How to Higg FEM Kılavuzuyla (v1.4) ilgili Güncellemelerin Özeti

Date: November 5, 2020

How to Higg FEM Kılavuzuyla (v1.4) ilgili Güncellemelerin Özeti

Tesis Saha Bilgisi

 • Güncellenmiş Tesis Tipi
 • Açılır Listede Tesis proseslerinin güncellenmesi ve ilave yapılması
 • İşletim günlerine ilişkin daha fazla kılavuz eklenmesi
 • Çalışan sayısına ve Bu nasıl doğrulanacak bölümü ile daha fazla kılavuz eklenmesi
 • Yeni hacim BİRİMLERİ ve Bu nasıl doğrulanacak bölümü ile ilgili kılavuz eklenmesi
 • Saha İçi Su Arıtmayla ilgili Güncellenmiş Soru (önceden Temiz su için ön arıtma olarak bilinmektedir)
 • Çevre İzinlerinin doğrulanması için gerekli belgelere ilişkin açıklama
EMS
Soru 3 Teknik Kılavuz ile ilgili referans bağlantının güncellenmesi ve Teknik Kılavuzla ilgili daha fazla kural eklenmesi
Soru 4 İzinlerin izlenmesi/yönetilmesiyle ilgili Şablon için referans bağlantının güncellenmesi
Soru 5 Mevzuatların izlenmesi/yönetilmesiyle ilgili Şablon için referans bağlantının güncellenmesi
Soru 7 Teknik Kılavuz ile ilgili referans bağlantının güncellenmesi

Enerji

 • Elektrik, Biyodizel, Solar Fotovoltaik, Rüzgar, Jeotermal, Hidro, Buhar (Satın alınan), Soğutulmuş Su için Ölçüm Biriminin Revize Edilmesi
 • Enerji verisini etkin bir şekilde izleme ve raporlama ihtiyaçlarını desteklemek üzere “Higg FEM’de Enerji Kullanımının İzlenmesi ve Raporlanması” bölümünün eklenmesi
 
Soru 1

Basitleştirilmiş toplam Enerji kaynakları

Yeni enerji kaynağı olarak Solar Termal ve Satın Alınan Yenilenebilir Kaynakların eklenmesi

“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Enerji verilerini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 2

“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Referans değer verisini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 4

Soru iki alana bölünerek sorunun Amacına netlik kazandırıldı (Enerji Kullanımı ve toplam GHG emisyonları)

“Hedef yüzde”, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Tablonun “Kaynak için bir hedef belirlediniz mi” ve “Ölçüm Birimi” konularını içerecek şekilde güncellenmesi

Enerji hedefini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

YENİ SoruToplam GHG emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedef oluşturulmasıyla ilgili soru – Tüm Kılavuzun eklenmesi
Soru 6

Normalleştirilmiş veya mutlak iyileştirme değerinin ve Yüzde Değişiminin tespitini dahil edecek şekilde tablonun güncellenmesi

“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Enerji iyileştirmesini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 7“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi
Soru 8Bu yeni sorudur.  Tüm Kılavuzun Eklenmesi.

Su

 • Su verisini etkin bir şekilde izleme ve raporlama ihtiyaçlarını desteklemek üzere “Higg FEM’de Su Kullanımının İzlenmesi ve Raporlanması” bölümünün eklenmesi
 
Soru 1

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

Su kullanım verisini raporlarken yapılması gerekenlerib ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 2

“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Referans değer verisini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 4

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

Hedef veriyi raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Puanların nasıl verildiğine ilişkin örnek eklenmesi

Soru 6

Yüzde Değişimi dahil edilerek tablonun güncellenmesi

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

İyileştirme verilerini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Atık Su

 • Evsel atık suyun ve endüstriyel atık suyun kolayca belirlenebilmesi için bir sınıflandırma diyagramının eklenmesi
 • Sıfır Sıvı Boşaltımı (ZLD) ile ilgili açıklamanın netleştirilmesi
 
Soru 1

Atık su boşaltma noktalarıyla ilgili ilave sorular eklenerek tablonun güncellenmesi.

