Su Kullanımı Giriş

Suyun yaşam için kritik önem taşıdığını biliyoruz. Ayrıca, Dünya’nın daha sıcak, daha kuru ve daha kalabalık hale geldiğini de biliyoruz. İnsan nüfusu arttıkça ve tüketiciler daha fazla kıyafet ve ayakkabı ürünü talep ettikçe tatlı su da daha çok talep görmeye başlıyor. Dünyada sınırlı miktarda su var, ancak nüfusumuzu ve sanayimizi korumak için giderek daha fazla su talep ediyoruz. Fabrikanız, küresel su talebinin arttığı gibi tatlı su kullanıyorsa, fabrikanız işçiler, topluluk ve çevre için temiz, içilebilir su miktarını azaltmaktadır. Bu yalnızca işletmeniz için değil, aynı zamanda topluluğunuz ve gezegeniniz için daha geniş ölçekte bir risk oluşturur.

Tesis alanlarınızın operasyonlarında kullandığınız tatlı suyu iyileştirmek üzere harekete geçmek için ne kadar su tükettiğinizi bilmek önemlidir.

Şirketler tarafından kullanılan su, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelebilir (tanım referansı: CDP Su Raporlama Kılavuzu):

 • Tatlı yüzey suyu: Yüzey suyu yeryüzünde, buz tabakalarında, buz örtülerinde, buzullarda, buz dağlarında, bataklıklarda, göletlerde, göllerde, nehirlerde ve derelerde doğal olarak oluşan sudur. (Yerin altındaki tatlı suya yer altı suyu denir ve okyanuslar tatlı su değildir). Tatlı su kaynakları genelde düşük konsantrasyonlarda çözünmüş tuzlar (1.000 mg/l’nin altında) ve diğer toplam çözünmüş katılar ile karakterizedir.
 • Yağmur suyu: Bir şirket, örneğin saklamak ve kullanmak veya taşkınları önlemek için yağmur suyunu yönetiyorsa, bunu hidrolojik sistemden çekilme olarak tahmin etmeye ve açıklamaya çalışmalıdır. Bu, şirketlerin su bağımlılıklarını ve risklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Yer altı suyu: Genellikle sudaki basıncın atmosferik basıncın üzerinde olduğu koşullar altında ve toprak boşluklarının büyük oranda su ile dolu olduğu toprağın altındaki sudur. Yenilenemeyen yer altı suları genellikle daha derinlerde bulunur ve kolayca doldurulamaz veya çok uzun bir sürede yeniden doldurulur. Bunlara bazen “fosil” yer altı suyu kaynakları denir.
 • Üretilen su/proses suyu: Ekstraksiyon veya işleme sırasında herhangi bir ham madde (örneğin, ham petrol veya şeker kamışı ezmesinden elde edilen yan ürünler), ara mamul, bitmiş ürün, yan ürün veya atık ürünle doğrudan temas eden veya bunların üretimi sonucunda ortaya çıkan su. Buna yeniden kullanılan / geri dönüştürülmüş su dahildir.

GRI – G4’ün Gösterge EN10 açıklaması uyarınca, geri dönüştürülmüş veya yeniden kullanılmış su “kullanılan suyun/atık suyun nihai işleme tabi tutulmadan ve/veya çevreye boşaltılmadan önce başka bir çevrimle işlenmesi” olarak tanımlanır. Su geri dönüşümü/yeniden kullanım uygulamaları için üç genel türü maddeler halinde sıralar:

 • Aynı işlemde geri dönüştürülen atık su veya işlem döngüsünde geri dönüştürülmüş su kullanımı;
 • Atık suyun, farklı bir süreçte, ancak aynı tesiste geri dönüştürülmesi / yeniden kullanılması; ve
 • Atık su raporlayan kuruluşun diğer tesislerinde tekrar kullanılması. Gösterge EN10 uyarınca bu, yeniden kullanım öncesinde arıtılan suyu ve yeniden kullanım öncesinde arıtılmamış suları içerebilir. Toplanan yağmur suyu ve bulaşık yıkama, çamaşır yıkama ve banyo (gri su) gibi ev işlemleri sırasında üretilen atık suyu da içerebilir.
 • Şebeke suyu: Bir belediye veya başka bir kamu hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan su.
 • Başka bir kuruluştan çıkan atık su: Ceres Aqua ölçüm cihazı, atık suyu “Kalitesi, miktarı veya oluşma zamanı nedeniyle kullanıldığı amaca yönelik olarak veya üretildiği sebep için değer sağlamayan su” olarak tanımlamaktadır. Soğutma suyu atık su olarak kabul edilmemektedir.
 • Tuzlu yüzey suyu/deniz suyu: Tuzlu su, tuz konsantrasyonunun nispeten yüksek olduğu sudur (10.000 mg/l’nin üzerinde). Deniz suyu, tipik olarak 35.000 mg/l’nin üzerinde bir tuz konsantrasyonuna sahiptir.

Not: Suyu verilen formda kullanabilir veya suyu arıtmanız gerekebilir.

Uygulanabilirlik

Bu bölümün başında WRI Aqueduct Tool ya da WWF Water Risk Filter kullanarak su riskinizi değerlendirmeniz istenecektir. Yüksek su kullanımı olan tesisler (günlük 35m3’den fazla) ile yüksek/çok yüksek su riski olan alanlarda bulunan tesislerden, uygun su yönetimini sağlamak için Su bölümünün hepsini tamamlamaları istenecektir. Düşük su riski olan bölgelerde bulunan az su kullanımı olan tesisler yalnızca Düzey 1 sorularını cevaplamalıdır.

WRI Aqueduct Tool ve WWF Water Risk Filter, su kıtlığı risklerinin değerlendirilmesinde kullanılan basit ve benzeri araçlardır. 

WRI Aqueduct Tool kullanıyorsanız ana sayfaya gidin ve explore global water risk maps’i seçin ve ardından sayfanın alt kısmındaki Enter Address öğesini seçerek tesis adresinizi kullanarak arama yapın. Tesis varsayılan ağırlıklandırma şemasını seçmelidir. “Düşük risk”, “Düşük-orta risk” ve “Orta-yüksek risk” FEM’de “Düşük risk” olarak tanımlanır. “Yüksek risk” ve “Oldukça yüksek risk” FEM’de “Yüksek risk” olarak tanımlanır.

WWF Su Riski Filtresi kullanılıyorsa ülkenize ve konumunuza kaydırarak haritadaki renk koduna bakın.  Bu bağlantı, WWF hakkındaki açıklamaya içermektedir ve sayfa 3’te risk sınıflandırması ve renk kodlaması açıklanmaktadır. 

Higg FEM’de Su Kullanımının İzlenmesi ve Raporlanması

Su kullanım verisinin doğru bir şekilde izlenmesi ve raporlanması, iyileştirme fırsatlarına ilişkin tesise ve paydaşlara detaylı bilgi sağlar. Verinin doğru olmaması, tesisin su kullanım alanının anlaşılmasını ve çevresel etkileri azaltacak ve etkinlik sağlayacak belirli faaliyetlerinin tespit edilebilmesini sınırlandırmaktadır. 

Su izleme ve raporlama programını oluştururken aşağıda belirtilen ilkeler uygulanmalıdır:

 • Bütünlük – İzleme ve raporlama programı, tüm ilgili kaynakları içermelidir (FEM’de belirtildiği gibi). Kaynaklar veri izlemeden hariç tutulmamalıdır ve raporlama, önemliliğe dayalı olmalıdır (örneğin, küçük miktar istisnaları).
 • Doğruluk – Su izleme programına yapılan veri girişinin doğru olduğundan ve güvenilir kaynaklardan elde edildiğinden emin olun (örneğin, ayarlanmış ölçerler, var olan bilimsel ölçüm ilkeleri veya mühendislik hesaplamaları, vs.) 
 • Tutarlılık – Su kullanımına ilişkin karşılaştırmalara izin veren su verilerinin izlendiği tutarlı yöntemler kullanın. İzleme yöntemlerinde, su kaynaklarında veya su kullanım verisini etkileyen diğer işlemlerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum belgelendirilmelidir.    
 • Şeffaflık – Tüm veri kaynakları (örneğin, su faturaları, sayaç okumaları, vs.), kullanılan varsayımlar (örneğin, hesaplama teknikleri) ve hesaplama yöntemleri, veri envanterlerinde açıklanmalıdır ve belgelendirilmiş kayıtlarla ve destekleyici kanıtla kolay bir şekilde doğrulanabilir olmalıdır. 
 • Veri Kalitesi Yönetimi – Kalite güvence faaliyetleri (dahili veya harici veri kalite kontrolleri), tanımlanmalı ve raporlanan verinin doğru olmasını sağlamak için su verileriyle birlikte veri toplamak ve izlemek için kullanılan süreçlerde uygulanmalıdır.  

