Sử dụng Nước 2021

Giới thiệu chung

Chúng ta biết rằng nước là điều thiết yếu cho cuộc sống. Chúng ta cũng biết rằng Trái Đất đang trở nên nóng hơn, khô hơn, và đông đúc hơn. Khi dân số con người tăng lên và nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm về may mặc và giày dép nhiều hơn, thì nhu cầu về nguồn nước sạch dần trở nên cao hơn. Lượng nước trên Trái Đất là hữu hạn, nhưng chúng ta đang ngày càng đòi hỏi nhiều và nhiều nước hơn nữa để duy trì dân số và ngành công nghiệp. Nếu nhà máy của bạn sử dụng nước ngọt khi nhu cầu về nước của toàn cầu tăng lên, thì nhà máy của bạn đang làm giảm lượng nước sạch, có thể uống được cho công nhân, cộng đồng và môi trường. Điều này không chỉ tạo ra một nguy cơ cho doanh nghiệp của bạn mà còn tạo ra một nguy cơ cho cộng đồng và hành tinh trên phạm vi rộng hơn.

Điều quan trọng là phải hiểu được lượng nước mà bạn đang sử dụng là bao nhiêu, để có hành động để cải thiện nước ngọt của bạn thông qua các hoạt động của các địa điểm cơ sở của bạn.

Nước được sử dụng bởi các công ty có thể đến từ nhiều nguồn, bao gồm những điều sau đây (tham khảo định nghĩa: Hướng dẫn Báo cáo Nước CDP):

 • Nước ngọt bề mặt: Nước bề mặt là nước tự nhiên có trên bề mặt Trái Đất trong các dải băng, mô băng, sông băng, núi băng trôi, đầm lầy, ao, hồ, sông và suối. (Nước ngọt dưới lòng đất được gọi là nước ngầm và nước ở các đại dương không phải là nước ngọt). Các nguồn nước ngọt thường được đặc trưng bởi nồng độ các muối hòa tan thấp (dưới 1000 mg/l) và tổng các chất rắn hòa tan khác.
 • Nước mưa: Nếu một công ty đang quản lý Nước mưa, ví dụ như là để lưu trữ và sử dụng, hoặc để ngăn ngừa lũ lụt, thì họ cần phải cố gắng ước tính và công bố lượng nước mưa đó là lượng nước sử dụng từ hệ thống thủy văn. Điều này giúp các công ty hiểu rõ hơn về sự phụ thuộc và các rủi ro về nước của họ.
 • Nước ngầm: Nước trong đất bên dưới mặt đất, thường là trong các điều kiện nơi áp lực trong nước lớn hơn áp suất khí quyển, và các khoảng trống của đất được lấp đầy đáng kể bởi nước. Nước ngầm không tái tạo thường nằm sâu hơn và không thể được bổ sung một cách dễ dàng hoặc được bổ sung trong khoảng thời gian rất dài. Đôi khi chúng được gọi là các nguồn nước ngầm “hóa thạch”.
 • Nước sử dụng trong sản xuất/xử lý: Nước, trong quá trình khai thác hoặc xử lý, tiếp xúc trực tiếp với hoặc là kết quả từ việc sản xuất hoặc sử dụng bất cứ nguyên liệu thô nào (ví dụ như dầu thô hoặc một sản phẩm phụ từ việc nghiền mía), sản phẩm trung gian, thành phẩm, sản phẩm phụ, hoặc sản phẩm thải. Lưu ý rằng điều này cũng bao gồm nước tái sử dụng/tái chế:

Theo giải thích của GRI – giải thích của G4 về Chỉ số EN10, nước được tái chế hoặc được tái sử dụng được định nghĩa là “một hành động của quy trình sử dụng nước/nước thải thông qua một chu trình khác trước khi xả sang điểm xử lý cuối cùng và/hoặc xả ra môi trường”. Quy định này nêu rõ ba loại chung về các phương pháp tái chế/tái sử dụng nước:

 • Nước thải được tái chế trở lại trong cùng một quy trình hoặc việc sử dụng cao hơn của nước được tái chế trong chu trình xử lý;
 • Nước thải được tái chế/tái sử dụng trong một quy trình khác, nhưng trong cùng một cơ sở; và
 • Nước thải được tái sử dụng tại các cơ sở khác của tổ chức báo cáo. Theo Chỉ số EN10, điều này có thể bao gồm nước đã được xử lý trước khi tái sử dụng và nước không được xử lý trước khi tái sử dụng. Nó cũng có thể bao gồm nước mưa được thu gom và nước thải được tạo ra từ các quy trình của gia đình ví dụ như rửa chén, giặt giũ và tắm (nước xám).
 • Nước cấp đô thị: Nước được cung cấp từ một trung tâm thủy cục hoặc từ nhà cung cấp công cộng khác.
 • Nước thải từ tổ chức khác: Máy đo Ceres Aqua định nghĩa nước thải là “Nước không có giá trị tức thời cho mục đích mà nó đã được sử dụng hoặc nhằm đạt được điều mà nó đã được tạo ra bởi vì chất lượng, số lượng hoặc thời gian xuất hiện của nó”. Nước làm mát không được coi là nước thải.
 • Nước lợ bề mặt/nước biển: Nước lợ là nước có nồng độ muối tương đối cao (trên 10.000 mg/l). Nước biển có nồng độ muối đặc trưng là trên 35.000 mg/l.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng nước theo hình thức mà nó được cung cấp hoặc bạn có thể cần phải xử lý nước.

Khả năng ứng dụng

Khi bắt đầu phần này, bạn sẽ được yêu cầu đánh giá rủi ro về nước của bạn bằng cách sử dụng Công cụ Máng dẫn Nước WRI hoặc Bộ lọc Rủi ro về Nước WWF. Các cơ sở sử dụng nhiều nước (trên 35m3 hàng ngày) và các cơ sở ở những khu vực có nguy cơ cao/rất cao về nước sẽ được yêu cầu hoàn thành toàn bộ phần Nước để đảm bảo sự quản lý nước hợp lý. Các cơ sở sử dụng ít nước nằm trong khu vực có nguy cơ thấp về nước sẽ chỉ cần trả lời các câu hỏi Cấp độ 1.

Công cụ Máng dẫn nước WRI và Bộ lọc Rủi ro Nước của WWF là những công cụ đơn giản và tương tự để đánh giá rủi ro khan hiếm nước. 

Nếu sử dụng Công cụ Máng dẫn nước WRI, thì hãy truy cập trang chủ và chọn tìm hiểu bản đồ rủi ro nước toàn cầu và chọn Nhập Địa chỉ ở cuối màn hình để tìm kiếm bằng cách sử dụng địa chỉ cơ sở của bạn. Cơ sở cần phải chọn sơ đồ cân mặc định. “Rủi ro thấp”, “Rủi ro thấp đến trung bình” và “Rủi ro trung bình đến cao” được định nghĩa là “Rủi ro thấp” trong FEM. “Rủi ro cao” và “Rủi ro cực cao” được định nghĩa là “Rủi ro cao” trong FEM.

Nếu sử dụng Bộ lọc Rủi ro Nước của WWF, hãy cuộn đến quốc gia và vị trí của bạn, đồng thời xem mã màu của bản đồ.  Liên kết này định vị phần giải thích về phương pháp WWF và trên trang 3, xếp hạng rủi ro và mã màu được giải thích. 

Theo dõi và Báo cáo việc Sử dụng Nước trong Higg FEM

Theo dõi và báo cáo chính xác dữ liệu sử dụng nước ngoài giờ cung cấp cho cơ sở và các bên liên quan thông tin chi tiết về các cơ hội cải tiến. Nếu dữ liệu không chính xác, thì điều này sẽ hạn chế khả năng hiểu được mức sử dụng nước của cơ sở và xác định các hành động cụ thể sẽ giúp giảm tác động môi trường và nâng cao hiệu quả. 

