Quản lý Hóa chất 2021

Giới thiệu chung

Mục đích của phần này là để thúc đẩy các chương trình quản lý hóa chất có trách nhiệm tại các cơ sở sản xuất. Việc sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất và các hoạt động của một cơ sở có thể vô cùng độc hại và nguy hiểm cho môi trường và sức khoẻ con người nếu không được quản lý một cách có hệ thống và thích hợp. Không giống như các phần khác của Higg, việc quản lý hóa chất sẽ liên quan với tất cả các bộ phận của công ty của bạn – từ việc kiểm kê và mua hàng, đến nơi sản xuất, đến các địa điểm kho chứa và chất thải. Một chương trình quản lý hóa chất chặt chẽ cần phải bao gồm các việc thực hiện cơ bản và nâng cao trong các lĩnh vực sau đây:

 • Các chính sách quản lý hóa chất, các quy trình tuân thủ và các cam kết
 • Đào tạo nhân viên và truyền thông
 • Việc mua và thu mua hóa chất và nguyên liệu thô
 • Quản lý bản kê hóa chất
 • Các thông lệ lưu trữ, vận chuyển, xử lý và sử dụng hóa chất
 • Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp (ERP), các kế hoạch khắc phục tai nạn, các sự cố và tình huống tràn đổ
 • Khả năng truy nguyên, chất lượng và sự toàn vẹn của sản phẩm
 • Các hóa chất và đổi mới quy trình
 • Cải thiện Liên tục

Phần Quản lý Hóa chất của Higg FEM hướng dẫn bạn từ các hoạt động cơ bản đến nâng cao trong mỗi loại này. Vui lòng lưu ý rằng có thể mất vài năm để hoàn thành đầy đủ tất cả các yêu cầu cần thiết để khởi động một hệ thống quản lý hóa chất chặt chẽ. Mọi người có thể tham khảo tài liệu khung ZDHC CMS Phiên bản 1.0 để biết thêm thông tin, https://www.roadmaptozero.com/process#Guidance

Trước khi trả lời các câu hỏi đánh giá, trước tiên bạn sẽ được yêu cầu xác định xem liệu nhà máy của bạn có các quy trình sản xuất có yêu cầu các hóa chất hay không. Những lựa chọn này sẽ dẫn bạn đến các câu hỏi phù hợp nhất với cơ sở của bạn. Các ví dụ về hóa chất được sử dụng trong sản xuất bao gồm thuốc nhuộm, chất kết dính silicon, chất để in lưới, dung môi, mực, nhãn dán, chất hóa học chống thấm nước, chất kết dính, hoá chất thuộc da, hóa chất mạ kim loại và các chất phụ gia hóa chất khác. Các ví dụ khác bao gồm hóa chất hóa dẻo được thêm vào sản phẩm/bộ nhận bằng nhựa, mực in lưới có phẩm màu và resin, hoặc các dung môi được dùng làm chất mang cho các thành phần khác sẽ bốc hơi khỏi vải vóc sau khi hoàn tất quy trình in. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các cơ sở Bậc 2 và Bậc 3 (các nhà cung cấp vật liệu, thiết bị nhuộm và in ấn, xưởng thuộc da, các nhà cung cấp hoá chất và nhà cung cấp vật trang trí) sẽ trả lời “Có” cho việc sử dụng các hóa chất trong sản xuất.

Lưu ý: Phần Quản lý Hóa chất của Higg FEM là kết quả của sự hợp tác giữa Hiệp hội Quần áo Bền vững, Hiệp hội Công nghiệp Ngoài trờiXả thải không có các hóa chất độc hại.

Giới thiệu về Hóa chất

Mỗi câu hỏi trong phần này đều được viết để thúc đẩy các cơ sở vượt trội trong mỗi loại sau đây:

 • Các Chính sách Quản lý Hóa chất, các Quy trình Tuân thủ và các Cam kết: điều quan trọng là các cơ sở phải có sẵn các chính sách và quy trình mạnh mẽ như là bước đầu tiên để quản lý hóa chất đúng cách. Tài liệu này chứng minh sự hỗ trợ quản lý và lập kế hoạch toàn diện dành cho việc quản lý hóa chất. Mặc dù tài liệu này không đảm bảo hành vi có trách nhiệm, nhưng nó là một nền tảng chuẩn bị trước quan trọng để quản lý hóa chất có trách nhiệm và có hệ thống.
 • Đào tạo & thông báo cho nhân viên: để các hóa chất được quản lý một cách có trách nhiệm, tất cả các công nhân tiếp xúc với hóa chất phải nhận thức được các biện pháp và hướng dẫn về việc quản lý có trách nhiệm.
 • Lựa chọn hóa chất, mua hàng & các biện pháp mua hàng: để đáp ứng các yêu cầu về hóa chất cơ bản, một bước đầu tiên quan trọng là phải hiểu các hóa chất nào đang được đưa vào cơ sở. Một khi bạn biết được những hóa chất nào được đưa vào, thì bạn sẽ được trang bị tốt hơn để đưa ra các quyết định có trách nhiệm về những hóa chất được mua và cách thức mà các hóa chất được mua đó được quản lý.
 • Quản lý bản kê hóa chất: Duy trì một bản kê hóa chất là một phần quan trọng trong việc giữ hồ sơ tốt để xác nhận sự hiểu biết của cơ sở về các sản phẩm nào được sử dụng tại địa điểm của cơ sở và liệu chúng có đáp ứng các tiêu chí hay không. Các bản kê cũng rất quan trọng để xác định nguồn gốc của sự thất bại của một sản phẩm trong trường hợp không tuân thủ.
 • Lưu trữ, vận chuyển, xử lý và sử dụng, thực hành về hóa chất: Một khi các hóa chất được đưa vào cơ sở, công nhân phải được chuẩn bị để lưu trữ, vận chuyển/pha chế, xử lý và sử dụng hóa chất đúng cách và có trách nhiệm để ngăn ngừa sự ô nhiễm môi trường và/hoặc tiếp xúc với công nhân.
 • Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp (ERP), kế hoạch khắc phục tai nạn & tràn đổ: Để bảo vệ những người lao động và/hoặc người cứu hộ khỏi bị phơi nhiễm không chủ ý, điều quan trọng là phải có một kế hoạch dành cho việc quản lý một sự cố hóa học khẩn cấp mà tất cả những người lao động đều được chuẩn bị để thực hiện.
 • Truy xuất nguồn gốc, chất lượng/tính toàn vẹn của sản phẩm: Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, điều quan trọng là địa điểm cơ sở của bạn phải xác nhận rằng chất lượng của hóa chất được đặt hàng khớp với chất lượng của hóa chất nhận được, đặc biệt liên quan đến các tiêu chí môi trường và ghi lại toàn bộ việc truy xuất nguồn gốc. Điều này cho phép một cơ sở ngăn chặn một sự không tuân thủ không chủ ý hoặc sự phơi nhiễm với hóa chất của người lao động/môi trường.
 • Các hóa chất & Đổi mới Quy trình: quản lý hóa chất là một lĩnh vực phức tạp mà hiện tại chúng ta đang có nhiều thách thức về môi trường hơn các giải pháp. Điều quan trọng là các đối tác trong chuỗi giá trị phải làm việc cùng nhau để đổi mới để có thể chuyển từ việc quản lý đúng cách chất gây ô nhiễm sang việc thay thế chất gây ô nhiễm với các giải pháp thay thế và đổi mới tốt hơn để giảm các tác động môi trường.
 • Cai thiện Liên tục: Triển khai CMS là một quá trình liên tục. Khi các thay đổi xảy ra trong tổ chức, thì các quy định, yêu cầu, Chính sách, SOP và quy trình cần được xem xét và cập nhật liên tục. Điều quan trọng là tổ chức phải có một quy trình để thực hiện điều đó.  Quá trình này có thể được thực hiện trong nội bộ và/hoặc bởi các bên bên ngoài.

Các chỉ số KPI trên cũng đã được ánh xạ chống lại Mô-đun Quản lý Hóa chất OIA gốc Mục tiêu 1-7, đảm bảo tất cả các khái niệm đều đã được thu thập trong mô hình này vừa mới được tổ chức và hội tụ Môi trường Mô-đun 3.0 và cho phép các Mục tiêu Chính của Mô-đun Quản lý Hóa chất (CMM) tiếp tục được sử dụng như một cách khác để suy nghĩ và tham khảo các biện pháp quản lý hóa chất cấp cao cấp chính mà chúng ta tìm kiếm để thúc đẩy trong ngành công nghiệp.

NỘI DUNG QUAN TRỌNG — CÁCH SỬ DỤNG CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT: 

Một trong những tổ chức đối tác của chúng tôi là nhóm Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC) đã phát triển một hướng dẫn tuyệt vời dành cho việc quản lý hóa chất được tham chiếu trong các câu hỏi của Higg FEM. Ví dụ, nếu một câu hỏi tham khảo “Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 5” để biết thêm thông tin về các phương pháp quản lý tốt được khuyến nghị, thì bạn có thể mở tài liệu này và tìm phần 5 và biết thêm chi tiết về đề tài đó.

Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC: 

https://uploads-ssl.webflow.com/5c4065f2d6b53e08a1b03de7/5ec4fce8cc2b044b520491d5_ZDHC%20CMS%20Framework_MAY2020.pdf

Chọn tất cả các quy trình được thực hiện tại cơ sở của bạn:

 • Nhuộm màu hoặc xử lý ướt khác
 • In
 • Giặt hoặc rửa
 • Dùng xi măng hoặc dán keo
 • Đùn xơ hoặc kéo sợi
 • Xẻ trong khi dệt
 • Thuộc da
 • Ép dán
 • Đùn, lắp ráp, hoàn thiện bộ phận nhựa dẻo
 • Hoàn thiện Kim loại (có sử dụng Hóa chất)
 • Hàn
 • Đúc (có sử dụng Hóa chất)
 • Tẩy dầu mỡ bằng dung môi hữu cơ
 • Sơn
 • Sơn Tĩnh điện (dành cho sử dụng phi kim loại)
 • Hàn
 • Tự động hóa điện tử Bảng Mạch In (có sử dụng Hóa chất)
 • Các quy trình sản xuất khác cần sử dụng hóa chất

Nếu bất cứ quy trình nào được chọn, thì cơ sở của bạn là một cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất.

 • Điều này đề cập đến các quy trình của cơ sở mà sử dụng hóa chất trong các quy trình chế tạo một sản phẩm (ví dụ như nhuộm hoặc chế biến ướt khác, in, giặt hoặc rửa, dùng xi măng hoặc dán keo, cắt trong quá trình dệt, xơ sợi, kéo sợi, thuộc da, mạ điện, hàn hoặc quy trình sản xuất khác). Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các nhà máy Bậc 2 và Bậc 3 (các nhà cung cấp vật liệu, các cơ sở nhuộm và in ấn, các xưởng thuộc da, các nhà cung cấp hoá chất và các nhà cung cấp vật trang trí) sẽ thuộc vào danh mục áp dụng này.
 • Các ví dụ về hóa chất được sử dụng trong sản xuất bao gồm thuốc nhuộm, chất kết dính silicon, việc in màn hình, dung môi, mực, nhãn dán, chất hóa học chống thấm nước, xi măng, chất kết dính, hoá chất thuộc da, dung dịch mạ kim loại, chất tẩy dầu mỡ và các chất cải tiến hóa chất khác. Một ví dụ khác là một chất nhựa dẻo hóa học được thêm vào một sản phẩm hoặc thành phần nhựa. Một số hỗn hợp hóa học được sử dụng để tạo thành sản phẩm không ở lại trong thành phẩm nhưng được bao gồm ở đây, ví dụ như mực in màn hình có chất tạo màu và nhựa thông, cùng với dung môi được sử dụng làm chất tạo nên các thành phần khác của mực và sẽ bay hơi (hoặc được đẩy ra) khỏi quần áo sau khi quy trình in ấn hoàn tất. Đối với các cơ sở sản xuất hàng cứng, ví dụ có thể là dung môi hữu cơ để tẩy dầu mỡ, hóa chất mạ kim loại, v.v. Các cơ sở sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất cũng phải báo cáo về các hóa chất vận hành và dụng cụ của họ nếu có.

Nếu không có quy trình nào được chọn, thì cơ sở của bạn là một cơ sở chỉ sử dụng hoá chất trong dụng cụ và/hoặc các hoạt động của cơ sở

 • Điều này đề cập đến các nhà máy không sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất, nhưng sử dụng hóa chất ở các bộ phận khác của các hoạt động tại cơ sở, bao gồm việc xử lý nước thải. Chúng tôi hy vọng các nhà máy cắt và may Bậc 1, không được tích hợp theo chiều dọc, sẽ thuộc vào danh mục ứng dụng này. Bạn sẽ vẫn được hỏi một nhóm trong các câu hỏi phụ về Quản lý Hóa chất vì cơ sở của bạn vẫn sử dụng một số hóa chất dành cho hoạt động hàng ngày ví dụ như các sản phẩm tẩy rửa, chất bôi trơn máy móc, chất tẩy điểm, sơn và các hóa chất dành cho xử lý nước thải (ETP) nếu áp dụng.

Quản lý Hóa chất – Cấp độ 1

Câu hỏi

Đánh dấu tất cả các loại hóa chất có trong bản kê

 • Tất cả hóa chất được sử dụng trong các quy trình sản xuất (bao gồm các hóa chất trong sản xuất, chất phản ứng và chất phụ gia và hóa chất nhà máy xử lý nước thải, nếu áp dụng)
 • Tất cả các hóa chất được dùng trong thiết bị/công cụ (chất tẩy điểm, mỡ và dầu bôi trơn)
 • Tất cả hóa chất được dùng để vận hành và duy trì hoạt động của cơ sở (bên cạnh WWT được đề cập trên đây)

Tải lên được đề xuất: a) Bản Kê Hóa chất; b) Giấy phép lưu trữ hoặc sử dụng một số hóa chất nhạy cảm nếu có (ví dụ: vật liệu nổ, anhydrit axetic, urê, etanol, v.v., ở một số quốc gia được quy định và cần có sự cho phép đặc biệt để sử dụng)

Không cần phải đưa tất cả thông tin vào một tài liệu, nhưng những thông tin này cần phải dễ tiếp cận trong những tài liệu liên quan (ví dụ như cấp tài liệu theo nguyên tắc nhập trước-xuất trước).

