Genel Tanıtım

Bu bölümün amacı, üretim tesislerinde sorumlu kimyasal yönetim programlarını yürütmektir. Bir tesisin üretim süreçleri ve işlemlerinde kimyasalların kullanılması, sistemli ve uygun bir biçimde yönetilmediği takdirde çevre ve insan sağlığı için son derece zehirli ve tehlikeli olabilir. Higg’deki diğer bölümlerin aksine, kimyasalların yönetimi, envanter ve satın alımdan üretim hattına, depolama ve atık konumlarına kadar işletmenizin tüm bölümlerini ilgilendirecektir. Sağlam bir kimyasal yönetim programı aşağıdaki alanlarda temel ve gelişmiş uygulamaları içermelidir:

 • Kimyasal yönetim politikaları, uyum prosedürleri ve taahhütler
 • Çalışan eğitimi ve iletişimi
 • Kimyasal madde ve ham madde tedarik ve satın alma uygulamaları
 • Kimyasal envanter yönetimi
 • Kimyasal depolama, taşıma, elleçleme ve kullanma uygulamaları
 • Acil Durum Müdahale Planı (ERP), kazalar, olaylar ve döküntülerin ıslah planı
 • Ürün izlenebilirliği, kalitesi ve bütünlüğü
 • Kimyasallar ve süreç yeniliği
 • Sürekli İyileştirme

Higg FEM Kimyasal Yönetimi bölümü bu kategorilerin her birinde temel uygulamalardan gelişmiş uygulamalara kadar size rehberlik sağlamaktadır. Sağlam bir kimyasal yönetim sistemini başlatmak için gerekli tüm şartları yerine getirmenin birkaç yıl sürebileceğini unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz. ZDHC CMS çerçevesi Versiyon 1.0 belgesi, https://www.roadmaptozero.com/process#Guidance

Değerlendirme sorularını cevaplamadan önce, fabrikanızın kimyasalları gerektiren bir üretim sürecine sahip olup olmadığını tanımlamanız istenir. Bu seçimler sizi tesisiniz için en uygun olan sorulara yönlendirecektir. Üretimde kullanılan kimyasallara örnek olarak boyalar, silikon kaplamalar, serigrafi, solventler, mürekkepler, etiketler, dayanıklı su itici kimyasal formülasyon, yapışkanlar, tabaklama kimyasalları, metal kaplama kimyasalları ve diğer kimyasal geliştirmelere yer verilebilir. Diğer örnekler arasında, bir plastik ürüne/bileşene eklenen kimyasal plastikleştiriciler, pigmentler ve reçineleri bulunan bir serigrafi mürekkebi veya baskı işlemi tamamlandıktan sonra giysiden buharlaşacak olan diğer içerikler için taşıyıcı olarak kullanılan bir solvent yer alabilir. Tüm 2. ve 3. Kademe tesislerin (malzeme tedarikçileri, boyama ve baskı tesisleri, deri tabakçıları, kimyasal madde tedarikçileri ve trim tedarikçileri) üretimde kimyasal maddelerin kullanımına “evet” cevabı vermesini beklenmektedir.

Not: Higg FEM Kimyasal Yönetimi bölümü, Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu, Outdoor Industry Association ve Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı arasında gerçekleştirilen bir işbirliğinin sonucudur.

Kimyasallara Giriş

Bu bölümdeki her bir soru, tesislerin bu kategorilerin her birinde başarı göstermesi için yazılmıştır:

 •  Kimyasal Yönetimi Politikaları, Uyum Prosedürleri ve Taahhütler:  Tesislerin uygun kimyasal yönetimi için ilk adım olarak güçlü politikalar ve prosedürlere sahip olması önemlidir. Bu dokümantasyon, kimyasal yönetimi için yönetim desteğini ve kapsamlı planlamayı göstermektedir. Bu dokümantasyon herhangi bir sorumlu davranış garantisi vermemekte olup sorumlu, sistemli kimyasal madde yönetiminin önemli bir habercisidir.
 • Çalışan eğitimi ve iletişimi: Kimyasalların sorumlu bir şekilde yönetilmesi için, kimyasallarla temasta bulunan tüm çalışanların sorumlu yönetim uygulamaları ve esaslarının farkında olmaları gerekmektedir.
 • Kimyasal madde seçimi, temini ve satın alma uygulamaları: temel kimyasal madde gereksinimlerini karşılamak için ilk önemli adım hangi kimyasalların tesise girdiğini anlamaktır. İçeriğe neyin girdiğini bildikten sonra neyin satın alındığını ve satın alınan bu kimyasalların nasıl yönetildiğine ilişkin sorumlu kararlar vermek için daha donanımlı olursunuz.
 • Kimyasal envanteri yönetimi: kimyasal madde envanterinin tutulması, tesisin hangi ürünleri sahada kullanıldığını ve bunların kriteri karşılayıp karşılamadığını bildiğini doğrulamak için iyi bir kayıt tutma sürecinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca, envanterler, uyumlu olmaması halinde bir ürünün neden uygun olmadığını tanımlama açısından önemlidir.
 • Kimyasal madde depolama, taşıma, işleme ve kullanma uygulamaları: kimyasallar tesislere getirildikten sonra çalışanların çevresel kontaminasyonu ve/veya çalışan maruziyetini önlemek amacıyla bunları uygun şekilde depolamaya, taşımaya / dağıtmaya, işlemeye ve kullanmaya hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
 • Acil Durum Müdahale Planı (ERP), kazalar ve dökülmeler iyileştirme planı: Çalışanları ve/veya müdahale personelini istenmeyen maruz kalmaya karşı korumak amacıyla tüm çalışanların uygulamaya hazır oldukları bir acil durum kimyasal olay yönetimi planına sahip olmak önemlidir.
 • Ürün izlenebilirliği, kalitesi / bütünlüğü: ürün kalitesini sağlamak için, tesisinizin sipariş edilen kimyasalın kalitesinin alınan kimyasalın kalitesine, özellikle çevresel açıdan uygun olduğunu onaylaması ve tam izlenebilirliği belgelemesi önemlidir. Bu, bir tesisin kasıtsız uyumsuzluğu veya çalışanın/çevrenin kimyasala maruz kalmasını önlemesini sağlar.
 • Kimyasallar ve Süreç İnovasyonu: kimyasal yönetimi mevcut çözümlerden daha büyük çevresel zorluklar yaşadığımız karmaşık bir alandır. Değer zinciri ortaklarının, çevresel etkileri azaltmak amacıyla kirletici maddeleri uygun şekilde yönetmek ve bu maddeleri daha iyi alternatiflerle ve inovasyonlarla değiştirmek amacıyla birlikte çalışmaları önemlidir.
 • Sürekli İyileştirme: CMS uygulaması, sürekli bir prosestir. Kurumlarda değişiklik olduğunda, mevzuatlar, gereklilikler, Politikalar, SOP’lar ve prosesler sürekli gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Kurumun bunu gerçekleştirecek bir prosesinin olması önemlidir.  Bu proses, dahili olarak ve/veya harici ortaklarla gerçekleştirilebilir.

Yukarıdaki KPI’ler aynı zamanda orijinal OIA Kimyasal Yönetim Modülü Birincil Hedefleri 1-7’ye karşın haritalanmış olup bu yeni düzenlenen, yakınsak Tesis Çevre Modülü 3.0’da kapsanmasını sağlar ve Kimyasal Yönetim Modülünün (CMM) Birincil Hedeflerinin endüstride aramakta olduğumuz önemli üst düzey Kimyasal Yönetimi en iyi uygulamaları hakkında düşünmek ve bunlara başvurmak için alternatif bir yol olarak kullanılmaya devam edilmesini sağlar.

ÖNEMLİ — TEKNİK KILAVUZ BAĞLANTILARININ KULLANIMI: 

Ortak organizasyonlarımızdan birisi olan Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC) grubu, Higg FEM sorularında atıfta bulunulan kimyasalların yönetimine ilişkin mükemmel bir kılavuz geliştirmiştir. Örneğin, bir sorunun tavsiye edilen iyi yönetim uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için “ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 5” referansı içermesi halinde bu belgeyi açıp bölüm 5’i bulabilir ve ilgili konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi: 

https://uploads-ssl.webflow.com/5c4065f2d6b53e08a1b03de7/5ec4fce8cc2b044b520491d5_ZDHC%20CMS%20Framework_MAY2020.pdf

Tesisinizde gerçekleştirilen tüm süreçleri seçin:

 • Boyama veya diğer yaş işlem
 • Baskı
 • Yıkama
 • Çimentolama veya yapıştırma
 • Lif çıkarma veya iplik büküm
 • Örme sırasında haşıl
 • Deri tabaklama
 • Laminasyon
 • Plastik parçaların ekstrüzyonu, montajı, apre işlemi
 • Metal Bitim İşlemi (Kimyasal madde kullanımlı)
 • Kaynaklama
 • Döküm (Kimyasal madde kullanımlı)
 • Organik çözeltilerle yağ giderme
 • Boyama
 • Toz Kaplama (metal dışı kullanım için)
 • Lehimleme
 • Baskılı Devre Kartı elektronik otomasyonu (Kimyasal madde kullanımlı)
 • Kimyasal madde gerektiren diğer üretim prosesleri

Herhangi birinin seçilmesi halinde, üretim süreçlerinde kimyasalları kullanan bir tesissiniz.

 • Bu, bir ürün yapmak için proseslerde kimyasalları kullanan tesisi ifade eder (örn., boyama veya diğer ıslak işlemler, baskı, çamaşır veya yıkama, çimentolama veya yapıştırma, dokuma sırasında ezme, lif ekstrüzyonu, iplik eğirme, deri tabaklama, elektrokaplama, kaynak yapma veya diğer üretim süreçleri). Tüm 2. ve 3. sıra fabrikaların (malzeme tedarikçileri, boyama ve baskı tesisleri, deri tabakçıları, kimyasal tedarikçileri ve düzeltme tedarikçileri) bu kategoriye girmesini bekliyoruz.
 • Üretimde kullanılan kimyasallara örnek olarak boyalar, silikon kaplamalar, serigrafi, solventler, mürekkepler, etiketler, dayanıklı su itici kimyasal formülasyon, çimentolar, yapışkanlar, tabaklama kimyasalları, metal kaplama çözeltileri, gres giderme maddeleri ve diğer kimyasal geliştirmelere yer verilebilir. Plastik bir ürüne veya bileşene eklenen kimyasal plastikleştirici bir başka örnek olarak verilebilir. Ürünü yapmak için kullanılan bazı kimyasal karışımlar bitmiş üründe kalmaz, ancak burada pigmentler ve reçineler içeren bir serigrafi mürekkebi ve ayrıca mürekkebin diğer bileşenleri için taşıyıcı olarak kullanılan bir solvent bulunmaktadır ve baskı işlemi tamamlandıktan sonra giysiden buharlaşacaktır (veya çıkartılacaktır). Dayanıklı tüketim malları tesisleri için örnekler, yağ giderme, metal kaplama kimyasalları ve benzerleri olabilir. Üretim proseslerinde kimyasal madde kullanan tesislerin işleme ve işletme kimyasallarını da raporlaması gerekmektedir.

Hiçbiri seçilmemişse, sadece tesis işlemede ve/veya faaliyetlerinde kimyasallar kullanan bir tesissiniz

 • Bu, üretim proseslerinde kimyasal maddeler kullanmayan fakat atık su arıtımı da dahil olmak üzere tesis operasyonlarının diğer bölümlerinde kimyasalları kullanan fabrikaları ifade eder. Dikey olarak entegre olmayan 1. Seviye kesim dikiş fabrikalarının bu uygulanabilirlik kategorisine girmesini bekliyoruz. Tesisiniz temizlik ürünleri, makine yağları, leke temizleyiciler, boya ve atık su arıtımı için kimyasallar (ETP) gibi günlük işlemler için bazı kimyasal maddeler kullandığından dolayı Kimyasal Madde Yönetimine ilişkin soruların bir kısmı tarafınıza sorulacaktır.

Kimyasal Yönetimi – Seviye 1

Sorular

Envantere dahil edilen tüm kimyasal türlerini işaretleyin

 • Üretim proseslerinde kullanılan tüm kimyasal maddeler (üretimde kullanılan kimyasal maddeler, reaktanlar ve katkı maddeleri ve ilgili olduğu durumlarda atıksu arıtma tesisi kimyasal maddeleri dâhil)
 • Takımlarda/ekipmanda kullanılan tüm kimyasallar (leke temizleyiciler, yağlama maddeleri ve gres yağı)
 • Tesisi işletmek ve idame etmek için kullanılan tüm kimyasallar (yukarıda geçen WWT dışında)

Önerilen yükleme: a) Kimyasal Madde Envanter Listesi; b) Depolanacak veya kullanılacak belirli hassas kimyasallar için izinler (örneğin, patlayıcı maddeler, asetik anhidrit, üre, etanol ve benzerleri bazı ülkelerde düzenlenmektedir ve kullanımları özel izne tabidir)

Tüm bilgilerin tek bir belgede olması gerekmez fakat ilgili belgelerde kolayca erişilebilir olmalıdır (örneğin ilk çıktı belgedeki ilk)

 • Kimyasal ismi ve türü
  • Örnekler: boya, temizleme maddesi, kaplama maddesi, deterjan, yumuşatıcı, vs.
 • Tedarikçi/satıcı ismi ve türü
  • Örnekler: orijinal üretici/formül düzenleyici, yeniden formüle eden, acente, distribütör, komisyoncu, diğer, bilinmeyen.
 • Güvenlik Bilgi Formunun (SDS veya MSDS) varlığı – kullanılabilirliği ve yayınlanma tarihini içermelidir
  • Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumu veya eşdeğeri
  • Küresel Uyum Sistemi (GHS) veya eşdeğeri olan SDS şunları içermelidir: kimyasal ürün bilgileri ve bileşimi, tehlike sınıflandırması ve semboller, tedarikçi (üretici) bilgileri, amaçlanan kullanım/spesifik son kullanım, sağlık ve güvenlik açısından potansiyel tehlikeler ve riskler, kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri, ilk yardım önlemleri, semptomlar ve gerekli tıbbi tedavi, sınırlama ve temizleme için yöntemler ve malzemeler, güvenli kullanım ve taşıma yöntemleri, dökülme yönetme yöntemleri, uyumsuzlukları da kapsayan güvenli depolama koşulları, kimyasal toksisite, kararlılık, reaktiflik, potansiyel tehlikeli reaksiyon veya ayrışma, imha ve atık arıtma yöntemleri, nakliye tehlike sınıfları ve riskleri.
 • Fonksiyon
 • Tehlike sınıflandırması
  • P ve H tehlike ifadelerini içermelidir (veya S ve R ifadeleri)
 • Kimyasal maddenin nerede kullanıldığı
  • Örneğin, hangi bina/proses/makine
 • Depolama koşulları ve yeri
 • Kullanılan kimyasal maddelerin miktarları
  • Örneğin: galon, gram, kilogram, ton, litre
 • CAS numarası veya numaraları (karışımda olduğu zaman)
 • Lot numaraları
 • MRSL uygunluğu
 • Satın alma tarihi
 • Kimyasal madde son kullanım tarihleri (mevcut ise)

Tesisinizin kimyasal envanterine dahil edilmeyen veriler için, bu verileri elde etmeye yönelik bir eylem planı bulunuyor mu?

 

Bu verileri elde etmek için eylem planınızı yükleyin.

 

Tüm bilgilerin tek bir belgede olması gerekmez fakat ilgili belgelerde kolayca erişilebilir olmalıdır (örneğin ilk çıktı belgedeki ilk)

Eksiksiz bir kimyasal madde envanteri şunları içermektedir: kimyasal madde adı ve tipi, tedarikçi/satıcı adı ve tipi, Güvenlik Bilgi Formu (SDS veya MSDS) ve yayınlanma tarihi, işlev, tehlike sınıflandırması, kullanım yeri, depolama şartları ve konumu, kullanılan kimyasalların miktarı, tehlikeli kimyasal maddeler için GHS / eşdeğer SDS’de belirtilen CAS numarası (numaraları), parti numaraları (kolayca takip edilebilen veya geriye dönük izlenebilen herhangi bir konumda kaydedilebilir), MRSL uygunluğu, satın alma tarihi ve son kullanım tarihleri (mevcut ise).

 

Envanter listenizdeki kimyasalların herhangi bir sanayi standardına göre Pozitif Liste veya Negatif Listeye dahil edilip edilmediğini belirtmeniz tavsiye edilmektedir. 

 

Tesisinizde tüm ilgili kimyasallar için eksiksiz envanter bulunması halinde, Tam Puan verilmektedir.

 

Kısmi envanter içerisinde tüm kimyasalları izlemeniz halinde, Kısmi Puan verilmektedir. Benzer şekilde eğer detaylı envanteriniz varsa fakat tüm ilgili kimyasalları henüz takip edemiyorsanız, kısmi puan alırsınız.

 

Dikkat: Dosya hacmi nedeniyle tüm SDS belgelerini higg.org adresine yüklemeniz gerekli değildir; bu dosya yüklemesi isteğe bağlıdır. SDS bilgilerini sakladığınız konumu açıkça göstermeniz gerekmektedir; nitekim, doğrulama süreci esnasında bu bilgi tarafınıza sorulmaktadır. 

 

Doğrulama esnasında ek belgeler talep edilecektir: b) Patlayıcı maddeler gibi depolanacak veya saklanacak belirli hassas kimyasal maddeler için izinler, d) Satın alma kayıtları.

 

Üretimde kimyasalları kullanmayan tesisler, işleme/ekipman kategorisine ilişkin leke temizleyiciler, makine yağları ve atık madde arıtım tesisi kimyasalları dahil olmak üzere tüm kimyasalların envanterini tutmalıdır.

 

Sadece takımlar/çalışma kimyasalları kullanan tesisler

Ürünle temas eden kimyasallarınız yoksa (örneğin temizleme ürünleri) ve/veya makinelerin bakımı veya yağlanması için kimyasal kullanmıyorsanız, “geçerli değil” seçeneğini seçebilirsiniz.

 

Sadece takımlar/çalışma kimyasalları kullanan tesisler

Leke temizleyiciler, makine gres/yağları ve ETP kimyasalları dahil olmak üzere üretim süreçleri ve takımlar/ekipman kategorisi ile ilgili tüm kimyasalların envanteri tutulmalıdır. Temizleme ürünleri gibi ürünle temas eden kimyasallarınız yoksa ve/veya makinelerin bakımı veya yağlanması için kimyasal kullanmıyorsanız, “geçerli değil” seçeneğini seçebilirsiniz.

 

Üretimde kimyasal kullanan tesisler:

 • İmalat, aletle işleme/ekipman, işletme ve bakımda kullanılan tüm kimyasallar tam puan almak için gerekli tüm bilgilerle birlikte envantere geçirilmelidir.
 • Seviye 2’nin kilidini açmak için üretimde kullanılan tüm kimyasallar envantere geçirilmelidir.
 • Aletle işleme/ekipman, işletme ve bakımda kullanılan tüm kimyasalların ayrıca envantere geçirilmesi gerekir, ancak tesis bunların bulunmaması veya eksik olması halinde sonraki seviyelere geçebilir.
 • Kısmi Evet puanını etkinleştirmek için üretim ve aletle işleme/ekipmandaki tüm kimyasalların envantere geçirilmesi gerekir.

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Envanter Yönetimi

 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soru, tesisin hangi kimyasalların sahada bulunduğunu anlamasını sağlar. Bu, hangi kimyasalların tehlikeli olduğunu, bunların nasıl güvenli bir şekilde yönetileceğini belirlemek ve bir kimyasal yönetim sistemi kurmak için gerekli ilk adımdır.

 

Bu bilgilerin tamamının bir Excel belgesinde olması gerekmez, ancak birden fazla belgede kolayca bulunabilir. Örneğin, miktarlar ve satın alma tarihleri ayrı belgelerde yer alırken, her bir kimyasalın yüzlerce farklı satın alma tarihi olabilir ve ayrı depo dokümantasyonunda takibi yapılabilir.

 

Kimyasal yönetimi tesiste depolanan ve kullanılan kimyasalların tam olarak anlaşılmasıyla başlar. Tekstil ve ayakkabı endüstrisindeki çoğu kimyasal örneğin oksitleyiciler, aşındırıcılar, basınç altındaki gazlar, yanıcı, toksik ve irritan gibi çeşitli kategorilere girer.

Tipik olarak, bunların çoğunu iş yerinde buluruz. Çoğu kimyasal gelip giderken, çeşitli tarifler her bir iş emrinde bunları kullanır. Tesiste tüm farklı kimyasalların yazılı envanterinin tutulması tehlike bildirimini izlemek için gerekli olup tüm çalışanlar bu envantere kolayca erişebilmelidir. Envanter, canlı bir dokümantasyondur ve her zaman güncel tutulmalıdır.

 

Bu verilerin bazıları izlenmesi açısından daha gelişmiştir, ancak derlendikten sonra yeni düzenlemeler olarak şirketiniz için değerli olacaktır veya daha gelişmiş kimyasal yönetimi ihtiyaçları ortaya çıkacaktır.

 

Teknik Kılavuz:

Kimyasal tüketim verilerini etkin bir şekilde izleyebilmek için, tesisteki bir sistem olarak İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) uygulama metodolojisinin anlaşılması gereki.r Tesisin kabul edebileceği iki farklı yaklaşım olabilir. Bir seçenek; tesisin yılık olarak güncellenen kimyasal envanterini tutmasıdır. Alternatif olarak, tüm gelen kimyasalların lot numaralarını almak için stok verilerini tutabilir ve tehlikeli bilgiler için kimyasal bilgi kaydı ayrı bir sayfada tutulabilir. nda ikinci seçenek gereklidir.

 

Bir envanter oluştururken şunları içeren bir liste hazırlayın: üretim süreçlerinde kullanılan kimyasallar, üretim süreçlerini desteklemek için kullanılan kimyasallar örn., değişiklikler arasında ekipman temizliği için kullanılan kimyasallar (yani, organizasyonun yeniden kullandığı, sattığı veya elden çıkardığı kimyasallar), atık su arıtma için kullanılan kimyasallar, laboratuvarda kullanılan kimyasallar, kazanlar, dondurucular, bakım kimyasalları, leke çıkarıcılar, boyaları, zamkları çıkarmak için kullanılan solventlerde kullanılan kimyasallar, ekranları temizlemek, ekran yapmak ve kimyasalları açığa çıkarmak için kullanılan kimyasallar vb. 

Üretim sırasında oluşturulan ara kimyasalların yakalanması gerekmez. Kimyasalların kullanıldığı yerde bir kimyasalın doğru kullanımı için yazılı talimatlar bulundurulmalıdır. Talimatlar, tarif kartları, proses ayarlama talimatları ve formülasyon sayfaları şeklinde olabilir ve büyük işlemleri, kimyasalları ve bu prosesler için gerekebilecek miktarları açıklamalıdır. Kimyasal kullanım talimatlarında proses kontrol parametreleri ve kontrol noktaları dahil edilmelidir. Genel olarak, Teknik Bilgi Formları (TDS), proses ve kullanıma ilişkin bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca reçeteleri, talimatları ve prosesleri optimize etmek için kimyasal tedarikçisiyle işbirliğinden faydalanılabilir. Envanterler her yıl veya bir proses değişikliği olduğunda güncellenmelidir.

 

REF: ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 5

 

Envanterinize dahil edilecek öğeler:

    Soru 1b’de belirtildiği gibi Kimyasal tanımlama verisi:

 • Kimyasal ismi ve türü
  • Örnekler: boya, temizleme maddesi, kaplama maddesi, deterjan, yumuşatıcı, vs.
 • Tedarikçi/satıcı ismi ve türü
  • Örnekler: orijinal üretici/formül düzenleyici, yeniden formüle eden, acente, distribütör, komisyoncu, diğer, bilinmeyen.
 • Güvenlik Bilgi Formunun (SDS veya MSDS) varlığı – kullanılabilirliği ve yayınlanma tarihini içermelidir
  • Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumu veya eşdeğeri
  • Küresel Uyum Sistemi (GHS) veya eşdeğeri olan SDS şunları içermelidir: kimyasal ürün bilgileri ve bileşimi, tehlike sınıflandırması ve semboller, tedarikçi (üretici) bilgileri, amaçlanan kullanım/spesifik son kullanım, sağlık ve güvenlik açısından potansiyel tehlikeler ve riskler, kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri, ilk yardım önlemleri, semptomlar ve gerekli tıbbi tedavi, sınırlama ve temizleme için yöntemler ve malzemeler, güvenli kullanım ve taşıma yöntemleri, dökülme yönetme yöntemleri, uyumsuzlukları da kapsayan güvenli depolama koşulları, kimyasal toksisite, kararlılık, reaktiflik, potansiyel tehlikeli reaksiyon veya ayrışma, imha ve atık arıtma yöntemleri, nakliye tehlike sınıfları ve riskleri.
 • Fonksiyon
 • Tehlike sınıflandırması
  • P ve H tehlike ifadelerini içermelidir (veya S ve R ifadeleri)
 • Kimyasal maddenin nerede kullanıldığı
  • Örneğin, hangi bina/proses/makine
 • Depolama koşulları ve yeri
 • Kullanılan kimyasal maddelerin miktarları
  • Örneğin: galon, gram, kilogram, ton, litre

Soru 1c’de belirtilen ek veriler:

 • CAS numarası veya numaraları (karışımda olduğu zaman)
 • Lot numaraları
 • MRSL uygunluğu
 • Satın alma tarihi
 • Kimyasal madde son kullanım tarihleri (mevcut ise)

Kimyasal Madde Envanter Listesine dahil edilmesi önerilen ek veri:

 • Pozitif Liste Gösterimi
 • Negatif Liste Gösterimi

Daha fazla bilgi için:

Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve Etiketlenmesiyle ilgili Küresel Uyum Sistemi için: https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e.html

 

ZDHC CIL Şablonu: https://www.roadmaptozero.com/documents

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Tam puan:

 • Üretim, aletle işleme/ekipman, işletme ve bakım için (üretimde kullanılan kimyasallar, leke çıkarıcılar, ETP kimyasalları, yağ ve yağlayıcı maddeler dahil) kullanılan tüm kimyasalları kapsayan Kimyasal Envanteri. Lütfen Uygulanabilirlik Kılavuzuna bakın
 • Tesis, satın alınan kimyasalların ve envanteri tutulmuş tüm kimyasalların tam yıl listesini sağlayabilir.
 • Kimyasal tanımlama verisini ve Ek verileri içeren minimum bilgilerin yer aldığı kimyasal madde envanteri mevcuttur:
  • Kimyasal tanımlama verisi – bkz. Soru 1b’de yer alan list ve
  • Ek veriler – bkz. Soru 1c’de yer alan liste
 • Kimyasal envanterinin kullanım miktarı bilgilerini kaydetmesi ve miktarların en az aylık olarak güncellenmesi gerekir
 • Depolama, üretim ve geçici depolama alanlarında kullanılan miktarların ve kimyasalların miktarının (giren/çıkan kaydı) takibi için depolarda gerçek zamanlı bir takip sisteminin (elektronik veya manüel) bulundurulması gerekir.
 • En az her 6 ayda bir kimyasalların (satın alınan, kullanılan) tesis çapındaki dengesi kontrol edilmelidir
 • Yeni kimyasal satın alındığında kimyasal envanteri güncellenir. Yeni bir kimyasal eklenmesi, çalışan eğitimini, KKD, ikincil kapatma, acil durum planlaması ve bertaraf gerekliliklerini de içeren herhangi bir tehlike ve depolama gereksiniminin incelenmesini gerektirir.
 • Doğrulama gerçekleştirilinceye kadar yeni kimyasallar, stok veya depoya taşınmamaktadır: P ile eşleşme.Kimyasal envanteri listesine O eklendi, CAS no., MRSL kapsamında tarandı, kullanımı uygundur, tehlike sınıfına ve uygunluğuna göre uygun depoya iletildi ve doğru bir şekilde etiketlendi.