Yukarıda belirtilen ilkeler, Sera Gazı Protokolü – Bölüm 1: GHG Hesaplama ve Raporlama İlkeleri’nden uyarlanmıştır.

Su Kullanımı – Seviye 1

Sorular

Kaynak

 • Tesisiniz bu kaynaktan elde edilen suyun kullanımını takip etmekte midir?
 • Raporlama yılı boyunca bu kaynaktan kullanılan su miktarı nedir?
 • Ölçü Birimi
 • Bu kaynaktan gerçekleştirilen su kullanımını izlemek için hangi yöntem kullanılmıştır?
 • Ölçüm sıklığı nedir?

Önerilen yüklemeler: İsteğe bağlı: her bir su kaynağı türü için yıllık su tüketiminin özeti. Faturaların yüklenmesi GEREKLİ DEĞİLDİR, ancak doğrulama esnasında mevcut olmalıdır.

Bir kaynaktan kullanılan su miktarını, izleme amaçlı kullanılan yöntemi ve ölçüm frekansını raporlayamamanız halinde “Tesisiniz, bu kaynaktan yapmış olduğu su kullanımını izliyor mu?” sorusuna Hayır veya Bilinmiyor cevabını veriniz.

Kullanılan su kaynaklarını belirleyemiyorsanız bu soruya yanıt olarak lütfen “Su – genel veya bilinmeyen kaynak” seçeneğini seçin.

Eğer tesisinizin tüm kaynaklardan çektiği su miktarını tamamen takip ediyorsanız, Tam Puan alırsınız.

Eğer en azından bir kaynağınızı tamamen takip ediyorsanız fakat tüm kaynakları henüz takip etmiyorsanız, Kısmi Puan alırsınız.

Higg FEM, su kullanım verilerini ortak birimlere (litre) ve toplam kullanımın %’sine otomatik olarak dönüştürür.

Bu bilgi, uygulanabilirliği belirlemek için günlük ortalama su kullanımını otomatik olarak hesaplamak için kullanılacaktır.

 • Tesisiniz günde 35 m3’den fazla su kullanıyorsa, siz yoğun su kullanıcısı olarak tanımlanırsınız
 • Tesisiniz günde 35 m3 veya daha düşük miktarda su kullanıyorsa, hafif su kullanıcısı olarak tanımlanırsınız

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizin kullandığı su miktarını gösteren nicel verilerin girişini yapmaktır. Ayrıca, bu soru, hangi suyun kullanılacağına, fabrikanızda nerede kullanılacağına ve ne kadar kullanılacağına dair tesisinizin açık bir anlayış elde edilmesini sağlayan kaynağı listesini oluşturmanıza yardımcı olur.  

Tüm tatlı su kaynaklarından kullanılan tatlı suyun ölçümü, su yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Tüm tatlı su kaynaklarının ölçümünün sağlanması, bir su dengesi gerçekleştirme, tatlı su bazlı kilit performans göstergelerini (KPI) belirleme, su kaçaklarını tespit etme ve tatlı su ayak izini oluşturma ve ölçme açısından tesise kolaylık sağlar.  Suyun aylık olarak veya daha sık ölçülmesi tavsiye edilmektedir (örneğin, saha içi sayaç okumaları). 

En yaygın olarak kullanılan tatlı su içilebilir belediye veya şehir suyudur (içme suyu). Diğer kaynaklar yer altı suyu kuyularından, yüzey sularından (göl, nehir ve dereler), yağmur suyundan, geri dönüştürülmüş proses suyundan ve hatta işletmeye harici bir kaynaktan sağlanan buhardan toplandığında yoğunlaşmadan elde edilebilir.

Teknik Kılavuz:

Lütfen tesisinizin fiziksel sınırı ve işletme kontrolleri (sahip olunan, işletilen veya doğrudan kiralanmış) altındaki faaliyetler kapsamında kullanılan tüm su kaynaklarını dahil edin. Lütfen sözleşmeli kantin veya kiralık dükkan gibi dış kaynaklı hizmetleri veya alanları hariç tutun.

Su kullanımı izlemesi, su kullanımının yönetilmesinde ilk adım olarak görülmektedir. Şuradan başlanması önerilir:

 • Su kaynaklarının, su tüketen alanların/proseslerin belirlenmesi için iş ve işletme proseslerinin eşleştirilmesi.
 • Su kullanım verisini toplamak ve izlemek için prosedürler oluşturun:
  • Satın alınan suyun miktarını belirlemek için hizmet faturalarını kullanın
  • Yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su gibi diğer mevcut kaynaklardan yapılan su tüketimini izlemek için yöntemler belirleyin
  • Sahada kullanılan su miktarını izlemek için ara sayaçlar takın.
  • Su kullanımını belirlemek için hesaplama tekniklerinin kullanımı halinde hesaplama yöntemi, açık bir şekilde tanımlanmalı ve doğrulanabilir verilerle desteklenmelidir.
  • Tesisin suyu nasıl elde ettiğine ilişkin envanter tutun ve suyun nereden geldiğine, kimin veya neyin su sağladığına dair bilgiler toplayın.
 • İzlenen verileri (örneğin, günlük, haftalık, aylık tüketim kayıtları) gözden geçirilmesi kolay bir formatta [örneğin, verilerin okunabilir formatta (ör. Excel, csv) aktarımına izin veren elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya benzeri veri analitik programı] kaydedin ve doğrulama esnasında gözden geçirilmek üzere ilgili destekleyici kanıta sahip olun.

Su Kullanım Verisinin Higg FEM’de Raporlanması:

Veri VE verileri toplamak ve kaydetmek için kullanılan proseslerin doğru veri sağlamada etkin olması için su kullanım verisini FEM’de raporlamadan önce veri kalite kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

Şunları gerçekleştirin:

 • Kaynak verilerin (örneğin, hizmet faturaları, sayaç kayıtları, vs.) doğru olup olmadığını kontrol etmek için bu verileri birleştirilmiş toplamlarla karşılaştırarak gözden geçirin. 
 • Mevcut yılı geçmiş verilerle karşılaştırın. Önemli değişiklikler (örneğin, %10’dan fazla artış veya düşüş) bilinen değişikliklere dayandırılabilmelidir. Aksi halde, daha fazla araştırma yapılabilir.
 • En yeni ve güncellenmiş veri izleme çizelgelerinin kullanıldığından ve tüm otomatik hesaplamaların/formüllerin doğru olduğundan emin olun.
 • İlgili birimlerin raporlandığından emin olun ve kaynak veriden raporlanan veriye olan birim dönüştürmelerini doğrulayın.
 • Doğruluğu onaylamak için varsayım veya hesaplama yöntemini/hesaplamaları gözden geçirin

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan verilerin raporlanması (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış).
 • Doğrulanabilir ve makul seviyede doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini verileri raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Bir tesisin su kullanım verisini doğrularken Doğrulayıcılar, aşağıda belirtilenleri de içerecek şekilde su izleme programının hatalar oluşturabilecek tüm özelliklerini gözden geçirmelidir:

 • Başlangıçtaki veri toplama süreçleri ve veri kaynakları (örneğin, faturalar, sahadaki sayaçlar, sayaç kayıtları, vs.); ve
 • Verileri birleştirmek için kullanılan süreç ve araçlar (örneğin, elektronik çizelge hesaplamaları, birim dönüştürmeler, vs.)