 • Tên và loại hóa chất
  • Ví dụ về loại: thuốc nhuộm, chất làm sạch, vật liệu phủ, chất tẩy rửa, chất làm mềm, v.v.
 • Tên và loại nhà cung cấp/người bán
  • Ví dụ về loại: nhà sản xuất/nhà hoạch định ban đầu, người cải cách, đại lý, nhà phân phối, người môi giới, người khác, không rõ.
 • Sự hiện diện của Bảng Dữ liệu An toàn (SDS hoặc MSDS) – phải bao gồm tình trạng sẵn có và ngày phát hành
  • Tuân thủ Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) hoặc tương đương
  • GHS hoặc SDS tương đương phải bao gồm thông tin và thành phần của sản phẩm hóa chất, phân loại nguy hiểm và các ký hiệu, thông tin nhà cung cấp (nhà sản xuất), mục đích sử dụng/sử dụng cuối cùng cụ thể, các chất độc hại và rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe và sự an toàn, phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và các quy trình khẩn cấp, các biện pháp sơ cứu, các triệu chứng và điều trị y khoa bắt buộc, các phương pháp và vật liệu dành để chứa đựng và làm sạch, sử dụng an toàn và các phương pháp xử lý, các phương pháp xử lý tràn đổ, các điều kiện lưu trữ an toàn bao gồm bất cứ sự không tương thích nào, độ độc hại của hóa chất, tính ổn định, phản ứng, bất cứ phản ứng độc hại tiềm ẩn hoặc phân hủy nào, các phương pháp tiêu hủy và xử lý chất thải, các nhóm và các rủi ro về việc vận chuyển chất độc hại.
 • Chức năng
 • Phân loại độc hại
  • Phải bao gồm các cụm từ nguy hiểm P và H (hoặc các cụm từ S và R)
 • Nơi hóa chất được sử dụng
  • Ví dụ, tòa nhà/quy trình/máy móc nào
 • Điều kiện và địa điểm lưu trữ
 • Lượng hóa chất được sử dụng
  • Ví dụ: gallon, gam, kilogam, tấn, lít
 • Số hoặc các số CAS (khi được dùng trong hỗn hợp)
 • Số lô
 • Tuân thủ MRSL
 • Ngày mua
 • Ngày hết hạn của hóa chất (nếu có)

Đối với dữ liệu chưa cập nhật trong bản kê hóa chất của cơ sở của bạn, có kế hoạch hành động nào được đưa ra để thu thập được những dữ liệu đó không?

 

Tải lên kế hoạch hành động của bạn để thu thập dữ liệu này.

 

Không cần phải đưa tất cả thông tin vào một tài liệu, nhưng những thông tin này cần phải dễ tiếp cận trong những tài liệu liên quan (ví dụ như cấp tài liệu theo nguyên tắc nhập trước-xuất trước).

Một bản kê hóa chất hoàn chỉnh bao gồm: tên và loại hóa chất, tên và loại nhà cung cấp/nhà cung cấp, Bảng Dữ liệu An toàn (SDS hoặc MSDS) có sẵn và ngày cấp, chức năng, phân loại nguy hiểm, nơi sử dụng, điều kiện và vị trí bảo quản, số lượng hóa chất được sử dụng, (các) số CAS như được đề cập trong GHS/SDS tương đương đối với các chất hóa học nguy hiểm, số lô (có thể được ghi ở bất kỳ vị trí nào có thể dễ dàng theo dõi hoặc truy nguyên), sự tuân thủ MRSL, ngày mua và ngày hết hạn (nếu có).

 

Bạn cũng nên cho biết liệu các hóa chất trong danh sách bản kê của bạn có nằm trong Danh sách Tích cực hoặc Danh sách Tiêu cực của bất kỳ tiêu chuẩn ngành nào hay không, nếu có. 

 

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn có một bản kê đầy đủ đối với tất cả các hóa chất áp dụng tại cơ sở của bạn.

 

Nếu bạn theo dõi tất cả các hóa chất trong một bản kê chưa đầy đủ, thì bạn sẽ nhận được Một phần Điểm. Tương tự, nếu bạn có một bản kê chi tiết nhưng chưa theo dõi tất cả các hóa chất áp dụng, thì bạn sẽ nhận được một phần điểm.

 

Vui lòng lưu ý: Bạn không cần phải tải tất cả tài liệu SDS lên higg.org vì điều này có thể bao gồm một lượng lớn tệp tin; việc tải lên tệp tin này là không bắt buộc. Tuy nhiên, bạn sẽ có thể xác định rõ ràng nơi bạn lưu trữ thông tin SDS, và bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin này trong quá trình xác minh. 

 

Tài liệu bổ sung sẽ được yêu cầu trong quá trình xác minh: b) Giấy phép nếu có thể áp dụng cho một số hóa chất nhạy cảm được lưu trữ hoặc sử dụng, ví dụ: vật liệu nổ, d) Hồ sơ mua hàng.

 

Các cơ sở không sử dụng hóa chất trong sản xuất nên kiểm kê toàn bộ hóa chất có liên quan đến thiết bị/trang bị, bao gồm chất tẩy điểm, dầu/mỡ bôi trơn máy móc và hóa chất được sử dụng ở xưởng xử lý nước thải.

 

Các cơ sở chỉ có hóa chất dùng cho công cụ/hoạt động vận hành

Nếu bạn không có hóa chất nào có thể tiếp xúc với sản phẩm (ví dụ như sản phẩm vệ sinh) và/hoặc không sử dụng hóa chất để bảo trì hay bôi trơn máy, bạn có thể chọn “không áp dụng“.

 

Các cơ sở chỉ có hóa chất dùng cho công cụ/hoạt động vận hành

Nên kiểm kê tất cả các hóa chất liên quan đến các quy trình sản xuất và hạng mục công cụ/thiết bị, bao gồm chất tẩy điểm, mỡ/dầu bôi trơn máy móc và các hóa chất ETP. Nếu bạn không có bất cứ hóa chất nào có thể tiếp xúc với sản phẩm ví dụ như sản phẩm làm sạch và/hoặc không sử dụng hóa chất để duy trì hay bôi trơn máy, thì bạn có thể chọn “không áp dụng”.

 

Các cơ sở có hoá chất trong sản xuất:

 • Tất cả các hóa chất trong sản xuất, dụng cụ/thiết bị, vận hành và bảo trì đều phải được kiểm kê, với tất cả các thông tin cần thiết được đưa vào, để được toàn bộ điểm
 • Tất cả các hóa chất trong sản xuất đều phải được kiểm kê để lên Cấp độ 2.
 • Tất cả các hóa chất được sử dụng trong dụng cụ/thiết bị, vận hành và bảo trì cũng cần phải được kiểm kê; tuy nhiên, cơ sở có thể chuyển sang các cấp độ tiếp theo trong những trường hợp hiện tại những điều này chưa có hoặc chưa đầy đủ.
 • Tất cả các hóa chất trong sản xuất và dụng cụ/thiết bị phải được kiểm kê để đạt điểm Có Một phần.

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Quản lý Bản kê Hóa chất

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này đảm bảo cơ sở hiểu được các hóa chất nào có mặt tại địa điểm. Đây là bước đầu tiên cần thiết để xác định các hóa chất nào là độc hại, cách quản lý các hóa chất một cách an toàn và để thiết lập một hệ thống quản lý hóa chất.

 

Tất cả các thông tin này đều không phải có trong một tài liệu Excel nhưng có thể dễ dàng tìm thấy trong nhiều tài liệu. Ví dụ, số lượng và ngày mua hàng có thể nằm trong các tài liệu riêng biệt, mỗi hóa chất có thể có hàng trăm ngày mua khác nhau có thể được theo dõi trong tài liệu kho riêng biệt.

 

Quản lý hóa chất bắt đầu với một sự hiểu biết đầy đủ về các hóa chất được lưu trữ và được sử dụng trong cơ sở. Hầu hết các hóa chất trong ngành dệt may và giày dép đều thuộc một số loại ví dụ như các chất oxi hóa, các chất ăn mòn, các khí nén, chất dễ cháy, chất độc và chất gây kích ứng.

Thông thường, chúng ta sẽ tìm thấy hầu hết những chất này xung quanh nơi làm việc. Nhiều hóa chất hình thành và tiêu tan vì những phương pháp khác nhau sử dụng chúng trong từng yêu cầu công việc riêng lẻ. Văn bản kiểm kê của tất cả các hóa chất khác nhau tại cơ sở là cần thiết dành cho việc theo dõi và thông báo mối nguy hại, và cần phải luôn có sẵn cho tất cả các nhân viên. Bản kiểm kê là tài liệu cập nhật và phải luôn được cập nhật.

 

Một số dữ liệu này tiên tiến hơn để theo dõi và sẽ mất thời gian để soạn, nhưng một khi đã được soạn thì các dữ liệu này sẽ có giá trị cho công ty của bạn khi các quy định mới hoặc các nhu cầu quản lý hóa chất tiên tiến hơn được giới thiệu.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cần phải hiểu được phương pháp thực hiện của quy tắc Vào trước, Ra trước (FIFO) như là một hệ thống trong cơ sở để có thể theo dõi dữ liệu tiêu thụ hóa chất một cách hiệu quả. Có thể có hai cách tiếp cận khác nhau mà một cơ sở có thể áp dụng. Một lựa chọn là cơ sở đó có thể duy trì bản kê hóa chất được cập nhật hàng tháng. Hoặc cách khác là, cơ sở có thể duy trì dữ liệu hàng tồn kho để nắm bắt được số lô của tất cả các hóa chất đến và một bản khác dành cho bản ghi thông tin hóa chất trong đó có ghi thông tin độc hại. Trong trường hợp có khả năng phải mua hóa chất thường xuyên, thì cần phải có lựa chọn thứ hai.

 

Trong khi chuẩn bị một bản kiểm kê, hãy tạo một danh mục bao gồm các hóa chất được sử dụng trong các quy trình sản xuất, các hóa chất được sử dụng để hỗ trợ các quy trình sản xuất, ví dụ như các hóa chất được sử dụng dành cho việc làm sạch thiết bị giữa các chuyển đổi được thực hiện (nghĩa là các hóa chất mà tổ chức tái sử dụng, bán hoặc loại bỏ), các hóa chất được sử dụng dành cho việc xử lý nước thải, các hóa chất được sử dụng trong phòng thí nghiệm, các hóa chất được sử dụng dành cho lò hơi, các thiết bị làm lạnh, các hóa chất gia dụng, chất tẩy rửa tại chỗ, dung môi để loại bỏ sơn, keo dán bàn, các hóa chất được sử dụng để làm sạch màn in, làm màn in và việc phơi nhiễm hóa chất, v.v. 

Các hoá chất trung gian được tạo ra trong khi sản xuất không cần phải được thu thập. Các hướng dẫn bằng văn bản về việc sử dụng đúng cách của một hóa chất cần phải có sẵn khi các hóa chất được sử dụng. Các hướng dẫn có thể dưới hình thức các thẻ công thức, các hướng dẫn điều chỉnh quy trình hoặc các bảng công thức và cần phải mô tả hoạt động chính, các hoá chất và số lượng cần thiết dành cho các quy trình đó. Tài liệu hướng dẫn dành cho việc sử dụng hoá chất cần phải bao gồm các thông số kiểm soát quy trình và các điểm kiểm tra. Thông thường, các Bảng Dữ liệu kỹ thuật (TDS) sẽ cung cấp thông tin về quy trình và cách sử dụng. Các bảng dữ liệu kỹ thuật cũng có thể có lợi khi làm việc với (các) nhà cung cấp hoá chất để tối ưu hóa các cách làm, hướng dẫn và quy trình. Các bản kê cần phải được cập nhật hàng năm hoặc khi có thay đổi về quy trình.

 

Tham chiếu: Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 5

 

Các mục để đưa vào bản kê của bạn:

    Dữ liệu nhận dạng hóa chất được liệt kê trong Câu hỏi 1b:

 • Tên và loại hóa chất
  • Ví dụ về loại: thuốc nhuộm, chất làm sạch, vật liệu phủ, chất tẩy rửa, chất làm mềm, v.v.
 • Tên và loại nhà cung cấp/người bán
  • Ví dụ về loại: nhà sản xuất/nhà hoạch định ban đầu, người cải cách, đại lý, nhà phân phối, người môi giới, người khác, không rõ.
 • Sự hiện diện của Bảng Dữ liệu An toàn (SDS hoặc MSDS) – phải bao gồm tình trạng sẵn có và ngày phát hành
  • Tuân thủ Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) hoặc tương đương
  • GHS hoặc SDS tương đương phải bao gồm thông tin và thành phần của sản phẩm hóa chất, phân loại nguy hiểm và các ký hiệu, thông tin nhà cung cấp (nhà sản xuất), mục đích sử dụng/sử dụng cuối cùng cụ thể, các chất độc hại và rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe và sự an toàn, phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và các quy trình khẩn cấp, các biện pháp sơ cứu, các triệu chứng và điều trị y khoa bắt buộc, các phương pháp và vật liệu dành để chứa đựng và làm sạch, sử dụng an toàn và các phương pháp xử lý, các phương pháp xử lý tràn đổ, các điều kiện lưu trữ an toàn bao gồm bất cứ sự không tương thích nào, độ độc hại của hóa chất, tính ổn định, phản ứng, bất cứ phản ứng độc hại tiềm ẩn hoặc phân hủy nào, các phương pháp tiêu hủy và xử lý chất thải, các nhóm và các rủi ro về việc vận chuyển chất độc hại.
 • Chức năng
 • Phân loại độc hại
  • Phải bao gồm các cụm từ nguy hiểm P và H (hoặc các cụm từ S và R)
 • Nơi hóa chất được sử dụng
  • Ví dụ, tòa nhà/quy trình/máy móc nào
 • Điều kiện và địa điểm lưu trữ
 • Lượng hóa chất được sử dụng
  • Ví dụ: gallon, gam, kilogam, tấn, lít

Dữ liệu bổ sung được liệt kê trong Câu hỏi 1c:

 • Số hoặc các số CAS (khi được dùng trong hỗn hợp)
 • Số lô
 • Tuân thủ MRSL
 • Ngày mua
 • Ngày hết hạn của hóa chất (nếu có)

Dữ liệu bổ sung được khuyến nghị đưa vào Danh sách Kiểm kê Hóa chất:

 • Chỉ dấu của Danh sách Tích cực
 • Chỉ dấu của Danh sách Tiêu cực

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Đối với Hệ thống Hài hòa Toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn các Hóa chất: https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e.html

 

Mẫu ZDHC CIL: https://www.roadmaptozero.com/documents

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

Toàn bộ điểm:

 • Bản kê Hóa chất bao gồm tất cả các hoá chất được sử dụng dành cho việc sản xuất, dụng cụ/thiết bị, vận hành và bảo trì (bao gồm cả hóa chất trong sản xuất, chất tẩy rửa tại chỗ, hóa chất ETP, dầu và mỡ bôi trơn, nếu có). Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Áp dụng
 • Cơ sở có thể cung cấp danh sách của cả năm về các hóa chất đã mua và tất cả các hóa chất đã mua được kiểm kê.
 • Một bản kê hóa chất tồn tại với thông tin tối thiểu bao gồm dữ liệu nhận dạng Hóa chất và dữ liệu Bổ sung:
  • Dữ liệu nhận dạng hóa chất – tham khảo danh sách được liệt kê trong Câu hỏi 1b
  • Dữ liệu bổ sung – tham khảo danh sách được liệt kê trong Câu hỏi 1c
 • Bản kê hóa chất cần phải ghi lại thông tin về số lượng sử dụng và số lượng cần phải được cập nhật ít nhất hàng tháng.
 • Một hệ thống theo dõi thời gian thực (điện tử hoặc thủ công) cần phải được đặt tại kho lưu trữ/kho hàng, các khu vực sản xuất và khu vực lưu trữ tạm thời để theo dõi lượng và số lượng sử dụng (lượng vào/lượng ra) của hoá chất.
 • Việc kiểm tra số lượng toàn cơ sở của các hóa chất (đã mua, đã sử dụng) cần phải được theo dõi ít nhất 6 tháng một lần.
 • Bản kê khai hóa chất phải được cập nhật bất cứ khi nào một hóa chất mới được mua. Một bổ sung hóa chất mới bắt đầu một khóa đào tạo công nhân, thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), xem xét bất cứ yêu cầu nào về chất độc hại và việc lưu trữ bao gồm việc chứa đựng thứ cấp, lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp và các yêu cầu tiêu hủy.
 • Các hóa chất mới không được chuyển vào kho hoặc nơi lưu trữ cho đến khi quá trình xác minh diễn ra: phù hợp với P.O, được thêm vào danh sách bản kê hóa chất, số CAS. được sàng lọc so với MRSL, có thể chấp nhận được để sử dụng, được chỉ định vào nơi bảo quản thích hợp theo loại nguy hiểm và khả năng tương thích của nó, và được dán nhãn thích hợp.