Khi thiết lập một chương trình theo dõi và báo cáo nước, các nguyên tắc sau cần được áp dụng:

 • Tính trọn vẹn – Chương trình theo dõi và báo cáo cần phải bao gồm tất cả các nguồn liên quan (như được liệt kê trong FEM). Không nên loại trừ các nguồn khỏi việc theo dõi và báo cáo dữ liệu phải dựa trên tính cần thiết (ví dụ như ngoại lệ số lượng nhỏ).
 • Tính chính xác– Đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào của chương trình theo dõi nước là chính xác và được lấy từ các nguồn đáng tin cậy (ví dụ như đồng hồ đã được hiệu chuẩn, các nguyên tắc đo lường khoa học đã thiết lập hoặc các ước tính kỹ thuật, v.v.) 
 • Tính nhất quán – Sử dụng các phương pháp luận nhất quán để theo dõi dữ liệu về nước cho phép so sánh việc sử dụng nước theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong phương pháp theo dõi, nguồn nước hoặc các hoạt động khác ảnh hưởng đến dữ liệu sử dụng nước, thì điều này phải được ghi lại.    
 • Tính minh bạch – Tất cả các nguồn dữ liệu (ví dụ như hóa đơn tiền nước, chỉ số đồng hồ, v.v), các giả định được sử dụng (ví dụ như các kỹ thuật ước tính) và các phương pháp tính toán phải được tiết lộ trong các kiểm kê dữ liệu và có thể dễ dàng xác minh thông qua hồ sơ tài liệu và bằng chứng hỗ trợ. 
 • Quản lý Chất lượng Dữ liệu – Các hoạt động đảm bảo chất lượng (kiểm tra chất lượng dữ liệu nội bộ hoặc bên ngoài) cần phải được xác định và thực hiện trên dữ liệu nước cũng như các quy trình được sử dụng để thu thập và theo dõi dữ liệu để đảm bảo dữ liệu được báo cáo là chính xác.  

Các nguyên tắc trên được điều chỉnh từ Nghị định thư về Khí Nhà Kính – Chương 1: Các Nguyên tắc Báo cáo và Kế toán GHG.

Sử dụng Nước – Cấp độ 1

Câu hỏi

Nguồn

 • Cơ sở của bạn có theo dõi việc sử dụng nước từ nguồn này không?
 • Lượng nước từ nguồn này đã được sử dụng trong năm báo cáo là bao nhiêu?
 • Đơn vị Đo
 • Phương pháp nào đã được sử dụng để theo dõi việc sử dụng nước từ nguồn này?
 • Tần suất đo lường mức sử dụng là bao nhiêu?

Tải lên được đề xuất: a) Tùy chọn: bản tóm tắt hàng năm về mức tiêu thụ nước cho từng loại nguồn nước. Tải lên hóa đơn tiện ích không được yêu cầu, nhưng các hóa đơn này cần phải có sẵn trong quá trình xác minh.

Nếu bạn không thể cho chúng tôi biết lượng nước được sử dụng từ một nguồn, phương pháp đang được sử dụng để theo dõi nguồn nước đó và tần suất đo lượng nước đó, thì vui lòng chọn Không hoặc Không biết làm câu trả lời của bạn cho câu hỏi: Cơ sở của bạn có theo dõi việc sử dụng nước từ nguồn này không?

Xin lưu ý rằng nếu bạn không thể xác định các nguồn nước được sử dụng, thì vui lòng chọn “Nước – nguồn gốc chung hoặc không rõ nguồn gốc” làm câu trả lời cho câu hỏi này.

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn đang theo dõi đầy đủ lượng nước mà cơ sở của bạn sử dụng từ tất cả các nguồn.

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn đang theo dõi đầy đủ ít nhất một trong các nguồn nước của bạn, nhưng chưa theo dõi được tất cả các nguồn nước của bạn.

Higg FEM tự động chuyển đổi dữ liệu sử dụng nước thành các đơn vị phổ biến (lít) và % của tổng lượng sử dụng.

Thông tin này sẽ được sử dụng để tự động tính toán lượng nước sử dụng trung bình hàng ngày để xác định khả năng áp dụng.

 • Nếu địa điểm cơ sở của bạn sử dụng nhiều hơn 35 m3/ngày, thì cơ sở của bạn là một cơ sở sử dụng nhiều nước
 • Nếu địa điểm cơ sở của bạn sử dụng ít hơn hoặc bằng 35 m3/ngày, thì cơ sở của bạn là một cơ sở sử dụng ít nước

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để bạn nhập dữ liệu định lượng cho biết lượng nước mà cơ sở của bạn đang sử dụng. Câu hỏi này cũng giúp bạn xây dựng danh sách nguồn nước của cơ sở của bạn, điều này cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về loại nước nào đang được sử dụng, nơi nó đang được sử dụng trong nhà máy của bạn, và bao nhiêu nước đang được sử dụng.  

Đo lường việc sử dụng nước ngọt từ tất cả các nguồn nước ngọt là nền tảng của việc quản lý nước. Việc đảm bảo đo lường tất cả các nguồn nước ngọt giúp các cơ sở có thể thực hiện một sự cân bằng nước, thiết lập các chỉ số chính đo lượng hiệu quả (KPI) dựa trên nước ngọt, xác định các rò rỉ nước, thiết lập và đo lượng nước ngọt được dùng.  Nên đo nước hàng tháng hoặc thường xuyên hơn (ví dụ như chỉ số đồng hồ tại chỗ). 

Việc sử dụng nước ngọt phổ biến nhất là nước sạch có thể uống được hoặc nước của thành phố (nước uống). Các nguồn khác có thể là từ các giếng nước ngầm, nước trên bề mặt (hồ, sông, và suối), nước mưa, nước sử dụng trong sản xuất được tái chế và thậm chí là hơi nước ngưng tụ khi được thu thập từ hơi nước được cung cấp cho doanh nghiệp từ một nguồn bên ngoài.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Vui lòng bao gồm tất cả các nguồn nước được sử dụng trong ranh giới vật lý của cơ sở và các hoạt động tại địa điểm dưới sự kiểm soát kinh doanh của bạn (được sở hữu, vận hành hoặc thuê trực tiếp). Vui lòng loại trừ bất cứ dịch vụ hoặc khu vực thuê ngoài nào ví dụ như căng tin hợp đồng hoặc cửa hàng cho thuê.

Theo dõi sử dụng nước được coi là bước đầu tiên trong việc quản lý sử dụng nước. Nên bắt đầu bằng cách:

 • Lập bản đồ các quy trình hoạt động và kinh doanh để xác định các nguồn nước, các khu vực/quy trình tiêu thụ nước.
 • Thiết lập các thủ tục để thu thập và theo dõi dữ liệu sử dụng nước:
  • Sử dụng hóa đơn tiện ích để xác định lượng nước đã mua
  • Xác định các phương pháp để theo dõi mức tiêu thụ nước từ các nguồn áp dụng khác, ví dụ như nước mưa, nước tái chế, v.v.
  • Lắp đặt đồng hồ phụ để theo dõi lượng nước được sử dụng tại địa điểm.
  • Nếu các kỹ thuật ước tính được sử dụng để xác định việc sử dụng nước, thì phương pháp tính toán phải được xác định rõ ràng và được hỗ trợ bởi các dữ liệu có thể kiểm chứng.
  • Kiểm kê cách thức địa điểm lấy nước và thu thập thông tin về nguồn nước đến từ đâu và ai hoặc nhà cung cấp nào cung cấp nước.
 • Ghi lại dữ liệu theo dõi (ví dụ như hồ sơ tiêu thụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) ở định dạng dễ xem lại [ví dụ như bảng tính (ví dụ như Microsoft Excel) hoặc chương trình phân tích dữ liệu tương tự cho phép xuất dữ liệu ở định dạng con người có thể đọc được (ví dụ như Excel, csv)] và duy trì bằng chứng hỗ trợ có liên quan để xem xét trong quá trình xác minh.

Báo cáo Dữ liệu Sử dụng Nước trong Higg FEM:

Trước khi báo cáo dữ liệu sử dụng nước trong FEM, cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu VÀ các quy trình được sử dụng để thu thập và ghi lại dữ liệu có hiệu quả trong việc tạo ra dữ liệu chính xác.

Nên làm:

 • Xem lại dữ liệu nguồn (ví dụ như hóa đơn tiện ích, nhật ký đồng hồ, v.v.) so với tổng số được tổng hợp để đảm bảo dữ liệu là chính xác. 
 • So sánh năm hiện tại với dữ liệu lịch sử. Bất kỳ thay đổi quan trọng nào (ví dụ như tăng hoặc giảm hơn 10%) cẩn phải được quy cho những thay đổi đã biết. Nếu không, thì có thể phải tiến hành điều tra thêm.
 • Đảm bảo các phiên bản mới nhất và cập nhật của các bảng tính theo dõi dữ liệu đang được sử dụng và tất cả các tính toán/công thức tự động đều chính xác.
 • Đảm bảo các đơn vị thích hợp được báo cáo và xác minh mọi chuyển đổi đơn vị từ dữ liệu nguồn sang dữ liệu được báo cáo.
 • Xem lại bất kỳ giả định hoặc phương pháp ước tính/tính toán nào để đảm bảo độ chính xác

Không Làm:

 • Báo cáo dữ liệu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh).
 • Báo cáo dữ liệu ước tính nếu nó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác một cách hợp lý (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Khi xác minh dữ liệu sử dụng nước của một cơ sở, Người xác minh phải xem xét tất cả các khía cạnh của chương trình theo dõi nước của cơ sở có thể tạo ra sự không chính xác, bao gồm:

 • Các quy trình thu thập dữ liệu ban đầu và các nguồn dữ liệu (ví dụ như hóa đơn, đồng hồ đo tại chỗ, nhật ký đo đếm, v.v.); và
 • Quy trình và các công cụ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu (ví dụ như các tính toán bảng tính, các chuyển đổi đơn vị, v.v.)