Kısmi puan:

 • Kimyasal Madde Envanteri, en azından üretim ve takımlar/ekipmanda (üretimde kullanılan kimyasallar, leke çıkarıcılar, ETP kimyasalları, yağ ve yağlayıcı maddeler dahil) kullanılan tüm kimyasalları kapsamaktadır. Lütfen Uygulanabilirlik Kılavuzuna bakın.
 • Tesis, satın alınan kimyasalların ve en azından üretim ve aletle işleme/ekipman için satın alınan tüm kimyasalların tam yıllık envanterini sağlayabilir.
 • Kimyasal tanımlama verisiyle ilgili minimum bilgilere sahip kimyasal envanteri mevcuttur:
  • Kimyasal tanımlama verisi – bkz. Soru 1b’de yer alan liste
 • Kimyasal envanterinin kullanım miktarı bilgilerini kaydetmesi ve miktarların tek seferde 2 aydan daha uzun olmamak koşuluyla güncellenmesi gerekir

Yalnızca tesis faaliyetlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Tam Puan

 • Üretim, aletle işleme/ekipman, işletme ve bakım için (üretimde kullanılan kimyasallar, leke çıkarıcılar, ETP kimyasalları, yağ ve yağlayıcı maddeler dahil) kullanılan tüm kimyasalları kapsayan Kimyasal Envanteri. Lütfen Uygulanabilirlik Kılavuzuna bakın.
 • Tesis, satın alınan kimyasalların ve envanteri tutulmuş tüm kimyasalların tam yıl listesini sağlayabilir.
 • Minimum bilgi ile bir kimyasal envanteri mevcuttur:
  • Soru 1b‘deki Kimyasal madde tanımlama verisine bakınız ve
  • Soru 1c’de yer alan Ek verilere bakınız
 • Yeni kimyasal satın alındığında kimyasal envanteri güncellenir. Yeni bir kimyasal eklenmesi, çalışan eğitimini, KKD, ikincil kapatma, acil durum planlaması ve bertaraf gerekliliklerini de içeren herhangi bir tehlike ve depolama gereksiniminin incelenmesini gerektirir.
 • Kimyasalın yeni reçetesi (reçeteleri) bir takım doğrulmalar gerçekleştirilinceye kadar depoya taşınmamaktadır: P ile düzeltme.Kimyasal envanteri listesine O eklendi, CAS no., MRSL kapsamında tarandı, kullanımı uygundur, tehlike sınıfına ve uygunluğuna göre uygun depoya iletildi ve doğru bir şekilde etiketlendi.

Kısmi Puanlar

 • Kimyasal Madde Envanteri, en azından üretim ve takımlar/ekipmanda (üretimde kullanılan kimyasallar, leke çıkarıcılar, ETP kimyasalları, yağ ve yağlayıcı maddeler dahil) kullanılan tüm kimyasalları kapsamaktadır. Lütfen Uygulanabilirlik Kılavuzuna bakın.
 • Tesis, satın alınan kimyasalların ve en azından üretim ve aletle işleme/ekipman için satın alınan tüm kimyasalların tam yıllık envanterini sağlayabilir.
 • Minimum bilgi ile bir kimyasal envanteri mevcuttur:
  • Soru 1b’deki Kimyasal madde tanımlama verisine bakınız
 • NA (aletsiz işleme için) Tesisler

Gerekli Belgeler: (Bunların yüklenmesi gerekmez ancak doğrulama sırasında kontrol edilecektir):

 • Kimyasal Envanteri Listesi
 • Güvenlik Bilgi Formu (SDS veya MSDS) – kullanılabilirliği ve yayınlanma tarihini içermelidir
  • Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumu veya eşdeğeri
  • Küresel Uyum Sistemi (GHS) veya eşdeğeri olan SDS şunları içermelidir: kimyasal ürün bilgileri ve bileşimi, tehlike sınıflandırması ve semboller, tedarikçi (üretici) bilgileri, amaçlanan kullanım/spesifik son kullanım, sağlık ve güvenlik açısından potansiyel tehlikeler ve riskler, kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri, ilk yardım önlemleri, semptomlar ve gerekli tıbbi tedavi, sınırlama ve temizleme için yöntemler ve malzemeler, güvenli kullanım ve taşıma yöntemleri, dökülme yönetme yöntemleri, uyumsuzlukları da kapsayan güvenli depolama koşulları, kimyasal toksisite, kararlılık, reaktiflik, potansiyel tehlikeli reaksiyon veya ayrışma, imha ve atık arıtma yöntemleri, nakliye tehlike sınıfları ve riskleri.
 • Patlayıcı maddeler gibi depolanacak veya kullanılacak belirli hassas kimyasallar için izinler (bazı ülkelere göre etanol, asetik anhidrit, üre, vs. için)
 • Satın alınan kimyasallar listesi ve son bir yılın ilgili satın alma kayıtları

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Doğru, güncel ve tam bir kimyasal envanterini muhafaza etmek için  süreç hakkında tartışın.

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Kimyasal envanter ile herhangi bir aralık için satın alınan kimyasalların listesini/kaydını kontrol edin
 • Kimyasal envanterini, FIFO kayıtlarını veya gerekli verileri içeren diğer ilgili belgeleri kontrol edin. Kimyasal envanterinde başka bir yerde kayıtlı olabilecek verilerin izlenebilirliğini kontrol edin.
 • Kimyasal envanteri, izin ve KKD ile çalışan uyumluluğu açısından rastgele kontroller yaparak tesisi gezin.
 • Üretim, aletle işleme/ekipman, işletme ve bakım için kullanılan kimyasallar da dahil olmak üzere tesisteki en az 10 kimyasalı (tesiste kullanılan kimyasalların toplam sayısına bağlı olarak) aşağıdaki hususlar açısından rastgele kontrol edin.
 • Kimyasal madde, kimyasal envanterine kayıtlı; ve
 • Kimyasal envanterindeki bilgiler orijinal etiket ve MSDS/SDS ile tutarlı.

Tehlikeli kimyasalların depolandığı yerlerde Güvenlik Veri Formları bulunuyor mu?

 

Güvenlik Veri Formları çalışanların anladığı dillerde mevcut mudur (en azından doğrudan operasyonel çalışan güvenliği ve depolama koşulları örneğin ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi ilişkili olan bölümler)?

 

Önerile yükleme: a) İşyerinde SDS’nin mevcut olduğunu ve çalışanların erişiminde olduğunu gösteren fotoğraflar; b) İSTEĞE BAĞLI Güvenlik Bilgi Formu (SDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumu veya eşdeğeri (daha önceden yüklenmiş ise atlayın. Yüklenmeleri gerekli değildir ancak doğrulama esnasında mevcut olmaları gerekmektedir); c) SDS yok ise CLP uyumlu Etiket

Doğrulama esnasında ilave belge talep edilecektir: d) Kimyasal Envanteri Şistesi, 3) Acil Durum Müdahale Planı, f) Döküntü Kontrolü/Muhafaza ekipmanı belgeleri, g) İş gücü tarafından kullanılan Uygun KKE belgeleri, h) Eğitim belgeleri

 

Güvenlik Bilgi Formu (SDS), Küresel Uyum Sistemine (GHS) uygun veya eşdeğer nitelikte olmalıdır. 

 

Üretim / imalat prosesleri, işleme prosesinde kullanılan tüm kimyasalların ve atık su arıtma kimyasallarının GHS veya benzeri yönetmeliğe sahip olmaması halinde Kısmi Evet cevabını veriniz.

 

Dikkat: Dosya hacmi nedeniyle tüm SDS belgelerini higg.org adresine yüklemeniz gerekli değildir; bu dosya yüklemesi isteğe bağlıdır. SDS bilgilerini sakladığınız konumu açıkça göstermeniz gerekmektedir; nitekim, doğrulama süreci esnasında bu bilgi tarafınıza sorulmaktadır.

 

Üretimde kimyasalları kullanmayan tesisler için: Üretim süreçlerine ve araç/ekipman kategorisine ilişkin tüm kimyasalların, leke temizleyiciler, makine gresi/yağları, ve atık madde arıtım tesisi kimyasalları dahil Güvenlik Bilgi Formları gereklidir. Ürünle temas eden kimyasalların (örneğin temizleme ürünleri) olmaması halinde ve/veya makinelerin bakımı veya yağlanması için kimyasal kullanmıyorsanız, “uygulanmaz” seçeneğini seçin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Taşıma, Kullanım ve Depolama Uygulamaları VE Çalışan Eğitimi ve İletişimi

 

Bu sorunun amacı nedir?

Tesisin, Tesiste kullanılan tüm kimyasal ürünler için eksiksiz bir şekilde Güvenlik Bilgi Formlarını (SDS) tamamlaması beklenir. Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu veya eşdeğer Güvenlik Bilgi Formları (SDS), depolanan, kullanılan ve atılan kimyasalların sağlık ve güvenlik açısından etkilerini tanımlamak ve kontrol etmek için temel bir kimyasal bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedir. Tesisin GHS uygulanmayan bir bölgede olması halinde benzeri bir standarda uyum sağlanmalıdır. SDS’de yer alan tüm gerekli bilgilerin eksiksiz ve açık olduğunu doğrulamak için kimyasal madde kullanılmadan önce tesis tarafından Güvenlik Bilgi Formu (SDS) toplanmalı ve gözden geçirilmelidir. SDS, potansiyel tehlikeler (sağlık, yangın, reaktiflik ve çevre) hakkında ve kimyasal ürünle nasıl güvenli çalışılacağı konusunda bilgiler içeren bir belgedir. Güvenlik Bilgi Formları (SDS), bu bölümdeki gelecek eğitimler ve yönetim davranışları için bir öncüdür.

 

Güvenlik Bilgi Formları (SDS) tam bir kimyasal tehlike, sağlık ve güvenlik programının geliştirilmesi için temel başlangıç noktasıdır. Bunlar, temas edilecek kimyasal ürün hakkında bazı bilgilere ihtiyaç duyan herkes için başvurulacak belgelerdir. Kimyasallar, özellikle de tekrarlı bir şekilde kullanıldıklarında veya yanlış şekilde depolandıklarında, taşındıklarında veya kullanıldıklarında çok tehlikeli olabilirler.

 

Teknik Kılavuz:

Kimyasal yönetiminden sorumlu kişi  açısından SDS’de bulunan tüm gerekli bilgilerin anlaşılması ve SDS’de verilen bilgilerin doğruluğunun ve uygunluğunun anlaşılması önemlidir. Tüm bölümlerde yer alan tüm bilgiler, tehlike tanımlaması ve kimyasal bileşim ayrıntıları açısından uygun şekilde değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir. Kimyasal madde kutularındaki etiketler ve SDS’de belirtilen bilgiler birbiriyle ilişkilendirilmeli ve doğrulanmalıdır. Gelen tüm kimyasallar için etiketler teyit edilmeli; orijinal ve GHS CLP veya ülkeye özel mevzuata uygun olmalıdır.

 

Belirli takımlar/temizleme kimyasallarının uygun GHS uyumlu/eşdeğer SDS’si olmaması durumunda içerik hakkında ayrıntılar sağlaması gereken ürün üzerindeki etikete ve etiket üzerindeki tehlike simgelerine bakın. Uygun etiket veya SDS’nin mevcut olmaması durumunda tesisin kimyasal hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi elde etmeye çalışması gerekir. Orijinal etiketler GHS CLP veya ülkeye özel mevzuata uygun olmalıdır.

 

Daha fazla bilgi için:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tüm kimyasallar için eksiksiz ve güncel MSDS/SDS mevcut (en geç 3 yılda bir kimyasal madde tedarikçisinden güncellemeleri isteyin).
 • MSDS/Güvenlik Bilgi Formları (SDS) çalışanların anladığı dilde mevcut (en azından ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi çalışan güvenliği ve depolama gereksinimleriyle doğrudan alakalı bölümler).
 • MGBF/SDS’ye göre önemli tehlike ve güvenlik bilgileri, her spesifik kimyasala göre belirlenmiş her konumda açıkça/görülebilir bir şekilde yer almaktadır
 • MGBF/SDS, Küresel Uyum Sistemi (GHS) ile uyumlu (veya eşdeğeri).
 • MGBF/SDS, dahili ve harici olarak Acil Müdahale ekibiyle paylaşılmakta, bu nedenle acil durumlar için uygun hazırlık planlanmaktadır.
 • Çalışanlar (kimyasal işlemleri ve tehlikeli atık işleme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kişisel güvenlik, hijyen ve maruz kaldıkları kimyasalların doğru şekilde işlenmesi ve gerektiğinde bunların doğru şekilde imha edilmesi konusunda MGBF/SDS’yi nasıl okuyacakları ve anlayacakları konusunda bilgi sahibidirler.
 • Kimyasal depolama alanları girişte, depo ve iş yerinde uygun işaretlerle birlikte fiziksel engellerle, tehlike sınıfı işaretlemesiyle ve/veya CLP etiketiyle etiketlenerek uygun şekilde ayrılmış ve bu alanlara erişim uygun şekilde kısıtlanmıştır.

Kısmi Evet

 • MSDS/SDS, Küresel Uyum Sistemi (GHS) formatında değildir, ancak gerekli tüm bilgileri içerir, örneğin: kimyasal ürün bilgileri ve bileşimi, tehlike sınıflandırması ve semboller, tedarikçi (üretici) bilgileri, amaçlanan kullanım/spesifik son kullanım, sağlık ve güvenlik açısından potansiyel tehlikeler ve riskler, kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri, ilk yardım önlemleri, semptomlar ve gerekli tıbbi tedavi, sınırlama ve temizleme için yöntemler ve malzemeler, güvenli kullanım ve taşıma yöntemleri, dökülme yönetme yöntemleri, uyumsuzlukları da kapsayan güvenli depolama koşulları, kimyasal toksisite, kararlılık, reaktiflik, potansiyel tehlikeli reaksiyon veya ayrışma, imha ve atık arıtma yöntemleri, nakliye tehlike sınıfları ve riskleri.
 • Tüm kimyasallar için eksiksiz ve güncel MSDS/SDS (en az 3 yılda bir) mevcut.
 • MSDS/SDS çalışanların anladığı dilde mevcut (en azından ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi çalışan güvenliği ve depolama gereksinimleriyle doğrudan alakalı bölümler).
 • MGBF/SDS’ye göre önemli tehlike ve güvenlik bilgileri, her spesifik kimyasala göre belirlenmiş her konumda açıkça/görülebilir bir şekilde yer almaktadır
 • MGBF/SDS, dahili ve harici olarak Acil Müdahale ekibiyle paylaşılmakta, bu nedenle acil durumlar için uygun hazırlık planlanmaktadır.
 • Çalışanlar kişisel güvenlik, hijyen ve maruz kaldıkları kimyasalların doğru şekilde işlenmesi ve gerektiğinde bunların doğru şekilde imha edilmesi konusunda MGBF/SDS’yi nasıl okuyacakları ve anlayacakları konusunda eğitimlidirler.

Yalnızca tesis faaliyetlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tüm kimyasallar için eksiksiz ve güncel MSDS/SDS (en az 3 yılda bir) mevcut olmalıdır.
 • MSDS/SDS çalışanların anladığı dilde mevcut (en azından ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi çalışan güvenliği ve depolama gereksinimleriyle doğrudan alakalı bölümler).
 • MGBF/SDS’ye göre önemli tehlike ve güvenlik bilgileri, her spesifik kimyasala göre belirlenmiş her konumda açıkça/görülebilir bir şekilde yer almaktadır
 • MGBF/SDS, uygulanabilir olduğu yerde Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu (veya eşdeğer) yani dökme kimyasallardır: yağ ve yağlayıcı maddeler, ETP kimyasalları, vb. Leke temizleyiciler, sprey gres ve benzerleri gibi küçük miktardaki kimyasallar için diğer formatlardaki MSDS/SDS kabul edilebilir (GHS formatında olmayan, örn. ürün talimat kılavuzu); ancak aşağıda belirtilenleri içeren bilgilere sahip olması gerekir: kimyasal ürün bilgileri ve bileşimi, tehlike sınıflandırması ve sembolleri, tedarikçi (üretici) bilgileri, amaçlanan kullanım/spesifik son kullanım, sağlık ve güvenlik açısından potansiyel tehlikeler ve riskler, kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri, ilk yardım tedbirleri, semptomlar ve gerekli tıbbi tedavi, güvenli kullanım ve taşıma yöntemleri, uyumsuzluklar dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları, imha ve atık arıtma yöntemleri.
 • Acil durumlar için uygun hazırlık planlanması amacıyla MGBF/SDS, dahili ve harici olarak Acil Müdahale ekibiyle paylaşılmaktadır.
 • Çalışanlar kişisel güvenlik, hijyen ve maruz kaldıkları kimyasalların doğru şekilde işlenmesi ve doğru şekilde imha edilmesi açısından MGBF/SDS’yi nasıl okuyacakları ve anlayacakları konusunda eğitimlidirler.

Kısmi Evet

 • Tüm kimyasallar için eksiksiz ve güncel MSDS/SDS (en az 3 yılda bir) mevcut olmalıdır.
 • MSDS/SDS çalışanların anladığı dilde mevcut (en azından ilk yardım, tehlike ve yanıcılık bilgileri gibi çalışan güvenliği ve depolama gereksinimleriyle doğrudan alakalı bölümler).
 • MGBF/SDS’ye göre önemli tehlike ve güvenlik bilgileri, her spesifik kimyasala göre belirlenmiş her konumda açıkça/görülebilir bir şekilde yer almaktadır
 • MSDS/SDS Küresel Ürün Sistemi (GHS) formatında değildir, ancak tüm gerekli bilgileri içerir, örneğin: kimyasal ürün bilgileri ve bileşimi, tehlike sınıflandırması ve sembolleri, tedarikçi (üretici) bilgileri, amaçlanan kullanım/spesifik son kullanım, sağlık ve güvenlik açısından potansiyel tehlikeler ve riskler, kişisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri, ilk yardım tedbirleri, semptomlar ve gerekli tıbbi tedavi, güvenli kullanım ve taşıma yöntemleri, uyuşmazlıkların da dahil olduğu güvenli depolama ve atık arıtma yöntemleri için şartlar.
 • Acil durumlar için uygun hazırlık planlanması amacıyla MGBF/SDS, dahili ve harici olarak Acil Müdahale ekibiyle paylaşılmaktadır.
 • Çalışanlar kişisel güvenlik, hijyen ve maruz kaldıkları kimyasalların doğru şekilde işlenmesi ve doğru şekilde imha edilmesi açısından MGBF/SDS’yi nasıl okuyacakları ve anlayacakları konusunda eğitimlidirler.
 • NA (aletsiz işleme için) Tesisler

Gerekli Belgeler: (Bunların yüklenmesi gerekmez ancak doğrulama sırasında kontrol edilecektir):

 • Kimyasal Madde Envanter Listesi (CIL)
 • Güvenlik Bilgi Formu (SDS veya MSDS), Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu veya eşdeğeri [önceki soruda yüklenmişse atlayın]
 • Küresel Uyum Sistemi – Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (GHS CLP)
 • Acil Durum Müdahalesi Planları
 • Dökülme Kontrolü/Sınırlama ekipmanı dokümantasyonu
 • İşgücü tarafından kullanılacak Uygun KKD dokümantasyonu
 • Eğitim dokümantasyonu
 • Yukarıdaki içeriğin doğruluğu onaylanmalıdır.

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Yöneticilerin ve çalışanların MGBF/SDS, CLP hakkında bilgi sahibi olduklarını kontrol edin.
 • Çalışma alanında çeşitli kimyasallar için sınıflandırma tehlikelerini açıklayabilir mi?
 • Uyumluluğu anladıklarını kontrol edin. Örn., aşındırıcı ve yanıcı kimyasallar, vb. Tesis, farklı tehlike sınıflandırması ile kimyasallar için depolama alanını nasıl düzenler?
 • Çeşitli tehlike sembolleri ile ilgili bilgilerini kontrol edin. İşlerini yaparken kimyasal tehlikeleri konusunda en son ne zaman eğitim aldıklarını ve kimyasalları işlerken erekli KKD’ların doğru şekilde uygulandığını sorun.

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:       

 • Tüm kimyasalların (kullanımdaki ve deplanmış) uygun etiketlemeye sahip olup olmadığını kontrol edin: kimyasalın adı, SDS, parti/lot numarası, üretim tarihi ile eşleşen tehlike sınıflandırması.
 • MGBF/SDS’nin tam (tüm ayrıntılı bilgiler ve bölümler dahil) ve hazır olduğunu görmek için tesisteki en az 5 boya maddesi (varsa) ve 5 yardımcı maddeden veya 10 farklı kimyasaldan numune alın/rastgele kontrol edin.
 • Kimyasal depolama, ayırma ve imha gibi prosedür örneklerini inceleyin. Bunlar, MGBF/SDS’deki gereksinimleri karşılıyor mu?
 • MGBF/SDS’de herhangi bir özel depolama koşulu gerekli mi (örn. uyumluluk, nem kontrolü, sıcaklık hassasiyeti, su reaktifliği vb.)? Bu gereklilikler denetçi/yönetici tarafından anlaşıldı mı ve yerine getirildi mi?
 • Çalışanların, işledikleri kimyasal türleri için SDS’de listelenen gereksinimi karşılayan uygun KKD kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin
 • Dökülme kontrolü/sınırlama ekipmanı yerinde ve uygun
 • Kimyasal depolama alanları uygun işaretlere sahip

Daha fazla bilgi için:

ZDHC Eğitim Akademisi (http://www.roadmaptozero.com/academy/ )

Eğer cevabınız evet ise, eğitime dahil edilen tüm konuları seçin

 

Kaç çalışana eğitim verildi?

 

Çalışanlarınıza ne sıklıkla eğitim veriyorsunuz?

 

Önerilen yüklemeler: a) Örneği eğitim ve eğitim kapsamında sunulan içerik; b) Eğitim takvimi; c) Çalışan eğitimi katılımcı listesi.

Eğitimler belgelendirilmeli ve şunları içermelidir: kimyasal tehlikeleri ve kimlik bilgileri;  MSDS/SDS; işaretleme; uyumluluk ve risk; uygun saklama ve taşıma; acil durum, kaza veya dökülme durumunda kişisel koruyucu ekipman (KKE) ve prosedür; kimyasal depolama alanlarına erişim kısıtlaması; tanklardaki kimyasalların olası çevresel etkileri; fabrikanın bu konteynerleri kullandığı, depoladığı ve taşıdığı alanlardaki çalışanlara sağlanan fiziksel koruma; ve bu korumanın izlenmesi ve sürdürülmesiyle ilgili kişisel görevleri.

 

Referans: ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 4

 

Belgeleriniz yoksa veya listelenen tüm konuları kapsama dahil etmediyseniz Kısmi Evet seçeneğini seçin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Taşıma, Kullanım ve Depolama Uygulamaları VE Çalışan Eğitimi ve İletişimi

 

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisin kimyasallarla uğraşan çalışanlar için taşıma/güvenlik konusunda kimyasal eğitimi sağlamasıdır.

 

Eğitim materyalleri, kendi bünyesindeki tehlikeli ve tehlikesiz kimyasalların, bunların taşıma prosedürlerinin, kontrol önlemlerinin ve acil durum planlarının bir listesini içermelidir.

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Eğitimler düzenli olarak yetkili personel tarafından verilir (en az üç ayda bir veya personel değişim oranına göre yeni çalışanların eğitilmesine izin veren sıklıkta) ve belgelendirilir.
 • Eğitim konuları şunları içermelidir: MGBF/SDS işaretleri; uyumluluk ve risk; uygun saklama ve taşıma; acil durum, kaza veya dökülme durumunda kişisel koruyucu ekipman ve prosedür; kimyasal depolama alanlarına erişim kısıtlaması; tanklardaki kimyasalların olası çevresel etkileri; fabrikanın bu konteynerleri kullandığı, depoladığı ve taşıdığı alanlardaki çalışanlara sağlanan fiziksel koruma; ve bu korumanın izlenmesi ve sürdürülmesiyle ilgili kişisel görevleri.
 • Kimyasalla ilgili işlerde çalışan tüm işçiler eğitime katılmıştır.

Kısmi Evet

 • Senaryo 1: Eğitimler verildi ancak belgelenmedi, veya tüm ilgili çalışanları kapsamadı ya da düzenli olarak gerçekleştirlmedi (yıllık olarak).
 • Senaryo 2: Eğitimler verildi ve belgelendi, ancak tüm gerekli konuları içermedi. Örneğin, kimyasal tehlikeleri ve tanımlamaları, MGBF/SDS, işaret, uyumluluk ve risk, doğru depolama ve taşıma, KKD’ler ve acil durumlar, kazalar veya dökülmeler durumunda uygulanacak prosedürler.

Gerekli Belgeler: 

 • Gerekli tüm konuları kapsayan belgelenmiş eğitim (tam evet cevap için)
 • Kısmi dokümantasyon VEYA sadece belirli konuları kapsayan belgelenmiş eğitimler (kısmi evet için)

Görüşmede Sorulacak Sorular: 

 • Kimyasal tehlikeler, riskler, doğru kullanım, KKD’ler ve bir acil durumda veya dökülme durumunda yapılması gerekenlerin farkında olup olmadığına ilişkin anlayış elde etmek için saha gezisi sırasında kimyasalla ilgili işlemleri yürüten çalışanlarla görüşün.

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar: 

 • Eğitim materyalini inceleyin
 • Anahtar Çalışanlar kapsanan eğitim materyaline göz atabilir ve eğitimde belirtilen prosedürleri izleyebilir.

Bu konuda kaç çalışana eğitim verildi?

 

Çalışanlarınıza bu konuyla ilgili olarak ne sıklıkla eğitim veriyorsunuz?

 

Tesisiniz Kimyasal sızıntılar ve acil durum müdahalelerine ilişkin tüm çalışan ve çevresel olayların kayıtlarını tutuyor mu?

 

Yükleme: Acil durum müdahale planı/prosedürü 

Kimyasal sızıntı ve acil müdahale planları kılavuzda belirtilenler gibi detaylı zorunlulukları yerine getirmelidir ve tüm çalışanlar yılda iki defa uygulama alıştırmasına katılmalıdır.

 

Referans: ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 4.3

 

Bir kimyasal dökülme ve acil durum müdahale planınız varsa fakat henüz tüm koşulları yerine getirmiyorsanız veya tatbikat yapmıyorsanız, lütfen Kısmi Evet seçeneğini seçin.

 

Üretimde kimyasal maddeler kullanmayan tesisler için:

 

Kimyasallar ve dökülme müdahale planlarının gereksinimlerini karşılamanız, ancak yılda iki kez tatbikatın gerekli olmaması halinde Evet yanıtını verin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Acil Durum Müdahale Planı (ERP), Kazalar ve Dökülmeler İyileştirme Planı

 

Bu sorunun amacı nedir?