Một phần điểm:

 • Bản kê Hóa chất bao gồm một số, chứ không phải là tất cả các hoá chất được sử dụng dành cho việc sản xuất hoặc dụng cụ/thiết bị (bao gồm cả hóa chất trong sản xuất, chất tẩy điểm, hóa chất ETP, dầu và mỡ bôi trơn, nếu có). Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Áp dụng.
 • Cơ sở có thể cung cấp danh sách của cả năm về các hóa chất đã mua và tất cả các hóa chất được mua ít nhất dành cho việc sản xuất và dụng cụ/thiết bị được kiểm kê.
 • Một bản kê hóa chất tồn tại với thông tin tối thiểu về dữ liệu nhận dạng Hóa chất:
  • Dữ liệu nhận dạng hóa chất – tham khảo danh sách được liệt kê trong Câu hỏi 1b
 • Bản kê Hóa chất cần phải ghi lại thông tin về số lượng sử dụng và số lượng cần được cập nhật không quá 2 tháng một lần.

Nhà máy chỉ sử dụng hóa chất trong các hoạt động của cơ sở:

Toàn bộ Điểm

 • Bản kê Hóa chất bao gồm tất cả các hoá chất được sử dụng dành cho việc sản xuất, dụng cụ/thiết bị, vận hành và bảo trì (bao gồm cả hóa chất trong sản xuất, chất tẩy rửa tại chỗ, hóa chất ETP, dầu và mỡ bôi trơn, nếu có). Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Áp dụng.
 • Cơ sở có thể cung cấp danh sách của cả năm về các hóa chất đã mua và tất cả các hóa chất đã mua được kiểm kê.
 • Có một bản kê hóa chất với các thông tin tối thiểu:
  • Tham khảo dữ liệu nhận dạng Hóa chất được liệt kê trong Câu hỏi 1b
  • Tham khảo dữ liệu Bổ sung được liệt kê trong Câu hỏi 1c
 • Bản kê khai hóa chất phải được cập nhật bất cứ khi nào một hóa chất mới được mua. Một bổ sung hóa chất mới bắt đầu một khóa đào tạo công nhân, thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), xem xét bất cứ yêu cầu nào về chất độc hại và việc lưu trữ bao gồm việc chứa đựng thứ cấp, lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp và các yêu cầu tiêu hủy.
 • (Các) biên lai mới của hóa chất không được chuyển vào kho cho đến khi một số xác minh diễn ra: đúng với P.O, được thêm vào danh sách bản kê hóa chất, số CAS. được sàng lọc so với MRSL, có thể chấp nhận được để sử dụng, được chỉ định vào nơi bảo quản thích hợp theo loại nguy hiểm và khả năng tương thích của nó, và được dán nhãn thích hợp.

Một phần Điểm

 • Bản kê Hóa chất bao gồm một số, chứ không phải là tất cả các hoá chất được sử dụng dành cho việc sản xuất hoặc dụng cụ/thiết bị (bao gồm cả hóa chất trong sản xuất, chất tẩy điểm, hóa chất ETP, dầu và mỡ bôi trơn, nếu có). Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Áp dụng.
 • Cơ sở có thể cung cấp danh sách của cả năm về các hóa chất đã mua và tất cả các hóa chất được mua ít nhất dành cho việc sản xuất và dụng cụ/thiết bị được kiểm kê.
 • Có một bản kê hóa chất với các thông tin tối thiểu:
  • Tham khảo dữ liệu nhận dạng Hóa chất được liệt kê trong Câu hỏi 1b
 • Các Cơ sở Không Áp dụng (dành cho việc không có dụng cụ)

Tài liệu Bắt buộc: (Những tài liệu này không bắt buộc phải được tải lên nhưng sẽ được kiểm tra trong quá trình xác minh):

 • Danh sách Bản Kê Hoá chất
 • Bảng Dữ liệu An toàn (SDS hoặc MSDS) – phải bao gồm tình trạng sẵn có và ngày phát hành
  • Tuân thủ Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) hoặc tương đương
  • GHS hoặc SDS tương đương phải bao gồm thông tin và thành phần của sản phẩm hóa chất, phân loại nguy hiểm và các ký hiệu, thông tin nhà cung cấp (nhà sản xuất), mục đích sử dụng/sử dụng cuối cùng cụ thể, các chất độc hại và rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe và sự an toàn, phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và các quy trình khẩn cấp, các biện pháp sơ cứu, các triệu chứng và điều trị y khoa bắt buộc, các phương pháp và vật liệu dành để chứa đựng và làm sạch, sử dụng an toàn và các phương pháp xử lý, các phương pháp xử lý tràn đổ, các điều kiện lưu trữ an toàn bao gồm bất cứ sự không tương thích nào, độ độc hại của hóa chất, tính ổn định, phản ứng, bất cứ phản ứng độc hại tiềm ẩn hoặc phân hủy nào, các phương pháp tiêu hủy và xử lý chất thải, các nhóm và các rủi ro về việc vận chuyển chất độc hại.
 • Các giấy phép nếu áp dụng cho một số hóa chất nhạy cảm được lưu trữ hoặc sử dụng, ví dụ như vật liệu nổ (etanol, anhydrit axetic, urê, v.v., nếu áp dụng ở một số quốc gia)
 • Danh sách các hóa chất đã mua và các hồ sơ mua hàng tương ứng trong cả năm vừa qua

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Thảo luận về quy trình dành cho việc duy trì một bản kê hóa chất chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Kiểm tra danh sách/hồ sơ của các hóa chất đã mua dành cho bất cứ chênh lệch nào với bản kê hóa chất
 • Kiểm tra bản kê hóa chất, các hồ sơ FIFO hoặc các tài liệu có liên quan khác để thu thập dữ liệu cần thiết. Kiểm tra khả năng truy xuất dữ liệu có thể được ghi lại ở những nơi khác trở lại bản kê hóa chất.
 • Đi bộ quanh cơ sở để kiểm tra ngẫu nhiên bản kê hóa chất, giấy phép và sự tuân thủ của người lao động với thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE).
 • Kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 10 hóa chất tại địa điểm (phụ thuộc vào tổng số hóa chất được sử dụng tại địa điểm), bao gồm các hóa chất dành cho việc sản xuất, dụng cụ/thiết bị, vận hành và bảo trì để xem liệu:
 • Hoá chất đó đã được ghi trong bản kê hóa chất hay không; và
 • Thông tin trong bản kê hóa chất có phù hợp với nhãn dán ban đầu và MSDS/SDS.

Bảng Dữ liệu An toàn có được dán ở nơi lưu trữ hóa chất độc hại không?

 

Bảng Dữ liệu An toàn có được soạn thảo bằng ngôn ngữ mà người lao động hiểu được không (ít nhất các phần có liên quan trực tiếp đến các yêu cầu lưu trữ và an toàn vận hành của người lao động, ví dụ như sơ cứu, chất độc và thông tin về khả năng cháy nổ) không?

 

Đề xuất tải lên: a) ảnh chụp cho thấy SDS có sẵn tại nơi làm việc và nhân viên có thể truy cập được; b) Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) KHÔNG BẮT BUỘC, tuân thủ Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) hoặc tương đương (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó. Những tài liệu đó không cần phải tải lên nhưng cần có sẵn để xem xét trong quá trình xác minh); c) Nhãn dãn tuân thủ CLP trong trường hợp SDS không có sẵn

Tài liệu bổ sung sẽ được yêu cầu trong quá trình xác minh: d) Danh sách Bản kê Hóa chất, 3) Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp, f) Tài liệu về thiết bị Kiểm soát/Ngăn chặn Tràn đổ, g) Tài liệu về PPE Thích hợp đang được lực lượng lao động sử dụng, h) Tài liệu đào tạo

 

Các Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) phải tuân thủ Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) hoặc tương đương 

 

Chọn Có Một phần nếu không phải tất cả các hóa chất được sử dụng cho các quy trình sản xuất/chế tạo, dụng cụ, hóa chất xử lý nước thải có GHS hoặc chỉ dẫn tương đương.

 

Vui lòng lưu ý: Bạn không cần phải tải tất cả tài liệu SDS lên higg.org vì điều này có thể bao gồm một lượng lớn tệp tin; việc tải lên tệp tin này là không bắt buộc. Tuy nhiên, bạn sẽ có thể xác định rõ ràng nơi bạn lưu trữ thông tin SDS, và bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin này trong quá trình xác minh.

 

Đối với các cơ sở không sử dụng hóa chất trong sản xuất: Cần phải có các Bảng Dữ liệu An toàn dành cho tất cả các hóa chất có liên quan đến các quy trình sản xuất và dụng cụ/thiết bị, bao gồm chất tẩy điểm, dầu/mỡ bôi trơn máy móc và các hóa chất được sử dụng ở nhà máy xử lý nước thải. Nếu cơ sở của bạn không có bất cứ hóa chất nào có thể tiếp xúc với sản phẩm (ví dụ như các sản phẩm làm sạch) và/hoặc không sử dụng hóa chất để bảo trì hoặc bôi trơn máy, thì bạn có thể chọn “không áp dụng”.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các Biện pháp Xử lý, Sử dụng & Lưu trữ Hóa chất VÀ Đào tạo & Thông báo cho Người lao động

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Cơ sở phải có sẵn các Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) hoàn chỉnh dành cho tất cả các sản phẩm hóa chất được sử dụng trong Cơ sở. Tuân thủ Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS) hoặc các Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) tương đương được công nhận rộng rãi như là một nguồn cơ bản về thông tin hóa chất để xác định và kiểm soát các tác động về sức khỏe và sự an toàn từ các hóa chất được lưu trữ, sử dụng và loại bỏ. Nếu cơ sở nằm ở khu vực mà GHS chưa được thông qua, thì cần phải tuân thủ một tiêu chuẩn tương đương. Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) cần phải được cơ sở thu thập, xem xét trước khi sử dụng hóa chất, để đảm bảo rằng tất cả các thông tin cần thiết có trong SDS là đầy đủ và rõ ràng. SDS là một tài liệu có chứa thông tin về các chất độc hại tiềm ẩn (sức khoẻ, hỏa hoạn, phản ứng và môi trường) và cách thức để làm việc một cách an toàn với sản phẩm hóa chất. Có các Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) là một nền tảng chuẩn bị trước cho việc đào tạo và hành vi quản lý sắp tới trong phần này.

 

Các Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) là một điểm khởi đầu thiết yếu dành cho việc phát triển một chương trình hoàn chỉnh về chất độc hại, sức khoẻ và an toàn hóa chất. Chúng là tài liệu hướng dẫn dành cho bất cứ ai cần phải biết một số thông tin về một sản phẩm hóa chất mà họ sẽ tiếp xúc. Các hóa chất có thể rất nguy hiểm, đặc biệt là nếu bạn liên tục xử lý hóa chất hoặc nếu hóa chất được lưu trữ, vận chuyển hoặc sử dụng không đúng cách.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Điều quan trọng là phải hiểu tất cả các thông tin cần thiết có sẵn trong SDS và hiểu về tính chính xác và đầy đủ của thông tin được cung cấp trong SDS dành cho một người chịu trách nhiệm quản lý hóa chất. Tất cả các thông tin được cung cấp trong tất cả các phần cần phải được đánh giá và kiểm tra dành cho việc xác định chất độc hại và các chi tiết về thông tin thành phần hóa chất một cách phù hợp. Việc ghi nhãn dán trên các hộp đựng hóa chất và thông tin được kê khai trong SDS cần phải tương quan nhau và được xác minh. Các nhãn thông tin cho tất cả các hóa chất sắp đưa vào cơ sở nên được xác minh và nên là nhãn gốc và tuân thủ GHS CLP hoặc các quy định cụ thể của quốc gia.

 

Trong trường hợp trong dó các hóa chất dùng cho công cụ / vệ sinh không có SDS tuân thủ GHS / SDS tương ứng thích hợp, hãy tìm nhãn trên sản phẩm mà sẽ cung cấp chi tiết về thành phần và các biểu tượng về mối nguy hiểm trên nhãn. Trong các trường hợp không có nhãn thích hợp hoặc SDS, cơ sở nên cố gắng lấy càng nhiều thông tin về hóa chất đó càng tốt. Các nhãn ban đầu phải phù hợp với GHS CLP hoặc các quy định cụ thể của quốc gia.