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Hồ sơ tiêu thụ nước (ví dụ như hóa đơn hàng tháng và hồ sơ tiêu dùng hàng năm; các hồ sơ đo được soạn trong bảng tính (ví dụ như excel) là ổn miễn là cũng có hồ sơ đo để xem xét) có tổng số khớp với các câu trả lời được báo cáo cho tất cả các câu hỏi đã được trả lời.
  • Hồ sơ hiệu chuẩn đồng hồ nếu có (ví dụ như theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất).
  • Phương pháp ước tính được ghi lại nếu có
 • Tất cả các nguồn nước tại cơ sở đều được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là tất cả các nguồn nước được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 đều có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột là chính xác.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Những Nhân viên Chủ chốt biết về chương trình theo dõi dữ liệu nước của cơ sở và cách duy trì chất lượng dữ liệu.

 

 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Xác nhận các nguồn lấy nước vào và/hoặc ra
  • Nếu một cơ sở có các đồng hồ đo lưu lượng, thì hãy xem liệu các đồng hồ đo lưu lượng đã được đặt đúng chỗ và có đang hoạt động không
  • Chụp ảnh các đồng hồ đo lưu lượng (nếu có) 

Một phần Điểm

 • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời “toàn bộ điểm” ở trên đối với ít nhất một nguồn nước tại cơ sở. Điều này phải được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là ít nhất một (nhưng không phải tất cả các) nguồn nước được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột và có bằng chứng để hỗ trợ tất cả các câu trả lời.

Các Tài liệu Tham khảo Khác: Câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi tới Bộ Công cụ Dệt May Gia đình và May mặc của Tổ chức Bền vững. Chỉ số Hiệu suất Chính của việc Sử dụng Nước – Chuỗi Cung ứng yêu cầu những người phản hồi nếu tổng lượng nước sử dụng hàng năm được báo cáo bởi các cơ sở sản xuất vải. Dữ liệu cơ sở sản xuất vải có thể được tổng hợp theo nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC.

Sử dụng Nước – Cấp độ 2

Câu hỏi

Nguồn

 • Đường cơ sở này là tuyệt đối hay tiêu chuẩn?
 • Số liệu cho đường cơ sở và đơn vị đo lường là gì?
 • Nhập năm của đường cơ sở
 • Ranh giới cơ bản của bạn được tính toán như thế nào?
 • Đường cơ sở đã được xác minh chưa?

Hãy trả lời là Không/Không Biết nếu bạn không thể báo cáo năm của đường cơ sở của bạn và số lượng cho một nguồn.

Ý định của câu hỏi là gì?

Để thể hiện sự cải thiện hoặc cắt giảm, điều quan trọng là phải biết điểm xuất phát của bạn là gì. Thiết lập một đường cơ sở (tức là hiệu suất hàng năm của một bộ thông số được đặt của một năm cơ sở đã xác định) cho phép bạn có điểm tham chiếu rõ ràng cho việc theo dõi sử dụng nước liên tục và thiết lập mục tiêu.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

“Giá trị nền” là một điểm xuất phát hoặc điểm tham chiếu sử dụng để so sánh theo thời gian.

Trong FEM, đường cơ sở có thể là “tuyệt đối” (tổng lượng tiêu thụ cho một năm báo cáo. ví dụ như 150.000m3 đô thị mỗi năm) hoặc “được chuẩn hóa” cho một sản phẩm hoặc chỉ số hoạt động (ví dụ như 0,15m3 trên một đơn vị sản xuất). Chuẩn hóa dữ liệu được khuyến nghị để tính đến các biến động hoạt động vì điều này cung cấp cho việc so sánh dữ liệu qua từng năm tốt hơn và do đó các phân tích hữu ích hơn và có thể hành động

Khi thiết lập đường cơ sở, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Xác nhận dữ liệu sử dụng nước là ổn định và đủ để sử dụng để xác định đường cơ sở. Trong Higg FEM, một đường cơ sở cần phải gồm có dữ liệu của cả năm dương lịch.
  • Lưu ý: Nếu nhà máy của bạn đã trải qua những thay đổi lớn về cấu trúc hoặc hoạt động, ví dụ như mua lại hoặc thay đổi loại sản phẩm, thì nói chung bạn cần phải thiết lập hoặc đặt lại đường cơ sở sau khi những thay đổi đó hoàn thành.
 • Xác định xem liệu đường cơ sở sẽ là Tuyệt đối hay Chuẩn hóa (Ưu tiên các đường cơ sở chuẩn hóa) 
 • Xác minh dữ liệu nguồn và chuẩn hóa dữ liệu chỉ số là chính xác.
 • Dữ liệu nước và khối lượng sản xuất từ các xác minh, thanh tra nội bộ hoặc bên ngoài theo Higg FEM 3.0 trước đây được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn là xác minh dữ liệu nguồn có thể chấp nhận được.
 • Áp dụng số liệu đường cơ sở thích hợp (nghĩa là mỗi năm cho tuyệt đối HOẶC chia cho số liệu chuẩn hóa đã chọn 150.000 m3 trên 1.000.000 sản phẩm = 0,15m3/sản phẩm)
 • Lưu ý: Đối với mức tiêu thụ nước không liên quan đến sản xuất, thì các chỉ số chuẩn hóa khác cần phải được sử dụng khi thích hợp. Ví dụ: Mức sử dụng nước chỉ dành cho sinh hoạt có thể được chuẩn hóa theo đầu người (ví dụ 0,005m3 mỗi người mỗi ngày hoặc tháng).

Lưu ý: Nếu đường cơ sở được sử dụng để đánh giá hiệu suất so với mục tiêu, thì đường cơ sở cần phải được giữ không thay đổi.

Báo cáo dữ liệu đường cơ sở trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét dữ liệu nguồn sử dụng nước và dữ liệu chỉ số chuẩn hóa thô (hóa đơn nước, nhật ký đồng hồ, số lượng sản xuất, v.v.) so với tổng số tổng hợp được sử dụng để xác định (các) đường cơ sở để đảm bảo chúng là chính xác. (ví dụ như kiểm tra kỹ hồ sơ tiêu thụ nguồn nước hàng tháng để đảm bảo chúng khớp với lượng nước tiêu thụ hàng năm được sử dụng để tính toán đường cơ sở).
 • Chọn loại đường cơ sở thích hợp trong FEM – Tuyệt đối hoặc Chuẩn hóa.
 • Đảm bảo các đơn vị thích hợp được báo cáo và xác minh mọi chuyển đổi đơn vị từ dữ liệu nguồn sang dữ liệu được báo cáo.
 • Nhập năm của đường cơ sở. Đây là năm mà dữ liệu của đường cơ sở đại diện.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về cách tính đường cơ sở (ví dụ như mức tiêu thụ nước được chuẩn hóa trên mỗi mét vải được sản xuất).
 • Chỉ chọn Có cho câu hỏi “Đường cơ sở đã được xác minh chưa?” nếu dữ liệu đường cơ sở đã được xác minh đầy đủ trong một cuộc xác minh Higg FEM 3.0 trước đó, hoặc bằng một cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài do nhân viên có chuyên môn thực hiện.

Không Làm:

 • Báo cáo một đường cơ sở không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo một đường cơ sở dựa trên dữ liệu không đầy đủ (ví dụ như không phải dữ liệu của cả năm). 
 • Báo cáo một đường cơ sở tính nếu nó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Khi xác minh các đường cơ sở của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả dữ liệu nguồn (hóa đơn nước, nhật ký đo lường, số lượng sản xuất) và tổng dữ liệu tổng hợp cho năm đường cơ sở; và/hoặc 
 • Hồ sơ xác minh dữ liệu đường cơ sở nếu có (ví dụ như Xác minh Higg trước đó, đánh giá chất lượng dữ liệu, đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài, v.v.)