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
  • Su tüketim kayıtları toplam miktarları yanıtlanan tüm sorularda raporlanan verilerle eşleşmektedir (örneğin, aylık faturalar ve yıllık tüketim kayıtları; elektronik çizelgede (ör. Excel) düzenlenmiş ölçüm kayıtları, ölçme kayıtları gözden geçirme için hazır olduğu müddetçe uygundur).
  • Mümkün olması halinde sayaç kalibrasyon kayıtları (örneğin, üreticinin teknik özelliklerine göre).
  • Mümkün olan yerlerde belgelendirilmiş hesap yöntemi
 • Tesisteki tüm su kaynakları tam olarak izlenir. Bu, Seviye 1 tablosunda listelenen tüm su kaynaklarının doğru olan tüm sütunlarda eksiksiz cevaplara sahip olduğu anlamına gelir.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Anahtar Çalışanlar, tesisin su verisi izleme programı ve veri kalitesinin nasıl sağlandığı hakkında bilgi sahibidir.

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Su giriş ve/veya çıkarma kaynaklarının onaylanması
  • Eğer bir tesiste debimetre varsa, debimetrelerin yerinde olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin
  • Debimetrelerin fotoğrafını çekin (varsa) 

Kısmi Puanlar

 • Tesisteki en az bir su kaynağı için yukarıdaki “tam puan” ile aynı gereklilikler. Bu tam olarak izlenmelidir. Bu, 1. seviyede listelenen en az bir su kaynağı için (ancak hepsi değil) tüm sütunlarda eksiksiz cevap sağlanması anlamına gelir ve tüm cevapları destekleyen kanıtlar sağlanmalıdır.

Diğer Referanslar: Bu soru Sürdürülebilirlik Konsorsiyumu Merkezine ve Konfeksiyon Tekstil Araç Setine verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. u Kullanımı – Tedarik Zinciri Temel Performans Göstergesi katılımcılara toplam yıllık su kullanımının kumaş tesisleri tarafından raporlanıp raporlanmadığını sorar. Kumaş tesisi verileri, TSC’nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir.

Su Kullanımı – Seviye 2

Sorular

Kaynak

 • Referans değeri kesin midir yoksa normalleştirilmiş midir?
 • Başlangıç miktarı ve ölçüm birimi nedir?
 • Başlangıç yılını girin
 • Referans değeriniz nasıl hesaplandı?
 • Referans değeriniz tasdik edildi mi?

Referans yılınızı ve ilgili kaynak için miktarını bildiremiyorsanız Hayır/Bilinmiyor yanıtını veriniz.

Bu sorunun amacı nedir?

İyileştirmeler veya azaltımları göstermek için, başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmek önemlidir. Bir referans değeri belirlemek (örn., tanımlanmış bir referans yılında belirlenen parametrenin yıllık performansı) devam eden su kullanımı takibi ve hedef belirleme konusunda açık bir referans noktasına sahip olmanızı sağlar.

Teknik Kılavuz:

“Referans Değeri” zaman içerisinde karşılaştırma yapmak için kullanabileceğiniz bir başlangıç noktası veya ölçüttür.

FEM’de referans değerler, “mutlak” olabilir (bir raporlama yılındaki toplam tüketim. örneğin, yıllık 150.000 m3 şebeke suyu) veya bir ürün veya işletme ölçütü için “normalleştirilmiş (örneğin, birim üretim başına 0,15m3). Veri normalleştirme, verilere ilişkin daha iyi yıllık karşılaştırma sağlaması ve bu nedenle, daha faydalı ve uygulanabilir analitikler olması nedeniyle işletme dalgalanmaların açıklanması kapsamında tavsiye edilmektedir

Bir referans değer oluştururken aşağıda belirtilenleri gerçekleştirdiğinizden emin olun:

 • Su kullanım verisinin kararlı olduğunu ve bir referans değer belirlemeye yetecek miktarda olduğunu doğrulayın. Higg FEM’de referans değer, genel olarak tüm takvim yılı verilerinden oluşmalıdır.
  • Not: Fabrikanızda satın alma veya ürün tipinde değişiklikler gibi büyük yapısal veya işletimsel değişiklikler yapılması halinde söz konusu değişiklikler tamamlandıktan sonra bir referans değer oluşturmalı veya sıfırlamalısınız.
 • Referans değerin Mutlak veya Normalleştirilmiş (Normalleştirilmiş referans değerler tercih edilmektedir) olup olmadığını belirleyin 
 • Kaynak verinin ve normalleştirme ölçüm verilerinin doğru olduğunu onaylayın.
 • Önceki Higg FEM 3.0 doğrulamalarından elde edilen su ve üretim hacmi verileri, kalifiye personel tarafından yapılan iç veya dış denetimler, kabul edilebilir referans kaynak veri doğrulamasıdır.
 • Uygun referans değer ölçütünü uygulayın (yani, mutlak için yıllık VEYA seçilen normalleştirme ölçütüne bölme 1.000.000 adet başına 150.000 m3 = 0,15m3/adet)
 • Not: Üretimle ilgili olmayan su tüketimi için uygun olan hallerde diğer normalleştirme ölçütleri kullanılmalıdır. Örnek: Evsel su kullanımı, kişi başına normalleştirilebilir (örneğin, günlük veya aylık kişi başına 0,005m3).

Not: Referans değerin bir hedefe kıyasla performansı değerlendirmek için kullanılması halinde referans değer değiştirilmemelidir.

Referans değer verisinin Higg FEM’de raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Su kullanımı kaynak verisinin ve ham normalleştirme ölçüm verisinin (su faturaları, ölçüm kayıtları, üretim miktarı, vs.) doğru olduğunu onaylamak için bu verileri, referans değerin (referans değerlerin) belirlenmesinde kullanılan birleştirilmiş toplamlara göre gözden geçirin. (ör. aylık su kaynağı tüketim verilerinin referans değer hesaplanmasında kullanılan yıllık su tüketim miktarlarıyla eşleştiğinden emin olmak için bu kayıtları iki kez kontrol edin).
 • FEM’de doğru referans değer tipini seçin: Mutlak veya Normalleştirilmiş.
 • İlgili birimlerin raporlandığından emin olun ve kaynak veriden raporlanan veriye olan birim dönüştürmelerini doğrulayın.
 • Referans yılı girin. Referans değer verisinin temsil ettiği yıldır.
 • Referans yılın nasıl hesaplandığına ilişkin yeterli detay sağlayın (örneğin, su tüketimi, üretilen bir metre kumaş için normalleştirilmiştir).
 • “Referans değer doğrulandı mı?” sorusuna sadece şu durumda Evet yanıtını seçin: referans değer verisinin önceki Higg FEM 3.0 doğrulamalarında veya nitelikli personel tarafından gerçekleştirilen dahili veya harici denetim ile eksiksiz doğrulanması halinde.

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan referans değerlerin raporlanması (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • Yetersiz veriye dayalı bir referans değer raporlayın (örneğin, tüm yılın verilerini içermeyecek şekilde). 
 • Doğrulanabilir ve doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini referans değeri raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin referans değerlerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Referans yıla ait tüm kaynak veriler (su faturaları, ölçüm kayıtları, üretim miktarı) ve birleştirilmiş verilerin toplamı; ve/veya 
 • Uygun olan hallerde referans veri doğrulama kayıtları (örneğin, önceki Higg Doğrulaması, veri kalitesi incelemesi, dahili veya harici denetimler, vs.)

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Referans değerin nasıl hesaplandığını gösteren Açıklama/Yöntem
  • Referans değerinin, belirlendiği yıl için tüketim kayıtlarıyla eşleştiğini gösteren belgeler
  • Referans değeri verilerinin nasıl doğrulandığını gösterebilme yeteneği (örneğin, Higg FEM 3.0 ile doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi/harici doğrulama süreci kullanıldı)
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Metriklerin yönetiminden sorumlu ekiple tartışma. Ekip, referans verilerin nasıl hesaplandığını ve doğrulandığını açıkça gösterebilmelidir (örn., Higg FEM 3.0 doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi doğrulama süreci, harici denetimler vb. kullanıldı)

En yüksek su kullanımı faktörlerini tanımlamak için yöntemi yükleyin VEYA Yüklenecek bir belgeniz yoksa metodolojinizi açıklayın.