 

Để hiểu rõ thêm:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • SDS hoàn chỉnh và được cập nhật (yêu cầu cập nhật đến nhà cung cấp hóa chất ít nhất là một lần mỗi 3 năm) được cung cấp sẵn cho tất cả các hóa chất.
 • Các Bảng Dữ liệu An toàn (SDS)/MSDS ở ngôn ngữ mà người lao động hiểu (ít nhất là các phần có liên quan trực tiếp đến các yêu cầu về an toàn lao động và lưu trữ của việc vận hành ví dụ như thông tin sơ cứu, chất độc hại và chất dễ cháy).
 • Chất độc hại chính và thông tin an toàn theo MSDS/SDS phải được hiển thị rõ ràng/có thể nhìn thấy tại mỗi địa điểm được chỉ định cho từng hóa chất cụ thể.
 • MSDS/SDS tuân thủ với Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) (hoặc tương đương).
 • MSDS/SDS được chia sẻ với nhóm phản ứng khẩn cấp nội bộ và bên ngoài để việc chuẩn bị đầy đủ dành cho các trường hợp khẩn cấp được lên kế hoạch.
 • Những người lao động (bao gồm nhưng không giới hạn ở: các hoạt động về hóa chất và việc xử lý chất thải độc hại) đều được đào tạo về cách đọc và hiểu MSDS/SDS để đảm bảo an toàn, vệ sinh cá nhân và xử lý đúng cách các hóa chất mà họ tiếp xúc và cách thức xử lý đúng cách khi cần thiết.
 • Các khu vực lưu trữ hoá chất được tách riêng một cách phù hợp bởi các hàng rào, theo mức độc hại, và/hoặc nhãn dán CLP, với biển báo thích hợp ở lối vào và nơi lưu trữ và nơi làm việc và những không gian này đều có quyền truy cập bị hạn chế phù hợp.

Có Một phần

 • MSDS/SDS không có ở định dạng GHS, tuy nhiên nó có tất cả các thông tin cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thông tin và thành phần của sản phẩm hóa chất, phân loại nguy hiểm và các ký hiệu, thông tin nhà cung cấp (nhà sản xuất), mục đích sử dụng/sử dụng cuối cùng cụ thể, các chất độc hại và rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe và sự an toàn, phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và các quy trình khẩn cấp, các biện pháp sơ cứu, các triệu chứng và điều trị y khoa bắt buộc, các phương pháp và vật liệu dành để chứa đựng và làm sạch, sử dụng an toàn và các phương pháp xử lý, các phương pháp xử lý tràn đổ, các điều kiện lưu trữ an toàn bao gồm bất cứ sự không tương thích nào, độ độc hại của hóa chất, tính ổn định, phản ứng, bất cứ phản ứng độc hại tiềm ẩn hoặc phân hủy nào, các phương pháp tiêu hủy và xử lý chất thải, các nhóm và các rủi ro về việc vận chuyển chất độc hại.
 • MSDS/SDS hoàn chỉnh và được cập nhật (ít nhất mỗi 3 năm một lần) có sẵn dành cho tất cả các hóa chất.
 • Bảng Dữ liệu An toàn(SDS)/MSDS ở ngôn ngữ mà người lao động hiểu (ít nhất là các phần có liên quan trực tiếp đến các yêu cầu về an toàn lao động và lưu trữ của việc vận hành ví dụ như thông tin sơ cứu, chất độc hại và chất dễ cháy).
 • Chất độc hại chính và thông tin an toàn theo MSDS/SDS phải được hiển thị rõ ràng/có thể nhìn thấy tại mỗi địa điểm được chỉ định cho từng hóa chất cụ thể.
 • MSDS/SDS được chia sẻ với nhóm phản ứng khẩn cấp nội bộ và bên ngoài để việc chuẩn bị đầy đủ dành cho các trường hợp khẩn cấp được lên kế hoạch.
 • Những người lao động được đào tạo về cách đọc và hiểu MSDS/SDS để đảm bảo an toàn, vệ sinh cá nhân, và xử lý đúng cách các hóa chất mà họ tiếp xúc và cách thức xử lý đúng cách khi cần thiết.

Nhà máy chỉ sử dụng hóa chất trong các hoạt động của cơ sở:

 • MSDS/SDS hoàn chỉnh và được cập nhật (ít nhất mỗi 3 năm một lần) cần được chuẩn bị sẵn cho tất cả các hóa chất.
 • Bảng Dữ liệu An toàn(SDS)/MSDS ở ngôn ngữ mà người lao động hiểu (ít nhất là các phần có liên quan trực tiếp đến các yêu cầu về an toàn lao động và lưu trữ của việc vận hành ví dụ như thông tin sơ cứu, chất độc hại và chất dễ cháy).
 • Chất độc hại chính và thông tin an toàn theo MSDS/SDS phải được hiển thị rõ ràng/có thể nhìn thấy tại mỗi địa điểm được chỉ định cho từng hóa chất cụ thể.
 • MSDS/SDS tuân thủ Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS) (hoặc tương đương), nếu áp dụng, nghĩa là các hóa chất số lượng lớn: dầu và chất bôi trơn, hóa chất ETP, v.v. MSDS/SDS ở các định dạng khác (không phải định dạng GHS, ví dụ như hướng dẫn sử dụng sản phẩm) có thể được chấp nhận đối với các hóa chất có số lượng nhỏ, ví dụ như các chất tẩy điểm, mỡ bôi trơn dạng xịt, v.v, miễn là nó có tất cả các thông tin cần thiết, ví dụ như thông tin và thành phần của sản phẩm hóa chất, phân loại nguy hiểm và các ký hiệu, thông tin về nhà cung cấp (nhà sản xuất), mục đích sử dụng/sử dụng cuối cùng cụ thể, các chất độc hại và rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe và sự an toàn, phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo về và các quy trình khẩn cấp, các biện pháp sơ cứu, các triệu chứng và điều trị y khoa bắt buộc, sử dụng an toàn và các phương pháp xử lý, các điều kiện lưu trữ an toàn bao gồm bất cứ sự không tương thích nào, các phương pháp tiêu hủy và xử lý chất thải.
 • MSDS/SDS được chia sẻ với đội phản ứng khẩn cấp nội bộ và bên ngoài dành cho việc chuẩn bị đầy đủ đối với các trường hợp khẩn cấp được lên kế hoạch.
 • Những người lao động được đào tạo về cách đọc và hiểu MSDS/SDS để đảm bảo an toàn, vệ sinh cá nhân và xử lý các hóa chất mà họ tiếp xúc và tiêu hủy đúng cách.

Có Một phần

 • MSDS/SDS hoàn chỉnh và được cập nhật (ít nhất mỗi 3 năm một lần) cần được chuẩn bị sẵn cho tất cả các hóa chất.
 • Bảng Dữ liệu An toàn(SDS)/MSDS ở ngôn ngữ mà người lao động hiểu (ít nhất là các phần có liên quan trực tiếp đến các yêu cầu về an toàn lao động và lưu trữ của việc vận hành ví dụ như thông tin sơ cứu, chất độc hại và chất dễ cháy).
 • Chất độc hại chính và thông tin an toàn theo MSDS/SDS phải được hiển thị rõ ràng/có thể nhìn thấy tại mỗi địa điểm được chỉ định cho từng hóa chất cụ thể.
 • MSDS/SDS không phải ở định dạng GHS, tuy nhiên nó có tất cả các thông tin cần thiết, ví dụ như thông tin và thành phần của sản phẩm hóa chất, phân loại nguy hiểm và các ký hiệu, thông tin nhà cung cấp (nhà sản xuất), mục đích sử dụng/sử dụng cuối cùng cụ thể, các chất độc hại và rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe và sự an toàn, phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo về và các quy trình khẩn cấp, các biện pháp sơ cứu, các triệu chứng và điều trị y khoa bắt buộc, sử dụng an toàn và các phương pháp xử lý, các điều kiện lưu trữ an toàn bao gồm bất cứ sự không tương thích nào, các phương pháp tiêu hủy và xử lý chất thải.
 • MSDS/SDS được chia sẻ với đội phản ứng khẩn cấp nội bộ và bên ngoài dành cho việc chuẩn bị đầy đủ đối với các trường hợp khẩn cấp được lên kế hoạch.
 • Những người lao động được đào tạo về cách đọc và hiểu MSDS/SDS để đảm bảo an toàn, vệ sinh cá nhân và xử lý các hóa chất mà họ tiếp xúc và tiêu hủy đúng cách.
 • Các Cơ sở Không Áp dụng (dành cho việc không có dụng cụ)

Tài liệu Bắt buộc: (Những tài liệu này không bắt buộc phải được tải lên nhưng sẽ được kiểm tra trong quá trình xác minh):

 • Danh sách Bản kê Hóa chất (CIL)
 • Bảng Dữ liệu An toàn (SDS hoặc MSDS), tuân thủ Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS) hoặc tương đương [bỏ qua nếu đã được tải lên trong câu hỏi trước]
 • Hệ thống Hài hòa Toàn cầu – Phân loại, Dán nhãn và Bao bì (GHS CLP)
 • Các Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp
 • Tài liệu về thiết bị Kiểm soát/Xử lý Tràn đổ
 • Tài liệu về PPE Phù hợp đang được lực lượng lao động sử dụng
 • Tài liệu đào tạo
 • Độ chính xác của nội dung ở trên cần phải được xác nhận.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Kiểm tra sự hiểu biết của người giám sát chịu trách nhiệm, và những người lao động về sự quen thuộc với MSDS/SDS, CLP.
 • Họ có thể giải thích mức phân loại về những độc hại đối với một số hóa chất trong khu vực làm việc của họ không?
 • Kiểm tra sự hiểu biết của họ về khả năng tương thích ví dụ như các hóa chất ăn mòn và dễ cháy, v.v. Cơ sở tổ chức việc lưu trữ dành cho các hóa chất có phân loại nguy hiểm khác nhau như thế nào?
 • Kiểm tra sự hiểu biết của họ về một số biểu tượng của chất độc hại. Hỏi họ đã được đào tạo lần gần đây về độc hại hóa chất trong công việc của họ là khi nào và việc sử dụng phù hợp của các PPE cần thiết khi xử lý hóa chất.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:       

 • Kiểm tra xem liệu tất cả các thùng chứa hóa chất (được sử dụng và lưu tại kho) có ghi nhãn dán phù hợp không: tên của hóa chất, phân loại nguy hiểm phù hợp với SDS, số chuyến/lô, ngày sản xuất.
 • Lấy mẫu/kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5 thuốc nhuộm (nếu áp dụng) và 5 chất phụ trợ, hoặc 10 hóa chất khác nhau được tìm thấy tại địa điểm để xem liệu MSDS/SDS có đầy đủ (bao gồm tất cả các thông tin chi tiết và các phần) và có sẵn tại địa điểm hay không.
 • Xem xét một bản mẫu về các quy trình ví dụ như lưu trữ, phân tách và tiêu hủy hóa chất, chúng có phù hợp với các yêu cầu trong MSDS/SDS không?
 • Có bất cứ điều kiện lưu trữ đặc biệt nào được yêu cầu (ví dụ như khả năng tương thích, kiểm soát độ ẩm, nhạy cảm về nhiệt độ, phản ứng với nước, v.v) trong MSDS/SDS không? Những yêu cầu này có được người giám sát/người quản lý hiểu và đáp ứng không?
 • Kiểm tra xem liệu những người lao động có đang sử dụng PPE phù hợp với yêu cầu được liệt kê trong SDS dành cho các loại hóa chất mà họ đang xử lý không.
 • Thiết bị kiểm soát/xử lý tràn đổ đã được lắp đặt phù hợp.
 • Các khu vực Lưu trữ Hóa chất có biển báo thích hợp.

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Nếu có, thì hãy chọn tất cả các chủ đề được bao gồm trong khóa đào tạo của bạn

 

Có bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo? 

 

Bạn có thường xuyên đào tạo nhân viên của mình không?

 

Tải lên được đề xuất: a) Đào tạo mẫu, nội dung được đề cập trong quá trình đào tạo; b) Lịch đào tạo; c) Danh sách người tham gia đào tạo nhân viên.

Tập huấn phải được ghi chép và bao gồm các mối nguy hiểm và nhận dạng hóa học; MSDS/SDS; bảng chỉ dẫn; tính tương thích và rủi ro; bảo quản và vận chuyển đúng cách; thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và thủ tục trong trường hợp khẩn cấp, tai nạn, hoặc tràn đổ; hạn chế tiếp cận các khu vực lưu trữ hoá chất; tác động môi trường tiềm tàng của các hóa chất trong bể; bảo vệ vật chất được cung cấp cho nhân viên trong (các) khu vực nơi nhà máy sử dụng, cất giữ và vận chuyển các thùng chứa này; và các nhiệm vụ cá nhân liên quan đến việc giám sát và duy trì sự bảo vệ này.

 

Tham chiếu: Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 4

 

Chọn Có Một phần nếu bạn không có tài liệu hoặc bạn không bao gồm tất cả các chủ đề được liệt kê.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các Biện pháp Xử lý, Sử dụng & Lưu trữ Hóa chất VÀ Đào tạo & Thông báo cho Người lao động

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để cơ sở thực hiện đào tạo về hóa chất về việc xử lý/an toàn trước khi những người lao động xử lý các hoá chất.

 

Các tài liệu đào tạo cần phải có một danh sách về các hóa chất độc hại và không độc hại tại địa điểm, các quy trình xử lý, các biện pháp kiểm soát và các kế hoạch khẩn cấp của họ.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Các khóa tập huấn được tổ chức thường xuyên (ít nhất là hàng quý hoặc theo tần suất cho phép tập huấn cho nhân viên mới theo tỷ lệ nghỉ việc) được thự hiện bởi nhân viên có đủ năng lực và có tài liệu ghi chép lại.
 • Các khóa đào tạo có các chủ đề bao gồm: các độc hại và việc xác định hóa chất, MSDS/SDS, biển báo, khả năng tương thích và rủi ro, lưu trữ và xử lý đúng cách, các PPE, và quy trình trong trường hợp khẩn cấp, tai nạn, hoặc tràn đổ, việc hạn chế tiếp cận các khu vực lưu trữ hoá chất, tác động môi trường tiềm ẩn của các hóa chất trong các bể chứa; bảo vệ vật lý được cung cấp cho những nhân viên trong (các) khu vực nơi nhà máy sử dụng, lưu trữ và vận chuyển các thùng chứa này, và các trách nhiệm cá nhân của họ liên quan đến việc giám sát và duy trì sự bảo vệ này.
 • Tất cả những người lao động chịu trách nhiệm đối với các hoạt động có liên quan đến hóa chất đã tham gia khóa đào tạo.

Có Một phần

 • Trường hợp 1: Các khóa đào tạo đã được tổ chức nhưng không được ghi lại, hoặc không có tất cả những người lao động có liên quan, hoặc không thường xuyên (hàng năm).
 • Trường hợp 2: Các khóa đào tạo đã được tổ chức và ghi lại nhưng không có tất cả các chủ đề cần thiết ví dụ như các độc hại và xác định hóa chất, MSDS/SDS, biển báo, khả năng tương thích và rủi ro, việc lưu trữ và xử lý đúng cách, các PPE, và quy trình trong trường hợp khẩn cấp, các tai nạn hoặc tràn đổ.