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Mô tả/Phương pháp cho thấy cách tính đường cơ sở
  • Tài liệu cho thấy rằng đường cơ sở khớp với các hồ sơ tiêu thụ trong năm thiết lập đường cơ sở
  • Cần trình bày được dữ liệu đường cơ sở đã được đánh giá xác minh như thế nào (ví dụ như sử dụng dữ liệu đã được đánh giá của Higg FEM 3.0, sử dụng quy trình đánh giá nội bộ/bên ngoài)
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý số liệu. Đội ngũ phải giải thích và chứng minh được một cách rõ ràng về dữ liệu đường cơ sở đã được tính toán và xác minh như thế nào (ví dụ, sử dụng dữ liệu đã được xác nhận của Higg FEM 3.0, sử dụng quy trình xác nhận nội bộ, kiểm toán độc lập, v.v)

Tải lên phương pháp dành cho việc xác định các yếu tố sử dụng nước cao nhất HOẶC Nếu bạn không có tài liệu để tải lên, thì hãy mô tả phương pháp của bạn

Yếu tố sử dụng nước nhiều nhất tại cơ sở của bạn là gì?

Tải lên được đề xuất: xếp hạng quy trình, dịch vụ hoặc vận hành tiêu thụ nhiều nước nhất (với các giá trị tiêu thụ nước).

Điều quan trọng là bạn phải hiểu đâu là yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng nước ở cơ sở của bạn nhiều nhất. Điều này cho phép bạn đặt mục tiêu chiến lược cho những yếu tố đó để cải thiện mức tiêu thụ nước.

Hãy trả lời là Có chỉ khi bạn có hồ sơ về lượng nước vào, lượng nước bị hao hụt và lượng nước ra trong sơ đồ/bản vẽ/biểu đồ đường ống nước hoàn thiện với các vị trí của công tơ. Điều này cũng có thể bao gồm việc phân loại và lưu giữ hồ sơ thích hợp để hiểu quy trình, máy móc hoặc hoạt động sử dụng nhiều nước nhất.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để đánh giá việc sử dụng nước ngọt và các tác động đối với địa điểm và để xác định những quy trình, máy móc hoặc hoạt động nào sử dụng nhiều nước nhất.

Đối với những nỗ lực bền vững để tiếp tục, một cơ sở cần phải xác định và xếp hạng các ảnh hưởng tác động đến nước trong ranh giới của cơ sở. Một khi một cơ sở có hiểu biết về những ảnh hưởng cụ thể trong việc tác động đến nước, thì cơ sở đó có thể giảm được mức sử dụng và tác động đến nước một cách chiến lược bằng cách nhắm mục tiêu các yếu tố đó. Một cơ sở phải có khả năng đo lường việc sử dụng và các rủi ro về nước dựa trên tình hình trước khi chúng có thể được kiểm soát một cách hiệu quả.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Nếu cơ sở hiểu được điều gì ảnh hưởng đến việc sử dụng nước và tác động nhiều nhất đến cơ sở, thì cần phải có các chi tiết để hoàn thành các câu hỏi tiếp theo sẽ được hỏi. Cơ sở phải có khả năng chứng minh làm thế nào để xác định quy trình/hoạt động sử dụng nước nhiều nhất và điều cụ thể gì đang gây ra việc sử dụng nhiều nước đó.

Để trả lời đúng câu hỏi này, cơ sở phải có khả năng hiểu lượng nước đang được sử dụng vào một khu vực/công cụ/quy trình cụ thể. Một sơ đồ lưu lượng quy trình của địa điểm có sự xác định nơi sử dụng được đo hoặc có thể được ước tính là một bước đầu tiên để xác định các khu vực sử dụng nước ở cấp độ cao.

Một cách để bắt đầu là tạo một mẫu kiểm toán nước. Điều này liên quan đến việc liệt kê thủ công ra tất cả các trang thiết bị tại địa điểm sử dụng nước và sau đó xác định thông qua các đồng hồ đo, kiểm tra nhanh, hoặc ước tính lượng nước mỗi mục trong danh sách sử dụng. Sau khi hoàn thành, các mục giống nhau có thể được kết hợp và tổng cộng để có thể so sánh ví dụ như các phòng tắm với thiết bị nhuộm. Điều này cung cấp một cái nhìn tổng thể về cách các khu vực khác nhau đang hoạt động nhưng đòi hỏi thời gian và nỗ lực để hoàn thành. Vì kiểm toán nước chỉ là cái nhìn đơn lẻ tại một thời điểm, nên nó không cho biết hiệu suất theo thời gian.

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin: 

 1. Các Bước trong một cuộc Kiểm toán Nước

http://www.facilitiesnet.com/green/article/Steps-in-a-Water-Audit-Facilities-Management-Green-Feature–9364

 1. Bản Thu thập Dữ liệu Kiểm toán Nước

https://www.brewersassociation.org/attachments/0001/1518/Water_Water_Audit_Data_checklist.pdf

 1. Công cụ tính toán nước cho ngành chế biến ướt dệt may

https://watercalculator.dnvgl.com

Các địa điểm có thể muốn đầu tư vào đồng hồ đo nước di động để cho phép đọc lượng nước đo được trong toàn bộ cơ sở. Cả hai loại đồng hồ đo nước kỹ thuật số sử dụng pin gắn kèm cũng như đồng hồ siêu âm không xâm lấn gắn quanh ống đều sẵn có trên thị trường

Hướng dẫn mới cho các cơ sở sản xuất Hàng cứng: 

Dưới đây là ví dụ về các quy trình sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp Hàng cứng có thể tiêu thụ một lượng lớn nước:

 • Đúc (nước làm mát)
 • Tẩy dầu mỡ (với các chất tẩy dầu mỡ gốc nước)
 • Gia công (nước làm mát)
 • Sơn
 • Đánh bóng (có thể dùng nước để làm mát)
 • Anod hóa, mạ điện, mạ không điện, tạo lớp phủ
 • Sản xuất Bảng Mạch In (nước làm mát)

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  (Cơ sở có thể chứng minh rằng họ đã đánh giá và biết lượng nước vào, lượng nước hao hụt và lượng nước ra trong cơ sở thông qua một hoặc cả hai điều sau đây):
  • Đánh giá về nước được ghi lại (được thực hiện nội bộ hoặc bởi một bên thứ ba) của địa điểm xác định các khía cạnh góp phần nhiều nhất vào việc sử dụng nước
  • Sơ đồ cơ sở bao gồm vị trí các phép đo được thực hiện đối với việc sử dụng nước và lượng nước thải.

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý và các nhân viên chủ chốt biết những khía cạnh nào của cơ sở góp phần nhiều nhất vào việc sử dụng nước dựa trên các kết quả của đánh giá nước được thực hiện nội bộ hoặc bên ngoài.
  • Ban Quản lý và các nhân viên chủ chốt hiểu được những thách thức về nguồn nước ở địa phương và các tác động của địa điểm có mối liên hệ với những điều này như thế nào – ví dụ, địa điểm đang sử dụng nước ngầm ở mức độ cao trong một khu vực đang có căng thẳng về nước ngầm.

 

 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Xem lại bản vẽ/biểu đồ/sơ đồ đường ống dẫn nước, kiểm tra xem liệu nhà máy có hiểu biết về việc sử dụng nước của họ hay không
  • Đo đạc và lưu giữ hồ sơ phù hợp về việc sử dụng nước

Nguồn

 • Cơ sở của bạn có đặt mục tiêu giảm sử dụng nước từ nguồn này không?
 • Mục tiêu thay đổi mức sử dụng nước từ nguồn này của bạn là gì? (Nhập tỷ lệ phần trăm âm cho mục tiêu giảm và tỷ lệ phần trăm dương cho mục tiêu tăng.)
 • Nhập năm mục tiêu
 • Đây là một mục tiêu được chuẩn hóa hay tuyệt đối?
 • Mô tả các biện pháp dự kiến để đạt mục tiêu này

Tải lên: Tài liệu mô tả các mục tiêu hiện có để giảm việc sử dụng nước

Hãy trả lời là Không/Không biết nếu bạn không thể cho chúng tôi biết con số, năm mục tiêu của bạn và liệu nó là tuyệt đối hay là được chuẩn hóa cho một nguồn.

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho các nguồn nước chiếm từ 80% trở lên trong tổng mức sử dụng nước của bạn. 

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho các nguồn nước chiếm từ 50-79% trong tổng mức sử dụng nước của bạn. Đây là phần thưởng cho bạn vì mục tiêu giảm nguồn tiêu thụ nước lớn nhất, giúp tối đa hóa tác động môi trường của bạn.

Xin Lưu ý: Toàn bộ điểm hoặc một phần điểm được tự động tính toán dựa trên những nguồn bạn báo cáo có mục tiêu cải thiện.

Đảm bảo nhập phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 để giảm 5%) và tỷ lệ phần trăm dương cho mục tiêu sử dụng tăng (ví dụ như 5 cho mức tăng sử dụng 5%).

Ý định của câu hỏi là gì?

Dành cho các cơ sở đã thiết lập ít nhất một mục tiêu giảm nước cho cơ sở của bạn.