Tesisin, çalışanların bir kimyasal acil durumunda nasıl müdahale edeceklerini bildiklerini açıkça gösterebilmesi beklenir. Tüm çalışanlar, bir olaya müdahale etme sürecini bilmelidir – sadece güvenlik ekipmanına sahip olmak yeterli değildir. Bir dokümanı incelemek veya birisine sormak için durmadan, derhal müdahale gerekir – bu nedenle periyodik uygulama önemlidir (okuldaki yangın tatbikatları gibi).

 

Bir plana sahip olmak çalışanları ve toplumsal zayiatı önelmeye ve bir kimyasal acil durumda organizasyonun olası mali çöküşünü önlemeye yardımcı olabilir. Acil durumda zaman ve koşullar normal otorite kanallarının ve iletişimin rutin şekilde çalışacağına güvenilemeyeceği anlamına gelir. Durumun stresinde, ciddi kayıplarla sonuçlanabilecek zayıf yargıya neden olabilir. Kimyasal acil durum planlamasının periyodik olarak gözden geçirilmesi, bir acil durum oluşmadan önce tesisinizin kaynak eksikliğini (ekipman, eğitimli personel, malzemeler) gidermesine yardımcı olabilir. Ek olarak, bir acil durum planı, güvenlik bilincini artırır ve kuruluşun çalışanların güvenliği konusundaki kararlılığını gösterir. Büyük acil durumlarda kontrolün yerel hükümet tarafından icra edilebileceği sebebiyle uygun belediye yetkililerine danışılmalı ve ek kaynaklar kullanılabilir olmalıdır. İletişim, eğitim ve periyodik tatbikatlar planın uygulanması halinde yeterli performansı sağlayacaktır.

 

Teknik Kılavuz:

 • Tesis için yazılı, güncel bir Acil Durum Müdahale Planı bulunması (tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde) zorunludur. Binanın nasıl tahliye edileceği ile ilgili ayrıntılı talimatları, tahliye prosedüründen sorumlu kişiler için irtibat isimlerini/bilgilerini içermelidir.
 • Birincil ve ikincil kaçış rotaları önemli noktalarda, girişlerde ve asansörlerin ve telefonların yakınlarında vb. basit talimatlarla belirtilmelidir.
 • Acil Durum Müdahalesi Liderlerine tüm çalışanların tahliye edildiğini doğrulamak gibi belirli görevler verilmelidir.
 • Engelli işçiler ve sağlık sorunu bulunanlar için, kendilerine güvenli şekilde rehberlik edecek olan bir Acil Durum Müdahale Lideri atanmalıdır.
 • Merdiven boşluklarını tıkayacak veya tahliye işlemini engelleyebilecek maddeler uzaklaştırılmalıdır.
 • Gerçek bir yangın oluşmadan önce sorunları belirlemek için gerçek yangın tatbikatları yapılmalıdır ve tanımlanan bu sorunlu alanlara göre düzeltici ve önleyici bir eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Tatbikatlar gerçekten bir acil durum varmış gibi gerçekleştirilmelidir.
 • Acil durum, itfaiye ve dahili Acil Durum Müdahale Liderleri gibi önemli telefon numaraları her telefona yakın bir yere yazılmalıdır.

Acil Durum Müdahale Planına ek olarak:

 • Cilt veya gözlerle temas eden kimyasalların çıkarılması için acil durum duşu ve göz yıkama istasyonu bulundurun.
 • Açıkça işaretlenmiş, kolayca erişilebilir ve toz ve suya karşı korunan bir ilk yardım seti bulundurun. İlk yardım seti aşağıdakileri içermelidir:
  • Aylık kontrolleri belgelemek için bir muayene etiketi
  • Yerel dilde yazılı ilk yardım talimatları ve son kullanma tarihleriyle birlikte tüm nesnelerin bir listesi

Referans:

 • ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 4.3

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi Sürüm 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 4.3’e atıfta bulunan minimum kılavuzun ve bu maddelerin kazara salınımı halinde çevreyi koruyacak adımların yer aldığı, kağıt üzerinde acil durum müdahale planı/prosedürü mevcuttur.
 • Uygulama/tatbikat periyodik olarak (en az yılda iki kez) yapılır ve belgelenir
 • Tüm çalışanlar uygulama/tatbikata dahil edilir

Kısmi Evet

 • Acil durum müdahale planı/prosedürü mevcuttur, ancak ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi Sürüm 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 4.3’e atıfta bulunan minimum kılavuzu içermemektedir
 • Uygulama/tatbikat periyodik olarak yılda iki kereden az belgelenir ve gerçekleştirilir

Yalnızca tesis faaliyetlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi Sürüm 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 4.3’e atıfta bulunan minimum kılavuzun yer aldığı, kağıt üzerinde acil durum müdahale planı/prosedürü mevcuttur.

Kısmi Evet

 • Acil durum müdahale planı/prosedürü mevcuttur ancak ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi Sürüm 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 4.3’e atıfta bulunan minimum kılavuzu içermemektedir.
 • NA (aletsiz işleme için) Tesisler

Gerekli Belgeler:

 • ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi Sürüm 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 4.3’e atıfta bulunan minimum kılavuzu içeren acil durum müdahale planı/prosedürü (Tüm Evet puanları için)
 • Acil durum müdahale planı/prosedürü mevcuttur ancak ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi Sürüm 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 4.3’e atıfta bulunan minimum kılavuzu içermemektedir (Kısmi Evet puanları için)

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Acil Durum Müdahale Planından Sorumlu Üst Düzey Yönetici
 • Yöneticilerin/çalışanların eğitimi ve tatbikat bilgisi

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Acil Durum Müdahale Planı yazılmış ve uygulanmış
 • Acil Çıkışlar açıkça işaretlenmiş, engellenmemiş ve kilidi açık
 • Acil Durum Müdahale ekipmanı, örn., dökülme setleri, duşlar, göz yıkama istasyonları, yangın söndürücüler vb. yerinde ve ilgili alanlardaki çalışanlar tarafından kolayca erişilebilecek şekilde stratajik olarak konumlandırılmış
 • Acil Durum Müdahalesi uygulama/tatbikat kayıtları
 • MGBF/SDS

Önerilen yükleme: a) İlgili kimyasal maddelere maruz kalma risklerini ve güvenlik ekipmanlarını kapsayan ve ilgili sorumlulukların ve sonuçların açıkça gösterildiği kimyasal güvenliğine ilişkin şirket içi kontrol/denetim planı; b) Kişisel Koruyucu Donanımlar (PPE) ve güvenlik ekipmanlarının envanter listesi ile stok yenileme, ekipman bakımı veya değişikliklerinin çizelgesi (daha önceden yüklenmiş ise bu seçeneği atlayın).

Koruyucu ve güvenlik ekipmanları; dökülme müdahale setleri (kimyasal için uygun görülen boyut, tip ve konum), duşlar ve göz yıkama ilaçlarının düzgün şekilde test edilmesi, düzenli olarak bakımı yapılan yangın söndürücüler ve (MSDS/SDS uyarınca) uygun eldivenler, koruyucu maskeler, uzun saplı kürekler gibi kimyasal içn uyarlanmış Kişisel Koruyucu Donanım (PPE) içerebilir.

 

Ekipman, GHS uyumlu veya eşdeğeri Güvenlik Bilgi Formundaki spesifikasyonları takip etmeli, tüm ilgili işçiler için açıkça görülebilmelidir (örn. kilitli bir dolapta saklanmamalı ve ilgili alanın yakınında bulundurulmalı), bakım ve kontrolü yapılmış olmalı ve ilgili personel tarafından düzenli olarak işlevsellik kontrolü yapılmalıdır.

 

Üretimde kimyasal kullanmayan tesisler için: Bu üretim süreçlerine, araç/ekipman kategorisine, ve ürüne değmeyen işlem kimyasallarına ilişkin tüm kimyasallara uygulanır.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Taşıma, Kullanma ve Depolama Uygulamaları

 

Bu sorunun amacı nedir?

Tesisin maruz kalma risklerini tanımlamak ve gerekli olan yerlerde tüm önleyici/acil durum ekipmanını ve işaretlerini yerleştirmek için Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) kullanması beklenmektedir.

 

Temel amaç, çalışanları ve/veya müdahale edenleri normal kullanım esnasında veya uygun yönetim sistemleri ve işletim prosedürlerine rağmen gerçekleşen bir kaza veya olaydan korumak olmalıdır. Açıkça işaretlenmiş tabelalar önemlidir, bu sayede tesis çalışanları ve acil durum müdahale edenleri depolanan maddenin ve/veya taşıdıkları maddenin onları tehlikeye maruz bırakıp bırakmayağını anında bilebilirler.

 

Teknik Kılavuz:

KKD ayrıntıları MGBF/SDS Bölüm 8’de verilmektedir ve ayrıntıların uygun bir şekilde anlaşılması ve takip edilmesi gereklidir. Tesiste çok sayıda kimyasal bulunması ve uygun KKD ihtiyaçlarının belirlenmesine gerektiği durumda tüm kimyasallar için şiddet ve yeterlilik göz önünde bulundurularak uygun KKD seçilmesi tavsiye edilir. Tesiste ihtiyaç duyulan KKD tiplerini inceleyin ve tüm olası kimyasalları uygun şekilde kapsayacak olan KKD tiplerini seçin ve çalışanların kimyasala uygun KKD’nin kullanımını anlamalarını sağlamak amacıyla kimyasalların kullanılacak KKD tipine göre ayrıldığından emin olun. KKD’lerin periyodik olarak incelenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi önemlidir. Bu değerlendirme, KKD’nin maruz kaldığı zaman aralığının hesaplanmasına dayanır.

Diğer Bilgiler:

GIZ Tesis Planı

 

Tanımlar:

‘uygun’ – Küresel Uyum Sistemi (GHS)’de uyumlu (veya eşdeğeri) SDS olarak belirtildiği anlamına gelir;

‘fonksiyonel’ –

 1. tüm ilgili çalışanlar için kolaylıkla erişilebilir olduğu anlamına gelir (açıkça görülebilir – kilitli bir dolapta saklanmamış ve ilgili alana yakın)
 2. iyi bir şekilde muhafaza edilmiş,
 3. EHS personeli örn., alan denetçileri, EHS personeli tarafından işlevselliği düzenli olarak kontrol edilmiş.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Çalışma/depolama alanları uygun işaret ve güvenli taşıma ekipmanı açısından yerinde tesis incelemesiyle doğrulanır.

 

Bu soru için Kısmi Evet cevabı olmadığına dikkat edin. 

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Bir Tesis planı, kimyasal depolama ve kullanımıyla ilgili Tesis mülkiyetinin fiziksel alanları ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Resimli plan en kritik alanlara hızlı bir genel bakış içerir.
 • Alma ve teslim etme
 • Kimyasal depolama alanları (merkezi depo ve geçici depolama alanları)
 • Kimyasal proses alanları
 • İmalat/üretim alanları
 • Atık kimyasallar deposu (kimyasal kalıntılar dahil ve süresi dolan kimyasallar dahil)
 • Laboratuvarlar, alet atölyesi, bakım vb.
 • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları her zaman yerinde bulundurulur ve ilgili alanlarda çalışanların kolayca ulaşılabilecekleri bir biçimde stratejik olarak yerleştirilir.
 • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları depolanan/kullanılan her kimyasal için Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu (veya eşdeğeri) MGBF/SDS’ye göre uygundur.
 • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları, işlevselliği bakımından uygun şeilde muhafaza edilir ve düzenli olarak kontrol edilir

Sadece tesis takımlarında ve/veya operasyonlarda kimyasal kullanan tesisler :

Evet

 • Bir Tesis planı, kimyasal depolama ve kullanımıyla ilgili Tesis mülkiyetinin fiziksel alanları ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Resimli plan en kritik alanlara hızlı bir genel bakış içerir.
 • Alma ve teslim etme
 • Kimyasal depolama alanları (merkezi depo ve geçici depolama alanları)
 • Kimyasal proses alanları
 • İmalat/üretim alanları
 • Atık kimyasallar deposu (kimyasal kalıntılar dahil ve süresi dolan kimyasallar dahil)
 • Laboratuvarlar, alet atölyesi, bakım vb.
 • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları her zaman yerinde bulundurulur ve ilgili alanlarda çalışanların kolayca ulaşılabilecekleri bir biçimde stratejik olarak yerleştirilir.
 • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları depolanan/kullanılan her kimyasal için Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu (veya eşdeğeri) MGBF/SDS’ye göre uygundur.
 • Koruyucu ve güvenlik ekipmanları, işlevselliği bakımından uygun şeilde muhafaza edilir ve düzenli olarak kontrol edilir

Gerekli Belgeler: (bunların yüklenmesi gerekmez ancak doğrulama sırasında kontrol edilecektir):

 • Anlaşılır sorumluluk atamaları ve kontrollerin/denetimlerin çıktılarıyla birlikte ilgili kimyasala maruz kalma riskleri ve güvenlik ekipmanını kapsayan kimyasal güvenliği için dahili kontrol/denetim programı
 • Stok yenilemeleri programı, ekipman bakımı veya değişiklikleriyle KKD’lerin ve güvenlik ekipmanının envanter listesi

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Tesis planında/acil durum müdahalesinde Üst Düzey Yönetim
 • Sorumluluk alanlarını gezen Yönetim/Denetçi
 • Koruyucu ve güvenlik ekipmanının kontrolünden ve bakımından sorumlu çalışanlar

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Doğruluk/eksiksizliği doğrulamak için gezinme boyunca tesis planını kullanın
 • MGBF/SDS’ye göre çalışanlar için KKD’lerin kullanılabilirliği ve uygun kullanımı, ilgili alanlarda güvenlik ekipmanının erişilebilirliği, tehlike sınıflandırmasına uyum konularında tesisi gezerek genel bir inceleme yapın
 • Mümkün olduğunda ekipmanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Örn., göz yıkama istasyonları, güvenlik duşları

Önerilen yükleme: İlgili kimyasal maddelere maruz kalma riskleri ve iletişimi kapsayan ve ilgili sorumlulukları ve denetim/kontrol sonucunu açık bir şekilde gösteren şirket içi kimyasal güvenliği kontrolleri/denetim planı (daha önce yüklenmiş ise atlayın).

Tesisiniz kimyasalların depolandığı veya kullanıldığı tüm alanlara işaret koymalıdır. İşaretler kimyasalların tehlike sınıflandırmasını belirtmelidir. Yükleyin: İlgili kimyasal maddelere maruz kalma riskleri ve iletişimi kapsayan kimyasal güvenliği için şirket içi kontroller/denetimler için sorumlulukların ve kontrollerin/denetimlerin sonuçlarının açıkça belirtildiği bir çizelge (daha önce yüklenmiş ise atlayın). Taşıma ekipmanı tüm ilgili lokasyonlarda mevcut olmalı ve her bir özel kimyasal için güvenlik zorunluluğu ve tehlike belirtimi/işaretine uygun olmalıdır.

 

Üretimde kimyasal kullanmayan tesisler için: Bu fabrikanızdaki tüm araç ve operasyon kimyasalları için geçerlidir.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Taşıma, Kullanma ve Depolama Uygulamaları

 

Bu sorunun amacı nedir?

Çalışanlar bir maddenin / kimyasalın tehlikeli olup olmadığını anında bilmelidir. Tesisin maruz kalma risklerini tanımlamak ve gerekli olan yerlerde tüm önleyici/acil durum ekipmanını ve işaretlerini yerleştirmek için Güvenlik Bilgi Formu ve takım kimyasalları durumunda CLP ile uyumlu etiket kullanması beklenmektedir.

 

Temel amaç, çalışanları ve/veya müdahale edenleri normal kullanım esnasında veya uygun yönetim sistemleri ve işletim prosedürlerine rağmen gerçekleşen bir kaza veya olaydan korumak olmalıdır. Açıkça işaretlenmiş tabelalar önemlidir, bu sayede tesis çalışanları ve acil durum müdahale edenleri depolanan maddenin ve/veya taşıdıkları maddenin onları tehlikeye maruz bırakıp bırakmayağını anında bilebilirler.

 

Teknik Kılavuz:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Çalışma/depolama alanları uygun işaret ve güvenli taşıma ekipmanı açısından yerinde tesis incelemesiyle doğrulanır.

 

Bu soru için Kısmi Evet cevabı olmadığına dikkat edin. 

 

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Bir Tesis planı, kimyasal depolama ve kullanımıyla ilgili Tesis mülkiyetinin fiziksel alanları ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Resimli plan en kritik alanlara hızlı bir genel bakış içerir.
 • Alma ve teslim etme
 • Kimyasal depolama alanları (merkezi depo ve geçici depolama alanları)
 • Kimyasal proses alanları
 • İmalat/üretim alanları
 • Atık kimyasallar deposu (kimyasal kalıntılar dahil ve süresi dolan kimyasallar dahil)
 • Laboratuvarlar, alet atölyesi, bakım vb.
 • Depolama ve kimyasal işlemler alanında yerleştirilen işaretler doplanan kimyasalların tehlike sınıflandırmasını göstermektedir.
 • İşaretler, kimyasal işlemlerinden sorumlu olan ilgili çalışanlar/işçiler tarafından açıkça görülebilir ve anlaşılır.
 • Taşıma ekipmanı tüm ilgili lokasyonlarda mevcut olmalı ve her bir özel kimyasal için güvenlik zorunluluğu ve tehlike belirtimi/işaretine uygundur.

Sadece tesis takımlarında ve/veya operasyonlarda kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Bir Tesis planı, kimyasal depolama ve kullanımıyla ilgili Tesis mülkiyetinin fiziksel alanları ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Resimli plan en kritik alanlara hızlı bir genel bakış içerir.
 • Alma ve teslim etme
 • Kimyasal depolama alanları (merkezi depo ve geçici depolama alanları)
 • Kimyasal proses alanları
 • İmalat/üretim alanları
 • Atık kimyasallar deposu (kimyasal kalıntılar dahil ve süresi dolan kimyasallar dahil)
 • Laboratuvarlar, alet atölyesi, bakım vb.
 • Depolama ve kimyasal işlemler alanında yerleştirilen işaretler doplanan kimyasalların tehlike sınıflandırmasını göstermektedir.
 • İşaretler, kimyasal kullanımından sorumlu olan ilgili çalışanlar/işçiler tarafından açıkça görülebilir ve anlaşılır.

Gerekli Belgeler: 

 • Anlaşılır sorumluluk atamaları ve kontrollerin/denetimlerin çıktılarıyla birlikte ilgili kimyasala maruz kalma riskleri ve iletişimi (işaret yerleştirme ve güncellemeler) kapsayan kimyasal güvenliği için dahili kontrol/denetim programı

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Tesis planında/acil durum müdahalesinde Üst Düzey Yönetim
 • Sorumluluk alanlarını gezen Yönetim/Denetçi
 • İşaretleri ve tehlike iletişimlerini anlayan ilgili alanlardaki çalışanlar

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Doğruluk/eksiksizliği doğrulamak için gezinme boyunca tesis planını kullanın
 • Kimyasal işareti ve tehlike iletişimini inceleyerek tesis genelini gezelim
 • İşaretlerin her aland depolanan/kullanılan MGBF/SDS kimyasallar ile eşleştiğini kontrol edin

Eğer cevabınız evet ise, satın alınan ve üretimde kullanılan tüm kimyasallar tesisin kimyasal satın alma politikasına uygun mudur?

 

Eğer cevabınız hayır ise, tesisin kimyasal satın alma politikasına uymayan kimyasalları çıkarmak için bir süreci veya planı bulunuyor mu?

 

(Not: Tümünün yüklenmesi gerekli değildir, ancak doğrulama esnasında hazır olmaları gerekmektedir) Önerilen yükleme, uygulamanın gösterimi amacıyla aşağıda belirtilenlerin bir kısmını içerebilir: a) Tesis için geçerli MRSL(ler); örneğin, müşterinin MRSL’si, ZDHC, MRSL, tesisin kendi MRSL’si (tüm müşterilerden birleşik tehlike esaslı ve MRSL); b) Kimyasal madde satın alma prosedürleri ve standart işletim prosedürleri; c) Kimyasal madde tedarikçisi/satıcısı kriterleri; ç) Pozitif listeler; d) Kimyasal Madde Güvenlik Veri Formu ve TDS (daha önceden yüklendiyse atlayın); e) Kimyasal birleşim analiz sertifikası (saflık profilleriyle birlikte tehlikeli kimyasalları değerlendirmek üzere kimyasal maddenin test sonuçları); f) Yayın tarihi, ilgili kimyasalın adı, uygunluğun beyan edildiği MRSL ve uygunluğu onaylayan kimyasal test raporuyla birlikte MRSL uygunluk belgesi (ZDHC ağ geçidi seviyesine uygun olacak şekilde ağ geçidinin kimyasal kontrol raporları) ve beyan belgeleri (kimyasalın ZDHC ağ geçidinde yer almaması halinde MRSL’nin uygunluğuna ilişkin yeterli kanıt); g) Mümkün olması halinde MRSL uyum testi raporları

 

MRSL Üretimde Kısıtlı Maddeler Listesi’ni ifade eder. Tesisler tipik olarak Kısıtlı Maddeler Listesi’nden (RSL) haberdardır, fakat sektörde son zamanlarda Kısıtlı Maddeler Listesi’ne ek olarak çevreye uygun kimyasal kullanımını ilerletmek için Üretimde KısıtlıMadde Listeleri’ne (MRSL) odaklanmak için değişiklik yapılmıştır. MRSL önemlidir çünkü teknik şartnamelere göre uygun kimyasallar kullanan bir tesis, çeşitli tesis boşaltımları için daha iyi çevresel sonuçlara ve daha tutarlı RSL materyal uyumluluğuna sahiptir.

Lütfen yalnızca, satın alınan tüm kimyasallar RSL/MRSL satın alma gereksinimlerini karşılıyorsa ve bunu destekleyen belgeleriniz varsa Evet cevabını verin.

 

MRSL / RSL ile uyumu kanıtlayacak yeterlilikte belgeye sahip olmayan kimyasalı (kimyasalları) satın almanız halinde Kısmi Evet yanıtını veriniz. MRSL/RSL’lerle uyumlu kimyasalların oranını arttırmak için 6 ay içinde kimyasal madde tedarikçisinden belgelerin toplanması veya tedarikçilerin gereklilikleri karşılayan tedarikçilerle değiştirilmesine ilişkin plan.

 

Üretimde kimyasal kullanmayan tesisler için: Tüm satın alınan kimyasallar, bileşimin analiz sertifikalarını ve MSDS/SDS ve teknik veri formlarını içeren mevcut belgeler ile birlikte bu koşulları yerine getirmelidir. Uygun olmayan kimyasal maddelerin tesise girmesini önlemek, doğru üretim kontrolü ile RSL uygunluğu sağlamak, ihlallerin kazara oluşmasını önlemek ve Higg FEM’de eksiksiz RSL uygunluk programını göstermek için tesisinizin satın alma politikalarına MRSL dahil edilmelidir. Temizleyici madde gibi kimyasallar için malzeme bilgisindeki etikete bakın ve MRSL’ye uygunsuzluğu önlemek için COA’yı kontrol edin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Seçimi, Temin ve Satın Alma Uygulamaları

 

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç; çalışanlar, iş yeri, çevre ve müşteri için en az tehlike riskine sahip en iyi kimyasal/kimyasal formülasyonunun satın alınmasıdır.

Bu soru, satın alımların RSL ve MRSL’yi ihlal etmediğinden emin olmak için tüm tesislere sorulacaktır. Üretim yapmayan tesislere MRSL’nin kazara oluşarak ihlalleri önlemek için kendi satın alımlarına dahil edilip edilmediğini ve bu grubu gelecek RSL sorusunda tam RSL uyum programına sahip olmaktan muaf bırakıp bırakmayacağını sormamız gerekir.

 

Teknik Kılavuz:

RSL/MRSL kullanımı için kabul edilebilir olan ZDHC Ağ Geçidi Seviye 1-3 uyumunu ve ürünlerini kimyasal tedarikçileri ile tartışmak önemlidir. Ancak, tesisin sadece tedarikçilerin beyanlarını ve güvencelerini dikkate almamaları, bunun yerine ilgili testleri uygulamak özere onaylanmış, yetkili ISO 17025 belgeli laboratuvarlarda yapılan test raporları gibi uygunluk sağlamak amacıyla bir takım doğrulama prosesleri de uygulanmalıdır. Kimyasal/malzeme tedarikçileriyle ürünlerinin ayrıntıları ve tesisin çalışma koşulları ve reçete konsantrasyonları üzerindeki sınırlamalar hakkında görüşülmesi önemlidir.

ZDHC Ağ Geçidi – Kimyasal Madde Modülü, BLUESIGN®, OEKO-TEX®, eko-pasaport, uygunluk belgeleri, analiz sertifikaları

 

Dayanıklı tüketim malları tesisleri için Yeni Kılavuz:

Dayanıklı tüketim malları sektöründe MRSL (Üretimi Sınırlandırılmış Madde Listesi) ve RSL (Sınırlandırılmış Madde Listesi) gereklilikleri mevcut olmayabilir.  Ancak, kimyasal maddelerin kullanılmasının önemli bir etkisi vardır ve bu nedenle, Kısıtlı Listeler kullanılmalıdır. 

 

Dayanıklı tüketim malları sektöründeki tüm tekstil bileşenleri (örneğin, sırt çantası, çadır, vs. gibi ürünler), Higg FEM’de belirtildiği şekliyle MRSL ve RSL gerekliliklerini uygulamalıdır. 

 

Tüm diğer bileşenler, en azından üretim esnasındaki kullanımlarına ilişkin Kısıtlı Liste ile yönetilmelidir.  RSL tarafından uygulandığı şekliyle nihai ürün kısıtlamaları, metal işleme ve elektronik sanayi için özellikle geçerli olabilir, ancak diğer sektörlerde de uygulanmaktadır.  RSL’ler ile nihai üründeki atık kimyasalların yönetimi güvence altına alınmaktadır, ancak bu, kullanılan ürüne ve malzemelere bağlı olabilir. 

 

Üretim için genellikle siyah, gri ve beyaz listeler kullanılmaktadır.  Kara listeler, üretimde yasaklanan kimyasal maddeleri içermekte, gri listeler, üretimde aşamalı olarak azaltılması gereken kimyasalları ve beyaz listeler, kullanılabilecek kimyasalları içermektedir.  Özet bir terim olarak “Sınırlandırılmış Listeler” ifadesini seçtik.

 

“Sınırlandırılmış Listelere” ilişkin üç örnek şu şekildedir: 

 1. AB, Avrupa Birliği’nin RoHS direktifi.  RoHS direktifi, elektronik ürünlerle ilgili atık kimyasalları yasaklamaktadır ve atık bölümü kılavuzunda belirtilen EU WEEE direktifi ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır.  Dayanıklı tüketim malları bölümü için geçerli olan elektronik ürünler, Tüketici ekipmanlarını, Aydınlatma ekipmanlarını (ampuller, Elektronik ve elektrikli aletler, Oyuncaklar, Eğlence ve Spor ekipmanları, İzleme ve Kontrol enstrümanları dahil) içermektedir.  Sınırlandırılan kimyasal maddeler şu şekildedir:
  1. Kurşun (Pb)
  2. Cıva (Hg)
  3. Kadmiyum (Cd)
  4. Altı değerlikli krom (Cr6+)
  5. Polibromine bifeniller (PBB)
  6. Polibromine Difenil Eter (PBDE)
  7. Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
  8. Bütil benzilftalat (BBP)
  9. Dibutil ftalat (DBP)
  10. Diizobütil ftalat (DIBP)
   1. İzin Verilen Maksimum konsantrasyon: %0,1[5]
   2. Kadmiyum için Maksimum: %0,01[5]
 2. GADSL (Küresel Otomotiv Bildirilebilir Madde listesi).
 3. ABB Yasaklı ve Kısıtlı Madde Listesi.