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Khóa đào tạo có tài liệu bao gồm tất cả các khía cạnh cần thiết (dành cho câu trả lời có hoàn toàn)
 • Tài liệu từng phần HOẶC các khoá đào tạo có tài liệu chỉ bao gồm các chủ đề một phần (dành cho câu trả lời có một phần)

Các Câu hỏi Phỏng vấn: 

 • Phỏng vấn những người lao động xử lý các hoạt động có liên quan đến hóa chất trong quá trình kiểm tra địa điểm để có được cái nhìn sâu sắc về việc liệu họ có biết các độc hại hóa chất, các rủi ro, việc xử lý đúng cách, các PPE, và những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp hoặc tràn đổ không.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Xem xét tài liệu đào tạo
 • Các nhân viên chủ chốt có thể giải thích tài liệu đào tạo được bao gồm và có thể làm theo các quy trình được nêu trong khóa đào tạo.

Có bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo về chủ đề này? 

 

Bạn có thường xuyên đào tạo nhân viên của mình về chủ đề này không?

 

Cơ sở của bạn có lưu hồ sơ tất cả các sự cố về nhân viên và môi trường liên quan đến tràn đổ hóa chất và ứng phó khẩn cấp không?

 

Tải lên: Kế hoạch/thủ tục ứng phó khẩn cấp

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp và tràn đổ hóa chất phải đáp ứng các yêu cầu chi tiết như được nêu rõ trong hướng dẫn, và tất cả những người lao động phải tham gia diễn tập hai lần một năm.

 

Tham chiếu: Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 4.3

 

Hãy chọn Có Một phần nếu bạn có một kế hoạch phản ứng khẩn cấp và tràn đổ hóa chất, nhưng kế hoạch này chưa đáp ứng tất cả các yêu cầu hoặc bạn không tổ chức các buổi diễn tập.

 

Dành cho các cơ sở không sử dụng hoá chất trong sản xuất:

 

Hãy trả lời là Có nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu về hóa chất và các kế hoạch phản ứng với việc tràn đổ; tuy nhiên, những buổi diễn tập hai lần một năm là không bắt buộc.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp (ERP), Kế hoạch Khắc phục Tai nạn & Tràn đổ

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Yêu cầu đó là cơ sở có thể chứng minh rõ ràng rằng những người lao động sẽ biết cách phản ứng trong một trường hợp khẩn cấp về hóa chất. Tất cả các nhân viên phải biết quy trình để phản ứng trong trường hợp có sự cố – nếu chỉ có thiết bị an toàn là chưa đủ. Việc phản ứng cần phải diễn ra ngay lập tức mà không được dừng lại để xem lại tài liệu hoặc hỏi người khác – đó là lý do tại sao việc thực hành định kỳ lại quan trọng (cũng giống như các buổi diễn tập hỏa hoạn trong trường học).

 

Có một kế hoạch có thể hỗ trợ ngăn chặn sự thương vong của những người lao động và cộng đồng cũng như sự sụp đổ tài chính có thể xảy ra của tổ chức trong trường hợp khẩn cấp về hóa chất. Thời gian và hoàn cảnh trong một trường hợp khẩn cấp có nghĩa là không thể trông cậy vào các kênh lãnh đạo và giao tiếp bình thường để hoạt động như thông thường. Sự căng thẳng của tình hình có thể dẫn đến đánh giá kém dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng. Việc xem xét lại định kỳ về việc lên kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp về hóa chất có thể hỗ trợ cơ sở của bạn giải quyết vấn đề thiếu nguồn lực (thiết bị, nhân viên được đào tạo, vật dụng) hoặc nhận thức trước khi xảy ra một trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, một kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp thúc đẩy nhận thức về sự an toàn và thể hiện cam kết của tổ chức đối với sự an toàn của những người lao động. Các cán bộ địa phương phù hợp cũng cần phải được tham vấn, vì chính quyền địa phương có thể kiểm soát trong các trường hợp khẩn cấp lớn và có thể có thêm các nguồn lực bổ sung. Việc thông báo, đào tạo và các buổi diễn tập định kỳ sẽ đảm bảo hiệu suất đầy đủ nếu kế hoạch phải được thực hiện.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

 • Cần phải có một Kế Hoạch Phản ứng Khẩn cấp bằng văn bản, cập nhật dành cho cơ sở (bao gồm tất cả các nơi làm việc). Nó cần phải bao gồm các hướng dẫn chi tiết về cách sơ tán tòa nhà, tên/thông tin liên lạc dành cho các cá nhân phụ trách quy trình sơ tán.
 • Các tuyến đường thoát hiểm sơ cấp và thứ cấp với các hướng dẫn đơn giản cần phải được niêm yết tại các điểm quan trọng, tại các lối vào và gần thang máy và máy điện thoại bàn, v.v.
 • Các Lãnh đạo Phản ứng Khẩn cấp cần phải được phân công các nhiệm vụ cụ thể, ví dụ như xác nhận rằng tất cả những người lao động đều đã được sơ tán.
 • Những người lao động bị khuyết tật và những người có tiền sử bệnh lý nhất định cần phải được chỉ định một Lãnh đạo Phản ứng Khẩn cấp để hướng dẫn họ đến nơi an toàn.
 • Các cầu thang bộ cần phải không có các vật liệu có thể ngăn chặn hoặc cản trở quá trình sơ tán.
 • Các buổi diễn tập về hoả hoạn cần được phải được tiến hành thường xuyên để xác định các vấn đề trước khi xảy ra cháy trên thực tế và dựa trên các khu vực có vấn đề đã được xác định này, thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa và thực hiện chúng. Các buổi diễn tập cần phải được coi như là một tình huống khẩn cấp thực sự.
 • Các số điện thoại quan trọng ví dụ như số khẩn cấp, số phòng cháy chữa cháy và các Lãnh đạo Phản ứng Khẩn cấp nội bộ cần phải được đăng gần với từng máy điện thoại bàn.

Ngoài Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp:

 • Duy trì một vòi nước và trạm rửa mắt khẩn cấp dành cho việc loại bỏ các hóa chất có thể tiếp xúc với da hoặc mắt.
 • Giữ một bộ dụng cụ sơ cứu được đánh dấu rõ ràng, dễ tiếp cận và được bảo vệ khỏi bụi và nước. Bộ dụng cụ này cần phải bao gồm:
  • Một thẻ kiểm tra để ghi lại các kiểm tra hàng tháng
  • Các hướng dẫn về sơ cứu được viết bằng ngôn ngữ địa phương và một danh sách về tất cả các vật dụng có các ngày hết hạn của các vật dụng đó

Tài liệu tham khảo:

 • Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 4.3

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Kế hoạch/quy trình phản ứng khẩn cấp tồn tại trên giấy có chứa hướng dẫn tối thiểu được cung cấp bằng cách tham khảo Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 4.3 và các bước cần thực hiện để bảo vệ môi trường nếu vô tình phát tán các chất này.
 • Việc thực hành/buổi diễn tập được thực hiện định kỳ (ít nhất hai lần một năm) và được ghi chép cẩn thận.
 • Tất cả những người lao động đều tham gia việc thực hành/buổi diễn tập đó.

Có Một phần

 • Có kế hoạch/quy trình phản ứng khẩn cấp nhưng không bao gồm hướng dẫn tối thiểu được cung cấp bằng cách tham khảo Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 4.3
 • Việc thực hành/buổi diễn tập được ghi chép và tiến hành định kỳ nhưng ít hơn hai lần một năm.

Nhà máy chỉ sử dụng hóa chất trong các hoạt động của cơ sở:

 • Kế hoạch/quy trình phản ứng khẩn cấp tồn tại trên giấy có chứa hướng dẫn tối thiểu được cung cấp bằng cách tham khảo Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 4.3

Có Một phần

 • Có kế hoạch/quy trình phản ứng khẩn cấp nhưng không bao gồm hướng dẫn tối thiểu được cung cấp bằng cách tham khảo Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 4.3
 • Các Cơ sở Không Áp dụng (dành cho việc không có dụng cụ)

Tài liệu Bắt buộc:

 • Kế hoạch/quy trình phản ứng khẩn cấp có chứa hướng dẫn tối thiểu được cung cấp bằng cách tham khảo Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 4.3 (Đối với điểm Có Toàn bộ)
 • Có kế hoạch/quy trình phản ứng khẩn cấp nhưng không bao gồm hướng dẫn tối thiểu được cung cấp bằng cách tham khảo Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 4.3 (Đối với điểm Có Một phần)

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Người Quản lý Cấp cao chịu trách nhiệm về Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp
 • Khóa đào tạo dành cho những người quản lý/người lao động và hiểu biết về các buổi diễn tập

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp ở dạng văn bản và được thực hành
 • Các Lối Thoát hiểm Khẩn cấp phải được đánh dấu rõ ràng, không bị cản trở và được mở khóa
 • Các thiết bị phản ứng khẩn cấp ví dụ như bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn đổ, các vòi nước, trạm rửa mắt, bình cứu hỏa, có sẵn tại địa điểm và có vị trí chiến lược cho người lao động có thể tiếp cận dễ dàng tại các khu vực có liên quan
 • Các hồ sơ về việc thực hành/buổi diễn tập phản ứng khẩn cấp
 • MSDS/SDS

Tải lên được đề xuất: a) Lịch trình kiểm tra/kiểm toán nội bộ về an toàn hóa chất, trong đó bao gồm các rủi ro phơi nhiễm hóa chất và thiết bị an toàn có liên quan, có phân công rõ ràng về trách nhiệm và kết quả của các lần kiểm tra/kiểm toán; b) Danh sách bản kê của các PPE và thiết bị an toàn với lịch trình của việc bổ sung hàng tồn kho, bảo dưỡng hoặc thay thế thiết bị, nếu có (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó).

Các thiết bị bảo vệ và an toàn có thể bao gồm các bộ dụng cụ phản ứng tràn đổ (kích cỡ, loại và vị trí phù hợp thích hợp cho hóa chất), vòi hoa sen và nước rửa mắt được kiểm tra thường xuyên, bình chữa cháy được duy trì thường xuyên, các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp cho hóa chất (dựa trên MSDS / SDS ) chẳng hạn như găng tay thích hợp, mặt nạ bảo vệ, miếng xốp xử lý dài, vv

 

Thiết bị phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong Bảng Dữ liệu An toàn tuân thủ GHS hoặc tương đương, được hiển thị rõ ràng cho tất cả những người lao động có liên quan (ví dụ như không được lưu trữ trong ngăn chứa có ổ khóa; và gần với khu vực có liên quan), được bảo dưỡng tốt và kiểm tra thường xuyên về chức năng hoạt động bởi nhân viên có liên quan.

 

Với những cơ sở không sử dụng hóa chất trong sản xuất: Điều này áp dụng với tất cả các hóa chất liên quan đến các quy trình sản xuất, loại thiết bị/trang bị và hóa chất vận hành không tiếp xúc với sản phẩm.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các Biện pháp Xử lý, Sử dụng & Lưu trữ Hóa chất

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Yêu cầu đó là cơ sở sử dụng Bảng Dữ liệu An toàn (SDS) để xác định các rủi ro phơi nhiễm và cài đặt các thiết bị phòng ngừa/khẩn cấp và biển báo trong tất cả các khu vực khi cần thiết.

 

Mục đích chính là cần phải bảo vệ người lao động và/hoặc người cứu hộ khỏi bị phơi nhiễm không chủ ý cho dù đó là trong khi sử dụng bình thường hoặc do tai nạn hoặc sự cố mặc dù có các hệ thống quản lý và các quy trình vận hành phù hợp. Biển báo rõ ràng có vai trò quan trọng để những người lao động của cơ sở và người cứu hộ khẩn cấp có thể biết ngay lập tức liệu chất được lưu trữ và/hoặc chất mà họ xử lý có thể gây nguy hiểm cho họ hay không.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các chi tiết của PPE được trình bày trong Phần 8 của MSDS/SDS và các chi tiết cần phải được hiểu và tuân thủ một cách phù hợp. Trong trường hợp cơ sở có số lượng hóa chất rất lớn và sự lựa chọn về PPE phù hợp cần phải được cân nhắc, thì nên lựa chọn PPE phù hợp dựa trên mức độ nghiêm trọng và sự đầy đủ của PPE đối với tất cả các hóa chất đó. Xem các loại PPE cần thiết trong cơ sở và lựa chọn các loại PPE có thể bao gồm tất cả các hóa chất có thể có một cách phù hợp và đảm bảo rằng các hóa chất đó cũng được phân loại dựa trên loại PPE được yêu cầu để xử lý để làm cho người lao động hiểu việc sử dụng PPE thích hợp cần phải được sử dụng dành cho hóa chất đó. Điều quan trọng là các PPE phải được xem xét định kỳ và thay thế khi cần thiết. Đánh giá này được dựa trên việc tính toán khoảng thời gian mà PPE đang bị phơi nhiễm.

Thông tin Khác:

Kế hoạch Cơ sở GIZ

 

Các định nghĩa:

‘phù hợp’ – có nghĩa là theo quy định trong SDS tuân thủ theo Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS) (hoặc tương đương);

‘còn hoạt động’ – có nghĩa

 1. dễ dàng tiếp cận dành cho tất cả những người lao động có liên quan (có thể nhìn thấy rõ ràng – không được lưu trữ trong một tủ lưu trữ có ổ khóa; và gần với khu vực có liên quan),
 2. được bảo trì tốt,
 3. được kiểm tra thường xuyên đối với các chức năng của nó, bởi nhân viên có liên quan, ví dụ như các giám sát viên của khu vực, nhân viên EHS.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Được xác minh bởi việc kiểm tra tại địa điểm của cơ sở đối với các khu vực làm việc/lưu trữ đối với biển báo phù hợp và thiết bị xử lý an toàn.

 

Xin lưu ý rằng không có lựa chọn Có Một phần cho câu hỏi này. 