Các công ty bền vững liên tục hướng tới việc giảm thiểu các tác động môi trường của họ. Bây giờ bạn đã biết lượng nước mà cơ sở của bạn sử dụng (“đường cơ sở” của bạn), và các đối tượng sử dụng nhiều nước nhất của bạn, bạn đã sẵn sàng để thiết lập các mục tiêu giảm sử dụng nước của bạn.

Các mục tiêu có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn (ngắn hạn = dưới 3 năm, dài hạn = hơn 3 năm). Một khi đã được thiết lập, sự tiến bộ cần phải được tiến hành đánh giá ít nhất mỗi quý một lần để đảm bảo rằng các điều chỉnh được thực hiện khi cần thiết để đi đúng hướng để đạt được thành công.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Mục tiêu có thể sử dụng các số liệu tuyệt đối hoặc được chuẩn hóa để thúc đẩy các cải tiến có thể định lượng theo ngày đã đặt so với đường cơ sở. Đối với Higg FEM, các mục tiêu giảm có thể được chuẩn hóa thành số liệu khối lượng sản xuất (được chọn trong phần Thông tin Địa điểm: Đơn vị khối lượng hàng năm) hoặc số liệu hoạt động thích hợp khác. Một mục tiêu được chuẩn hóa cho bạn thấy khi tiến bộ là có thật chứ không phải là một kết quả của những thay đổi về kinh doanh ví dụ như giảm sản xuất. Một ví dụ của một mục tiêu được chuẩn hóa là số mét khối nước được sử dụng để sản xuất một kg sản phẩm có thể bán được (m3/kg).

FEM yêu cầu các mục tiêu chính thức phải được thiết lập để có thể trả lời là Có cho câu hỏi này. Khi thiết lập các mục tiêu cải thiện chính thức, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Mục tiêu dựa trên đánh giá chính thức về các cơ hội và hành động cải thiện (ví dụ như thay thế hoặc nâng cấp thiết bị) để tính toán lượng nước có thể giảm.
  • Ví dụ: Đặt mục tiêu dựa trên đánh giá việc lắp đặt hệ thống xả ngược dòng dự kiến sẽ giảm 5% lượng nước cấp đô thị tiêu thụ hàng năm trên mỗi mét vuông vải được sản xuất được tính toán dựa trên đánh giá chính thức về thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hệ thống xả và các yêu cầu sản xuất dự kiến.  HOẶC mục tiêu giảm 10% sẽ đạt được khi lắp đặt các vòi nước có lưu lượng thấp trong tất cả các nhà vệ sinh đã được tính toán dựa trên dữ liệu sử dụng nước đường cơ sở của cơ sở và tốc độ dòng chảy giảm của các vòi được lắp đặt.
 • Xác định số lượng mục tiêu chính xác, được biểu thị bằng phần trăm (ví dụ như giảm 5% tiêu thụ nước cấp đô thị chuẩn hóa trên mỗi mét vuông vải). Điều này phải dựa trên đánh giá chính thức như đã nói ở trên.
 • Xác định xem liệu mục tiêu sẽ là Tuyệt đối hay Chuẩn hóa cho một số liệu sản xuất hoặc hoạt động.
 • Xác định ngày bắt đầu (tức là “đường cơ sở”) của mục tiêu
 • Xác định ngày kết thúc của mục tiêu, nghĩa là ngày hoàn thành dự kiến của các cải thiện bắt buộc.
 • Xác định đơn vị đo lường thích hợp
 • Thiết lập các thủ tục để xem xét mục tiêu. Xem xét này cần phải bao gồm một đánh giá về các hành động đã thực hiện và tiến độ đạt được mục tiêu đã xác định. Đánh giá hàng quý được khuyến khích.
 • Đảm bảo mục tiêu có liên quan đến việc giảm sử dụng nước của địa điểm (ví dụ như tập trung vào những việc sử dụng lượng nước nhiều nhất tại địa điểm)

Báo cáo Mục tiêu trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét mục tiêu để đảm bảo tất cả các khía cạnh nêu trên được bao quát và thông tin là chính xác.  
 • Nhập mức giảm hoặc cải thiện được nhắm mục tiêu dưới dạng phần trăm. Đảm bảo nhập phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 để giảm 5%)tỷ lệ phần trăm dương cho mục tiêu sử dụng tăng (ví dụ như 5 cho mức tăng sử dụng 5%).
 • Chọn loại mục tiêu thích hợp trong FEM – Tuyệt đối hoặc Chuẩn hóa.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về cách đạt được mục tiêu trong trường “Mô tả các biện pháp được lên kế hoạch để đạt được mục tiêu này:” (ví dụ như Đạt mức giảm 5% mức tiêu thụ nước cấp sinh hoạt chuẩn hóa của thành phố trên đầu người bằng cách lắp đặt các phụ kiện lưu lượng thấp và bật vòi tự đóng ở tất cả các vòi trong nhà vệ sinh của cơ sở).

Không Làm:

 • Báo cáo mục tiêu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo mục tiêu dựa trên không đủ dữ liệu. (ví dụ như một mục tiêu giảm không dựa trên đánh giá chính thức về các tùy chọn như nâng cấp thiết bị để đáp ứng mục tiêu đã nêu HOẶC các hành động để đạt mục tiêu chưa được xác định.)
 • Báo cáo một mục tiêu ước tính nếu mục tiêu đó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Khi xác minh các mục tiêu của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả các bằng chứng hỗ trợ (ví dụ như các tính toán, dữ liệu sử dụng nước và các đường cơ sở, thông số kỹ thuật thiết bị mới/đề xuất, v.v.) để xác minh rằng mục tiêu được dựa trên đánh giá chính thức về các cơ hội cải thiện. 
 • Các hoạt động của cơ sở liên quan đến các nguồn nước và việc sử dụng nước để đảm bảo các mục tiêu và cơ hội được đánh giá là có liên quan đến việc sử dụng nước của cơ sở.

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu hỗ trợ chứng minh các mục tiêu dựa trên một đánh giá chính thức về các cơ hội cắt giảm/cải thiện (ví dụ như các tính toán, dữ liệu sử dụng nước và các đường cơ sở, thông số kỹ thuật thiết bị mới/đề xuất, v.v.)
  • Phương pháp luận và các tính toán hỗ trợ để cho biết (các) mục tiêu đã được tính toán như thế nào
  • Danh sách các biện pháp/hành động cần thực hiện để đạt được mục tiêu
  • Mục tiêu được thông báo cho các nhân viên liên quan và được liên kết đến việc sử dụng lượng nước chủ yếu của cơ sở đã được xác định trong Câu hỏi 3.
  • Các phương pháp thông báo có thể bao gồm: Họp, đăng thông báo, phát hành bản tin, bất cứ hình thức thông báo bằng văn bản nào khác cho các nhân viên tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng năng lượng trong cơ sở.
   • Lưu ý: Nếu các mục tiêu mới được lập ra, thì cơ cấu đánh giá và việc phân trách nhiệm phải có sẵn.

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý các mục tiêu. Đội ngũ phải giải thích rõ ràng và chứng minh cách xác định mục tiêu (ví dụ như dựa trên các mức giảm được tính toán từ việc đánh giá các cơ hội cải thiện) và cách mục tiêu được giám sát và xem xét.
  • Ban Quản lý tích cực thúc đẩy hoặc chủ động ủng hộ việc bảo tồn lượng nước.
  • Ban Quản lý đang thúc đẩy việc cải tiến liên tục và rà soát các mục tiêu giảm thiểu lượng nước hàng năm. 
  • Dữ liệu về việc tiêu thụ lượng nước được cung cấp cho các bên liên quan nội bộ và/hoặc bên ngoài nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình để đạt được các mục tiêu.

Một phần Điểm

 • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời “Có” nhưng đối với các nguồn (hoặc một nguồn) tổng cộng 50-79% của việc sử dụng nước (dữ liệu này được tìm thấy trong việc tính toán % đóng góp trong Câu hỏi 1).

Ví dụ về cách tính điểm cho câu hỏi này:

Nếu các nguồn nước của một cơ sở như sau:

 • 90% lượng nước đầu vào được sử dụng là từ đô thị;
 • 10% lượng nước sử dụng tại chỗ là từ các giếng nước ngầm

Để đạt được toàn bộ điểm, cơ sở cần có các mục tiêu đề cập đến việc sử dụng nước cấp đô thị vì nguồn này chiếm hơn 80% tổng lượng sử dụng nước của cơ sở. 

Nếu các mục tiêu chỉ được đặt ra cho nước ngầm, thì sẽ không được điểm nào vì nguồn này chiếm ít hơn 50% tổng lượng sử dụng nước của cơ sở.