Tesisinizdeki en yüksek su kullanımı faktörleri nelerdir?

Önerilen yüklemeler: en fazla su tüketen prosesler, hizmetler veya işlemlerin sıralanması (su tüketim değerleri ile).

Tesisinizde su çekimini en fazla neyin etkilediğini anlamak önemlidir. Bu sizin su çekimini azaltmak için bahsi geçen faktörleri stratejik olarak hedeflemenize izin verir.

Yalnızca ölçüm aleti lokasyonları ile tamamlanmış bir su borusu çizimi/diyagramı/akış çizelgesinde gelen suyu, su kaybını ve çıkan suyu belgelendirmişseniz, Evet cevabını verin. Buna, en çok suyu kullanan proses, makineler veya işlemleri anlamak için ara sayaç takma ve uygun kayıt tutma da dahil edilebilir.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tatlı su kullanımını ve tesise olan etkilerini değerlendirmek ve hangi proses, makine veya işlemlerin en fazla suyu kullandığını belirlemektir.

Sürdürülebilirlik çabalarının olgunlaşması için bir tesisin, tesis sınırları içindeki su kullanımı etkilerini tanımlaması ve derecelendirmesi gerekir. Bir tesis, su kullanımına yönelik belirli etkileri anladığında, bu faktörleri hedefleyerek su kullanımını stratejik olarak azaltabilir ve etki yaratabilir. Bir tesisin, etkin olarak kontrol edilebilmesi için kullanımları ve bağlama dayalı su risklerini ölçebilmesi gerekir.

Teknik Kılavuz:

Tesis su kullanımını nelerin etkilediğini anlar ve en fazla neyin su kullanımını etkilediğini anlıyorsa, daha sonra sorulacak soruların doldurulması için ayrıntılar gerekecektir. Tesis en yüksek su kullanımını içeren süreci / operasyonu nasıl belirlediğini ve özellikle suyun yüksek kullanımına neden olan faktörün ne olduğunu gösterebilmelidir.

Bu soruyu doğru bir şekilde cevaplamak için bir tesis belirli bir alana / araca / sürece ne kadar su girdiğini anlayabilmelidir. Kullanımın ölçüldüğü veya tahmin edilebileceği yeri gösteren bir saha süreç akış şeması, yüksek seviyeli su kullanım alanlarını tanımlamanın ilk adımıdır.

Başlamanın bir yolu, bir su denetimi şablonu oluşturmaktır. Bu, suyun kullanıldığı sahadaki tüm teçhizatı manuel olarak listelemeyi ve daha sonra sayaçlarla, hızlı testlerle veya listede bulunan her bir kalemin ne kadar su kullandığına yönelik tahminler aracılığıyla belirlemeyi içerir. Tamamlandıktan sonra, örneğin banyoların boya ekipmanları ile kıyaslanmasını sağlamak için, benzer öğeler birleştirilebilir ve toplanabilir. Bu, çeşitli alanların nasıl performans gösterdiğine ilişkin iyi tablo çizilmesini sağlar, ancak tamamlanması zaman ve çaba gerektirir. Bir su denetimi zaman içindeki tek bir görüş olduğundan, zaman içerisinde performans görünürlüğünü içermez.

Daha fazla bilgi için: 

 1. Su Denetim Adımları

http://www.facilitiesnet.com/green/article/Steps-in-a-Water-Audit-Facilities-Management-Green-Feature–9364

 1. Su Denetimi Veri Toplama Formu

https://www.brewersassociation.org/attachments/0001/1518/Water_Water_Audit_Data_checklist.pdf

 1. Tekstil ıslak işleme sektörü için su hesaplama aracı

https://watercalculator.dnvgl.com

Tesisler,tesis içerisinde su ölçüm okumalarını sağlamak için taşınabilir su sayaçlarına yatırım yapmak isteyebilirler. Boru ultrasonik sayaçlarının etrafında hem batarya ile çalışan dijital in-line ölçüm cihazları hem de invaziv olmayan montaj mevcuttur.

Dayanıklı tüketim malları tesisleri için Yeni Kılavuz: 

Yüksek miktarda su tüketebilen Dayanıklı tüketim malları sektöründeki üretim proseslerine ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır:

 • Döküm (soğutma suyu)
 • Yağ giderme (su bazlı yağ giderme maddeleriyle)
 • İşleme (soğutma suyu)
 • Boyama
 • Cilalama (soğutma için su kullanılabilir)
 • Anotlama, elektro kaplama, elektriksiz kaplama, kaplama
 • Baskılı Devre Kartı üretimi (soğutma suyu)

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  (Tesis, tesise gelen su, su kaybı ve tesisten giden suyun aşağıdakilerden biri veya her ikisiyle değerlendirildiğini ve bunların farkında olduklarını gösterebilir):
  • Suyun çekilmesine en çok katkıda bulunan yönleri belirleyen, sitenin belgelendirilmiş su değerlendirmesi (dahili veya üçüncü bir tarafça yürütülür)
  • Su kullanımı ve atık su atıkları için ölçümlerin yapıldığı yerler de dahil olmak üzere tesis akış şeması.

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim ve kilit çalışanlar, dahili veya harici olarak yapılan su değerlendirmesinin sonuçlarına dayanarak sitenin hangi yönlerinin su çekilmesine en çok katkıda bulunduğunu bilirler
  • Yönetim ve kilit çalışanlar, yerel su zorluklarını ve saha etkilerinin bunlarla nasıl bağlantılı olduğunu anlarlar; örneğin, saha, yer altı suyunun yoğun olduğu alanlarda yüksek seviyede yer altı suyu kullanıyor mu

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Su boru hattı çizimi / şeması / akış şemasını inceleyin, fabrikanın su kullanımı konusunda bilgi sahibi olup olmadığını kontrol edin
  • Su tüketimi için alt ölçüm ve uygun kayıt tutma

Kaynak

 • Tesisinizde bu kaynak tarafından kullanılan su miktarını azaltmak için hedef oluşturuldu mu?
 • Bu kaynaktan su kullanımında değişiklik hedefiniz nedir? (Azaltım hedefi olarak eksi bir yüzde ve artırma hedefi olarak artı bir yüzde değeri girin.)
 • Hedef yılını girin
 • Bu normalleştirilmiş mi yoksa mutlak bir hedef midir?
 • Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın

Yükleyin: Su çekimini azaltmaya yönelik hedefleri tanımlayan belgeler

Hedeflenen miktarı, yılı ve bir kaynak için mutlak veya normalleştirilmiş olup olmadığını açıklayamamanız halinde Hayır/Bilinmiyor cevabını verin

Toplam su kullanımınızın %80 veya daha fazlasını oluşturan su kaynakları için hedefler belirlediyseniz Tam Puan alırsınız.

Toplam su kullanımınızın %50-79’unu oluşturan su kaynakları için hedefler belirlediyseniz Kısmi Puan alırsınız. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkaracak olan en büyük su çekme kaynaklarınızı azaltmayı hedeflemenizi ödüllendirmek içindir.

Lütfen unutmayın: Tam veya Kısmi puanlar, bildirdiğiniz kaynakların hangilerinin iyileştirme hedefi olduğuna bağlı olarak otomatik hesaplanır.

Azaltma hedefi için negatif yüzde (örneğin, %5’lik azaltma için -5) ve artan kullanım için ise pozitif yüzde (örneğin, %5’lik kullanım artışı için 5) belirttiğinizden emin olun.

Bu sorunun amacı nedir?

Tesis için en az bir su kullanımı azaltma hedefi belirlemiş tesisler için.

Sürdürülebilir şirketler sürekli olarak çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışırlar. Tesisinizin ne kadar su kullandığını (“referans değeriniz”) ve en büyük su kullanım faktörünüzün ne olduğunu biliyorsunuz, şimdi su kullanımınızı azaltacak hedefler belirleyebilirsiniz.

Hedefler uzun vadeli veya kısa vadeli olabilir (kısa vadeli = 3 yıldan az, uzun vadeli = 3 yıldan fazla). Hedef belirlendikten sonra, başarıya ulaşmak için gereken ayarlamaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilerleme en az üç ayda bir değerlendirilmelidir.