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Kế hoạch của cơ sở cần phải trình bày chi tiết các khu vực vật chất của tài sản của cơ sở có liên quan tới việc lưu trữ và sử dụng hoá chất. Kế hoạch hình ảnh bao gồm một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về các khu vực quan trọng nhất.
 • Nhận và giao hàng
 • Các khu vực lưu trữ hóa chất (nhà kho tập trung và các khu vực lưu trữ tạm thời)
 • Các khu vực xử lý hóa chất
 • Các khu vực chế tạo/sản xuất
 • Lưu trữ chất thải của các hóa chất (bao gồm dư lượng hóa chất và hóa chất đã hết hạn)
 • Phòng thí nghiệm, cửa hàng dụng cụ, bảo trì, v.v
 • Các thiết bị bảo vệ và an toàn luôn sẵn có tại địa điểm và được đặt ở vị trí chiến lược để những người lao động có thể tiếp cận dễ dàng tại các khu vực có liên quan
 • Các thiết bị bảo vệ và an toàn là phù hợp và tuân thủ theo MSDS/SDS của Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS) (hoặc tương đương) đối với mỗi hóa chất được lưu trữ/sử dụng.
 • Thiết bị bảo vệ và an toàn được bảo trì tốt và kiểm tra thường xuyên cùng với các chức năng của nó

Cơ sở chỉ sử dụng hoá chất trong dụng cụ và/hoặc hoạt động của cơ sở:

 • Kế hoạch của cơ sở cần phải trình bày chi tiết các khu vực vật chất của tài sản của cơ sở có liên quan tới việc lưu trữ và sử dụng hoá chất. Kế hoạch hình ảnh bao gồm một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về các khu vực quan trọng nhất.
 • Nhận và giao hàng
 • Các khu vực lưu trữ hóa chất (nhà kho tập trung và các khu vực lưu trữ tạm thời)
 • Các khu vực xử lý hóa chất
 • Các khu vực chế tạo/sản xuất
 • Lưu trữ chất thải của các hóa chất (bao gồm dư lượng hóa chất và hóa chất đã hết hạn)
 • Phòng thí nghiệm, cửa hàng dụng cụ, bảo trì, v.v
 • Các thiết bị bảo vệ và an toàn luôn sẵn có tại địa điểm và được đặt ở vị trí chiến lược để những người lao động có thể tiếp cận dễ dàng tại các khu vực có liên quan
 • Các thiết bị bảo vệ và an toàn là phù hợp và tuân thủ theo MSDS/SDS của Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS) (hoặc tương đương) đối với mỗi hóa chất được lưu trữ/sử dụng.
 • Thiết bị bảo vệ và an toàn được bảo trì tốt và kiểm tra thường xuyên cùng với các chức năng của nó

Tài liệu Bắt buộc: (những tài liệu này không bắt buộc phải được tải lên nhưng sẽ được kiểm tra trong quá trình xác minh):

 • Lịch trình dành cho việc kiểm tra/kiểm toán nội bộ đối với an toàn hóa chất bao gồm các nguy cơ phơi nhiễm hóa chất có liên quan và thiết bị an toàn, phân công rõ ràng về trách nhiệm và kết quả của việc kiểm tra/kiểm toán
 • Danh sách bản kê của các PPE và thiết bị an toàn với các lịch trình bổ sung hàng tồn kho, bảo trì hoặc thay thế thiết bị, nếu có

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Quản lý Cấp cao về kế hoạch tại cơ sở/phản ứng khẩn cấp
 • Ban Quản lý/Giám sát viên kiểm tra các khu vực thuộc trách nhiệm của họ
 • (Các) nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo trì các thiết bị bảo vệ và an toàn

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Sử dụng kế hoạch của cơ sở trong quy trình kiểm tra để xác minh tính chính xác/hoàn chỉnh
 • Việc kiểm tra tổng quát của cơ sở với việc xem xét tính sẵn có và việc sử dụng phù hợp của các PPE dành cho những người lao động, và khả năng tiếp cận các thiết bị an toàn tại các khu vực có liên quan, phù hợp với phân loại nguy hiểm dựa trên MSDS/SDS
 • Bất cứ khi nào có thể, hãy kiểm tra xem liệu thiết bị có đang hoạt động không, ví dụ như các trạm rửa mắt, vòi sen khẩn cấp

Tải lên được đề xuất: Lịch trình kiểm tra/kiểm toán nội bộ dành cho an toàn hóa chất, trong đó nêu rõ các rủi ro và thông báo về việc phơi nhiễm hóa chất có liên quan (vị trí biển báo và các cập nhật), với việc phân công trách nhiệm rõ ràng và kết quả việc kiểm tra/kiểm toán (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó).

Cơ sở của bạn nên dựng biển cảnh báo ở tất cả mọi nơi hóa chất được lưu trữ hay sử dụng. Biển cảnh báo phải ghi rõ (các) phân loại độc hại của hóa chất. Các khu vực quan trọng nhất cần biển báo bao gồm: nơi nhận và giao hóa chất, các khu vực lưu trữ hóa chất (kho tập trung và các khu vực lưu trữ tạm thời), các khu vực xử lý hóa chất, các khu vực chế tạo/sản xuất, kho lưu trữ chất thải hóa chất (bao gồm dư lượng hóa chất và hóa chất hết hạn) và các phòng thí nghiệm, xưởng công cụ, các khu vực bảo trì. Thiết bị xử lý cần phải có sẵn ở những địa điểm liên quan và đáp ứng yêu cầu an toàn và tương ứng với thông báo/biển báo về độc hại của mỗi hóa chất cụ thể.

 

Đối với những cơ sở không sử dụng hóa chất trong sản xuất: Điều này áp dụng cho mọi hóa chất vận hành và trang bị tại nhà máy.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các Biện pháp Xử lý, Sử dụng & Lưu trữ Hóa chất

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Những người lao động cần phải ngay lập tức biết liệu một chất / hóa chất có độc hại không. Yêu cầu rằng cơ sở sử dụng Bảng Dữ liệu An toàn để xác định các rủi ro phơi nhiễm và lắp đặt trang thiết bị và biển báo dự phòng/khẩn cấp ở tất cả các khu vực cần thiết và nhãn phù hợp quy định CLP trong trường hợp dùng hóa chất cho dụng cụ.

 

Mục đích chính là cần phải bảo vệ người lao động và/hoặc người cứu hộ khỏi bị phơi nhiễm không chủ ý cho dù đó là trong khi sử dụng bình thường hoặc do tai nạn hoặc sự cố mặc dù có các hệ thống quản lý và các quy trình vận hành phù hợp. Biển báo rõ ràng có vai trò quan trọng để những người lao động của cơ sở và người cứu hộ khẩn cấp có thể biết ngay lập tức liệu chất được lưu trữ và/hoặc chất mà họ xử lý có thể gây nguy hiểm cho họ hay không.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Được xác minh bởi việc kiểm tra tại địa điểm của cơ sở đối với các khu vực làm việc/lưu trữ đối với biển báo phù hợp và thiết bị xử lý an toàn.

 

Xin lưu ý rằng không có lựa chọn Có Một phần cho câu hỏi này. 

 

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Kế hoạch của cơ sở cần phải trình bày chi tiết các khu vực vật chất của tài sản của cơ sở có liên quan tới việc lưu trữ và sử dụng hoá chất. Kế hoạch hình ảnh bao gồm một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về các khu vực quan trọng nhất.
 • Nhận và giao hàng
 • Các khu vực lưu trữ hóa chất (nhà kho tập trung và các khu vực lưu trữ tạm thời)
 • Các khu vực xử lý hóa chất
 • Các khu vực chế tạo/sản xuất
 • Lưu trữ chất thải của các hóa chất (bao gồm dư lượng hóa chất và hóa chất đã hết hạn)
 • Phòng thí nghiệm, cửa hàng dụng cụ, bảo trì, v.v
 • Biển báo được dán tại khu vực hoạt động lưu trữ và hóa chất thể hiện sự phân loại (các) hóa chất độc hại được lưu trữ.
 • Biển báo phải được nhìn thấy rõ ràng và được hiểu bởi những nhân viên/người lao động có liên quan chịu trách nhiệm về các hoạt động của hóa chất. 
 • Thiết bị xử lý cần phải có sẵn ở các địa điểm có liên quan và tương ứng với yêu cầu an toàn và thông báo/biển báo về độc hại dành cho mỗi hóa chất cụ thể.

Cơ sở chỉ sử dụng hoá chất trong dụng cụ và/hoặc hoạt động của cơ sở:

 • Kế hoạch của cơ sở cần phải trình bày chi tiết các khu vực vật chất của tài sản của cơ sở có liên quan tới việc lưu trữ và sử dụng hoá chất. Kế hoạch hình ảnh bao gồm một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về các khu vực quan trọng nhất.
 • Nhận và giao hàng
 • Các khu vực lưu trữ hóa chất (nhà kho tập trung và các khu vực lưu trữ tạm thời)
 • Các khu vực xử lý hóa chất
 • Các khu vực chế tạo/sản xuất
 • Lưu trữ chất thải của các hóa chất (bao gồm dư lượng hóa chất và hóa chất đã hết hạn)
 • Phòng thí nghiệm, cửa hàng dụng cụ, bảo trì, v.v
 • Biển báo được dán tại khu vực hoạt động lưu trữ và hóa chất thể hiện sự phân loại (các) hóa chất độc hại được lưu trữ.
 • Biển báo phải nhìn thấy rõ ràng và được hiểu bởi những nhân viên/người lao động có liên quan chịu trách nhiệm về việc sử dụng hóa chất. 

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Lịch trình kiểm tra/kiểm toán nội bộ dành cho an toàn hóa chất, trong đó nêu rõ các rủi ro và thông báo về việc phơi nhiễm hóa chất có liên quan (vị trí biển báo và các cập nhật), với việc phân công trách nhiệm rõ ràng và kết quả việc kiểm tra/kiểm toán

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Quản lý Cấp cao về kế hoạch tại cơ sở/phản ứng khẩn cấp
 • Ban Quản lý/Giám sát viên kiểm tra các khu vực thuộc trách nhiệm của họ
 • (Các) nhân viên tại các khu vực có liên quan về sự hiểu biết của họ về biển báo và các thông báo về độc hại

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Sử dụng kế hoạch của cơ sở trong quy trình kiểm tra để xác minh tính chính xác/hoàn chỉnh
 • Việc kiểm tra tổng quát cơ sở với việc xem xét biển báo hóa chất và thông báo về độc hại
 • Kiểm tra xem biển báo có phù hợp với MSDS/SDS của các hóa chất được lưu trữ/sử dụng ở từng khu vực không.

Nếu có, tất cả hóa chất được mua và sử dụng trong sản xuất có phù hợp với chính sách mua hóa chất của cơ sở không?

 

Nếu không, thì bạn có quy trình hoặc kế hoạch loại bỏ những hóa chất không đáp ứng được chính sách mua hóa chất của cơ sở hay không?

 

(Lưu ý: Không phải tất cả đều bắt buộc phải tải lên, nhưng cần có sẵn để xem xét trong quá trình xác minh). Tải lên được đề xuất có thể bao gồm một số điều sau đây để chứng minh thực tiễn: a) (các) MRSL áp dụng cho cơ sở, ví dụ như MRSL của khách hàng, MRSL ZDHC, MRSL của cơ sở (kết hợp dựa trên nguy hại và MRSL từ tất cả các khách hàng); b) Các quy trình mua hóa chất và các quy trình vận hành tiêu chuẩn; c) Các tiêu chí nhà cung cấp hóa chất; d) Các danh sách tích cực; e) Bảng Dữ liệu An toàn Hóa chất và TDS (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); f) Giấy chứng nhận phân tích thành phần hóa chất (kết quả kiểm tra hóa chất để đánh giá sự hiện diện của các hóa chất độc hại cùng với hồ sơ tạp chất); g) Giấy chứng nhận phù hợp MRSL (báo cáo kiểm tra hóa chất từ cổng phù hợp với cấp độ cổng ZDHC) và thư khai báo (với bằng chứng thích hợp về sự phù hợp đối với MRSL trong trường hợp nếu hóa chất không có trong cổng ZDHC) nêu rõ ngày cấp, tên hóa chất liên quan, MRSL mà nó đang tuyên bố tuân thủ và báo cáo thử nghiệm hóa chất xác nhận sự phù hợp; h) Các báo cáo kiểm tra sự phù hợp MRSL, nếu có

 

MRSL là Danh sách Chất bị Hạn chế trong Sản xuất. Các cơ sở thường biết về các Danh sách Chất bị Hạn chế sử dụng (RSL); tuy nhiên, gần đây, ngành công nghiệp đã tiến đến việc tập trung vào các Danh sách Chất Cấm Sử dụng trong Sản xuất (MRSL) để đảm bảo hơn nữa việc sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường ngoài các Danh sách các Chất bị Hạn chế Sử dụng. MRSL rất quan trọng bởi vì một cơ sở sử dụng hoá chất tương thích, phù hợp với các hướng dẫn về chỉ dẫn kỹ thuật, có kết quả môi trường tốt hơn cho các phát thải phát sinh của nhà máy cũng như sự tuân thủ chặt chẽ hơn về vật liệu RSL.

Hãy trả lời là Có chỉ khi tất cả các hóa chất đã mua đáp ứng các yêu cầu về việc mua của RSL/MRSL và bạn có tài liệu để bổ trợ điều này.

 

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn đã mua (các) hóa chất không có đủ tài liệu để chứng minh sự tuân thủ MRSL/RSL. và bạn có kế hoạch rõ ràng để lấy tài liệu từ nhà cung cấp hóa chất trong vòng 6 tháng hoặc thay đổi nhà cung cấp hóa chất có thể đáp ứng các yêu cầu để tăng % hóa chất tuân thủ đáp ứng MRSL/RSL.

 

Dành cho các cơ sở không sử dụng hóa chất trong sản xuất: Tất cả các hóa chất đã được mua phải đáp ứng các yêu cầu này với tài liệu có sẵn bao gồm các giấy chứng nhận về phân tích thành phần và MSDS/SDS và các bảng dữ liệu kỹ thuật, nếu có. MRSL cần phải được đưa vào các chính sách mua hàng của cơ sở của bạn để ngăn chặn các hóa chất không phù hợp được đưa vào cơ sở và sự tuân thủ RSL thông qua kiểm soát sản xuất thích hợp và tránh vi phạm xảy ra vô tình, do đó chứng minh một chương trình tuân thủ RSL đầy đủ trong Higg FEM. Đối với các hóa chất như chất tẩy rửa, v.v, hãy xem nhãn để biết thông tin thành phần và thử kiểm tra COA để tránh bất cứ sự không tuân thủ nào đối với MRSL.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các thông lệ Lựa chọn, Tìm kiếm nhà cung cấp & Mua hóa chất

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để thúc đẩy việc mua hóa chất tốt nhất/công thức hóa chất tuân thủ có rủi ro độc hại ít nhất dành cho những người lao động, nơi làm việc, môi trường và khách hàng.

Câu hỏi này sẽ được hỏi với tất cả các cơ sở để đảm bảo rằng các mua hàng không vi phạm RSL và MRSL. Chúng tôi cần hỏi các cơ sở không sản xuất xem liệu MRSL có được đưa vào trong quá trình mua hàng của họ để ngăn chặn các vi phạm do những sơ suất ngẫu nhiên hay không, và nó giúp nhóm này không phải có một chương trình tuân thủ RSL đầy đủ trong câu hỏi sắp tới của RSL.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Điều quan trọng là thảo luận với các nhà cung cấp hoá chất về tuân thủ Cổng Hóa chất ZDHC Cấp độ 1-3 và các sản phẩm được chấp thuận dành cho việc sử dụng RSL/MRSL. Tuy nhiên, điều quan trọng là cơ sở không chỉ nên dựa vào các tuyên bố hoặc đảm bảo từ các nhà cung cấp mà phải đảm bảo áp dụng một số quy trình xác nhận để đảm bảo sự tuân thủ, chẳng hạn như báo cáo thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm có thẩm quyền được chứng nhận ISO 17025 được phê duyệt để tiến hành các thử nghiệm này. Điều quan trọng là phải thảo luận với các nhà cung cấp hoá chất/vật liệu về các chi tiết sản phẩm của họ đối với các điều kiện hoạt động của cơ sở và các hạn chế của cơ sở đối với các nồng độ của công thức, v.v.