Lưu ý rằng lượng nước giảm mục tiêu hoặc thực tế (tức là lượng nước tính theo m3) không được sử dụng để xác định điểm được tính. 

Mục tiêu của việc này là để khen thưởng các cơ sở về việc nhắm đến giảm thiểu các nguồn sử dụng nước lớn nhất sẽ giảm thiểu tối đa tác động môi trường.

Hãy tải lên bản sao kế hoạch thực thi.

Tải lên được đề xuất: Hãy tải lên kế hoạch giảm mức sử dụng nước, trong đó nêu rõ các hành động cụ thể để đạt được mục tiêu giảm mức tiêu thụ nước.

Hãy trả lời là Có nếu bạn có sẵn một kế hoạch thực hiện chứng tỏ rằng bạn đang hành động để đạt được các cắt giảm theo mục tiêu của bạn.

Hãy trả lời Có Một phần nếu bạn có một kế hoạch nhưng chưa bắt đầu thực hiện tất cả các mục hành động.

Ý định của câu hỏi là gì?

Thiết lập mục tiêu là một bước quan trọng trong việc quản lý lượng nước sử dụng một cách có hệ thống, nhưng địa điểm của bạn phải có hành động để giảm thiểu nhằm cải thiện. Có một kế hoạch thực hiện chứng tỏ rằng hành động mà bạn đang thực hiện để đạt được các cắt giảm được đặt mục tiêu của bạn. Một số cơ sở có thể có một kế hoạch thực hiện mà không có các mục tiêu được đặt ra. Sự cam kết của Ban Quản lý, nhận thức và sự tham gia của nhân viên là cần thiết để đảm bảo các cơ hội cải thiện có thể được xác định, các giải pháp có thể được đề xuất, và những thay đổi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tiền vốn hoặc chi phí nếu cần thiết để thực hiện thành công các giải pháp được đề xuất. Thông thường, điều này có thể liên quan đến việc tham khảo ý kiến của bên thứ ba, nghiên cứu tài liệu và công nghệ, các công ty thiết kế và thử nghiệm thí điểm trong số rất nhiều cách có tiềm năng khác để thiết lập các giải pháp. Tất cả các hoạt động liên quan đến việc đáp ứng các mục tiêu cần phải là một phần trong kế hoạch thực hiện để đảm bảo các bước tiến bộ có tổ chức và phối hợp được thực hiện ngay từ đầu.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một quy trình kinh doanh để xác định các đường liên lạc và phê duyệt các dự án bảo tồn nước cần phải được ghi chép và chính thức hóa bởi cơ sở.

Các bước hành động cần phải bao gồm:

 1. Xác định các cơ hội tiết kiệm nước
 2. Đánh giá các giải pháp thay thế tiết kiệm nước, đầu tư và lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI)
 3. Phê duyệt các quỹ cho giải pháp đã chọn
 4. Thực hiện giải pháp và theo dõi các cắt giảm
 5. Tiến hành xem xét định kỳ về kế hoạch hành động để kiểm tra tiến độ

Các cơ hội tiết kiệm nước có thể được xác định bởi các nhân viên cá nhân, kiểm toán nước, và cân bằng nước, v.v. Một số giải pháp thay thế tiết kiệm đơn giản liên quan đến bảo trì ví dụ như sửa chữa các rò rỉ. Các giải pháp tiết kiệm khác có thể phức tạp hơn đòi hỏi phải thay đổi quy trình hoặc thay thế thiết bị/hóa chất ví dụ như:

 • Tối ưu hóa quy trình và công thức
 • Kiểm tra các điều kiện quy trình tối ưu và các yêu cầu về độ bền
 • Đạt được cao hơn ngay lần đầu tiên
 • Sử dụng các hóa chất có thể cải thiện hành vi rửa trôi
 • Kết hợp các quy trình: khả năng sử dụng thuốc nhuộm và hóa chất trong cùng một bồn tắm cho hai giai đoạn
 • Khả năng sử dụng việc rửa áp chót hoặc nước rửa cho các quy trình khác

Chi phí thường là mối quan tâm lớn nhất vì vậy một cơ sở sẽ có thể đánh giá lợi nhuận trên các kịch bản đầu tư vì những cải thiện có thể làm tốn vốn, nhưng sẽ làm giảm chi phí sử dụng nước và cũng có thể bao gồm việc tiết kiệm năng lượng và hóa chất. Một khi giải pháp này được chọn, thì cơ sở cần lập kế hoạch và hỗ trợ việc thực hiện. Điều này có thể đơn giản như việc thay các van hoặc phức tạp như việc bên thứ ba thực hiện các hợp đồng xây dựng thiết kế. Cuối cùng, câu hỏi này đang tìm kiếm khuôn khổ về cách cơ sở theo đuổi hoạt động về các đổi mới bền vững.

Kế hoạch thực hiện của bạn có thể bao gồm bất cứ hành động nào làm giảm tiêu thụ lượng nước. Các Biện pháp Tiết kiệm Nước bao gồm:

 • Thu gom và tái sử dụng hơi nước ngưng tụ
 • Thu gom và tái sử dụng nước làm mát
 • Tái chế và tái sử dụng nước trên 80% bằng cách sử dụng công nghệ xử lý nước Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD).
 • Quá trình thu gom và tái sử dụng hoặc nước rửa (ít nhất 30% được khuyến nghị)
 • Sử dụng các máy nhuộm có lượng dung dịch thấp
 • Hiển thị tỷ lệ dung dịch trong từng công thức quy trình riêng lẻ
 • Sử dụng việc rửa theo mẻ thay vì rửa bằng dòng nước chảy liên tục
 • Hệ thống phân phối tự động cho thuốc nhuộm và chất phụ trợ (hóa chất bao gồm muối)

Các khuyến nghị về Thông lệ Tốt nhất bao gồm:

 • Lập kế hoạch về lô thuốc nhuộm để giảm việc làm sạch/rửa thiết bị (nhóm các màu tương tự trên các máy nhuộm)
 • Tối ưu hóa tỉ lệ nhuộm màu cho ít chu trình rửa hơn, ít chất màu hơn trong nước thải
 • Các hóa chất được cải thiện để giảm việc sử dụng nước
 • Lắp đặt thiết bị tiết kiệm nước hiện đại
 • Đồng hồ đo lưu lượng theo dõi việc sử dụng nước theo quy trình
 • Ý thức của nhân viên về bảo tồn nước
 • Sửa chữa các rò rỉ (các hoạt động làm lãng phí)

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Kế hoạch cắt giảm nước liệt kê các dự án cụ thể, mục tiêu giảm, ngày, và tiến độ bao gồm 80% trở lên trong tổng lượng sử dụng nước và/hoặc
  • Kiểm toán hoặc đánh giá lượng nước được thực hiện bởi bên ngoài xác định các cơ hội giảm lượng nước và ngày thực hiện


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể trình bày rõ kế hoạch bao gồm các dự án đang được triển khai, tình trạng hoàn thành và các lợi ích liên quan của họ
  • Ban Quản lý tích cực thúc đẩy hoặc chủ động ủng hộ việc bảo tồn lượng nước.


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các dự án được xác định trong kế hoạch đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình
  • Chụp ảnh bất cứ thiết bị hoặc quy trình nào liên quan đến kế hoạch

Có Một phần

 • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời “Có” nhưng đối với các nguồn (hoặc một nguồn) tổng cộng 50-79% trong tổng lượng sử dụng nước

Nguồn

 • Chọn năm cơ sở
 • Cho biết sự thay đổi của cơ sở của bạn trong việc sử dụng nước từ nguồn này (Số lượng, Đơn vị đo lường và Tỷ lệ phần trăm thay đổi)
 • Miêu tả các chiến lược được sử dụng để đạt được sự cải thiện này

Tải lên được Đề xuất: a) Bằng chứng về việc giảm mức sử dụng nước hàng năm tiêu chuẩn hoặc tuyệt đối dành cho ít nhất một nguồn nước chính (ví dụ như nước sạch bề mặt, nước ngầm, v.v) do các hành động được địa điểm thực hiện. b) Các báo cáo theo dõi nước thể hiện việc giảm mức tiêu thụ nước tiêu chuẩn trong năm trước. 

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn đã thực hiện giảm các nguồn nước trong năm ngoái chiếm từ 80% trở lên trong tổng mức sử dụng nước của bạn.

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn đã thực hiện giảm các nguồn nước trong năm ngoái chiếm từ 50-79% trong tổng mức sử dụng nước của bạn. Đây là phần thưởng cho bạn vì đã giảm nguồn tiêu thụ nước lớn nhất, giúp tối đa hóa tác động môi trường của bạn.