Tesislerin sektör çapında bir liste, markaya özgü kısıtlı liste kullanmaları veya kendi listelerini oluşturmaları beklenmektedir. 

 

Dayanıklı tüketim malları sektöründe farklı listelerin kullanıldığı gerçekliğinin yanı sıra seçim ve satın alma ile ilgili soru, dayanıklı tüketim malları tesisleri için de geçerlidir. 

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet:

 • Tüm kimyasallar, MRSL/RSL gereksinimlerini karşılıyor ve bunu göstermek için dokümantasyon mevcut. Kimyasal maddelerin uygunluğunun belirlenmesi ve onaylı kimyasal madde listelerinin geliştirilmesi için ZDHC Ağ Geçidi Kimyasal Madde modülündeki ZDHC MRSL uygunluk seviyeleri (1, 2 ve 3) kullanılmalıdır. ZDHC MRSL uygunluğu hakkında daha fazla bilgi için ZDHC MRSL Uygunluk Kılavuzuna bakın.
 • Tesis, tehlikelerini dikkate alarak ve çalıştıkları çeşitli markalardan tüm MRSL ve RSL şartlarını karşılayacak şekilde kendi kimyasal MRSL’sini stratejik olarak oluşturmakta veya bluesign® sistemi gibi alternatif olarak tüm MRSL’yi kapsayan aktif bir listeden uyumlu kimyasalları kullanacak bir strateji uygulamaktadır.
 • Tesis stratejik olarak, bluesign® onaylı kimyasal madde, OekoTex Ecopassport gibi uygun bir şekilde kullanıldığında MRSL ve RSL’yi karşılamak üzere onaylanan kimyasalları satın alır. Bu sertifikasyon geçerliliği açısından kontrol edilir ve en az yılda bir kez güncellenir.
 • Yukarıda belirtilen sertifikaların mevcut olmaması halinde tesis, onaylı 3. taraf laboratuvarın beyanını onaylayan analiz/test raporuyla birlikte kimyasal madde tedarikçisi tarafından MRSL ve RSL’nin karşılandığı beyan edilen kimyasal maddeleri satın almalıdır. Beyan ve analiz raporu, geçerlilik ve en az yılda bir güncellenme açısından kontrol edilir.
 • Tesis, yürürlükte olan ve boya ve kimyasal tedarikçilerinin seçimi ve kullanımı için belirlenen kritere referansları içeren bir dahili satın alma politikasına sahiptir. Satın alma prosedürleri şunları içermelidir (bunlarla sınırlı olmamakla beraber): kimyasal madde tedarikçileriyle MRSL/RSL iletişimi süreci, tedarikçilerin MRSL/RSL uygunluğunun onayını/beyanını alma süreci, kimyasal tedarikçilerinden güncel Pozitif Listelerin toplanması, Pozitif Listelerdeki kimyasalların satın alınma tercihi, MRSL uygunluğunun zorunlu olduğunu belirten bir açıklama ile satın alma emirleri, kimyasal madde teknik şartnameleri ve kabul kriterleri, kusurlar veya gereksinimlerden sapma durumunda alınacak önlemler.
 • Satın alma departmanı ve yönetim, gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak için MRSL ve satın alma prosedürlerinin farkındadır.
 • Tesis, MSDS / SDS ve teknik veri formuyla birlikte düşük seviyeli kirletici maddeleri içeren bileşim için MRSL testine ait onaylı laboratuvardan alınmış test raporuna sahip kimyasal madde tedarikçisinden alınmış bir analiz sertifikasına (mümkün olan hallerde) sahiptir. Bu analiz sertifikaları en az yılda bir kez güncellenir ve bir yıl süreyle saklanır. Teknik Bilgi Formları (TDS), kimyasal madde tedarikçisinin kimyasalın kullanımı, dozaj şartları, uygulama işlemi için gereken koşullar ve benzeri konular hakkında bilgi sağladığı belgelerdir. Bu nedenle tüm tesislerin TDS’yi talep etmesi ve uygulamaya geçmeden önce verilen bilgiler bakması önem taşır.
 • Üst düzey yöneticilerin kullanabileceği, satın alım standardı için süreç gereksinimlerine genel uyum seviyesini göstermek amacıyla bir takip/gösterge paneli sistemi mevcuttur.
 • Üretim prosesinde kullanılmayan kimyasallar için (örneğin yağlar, temizleme kimyasalları…) MRSL uygunluk sertifikalarının veya analiz sertikalarının toplanması uygulanabilir olmayabilir. Bu tip kimyasallar için tesisin, bu kimyasalların madde listeleri ile uyumlu olduğunu kontrol etmek için içerik listesini MRSL / RSL’ye göre gözden geçirmek üzere uyguladığı bir süreç olmalıdır.

Kısmi Evet

 • Tesis uyumsuz kimyasallara sahip olabilir, ancak ortadan kaldırma sürecini gösterir.
 • Satın alma departmanı ve yönetim, gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak için MRSL ve satın alma prosedürlerinin farkındadır.
 • Tesis genellikle MRSL gereksinimlerine dayanarak kimyasalları satın alır, bu MRSL’de üretim öncesi tedarikçiler anlaşmasıyla veya uygunluk sertifikası ya da beyan mektuplarıyla ispatlanmıştır.
 • Kimyasal tedarikçileri tarafından verilen MRSL uygunluk sertifikası ve beyan mektuplarının şunları açıkça belirtmesi gerekir: veriliş tarihi, söz konusu kimyasalın adı, uygunluğu belirten MRSL (ekli) ve uygunluğu onaylayan dahili kimyasal test raporu.

Sadece tesis takımlarında ve/veya operasyonlarda kimyasal kullanan tesisler :

Evet

 • Tüm kimyasallar MRSL ve RSL gereksinimlerini karşılıyor ve bunu göstermek için dokümantasyon mevcut.
 • Tesis, teknik şartnameler ve satın alımla ilgili tehlikeleri dikkate alarak kimyasalın/kimyasal formülasyonunun seçimi için gerekli kriteri ayrıntılandırma sürecine sahiptir.
 • Satın alma departmanı ve yönetim, gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak için MRSL/RSL ve satın alma prosedürlerinin farkındadır.
 • Üretim prosesinde kullanılan kimyasallar için (örneğin yağlar, temizleme kimyasalları…) MRSL uygunluk sertifikalarının veya analiz sertifikalarının toplanması uygulanabilir olmayabilir. Bu tip kimyasallar için tesisin, bu kimyasalların madde listeleri ile uyumlu olduğunu kontrol etmek için içerik listesini MRSL / RSL’ye göre gözden geçirmek üzere uyguladığı bir süreç olmalıdır.

Kısmi Evet

 • Tesis, kimyasalların bir MRSL / RSL’ye göre uygunluğundan emin olmak için bir sürece sahiptir ancak envanterdeki kimyasalların %100’üne uygulanmamaktadır. Bu durumlarda tesis MRSL uygunluğu için kimyasal madde tedarikçisinden öngörülen zaman zarfı içinde gerekli belge niteliğindeki kanıtı elde etme sürecini veya şartlara uyan ve gerekli belgeleri/sertifikaları gönderebilecek bir kimyasal madde tedarikçisine geçme planını göstermelidir.
 • Satın alma departmanı ve yönetim, gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak için MRSL/RSL ve satın alma prosedürlerinin farkındadır.
 • Tesis genellikle MRSL/RSL gereksinimlerine dayanarak kimyasalları satın alır, bu MRSL/RSL’de üretim öncesi tedarikçiler anlaşmasıyla veya uygunluk sertifikası ya da beyan mektuplarıyla ispatlanmaktadır.
 • Kimyasal tedarikçileri tarafından verilen MRSL/RSL uygunluk sertifikası ve beyan mektuplarının şunları açıkça belirtmesi gerekir: veriliş tarihi, söz konusu kimyasalın adı, uygunluğu belirten MRSL/RSL (ekli) ve uygunluğu onaylayan dahili kimyasal test raporu.

Gerekli Belgeler:

 • Evet ve Kısmi Evet için yukarıdaki gereksinimlere bakın.
 • Tesis için geçerli MRSL(ler), örneğin müşterinin MRSL, ZDHC MRSL’si, tesisin kendi MRSL’si (ya tüm müşterilerden birleştirilmiş tehlike bazlı ve MRSL oluşturun veya Markaların ve Perakendecilerin tüm şartlarını kapsamak üzere oluşturulmuş MRSL’yi izleyin.)
 • RSL
 • Kimyasal satın alma işlemleri ve SOP’lar
 • Kimyasal tedarikçisi/satıcısı ölçütleri
 • 1-3 için ZDHC Ağ Geçidi Kimyasal Madde modülü uygunluk Seviyeleri
 • Kimyasal SDS ve TDS
 • Kimyasal bileşimde bulunan safsızlıkları kontrol etmek için kimyasal formülasyona ait test raporlarının analiz sertifikası
 • Kimyasal tedarikçileri tarafından verilen MRSL uygunluk sertifikası ve beyan mektupları veriliş tarihi, söz konusu kimyasalın adı, uygunluğu belirten MRSL (ekli) ve uygunluğu onaylayan dahili kimyasal test raporunu açıkça belirtir.
 • MRSL uygunluk test raporları, uygun olduğunda

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • MRSL ve kimyasal tehlikeler ve MRSL ile ilgili satın alma politikası ve prosedürleri hakkındaki bilgi sahibi Satın Alma Yöneticisi

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Belge incelemesi, örneğin, sertifikalar, satın alma politikası ve prosedürleri, kimyasal tedarikçileri listesi, MRSL gereksinimiyle ilgili iletişim, kimyasal tedarikçileri ile satın alma anlaşması, satıcı kriteri vb.

Daha fazla bilgi için (örneğin, bağlantılar veya web siteleri):

(Not: Tümünün yüklenmesi gerekli değildir, ancak doğrulama esnasında hazır olmaları gerekmektedir) Önerilen yükleme, uygulamanın gösterimi amacıyla aşağıda belirtilenlerin bir kısmını içerebilir: a) EHS sorumlusunun atama belgesi, iş tanımı, organizasyon çizelgesi; b) sorumlu kişinin/ekibin özgeçmişi, kimyasal yönetimine ilişkin ilgili içeriği gösteren deneyim / eğitim kayıtları; c) Kimyasal maddenin depolanması, taşınması, kullanımı ve bertarafına ilişkin Çevresel Sağlık ve Güvenlik prosedürleri); ç) Çevre Sağlığı ve Güvenliği personeli tarafından kullanılan SDS / MSDS ve teknik belgelerle birlikte tespit edilen tehlikelerin gösterildiği Kimyasal Madde Envanteri (daha önceden yüklenmiş ise bu seçeneği atlayın); d) Çalışma sınırlarını gösteren izinler ve kimyasal maddenin depolanması, kullanımı ve bertarafına yönelik Sağlık ve Güvenlik gerekliliği hakkındaki geçerli yasalar (daha önceden yüklenmiş ise atlayın); e) Kimyasal madde olayı / kazası ve döküntü kayıtları (daha önceden yüklenmiş ise atlayın); f) Sağlık ve Güvenlik Günlüğü (İlk Yardım ve sağlık istasyonu).

Kimyasal  sağlık ve güvenlik programları belirli bir kişi veya ekibi atamış olmalı, yasal sağlık ve güvenlik zorunluluklarına uymalı ve kimyasal depolama, taşıma, kullanım, bertaraf ve atık veya çevreye boşaltım için çevresel kontrollere yönelik yazılı prosedürlere sahip olmalıdır.

Eğer kimyasal madde sağlık ve güvenlik programınız tamamlanmış fakat yazılı olarak henüz belgelendirilmemiş ise lütfen Kısmi Evet cevabını seçin.

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Taşıma, Kullanma ve Depolama Uygulamaları

Bu sorunun amacı nedir?

Bu programın amacı, insanları ve çevreyi maruz kalmaktan korumaktır. Tesis, depolanan, kullanılan ve atılan kimyasalların potansiyel sağlık ve güvenlik etkilerini tanımlama ve kontrol etme sürecine sahip olmalıdır.

Kimyasala maruz kalma birçok yolla oluşabilir. Bir tesis sağlık ve güvenlik rollerini ve sorumluluklarını, ve sağlık ve güvenliğin sürdürülmesi için uygun kontrol mekanizmalarını ve sağlık ve güvenlik için potansiyel etkileri azaltacak bir mekanizmayı tanımlamalıdır. MGBF/SDS’den maruz kalmanın tehlikeleri ve yolları hakkında bilgi edinmek, bir EHS programının başlangıç noktasıdır.

 

Teknik Kılavuz:

ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 1 ve Bölüm 2

 

Ek Eğitim:

 • ZDHC CMS Eğitimi
 • Eğitim içeriğiyle birlikte kimyasal yönetimi eğitim kayıtları. Kimyasal yönetimi eğitim gereksinimleri tesise özel olmalıdır ve sadece birkaç önemli bölümün incelemesi ile sınırlı kalmamalıdır.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet:

 • Tesis; çalışanları, toplumu ve çevreyi korumak için MSDS/SDS ve/veya Teknik Bilgi Formlarında (TDS) belirtilen uygun iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini anlamak ve yürürlüğe koymak için uygun niteliklere sahip olan ve kimyasal madde yönetiminden sorumlu kişi veya ekibe sahiptir.
 • Bir kimyasalın kullanımı ile ilgili tesisin belirli bir faaliyetinden kaynaklanabilecek risk ve potansiyel tehlike veya zararların tanımlanmasını içeren temel kimyasal risk değerlendirmesi yapıldı. Örneğin, kimyasalın olası maruz kalma yollarını hesaba katarak, kimyasalın önerilen miktarda ve şekilde kullanılması. Değerlendirmenin ayrıca atık su kalitesini etkileyebilecek olan, tesisle ilgili üretim süreçlerinde farklı kimyasal türlerini ve tehlikeli atık suyu tanımlaması gerekir. Kimyasal risk değerlendirmesi tek başına veya çevresel değerlendirme raporunun bir parçası olarak yapılabilir.
 • Tesis, üst düzey yönetim için rutin izleme ve raporlamayla, kimyasal ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından tüm izinleri/yasal gereksinimleri yerine getirmektedir.
 • Hava, toprak, yeraltı suyu, gürültü, atık ve çamur, atık su gibi atık veya tahliye nedeniyle kimyasal envanterden tanımlanmış potansiyel çevresel etkler için kimyasalın depolanması, taşınması, kullanımı, imhası ve temel çevresel kontrollerle ilgili olarak güvenlik ve sağlık için yazılı prosedürler mevcuttur. Prosedürler ayrıca bölgedeki olası en büyük doğal felaketi dikkate almalıdır. Örneğin, şiddetli yağmur ve sel, deprem, tayfun vb. eğilimli bölgeler.
 • Tehlikeli kimyasallar taşınırken veya maruz kalma meydana geldiğinde yerinde ya da üçüncü parti aracılığıyla temel sağlık/zindelik süreci.

Kısmi Evet:

 • Tesis; çalışanları, toplumu ve çevreyi korumak için MSDS/SDS ve/veya Teknik Bilgi Formlarında (TDS) belirtilen uygun iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini anlamak ve yürürlüğe koymak için uygun niteliklere sahip olan ve kimyasal madde yönetiminden sorumlu kişi veya ekibe sahiptir.
 • Tesis, üst düzey yönetim için rutin izleme ve raporlamayla, kimyasal ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından tüm izinleri/yasal gereksinimleri yerine getirmektedir.
 • Tesis, kimyasal madde işlemlerinin bazı bölümlerinde kimyasalın depolanması, taşınması, kullanılması ve imhasıyla ilgili potansiyel çevresel, sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamıştır ve potansiyel tehlikeler MSDS ve TDS’ye göre doğru şekilde tanımlanmıştır. Bununla birlikte, tesis genelinde kimyasal riski değerlendirmesi yürütülmemiştir.
 • Kimyasallar için tanımlanmış potansiyel çevresel etkiler için kimyasal depolama, taşıma, kullanma, imha ve temel çevre kontrolleriyle ilgili prosedürler ve takip edilen uygulamalar mevcuttur, ancak bu yazılı ve belgelenmiş değildir.

Sadece tesis takımlarında ve/veya operasyonlarda kimyasal kullanan tesisler :

Evet

 • Tesis; çalışanları, toplumu ve çevreyi korumak için MSDS/SDS ve/veya Teknik Bilgi Formlarında (TDS) belirtilen uygun iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini anlamak ve yürürlüğe koymak için uygun niteliklere sahip olan ve kimyasal madde yönetiminden sorumlu kişi veya ekibe sahiptir.
 • Tesis, üst düzey yönetim için rutin izleme ve raporlamayla, kimyasal ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından tüm izinleri/yasal gereksinimleri yerine getirmektedir.
 • Hava, toprak, yeraltı suyu, gürültü, atık ve çamur, atık su gibi atık veya tahliye nedeniyle kimyasal envanterden tanımlanmış potansiyel çevresel etkler için kimyasalın depolanması, taşınması, kullanımı, imhası ve temel çevresel kontrollerle ilgili olarak güvenlik ve sağlık için yazılı prosedürler mevcuttur. Prosedürler ayrıca bölgedeki olası en büyük doğal felaketi dikkate almalıdır. Örneğin, şiddetli yağmur ve sel, deprem, tayfun vb. eğilimli bölgeler.
 • Tehlikeli kimyasallar taşınırken veya maruz kalma meydana geldiğinde yerinde ya da üçüncü parti aracılığıyla temel sağlık/zindelik süreci.

Kısmi Evet

 • Tesis; çalışanları, toplumu ve çevreyi korumak için MSDS/SDS ve/veya Teknik Bilgi Formlarında (TDS) belirtilen uygun iş güvenliği ve sağlığı önlemlerini anlamak ve yürürlüğe koymak için uygun niteliklere sahip olan ve kimyasal madde yönetiminden sorumlu kişi veya ekibe sahiptir.
 • Tesis, üst düzey yönetim için rutin izleme ve raporlamayla, kimyasal ile ilgili sağlık ve güvenlik açısından tüm izinleri/yasal gereksinimleri yerine getirmektedir.
 • Kimyasallar için tanımlanmış potansiyel çevresel etkiler için kimyasal depolama, taşıma, kullanma, imha ve temel çevre kontrolleriyle ilgili prosedürler ve takip edilen uygulamalar mevcuttur, ancak bu yazılı ve belgelenmiş değildir.

Gerekli Belgeler:

 • Atama mektubu, iş tanımı, organizasyon şeması
 • Sorumlu kişinin/ekibin özgeçmişi
 • Kimyasal depolama, taşıma, kullanma ve imhasıyla ilgili EHS prosedürleri
 • MGBF ile tanımlanmış tehlikelerle kimyasal envanteri, teknik formlar EHS tarafından kullanılabilir.
 • Kimyasal depolama, işlemler ve imhası için sağlık ve güvenlik gereksinimini kapsayan ilgili yasalar ve işletme limitleriyle izinler
 • Kimyasal kaza ve döküntü kayıtları
 • Sağlık ve Güvenlik Kaydı (İlk Yardım ve sağlık istasyonu)

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • EHS, kimyasal depolama, işlemler ve imhasıyla ilgili sağlık ve güvenlik konularını anlayan ve tesis çapında EHS kontrollerini/denetimlerini, KKD yerleşimlerini ve kullanılabilirliğini, güvenlik ekipmanının bakımını, acil durum müdahale planını vb. içeren ilgili sorumlulukları anayan Kimyasaldan Sorumlu kişi/ekip. Sorumlu kişinin ayrıca tesisin bulunduğu bölgedeki doğal afetlerden, örneğin şiddetli yağmur ve sel, depremler, tayfun vb.haberdar olması ve doğal afetlerden dolayı kimyasallara maruz kalmayla ilgili olarak bunların EHS planlamasında nasıl dahil edildiğini bilmesi gerekir.
 • Sağlık/Tıp İstasyonu, Acil Durum Müdahalesi ekibi (varsa)
 • Yerinde mevcut ise doktor, hemşire, sağlık uzmanı

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Sorumlu kişinin/ekibin bulunduğunu ve kimyasal yönetimiyle ilgili EHS programını yönetmek için uygun nitelikte olduğunu doğrulayın.
 • MSDS/SDS ve tanımlanmış tehlikeleri içeren Kimyasal Envanteri, teknik formlar, EHS personelinin erişimindedir, ve kimyasal madde kazaları ve acil durum müdahale planı, güvenlik ekipmanı ve KKD yerleşimleri, çalışanların eğitimi, düzenli kontroller ve EHS araçlarının bakımı gibi EHS programının temeli olarak kullanılmaktadır.
 • Patlamaya Dayanıklı Elektrikli ışıklar ve yuvalar yanıcı kullanımda ve depolama alanlarında mevcut

Eğer evet ise, tüm uygun cevapları işaretleyin

 • Kimyasal depolama alanı havalandırılmış, kuru ve hava ve yangın risklerine karşı korumalıdır.
 • Depolama alanı izinsiz çalışanlara karşı korumalıdır (örneğin kilitli).
 • Kimyasal depolama alanı açıkça işaretlenmiştir.
 • Kimyasal depolama alanına giriş ve çıkış acil durumlarda kolaydır. 
 • Depolama konteynerleri iyi durumdadır, içeriklerine uygundur, kapalı ve içerikleri açıkça üzerlerindeki etikete yazılmıştır. 
 • Depolama alanında zemin katı ve deliksizdir, sıvının dökülebileceği su giderleri bulunmaz ve dökülen sıvıya ilişkin bir bulgu yoktur 
 • İkincil muhafaza depolarda, varillerde ve geçici konteynerlerde bulunan (uygun durumlarda) katı ve sıvı kimyasallar için planlanmayan serbest bırakmaların meydana gelmediğinden emin olmak üzere mevcuttur. 
 • Uygun olmayan maddeler (örneğin güçlü asitler ve güçlü bazlar) ayrıca depolanır. 
 • Alevlenebilen maddeler ısı veya ateş kaynaklarından topraklama ve patlamaya karşı dayanıklı ışıklandırma kullanımı dahil uzakta tutulmaktadır
 • Geçici depolama konteynerleri kapalı ve içerikleri, lot numarası ve tehlike sınıfı ile etiketlenmiştir.

(Not: Tümünün yüklenmesi gerekli değildir, ancak doğrulama esnasında hazır olmaları gerekmektedir) Önerilen yükleme, uygulamanın gösterimi amacıyla aşağıda belirtilenlerin bir kısmını içerebilir: a) Uygun olması halinde yerel otoriteler yapılan tesis çizimi veya acil durum müdahale planı (daha önceden yüklenmiş ise atlayın); b) Kısıtlamaları içeren depo/kullanım izni (var ise); c) Yerel yangın kodları; ç) Yerel dilde MSDS/SDS ve teknik belgeler (daha önceden yüklenmiş ise atlayın); d) Kimyasal madde konteynırlarındaki kimyasal madde etiketlemesi (orijinal etiket, el yazımı etiket olmamalı); e) Farklı kimyasal madde türlerinin sınıflandırmasını ve yerleşimini gösteren kimyasal madde deposu zemin planı; f) Her bir kimyasalın depoya giriş tarihini, parti numarasını, son kullanım tarihini, üretime dağıtım tarihini ve benzeri bilgileri içeren depo giriş/çıkış kaydı, FIFO kayıtları (daha önceden yüklenmiş ise atlayın); g) Kimyasal madde depolama alanlarının yönetim denetimleri/muayene kontrol listeleri; h) Uygun kimyasal depolamaya yönelik standart işletme prosedürleri.

Düzgün kimyasal depolama güvenlik açısından düzgün kimyasal taşıma kadar önemlidir. Çoğu zaman kimyasalların alfabetik sıraya konulması gibi mantıklı görünen depolama fikirleri uygunsuz kimyasalların birlikte depolanmasına neden olabilir. Tesisler tüm depolama alanlarının düzgün olarak işaretlendiğini ve kirlenme ile güvenlik risklerini önlemek amacıyla düzgün şekilde yönetildiklerini göstermelidir. Geçici depolama kimyasalların uygulandığı ekran-baskı istasyonu gibi çalışma noktalarında meydana gelir. Geçici depolama soruları sadece üretimde kimyasal maddeler süreçlerini kullanan fabrikalara uygundur.

 

Tüm depolama kriterlerini yerine getirmeniz halinde Tam Puan verilmektedir. 

 

Depolama kriterlerinin yarısını yerine getirmeniz halinde Kısmi Puan verilmektedir.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Taşıma, Kullanma ve Depolama Uygulamaları

 

Bu sorunun amacı nedir?

Beklenti, bir tesisin tüm depolama alanlarının doğru şekilde işaretlendiğini açıkça göstermesi ve kontaminasyonu ve güvenlik risklerini önlemek için uygun şekilde yönetmesidir.

 

Düzgün kimyasal depolama güvenlik açısından düzgün kimyasal taşıma kadar önemlidir. Bir tesis, güvenli depolama gerektiren bir dizi kimyasala ev sahipliği yapmaktadır. Bir binadaki kimyasal depolama alanının güvenli bir şekilde ayrılmış çeşitli tehlikeli maddeleri depolayacak şekilde tasarlanması ve güvenli alanlara sahip olması gerekir. Çoğu zaman kimyasalların alfabetik sıraya konulması gibi mantıklı görünen depolama fikirleri uygunsuz kimyasalların birlikte depolanmasına neden olabilir. Depolama ve miktarlar, doğru şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla acil durum müdahale görevlileri, itfaiyeciler vb. için bilinir olmalıdır.