Cổng Hóa chất ZDHC – Mô-đun về hóa chất, BLUESIGN®, OEKO-TEX®, hộ chiếu xanh (ecopassport), giấy chứng nhận về sự phù hợp, các giấy chứng nhận về phân tích

 

Hướng dẫn mới cho các cơ sở sản xuất Hàng cứng:

Trong lĩnh vực hàng cứng, các yêu cầu MRSL (Danh sách Chất bị Hạn chế trong Sản xuất) và RSL (Danh sách Chất bị Hạn chế) có thể không có sẵn.  Tuy nhiên, có một tác động đáng kể từ việc sử dụng hóa chất và do đó cần phải sử dụng các Danh sách Hạn chế. 

 

Tất cả các thành phần dệt trong ngành hàng cứng (ví dụ, các sản phẩm như ba lô, lều, v.v.) cần phải áp dụng các yêu cầu MRSL và RSL như được nêu trong Higg FEM. 

 

Tất cả các thành phần khác phải được điều chỉnh ít nhất bởi Danh sách Hạn chế liên quan đến việc sử dụng trong sản xuất.  Các hạn chế đối với sản phẩm cuối cùng, như được áp dụng thông qua RSL, có thể đặc biệt phù hợp với ngành công nghiệp chế biến kim loại và điện tử, nhưng một lần nữa đối với các lĩnh vực khác lại không phù hợp.  Với RSL, việc quản lý các hóa chất còn sót lại trên sản phẩm cuối cùng được đảm bảo, tuy nhiên điều này có thể phụ thuộc vào sản phẩm và vật liệu được sử dụng. 

 

Đối với lĩnh vực sản xuất, danh sách đen, xám và trắng thường được sử dụng.  Danh sách đen chứa các hóa chất bị cấm trong sản xuất, danh sách xám chứa các hóa chất nên loại bỏ dần khỏi sản xuất và danh sách trắng chứa các hóa chất có thể được sử dụng.  Như một thuật ngữ tóm tắt, chúng tôi đã chọn “Danh sách Hạn chế”.

 

Ba ví dụ về “Danh sách Hạn chế” là: 

 1. Chỉ thị RoHS của EU, Liên minh Châu Âu.  Chỉ thị RoHS hạn chế hóa chất tồn dư trên các sản phẩm điện tử và có liên quan chặt chẽ với chỉ thị WEEE của EU được đề cập trong hướng dẫn phần chất thải.  Các Sản phẩm Điện tử có thể liên quan đến phần hàng hóa cứng bao gồm Thiết bị tiêu dùng, Thiết bị chiếu sáng (bao gồm bóng đèn, Dụng cụ điện và điện tử, Đồ chơi, Thiết bị thể thao và giải trí, Dụng cụ giám sát và điều khiển).  Các hóa chất bị hạn chế là:
  1. Chì (Pb)
  2. Thủy ngân (Hg)
  3. Cadmium (Cd)
  4. Hexavalent chromium (Cr6+)
  5. Polybrominated biphenyls (PBB)
  6. Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
  7. Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
  8. Butyl benzyl phthalate (BBP)
  9. Dibutyl phthalate (DBP)
  10. Diisobutyl phthalate (DIBP)
   1. Nồng độ Tối đa Cho phép: 0,1% [5]
   2. Tối đa cho Cadmium: 0,01% [5]
 2. GADSL (Danh sách Chất Có thể Khai báo Ô tô Toàn cầu).
 3. ABB Danh sách các Chất bị Cấm và Hạn chế.

Dự kiến rằng các cơ sở có thể sử dụng danh sách toàn ngành, danh sách hạn chế dành riêng cho thương hiệu hoặc tạo danh sách của riêng họ. 

 

Ngoài việc các danh sách khác nhau được sử dụng trong lĩnh vực hàng cứng, câu hỏi về việc lựa chọn và mua hàng cũng có giá trị đối với các cơ sở sản xuất hàng cứng. 

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

Có:

 • Tất cả các hóa chất đều đáp ứng các yêu cầu của MRSL/RSL, và tài liệu sẵn có để chứng minh điều này. Các mức độ về sự phù hợp ZDHC MRSL (1, 2 và 3) từ mô-đun Hóa chất Cổng ZDHC cần phải được sử dụng để xác định sự phù hợp của các hóa chất và để phát triển các danh mục hóa chất đã được phê duyệt. Để biết thêm thông tin về sự phù hợp của MRSL về Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC), tham khảo Hướng dẫn Sự phù hợp của MRSL về ZHC.
 • Cơ sở thiết lập một cách chiến lược MRSL hóa chất của họ dựa trên các mối nguy hại và đề cập đến tất cả các yêu cầu về MRSL và RSL từ nhiều thương hiệu khác nhau mà cơ sở đang hợp tác cùng, hoặc theo cách khác có thể thực hiện một chiến lược sử dụng các hóa chất hợp quy từ một danh sách hiện hành đề cập đến tất cả MRSL ví dụ hệ thống bluesign®.
 • Cơ sở có chiến lược mua các hóa chất được khai báo/xác nhận là đáp ứng MRSL và RSL khi được sử dụng một cách phù hợp ví dụ như hóa chất được bluesign® phê chuẩn, Ecopassport (hộ chiếu xanh) của OekoTex. Các giấy chứng nhận này được kiểm tra tính hợp lệ và được cập nhật ít nhất hàng năm.
 • Nếu không có các giấy chứng nhận trên đây, thì cơ sở cần phải mua các hóa chất đã được nhà cung cấp hóa chất tuyên bố là đáp ứng MRSL và RSL, kèm theo là báo cáo phân tích/kiểm tra để chứng minh cho tuyên bố đó được thực hiện tại một phòng thí nghiệm bên thứ 3 được phê duyệt. Tuyên bố và báo cáo phân tích này được kiểm tra tính hợp lệ và được cập nhật ít nhất là hàng năm.
 • Cơ sở có chính sách thu mua nội bộ được thực hiện và bao gồm việc tham chiếu các tiêu chí dành cho việc lựa chọn và sử dụng của các nhà cung cấp thuốc nhuộm và hoá chất. Các quy trình mua hàng cần phải bao gồm (nhưng không giới hạn ở): quy trình thông báo MRSL/RSL với các nhà cung cấp hóa chất, quy trình có được xác nhận/khai báo của các nhà cung cấp về sự tuân thủ MRSL/RSL, thu thập các Danh sách Tích cực cập nhật từ các nhà cung cấp hoá chất, ưu tiên tới việc mua các hóa chất trong các Danh sách Tích cực, các đơn đặt hàng với một nhận xét nêu rõ rằng sự tuân thủ MRSL là bắt buộc theo phiên bản phù hợp, các đặc điểm kỹ thuật của các hoá chất và các tiêu chí chấp nhận, các hành động được thực hiện trong trường hợp có khiếm khuyết hoặc sai lệch so với các yêu cầu.
 • Bộ phận mua hàng và ban quản lý biết MRSL và các quy trình mua hàng để đảm bảo các yêu cầu đều được đáp ứng.
 • Cơ sở có giấy chứng nhận phân tích (nếu có) từ nhà cung cấp hóa chất đã nhận được báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm được phê duyệt để kiểm tra MRSL đối với thành phần bao gồm các chất gây ô nhiễm mức độ thấp cùng với MSDS/SDS và bảng dữ liệu kỹ thuật. Các giấy chứng nhận phân tích này được cập nhật ít nhất mỗi năm một lần và được giữ lại trong một năm. Các Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) là tài liệu trong đó nhà cung cấp hóa chất cung cấp thông tin về cách sử dụng hóa chất, yêu cầu về liều lượng, các điều kiện cần cho quy trình áp dụng cùng với thông tin khác. Nên điều quan trọng và tất cả các cơ sở yêu cầu TDS và tham chiếu thông tin này trước khi áp dụng.
 • Có sẵn một hệ thống theo dõi/bảng điều khiển chỉ ra cấp độ tuân thủ chung đối với các yêu cầu về quy trình dành cho tiêu chuẩn của việc mua hàng dành cho các nhà điều hành cấp cao.
 • Đối với các hóa chất không được dùng trong quy trình sản xuất (ví dụ chất bôi trơn, hóa chất vệ sinh v.v.), có thể không khả thi khi thu nhập các chứng nhận tuân thủ MRSL hoặc các giấy chứng nhận phân tích. Đối với những loại hóa chất đó, cơ sở có một quy trình sẵn sàng để xem xét danh sách thành phần so với MRSL/RSL để kiểm tra liệu những hóa chất đó có phù hợp với các danh sách chất đó.

Có Một phần

 • Cơ sở có thể có các hóa chất không tuân thủ, nhưng chứng minh được là có một quy trình để loại bỏ chúng.
 • Bộ phận mua hàng và ban quản lý biết MRSL và các quy trình mua hàng để đảm bảo các yêu cầu đều được đáp ứng.
 • Cơ sở thường mua các hóa chất được dựa trên các yêu cầu của MRSL, điều này được chứng nhận bởi thỏa thuận của các nhà cung cấp ngược chiều về MRSL, hoặc giấy chứng nhận về sự phù hợp, hoặc các thư khai báo.
 • Giấy chứng nhận về sự phù hợp MRSL và các thư khai báo của các nhà cung cấp hóa chất cần phải ghi rõ: ngày phát hành, tên của hoá chất liên quan, MRSL đang được khai báo sự phù hợp (được đính kèm) và báo cáo kiểm tra hóa chất nội bộ xác nhận sự phù hợp.

Cơ sở chỉ sử dụng hoá chất trong dụng cụ và/hoặc hoạt động của cơ sở:

 • Tất cả các hóa chất đều đáp ứng các yêu cầu của MRSL và RSL, và có tài liệu sẵn có để chứng minh điều này.
 • Cơ sở có một quy trình nêu chi tiết về các tiêu chí cần thiết dành cho việc lựa chọn một hóa chất/công thức hóa chất thông qua việc sử dụng các đặc điểm kỹ thuật và các độc hại liên quan đến việc mua hàng.
 • Bộ phận mua hàng và ban quản lý biết về MRSL/RSL và các quy trình mua hàng để đảm bảo các yêu cầu đều được đáp ứng.
 • Đối với các hóa chất được dùng trong quy trình sản xuất (ví dụ chất bôi trơn, hóa chất vệ sinh v.v.), có thể không khả thi khi thu nhập các chứng nhận tuân thủ MRSL hoặc các giấy chứng nhận phân tích. Đối với những loại hóa chất này, cơ sở có một quy trình sẵn sàng để xem xét danh sách thành phần so với MRSL/RSL để kiểm tra liệu những hóa chất đó có phù hợp với các danh sách chất đó.

Có Một phần

 • Cơ sở có một quy trình để bảo đảm sự tuân thủ của các hóa chất theo MRSL / RSL nhưng không áp dụng cho 100% hóa chất trong bảng kê khai. Trong những trường hợp cơ sở phải trình bày một quy trình để lấy được tài liệu chứng minh cần thiết về sự tuân thủ MRSL từ nhà cung cấp hóa chất trong một thời hạn quy định, hoặc một kế hoạch để thay đổi sang một nhà cung cấp hóa chất tuân thủ yêu cầu đó và có thể nộp tài liệu / chứng nhận cần thiết.
 • Bộ phận mua hàng và ban quản lý biết về MRSL/RSL và các quy trình mua hàng để đảm bảo các yêu cầu đều được đáp ứng.
 • Cơ sở thường mua hóa chất dựa trên các yêu cầu của MRSL/RSL, được chứng nhận bởi các nhà cung cấp ngược chiều về thỏa thuận MRSL/RSL, hoặc giấy chứng nhận về sự phù hợp, hoặc các thư khai báo nếu có.
 • Giấy chứng nhận về sự phù hợp MRSL/RSL và các thư khai báo của các nhà cung cấp hóa chất, nếu có, cần phải ghi rõ: ngày phát hành, tên của hóa chất liên quan, MRSL/RSL đang được khai báo về sự phù hợp (được đính kèm) và báo cáo kiểm tra hóa chất nội bộ xác nhận sự phù hợp.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Tham khảo các yêu cầu dành cho câu trả lời Có và Có Một phần ở bên trên.
 • (các) MRSL áp dụng cho cơ sở ví dụ MRSL, ZDHC MRSL của khách hàng, MRSL thuộc cơ sở (tạo một MRSL kết hợp dựa trên mối nguy hại từ tất cả các khách hàng hoặc tuân theo MRSL đã được tạo để bao quát tất cả các yêu cầu của Thương hiệu và Nhà bán lẻ).
 • RSL
 • Các quy trình mua hoá chất và các SOP
 • Các tiêu chí nhà cung cấp/người bán hóa chất
 • Mô-đun Hóa chất Cổng ZDHC Cấp độ tuân thủ 1 – 3
 • SDS và TDS Hóa chất
 • Giấy chứng nhận phân tích báo cáo thử nghiệm công thức hóa chất để kiểm tra các tạp chất có trong thành phần hóa chất
 • Giấy chứng nhận về sự phù hợp MRSL và các thư khai báo của các nhà cung cấp hóa chất nêu rõ ngày phát hành, tên của hoá chất liên quan, MRSL đang được khai báo về sự phù hợp (được đính kèm) và báo cáo kiểm tra hóa chất xác nhận sự phù hợp.
 • Các báo cáo kiểm tra sự tuân thủ MRSL, nếu có

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Người quản lý việc Mua hàng về sự hiểu biết về MRSL và sự độc hại của hóa chất, và chính sách mua hàng và các quy trình liên quan đến MRSL

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xem xét các tài liệu, ví dụ như giấy chứng nhận, chính sách và các quy trình mua hàng, danh sách các nhà cung cấp hóa chất, các thông báo có liên quan về yêu cầu MRSL, thỏa thuận mua hàng với các nhà cung cấp hóa chất, các tiêu chí người bán, v.v

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin (ví dụ như các liên kết hoặc trang mạng):

(Lưu ý: Không phải tất cả đều bắt buộc phải tải lên, nhưng cần có sẵn để xem xét trong quá trình xác minh) Tải lên được đề xuất có thể bao gồm một số nội dung sau đây để chứng minh thực tiễn: a) Thư hẹn, mô tả công việc, sơ đồ tổ chức của EHS chịu trách nhiệm; b) Sơ yếu Lý lịch của người/đội ngũ chịu trách nhiệm, kinh nghiệm/các hồ sơ đào tạo thể hiện nội dung liên quan trong việc quản lý hóa chất; c) Các quy trình về Sức khỏe và An toàn Môi trường liên quan đến lưu trữ, xử lý, sử dụng và tiêu hủy hóa chất); d) Bản kê Hóa chất với các mối nguy hiểm đã xác định với SDS/MSDS, các tờ kỹ thuật có sẵn và được sử dụng bởi nhân viên về Sức khỏe và sự An toàn Môi trường (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); e) Giấy phép có giới hạn hoạt động và các luật liên quan điều chỉnh yêu cầu về Sức khỏe và An toàn đối với việc lưu trữ, vận hành và tiêu hủy hóa chất (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); f) Hồ sơ sự cố/tai nạn và tràn đổ hóa chất (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); g) Nhật ký Sức khỏe và sự An toàn (Sơ Cứu và trạm y tế). 