Hãy chọn Không nếu bạn không có các cắt giảm vào năm ngoái hoặc không thể nêu rõ các cắt giảm của bạn là gì dành cho một nguồn làm phương án trả lời của bạn cho nguồn đó.

Nếu bạn đã nhập đường cơ sở cho mỗi nguồn của mình, thì các cắt giảm của bạn sẽ được tính toán tự động trong công cụ. Nếu bạn chưa nhập đường cơ sở, thì bạn có thể nhập mức cắt giảm bằng tay vào bên dưới.

Ý định của câu hỏi là gì?

Phát triển bền vững là hành trình liên tục cải thiện Thành công là kết quả của các nỗ lực tổng thể liên quan đến việc theo dõi, thiết lập các mục tiêu và tiến hành các kế hoạch thực hiện nhằm đạt mục tiêu. Câu hỏi này tạo cơ hội cho các cơ sở chứng minh thành công trong việc bảo tồn nước có thể định lượng được của họ đã đạt được trong năm báo cáo. Bằng cách theo dõi sự cải thiện so với năm trước, một cơ sở chứng minh thông qua các kết quả của cam kết đã được đưa ra đối với tính bền vững.

Đây là cơ hội của bạn để chứng minh việc giảm thiểu tác động từ công việc khó khăn của bạn để theo dõi, đặt ra các mục tiêu và tạo ra một kế hoạch hành động. Sử dụng câu hỏi này để chia sẻ những điều bạn đã hoàn thành trong năm dương lịch vừa qua.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các mức giảm có thể là tuyệt đối hoặc chuẩn hóa, tuy nhiên, bạn nên hiển thị sự mức giảm được chuẩn hóa, chẳng hạn như “Sử dụng nước ngầm đã giảm 0,17 m3 trên mỗi đơn vị trong năm báo cáo”. Điều này là do các chỉ số chuẩn hóa cho thấy sự cải thiện thực sự chứ không phải giảm từ các thay đổi kinh doanh ví dụ như giảm sản xuất.

FEM yêu cầu rằng việc giảm sử dụng nước hàng năm phải được chứng minh để có thể trả lời là Có cho câu hỏi này. Khi đánh giá các cải thiện sử dụng nước của bạn, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Xem xét dữ liệu nguồn nước và tổng số tổng hợp để đảm bảo dữ liệu và mọi tính toán tự động là chính xác.
 • Xem xét các hành động đã thực hiện để cải thiện và xác định xem liệu chúng có dẫn đến những cải thiện có thể đo lường được hay không bằng cách so sánh dữ liệu với dữ liệu sử dụng nước trước đây và các đường cơ sở để xác định số lượng cải thiện. Lưu ý: Độ chính xác của dữ liệu trước đây cũng cần phải được xác minh.
  • Ví dụ: Việc lắp đặt hệ thống thu hồi hơi nước ngưng tụ giúp giảm 2% so với năm trước về lượng nước tiêu thụ chuẩn hóa trên mỗi mét vải được sản xuất. Điều này được đo bằng cách sử dụng đồng hồ phụ được lắp đặt trong hệ thống thu hồi nước ngưng tụ và dữ liệu tiêu thụ nước cấp đô thị tổng thể của địa điểm.

Báo cáo Cải thiện trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét dữ liệu cắt giảm để đảm bảo tất cả các khía cạnh nêu trên được bao quát và thông tin là chính xác.
 • Nhập số lượng cải thiện dưới dạng giá trị tuyệt đối hoặc chuẩn hóa. Đây là sự thay đổi hàng năm trong việc sử dụng nước cho nguồn đó. (ví dụ như mức tiêu thụ của năm trước – mức tiêu thụ của năm báo cáo = sự thay đổi trong việc sử dụng nước) Đảm bảo nhập một số âm cho một cắt giảm (ví dụ: -0,05 cho mức giảm chuẩn hóa là 0,05 m3/sản phẩm) và một số dương cho một mức tăng (ví dụ: 0,03 cho một mức tăng về mức sử dụng nước được tái chế được chuẩn hóa là 0,03 m3/sản phẩm)
 • Chọn các đơn vị thích hợp cho cắt giảm đó. (Nếu không có sẵn các đơn vị thích hợp, thì hãy liệt kê các đơn vị trong trường “Mô tả các chiến lược được sử dụng để đạt được cải thiện này:”)
 • Nhập phần trăm (%) thay đổi trong việc sử dụng nước của nguồn so với năm trước. Đảm bảo nhập phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 để giảm 5%)tỷ lệ phần trăm dương cho mục tiêu sử dụng tăng (ví dụ như 5 cho mức tăng sử dụng 5%).
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết trong trường “Mô tả các chiến lược được sử dụng để đạt được cải thiện này:” (ví dụ: Mức tiêu thụ chuẩn hóa của thành phố được giảm xuống bằng cách lắp đặt hệ thống thu hồi nước ngưng tụ).

Không Làm:

 • Báo cáo các cải thiện không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo cải thiện không đạt được trong năm báo cáo của FEM (ví dụ như không được báo cáo các mức giảm trong quá khứ đã đạt được hơn 1 năm trước)
 • Báo cáo một sự cải thiện là tuyệt đối và liên quan đến việc giảm sản xuất hoặc giảm hoạt động của cơ sở. Đây là lý do tại sao việc chuẩn hóa dữ liệu là quan trọng. 
 • Báo cáo một sự cải thiện dựa trên dữ liệu không đầy đủ. (ví dụ như đã đạt được mức giảm tổng thể nhưng điều này không liên quan đến các hành động có thể đo lường hoặc xác định được thực hiện để đạt được mức giảm đó). Điều này đặc biệt quan trọng khi các cải thiện là không đáng kể (ví dụ nhỏ hơn 1-2%) và có thể do lỗi đo lường/theo dõi và/hoặc sự thay đổi hoạt động.

LƯU Ý: Điều này là KHÔNG tính điểm % cải thiện thực tế bởi vì một cơ sở có thể được làm việc trên 5-10% cuối cùng của hiệu quả về nước mà điều này là khó thực hiện. Chúng tôi không muốn thưởng nhầm cho những cơ sở mới bắt đầu và đưa ra các điểm số thấp hơn cho những cơ sở dẫn đầu.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Khi xác minh các cải thiện của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả các bằng chứng hỗ trợ (ví dụ như dữ liệu sử dụng nước và các đường cơ sở, v.v.) để xác minh số lượng giảm được báo cáo là chính xác và là do các hành động đo lường được thực hiện để giảm mức sử dụng nước. 
 • Các thay đổi đã thực hiện hoặc các hành động được thực hiện để đạt được mức giảm.

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Các báo cáo theo dõi lượng nước và các hồ sơ tiêu thụ cho thấy việc giảm từ các nguồn nước chiếm tới hơn 80% tổng lượng sử dụng nước của bạn
  • Bằng chứng về việc mua thiết bị mới hoặc cải thiện hiệu quả chứng minh rằng việc giảm nước không được thực hiện chỉ từ sự suy giảm trong sản xuất hoặc số lượng nhân viên hoặc thay đổi quy trình.

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng nước. Đội ngũ phải giải thích rõ ràng và chứng minh cách thức cắt giảm đó đã đạt được (ví dụ như những hành động đã được thực hiện và cách đo lường và tính toán sự thay đổi này).
  • Ban Quản lý đang chủ động thúc đẩy việc rà soát cải thiện liên tục về các mục tiêu giảm thiểu tiêu thụ lượng nước trên cơ sở hàng năm
  • Ban Quản lý có thể mô tả cách thức các hành động được cơ sở thực hiện để thúc đẩy cải thiện.


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Tiến độ so với các phần của kế hoạch dự án (ví dụ như quan sát thiết bị/các quy trình được lắp đặt để giảm việc sử dụng nước)
  • Các khoản tiền hoàn lại từ các dự án tiết kiệm lượng nước (nếu có)
  • Các giải thưởng hoặc chứng chỉ về các thành tích tiết kiệm nước

Một phần Điểm

 • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời “có” ở trên nhưng đối với các nguồn nước (hoặc một nguồn) chiếm từ 50-79% tổng lượng nước sử dụng

Sử dụng Nước – Cấp độ 3

Câu hỏi

Tải lên phương pháp phân tích cân bằng nước.

 • Phân tích cân bằng nước đã được thực hiện như thế nào?

Hãy Trả lời là Có nếu cơ sở của bạn đã hoàn thành đầy đủ sự cân bằng nước để hoàn toàn nắm rõ việc truy nguyên lượng nước lấy vào so với lượng nước tiêu thụ và lượng nước thải ra tại cơ sở. Cân bằng nước hoàn chỉnh phải có những thông tin dưới đây.

Hãy trả lời Có Một Phần nếu bạn đã hoàn thành một phần cân bằng nước, nhưng có một kế hoạch hành động để hoàn thành tất cả yêu cầu.