Teknik Kılavuz:

Referans değere kıyasla belirlenen bir tarihe kadar ölçülebilir iyileştirmelere sevk etmek için hedef, mutlak veya normalleştirilmiş metrikler kullanabilir. Higg FEM için azaltma hedefleri, üretim hacmi ölçütüne (Saha Bilgi bölümü: Yıllık hacim biriminde seçilir) veya diğer ilgili işletme ölçütünde normalleştirilebilir. Normalleştirilmiş bir hedef üretimdeki azaltmalar gibi iş değişikliklerinin sonucu yerine gerçek bir ilerleme olduğunu gösterir. Normalleştirilmiş bir hedef örneği, satılabilir ürünün kilogramı başına kullanılan metre küp su değeridir (m 3/kg).

FEM, bu soruya Evet yanıtı verebilmek için resmi hedeflerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Resmi iyileştirme hedefleri oluştururken aşağıda belirtilenleri yaptığınızdan emin olun:

 • Azaltılacak su miktarını hesaplayabilmek için hedefi iyileştirme fırsatlarının ve işlemlerinin (örneğin, ekipman değiştirme veya yükseltmeleri) resmi değerlendirmesine dayandırın.
  • Örnek: Ters akımlı durulama sisteminin kurulum değerlendirmesine dayalı olarak belirlenen hedef kapsamında durulama sistemi üreticisinin teknik özelliklerinin ve beklenen üretim gerekliliklerinin resmi incelemesi esas alınarak hesaplanmış olan bir metre kare kumaş üretimi başına yıllık şebeke suyu tüketiminde %5 azalma elde edilmesi beklenmektedir.  VEYA tesisin referans su kullanım verisine ve kurulumu yapılacak muslukların azaltılmış debisine göre hesaplanmış olan ve tüm tuvaletlerde düşük debili muslukların yerleştirilmesi sonucunda elde edilecek %10 azaltma hedefi.
 • Yüzde olarak ifade edilen kesin hedef miktarı tanımlayın (örneğin, bir metre kare kumaş başına normalleştirilmiş şebeke suyu tüketiminin %5 azaltılması). Bu, yukarıda da belirtildiği gibi resmi bir değerlendirmeye dayalı olmalıdır.
 • Hedefin üretim veya işletme ölçütü açısından Mutlak veya Normalleştirilmiş olup olmadığını belirleyin.
 • Hedefin başlangıç tarihini belirleyin (yani, “referans değer”)
 • Hedefin bitiş tarihini, yani gerekli iyileştirmelerin planlanan tamamlanma tarihini tanımlayın.
 • Uygun ölçüm birimi belirleyin
 • Hedefi gözden geçirmek için prosedürler oluşturun. Bu gözden geçirme, alınan aksiyonların ve tanımlanan hedefe ulaşma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmeyi içermelidir. Çeyrek dönemlik gözden geçirmeler tavsiye edilmektedir.
 • Hedefin sahadaki su kullanımının azaltmasıyla ilgili olmasını sağlayın (örneğin, sahadaki en önemli su kullanımlarına odaklanır)

Hedeflerin Higg FEM’de Raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Yukarıda belirtilen tüm konuların dahil edildiğinden ve bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için hedefi gözden geçirin.  
 • Hedeflenen azaltmayı veya iyileştirmeyi yüzde olarak girin. Azaltma hedefi için negatif yüzde (örneğin, %5’lik azaltma için -5) ve artan kullanım hedefi için ise pozitif yüzde (örneğin, %5’lik kullanım artışı için 5) belirttiğinizden emin olun.
 • FEM’de doğru hedef tipini seçin: Mutlak veya Normalleştirilmiş.
 • “Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın” alanına hedefe nasıl ulaşılabileceğiyle ilgili yeterli detaylar yazın (örneğin, Tesis tuvaletlerindeki tüm musluklara düşük akışlı teçhizatlar ve kendinden kapanan mutluklar yerleştirerek kişi başı normalleştirilmiş şebeke suyu tüketiminin %5 azaltılması).

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan bir hedef raporlayın (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • Yetersiz verilere dayalı bir hedef raporlayın. (örneğin, belirtilen hedefi karşılamak için ekipman yükseltmeleri veya hedefin başarılmasını sağlayacak aksiyonların tanımlanmadığı durumlar gibi ilgili fırsatların resmi değerlendirmesine dayalı olmayan azaltma hedefi.)
 • Doğrulanabilir ve doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini hedef raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin hedeflerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Hedefi doğrulamak için kullanılacak tüm destekleyici kanıt (örneğin, hesaplamalar, su kullanım verisi ve referans değerler, yeni/önerilen ekipman teknik özellikleri, vs.), iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalıdır. 
 • Tesisin hedefler ve fırsatların değerlendirilmesinde kullanılan su kaynaklarıyla ve kullanımıyla ilgili işlemleri, sahanın su kullanımıyla ilişkilidir.

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
  • Hedeflerin azaltımların/iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalı olduğunu gösteren destekleyici belgeler (örneğin, hesaplamalar, su kullanım verisi ve referans değerler, yeni/önerilen ekipman teknik özellikleri, vs.)
  • Hedefin (hedeflerin) nasıl hesaplandığını gösteren destekleyici yöntem ve hesaplamalar
  • Hedefi başarmak için alınacak önlemlerin/eylemlerin listesi
  • Hedef, ilgili çalışanlara iletildi ve Soru 3’te tanımlanan tesisin başlıca su kullanımıyla ilişkilendirildi.
  • İletişim yöntemleri şunları içerebilir: Toplantı, bülten panosuyla duyuru, bülten duyurusu ve tesisteki enerji kullanımıyla ilgili görevlere dahil olan çalışanlara yapılan diğer yazılı iletişim şekilleri.
   • Not: Hedefler yeni oluşturulmuş ise, inceleme yapısı ve görevlendirme mevcut olmalıdır.

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Hedeflerin yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, hedefin nasıl tanımlandığını (örneğin, iyileştirme fırsatları değerlendirmelerine göre hesaplanmış azaltımlara dayalı) ve hedefin nasıl izlendiği ve gözden geçirildiğini açık bir şekilde anlatmalı ve göstermelidir.
  • Yönetim, aktif bir şekilde proaktif su tasarrufunu teşvik eder veya onaylar
  • Yönetim, sürekli iyileştirme ve yıllık olarak su azaltma hedeflerini gözden geçirmeyi üstlenir 
  • Su tüketimi verileri hedeflere ulaşmak için hesap verebilirliği sağlamak üzere ilgili dahili ve/veya harici paydaşlara sunulur.

Kısmi Puanlar

 • “Evet” yanıtıyla aynı gereklilikler, ancak toplam su kullanımının % 50-79’unu oluşturan kaynaklar (veya bir kaynak) için (bu veriler, 1. sorudaki % katkı hesaplamasında bulunur).

Bu soru için puanların nasıl verildiğine dair örnek:

Bir tesisin su kaynaklarının aşağıda belirtilenler gibi olması halinde:

 • Kullanılan suyun %90’ı şebekeden elde edilmektedir;
 • Sahada kullanılan suyun %10’u yer altı su kaynaklarından gelmektedir

Bu kaynak, tesisin toplam su alımının %80’inden fazlasını temsil ettiği için tam puan alabilmek için tesisin şebeke suyu kullanımını esas alan hedeflere sahip olması gerekmektedir. 

Hedeflerin sadece yer altı suyu için belirlenmiş olması halinde bu kaynağın tesisteki toplam su alımının %50’sinden azını teşkil etmesi nedeniyle puan verilmemektedir.

Hedeflenen veya gerçek su azaltma miktarlarının (yani, m3 cinsinden miktar) verilen puanların belirlenmesinde kullanılmadığını unutmayın. 

Bunun amacı, tesislerin en büyük su çekme kaynaklarını azaltarak çevresel etkide en yüksek seviyede düşüşü amaçlamalarını sağlamaktır.

Lütfen uygulama planının bir kopyasını yükleyin.