 

Teknik Kılavuz:

ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 3

 

Oluşturulacak Şablonlar:

 • Acil Durum Müdahale Planı (şablon) – ZDHC CMS’de hiğer bağ olarak mevcut

Daha fazla bilgi için (örneğin, bağlantılar veya web siteleri):

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Tam Puan

 • Kimyasal depolama alanı (depo ve yer altı deposu da dahil geçici depolama alanı) iyi havalandırılmış, kuru ve doğrudan güneş ışığından (çatı ve duvarlarla), yangın riskinden ve yetkisiz kişilerden (örn. kilitli) korunmuş. Erişim izni açıkça tanımlandı.
 • Kimyasal depolama alanına giriş ve çıkış acil durumlarda kolaydır.
 • Zemin sert ve deliksizdir, kimyasalın dökülebileceği giderler bulunmaz ve dökülen sıvıya ilişkin bir bulgu yoktur
 • Kimyasallar, zeminler ve duvarlar sayesinde doğrudan teması önleyecek şekilde saklanır
 • Depodaki ve geçici depolama alanlarındaki tüm kimyasallar MGBF/SDS’ye göre her biri en azından kimyasal ürün adını ve uygun tehlike uyarısını (Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu işaretleri veya eşdeğerini) uygun tabelalarla tanımlandı
 • Depodaki ve geçici depolama alanındaki tüm kimyasallar iyi durumda olup orijinal etiketleri, lot numarası, ürün kodu, tedarikçi/üretici adı ve tehlike sınıfıyla irlikte tanımlandı.
 • Geçici/alt konteynerler, orijinal konteyner üzerindeki etiketle tutarlı olan doğru bilgilerle uygun şekilde etiketlendi
 • Farklı kimyasallar, uygun bölümlerle doğru şekilde ayrıldı
 • Katı ve sıvı kimyasallar uygun şekilde ayrıldı
 • Kimyasallar, düzenli bir şekilde depolanıyor ve kendi orijinal etiketlerinde ve MSDS/SDS’de gösterildiği gibi tehlike sınıflarına göre sınıflandırılıyor.
 • Uyumsuz maddeler, örn., güçlü asitler, güçlü bazlar, aşındırıcılar, yanıcılar vb. ayrı olarak tanımlandı ve depolandı.
 • Alevlenebilen maddeler ısı veya ateş kaynaklarından topraklama ve patlamaya karşı dayanıklı ışıklandırma kullanımı dahil uzakta tutulmaktadır Tüm yanıcı maddeler herhangi bir sigara içme alanından en az 15 metre (50 feet) uzakta
 • Süresi dolmuş kimyasallar düzenli olarak takip edilir, görsel olarak işaretlenir, ayrı olarak depolanır ve düzgün şekilde etiketlenir
 • MGBF/SDS dil çalışanlarında depoda ve geçici depolama alanlarında hazır bulundurulur
 • Sıcaklık, nem gibi depolama koşulları ve patlamaya karşı dayanıklı armatürler MGBF/SDS gereksinimlerine uygundur.
 • Uygun KKD ve döküntü kitleri mevcut ve kolayca erişilebilir
 • Depodaki ve geçici depolama alanındaki tüm boya ve kimyasal konteynerleri bir kapakla düzgün şekilde kapatıldı ve üst üste yığılmadı
 • İkincil muhafaza depolarda, varillerde ve geçici konteynerlerde bulunan (uygun durumlarda) katı ve sıvı kimyasallar için planlanmayan serbest bırakmaların meydana gelmediğinden emin olmak üzere mevcuttur. İkincil muhafazada çatlaklar ya da boşluklar yok ve iyi durumda. Asgari olarak, ikincil saklama kapasitesi, orijinal kimyasal konteynerinin (birincil) en az %110’u olmalı veya orijinal konteynerin (birincil) toplam hacminin en az %10’unu içerebilmelidir.
 • Her kimyasalın ve boya maddesinin, o kimyasal ürün için özel olarak etiketlenmiş bireysel kepçeye (veya kavanoz, kova, kaşık vb.) sahiptir.
 • Kepçeler ve geçici kaplar, örn., kovalar kimyasal ürünlerden dolayı aşınma/bunlarla kimyasal tepkimeyi önleyecek şekilde uygun malzemelerden yapılmıştır. Reaksiyona giren veya tehlikeli kimyasal kalıntıları sızdıran kimyasallar içeren kaplardan sakınılması önerilir, başka bir ifade ile PVC ve demir içeren malzemelerden sakınılmalıdır.
 • Tartı ekipmanı/aletleri temiz, kuru, pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirilir
 • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır
 • Gerektiğinde topraklama ve bağlama kullanılır (yangın riski) 
 • Periyodik inceleme yapılır (haftalık önerilir)

Kısmi Puanlar: (aşağıda listelenen kriterlerin en az yarısını karşılıyor)

 • Kimyasal depolama alanı (depo ve yer altı deposu da dahil geçici depolama alanı) iyi havalandırılmış, kuru ve doğrudan güneş ışığından (çatı ve duvarlarla), yangın riskinden ve yetkisiz kişilerden (örn. kilitli) korunmuş. Erişim izni açıkça tanımlandı.
 • Kimyasal depolama alanına giriş ve çıkış acil durumlarda kolaydır.
 • Zemin sert ve deliksizdir, kimyasalın dökülebileceği giderler bulunmaz ve dökülen sıvıya ilişkin bir bulgu yoktur
 • Kimyasallar, zeminler ve duvarlar sayesinde doğrudan teması önleyecek şekilde saklanır
 • Depodaki ve geçici depolama alanlarındaki tüm kimyasallar MGBF/SDS’ye göre her biri en azından kimyasal ürün adını ve uygun tehlike uyarısını (Küresel Uyum Sistemi (GHS) uyumlu işaretleri veya eşdeğerini) uygun tabelalarla tanımlandı
 • Depodaki ve geçici depolama alanındaki tüm kimyasallar iyi durumda olup orijinal etiketleri, lot numarası, ürün kodu, tedarikçi/üretici adı ve tehlike sınıfıyla irlikte tanımlandı.
 • Geçici/alt konteynerler, orijinal konteyner üzerindeki etiketle tutarlı olan doğru bilgilerle uygun şekilde etiketlendi
 • Farklı kimyasallar, uygun bölümlerle doğru şekilde ayrıldı
 • Katı ve sıvı kimyasallar uygun şekilde ayrıldı
 • Kimyasallar, düzenli bir şekilde depolanıyor ve kendi orijinal etiketlerinde ve MSDS/SDS’de gösterildiği gibi tehlike sınıflarına göre sınıflandırılıyor.
 • Uyumsuz maddeler, örn., güçlü asitler, güçlü bazlar, aşındırıcılar, yanıcılar vb. ayrı olarak tanımlandı ve depolandı.
 • Alevlenebilen maddeler ısı veya ateş kaynaklarından topraklama ve patlamaya karşı dayanıklı ışıklandırma kullanımı dahil uzakta tutulmaktadır Tüm yanıcı maddeler herhangi bir sigara içme alanından en az 15 metre (50 feet) uzakta
 • Süresi dolmuş kimyasallar düzenli olarak takip edilir, görsel olarak işaretlenir, ayrı olarak depolanır ve düzgün şekilde etiketlenir
 • MGBF/SDS dil çalışanlarında depoda ve geçici depolama alanlarında hazır bulundurulur
 • Sıcaklık, nem gibi depolama koşulları ve patlamaya karşı dayanıklı armatürler MGBF/SDS gereksinimlerine uygundur.
 • Uygun KKD ve döküntü kitleri mevcut ve kolayca erişilebilir
 • Depodaki ve geçici depolama alanındaki tüm boya ve kimyasal konteynerleri bir kapakla düzgün şekilde kapatıldı ve üst üste yığılmadı
 • İkincil muhafaza depolarda, varillerde ve geçici konteynerlerde bulunan (uygun durumlarda) katı ve sıvı kimyasallar için planlanmayan serbest bırakmaların meydana gelmediğinden emin olmak üzere mevcuttur. İkincil muhafazada çatlaklar ya da boşluklar yok ve iyi durumda. Asgari olarak, ikincil saklama kapasitesi, orijinal kimyasal konteynerinin (birincil) en az %110’u olmalı veya orijinal konteynerin (birincil) toplam hacminin en az %10’unu içerebilmelidir.
 • Her kimyasalın ve boya maddesinin, o kimyasal ürün için özel olarak etiketlenmiş bireysel kepçeye (veya kavanoz, kova, kaşık vb.) sahiptir.
 • Kepçeler ve geçici kaplar, örn., kovalar kimyasal ürünlerden dolayı aşınma/bunlarla kimyasal tepkimeyi önleyecek şekilde uygun malzemelerden yapılmıştır. Reaksiyona giren veya tehlikeli kimyasal kalıntıları sızdıran kimyasallar içeren kaplardan sakınılması önerilir, başka bir ifade ile PVC ve demir içeren malzemelerden sakınılmalıdır.
 • Tartı ekipmanı/aletleri temiz, kuru, pürüzsüz ve düz bir yüzeye yerleştirilir
 • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır
 • Gerektiğinde topraklama ve bağlama kullanılır (yangın riski) 
 • Periyodik inceleme yapılır (haftalık önerilir)

Sadece tesis takımlarında ve/veya operasyonlarda kimyasal kullanan tesisler :

Tam Puan

 • Kimyasallar, zeminler ve duvarlar sayesinde doğrudan teması önleyecek şekilde saklanır
 • Kimyasallar havalandırılan, kuru ve doğrudan hava koşullarına maruz bırakılmayacak şekilde depolanır
 • Katı ve sıvı kimyasallar (uygulanabildiği yerde) uygun şekilde ayrılır
 • Kimyasal konteynerleri iyi durumda, orijinal etiketlerine ve tehlike sınıfına göre tanımlanır
 • Yanıcı maddeler (mümkünse) ısı veya ateş kaynaklarından uzak tutulur. Tüm yanıcı maddeler herhangi bir sigara içme alanından en az 15 metre (50 feet) uzakta
 • İstenmeyen salınımlar oluşmaması için ikincil muhafaza (uygulanabildiği yerde) mevcuttur. İkincil muhafazada çatlaklar ya da boşluklar yok ve iyi durumda. Asgari olarak, ikincil saklama kapasitesi, orijinal kimyasal konteynerinin (birincil) en az %110’u olmalı veya orijinal konteynerin (birincil) toplam hacminin en az %10’unu içerebilmelidir.
 • MGBF/SDS (uygulanabildiği yerde) veya diğer tehlike iletişimleri dil çalışanlarının anlayacağı şekilde kullanılabilir/görülebilir
 • Uygun KKD mevcuttur ve kolayca erişilebilir (uygulanabildiği yerde)
 • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır
 • Tesis, taşeronların kimyasal depolama yönetimi için bir izleme programına sahiptir.

Kısmi Puan: (aşağıda listelenen kriterlerin en az yarısını karşılıyor)

 • Kimyasallar, zeminler ve duvarlar sayesinde doğrudan teması önleyecek şekilde saklanır
 • Kimyasallar havalandırılan, kuru ve doğrudan hava koşullarına maruz bırakılmayacak şekilde depolanır
 • Katı ve sıvı kimyasallar (uygulanabildiği yerde) uygun şekilde ayrılır
 • Kimyasal konteynerleri iyi durumda, orijinal etiketlerine ve tehlike sınıfına göre tanımlanır
 • Yanıcı maddeler (mümkünse) ısı veya ateş kaynaklarından uzak tutulur. Tüm yanıcı maddeler herhangi bir sigara içme alanından en az 15 metre (50 feet) uzakta
 • İstenmeyen salınımlar oluşmaması için ikincil muhafaza (uygulanabildiği yerde) mevcuttur. İkincil muhafazada çatlaklar ya da boşluklar yok ve iyi durumda. Asgari olarak, ikincil saklama kapasitesi, orijinal kimyasal konteynerinin (birincil) en az %110’u olmalı veya orijinal konteynerin (birincil) toplam hacminin en az %10’unu içerebilmelidir.
 • MGBF/SDS (uygulanabildiği yerde) veya diğer tehlike iletişimleri dil çalışanlarının anlayacağı şekilde kullanılabilir/görülebilir
 • Uygun KKD mevcuttur ve kolayca erişilebilir (uygulanabildiği yerde)
 • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır

Gerekli Belgeler:

 • Uygun yerlerde yerel yönetimle tesis çizimi veya acil durum müdahale planı
 • Kııstlamalarla birlikte depolama/kullanım izni (varsa)
 • Yerel yangın kodları
 • Yerel dilde MGBF/SDS ve teknik formlar
 • Kimyasal konteynerleri üzerinde kimyasal etiketi (orijinal etiket, el yazılı etiket yok)
 • Farklı kimyasal türlerinin sınıflandırmasını ve yerleşimini belirten, kimyasal depolama alanlarının yerleşim planı
 • Depolama giriş/çıkış kaydı, FIFO kayıtları, her kimyasal için belirtilmiş depolama alanına giriş tarihi, lot numarası, kimyasal son kullanma tarihi, üretime sevk tarihi vb.
 • Kimyasal depolama alanlarının yönetim denetimleri/incelemeler kontrol listesi
 • Doğru kimyasal depolama için Standart İşletme prosedürleri

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Yöneticilerin ve çalışanların MGBF/SDS, CLP hakkında bilgi sahibi olduklarını kontrol edin.
 • Çalışma alanında çeşitli kimyasallar için tehlike sınıflandırmasını açıklayabilirler mi?
 • Çeşitli tehlike sembolleri ve depolama uyumluluğu konusundaki anlayışlarını kontrol edin.

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Tesis çizimleri veya Acil Durum Müdahale planı günceldir ve mümkün olduğunda yerel makamlarla paylaşılır
 • Depo, geçici depolama alanları, tesis içi laboratuvar, kimyasal reçete karıştırma alanı, atölye/üretim bölümü, ETP de dahil olmak üzere kimyasalların kullanıldığı ve depolandığı tüm ilgili alanları kontrol edin.
 • Kimyasallar düzgün şekilde etiketlendi (orijinal etiketle, el yazısıyla etiketleme yok) ve uygun şekilde ayrıldı, zeminden kaldırıldı vb.
 • Depolama koşulları gereksinimleri karşılıyor (çatı, duvarlar, zeminler, tehlike sınıfı, risk, uyumluluk, formlar (katı – sıvı) esas alınarak ayırma kriteri karşılandı, sıcaklık, nem, patlamaya dayanıklı armatürler gibi özel depolama koşulları)
 • Erişim izni ve tehlike uyarı levhası
 • Dil çalışanlarının anlayacağı MGBF/SDS kullanıma hazır, güncel ve doğru şekilde tercüm edildi; işaretlerin açıkça görülebilir olduğunu ve depolanan kimyasallarla ve MGBF/SDS ile eşleştiğini kontrol edin – her lokasyonda en az 5 kontrol yapın.
 • İkincil muhafaza mevcut ve uygun
 • Tehlikeli atık ve sulu çamur depolama ve sınırlama alanları
 • Kimyasalların genel temizlik ve organizasyonunu/kategorizasyonunu, tank veya varil gibi kimyasal madde konteynerlerinin bütünlüğünü, kimyasalların son kullanım tarihlerini kontrol edin
 • Konteynerler, kimyasalların dağıtımını kolaylaştırmak için değiştirilmedi
 • Konteynerler bir kapakla uygun şekilde kapatıldı
 • Tüm tartı ekipmanları ve aksesuarları (taşıma ve tartma prosedürleri sırasında toz oluştu mu?)
 • Kepçe ve kovaları kontrol edin, örn., taşıdıkları ürünün adını içeriyor mu
 • KKD kullanımını, kullanılabilirliğini ve uygun olduğu yerde bakım kayıtlarını kontrol edin
 • En az 3 farklı kimyasal için bir demo isteyin ve her bir kimyasalın, kullanıldıkları ürün için ürün adıyla birlikte etiketlenmiş taşıma ve tartma aksesuarına sahip olup olmadığını kontrol edin. Bu demo sırasında, doğrulamayı yapan kişi bağımsız bir karışımın farklı kimyasallarını tartıp tartmadıklarını kontrol etmelidir.
 • Depolama alanlarının fotoğraflarını çekin
 • Periyodik inceleme kaydı

Lütfen eğitiminizde yer alan tüm konuları seçin: MRSL ; RSL

 

Lütfen son takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen RSL ve MRSL eğitimlerini tanımlayın

 

Kaç çalışana eğitim verildi?

 

Çalışanlarınıza ne sıklıkla eğitim veriyorsunuz?

 

Önerilen yükleme: Adları, tarihi, eğitim konusunu, eğitim konusunun kısa açıklamasını içeren MRSL / RSL eğitim kaydı (kayıtları).

MRSL ve RSL eğitimleri bilgili bir çalışan tarafından yürütülmeli ve MRSL ve RSL konularında kimin, ne zaman, nerede ve nasıl eğitildiğini gösteren belgeler ile birlikte verilmelidir.

 

Doğrulama esnasında ilave belgeler istenecektir: İş Tanımları.

 

Lütfen eğitim verildiği halde uygun şekilde belgelenmemiş ise Kısmi Evet seçeneğini seçin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Çalışan Eğitimi ve İletişimi

 

Bu sorunun amacı nedir?

RSL, MRSL ile uyum talebine geçmeden önce çalışanlara konuyu ve gerekçeleri çalışanlara anlatmalıyız, böylece program etkili bir şekilde yürütülebilir. Tesis, MRSL/RSL uyumluluğundan sorumlu personelin uygun eğitim ve/veya deneyimlerle yetkin hale gelmesini sağlayacak eğitimleri vermelidir.

 

Tüm tesisler, mevzuat, yönetmelik ya da müşteri gereksinimleri (örneğin ZDHC’den Üretimi Kısıtlı Madde Listesi (MRSL) nedeniyle uyumlu olmayan tehlikeli kimyasalların tesiste kullanılmasını yasaklamalıdır. Bununla birlikte, yasaklanmış kimyasal işlemeleriyle ilgili uyumluluk talebine geçmeden önce çalışanları konuyu ve gerekçeleri anlatarak eğitmeliyiz, böylece program etkili bir şekilde yürütülebilir.

 

Kimyasallar ve kimyasalın taşınması kimyasal yönetimi ve iş yeri güvenliği için temel unsurlardır. Kimyasallarla uğraşırken MRSL/RSL tam kimyasal yönetim sürecinin tek bir yönüdür, bunları işlev açısından uygunluğu, çalışan için ve iş yerindeki potansiyel tehlike özellikleri de önemlidir.

 

Teknik Kılavuz:

Kimyasal yönetiminde MRSL/RSL eğitimi, tam kimyasal envanteri ve mevcut stoktan risklerin tam analiziyle, tesisteki muhtemel tehlikeli kimyasal kaynaklarını kapsamalıdır. Tesis herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde KÖK Neden analizini gerçekleştirebilecek pozisyonda olmalıdır.

 

Daha fazla bilgi için:

https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0

http://afirm-group.com/afirm-rsl/

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Kimyasal yönetimi, MRSL ve RSL uyumluluğundan sorumlu atanmış kişiler bulunur, resmi iş tanımıyla tanımlanır, sınırlı kalmamakla birlikte satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticiler de dahildir.
 • MRSL ve RSL’de kimin, ne zaman, nerede ve nasıl eğitim gördüğünü belgeleyen resmi eğitim sistemi bulunur.
 • Kimyasal yönetiminden sorumlu atanmış kişiler MRSL ve RSL (görüşme yoluyla) hakkında bilgilidir

Kısmi Evet

 • Senaryo 1:
  • Kimyasal yönetimi, MRSL ve RSL uyumluluğundan sorumlu atanmış kişiler bulunur, resmi iş tanımıyla tanımlanır, sınırlı kalmamakla birlikte satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticiler de dahildir.
  • MRSL ve RSL eğitimi verildi ancak belgelendirilmedi.
 • Senaryo 2:
  • Resmi iş tanımıyla tanımlanmış kimyasal yönetiminden sorumlu atanmış kişiler bulunur, sınırlı kalmamakla birlikte satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticiler de dahildir.
  • Eğitim verildi ve belgelendi ancak atanan kişi(ler) halen MRSL ve RSL konusunda bilgili değil.

Gerekli Belgeler:

 • İş Tanımları
 • Eğitim kayıtları eğitimin adı, tarihi, konusu, eğitimle ilgili kısa açıklamayı içerir
 • Yönetim veya Anahtar Çalışanlarla (satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan) görüşme/diyalog:
  • Sorumlu kişinin anlayışını kontrol edin
  • MRSL ve RSL arasındaki fark
  • Bazı MRSL parametrelerine örnekler (minimum 5)
  • Belirli parametreler için (rastgele seçilen) farklı MRSL limitleri – bunun anlamı nedir ve nasıl yönetilir
  • Boya maddelerinden türetilmiş temel kısıtlı madde hangisidir. (sadece baskı/boyama tesisleri için)
  • MRSL veya RSL ile ilgili uygunluk bilgilerine nereden ulaşırlar
  • Doğru kullanım için teknik forma bağlı bir reçete kartı örneği sağlayabilirler mi
  • MRSL belgesinin bilgisi, nasıl çalıştığı ve listede yer alan ürünün kullanımının sonuçlarına yönelik anlayışları

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Eğitim Materyallerini ve Günlükleri Gözden Geçirin
 • İş tanımı incelemesi.
 • Atanan tüm kişilerle görüşme yapın.
 • Satın alma, üretim hattı ve teknik yöneticilerin eğitim aldığından emin olun.

Tesisinizde bir RSL test hatası durumunda izlenen bir hata çözüm süreci var mı?

(Not: Tümünün yüklenmesi gerekli değildir, ancak doğrulama esnasında hazır olmaları gerekmektedir) Önerilen yükleme, uygulamanın gösterimi amacıyla aşağıda belirtilenlerin bir kısmını içerebilir: a) Tüm kimyasal maddeler için Teknik Veri/Teknik Özellik formları (TDS); b) Kimyasal maddelerin kullanıldığı proseslerin reçeteleri; c) Tüm kimyasal maddeler için RSL Uygunluk Belgesiyle birlikte satın alınan malzeme listesi ve kimyasal madde tedarikçilerinin güvenli kullanım sınırlarına ilişkin kılavuzu; ç) Tüm ürün Kısıtlı Madde Listeleriyle (RSL’ler) Uyumu sistematik olarak belirleyecek, izleyecek ve doğrulayacak belgelendirilmiş prosedür

Tesisler AFIRM, AAFA veya önemli müşterilerinin RSL(ler)i gibi sektör standartlarını ticari uygulamalarına dahil etmelidirler. RSL gerekliliklerini karşılayan RSL inceleme süreci, teknik veri belgeleri, envanter kanıtlarını ve RSL Uygunluk Belgesi ve/veya ürün test sonuçlarını sağlayarak RSL uygunluğunu doğrulayabilmeniz halinde Evet yanıtını veriniz. 

 

RSL uygunluğunu ispatlayabiliyorsanız, ancak RSL’yi sistematik olarak izlemek için dahili inceleme sürecine sahip değilseniz Kısmi Evet cevabı verin

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Yönetim Politikaları, Prosedürleri ve Taahhütler

 

Bu sorunun amacı nedir?

Tesislerin  AFIRM, AAFA gibi bir endüstri standardını veya önemli müşterilerinin RSL’lerini kendi iş uygulamalarına dahil etmeleri beklenir. Kimyasallar bir süreçte kullanıldığında, istenen RSL sonucuna ulaşmak için Teknik Bilgi Formu (TDS) gerekliliklerinin karşılanması gerekir. RSL süreci yıllık esasta yazılı formda resmi olarak belgelenmeli ve güncellenmelidir.

 

RSL uyumluluğu, ürünün tüketici sağlığı ve güvenliğini koruyacak şekilde üretildiğini, aynı zamanda oluşturulmuş ürünlerin üretildiği veya satıldığı her yargı alanındaki ilgili kimyasal yönetmeliklerine uygunluğunu garanti etmek açısından önemlidir. MRSL uyumlu kimyasallar, RSL malzeme uyumu sonuçlarını karşılamak için teknik şartnamedeki talimatlara göre kullanılmalıdır.

 

Teknik Kılavuz:

Tesiste RSL ve MRSL için Risk Değerlendirmesini içeren eksiksiz bir belge bulunmalı ve kimyasal envantere ve kimyasal tedarikçilerinin sağladığı Teknik Bilgi Formları, Analiz Sertifikası, Uygunluk Sertifikası, Test Raporları vb. ile SDS/MGBF bilgilerine göre hazırlanabilir olmalıdır. Risk değerlendirme belgesi, kimyasalın proses rotası veya kaynağından dolayı kimyasal formülasyonun bileşiminde mevcut olan bileşenleri ve bunların konsantrasyon seviyelerini tanımlamalıdır, ayrıca üretim sürecindeki veya atık su arıtımı sırasındaki olası riskleri değerlendirmelidir.

 

RSL ve/MRSL için referans listeleri şunları içerir:

 • REACH SVHC Seviye 1
 • RoHS
 • Prop 65
 • ZDHC öncelik 11
 • AFIRM
 • AAFA
 • BLUESIGN® Sistemi Madde Listesi
 • Oeko Tex 100
 • ZDHC MRSL (en güncel sürümü)

Diğer Referanslar:

 • ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1.0 (Mayıs 2020) – Bölüm 3, 5 ve 8 
 • Kimyasal tedarikçisinden alınan ürün teknik kılavuz belgeleri

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, RSL uygunluğunu izleyen, güncelleyen ve gösteren inceleme sürecinin açıklandığı yazılı belge sağlayabilir.
 • Proses reçeteleri RSL’ye uyumu sağlamak için her bir Teknik Bilgi Formuna (TDS) göre kimyasal madde kullanımını dikkate almalıdır; yani, proses reçetesindeki kimyasal maddeler, kimyasal madde üreticisinin önerdiği konsantrasyonları aşmamalıdır.
 • Kimyasal envanterindeki tüm kimyasallar yıllık olarak RSL uyumluluğu açısından kontrol edilir.
 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, tüm ilgili kimyasal maddeler için test/analiz sonuçlarıyla desteklenen RSL Uygunluk Belgelerini sağlayabilir.
 • RSL, kimyasal madde tedarikçileri, hammadde tedarikçileri, proses alt yüklenicileri (örn., yıkama, terbiye, baskı) gibi üretim öncesi tedarikçilere resmi olarak bildirilebilir
 • Müşteri gereksinimlerine göre test etme veya fabrikaların kendi risk değerlendirmesine göre bir ürün testi programına sahip olma (prosedür ve sürece odaklanılmalıdır) gibi ürünlerin RSL’ler ile uygunluğunu doğrulamak için prosedür ve süreç
 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, tüm ham maddelerin (iplik, kumaş, vs.) MRSL / RSL ile uyumlu olduğundan emin olmalıdır.

Kısmi Evet

 • Proses reçeteleri RSL’ye uyumu sağlamak için her bir Teknik Bilgi Formuna (TDS) göre kimyasal madde kullanımını dikkate almalıdır; yani, proses reçetesindeki kimyasal maddeler, kimyasal madde üreticisinin önerdiği konsantrasyonları aşmamalıdır.
 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, tüm ilgili kimyasal maddeler için test/analiz sonucunu destekleyen RSL Uygunluk Belgeleri sağlayabilir.
 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, kimyasal satın alma ve işlemede müşterilerin RSL’sinin kullanımıyla ilgili prosedürlere sahiptir, ancak bir RSL uygunluğunu izleyen, güncelleyen ve gösteren yazılı bir belgeye sahip değildir.

Gerekli Belgeler: 

 • Tüm kimyasallar için Teknik Bilgi/Şartname formları (TDS).
 • Kimyasalların kullanıldığo süreçler için reçeteler.
 • Tüm kimyasallar için RSL Uyum Mektubuyla satın alınan malzeme listesi.
 • Kimyasal envanter – Tüm kimyasalların en az yıllık olarak RSL uygunluğu için kapsandığını ve kontrol edildiğini onaylayın, önceki kontrol tarihlerini kontrol edin.

Görüşmede Sorulacak Sorular: 

 • Görüşülen kişiler, temel RSL bilgilerini ve kullanımın reçete kartlarıyla bağlantılı olarak bir Teknik Bilgi Formuna (TDS) göre gerçekleştirilmesi için bir uygunluk kontrolünü nasıl gerçekleştireceklerini gösterir.
 • İlgili çalışanlara (örn., laboratuvar müdürü, üretim müdürü, EHS müdürü, satın alma vb.) tesise farklı müşterilerin RSL’lerinin ve RSL güncellemelerinin nasıl takip edildiğini, RSL’nin nasıl bildirildiğini ve içselleştirildiğini sorun. Dahili paydaşların işlevleri anlayışı açısından uyumluluk kontrolü yapın.