Bao gồm:

 • Nước đầu vào tại cơ sở: lượng và các nguồn nước
 • Lượng nước được sử dụng trong quy trình sản xuất
 • Lượng nước được tái chế/tái sử dụng trong cơ sở
 • Chất lượng nước thải được tạo ra
 • Nước thải được tạo ra trong cơ sở
 • Thể tích nước được xả ra ngoài sau khi cơ sở tự xử lý
 • Tần suất cập nhật cân bằng nước

Ý định của câu hỏi là gì?

Việc tạo ra một cân bằng nước của toàn cơ sở cho phép các cơ sở xác định lượng nước chưa được xác định và cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các khu vực có các cơ hội cải thiện hiệu quả. Cân bằng nước, cùng với việc sử dụng nước và chi phí nước trước đây, sẽ giúp một cơ sở hiểu được việc sử dụng nước tổng thể và các cơ hội tiết kiệm chi phí cho cơ sở.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một phương pháp cho phép biết được hiệu suất theo thời gian là một cân bằng nước. Sự cân bằng nước cho phép một cơ sở xác định việc sử dụng nước và cả hao hụt tiềm ẩn thông qua các rò rỉ và bốc hơi vì nó cũng xem xét nước thải cho một khu vực/công cụ/quy trình nhất định. Việc sử dụng nước trước đây cùng với chi phí có thể xây dựng các xu hướng cho phép một cơ sở hình dung hiệu suất theo thời gian từ cấp độ địa điểm đến một bước quy trình riêng lẻ. Các yếu tố hạn chế trong việc tạo ra một cân bằng nước là các máy đo/các ước tính và nhật ký dữ liệu, những đều này cần phải được duy trì. Các hệ thống dữ liệu điện tử có thể được triển khai để thực hiện điều này một cách tự động và theo yêu cầu, điều này giúp giảm thời gian và công sức, nếu không thì phải được thực hiện thông qua một cuộc kiểm toán nước.

Cân bằng nước cơ bản có tính đến ranh giới địa điểm của cơ sở và xác định tất cả lượng nước chảy vào cơ sở từ các nguồn bên ngoài (bao gồm các giếng tại chỗ), và tất cả lượng nước chảy ra khỏi cơ sở từ nước thải và các hệ thống thoát nước thải. Trong một môi trường lý tưởng thì không có thất thoát, nên lượng nước vào – lượng nước ra = 0.

Tuy nhiên, trong tình hình thực tế, sự chênh lệch giữa lượng nước vào và lượng nước ra khó có thể bằng không. Sự chênh lệch có thể là do rò rỉ, bốc hơi (có chủ ý hoặc không chủ ý), sai số đo (1-10%), v.v. Sự chênh lệch dưới 15% tổng lượng nước sử dụng là bình thường. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn hơn 25% tổng lượng nước sử dụng thường là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn và phải xác định các nguồn của việc thất thoát nước thông qua điều tra bổ sung. Điều này thường có thể phát hiện ra các rò rỉ và ví dụ như trang thiết bị kém hiệu quả.

Các cân bằng nước tiên tiến hơn chuyển ranh giới được xem xét từ một địa điểm của cơ sở đến một ranh giới tòa nhà, ranh giới quy trình sản xuất, hoặc thậm chí một ranh giới công cụ/trang thiết bị cụ thể. Điều gì đang diễn ra trong công cụ và công cụ cho ra điều gì? Cân bằng tiên tiến hơn này chỉ được giới hạn bởi việc đo đếm và các điểm ước lượng có sẵn để sử dụng nhưng cho phép đo lường lớn hơn cho việc sử dụng nước trong phạm vi cơ sở, điều này cho phép kiểm soát tốt hơn những mục đích sử dụng đó.

 • Xác định và phân tích cách thức sử dụng nước trong toàn bộ phân tích cơ sở của bạn phải được tiến hành trong cơ sở để đánh giá/hiểu được nguồn gốc của lượng nước vào và việc sử dụng (tức là những quy trình nào) và lượng nước ra (tức là ETP). Một phương pháp tốt sẽ tạo ra sự cân bằng nước. Cân bằng nước có thể là cơ bản hoặc tiên tiến tùy thuộc vào các nhu cầu.
 • Việc tạo ra một cân bằng nước của cơ sở cho phép các cơ sở xác định lượng nước chưa được kiểm tra và cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các khu vực với các cơ hội cải thiện hiệu quả. Cân bằng nước, cùng với việc sử dụng nước và chi phí nước trước đây, sẽ giúp cơ sở hiểu được việc sử dụng nước tổng thể và các cơ hội tiết kiệm chi phí cho cơ sở.
 • Cân bằng nước cơ bản là phương trình được sử dụng để mô tả lưu lượng nước vào và nước ra khỏi cơ sở. Tổng lượng nước vào đo được có thể bằng tổng toàn bộ nước thải trong môi trường lý tưởng (nước vào = nước thải). Khi chúng không bằng nhau, sẽ có những hao hụt hoặc tiêu hao về nước: nước vào – nước thải = lượng nước hao hụt. Một số hao hụt, ví dụ như bốc hơi, là một phần của các hoạt động sản xuất bình thường.

Dưới đây là một ví dụ về sự cân bằng nước cơ bản cho thấy lượng nước vào so với lượng nước ra của bạn trong nhà máy của bạn:

Nguồn: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212371716300221

 • Sự chênh lệch lớn hơn 15% thể hiện sự khác biệt vượt quá sai sót của hầu hết các đồng hồ đo và việc tính toán và cho thấy sự tồn tại của sự rò rỉ hoặc vấn đề tiềm ẩn khác. (thông thường, tổn thất nước được tính là 15% là cân bằng tốt, cao hơn 15% là sự cân bằng kém và có thể cần phải được làm lại để xác nhận độ chính xác. Kết quả tổn thất nước là 0 hoặc âm thường là một sai sót.)
 • Một cân bằng nước tiên tiến hơn trong đó mỗi khu vực, tòa nhà, quy trình, hoặc thậm chí cả thiết bị có tất cả các dòng chảy vào và nước thải được đo cho phép có một cân bằng nước chi tiết hơn được thực hiện. Điều này có thể cho thấy việc sử dụng nước quá mức ở những khu vực hoặc tòa nhà cụ thể, v.v. Để cải thiện hiệu quả và có mục tiêu hơn.
 • Cân bằng nước càng được xem xét thường xuyên, thì càng có sự hiểu biết tốt hơn về việc sử dụng nước và sự biến đổi của cơ sở. Một doanh nghiệp cần cân bằng cấp độ nỗ lực với giá trị tiềm năng đạt được. Cân bằng nước hàng tháng được khuyến nghị vì nó cho phép nắm được xu hướng mùa vụ và sự biến đổi trong việc sử dụng nước và thường trùng với hầu hết các tần suất tính tiền sử dụng nước.

Bảng Thuật ngữ:

 • Cân bằng Nước: Cân bằng nước cơ bản là phương trình được sử dụng để mô tả lưu lượng nước vào và nước ra khỏi cơ sở. Tổng lượng nước vào được đo sẽ bằng với tổng lượng nước thải và lượng nước hao hụt.

Xem trang mạng để biết về mẫu – http://waterplanner.gemi.org/calc-waterbalance.asp

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Cơ sở đã thực hiện đầy đủ một cân bằng nước hoặc có thể chứng minh một cách rõ ràng một loại phương pháp khác cho việc tiến hành phân tích để hiểu đầy đủ khả năng truy nguyên lượng nước lấy vào so với lượng nước sử dụng và lượng nước thải ra trong cơ sở.
 • Báo cáo này cần phải bao gồm các thông tin sau đây:
  • Nước đầu vào tại cơ sở: lượng và các nguồn nước
  • Lượng nước được sử dụng trong quy trình sản xuất
  • Lượng nước được tái chế/tái sử dụng trong cơ sở
  • Chất lượng nước thải được tạo ra
  • Thể tích nước được xả ra ngoài sau khi cơ sở tự xử lý
  • Tần suất cập nhật cân bằng nước

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Cân bằng nước được xem xét thường xuyên ở mức độ nào?
  • Bạn đã tìm hiểu được điều gì từ sự cân bằng nước?
  • Đã có hao hụt gì không? Lớn đến mức nào? Những điều đó đã được giải thích thế nào?


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Xem xét bản vẽ/biểu đồ/sơ đồ đường ống dẫn nước, kiểm tra xem liệu nhà máy có hiểu biết về việc sử dụng nước của họ hay không (lượng nước vào cho đến lượng nước ra)
  • Đo đạc và lưu giữ hồ sơ phù hợp về việc sử dụng nước