Önerilen yüklemeler: Lütfen su tüketiminde hedeflenen azaltımları başarmak için tasarlanan özel tedbirleri gösteren su kullanımı azaltım planını yükleyin.

Hedeflediğiniz azaltımları yerine getirmek için tedbir aldığınızı gösteren bir uygulama planınız bulunuyor ise, Evet cevabını seçin.

Planınız var, fakat tüm eylem maddelerini başlatmamış iseniz Kısmi Evet cevabını seçin.

Bu sorunun amacı nedir?

Hedef belirleme, su kullanımını sistematik olarak yönetme açısından önemli bir adımdır, ancak iyileştirmenin sağlanması için tesisinizin azaltımları gerçekleştirmek üzere gerekli tedbirleri alması gerekir. Hedeflenen azaltımlara ulaşmanız için aldığınız tedbirleri gösteren bir uygulama planına sahip olunması. Bazı tesisler, hedef belirlemeden bir uygulama planına sahip olabilir. İyileştirme fırsatlarının tanımlanabilmesi, çözümlerin önerilmesini sağlamak ve gerektiğinde önerilen çözümlerin başarılı bir şekilde uygulanması için sermaye veya harcama meblağlarını kullanarak yönetimin taahhüdü, çalışan farkındalığı ve katılımı gereklidir. Genellikle bu, çözümlerin uygulanmasına yönelik diğer birçok olası yol arasında üçüncü taraflara danışılmasını, literatür ve teknoloji araştırmaları, tasarım firmaları ve pilot testlerin yapılmasını içerebilir. Toplantı hedefleriyle ilgili tüm faaliyetler, başlangıçtan itibaren organize ve koordineli ilerleme adımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için bir uygulama planının parçası olmalıdır.

Teknik Kılavuz:

Su koruma projeleri için iletişim ve onay yollarını açıklayan bir iş süreci tesis tarafından belgelenmeli ve resmileştirilmelidir.

Eylem adımları şunları içermelidir:

 1. Su tasarruf fırsatlarının belirlenmesi
 2. Su tasarrufu alternatiflerini, yatırım ve yatırım getirisini (ROI) değerlendirme
 3. Seçilen çözüm için fonların onaylanması
 4. Çözümün uygulanması ve azaltımların izlenmesi
 5. İlerleme durumunu kontrol etmek için eylem planının düzenli olarak incelenmesi

Su tasarrufu fırsatları, örneğin bireysel çalışanlar, su denetimleri ve su dengeleri ile tespit edilebilir. Bazı basit tasarruf alternatifleri, sızıntıların tamir edilmesi gibi bakımlarla ilgilidir. Diğer tasarruf alternatifleri, daha karmaşık bir şekilde ekipmanın /kimyasalların değiştirilmesi veya süreçte değişiklik yapılmasını gerektirebilir, örneğin:

 • İşlem ve tarif optimizasyonu
 • Optimum proses koşullarını ve kalıcılık gereksinimlerini kontrol etme
 • İlk seferde doğru bir şekilde daha yüksek sonuçlar elde etme
 • Yıkama davranışını iyileştirebilen kimyasalların kullanımı
 • Proseslerin kombinasyonu: boyaların ve kimyasalların aynı banyoda iki aşamalı kullanım imkanı
 • Sondan bir önceki durulama veya yıkama suyunun diğer işlemler için kullanılabilmesi

Maliyet genellikle en yüksek endişe kaynağıdır; bu nedenle, tesis yatırım getirisi senaryolarını değerlendirebilmelidir, çünkü gelişmeler sermayeye mal olabilir ancak su kullanımının maliyetini düşürecektir ve aynı zamanda enerji ve kimyasallardan tasarruf edilmesini de sağlayabilir. Çözüm seçildikten sonra, tesis uygulamayı programlamalı ve desteklemelidir. Bu, vanaların değiştirilmesi kadar basit bir uygulama da olabilir veya üçüncü bir tarafın yapım sözleşmelerini tasarlamasının sağlanması gibi karmaşık da olabilir. Sonuçta, bu soru tesisin sürdürülebilir yenilikler üzerinde nasıl bir tedbir aldığına dair çerçeveyi ortaya koymayı hedefler.

Uygulama planınız su tüketimini azaltacak her türlü işlemi içerebilir. Su Tasarrufu Önlemleri aşağıda belirtilenleri içerir:

 • Yoğuşma suyunun toplanması ve tekrar kullanılması
 • Soğutma suyunun toplanması ve tekrar kullanılması
 • Sıfır Sıvı Deşarjı(ZLD) su arıtma teknolojilerini kullanarak %80’den fazla suyun geri dönüşümü ve tekrar kullanılması.
 • Proses veya durulama suyunun toplanması ve tekrar kullanılması (en az % 30 oranında tavsiye edilir)
 • Düşük banyolu boyama makinelerinin kullanılması
 • Her ayrı proses reçetesinde banyo oranının gösterilmesi
 • Sürekli akışlı yıkamalar yerine toplu durulamanın kullanılması
 • Boyalar ve yardımcı maddeler için otomatik dağıtıcı sistem (tuz da dahil olmak üzere kimyasallar)

En İyi Uygulama önerileri şunları içerir:

 • Ekipman temizleme / durulama oranını azaltmak için boya partisi planlama (boya makinelerinde benzer renkleri gruplandırın)
 • Daha az sayıda durulama döngüleri ve atıkta daha az pigment için boya sabitleme oranı optimizasyonu
 • Su kullanımını azaltmak için geliştirilmiş kimyasallar
 • Yerleştirilen modern su tasarrufu ekipmanları
 • Akış sayaçları su kullanımını prosese göre izler
 • Su tasarrufu konusunda çalışan farkındalığı
 • Sızıntıların tamir edilmesi (savurgan uygulamalar)

Daha fazla bilgi için:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Spesifik projeleri, hedeflenen azaltımları, tarihleri ve toplam su kullanımının %80 veya daha fazlasını kapsayan ilerlemeyi listeleyen su azaltım planı ve/veya
  • Su azaltım fırsatlarını ve uygulama tarihlerini belirleyen dış taraf tarafından gerçekleştirilen su denetimi veya değerlendirmesi


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, uygulanmakta olan projeler, bunların tamamlanma durumları ve bunlarla bağlantılı faydaları içeren plan dahilinde açıklama yapabilir
  • Yönetim, aktif bir şekilde proaktif su tasarrufunu teşvik eder veya onaylar


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tamamlanmış veya devam eden, planda tanımlı projeler
  • Planla ilgili tüm ekipmanların veya proseslerin resimlerini çekin

Kısmi Evet

 • “Evet” cevabı ile aynı gereklilikler, ancak toplam su kullanımının %50-79’unu oluşturan kaynaklar (veya bir kaynak) için

Kaynak

 • Başlangıç yılı seçin
 • Tesisinizin bu kaynaktan olan su alımındaki değişikliği belirtin (Miktar, Ölçü Birimi ve Yüzde değişimi)
 • Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için kullanılan stratejileri tanımlayın

Önerilen Yükleme: a) Sahada gerçekleştirilen faaliyetlerle ilişkili olacak şekilde en az bir ana su kaynağı için yıllık su alımının normalleştirilmiş veya mutlak azaltımına ilişkin kanıt (örneğin, tatlı yüzey suyu, yeraltı suyu, vs.).  b) Son takvim yılında normalize edilmiş su alımındaki düşüşleri gösteren su izleme raporları 

Son takvim yılında toplam su alımlarınızın %80 veya daha fazlasını oluşturan su kaynaklarında azaltma yapmanız halinde Tam Puan verilmektedir.

Son takvim yılında toplam su alımlarınızın %50-79’unu oluşturan su kaynaklarında azlatma yapmanız halinde Kısmi Puan verilmektedir. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkaracak olan en büyük su çekme kaynaklarınızı azaltmanızı ödüllendirmek içindir.

Son takvim yılında herhangi bir azaltımınız yoksa veya bir kaynak için azaltımlarınızın ne olduğunu belirtemiyorsanız, lütfen bu kaynak için cevap seçeneği olarak Hayır yanıtını seçin.