“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Atık su verisini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

(YENİ Soru)Bu, atık suyun sel suyuyla karışmasının önlenmesiyle ilgili yeni sorudur.  Tüm Kılavuzun Eklenmesi.
Soru 3

“Kazara boşaltım olması halinde yasa gereği ilgili resmi kurumlarla veya temsilcilerle iletişim kurulmasını sağlayan bir sürece sahip olmak” ve “çalışanlara yedek plan ile ilgili eğitim verilmesi” ile ilgili 2 yeni ikincil sorunun eklendi

Atık su arıtma işleminin tepe veya maksimum kapasitesiyle ilgili sorunun amacına netlik kazandırmak için mevcut ikincil soru revize edildi

(YENİ Soru)Bu, tesisten sahada atık su sızıntısı veya baypası olmadığını doğrulaması istenen yeni sorudur.  Tüm Kılavuzun Eklenmesi.
Soru 4“Çalışana tehlikeli çamur hakkında eğitim verilmesi” ile ilgili yeni ikincil soru eklendi
Soru 5“Çalışana tehlikeli olmayan çamur hakkında eğitim verilmesi” ile ilgili yeni ikincil soru eklendi
Soru 6

Septik arıtma sistemiyle ilgili sorunun amacına netlik kazandırmak için soru yeniden düzenlendi

 

“Septik suyun yönetimiyle ilgili çalışan eğitimi” konusunda yeni ikincil soru eklendi

Soru 7

Atık Su Standardının raporlanmasına ilişkin çoklu seçime izin veren işlevi geliştirin.

Atık Su raporlama tablosuna “Örnekleme Sıklığının” girilmesi.

ZDHC Tablo 2A-N verisinin girilmesi için yeni tablo eklenmesi.

Soru 9

Tam Puanın nasıl kazanılacağı ile ilgili puanlama kılavuzunun güncellenmesi

“Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümü ile ilgili güncellenmiş Kılavuz

Hava Emisyonları

 • Hava emisyonları verisini etkin bir şekilde izleme ve raporlama ihtiyaçlarını desteklemek üzere “Higg FEM’de Hava Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması” bölümünün eklenmesi
 
Uygulanabilirlik

Uygulanabilirlik ile ilgili açıklama eklenmesi

“Tesisiniz hava emisyonlarını izliyor mu?” ile ilgili yeni sorunun eklenmesi

Soru 1

Amaca uygun olacak şekilde operasyonlardan kaynaklanan tüm hava emisyonlarının raporlanmasıyla ilgili sorunun revize edilmesi

Hava kirleticileriyle ilgili ek soruları içerecek şekilde tablonun güncellenmesi ve uygun olan hallerde emisyon testinin yüklenmesi

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

Hava emisyonu verilerinin raporlanmasına ilişkin yapılması gerekenlerin eklenmesi

Soru 2

Amaca uygun olacak şekilde operasyonlardan kaynaklanan tüm hava emisyonlarının raporlanmasıyla ilgili sorunun revize edilmesi

Hava kirleticileriyle ilgili ek soruları içerecek şekilde tablonun güncellenmesi ve uygun olan hallerde emisyon testinin yüklenmesi

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

Hava emisyonu verilerinin raporlanmasına ilişkin yapılması gerekenlerin eklenmesi

Soru 3

Soğutucu madde kullanımının ve emisyonların izlenmesiyle ilgili yeni ikincil soru eklendi

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

Soğutucu madde verilerini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 4

Amacı vurgulamak için netlik kazandırmak amacıyla soru yeniden düzenlendi

Emisyon tanımının eklenmesi

“Teknik Kılavuz” için güncellenmiş rehber

Soru 5

Amacı vurgulamak için netlik kazandırmak amacıyla soru yeniden düzenlendi

Emisyon tanımının eklenmesi

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Rehber”

Soru 7“Teknik Kılavuz” için güncellenmiş rehber

Atık

 • Atık verisini etkin bir şekilde izleme ve raporlama ihtiyaçlarını desteklemek üzere “Higg FEM’de Atık Verisinin İzlenmesi ve Raporlanması” bölümünün eklenmesi
 
Soru 1

Toplam tehlikeli olmayan atık yığını izleme sorusu eklendi.

“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Atık verisini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 2

Toplam tehlikeli atık yığını izleme sorusu eklendi.

“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Soru 4

Sorunun tehlikeli atık konteynerlerini içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi.

Tehlikeli atık depolama ve depolama konteynerleri ile ilgili 7 yeni gerekliliğin eklenmesi

Soru 5

Sorunun tehlikeli olmayan konteynerleri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi.