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Tesisin RSL’ler ile birlikte çalıştığını, tesisisin RSL’lerin ve RSL güncellemelerinin kaydını nasıl tuttuğunu ve RSL’nin nasıl bildirildiğini ve içselleştirildiğini kontrol edin.
 • Laboratuvar, kimyasal karışımı gibi uygun alanlarda ilgili kimyasal maddelerin tamamı için Teknik Bilgi Formlarının (TDS) kullanılabilirliği.
 • Kimyasal madde tedarikçileri, hammadde tedarikçileri, proses alt yüklenicileri (örn., yıkama, terbiye, baskı) gibi üretim öncesi tedarikçilerle resmi iletişim takibi
 • İlgili kimyasallar için test/analiz sonucuyla desteklenen RSL Uygunluk Mektuplarının varlığı
 • Tarif kartlarında ve/veya materyallerde kimyasal bileşiminin belirlenmesi için çalışma süreçlerinin görsel olarak gözlenmesi, RSL uygunluğunu garanti etmek için süreç TDS referansını içermelidir. Boya maddeleri ve pigment tarifleri gibi kimyasallar hedeflenen kullanım/süreçlere ve kaçınılması gereken herhangi bir özel kombinasyona göre kimyasal üreticisinin önerdiği konsantrasyonları aşmamaldır.
 • Kimyasal Envanterindeki tüm kimyasallar için RSL uygunluğunun en az yıllık olarak güncellendiği süreci kontrol edin.

Daha fazla bilgi için:

AAFA RSL https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List

Tesisiniz aynısını yapabilmek için kimyasal tedarikçilerine ihtiyaç duyuyor mu?

 

Tesisiniz aynısını yapmak için yıkama ve  basım alt yüklenicilerine ihtiyaç duyuyor mu?

 

Lütfen bu süreçleri tanımlayın

 

(Not: Tümünün yüklenmesi gerekli değildir, ancak doğrulama esnasında hazır olmaları gerekmektedir) Önerilen yükleme, uygulamanın gösterimi amacıyla aşağıda belirtilenlerin bir kısmını içerebilir: a) Kimyasal Envanteri (daha önce yüklenmiş olması halinde atlayın); b) Kimyasal madde inceleme politikası ve proses akışı; c) MRSL uygunluğunu onaylayan belgelerin tümüne sahip olmayan kimyasal maddelerin listesi; ç) Belgelendirmeye sahip olmayan kimyasal maddeler için ilgili belgeleri edinme planı d) Tesis için geçerli MRSL’ler; örneğin, tesisin kendi MRSL’si, müşterilerin MRSL’si veya ZDHC MRSL; e) Kimyasal madde tedarikçilerinin pozitif listeleri (daha önceden yüklenmiş ise atlayın); f) Tesis ve kimyasal madde tedarikçileri ve alt yükleniciler arasındaki MRSL uygunluğuna ilişkin e-posta iletişimi veya iletişim yolu (var ise); g) Kimyasalın adını, veriliş tarihini ve test raporlarını da içerecek şekilde MRSL uygunluk belgesi; ğ) ZDHC Ağ Geçidi – Kimyasal Modülü (ilgili yerlerde ZDHC Performance InCheck) ve izlenen her bir kimyasalın Uygunluk Seviyesini esas alan belgelendirilmiş periyodik görüntüleme prosesi. Daha önceki taramaların tarihli kayıtları ve gelecek taramaların takvimi.

Tesisler MRSL’yi ticari uygulamalarına dahil etmelidir. Etkili bir MRSL programının oluşturulması karmaşık bir süreçtir ve fabrikanızda tamamen uygulanması birkaç yıl sürebilir.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Yönetim Politikaları, Prosedürleri ve Taahhütler

 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soruya yönelik amaçlanan davranış, tesislerin tesis, yükleniciler ve taşeronlarda uyumlu kimyasal satın alımlarını ve kimyasal envanterini sağlamak için kullanılması gereken MRSL’leri anlamasıdır. Süreç yıllık esasta yazılı formda resmi olarak belgelenmeli ve güncellenmelidir. Güçlü endüstri desteğine sahip bir MRSL, ZDHC MRSL olup daha fazla bilgiye buradan bulabilirsiniz: https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0 

 

Tesisler tipik olarak Kısıtlı Madde Listesi’nden (RSL) haberdardır, fakat sektörde son zamanlarda Kısıtlı Madde Listesi’ne ek olarak çevreye uygun kimyasal kullanımını arttırmak üzere Üretimi Kısıtlı Madde Listeleri’ne (MRSL) odaklanmak için değişiklik yapılmıştır. MRSL önemlidir çünkü teknik şartnamelere göre uygun kimyasallar kullanan bir tesis, çeşitli tesis boşaltımları için daha iyi çevresel sonuçlara ve daha tutarlı RSL materyal uyumluluğuna sahiptir. Amaç tüm tesis tedarik değer zinciri (yükleniciler, taşeronlar, üretim öncesi tedarikçiler, vb.) için önemlidir.

 

Teknik Kılavuz:

ZDHC MRSL (en son sürüm), kimyasal tedarik endüstrisi ve büyük perakende markaları için küresele giyim, ayakkabı ve tekstil endüstrisi tarafından tanınan kimyasal MRSL standardıdır. MRSL, tedarik değeri zincirinde baştan aşağı iletilmelidir.

 

MRSL uyumlu olarak değerlendirilen tüm ürünler için, tesiste MRSL’nin bulunduğunu doğrulamak için uygun bir süreç bulunmalıdır.

 

Taşeronları katma süreci, esasen tüm MRSL uygunluklarını ve kimyasal yönetim uygulamalarını karşılamak için tesisin izlemesi gereken aynı süreçleri içeren taşeron seçimi, değerlendirilmesi ve yönetimini içermelidir. Bu nedenle iletişim, kimyasal yönetim uygulamalara göre performansın değerlendirilmesi, tesisin taşeronlara olan yükümlülüğüdür.

 

ZDHC CMS Çerçevesi:

https://uploads-ssl.webflow.com/5c4065f2d6b53e08a1b03de7/5ec4fce8cc2b044b520491d5_ZDHC%20CMS%20Framework_MAY2020.pdf

 

Sözlük:

ZDHC MRSL: ZDHC MRSL, kullanım yasağına tabi olan kimyasal maddelerin bir listesidir (bkz. Kullanım Yasağı, sayfa 2). MRSL, giysi ve ayakkabılarda kullanmak üzere malzemeleri işleyen ve parçaları kesen tesislerde kullanılan kimyasallar için geçerlidir. ZDHC MRSL’de yer alan kimyasallar ham madde üretimi, ıslak işleme, bakım, atık su arıtma, sanitasyon ve haşere kontrolünde kullanılan çözücüleri, temizleyicileri, yapıştırıcıları, boyaları, mürekkepleri, deterjanları, boyaları, renklendiricileri, yardımcı maddeleri, kaplamaları ve terbiye malzemelerini içerir. Kaynak: https://www.roadmaptozero.com/

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tesis vey ana şirketi/şirketler grubu, tesis, alt yükleniciler ve yükleniciler için bir standart olarak mevzuatlara, müşteri MRSL gerekliliklerine veya ZDHC MRSL uygunluğu izleyen, güncelleyen ve gösteren iyi belgelendirilmiş (yazılı) kimyasal madde gözden geçirme sürecini gösterebilir.
 • Kimyasal inceleme süreci MRSL açısından uygundur ve tesisteki fonksiyonlar (yönetim, satın alma, laboratuvar, üretim ekipleri) ve harici partiler (taşeronlar, tedarikçiler, test kurumları vb.) genelinde doğru şekilde yönetilir ve sorumluluklar uygun şekilde atanmışır.
 • Süreç, satın alımdan önce kimyasalların MRSL açısından nasıl incelendiğini/kontrol edildiğini göstermelidir.
 • Kimyasal gözden geçirme süreci/yöntemleri sağlam, yani ZDHC Kimyasal Madde Ağ Geçidi üzerinden periyodik tarama, her bir kimyasala özgü sertifikasyon/Uygunluk Belgesi, iddiayı destekleyen test verileri/raporlarla birlikte veya MRSL uygunluğunu sağlayan Bluesign, vb. sistemlerin benimsenmesi. Uygun olmayan kimyasallar bulunursa, buna göre bir aşamalı olarak durdurma planı geliştirilir. Tarama için ZDHC Ağ Geçidi – Kimyasal Madde Modülü kullanıldığında, tesis taranan her bir kimyasalın Uygunluk Seviyesini takip eder ve izler.
 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, boya ve kimyasal tedarikçilerine tesise sağlanan formülasyonların MRSL ile uyumlu olması gerektiği beklentilerini aktif bir şekilde bildirir.
 • Tesis veya ana kuruluşu/şirket grubu, MRSL uyumu beklentisinin üretim öncesi tedarik tabanına aktif olarak iletildiğini ve yıkama, baskı (uygun olduğu yerde) gibi alt yüklenicilere verilmiş işleme birimleri dahil olmak üzere en az yıllık olarak izlendiğini gösterebilir.
 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, tedarikçilerin MRSL uyumluluğunu aktif bir şekilde sorar ve izler ve Kimyasal Envanter Listesiyle (CIL) karşılaştırarak tarar.

Kısmi Evet

 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, mevzuata, yönetmeliğe veya tesis için geçerli olan müşteri gereksinimlerine göre yasaklı kimyasalla ilişkili politikaları izler.
 • Tesis ve ana şirketi/şirketler grubu, yıllık bazda güncellenen her üretim ve tesiste işleme/ekipman kimyasalları için iddiayı destekleyecek test tarihi/raporu içeren MRSL Uygunluk Belgelerini sağlayabiliyor, ancak resmi (belgeli/yazılı) bir kimyasal inceleme sürecine sahip değildir.
 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, resmi bir kimyasal inceleme sürecine sahiptir, ancak tesisteki fonksiyonlar genelinde doğru şekilde uygulanmamakta ve yönetilmemektedir.
 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu resmi bir kimyasal inceleme sürecine sahiptir, ancak bu süreç kusursuz değildir; örneğin, Uygunluk Belgeleri, iddiaları destekleyecek herhangi bir test raporu/tarihi içermeyen bir beyan/açıklama belgesine sahiptir veya kimyasalları taramak için ZDHC Ağ Geçidi – Kimyasal Madde Modülü kullanılır ancak uygunluk seviyesi takip edilmemektedir ya da uygun olmayan kimyasallar bulunduğunda aşamalı olarak durdurulmalarına yönelik bir plan bulunmamaktadır.
 • Tesis veya ana şirketi/şirketler grubu, boya ve kimyasal tedarikçilerine MRSL uygunluk beklentilerini bildirir, ancak alt yüklenicilere verilen işleme birimlerine (uygun olduğu yerde) bu bildirimi yapmamaktadır
 • Tesis veya ana kuruluşu/şirket grubu, MRSL uyumu beklentisinin yıkama, baskı (uygun olduğu yerde) gibi alt yüklenicilere verilmiş işleme birimlerini de içerecek şekilde üretim öncesi tedarik tabanına iletildiğini, ancak yılda en az bir kez olacak şekilde izlenmediğini (geçerli ise) gösterebilir.

Gerekli Belgeler: 

Gereksinimler için evet ve kısmi evet cevapları verilen bölümlerle uygulanabilirliğe bakın.

 • Kimyasal Madde Envanter Listesi (CIL)
 • Kimyasal inceleme politikası ve süreç akışı
 • Uygun olmayan kimyasallar listesi
 • Uygun olmayan kimyasallar (varsa) için aşamalı durdurma planı
 • MRSL’ler tesis için uygulanabilir, örn., kendi MRSL’si, müşterilerin MRSL’leri veya ZDHC MRSL’si
 • MRSL kontrolleri için ZDHC araçları (InCheck Raporlar, ChemCheck)
 • Kimyasal tedarikçilerinden pozitif listeler
 • Tesis ve kimyasal tedarikçileri ve taşeronları (varsa) arasında, MRSL uyumluluğu ile ilgili e-posta iletişimi veya iletişimin takibi
 • Kimyasal adı, yayınlanma tarihi ve test raporları ile birlikte MRSL’ye uyumluluk mektubu
 • ZDHC Ağ Geçidi – Kimyasal Madde Modülüne uygun (uygun olduğu yerde) ve taranan her bir kimyasalın Uygunluk Seviyesine göre belgelendirilmiş periyodik tarama işlemi. Daha önceki taramaların tarihli kayıtları ve gelecek taramaların takvimi.

Görüşmede Sorulacak Sorular: 

 • Görüşülen kişiler, MRSL hakkında temel bilgi sahibi olduklarını ve bir uyumluluk kontrolünü nasıl yapabileceklerini veya uygun şekilde Uyumluluk Mektubunu nasıl elde edebileceklerini gösterebilirler.
 • MRSL’de yer almayan ürünleri kullanmanın sonuçlarını anlıyorlar mı?

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Kimyasalların veya materyallerin verilen envanter listesine göre kullanımı için birkaç iş sürecinin görsel doğrulaması.
 • MRSL incelemesi ve/veya Uyumluluk Mektubunun kusursuz olduğunu ve periyodik olarak gerçekleştirildiğini (en az yılda bir defa) ve kimyasal satın alma listesi ve envanter ile tutarlı olduğunu belirlemek için kimyasal inceleme sürecini kontrol edin.

Önerilen yüklemeler: a) Tüm izlenebilir bilgileri içeren tarif kartları, kimyasal formül belgeleri ve proses talimatları (uygun olduğu durumlarda) (örneğin kimyasalın adı ve mevcut miktarı); b) Kimyasal envanteri (daha önce yüklenmiş ise atlayın); c) Kimyasal madde karıştırma prosesi kaydı, laboratuvar kayıtları (örneğin, renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı vb.)

Kimyasal izlenebilirliği bir tesisin RSL ve/veya MRSL hatasının kaynağını izleyebilmesi ve tedbir alabilmesi için gereklidir.

Referans: ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1 (Mayıs 2020) – Bölüm 1, 5 ve 8

Lütfen sadece tesisiniz üretimdeki kimyasallar reçetelerini kimyasal envanterine kadar izleyebiliyorsa Evet cevabını verin.

Üretimdeki kimyasal reçetelerinden sadece bazıları kimyasal envantere göre geriye dönük olarak izlenebiliyorsa Kısmi Evet cevabını verin

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Ürün Kalitesi / Bütünlüğü

 

Bu sorunun amacı nedir?

İzlenebilirliğin amacı, üretimde yer alan kimyasal bileşenlerinin “geriye dönük” olarak izlenebilirliğini (bir tamamlanmış ürün seçin, belirli bir tamamlanmış ürünü üretmek için kullanılan kimyasal bileşenlerine kadar izlemenin mümkün olup olmadığına bakın), ve “ileriye dönük” (bir tamamlanmış ürün seçin, belirli bir kimyasalı kullanarak üretilen tüm belirli tamamlanmış ürünleri tanımlamanın mümkün olup olmadığına bakın) olarak izlenebilirliğini belirlemektir.

Bunu yapabilmek, herhangi bir belirli kimyasaldan dolayı ortaya çıkan kalite veya uyum sorunlarının kök sebebini araştırmaya yardımcı olacaktır.

Bir ürünün geri çağrılması gerekiyorsa, kullanılan ilgili kimyasalın da geri çağrılması mümkündür.

Seviye 1’de, kimyasal envantere göre her bir üretim sürecinde kullanılan kimyasalların tesiste izlenebilir olması gerekir. Diğer bir deyişle, tesis şunları takip etmelidir: (1) kimyasallar yerinde mevcut (envantere girmiş); (2) listelenmiş kimyasalları içeren her bir üretim adımında kimyasalın kullanıldığı üretim reçetesi formları Bunlar, kimyasalların tesisinizdeki işlemlerde nasıl ve nerede (hangi süreçlerde) kullanıldığını gösterir ve bu kimyasallar tesis genelinde uygun şekilde belgelenir ve izlenir.

Kimyasalların izlenebilirliği, hangi Kimyasalların ve ne zaman kullanıldığını takip etmek açısından gereklidir, böylece bir tesis RSL kaynağını (Ürün için) ve/veya MRSL kaynağını (sürece giren Kimyasallar için) takip edebilir ve gerekli önlemi alabilir. Tesisinizin kimyasalları takip edebilmesi ve tesisteki tüm süreçlerde kullanılan kimyasalları takip edebilmesi üretim için kullanılan mevcut dokümantasyonun iyi bir koordinasyonuyla başlayabilir ve nihayetinde daha gelişmiş, ayrıntılı bir izleme sağlanır.

 

Bu sorunun odak noktası üretim süreçlerinde, üretim reçetelerine, kimyasal formülasyonlarına ve bir ürün yapmak için kullanılan miktarların belgelenmiş kayıtlarına sahip olmaktır. Bu kayıtlar, tesisin kimyasal envanterinde yer alan bilgiler (yani, kimyasal/formülasyon ticaret adı, lot numarası, MRSL ve RSL uyumluluğu) ve son ürüne kadarki her işlem adımında gerçekten kullanılan kimyasal arasındaki bağlantıyı göstermelidir.

 

Teknik Kılavuz:

Reçete : Ürünü veya malzemeyi yapmak için kullanılan kimyasal formülasyonların ve bunların miktarlarının/bileşiminin bir kaydıdır (örneğin, mavi tişört yapımında kullanılan tüm formülasyonlar)

 

Formülasyon: bir kimyasal tedarikçisinden satın aldığınız kimyasal üründür (örneğin, mavi tişört için bir renklendirici).

 

Madde: formülasyonu oluşturan münferit kimyasallardır (örneğin, bu renklendiricideki bir boya ve 3 bağlayıcı madde).

 

Kimyasal formülasyonları veya “kimyasallar”: Ürün Reçetelerinde listelenen ve tesiste son ürünü/malzemeyi yapmak için üretim süreçlerinde kullanılan münferit kimyasal ürün veya ‘içerikler’. Bu kimyasalların ayrıca tesisin Kimyasal Envanterinde de yer alması gerekir. Bir veya daha fazla kimyasal maddeden yapılmış olan ve kimyasal tedarikçileri tarafından sağlanan kompleks formülasyonlar, boya maddeleri, yardımcı maddeler, terbiye kimyasalları vb. olabilir. Tekstil fabrikaları, münferit kimyasal maddelerin ne olduklarına ilişkin ayrıntılı olmayan “kimyasal formülasyonlara” sahip olabileceklerden dolayı bunun netleştirilmesi önemlidir.

 

Üretim Reçetesi veya “reçete”: Ürünü/Malzemeyi yapmak için kullanılan kimyasalları ve proses koşullarını belgeleyen reçete formudur. Kullanılan gerçek kimyasalların ve süreç koşullarının bir kaydı tüm süreçler için ve üretilen Ürün/Malzeme için tutulmalıdır. “Kimyasal formülasyon gereksinimleri” ve malzeme/ürün şartnamesini karşılayan süreç adımları/parametreleri izlenmelidir. Partiden partiye tutarlı bir şekilde tekrarlanabilirlik için üretim reçetesinin belgelenmesi gerekir.

 

Kimyasal Envanteri: reçete gereksinimlerini “karşılamak” için hazırda bulundurulması ve yenilenmesi gereken bir kimyasal “formülasyon” envanteridir. Reçetede yapılacak herhangi bir değişiklik kaydedilmeli ve envanter gereksinimlerine uygun olmalıdır. Aynı şekilde, envanterdeki herhangi bir değişiklik, reçete gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanılmak üzere onaylanmalıdır. Reçete ve/veya envanterde yapılacak herhangi bir değişiklik kaydedilmeli ve nihai ticari ürün özelliklerinin halen karşılanmasını sağlamak için Üretim ve Kalite Güvencesi Ekiplerine iletilmelidir.

 

Proses Talimatları – tesisteki her süreç başarılı bir şekilde Ürün/Malzeme üretmek için gereken işletme koşullarını ve kontrollerini tanımlayan bir dokümantasyona sahip olmalıdır – tesiste üretilen tüm Ürün/Malzeme için gerçek süreç koşullarının bir kaydı saklı tutulmalıdır.

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Kimyasal kullanımını da kapsayacak şekilde bir ürünün geçtiği tüm süreçler tanımlanır ve ilgili reçete ve her süreçteki parti kartları kullanılabilirdir ve korunur.
 • Kimyasalların kullanıldığı her yerde, reçete kartları, süreç talimatları (uygun oldu yerde) tüm izlenebilir bilgileri, örn., kimyasal adı, lot numarası ve miktarı gibi formülasyon formları dahil edilerek doğru kullanım için yazılı talimatlar bulunmaktadır, bunlarla tesis genelinde kimyasal envanterde geriye dönük olarak bağlantı kurulabilir.
 • Ana üretim süreçleri ve kullanılan her bir kimyasal ve bunların ilgili miktarları dahil edilir ve kontrol parametreleri ve kontrol noktalarını kapsayan süreç talimatları yerine getirilir.
 • Kimyasalların dahil olarak harmanlanması/karıştırılması gerçekleştiğinde süreç belgelenir.
 • Üretimin her adımındaki üretim reçetelerinde listelenen kimyasal maddeler, kimyasal karışım proses kayıtları, laboratuvar kayıtları (örneğin, renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı) dahil olmak üzere ilgili kayıtlara kadar izlenebilmektedir ve kimyasal / formülasyon adı, parti numarası, MRSL ve RSL uygunluğu gibi kimyasal madde bilgileri, kimyasal / formülasyon adı, parti numarası, MRSL ve RSL uygunluğu gibi verilerin yer aldığı kimyasal envanterine kaydedilmektedir (kimyasal envanterine ilişkin beklentiler için ZDHC CIL ve ZDHC CMS Çerçevesi versiyon 1.0 – Bölüm 5’e bakınız).

Kısmi Evet

 • Kimyasal kullanımını da kapsayacak şekilde bir ürünün geçtiği tüm süreçler tanımlanır ve ilgili reçete ve her süreçteki parti kartları kullanılabilirdir ve korunur.
 • Senaryo 1: Kimyasalların kullanıldığı her yerde, reçete kartları, süreç talimatları (uygun oldu yerde) tüm izlenebilir bilgileri, örn., kimyasal adı, lot numarası ve miktarı gibi formülasyon formları dahil edilerek doğru kullanım için yazılı talimatlar bulunmaktadır, bunlarla tesis genelinde kimyasal envanterde geriye dönük olarak bağlantı kurulabilir. Kimyasal envanterinde yer alan bilgiler, eksiktir ve kimyasal envanteri güncel değildir veya kimyasal envanteri güncel değildir (kimyasal envanterine ilişkin beklentiler için ZDHC CIL ve ZDHC CMS Çerçevesi versiyon 1.0 – Bölüm 5’e bakınız).
 • Senaryo 2: Kimyasalların kullanıldığı üretim süreçlerinin/adımlarının sadece bazı kısımlarında (tamamında değil) reçete kartları, süreç ayarlama talimatları (uygun olduğu yerde) ve tüm izlenebilir bilgiler, örn. kimyasal adı, lot numarası ve miktarını içeren formülasyon sayfaları gibi yazılı talimatlar bulunmaktadır ve bunlar kimyasal envanter için geriye dönük olarak bağlanabilir.

Gerekli Belgeler:

 • Kimyasal adı, kullanılabilir miktar ve lot numarası gibi tüm izlenebilir bilgileri içeren reçete kartları, kimyasal formülasyon formları, süreç talimatları (uygun olduğu yerde)
 • Kimyasal envanteri (Kimyasal Envanterine ilişkin beklentiler için ZDHC CIL ve ZDHC CMS Çerçevesi versiyon 1.0 – Bölüm 5’e bakınız).
 • Kimyasal karıştırma süreci kayıtları, laboratuvar kayıtları (örneğin renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı, vb.)

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Yöneticiler/işçiler, MRSL uyumluluk envanterine geriye dönük olarak izlenebilir bir sistemin belgelendiğini gösterebilirler.
 • İşçiler içeriği anlar ve bir süreç reçetesi için, özellikle yıkama, baskı veya uygun olduğu yerde terbiye için önemli içeriği bilirler.

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Halen üretim hattında bulunan 1-2 ürünün rastgele kontrolünü gerçekleştirin ve ürünün gireceği boyama, baskı, yıkama, terbiye vb. süreçlerden hangilerinin kimyasalların kullanımını içereceğini tespit edin. Tanımlanan her süreçte ilgili reçete ve parti kartlarını kontrol edin.
 • Kimyasal karıştırma alanına (“mutfak”), kimyasal laboratuvarına (uygun olduğu yerde) ve kimyasal depolama alanlarına (geçici depolama alanı/depo) ve ardından kimyasal envanterine kadar takip etmek için her süreçte tanımlanmış reçete/parti kartlarından rastgele 3-4 kimyasal seçin.
 • Süreçlerde ve kimyasal envanterinde kullanılan kimyasallar arasında bağlantı kurulduğunu ve doğru şekilde belgelendiğini kontrol edin.
 • Kayıtların incelenmesi: süreç/üretim kayıtları, örn., reçete kartları, kimyasal formülasyon formları, süreç talimatları (uygun olduğu yerde) tüm izlenebilir bilgileri içerir örn., kimyasalın adı, miktarı ve lot numarası. Kimyasal karıştırma süreci günlüğü, laboratuvar kayıtlarını (örneğin renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı, vb.) bilgilerin tutarlılığı açısından kontrol edin. Bilgileri kimyasal envanteriyle çapraz karşılaştırın (kimyasal envanterine ilişkin beklentiler için ZDHC CIL ve ZDHC CMS Çerçevesi versiyon 1.0 – Bölüm 5’e bakınız).

Kimyasal Yönetimi – Seviye 2

Sorular

Önerilen yükleme: Seviye 1 gerekliliklerinin eksiksiz yerine getirilmesi için belgelendirilmiş plan. Bu plan aşağıdakileri içermelidir: a) Hangi sorular tamamen yerine getirilmemiştir, neden; b) Yerine getirilmeyen sorular için koşulları yerine getirmeye yönelik hedeflenmiş tarih ve sorumlu kişiler.

Sağlam bir kimyasal yönetim programı için Seviye 1 gereksinimlerinin tamamını karşılamak tesislerin yıllarını alabilir.   Eğer Düzey 1 koşullarının tamamen yerine getirilmesi için bir planınız bulunuyor ise, lütfen buraya yükleyin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: tümü

 

Bu sorunun amacı nedir?

Nispeten az sayıda tesisin Seviye 1 kimyasal yönetim kriterlerinin tamamını karşılaması beklendiğin göz önüne alınarak, Seviye 2 sorularının hedeflendiği birçok önemli davranış minimum mevzuat ve endüstri beklentilerine (Seviye 1) artan bir şekilde ulaşmayı amaçlayan mevcut kimyasal yönetim uygulamalarını geliştirme planının geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

 

Bu soru, mevcut kimyasal yönetim sistemini iyileştirmek için tesislerin bir eylem planı geliştirme kapasitesine erişmeyi amaçlıyor.

 

Teknik Kılavuz: 

Etkin bir kimyasal yönetim programının temeli, kimyasal maddelerin tüm kullanım süreleri boyunca doğru bir şekilde yönetilmelerine ilişkin politikaların ve prosedürlerin oluşturulmasına bağlıdır. Yaşam döngüsündeki her bir kademe için yasal ve diğer gereklilikleri, sorumlu kişileri ve uygun iş uygulamalarını ve kontrollerini tanımlayan politikalar ve prosedürler geliştirilmelidir. Kimyasal madde yönetim programı, sürekli iyileştirme taahhüdü ile tutarlıdır. Kimyasal madde yönetimi performansının tamamında sürekli gelişimi sürdürebilmek için dahili / harici kimyasal madde yönetimi değerlendirmesi vasıtasıyla düzeltici eylemler / bulgular üzerinde çalışmak büyük öneme sahiptir.

