM):

 • Nóng Lên Toàn Cầu
 • Khan Hiếm Nước
 • Cạn Kiệt Nhiên Liệu Hóa Thạch
 • Tiêu Thụ Nước
 • Carbon Sinh Học

API Đánh Giá

Đối với các thương hiệu quản lý lượng dữ liệu lớn hơn, với API của chúng tôi, bạn có thể định cấu hình các luồng tự động vào hệ thống quản lý nhà cung cấp của mình từ các công cụ đánh giá FEM, FSLM và BRM.

So với cách làm việc với các CSV riêng lẻ và tích hợp thủ công, đây sẽ là một cách tiết kiệm thời gian đáng kể cho một số thương hiệu nhất định.

top