Tehlikeli olmayan depolama alanı ve depolama konteynerleri ile ilgili 3 yeni gerekliliğin eklenmesi

Soru 7Çalışan sayısını ve verilen eğitimin sıklığını belirtmek için yeni ikincil sorular eklendi
Soru 8

“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Referans değer verisini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 9

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

Referans değer verisini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 10

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

Hedef veriyi raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 11

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

Hedef veriyi raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 13

Yüzde Değişimi dahil edilerek tablonun güncellenmesi

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

İyileştirme verilerini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Soru 14

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

İyileştirme verilerini raporlarken yapılması gerekenlerin ve yapılmaması gerekenlerin eklenmesi

Kimyasallar

 • ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1.0 (Mayıs 2020) referansı içeren tüm ZDHC bağlantıları güncellendi
 
Soru 1

Kimyasal madde üretiminin ilişkisini dahil etmek için kimyasal maddelerin tipine netlik kazandırıldı

Kimyasal madde envanter listesine daha fazla örnek eklenmesi

“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak”

Soru 2

Doğrulama esnasında gözden geçirme için hazır olması gereken belge listesi güncellendi

“Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümü ile ilgili güncellenmiş Kılavuz

Soru 3

Çalışan sayısını ve verilen eğitimin sıklığını belirtmek için yeni ikincil sorular eklendi

“Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümü ile ilgili güncellenmiş Kılavuz

Soru 4

Çalışan sayısını ve verilen eğitimin sıklığını belirtmek için yeni ikincil sorular eklendi

“Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümü ile ilgili güncellenmiş Kılavuz

Soru 7

Doğrulama esnasında gözden geçirme için hazır olması gereken belge listesi güncellendi

“Teknik Kılavuz” ve “Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümleriyle ilgili kılavuz güncellemesi

Soru 10Belirli eğitim konularını, çalışan sayısını ve verilen eğitimin sıklığını belirtmek için yeni ikincil sorular eklendi
Soru 11

Sorunun amaca uygun olarak yeniden düzenlenmesi

RSL arıza çözüm sürecinin belirtilmesi için yeni ikincil soru eklendi

“Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümüyle ilgili Ana Şirket veya Şirketler Grubunun dahil edildiği kılavuz güncellemesi

Soru 12

Sorunun amaca uygun olarak yeniden düzenlenmesi

“Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümüyle ilgili Ana Şirket veya Şirketler Grubunun dahil edildiği kılavuz güncellemesi

Soru 14“Teknik Kılavuz” için rehber güncellendi
Soru 15“Bu sorunun amacı ne?” için güncellenmiş kılavuz, “Teknik Rehber”
Soru 16

Doğrulama esnasında gözden geçirme için hazır olması gereken belge listesi güncellendi

Farklı uygulanabilirlikler arasında Evet veya Kısmi Evet yanıtını verebilmek için belirtilen oran düzeltildi

Soru 17“Bu Nasıl Doğrulanacak” bölümü ile ilgili güncellenmiş Kılavuz
Soru 19Belge listesine “MFCA (Malzeme Akışı Maliyet Hesaplaması” eklendi
Soru 21Doğrulama esnasında gözden geçirme için hazır olması gereken belge listesi güncellendi

Higg FEM Sözlüğü

 • İzin Verilen Standart Dakika (SAM) veya Standart Dakika Değeri (SMV) öğelerinin eklenmesi
Ek A: Özel Tesis Ön İzlemesi
 • 2020 Higg FEM’e yeni bölüm ve özellik eklendi Lütfen 2020 Higg FEM’i tamamlayan tüm tesislerin Tesis Ön İzlemesine erişim yetkisine sahip olacağını unutmayın.
 • Sadece bu bölümde yer alan sınırlı sorular bulunmaktadır
(Detaylar için aşağıdaki tabloya bakınız)
(EMS – YENİ Soru) Bu, “çalışanların çevre ihlallerini raporlamaları” ile ilgili yeni sorudur.  Tüm kılavuzun eklenmesi.
(Enerji S1) “Enerji verisi doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanması için bir sürece sahip olmak” ile ilgili yeni ikincil soru eklendi
(Su S1) “Tehlikeli olmayan atık verisi doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanması için bir sürece sahip olmak” ile ilgili yeni ikincil soru eklendi
(Atık S2) “Tehlikeli atık verisi doğruluğunun ve bütünlüğünün sağlanması için bir sürece sahip olmak” ile ilgili yeni ikincil soru eklendi
(Atık S6) Sorudaki “gömme ve depolama tankı sızıntıları” bölümüne ilave atık bertaraf işlemleri eklendi.  Tüm kılavuzun eklenmesi.

 

top
X