Eğer kaynaklarınızın her biri için bir referans değer girmişseniz, azaltımlarınız araç tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Eğer bir başlangıç değeri girmemişseniz, aşağıda azaltımlarınızı manuel olarak girme seçeneği verilmektedir.

Bu sorunun amacı nedir?

Sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme yolculuğudur. Başarı;  izleme, hedef belirleme ve hedeflere ulaşmak için uygulama planlarının gerçekleştirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın sonucudur. Bu soru, tesislerin raporlama yılında sağladıkları ölçülebilir su koruma başarısını gösterebilmeleri için bir fırsat sunmaktadır. Bir önceki yıldaki iyileştirmeleri izleyerek, tesis elde edilen sonuçlarla sürdürülebilirlik konusunda verilen taahhütlerini ispatlar.

Bu, zorlu çalışmanızın sonucunda gerçekleştirilen etki azaltımını göstermek, hedefleri belirlemek, izlemek ve bir eylem planı oluşturmak için bir fırsattır. Son takvim yılında yaptıklarınızı paylaşmak için bu soruyu kullanın.

Teknik Kılavuz:

Azaltımlar mutlak veya normalleştirilmiş olabilir, ancak “Yeraltı suyu kullanımı, raporlama yılında birim başına 0,17 m3 azaltıldı” gibi normalleştirilmiş azaltımlar göstermeniz tavsiye edilmektedir, çünkü normalleştirilmiş ölçütler, azaltılmış üretim gibi iş değişikliklerinden kaynaklanan azaltımlardan ziyade gerçek iyileştirmeyi göstermektedir.

FEM, bu soruya Evet cevabını verebilmek için yıllık su kullanım azaltımlarının gösterilmesini gerektirmektedir. Su kullanımında yaptığınız iyileştirmelerini değerlendirirken aşağıda belirtilenleri gerçekleştirdiğinizden emin olun:

 • Verilerin ve otomatik hesaplamaların doğru olduğundan emin olmak için su kaynağı verilerini ve birleştirilmiş toplamı gözden geçirin.
 • İyileştirmeler yapmak ve iyileştirme miktarını belirleyebilmek amacıyla alınan aksiyonların geçmiş su kullanım verisi ve referans değerlerle kıyasla ölçülebilir iyileştirmelerle sonuçlanıp sonuçlanmadığını belirleyebilmek için aksiyonları gözden geçirin. Not: Geçmiş verilerin doğruluğu da onaylanmalıdır.
  • Örnek: Buhar kondensi geri kazanım sisteminin kurulumu, üretilen bir metre kumaş başına normalleştirilmiş su tüketiminde %2 düşüş sağlamıştır. Bu oran, kondens geri kazanım sistemine yerleştirilen alt sayaçlar ve sahanın toplam şebeke suyu tüketim verileri kullanılarak ölçülmüştür.

İyileştirmelerin Higg FEM’de Raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Yukarıda belirtilen tüm konuların dahil edildiğinden ve bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için azaltma verisini gözden geçirin.
 • İyileştirme miktarını mutlak veya normalleştirilmiş değer olarak girin. Bu, kaynağın geçen yıla kıyasla su kullanımındaki değişimdir. (örneğin, önceki yılın tüketimi – raporlama yılı tüketimi = enerji kullanımındaki değişim)   Düşüş için negatif değer (örneğin, 0,05 m3/parça değerindeki normalleştirilmiş düşüş için -0,05) ve artış için pozitif değer (örneğin, geri dönüştürülmüş su kullanımındaki 0,03 m3/parça normalleştirilmiş artış için 0,03) girdiğinizden emin olun
 • Azaltım için doğru birimleri seçin. (Doğru birimlerin olmaması halinde “Bu iyileştirmeyi sağlamak için kullanılan stratejileri açıklayın:” alanında birimleri listeleyin)
 • Geçen yıla kıyasla kaynağın su kullanımındaki yüzde (%) değişimi girin. Azaltma hedefi için negatif yüzde (örneğin, %5’lik azaltma için -5) ve artan kullanım için ise pozitif yüzde (örneğin, %5’lik kullanım artışı için 5) belirttiğinizden emin olun.
 • “Bu iyileştirmeyi başarmak için kullanılan stratejileri tanımlayın:” alanında yeterli detay sağlayın (örneğin, Normalleştirilmiş şebeke suyu tüketimi, kondens geri kazanım sisteminin kurulumuyla azaltıldı).

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan iyileştirmeleri raporlayın (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • FEM raporlama yılında sağlanamayan iyileştirmeyi raporlayın (örneğin, 1 yıldan daha eski olan geçmiş azaltımlar raporlanmamalıdır)
 • Mutlak olan ve üretimde düşüş veya azaltılmış tesis işlemleriyle alakalı olan bir iyileştirme raporlayın. İşte bu nedenle, veri normalleştirme önemlidir. 
 • Yetersiz verilere dayalı bir iyileştirme raporlayın. (örneğin, toplam azaltım gerçekleştirildi, ancak bu, düşüşü başarmak için gerçekleştirilen ölçülebilir veya tanımlanmış eylemlerle ilgili değil). Bu, özellikle iyileştirmelerin marjinal olduğu (yani, %1-2’den az) ve ölçüm/ izleme hatalarına ve/veya işletme değişkenliğine atfedilebilir olduğu durumlarda önemlidir.

NOT: Tesis hazırlaması zor olan su verimliliğinin son %5-10’unda çalışabileceği için bu gerçek iyileştirme %’sinin PUANLANMASI DEĞİLDİR. Yanlışlıkla yeni başlayanlara daha fazla ödül ve liderlere daha az puan vermek istemiyoruz

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin iyileştirmelerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Raporlanan azaltma miktarını doğrulayan tüm destekleyici kanıt (örneğin, su kullanım verisi ve referans değerler, vs.) doğru ve su kullanımını azaltmak için gerçekleştirilen ölçülebilir eylemlerle ilişkilidir. 
 • Düşüşleri başarmak için uygulanan değişiklikler veya eylemler.

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
  • Toplam su kullanımınızın %80’inden fazlasını oluşturan su kaynakları için azaltımları gösteren su izleme raporları ve tüketim kayıtları
  • Su azaltımlarının sadece üretimdeki, çalışan sayısındaki azalma veya proseslerdeki değişimden kaynaklanmadığını gösteren yeni ekipman tedariki veya verimlilik iyileştirmelerine dair kanıtlar.

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Su kullanımının yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, azaltmanın nasıl başarıldığını açık bir şekilde anlatmalı ve göstermelidir (örneğin, hangi eylemler gerçekleştirildi ve bu değişiklik nasıl ölçüldü ve hesaplandı).
  • Yönetim, düzenli olarak su tüketimini azaltma hedeflerinin değerlendirilmesinde proaktif bir biçimde sürekli iyileştirmeyi teşvik ediyor
  • Yönetim, iyileştirmeyi sağlamak için tesis tarafından atılan adımların nasıl iyileştirme sağladığını açıklayabilir.


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Proje planının bileşenleri karşısında ilerleme kaydedilmesi (örneğin, su geri çekilmesini azaltmak için kurulan ekipmanların / proseslerin gözlemlenmesi)
  • Su verimliliği projelerinden elde edilen kazançlar (varsa)
  • Su verimliliği başarıları için verilen ödüller veya sertifikalar

Kısmi Puanlar

 • Yukarıdaki “evet” ile aynı şartlar ancak toplam su kullanımınızın %50-79’unu oluşturan su kaynakları (veya bir kaynak) için

Su Kullanımı – Seviye 3

Sorular

Su dengesini analiz edebilmek için metodolojinizi yükleyin

 • Su dengesi analizi nasıl gerçekleştirilmiştir?

Eğer tesisiniz su alımına karşın kullanımının ve tesisteki çıktıların izlenebilirliğini tamamen anlamak üzere eksiksiz bir su dengesi uygulanmış ise Evet cevabını seçin. Eksiksiz bir su dengesi aşağıdaki bilgileri içermelidir.

Eğer kısmi bir su dengesi tamamlamışsanız fakat tüm zorunlulukları tamamlamak için eylem planınız bulunuyor ise lütfen Kısmi Evet cevabı verin.