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet:

Gerekli Belgeler:

 • Seviye 1’deki her sorunun tüm şartları yerine getirmek için belgelenmiş plan
 • Belgelenen plan evet cevabıyla hangi soruların ve neden başarılmadığını içermelidir
 • Belgelenmiş plan, karşılanmayan sorular için evet cevaplarına ulaşmak amacıyla sorumlu kişileri ve hedeflenen tarihi içermelidir

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Yönetim ve anahtar çalışanlar, planı biliyor ve kimyasal madde yönetimi bölümündeki seviye 1 sorularına evet cevabı vermek için çeşitli adımlardan bahsedebiliyorlar

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Plan 2-3 maddelerinde belirtikleri eylemleri uyguladıklarından emin olmak için tesisin sizi plan boyunca gezdirmelerini sağlayın.
 • Eylem planını destekleyen herhangi bir ekipmanın/kaydın fotoğrafını çekin

Önerilen yükleme: a) Sorumlulukları ve eylem için zaman çerçevesini gösteren aksiyon planıyla birlikte tehlikeli kimyasal(lar) listesi; b) Devam etme veya reddetme kararlarını içeren laboratuvar veya pilot tesis belgelerindeki alternatif kimyasal deneyler.

Tehlikeli kimyasalların bulunması RSL veya MRSL’yi ihlal ettiğiniz anlamına gelmez; tesisinizde sahada izin verilen Tehlikeli kimyasallar olabilir fakat bunların uygun şekilde taşınmaları ve sonuç olarak aşamalı şekilde devre dışı bırakılmaları gerekir.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasallar ve Proses Yeniliği

 

Bu sorunun amacı nedir?

Hedefler, atanmış sorumluluklar ve eylem için bir zaman çizelgesiyle bir eylem planının kasıtlı olarak uygulanmasıyla tehlikeli kimyasalların kaldırılması.

 

Bu soru, tesisleri tehlikeleri tanımlamada daha proaktif olmaya ve tehlikeleri, MRSL veya RSL’de kısıtlananın ötesinde azaltmak için çabalamaya teşvik etmektedir. Bu soru, tesislerin detaylı tehlike değerlendirmeleri yapmak için kurum içi uzmanlığa sahip olmasını gerektirmez. Fabrikalar, rehberlik ile listelere güvenerek tehlike uygulama planlarına sahip olabilir. Buna, RSL/MRSL/mevzuata göre uyumsuzlukları ele alma planlarının uygulanması dahil değildir – bunlar Seviye 1’de ele alınmıştır.

 

Örneğin, bir tesisin bir sektöre veya markaya özgü MRSL/RSL’yi takip etmesi halinde bu tesis, takip ettikleri listede bulunmayan, ancak ZDHC MRSL veya SIN LIST gibi aday listesinde belirtilen diğer maddeleri aşamalı olarak azaltmayı proaktif olarak gözetebilir. Bu maddeleri başka sektör listelerinde bulabilirler ve takip ettikleri MRSL/RSL’de kısıtlanmadan önce bu maddeleri yavaş yavaş üretimden kaldırmak için çalışmaya başlayabilirler. Üretimden kaldırılan bu maddelerin alternatifleri için tesis, ZDHC Ağ Geçidi gibi mevcut sektör veri tabanlarında veya diğer markaya özel kaynaklarda tanımlanmış kimyasal madde ürünlerini araştırabilir.

 

Kapsam içi: Tüm üretim kimyasalları, kesim ve dikiş işlemi için ürün üzerindeki kimyasallara odaklanma (en önemli davranış ürün üzerindeki etkidir – önceden taranmış kimyasallar listesini kullanarak ilerlenmesi gerekir)

Kapsam dışı: Temizleyiciler, soğutma kulesi/kazan gibi yerlerde kullanılan kimyasal maddeler gibi ürüne odaklanmayan kimyasal maddeler.

 

Teknik Kılavuz:

Tesis, RSL veya MRSL’de ele alınmayan tehlikeli kimyasalları da belirtmeli ve aynı zamanda bu listelerin dışındaki kimyasal maddeleri de dikkate almalıdır. MRSL ve RSL’de belirtilenlerin dışındaki tehlikeli maddeleri ve/veya kimyasalları tanımlayan referans listeleri ve araçlar, aşağıda belirtilenleri içermekte olup bunlarla sınırlı değildir:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Uygulama planı amaçları, hedefleri, eylem planını ve gerçekleştirilen eylemleri içerir.
 • Tesis, tehlikeli kimyasalları veya MRSL maddelerini içeren veya içerme ihtimali bulunan kimyasalların listesini tanımladı
 • Atanmış sorumluluklar ve eylem için bir zaman çizelgesiyle birlikte bir eylem planına sahip tehlikeli kimyasal(lar) listesi. Eylem planı şunları içermelidir:
  • kimyasalın adı;
  • içerilen tehlikeli madde;
  • bir maddenin yoğunluğunu, sıklığını, süresini ve bir maddeye maruz kalma yolunu kapsayacak şekilde maruz kalma değerlendirmesi;
  • bu tür kimyasalın kullanımını aşamalı olarak durdurmak için eylem öğeleri ve ilgili zaman çizelgeleri;
  • kullanılacak alternatif/ikame kimyasallar listesi;
  • aşamalı durdurmanın tamamlanma zamanı;
  • alternatifler ve bunların performansı için izleme prosedürü.

Kısmi Evet

 • Eylem kontrol listeleriyle uygulama planı var, ancak stratejiye göre yedeklenmemiş (amaçlar, hedefler, plan vb.)
 • Aktif liste yok; alternatif denemeler için laboratuvar/pilot üretim kayıtları mevcuttur.

Sadece tesis takımlarında ve/veya operasyonlarda kimyasal kullanan tesis:

Evet

 • Uygulama planı amaçları, hedefleri, eylem planını ve gerçekleştirilen eylemleri içerir.
 • Atanmış sorumluluklar ve eylem için bir zaman çizelgesiyle birlikte bir eylem planına sahip tehlikeli kimyasal(lar) listesi.

Kısmi Evet

 • Eylem kontrol listeleriyle uygulama planı var, ancak stratejiye göre yedeklenmemiş (amaçlar, hedefler, plan vb.)
 • Aktif liste yok; alternatif denemeler için laboratuvar/pilot üretim kayıtları mevcuttur.

Gerekli Belgeler:

 • Atanmış sorumluluklar ve eylem için bir zaman çizelgesiyle birlikte bir eylem planına sahip tehlikeli kimyasal(lar) listesi.
 • Devam etme veya reddetme kararıyla laboratuvarda veya pilot tesis belgelerindeki alternatif kimyasal denemeleri

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Üst Düzey Yönetim, EHS Müdürü, Kimyasal Müdürü ve/veya sorumlu kişi(ler)

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Aktif planın veya alternatif kimyasal değerlendirme sürecinin incelenmesi, örn., laboratuvar, pilot tesis belgeleri

(Not: Tümünün yüklenmesi gerekli değildir, ancak doğrulama esnasında hazır olmaları gerekmektedir) Önerilen yükleme, uygulamanın gösterimi amacıyla aşağıda belirtilenlerin bir kısmını içerebilir: a) Pozitif listeye erişimin gösterilmesi (örnek: BLUESIGN® bluefinder lisansı); b) Kimyasal formülleri ve ilgili kimyasal madde tedarikçisini gösteren kimyasal madde envanteri; pozitif listeden tedarik edilen kimyasal maddeler, Kimyasal madde envanterinde tespit edilmelidir (daha önceden yüklenmiş ise atlayın); c) Satın alma destek belgeleri; ç) Kimyasal maddelerin pozitif listelerden tedarik edildiğini destekleyen satın alma sözleşmesi dili; d) Dahili ve harici sorumlulukları belirlemek için proses belgelendirilmesi

Üretimde kimyasal maddeler kullanan tesisler için: 

Sadece kimyasal envanterdeki kimyasal formüllerinin %50’den fazlasının (hacim yerine kimyasal madde sayısına göre %) ZDHC Kimyasal Madde Ağ Geçidi, BLUESIGN®, GOTS, ve/veya OEKO-TEX® Eco Passport gibi pozitif listeden alınmış olması halinde Evet cevabı verin.

 

Envanterinizin %50’sinden daha azını oluşturan, pozitifler listesinde yer alan kimyasallara sahipseniz Kısmi Evet cevabı verin

 

Üretimde kimyasal maddeler kullanmayan tesisler için: 

Sadece kimyasal envanterindeki kimyasal formüllerin %10’dan fazlasının (%, kimyasalların hacminden ziyade sayısına dayalıdır) ZDHC MRSL Seviye 3, BLUESIGN®, GOTS ve/veya OEKO-TEX® C2C onaylı, Chem iQ taraması onaylı kimyasallar ve benzerleri gibi pozitif listeden alınmış ise Evet yanıtı verin

 

Envanterinizin %10’undan daha azını oluşturan, pozitifler listesinde yer alan kimyasallara sahipseniz Kısmi Evet cevabını verin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Seçimi, Temin ve Satın Alma Uygulamaları

 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soru, insanlara ve çevremize daha fazla tehlike oluşturan kimyasalı daha az tehlike ve risk içeren kimyasalla değiştirmek isteyen üreticileri ödüllendirmek amacındadır. Bu programlar genellikle düzenleyici risk üzerinde yoğunlaşan MRSL’ler ve RSL’ler’in alanını aşar.

 

Tehlikeli kimyasalların değiştirilmesi, çevre, çalışanlar, tüketiciler ve kamu sağlığı açısından riskleri azaltacak temel bir önlemdir. Pozitif ikameleri tanımlamak için bazı marka odaklı ve üçüncü parti programlar mevcuttur. Güvenilir pozitif listelerden elde edilen kimyasal formülasyonlarını satın almak, satın alınan kimyasalların tehlikeli madde  içermemesini sağlamak için uygun maliyetli bir yaklaşımdır. Bu ikame maddelere yönelik talep ve bir bütün olarak yeşil kimya inovasyonu, tekstil ve ayakkabı endüstrisinin sürdürülebilirlik performansının genel olarak iyileştirilmesi için önemli bir tetikleyicidir.

 

Teknik Kılavuz:

Pozitif listelerin, tehlikeli maddeleri tanımlamak için spesifik formülasyonun taranmasıyla geliştirildiğine dikkat edilmesi gerekir. Pozitif listeler, formülasyonda kullanılan kimyasalların bileşiminin değerlendirmesini ve bu kimyasalları üreten tesislerdeki kalite süreçlerinin değerlendirmesini dikkate almalıdır. Bu ikinci unsur, kimyasal formülasyonun bileşiminin zaman içinde tutarlı olmasını ve istenmeyen kirlilik bulma riskinin sınırlı olmasını sağlamak açısından önemlidir. SDS’lerdeki ayrıntı düzeyleri genellikle bir RSL veya bir MRSL ile uygun olmayan kaynaklar olan yabancı maddeleri veya kasıtsız olarak eklenen maddeleri tanımlamadığı için Güvenlik Bilgi Formlarında bulunan kimyasal karışımının birleşimiyle ilgili ilgiler (yalnızca) pozitif listeleri için kullanılmamalıdır.

 

Düşünülmesi gereken bazı pozitif listeler şunlardır:

Referanslar:

 • BLUESIGN® bluefinder (bluesign® onaylı tüm kimyasallar bir pozitif listenin parçası olarak değerlendirilebilir – buna hem mavi hem de gri sınıflı kimyasallar dahildir.)
 • ZDHC MRSL Seviye 3 (üretim yönetimi ile)
 • Toksin değerlendirmesi içeren eksiksiz malzeme açıklaması
 • Müşteri tedarikçi MRSL’si / ChemiQ taramasına sahip kimyasallar için pozitif liste.
 • Tesis tarafından belgelenecek diğer öğeler

Not: Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstilleri Araç Setine verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Öncelikli Kimyasal Yönetimi Anahtar Performans Göstergesi yanıt verenlere öncelikli kimyasalları bilgisini sorar. Tesis verileri, TSC’nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir.

Daha fazla bilgi için:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet:

 • Bir pozitif listeden elde edilen kimyasal envanterindeki kimyasal formülasyonlarının %10’undan fazlasını oluşturmadığının ispatı gösterilmiştir (hacme göre değil, kimyasalların sayısına göre %)
 • ZDHC Ağ Geçidi – Kimyasal Madde Modülü, bluesign®, GOTS, OekoTex gibi tercih edilen kimyasalların tedariki.

Kısmi Evet

 • Pozitif listesinden elde edilen kimyasal envanterindeki kimyasal formülasyonları kimyasal envanterinin %10’undan daha azını temsil eder (hacme göre değil, kimyasalların sayısına göre %)

Sadece tesis takımlarında ve/veya operasyonlarda kimyasal kullanan tesisler :

Evet

 • Bir pozitif listeden elde edilen kimyasal envanterindeki kimyasal formülasyonlarının %10’undan fazlasını oluşturmadığının ispatı gösterilmiştir (hacme göre değil, kimyasalların sayısına göre %)

Kısmi Evet

 • Pozitif listesinden elde edilen kimyasal envanterindeki kimyasal formülasyonları kimyasal envanterinin %10’undan daha azını temsil eder (hacme göre değil, kimyasalların sayısına göre %)

Gerekli Belgeler:

 • Bir pozitif listeye erişimi gösterin (örnek: bluesign® bluefinder lisansı)
 • Kimyasal formülasyonları ve ilgili kimyasal tedarikçisini listeleyen kimyasal envanteri. Bir pozitif listeden edinilen kimyasallar kimyasal envanterinde tanımlanmalıdır
 • Satın almayı destekleyici belgeler
 • Poziif listelerden kimyasallar edinmeyi destekleyici satın alma sözleşme dili
 • İç ve dış sorumlulukları tanımlamak için süreç dokümantasyonu

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Üst Düzey Yönetim, Kimyasal Müdürü, Satın Alma Müdürü

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Gerçek listeyi ve uygulamayı inceleyin 
 • Rastgele satın alım ve reçeteleri seçilen kimyasalların (en az 2) pozitif listesiyle karşılaştırarak doğrulayın

Kimyasal Yönetimi – Seviye 3

Sorular

Geçerli olanları seçin:

 • Üretim süreçlerinde kullanılan tüm kimyasallar
 • Aletli işleme/ekipmanda kullanılan tüm kimyasallar (yağlama maddeleri ve gres yağı)
 • Tesisi işletmek ve bakımında kullanılan tüm kimyasallar

Yükleme: a) Kimyasallar için önceliklendirilmiş alternatifler listesi; b) MSRL/RSL, dikkat edilecek maddeler listesi/aday listesi, REACH SVHC Listesi (daha önce yüklendiyse bu maddeyi atlayın); c) Tesis, müşteriler ve kimyasal tedarikçileri arasında alternatiflere ilişkin yapılan işbirliği toplantıların tutanakları.

Tedarik zinciri ortaklarının alternatifler konusunda birlikte çalışması ürün hatası veya uyumsuzluk ile sonuçlanan bir yanlış değişikliği önlemek amacıyla kritik öneme sahiptir.

 

Eğer tüm kimyasal kategorileri için alternatifler konusunda işbirliği yapıyorsanız, Tam Puan verilmektedir.

 

Bazı kimyasal madde kategorileri alternatifleri önceliklendirmeniz halinde Kısmi Puan verilmektedir.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Seçimi, Temin ve Satın Alma Uygulamaları

 

Bu sorunun amacı nedir?

Bir alternatifler listesine öncelik vermek için işbirliği yapın. Bu soru, ilgilenilen veya kısıtlı olan maddeler için alternatifleri tanımlamak amacıyla markalar ve kimyasal tedarikçileriyle birlikte çalışan tesisleri ödüllendirmek amacındadır. Tedarik zinciri ortaklarının alternatifler konusunda birlikte çalışması ürün hatası veya uyumsuzluk ile sonuçlanan bir yanlış değişikliği önlemek amacıyla kritik öneme sahiptir.

 

Öncelik belirlemek için, yapılacak önemli analizler şunlardır: a) toksisite kriterleri ve b) yaşam döngüsü değerlendirmesi – gelecek sorular. Burada gösterilecek davranış, işbirliği içerisinde önceliklendirme taahhütüdür.

 

Tehlikeli maddelerin kimyasal yönetimi karmaşık ve zor bir süreçtir. İlgili maddeler üzerinde daha fazla işbirliği yapılması daha iyi önceliklendirme, müşteri memnuniyeti ve endüstrinin gelişmesini sağlar.

 

Teknik Kılavuz:

Tehlikeli maddeler de dahil olmak üzere kimyasalların kullanımına alternatifler geliştirmek için çeşitli şekillerde işbirliği yapılabilir. Bu kriterler, işbirliğinden güçlendirerek tesislerin tehlikeli maddelerin ikamesini sahiplenebilme kabiliyetini ölçer.

 

Referans: ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1 (Mayıs 2020) – Bölüm 3

 • Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstilleri Araç Setine verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Öncelikli Kimyasal Yönetimi Anahtar Performans Göstergesi yanıt verenlere öncelikli kimyasalları bilgisini sorar. Tesis verileri, TSC’nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir

Tesisler yeni ürün geliştirmek için olası çözümlere veya uygulama geliştirmeyle zehirli kimyasalların ikamelerine ulaşmak böylece toplum ve endüstrinin faydalanmasını sağlamak için (örn., plazma teknikleri ve enerji etkin kimyasallar vb. ile DWR terbiye uygulaması) tedarikçiler, markalar ve araştırma enstitüleriyle işbirliği içerisine girmeleri halinde bu fikir güçlendirilebilir.

 

Bu Nasıl Doğrulanacak: 

Bir kimyasal için önceliklendirilmiş alternatifler listesi oluşturulması beklenmektedir.

 

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tesis, kimyasal alternatifler, ilgili maddeler ve/veya Kısıtlı Madde Listeleri ile ilgili bir işbirliği sürecine sahiptir. Şeffaf ve belgelenmiştir ve aşağıdakileri içerir:
  • Üretim süreçlerinde kullanılan tüm kimyasallar
  • Aletli işleme/ekipmanda kullanılan tüm kimyasallar (yağlama maddeleri ve gres yağı)
  • Tesisi işletmede ve bakımında kullanılan tüm kimyasallar.
 • Tesis, şeffaf, bilime dayalı, basit ve makul bir sistem vasıtasıyla kimyasal maddeleri ve/veya kimyasal ürünleri değerlendiren önceliklendirilmiş alternatifler listesine sahiptir.

Kısmi Evet

 • Tesis, kimyasal alternatifler, ilgili maddeler ve/veya Kısıtlı Madde Listeleri ile ilgili bir işbirliği sürecine sahiptir. Şeffaf ve belgelendirilmiştir ancak üretim, işleme ve bakım kimyasallarında kullanılan kimyasalların tümünü içermemektedir.

Gerekli Belgeler:

 • Kimyasallar için öncelikli alternatifler listesi
 • MRSL/RSL, dikkat edilecek maddeler listesi/aday listesi, REACH SVHC Listesi
 • Alternatiflerle ilgili olarak tesis, müşteriler ve kimyasal tedarikçileri arasında gerçekleştirilen işbirlikçi toplantının tutanakları

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Üst Düzey Yönetim bölgesel/küresel kimyasal gereksinimleriyle ilgili olarak müşteriler ve kimyasal tedarikçileriyle işbirliği için süreci açıklayabilir
 • Yönetim ve Anahtar Çalışanların kimyasallar için öncelikli alternatifler listesinin güncellendiğinden haberdar olmalarını sağlayın

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Kimyasallar için öncelikli alternatifler listesini inceleyin
 • MRSL/RSL, dikkat edilecek maddeler listesi/aday listesi, REACH SVHC Listesini inceleyin
 • Alternatiflerle ilgili olarak tesis, müşteriler ve kimyasal tedarikçileri arasında gerçekleştirilen işbirlikçi toplantının tutanaklarını inceleyin

Önerilen Yükleme: a) Tehlikeli Kimyasallar değerlendirme raporu, örneğin Screened Chemistry veya Cradle2Cradle değerlendirmesi; b) Tesisin alternatifleri tehlike kriterine göre değerlendirdiğinin kanıtı.

Lütfen eğer tesiste tehlikeli kimyasal değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ise ve bu bilgileri, tedbirleri önceliklendirmek ve daha güvenli alternatiflere yönelik kimyasal kullanımını teşvik etmek için kullanıyorsanız Evet cevabı verin. Değerlendirme tehlikeli madde ile ilişkili tehlike değerlendirmesi ve maruz kalma değerlendirmesi içermelidir.

 

Değerlendirme gerçekleştirmeniz, ancak aksiyon almamanız halinde Kısmi Evet yanıtını verin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Ürün Kalitesi / Bütünlüğü

 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soruda belirtilen alternatif süreç, tesis tarafından kullandıkları kimyasal ürünleri tehlikelerine göre tanımlamak ve ardından bu bilgiyi, bu tehlikeli kimyasalı azaltmak, ikame etmek veya en sonunda kullanımdan kaldırmak için dikkatli karar vermek amacıyla kullanmak üzere uyguladıkları bir süreçtir. Seviye 2’deki gibi listelerin dışındaki tehlikeleri tanımlamayabilmek için teknik bilgi gerekir. Bu yapılmışsa, mevcut veya önerilen kimyasalların değiştirilmesi niyetiyle yapılmıştır. Tesisler, alternatiflerin değerlendirmesi kapsamında bu davranış için ödüllendirilmelidir. Tanımlanan tehlikeli madde kullanımını yasaklama ya da ikamesini kullanma tercihi ilgili tehlikeyle bu maddeye potansiyel maruz kalma tahminini birleştirerek yapılmalıdır. Maruz kalmayı yok saymak, yanlış yönlendirilmiş ürün gözetim çabalarına neden olan ürün riskinin çok yanlış tahminlerine neden olabilir. Senaryoların maddenin kullanımına bağlı olduğu durumlarda, senaryoların değerlendirilmesi yoluyla maruz kalma tahminini tartışacağız. 

Bu, son kullanımı ilgilendiren (örn. çocuk ürünleri, cilde yakın, cilde maruz kalmadan dış katman vb.) maruz kalma riski sınıflandırmasını (örn. BLUESIGN® Seviyeleri 1, 2, 3) belirlemeye yardımcı olur. Bu, bir tedarikçinin hangi formülasyonun son kullanımdaki fonksiyonel gereklilikleri ve kimyasal maruz kalma riskini en şekilde destekleyebileceğini seçmesine yardımcı olur.

Teknik Kılavuz:

Kimyasal tehlike değerlendirmesi, hem tüketici baskısı hem de düzenleyici gereksinimlerine yanıt olarak perakendeciler, markalar ve malzeme tedarikçileri tarafından daha güvenli alternatiflerle olası değiştirmeye yönelik artan talepler için kimyasal maddeleri tanılama ve önceliklendirmede kullanılır.

 

Tehlikeli kimyasallar, kendiliğinden tehlikeli özellikler gösteren kimyasallardır – kalıcı, biyo-birikimli ve toksiktir (PBT); çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vPvB); kanserojen, mutajenik ve üreme için toksiktir (CMR); endokrin bozucular (ED); veya eşdeğer endişe kaynağı olan kimyasallar – yalnızca diğer yargı bölgelerinde düzenlenmiş veya kısıtlanmış olanlar değil.

 

Referans: ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1 (Mayıs 2020) – Bölüm 3

 

Bir tehlike değerlendirmesi yapmanın yararları şunlardır:

 • Bu yaklaşım mevcut kimyasal maddeler için alternatifleri değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla kullanılabilir. Burada amaç, doğal olarak daha az tehlikeli alternatif kimyasalları tanımlamak, böylece insan sağlığı ve çevre için riski artırabilecek ikameleri engellemektir.
 • Yaklaşım, bilgi teknolojisi araçlarına uyarlanabildiğinden dolayı çok sayıda kimyasal nispeten kısa sürede taranabilir ve kimyasalların ve materyallerin daha kapsamlı bir profillemesi için rehberlik sağlar.
 • Yaklaşım birden fazla sanayi sektörüne kolayca adapte edilebilir ve kimyasal tehlikeleri değerlendirmek için bilimsel bir yaklaşım sunar, böylece daha az tehlikeli alternatifler saptanabilir.

Referans: Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstil Alet Takımına verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Öncelikli Kimyasal Yönetimi Anahtar Performans Göstergesi yanıt verenlere öncelikli kimyasalları bilgisini sorar. Tesis verileri, TSC’nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir.

 

Sözlük:

Tehlikeli kimyasallar: Tehlikeli kimyasallar, kendiliğinden tehlikeli özellikler gösteren kimyasallardır – kalıcı, biyo-birikimli ve toksiktir (PBT); çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vPvB); kanserojen, mutajenik ve üreme için toksiktir (CMR); endokrin bozucular (ED); veya eşdeğer endişe kaynağı olan kimyasallar – yalnızca diğer yargı bölgelerinde düzenlenmiş veya kısıtlanmış olanlar değil.

Kimyasal tehlike değerlendirmesine başlamak için lütfen bu kılavuzu indirin: https://outdoorindustry.org/wp-content/uploads/2015/05/Haz_Assessment-2.pdf

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Rehberlik: Beklenti, alternatifleri tehlike kriterlerine göre değerlendirdiğinizin bir kanıtıdır.

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tesiste tehlikeli kimyasal değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ve tesis bu bilgileri daha güvenli alternatiflere yönelik net uygulamalarla önceliklendirmek ve bir eylem planı oluşturmak için kullanıyor. Değerlendirme tehlikeli madde ile ilişkili tehlike değerlendirmesi ve maruz kalma değerlendirmesi içerecektir.

Kısmi Evet

 • Tesiste bir tehlikeli kimyasal değerlendirmesi gerçekleştirilmiş, ancak müteakip eylemleri önceliklendirmek için başka eylemler gerçekleştirilmemiş.

 Sadece tesis takımlarında ve/veya operasyonlarda kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tesiste tehlikeli kimyasal değerlendirmesi gerçekleştirilmiş ve tesis bu bilgileri önceliklendirmek, bir eylem planı oluşturmak ve daha güvenli alternatiflere yönelik kimyasal kullanımını teşvik etmek için kullanıyor. Değerlendirme tehlikeli madde ile ilişkili tehlike değerlendirmesi ve maruz kalma değerlendirmesi içerecektir.

Kısmi Evet

 • Tesiste bir tehlikeli kimyasal değerlendirmesi gerçekleştirilmiş, ancak müteakip eylemleri önceliklendirmek için başka eylemler gerçekleştirilmemiş.

Gerekli Belgeler:

 • Tehlikeli Kimyasallar değerlendirme raporu
 • Tesisin alternatifleri tehlike kriterine göre değerlendirdiğinin kanıtı.

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Anahtar Çalışanlar, önceliklendirme ve eylem için bu bilgileri nasıl kullanacaklarını anlıyorlar ve daha güvenli alternatiflere yönelik kimyasal kullanımını teşvik ediyorlar mı?

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Tehlikeli Kimyasallar raporunu inceleyin.
 • Tesisin tehlike kriterlerine karşı alternatifleri değerlendirdiği kanıtları inceleyin

Önerilen Yükleme (geçerli ise): a) BLUESIGN® BlueXpert değerlendirmesi; b) Yaşam Döngüsü Değerlendirme çalışmaları; c) Su, enerji, atık vb. için belgelendirilmiş ölçütler; ç) Üçüncü taraf değerlendirmeleri; d) MFCA (Malzeme Akışı Maliyet Muhasebesi)

Tesisinizin kullanılan kimyasallar, üretim süreçleri ve makineleri bir üretim adımı ile ilişkili enerji ve su tüketimini azaltmak için optimum hale getirmesi gerekir. Bunun bir örneği boyama süreci sırasında su tüketimini azaltmak için farklı boya maddelerini seçmek olabilir.

Bu soru, 18. soruda belirtilen tehlikeli özelliklere dayalı kimyasal değerlendirmesinin aksine diğer kaynak tüketimi veya üretimine (su, enerji ve atık gibi) odaklanır.

 

Fabrikanızda kimyasalların değiştirilmesinin çevresel etkilerini (örneğin su kullanımı, enerji kullanımı, su, atık su ve bertaraf üzerindeki etkiler) değerlendirmiş olmanız halinde Evet cevabı verin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasallar ve Proses Yeniliği

 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu eylem, sadece kimyasal yönetiminin ötesine geçmektedir ve tesis içerisinde ve dışında bir ürün yaşam döngüsüne yönelik daha kapsayıcı bir sürdürülebilrilik yaklaşımıdır, örn. su kullanımı, enerji kullanımı, atık, atık su, imha vb.

 

Ürünün ve kimyasal yaşam döngüsü incelemelerinin amacı ürünün ve kimyasalın çevresel ayak izini desteklemektir. Geliştirme ve ölçüm konularında yardımcı olabilecek yaşam döngüsü metriklerini sağlayacak çerçeveler mevcuttur. Üretim sürecinin etkinliği, üretim süreci ve makinelerle birlikte kimyasal kullanımının optimizasyonuna büyük ölçüde bağldıır. Bu üç unsurun optimizasyonu, kullanılan kimyasalların miktarını azaltarak, süreçle ilgili enerji ve su tüketimini azaltarak ve bu nedenle sistemin yaşam döngüsü etkilerini önemli ölçüde azaltarak önemli tasarruflar oluşturabilir.

 

Teknik Kılavuz:

Daha fazla bilgi için:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

Gerekli Belgeler:

 • BLUESIGN® BlueXpert değerlendirmesi
 • PLCA/LCA çalışmaları
 • Su, enerji, atık vb. için belgelendirilmiş metrikler
 • MFCA (Malzeme Akışı Maliyet Muhasebesi)
 • 3. Taraf değerlendirmeleri

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Üst Düzey Yönetim, Çevre Görevlisi

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Stratejilerin uygulanması için tesisi inceleyin

Önerilen Yükleme: a) Seri sayısı, tarihler ve üretim miktarı dahil ürün seri kartı; b) Tarif kartları, formülasyon formları, süreç talimatları (uygun olduğu durumlarda) tüm izlenebilir bilgiler ile birlikte örneğin kimyasal ismi, lot numarası, ve miktar; c) Kimyasal karışım/harmanlama süreç kaydı, laboratuvar kayıtları (örneğin renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı vb.), karışımlarda kullanılan kimyasal ismi ve miktarı gibi ilgili bilgiler dahil; d) Kimyasal depolama kaydı, geçici/çalışma depolaması ve ana depo dahil, tutarlı kayıtlar ile birlikte örneğin depo giriş/çıkış kaydı ve kimyasal lot numarası, miktarı ve tarihler (kullanım için saklanan ve gönderilen).

Süreçlerde veya karışımlarda kullanılan TÜM kimyasallar geçici/çalışma deposuna ve tutarlı kayıtların bulunduğu ve lot numarasına karşılık tutulduğu ana depoya izlenebiliyor ise Evet cevabı verin.

 

Kimyasalların tümünden ziyade bazılarını parti numarasına kadar izleyebiliyorsanız Kısmi Evet cevabını verin

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasallar ve Proses Yeniliği

 

Bu sorunun amacı nedir?

İzlenebilirliğin amacı, üretimde yer alan kimyasal bileşenlerinin “geriye dönük” olarak izlenebilirliğini (bir tamamlanmış ürün seçin, belirli bir tamamlanmış ürünü üretmek için kullanılan kimyasal bileşenlerine kadar izlemenin mümkün olup olmadığına bakın), ve “ileriye dönük” (bir tamamlanmış ürün seçin, belirli bir kimyasalı kullanarak üretilen tüm belirli tamamlanmış ürünleri tanımlamanın mümkün olup olmadığına bakın) olarak izlenebilirliğini belirlemektir.

Bunu yapabilmek, herhangi bir belirli kimyasaldan dolayı ortaya çıkan kalite veya uyum sorunlarının kök sebebini araştırmaya yardımcı olacaktır.

Bir ürünün geri çağrılması gerekiyorsa, kullanılan ilgili kimyasal ürünün de geri çağrılması mümkündür

Seviye 3’te tesis, bitmiş ürünün her bir parti numarasından kimyasalın lot numarasına kadar her üretim sürecinde kullanılan kimyasalları izleyebilmelidir. Diğer bir deyişle, tesis şu bilgiler açısından tutarlı bir bağlantıyı korumaldıır: (1) ürün parti numarası (2) belirli ürünün üretildiği üretm süreçleri (3) kimyasal kullanımını içeren her süreçle ilgili reçete formları (4) kimyasal karışımı veya laboratuvarda bu reçetelerde kullanılan kimyasalların ilgili kayıtları, örn., adı ve miktarı (5) bu özel kimyasalların depolama alanında (geçici ve depo/yığın depolama) tutarlı kaydı örn., depolama alanı kaydı, girdi/çıktı kayıtları (6) ilgili kimyasal lot numarası (7) tesis çapında kimyasal envanterdeki tutarlı bilgiler. Bunlar, kimyasalların tesisinizdeki işlemlerde nasıl ve nerede kullanıldığını, tesisinizde saklandığını ve tesis çapında tutarlı şekilde belgelenen ve izlenen tüm bilgileri bildiğinizi gösterecektir.

 

Teknik Kılavuz:

Bu izlenebilirlik seviyesi, ancak kimyasal tedarikçilerinden günlük teslimatlarda kimyasalların lot numaralarını sağlamalarını ve tesislerden bu kimyasalların alınmasıyla birlikte Satın Alım Emrine karşı izlemelerini isteyerek mümkün olabilir. Tesisler, bu bilgileri envanterinde veya kimyasal kayıtlarında ürün adı ve lot numarası, alındığı tarih ve daha sonra ürünün reçeteli kullanıma açıldığı tarih ve kullanılan kimyasal ürünün tam izlenebilirliğini sağlamak için kullanım tarihine göre kaydetmelidir.

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim süreçlerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

Aşağıdaki gereksinimlerin tümü karşılandı:

 • Parti kartları, parti numarasını ve diğer ilgili bilgileri örn., tarihleri ve üretim miktarı belirtilen tüm ürünler için geçerlidir
 • Kimyasal kullanımını da kapsayacak şekilde bir ürünün geçtiği tüm süreçler tanımlanır ve ilgili reçete ve her süreçteki parti kartları kullanılabilirdir ve korunmaktadır. Süreç talimatları ve kontrol noktaları oluşturulur ve belgelendirilir.
 • Reçetelerde listelenen tüm kimyasallar, adı ve karışımda kullanılan miktar gibi ilgili bilgiler de dahil olmak üzere kimyasal karışımı/harmanlama veya laboratuvara kadar (uygun olduğu yerde) izlenebilir.
 • Süreçlerde veya karışımlarda kullanılan kimyasalların hepsi, kimyasal lot numarası, miktarı ve tarihlerle (depolanan ve kullanım için dağıtılan) depolama alanına giriş/çıkış kaydı gibi tutarlı kayıtların oluşturulduğu ve korunduğu geçici/faal depolama alanı ve ana depolara kadar izlenebilir.
 • Tesiste üretilen herhangi bir ürün için kullanılan kimyasalların lot numarası ve ürün parti numarası arasında bağlantı bulunmaktadır

Kısmi Evet

 • Parti kartları, parti numarasını ve diğer ilgili bilgileri örn., tarihleri ve üretim miktarı belirtilen tüm ürünler için geçerlidir
 • Kimyasal kullanımını da kapsayacak şekilde bir ürünün geçtiği tüm süreçler tanımlanır ve ilgili reçete ve her süreçteki parti kartları kullanılabilirdir ve korunmaktadır. Süreç talimatları ve kontrol noktaları oluşturulur ve belgelendirilir.
 • Reçetelerde listelenen bazı kimyasallar (hepsi değil) kimyasal adı ve karışımda kullanılan miktar gibi ilgili bilgiler de dahil olmak üzere kimyasal karışımı/harmanlama veya laboratuvara kadar (uygun olduğu yerde) izlenebilir.
 • Süreçlerde veya karışımlarda kullanılan kimyasalların bazıları (hepsi değil), kimyasal lot numarası, miktarı ve tarihlerle (depolanan ve kullanım için dağıtılan) depolama alanına giriş/çıkış kaydı gibi tutarlı kayıtların oluşturulduğu ve korunduğu geçici/faal depolama alanı ve ana depolara kadar izlenebilir.
 • Tesiste üretilen bazı ürünler için (hepsi değil) kullanılan kimyasalların lot numarası ve ürün parti numarası arasında bağlantı bulunmaktadır

Gerekli Belgeler:

 • Parti numarası, tarihler ve üretim miktarını içeren ürün parti kartı
 • Kimyasal adı, lot numarası ve miktar gibi tüm izlenebilir bilgileri içeren reçete kartları, formülasyon formları, süreç talimatları (uygun olduğu yerde)
 • Kimyasal karıştırma/harmanlama süreci kaydı, laboratuvar kayıtları (örn., renk laboratuvarı, yıkama laboratuvarı vb.) ilgili bilgileri içerir örn., karışımlarda kullanılan kimyasalın adı ve miktarı
 • Kimyasal depolama alanı kaydı tutarlı kayıtlarla geçici/faal depo ve ana depoyu kapsar. Örneğin, kimyasal lot numarası, miktar ve tarihlerle (depolanmış ve kullanım için dağıtılmış) depolama alanında giriş/çıkış kaydı.

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Yöneticiler/işçiler, her bir ürün partisinden her bir kimyasal lotuna kadar belgelenmiş izlenebilriliği ve izlenebilirlik sistemini gsöterebilir
 • İşçiler, ürün parti kayıtlarını, süreç talimatlarını, reçete, kullanım kayıtları, depolama kayıtları, özellikle boyama, yıkama, baskı veya uygun olduğu yerde terbiye gibi kimyasal kullanımını içeren süreçlerin içeriğini ve önemini bilir.

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Kayıtların incelenmesi (yukarıdaki gerekliliklere bakın)
 • Halihazırda üretim hattında bulunan 1-2 ürünün rastgele kontrolünü yapın ve ürünün geçtiği süreçleri ve her süreçte ilgili reçete ve parti kartlarını izleyin.
 • Nihai üründen karıştırma alanına ve depolama alanına kadarki sürecin dokümantasyonunu takip etmek için her bir süreçte tanımlanmış reçete/parti kartlarından rastgele 3-4 kimyasalı kontrol edin. Ürün parti numarası ile kimyasal lot numarası arasında bağlantı kurulup kurulamayacağını ve kullanılabilir ve korunmuş olup olmadığını kontrol edin.

(Not: Tümünün yüklenmesi gerekli değildir, ancak doğrulama esnasında hazır olmaları gerekmektedir) Önerilen yükleme, uygulamanın gösterimi amacıyla aşağıda belirtilenlerin bir kısmını içerebilir: a) Nitelikli tedarikçilerden kimyasal madde alımına ilişkin SOP (daha önceden yüklenmiş ise atlayın); b) Müşteri test raporları, kimyasal maddelerin parti başına analitik laboratuvar test raporları gibi ilgili kayıtlara sahip kalte departmanı; c) Kimyasal madde tedarikçisi analitik test raporu; ç) Üst yönetime sunulan kalite raporları; d) Son dönemde gerçekleştirilen analizlerin şirket içi kayıtları; e) Son dönemde yapılan analizin ZDHC MRSL tarafından kabul edilmiş harici laboratuvarlardan alınan test raporu kayıtları ve bunların MRSL gerekliliklerine uygun olup omladığına dair kontrol; f) İlgili dahili emirlerine ve bitmiş ürün partisine kadar izlenebilir olan analiz sonuçları

Rastgele bir kimyasalın MRSL veya RSL gibi bilinen bir standart ile en azından yıllık bazda organoleptik ve kimyasal analiz aracılığıyla uyumunu belirlemek ve tasdik etmek için bir süreciniz bulunuyor ise Evet cevabını işaretleyin. Bu QA Programı aşağıdakileri içermelidir: 1) kullanılan her bir kimyasal formülün kalitesinin ve performans etkinliğinin değerlendirilmesi, 2) her bir kimyasal formülün nasıl kullanılacağına dair süreç tariflerinin sıkı bir şekilde takip edilmesinin sağlanması, 3) süreç kontrollerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi, ve 4) üretim kalitesinin destekleyici kayıtlar ile sürekli değerlendirilmesi.

 

Tesisiniz kimyasal tedarikçi uyumunu onaylamak için iş siparişlerine ve reçetelere kadar izlenebilen müşteri test raporlarını kullanıyor ise Kısmi Evet cevabını verin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Ürün Kalitesi / Bütünlüğü

 

Bu sorunun amacı nedir?

Kimyasal satın alımının teknik bilgi formuna göre yapılıp yapılmadığına odaklanılmalıdır. Kimyasalları satın alan bir tesisin kendi başına kimyasal uygunluğunu doğrulamak için bir süreç kurması (örn., tarama laboratuvar testi) açısından son derece önemli bir uygulamadır.

 

Beklenti, tesisin kimyasalların MRSL ve RSL gereksinimleri açısından değerlendirilen ve bu gereksinimlere ulaşmak için standartları karşılayan bir kalite yönetim programına sahip olmasıdır.

 

Bu soru neden önemlidir? Kimyasal tedarik zinciri tüccarları, distribütörleri vb. kapsayan, çok kademeli ve katma değerli bir süreçtir. Sipariş edilen kimyasalların alınan kimyasallara kıyasla kalitesini anlamak, üretim öncesi kimyasal oluşturma ve dağıtım için önemli olup, RSL’ninRSL’nin ve/veya sizin (ya da müşterinizin) sorumlu giriş kimya gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar. Toplanan gerçek veriler, gelecekteki satın alımlar için kimyasal tedarikçileri eklemek/çıkarmak amacıyla süreçte kullanılmalıdır.

 

Teknik Kılavuz:

Referans: ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1 (Mayıs 2020) – Bölüm 1 ve Bölüm 3

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tesis bir kimyasalın MRSL veya RSL gibi bilinen bir standart ile en azından yıllık bazda organoleptik ve kimyasal analiz aracılığıyla uyumunu belirlemek ve tasdik etmek için bir sürece sahiptir.
 • Bu QA Programı aşağıdakileri içermelidir: 1) kullanılan her bir kimyasal formülün kalitesinin ve performans etkinliğinin değerlendirilmesi, 2) her bir kimyasal formülün nasıl kullanılacağına dair süreç tariflerinin sıkı bir şekilde takip edilmesinin sağlanması, 3) süreç kontrollerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi, ve 4) üretim kalitesinin destekleyici kayıtlar ile sürekli değerlendirilmesi.

Kısmi Evet

 • Tesisiniz kimyasal tedarikçi uyumunu onaylamak için iş siparişlerine ve reçetelere kadar izlenebilen müşteri test raporlarını kullanır.
 • Kimyasal tedarikçisi analitik test raporu.

Gerekli Belgeler:

 • Kalite departmanı; müşteri test raporları, lota göre kimyasalın analitik laboratuvar test raporları gibi ilgili kayıtlara sahiptir.
 • Kimyasal tedarikçisi analitik test raporu.
 • Nitelikli tedarikçilerden kimyasalların satın alımı için SOP
 • Üst düzey yönetim için kalite raporları
 • Geçen sezon yapılan analizin kurum içi kayıtları
 • Son sezonda gerçekleştirilen analizin dış laboratuvarlarından elde edilen raporları test edin ve bunların MRSL gereksinimlerine uygunluğunu kontrol edin
 • Analiz sonuçları, ilgili kurum içi siparişlere ve tamamlanmış ürün partisine karşılık izlenebilir
 • Tesis, doğruluk kontrolü için dahili sonuçları harici laboratuvara gönderir mi?
 • Tüm kayıtlar bir yıl boyunca saklı tutulur

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • QA Müdürü, Laboratuvar Yöneticisi, parametrelerin olduğunu biliyor mu, ve hangilerinin kurum içinde ve hangilerinin dış kaynaklı olarak yerine getirilmesi gerektiğini biliyor mu.
 • Tesis hangi ın hangi testleri gerçekleştirebileceğinin farkında mıdır?
 • Laboratuvarlar gerçekleştirilecek testler için sertifika veya akreditasyona sahip olmalıdır.
 • Laboratuvarlar, testlerden birinin başka bir laboratuvara gönderilmesi halinde müşterilerini bilgilendirmelidir.
 • Laboratuvarlar kendi müşterileri için yaptıkları testlerde düzenli olarak korelasyon çalışmalarına (“dairesel denetim” veya rastgele numuneler) katılmalıdır
 • Laboratuvarlar makul analiz zamanları sunabilmelidir

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Üretim kontrolü için dikkate alınması gereken asgari parametreler şunlardır:
 • Kurum içinde gerçekleştirilecek analizler:
  • pH (bu testin hariç tutulduğu tabakhaneler hariç).
  • Renk haslığı:
   • Terleme için
   • Su için
   • Sürtünme için (kuru ve ıslak).
   • Salya için (sadece bebek giysileri için).
 • Dış kaynaklı analiz:
  • Arilaminler
  • Formaldehit
  • Bileşim
  • APEO’lar ve PFC’ler
 • Tesis, sıcaklık kontrollü bir PH metre, pH analizi için uygun bir çalkalayıcı, sürtünme haslığı analizini gerçekleştirmek için uygun bir krokmetre, renk haslığı analizi için Monofiber türleri (eğer varsa), Terazi, Fırın (eğer varsa), renk haslığı analizi sonucunu sağlamak için grilik skalası (eğer varsa), Işık kutusu – boyama işlemlerinin yapılmadığı konumsal baskı fabrikaları ve çamaşırhaneler için geçerli değildir, Mevzuata göre pH analizinin yapılması: bir demo isteyin
 • İyi kalitede kimyasal performansı sunmak için dahili laboratuvarın tüm gerekli ekipmana sahip olup olmadığını kontrol edin
 • Bir kimyasal reçetesinin numunesi/testi sürecini inceleyin
 • Kimyasal tedarikçisi analitik test raporu için inceleme süreci
 • Kaliteye dayalı bir kimyasal tedarikçisini ekleme/çıkarma sürecini inceleyin

Önerilen Yükleme: a) Prosedürlerin tanımı; b) Pozitif listelerden kimyasalların edinilmesi uygulamasının doğrulandığını gösteren tedarikçiler ve alt yükleniciler ile yazışmalar; c) Kriterleri yerine getirdiklerini gösteren tedarikçi / alt yüklenicilerden alınan Higg doğrulama raporu.

Tesisinizde tüm yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin tercih edilen kimyasallar listesine sahip olmalarını ve kullanımını tasdik etmelerini gerektiren bir sistem bulunuyor ise Evet cevabı verin.

 

Kimyasalların pozitif listesinden seçimini talep ederek tedarikçilerin katılımına yönelik bir eylem planınız bulunuyor ise, Kısmi Evet cevabını verin.

 

Not: Yükleniciler/Alt yükleniciler, tüm üretim malzemesini veya kimyasal madde tedarikçilerini ve/veya nihai
ürünlerin imalat sürecini destekleyen diğer sözleşmeli iş ortaklarını içermektedir (örneğin, film baskısı, yıkama/boyama veya diğer ürün süslemeleri).

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasal Seçimi, Temin ve Satın Alma Uygulamaları

 

Bu sorunun amacı nedir?

Tesisler, insanlara ve çevremize büyük tehlike oluşturan kimyasallar (MRSL’ler ve RSL’ler’in ötesinde) yerine daha az tehlike oluşturan kimyasalları proaktif bir şekilde araştırmalıdır. Bu sorunun amacı, sorumluluk sınırlarını aşarak yüklenicilerinin ve alt yüklenicilerinin de tercih edilen kimyasal madde listelerini kullanmalarını gerektiren tesisleri ödüllendirmektir.

 

Tehlikeli kimyasalların değiştirilmesi, çevre, çalışanlar, tüketiciler ve kamu sağlığı açısından riskleri azaltacak temel bir önlemdir. Pozitif ikameleri tanımlamak için bazı marka odaklı ve üçüncü parti programlar mevcuttur. Bu ikame maddeleri için talebin artması ve bir bütün olarak yeşil kimya inovasyonu tekstil ve ayakkabı endüstrisinin sürdürülebilirliğini artıracaktır.

 

Teknik Kılavuz:

Pozitif listelerin, tehlikeli maddeleri tanımlamak için spesifik formülasyonun taranmasıyla geliştirildiğine dikkat edilmesi gerekir. Pozitif listeler, formülasyonda kullanılan kimyasalların bileşiminin değerlendirmesini ve bu kimyasalları üreten tesislerdeki kalite süreçlerinin değerlendirmesini dikkate almalıdır. Bu ikinci unsur, kimyasal formülasyonun bileşiminin zaman içinde tutarlı olmasını ve istenmeyen kirlilik bulma riskinin sınırlı olmasını sağlamak açısından önemlidir. SDS’lerdeki ayrıntı düzeyleri genellikle bir RSL veya bir MRSL ile uygun olmayan kaynaklar olan yabancı maddeleri veya kasıtsız olarak eklenen maddeleri tanımlamadığı için Güvenlik Bilgi Formlarında bulunan kimyasal karışımının birleşimiyle ilgili ilgiler (yalnızca) pozitif listeleri için kullanılmamalıdır.

 • ZDHC Kimyasal Madde Yönetim Sistemi Çerçevesi – Versiyon 1 (Mayıs 2020) – Bölüm 2
 • BLUESIGN® bluefinder
 • Müşteri tedarikçisi MRSL / Kimyasallar için pozitif liste.
 • ZDHC MRSL Seviye 3, BLUESIGN®, GOTS, OEKO-TEX®, diğerleri.

Daha fazla bilgi için:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tüm taşeronların ve alt taşeronların tercihli bir kimyasal listesine sahip olmasını ve kullanımları doğrulamasını gerektiren bir sistem.

Kısmi Evet

 • Pozitif listeden kimyasal madde seçimi talep ederek yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin dahil edilmesine ilişkin aksiyon planı

Gerekli Belgeler:

 • Prosedürlerin açıklaması.
 • Tedarikçilerle ve taşeronlarla sürdürülen iletişimler pozitif listelerinden kimyasallar edinme uygulamasının doğruluğunu gösterir
 • Mümkün olması halinde yüklenicilerin / alt yüklenicilerin Higg FEM Kimyasal Maddeler Soru 16 kriterlerini karşıladıklarını gösteren Higg doğrulama raporu. 

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Anahtar Çalışanlar bu prosedürleri anlıyor mu?

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • Bu prosedürlerin nasıl uygulandığının gözlenmesi

Tesisiniz hedefleri, süreçleri ve eylemleri Markalara ve Tedarikçilere bildiriyor mu?

 

Önerilen Yükleme: a) Mevcut kimya A&G projeleri&yatırımlarının tanımı veya örnekleri; b) Sorumlu kimyayı kendi iş sözleşmelerinize nasıl dahil ettiğinizin örnekleri.

Sadece iş kararları kapsamında sorumlu kimyasalları iş sözleşmelerine ve belgelenmiş iş hedeflerine dahil ederek kimyasal yönetiminin ve inovasyonun dikkate alındığını gösterebiliyor iseniz, Evet cevabını seçin.

 

Diğer şekillerde iş kararlarının kimyasal yönetimi ve inovasyonu dikkate aldığını gösterebiliyorsanız, Kısmi Evet cevabını verin.

 

Operasyonel Anahtar Performans Göstergesi: Kimyasallar ve Proses Yeniliği

 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soruda, tesisinizin sorumlu kimyasal yönetimi ve inovasyonu dikkate alan iş kararlarını gösterebilmesini bekliyoruz. Bu, sadece politikalar yazdığınız anlamına gelmez, sorumlu kimyasalları aktif bir şekilde kendi iş sözleşmelerinize dahil ettiğiniz anlamına gelir. Ticari teşvikler kapsandığında davranış gerçekten değişecektir. Kimyasalların yönetimini desteklemeye yönelik belgelenmiş iş hedeflerine sahip tesisler ayrıca niyetinizi tedarik zinciri ortaklarına bildirmelidir.

 

Gerçek sürdürülebilirlik iyileştirmesi sadece sürdürülebilirlik konusu iş kararlarına dahil edildiğinde gerçekleştirilir.

 

Teknik Kılavuz:

Tuzsuz boyama, solventsiz işleme, susuz boyama, terbiye veya elektrokimyasal boyama süreci için plazma teknolojisinin kullanımı, potasyum permanganat, Alkali gibi çeşitli kimyasalların geri kazanımı/yeniden kullanımı, tüm çevresel etkide radikal değişiklikler ve itileştirmeler yapmak için su ve enerji dönüşümlerini iyileştirecek veya yeni süreç rotalarını geliştirecek makine modifikasyonu gibi süreç değişikliklerindeki yenilikler.

 

Sözlük:

 • SMART, hedef belirleme için en iyi uygulama çerçevesidir. Bir SMART hedef spesifik, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi ve zaman sınırlamalı olmalıdır

Oluşturulacak Şablonlar: SMART Şablonu

Daha fazla bilgi için:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Üretim proseslerinde kimyasal kullanan tesisler:

Evet

 • Tesis iş kararlarının sorumlu kimyasal yönetimini ve inovasyonu dikkate aldığını gösterebilir.
 • Tesis sorumlu kimyasalları kendi ticari anlaşmalarına aktif olarak dahil eder.
 • Tesis, sürdürülebilir yeni kimyasallar bulma planına sahiptir.
 • Kimyasalların yönetimini desteklemeye yönelik belgelenmiş iş hedeflerine sahip tesisler ayrıca bu niyetlerini tedarik zinciri ortaklarına bildirmelidir.

Kısmi Evet

 • Tesis iş kararlarının sorumlu kimyasal yönetimini ve inovasyonu dikkate aldığını gösterebilir.

Gerekli Belgeler:

 • Mevcut kimyasal Ar-Ge projelerine/yatırımlarına ilişkin açıklama veya örnekler
 • Tesisin sorumlu kimyatı iş anlaşmalarınıza nasıl dahil ettiğini gösteren örnekler.

Görüşmede Sorulacak Sorular:

 • Üst Düzey Yönetim, Sorumlu Yönetici iş kararlarını verirken sorumlu kimyasallar yönetimi ve inovasyonu dikkate aldı.

İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:

 • İş kararlarıyla ilgili belgelenen planların ve eylemlerin incelenmesinde sorumlu kimyasal yönetimi ve inovasyonu dikkate alındı.