Aşağıdakileri içerir:

 • Tesise gelen su: miktar ve su kaynakları.
 • Üretim sürecinde kullanılan su miktarı
 • Tesiste geri dönüştürülen / yeniden kullanılan su miktarı
 • Üretilen atık suyun kalitesi
 • Tesiste üretilen atık su
 • Kendi arıtımınızdan sonra desarj edilen su hacmi
 • Su dengesinin güncellendiği sıklık

Bu sorunun amacı nedir?

Tam bir tesis su dengesi oluşturulması, tesislerin tanımlanamayan suyu belirlemelerine izin verir ve verimliliğin artırılması için fırsat sağlayan alanlara ilişkin bilgi sağlar. Bir su dengesi, tarihsel su kullanımı ve suyun maliyeti ile birlikte, bir tesisin toplam su kullanımını ve tesisin maliyet tasarrufu fırsatlarını anlamasına yardımcı olacaktır.

Teknik Kılavuz:

Zaman içerisindeki performansın görünürlüğünü sağlayan yöntem su dengesidir. Bir su dengesi, belirli bir alan / araç / proses için atık suya da baktığından dolayı, bir tesisin su kullanımını ve ayrıca kaçaklar ve buharlaşma yoluyla potansiyel kayıpları belirlemesini sağlar. Maliyetle birlikte su kullanımı geçmişi, bir tesisin zaman içindeki performansını saha düzeyinden proses düzeyine kadar indirerek görsel hale getirmesini sağlayan trendler oluşturabilir. Su dengesi yaratmada sınırlayıcı faktörler, korunması gereken sayaç / tahmin ve veri kayıtlarıdır. Elektronik veri sistemleri bu işlemi otomatik olarak ve isteğe bağlı olarak gerçekleştirmek için uygulanabilir, böylece bir su denetimi gerçekleştirmek için gereken zaman ve çaba artık gerekmez.

Temel su dengesi tesisin mülk sınırını dikkate alır ve tesise harici kaynaklardan gelen tüm suları (sahada bulunan kuyular dahil) ve atık su ve kanalizasyon yoluyla tesisten ayrılan tüm suları belirler. İdeal bir ortamda bu kadar fazla kayıp olmaz dolayısıyla giriş – çıkış = 0’dır.

Bununla birlikte, pratikte, giren ve çıkan arasındaki fark neredeyse hiçbir zaman sıfır olmaz. Fark muhtemelen sızıntı, buharlaşma (planlanan veya istenmeyen), ölçüm hatası (% 1-10) vb. gibi sebeplerden dolayı oluşur. Toplam su kullanımının % 15’inden daha az fark normaldir. Yine de, toplam su kullanımının % 25’inden daha büyük bir fark genellikle daha büyük bir sorunun göstergesidir ve ek bir incelemeyle su kaybı kaynakları belirlenmelidir. Bu, sıklıkla sızıntıları ve zayıf performans gösteren ekipmanları ortaya çıkarabilir.

Daha gelişmiş su dengeleri, tesis mülkünden bir bina sınırına, imalat süreci sınırına veya hatta bir alet / ekipmana özgü sınıra kadar bakılan sınırı hareket ettirir. Araca ne giriyor ve araçtan ne çıkıyor? Bu daha gelişmiş denge, yalnızca kullanıma uygun ölçme ve tahmin noktaları ile sınırlıdır, ancak tesis içinde su kullanımının daha kapsamlı ölçümüne izin verir ve bu da bu kullanımlar üzerinde daha fazla kontrol sağlanmasına neden olur.

 • Tüm tesisinizde suyun nasıl kullanıldığını belirleyin ve bunu analiz edin, analiz su alımına karşın ve kullanımın (yani hangi prosesler) ve çıktının (yani, ETP’ye) izlenebilirliğini değerlendirmek / anlamak için tesiste gerçekleştirilmelidir. İyi bir metodoloji bir su dengesi oluşturmak olabilir. Bir su dengesi, ihtiyaçlara göre basit veya gelişmiş olabilir.
 • Bir tesis su dengesinin oluşturulması, tesislerin su kayıplarını belirlemelerine izin verir ve verimliliği iyileştirme fırsatları bulunan alanlara ilişkin bilgi sağlar. Bir su dengesi, tarihsel su kullanımı ve suyun maliyeti ile birlikte, bir tesisin toplam su kullanımını ve tesisin maliyet tasarrufu fırsatlarını anlamasına yardımcı olacaktır.
 • Temel su dengesi, suyun tesise nasıl girdiğini ve tesisten nasıl çıktığını anlatmak için kullanılan bir denklemdir. Toplam ölçülen giriş sıvıları, ideal bir ortamda tüm atıkların toplamına eşit olmalıdır (girdi = çıktı). Eşit olmadığında, su kaybı veya tüketimi olduğu anlaşılır: girdi – çıktı = su kayıpları. Buharlaşma gibi bazı kayıplar, normal üretim işlemlerinin bir parçasıdır.

İşte, fabrikanızdaki suyun girişini ve çıkışını gösteren temel bir su dengesi örneği:

Kaynak: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212371716300221

 • % 15’in üzerindeki farklılıklar, çoğu sayaç için hata olarak tanımlanamayacak tutarsızlıkları ve hesaplama tutarsızlıklarını ifade eder ve kaçak veya diğer olası sorunların varlığına işaret eder. (tipik olarak %15’lik bir hesaplanan su kaybı iyi bir dengedir, %15’ten daha fazlası kötü dengeye işaret eder ve doğruluğundan emin olmak için yeniden yapılması gerekebilir. 0 veya negatif bir su kaybı dengesi genellikle bir hatadır.)
 • Her alanın, binanın, prosesin veya hatta ekipmanın tüm girdilerinin ve çıktılarının ölçüldüğü daha gelişmiş bir su dengesi, daha ayrıntılı bir su dengesi hesaplaması yapılmasına izin verir. Bu, belirli alanlarda veya binalarda aşırı su kullanımını gösterebilir. Daha fazla hedeflenen verimlilik iyileştirmesi için.
 • Bir su dengesi ne kadar sıklıkla incelenirse, tesisin su kullanımı ve değişkenliği o kadar iyi anlaşılabilir. Bir işletme çaba düzeyini kazanılan potansiyel değer ile dengelemelidir. Aylık su dengesi, su kullanımındaki mevsimsel eğilimlerin ve değişkenliğin anlaşılmasına izin verdiği ve tipik olarak çoğu su kullanımı faturalandırma sıklığına denk geldiği için önerilmektedir.

Sözlük:

 • Su Dengesi: Temel su dengesi, suyun tesise nasıl girdiğini ve tesisten nasıl çıktığını anlatmak için kullanılan bir denklemdir. Ölçülen toplam su girdileri su çıktılarının ve su kayıplarının toplamına eşit olur.

Örnek için web sitesine bakınız –http://waterplanner.gemi.org/calc-waterbalance.asp

Daha fazla bilgi için:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
 • Tesis bir su dengesini tam olarak uygulamaktadır veya su alımına karşın kullanımın ve tesisteki çıktıların izlenebilirliğini tamamen anlamak için analiz yürütmek üzere farklı bir yöntemi şeffaf bir şekilde gösterebiliyor.
 • Bu rapor aşağıdaki bilgileri içermelidir:
  • Tesise gelen su: miktar ve su kaynakları.
  • Üretim sürecinde kullanılan su miktarı
  • Tesiste geri dönüştürülen / yeniden kullanılan su miktarı
  • Üretilen atık suyun kalitesi
  • Kendi arıtımınızdan sonra desarj edilen su hacmi
  • Su dengesinin güncellendiği sıklık

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Su dengesi ne sıklıkta gözden geçiriliyor?
  • Su dengesinden ne öğrendiniz?
  • Kayıplar var mıydı? Ne kadar büyük? Nasıl açıklandılar?


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Su boru hattı çizimi/şeması/akış şemasını inceleyin, fabrikanın su kullanımı konusunda bilgi sahibi olup olmadığını kontrol edin (çıktı süresince girdiler)
  • Alt ölçüm ve su kullanımının uygun şekilde tutulması