Các chương trình an toàn và sức khỏe liên quan đến hóa chất phải được quản lý bởi người hoặc nhóm được phân công, đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn theo pháp luật, và có quy trình bằng văn bản về lưu trữ, xử lý, sử dụng, tiêu hủy hóa chất và kiểm soát môi trường đối với chất thải hoặc việc xả thải ra môi trường.

 

Hãy chọn Có Một phần nếu chương trình an toàn và sức khỏe liên quan đến hóa chất của bạn đã hoàn thiện nhưng chưa được lập văn bản.

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các Biện pháp Xử lý, Sử dụng & Lưu trữ Hóa chất

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Chương trình này được thiết kế nhằm mục đích bảo vệ con người và môi trường khỏi sự phơi nhiễm. Cơ sở cần phải có một quy trình dành cho việc xác định và kiểm soát tác động tiềm ẩn về sức khoẻ và sự an toàn từ các hóa chất được lưu trữ, được sử dụng và bị loại bỏ.

 

Sự phơi nhiễm hóa chất có thể xảy ra bằng nhiều cách. Một cơ sở cần phải xác định các vai trò và trách nhiệm về sức khoẻ và an toàn, và các cơ chế kiểm soát phù hợp để bảo vệ sức khoẻ và an toàn, và một cơ chế để cắt giảm các tác động về sức khoẻ và an toàn tiềm tàng. Hiểu biết về các độc hại và các đường phơi nhiễm từ MSDS/SDS là bước khởi đầu dành cho một chương trình EHS.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 1 và Chương 2

 

Khóa Đào tạo Bổ sung:

 • Đào tạo ZDHC CMS
 • Các hồ sơ của khóa đào tạo quản lý hóa chất với nội dung của khóa đào tạo. Các yêu cầu của khóa đào tạo về quản lý hóa chất cần phải cụ thể với cơ sở và không thể chỉ giới hạn ở một vài việc nêu chi tiết của phần quan trọng.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

Có:

 • Cơ sở có một người hoặc nhóm được phân công dành riêng để quản lý hóa chất có trình độ phù hợp để hiểu và thực hiện các biện pháp an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp phù hợp được nêu trong MSDS/SDS và/hoặc các Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) để bảo vệ những người lao động, cộng đồng và môi trường.
 • Đánh giá rủi ro hóa chất cơ bản đã được tiến hành trong đó bao gồm việc xác định rủi ro và độc hại hoặc nguy hại tiềm ẩn do một hoạt động cụ thể tại cơ sở liên quan đến việc sử dụng một hoá chất. Ví dụ, việc sử dụng hóa chất nhất định theo số lượng và cách thức được đề xuất, có tính đến các cách có thể có về việc phơi nhiễm hoá chất. Việc đánh giá cũng cần xác định các loại hóa chất và chất thải độc hại khác nhau trong các quy trình sản xuất liên quan đến cơ sở có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước thải. Đánh giá rủi ro hoá chất có thể được tiến hành độc lập hoặc là một phần của báo cáo đánh giá môi trường.
 • Cơ sở đang hoạt động theo tất cả các yêu cầu về giấy phép/luật pháp về sức khoẻ và sự an toàn có liên quan đến các hóa chất với sự giám sát và báo cáo thường xuyên cho ban quản lý cấp cao.
 • Có các quy trình bằng văn bản đối với sự an toàn và sức khoẻ có liên quan đến việc lưu trữ, xử lý, sử dụng, tiêu hủy hóa chất và các kiểm soát môi trường cơ bản dành cho các tác động tiềm ẩn được xác định về môi trường từ bản kê hoá chất do chất thải hoặc việc xả thải: không khí, đất, nước ngầm, tiếng ồn, chất thải và bùn, nước thải. Các quy trình này cũng cần phải cân nhắc tới thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra nhất trong khu vực, ví dụ như các khu vực dễ bị mưa lớn và lũ lụt, động đất, bão, v.v.
 • Quy trình về sức khỏe/chăm sóc sức khoẻ cơ bản có sẵn tại địa điểm hoặc thông qua một bên thứ ba khi các hóa chất độc hại được xử lý hoặc xảy ra sự phơi nhiễm.

Có Một phần:

 • Cơ sở có một người hoặc nhóm được phân công dành riêng để quản lý hóa chất có trình độ phù hợp để hiểu và thực hiện các biện pháp an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp phù hợp được nêu trong MSDS/SDS và/hoặc các Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) để bảo vệ những người lao động, cộng đồng và môi trường.
 • Cơ sở đang hoạt động theo tất cả các yêu cầu về giấy phép/luật pháp về sức khoẻ và sự an toàn có liên quan đến các hóa chất với sự giám sát và báo cáo thường xuyên cho ban quản lý cấp cao.
 • Cơ sở đã xác định các độc hại tiềm ẩn về môi trường, sức khỏe và sự an toàn có liên quan đến việc lưu trữ, xử lý, sử dụng và tiêu hủy hóa chất tại một số phần của hoạt động về hóa chất của cơ sở, và các độc hại tiềm ẩn được xác định một cách chính xác được dựa trên MSDS và TDS. Tuy nhiên, một đánh giá rủi ro hóa chất trên toàn cơ sở đã không được tiến hành.
 • Có các quy trình và các biện pháp được thực hiện về an toàn và sức khoẻ có liên quan đến việc lưu trữ, xử lý, sử dụng, tiêu hủy hóa chất, và kiểm soát môi trường cơ bản dành cho các tác động tiềm ẩn về môi trường được xác định đối với các hóa chất, tuy nhiên điều đó không được viết ra và ghi lại.

Cơ sở chỉ sử dụng hoá chất trong dụng cụ và/hoặc hoạt động của cơ sở:

 • Cơ sở có một người hoặc nhóm được phân công dành riêng để quản lý hóa chất có trình độ phù hợp để hiểu và thực hiện các biện pháp an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp phù hợp được nêu trong MSDS/SDS và/hoặc các Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) để bảo vệ những người lao động, cộng đồng và môi trường.
 • Cơ sở đang hoạt động theo tất cả các yêu cầu về giấy phép/luật pháp về sức khoẻ và sự an toàn có liên quan đến các hóa chất với sự giám sát và báo cáo thường xuyên cho ban quản lý cấp cao.
 • Có các quy trình bằng văn bản đối với sự an toàn và sức khoẻ có liên quan đến việc lưu trữ, xử lý, sử dụng, tiêu hủy hóa chất và các kiểm soát môi trường cơ bản dành cho các tác động tiềm ẩn được xác định về môi trường từ bản kê hoá chất do chất thải hoặc việc xả thải: không khí, đất, nước ngầm, tiếng ồn, chất thải và bùn, nước thải. Các quy trình này cũng cần phải cân nhắc tới thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra nhất trong khu vực, ví dụ như các khu vực dễ bị mưa lớn và lũ lụt, động đất, bão, v.v.
 • Quy trình về sức khỏe/chăm sóc sức khoẻ cơ bản có sẵn tại địa điểm hoặc thông qua một bên thứ ba khi các hóa chất độc hại được xử lý hoặc xảy ra sự phơi nhiễm.

Có Một phần

 • Cơ sở có một người hoặc nhóm được phân công dành riêng để quản lý hóa chất có trình độ phù hợp để hiểu và thực hiện các biện pháp an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp phù hợp được nêu trong MSDS/SDS và/hoặc các Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) để bảo vệ những người lao động, cộng đồng và môi trường.
 • Cơ sở đang hoạt động theo tất cả các yêu cầu về giấy phép/luật pháp về sức khoẻ và sự an toàn có liên quan đến các hóa chất với sự giám sát và báo cáo thường xuyên cho ban quản lý cấp cao.
 • Có các quy trình và các biện pháp được thực hiện về an toàn và sức khoẻ có liên quan đến việc lưu trữ, xử lý, sử dụng, tiêu hủy hóa chất, và kiểm soát môi trường cơ bản dành cho các tác động tiềm ẩn về môi trường được xác định dành cho các hóa chất, tuy nhiên điều đó không được viết và ghi lại.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Thư bổ nhiệm, mô tả công việc, sơ đồ tổ chức
 • Sơ yếu Lý lịch của người/nhóm chịu trách nhiệm
 • Các quy trình EHS có liên quan đến việc lưu trữ, xử lý, sử dụng, và tiêu hủy hóa chất
 • Bản kê Hóa chất có các độc hại đã được xác định với MSDS, các bảng kỹ thuật sẵn có cho và được sử dụng bởi nhân viên EHS
 • Các giấy phép có những giới hạn hoạt động và các luật liên quan việc điều chỉnh yêu cầu về sức khoẻ và an toàn đối với việc lưu trữ, vận hành và xử lý hóa chất
 • Hồ sơ về tai nạn và tràn đổ hóa chất
 • Nhật ký về Sức khỏe và An toàn (Sơ Cứu và trạm y tế)

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • EHS, người/nhóm Chịu Trách nhiệm về Hóa chất về sự hiểu biết của họ về sức khoẻ và sự an toàn liên quan đến việc lưu trữ, vận hành và tiêu hủy hóa chất, và các trách nhiệm có liên quan của họ bao gồm các kiểm tra/kiểm toán EHS trên toàn cơ sở, các vị trí PPE và sự sẵn sàng, bảo trì thiết bị an toàn, kế hoạch phản ứng khẩn cấp, v.v. Người chịu trách nhiệm cũng cần phải biết về thảm hoạ thiên nhiên có khả năng xảy ra nhất ở khu vực của cơ sở, ví dụ như các khu vực dễ bị mưa lớn và lũ lụt, động đất, bão, v.v, và cách thức mà những cân nhắc này được bao gồm trong kế hoạch EHS có liên quan đến việc phơi nhiễm hóa chất do các thảm họa thiên nhiên.
 • Trạm y tế/Trạm thuốc, đội phản ứng khẩn cấp (nếu có)
 • Bác sĩ, y tá, chuyên gia y tế nếu có sẵn tại địa điểm

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xác minh người/đội chịu trách nhiệm có mặt và có đủ điều kiện để quản lý chương trình EHS liên quan đến việc quản lý hóa chất
 • Bản kê Hóa chất có các độc hại đã được xác định với MSDS/SDS, các bảng kỹ thuật có sẵn cho nhân viên EHS và được sử dụng làm cơ sở của chương trình EHS ví dụ như các tai nạn hóa chất và kế hoạch phản ứng khẩn cấp, thiết bị an toàn và các vị trí PPE, các khóa đào tạo người lao động, kiểm tra và bảo trì thường xuyên dành cho các tiện ích EHS.
 • Các đèn Điện Chống Cháy nổ và các bình chứa có sẵn trong các khu vực sử dụng và lưu trữ chất dễ cháy

Nếu có, chọn tất cả phương án đúng

 • Khu vực lưu trữ hóa chất được thông hơi, giữ thoáng khí và bảo vệ khỏi thời tiết và rủi ro hỏa hoạn.
 • Khu vực lưu trữ hóa chất được cách ly khỏi những nhân viên không phận sự (ví dụ như được khóa kín).
 • Khu vực lưu trữ hóa chất được đánh dấu rõ ràng.
 • Khu vực lưu trữ hóa chất có lối vào và lối ra dễ dàng trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào. 
 • Các thùng đựng ở trong tình trạng tốt, phù hợp để lưu trữ chất cần được lưu trữ, được đóng kín và dán nhãn ghi rõ hóa chất bên trong 
 • Sàn ở khu vực lưu trữ cứng và không bị rỗ, không có rãnh thoát nước để chất lỏng có thể tràn vào và không có bằng chứng về việc chất lỏng bị tràn đổ. 
 • Ngăn chứa phụ thứ cấp có sẵn dành cho hóa chất rắn và lỏng đựng trong bể, hộp và thùng đựng tạm thời (nếu có) để đảm bảo không xảy ra tình trạng rò rỉ vô ý. 
 • Các chất không tương thích (ví dụ như axit mạnh và bazơ mạnh được lưu trữ riêng. 
 • Các chất dễ cháy được lưu trữ cách xa các nguồn nhiệt hoặc mồi lửa, bao gồm cả việc sử dụng đèn chống nổ và biện pháp nối đất.
 • Thùng chứa tạm thời được đóng chặt và dán nhãn ghi hóa chất bên trong, mã lô và cấp độ nguy hiểm. 

(Lưu ý: Không phải tất cả đều bắt buộc phải tải lên, nhưng cần có sẵn để xem xét trong quá trình xác minh). Tải lên được đề xuất có thể bao gồm một số nội dung sau đây để chứng minh thực tiễn: a) Bản vẽ cơ sở hoặc kế hoạch phản ứng khẩn cấp với các cơ quan chính quyền địa phương nếu có (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); b) Giấy phép lưu trữ/sử dụng có hạn chế (nếu áp dụng); c) Các quy định địa phương về hỏa hoạn; d) MSDS/SDS và tờ kỹ thuật bằng ngôn ngữ địa phương (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); e) Ghi nhãn hóa chất trên bao bì hóa chất (ghi nhãn gốc, không phải là nhãn viết tay); f) Sơ đồ sàn nhà của các khu vực lưu trữ hóa chất, nêu rõ phân loại và vị trí của các loại hóa chất khác nhau; g) Sổ xuất/nhập lưu trữ, các bản ghi FIFO, cho mỗi hóa chất nêu rõ ngày đến nơi lưu trữ, số lô, ngày hết hạn hóa chất, ngày gửi đến sản xuất, v.v (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); h) Danh mục kiểm toán/kiểm tra quản lý của các khu vực lưu trữ hóa chất; i) Các quy trình vận hành chuẩn để lưu trữ hóa chất đúng cách.

Lưu trữ hóa chất đúng cách là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn, giống như việc xử lý hóa chất đúng cách. Thông thường, các ý tưởng lưu trữ khoa học, ví dụ như sắp xếp hóa chất theo thứ tự bảng chứ cái, có thể dẫn đến việc các hóa chất không tương thích được lưu trữ gần nhau. Cơ sở phải chứng minh rằng tất cả khu vực lưu trữ đều được đánh dấu rõ ràng và quản lý đúng cách để ngăn chặn rủi ro về an toàn và ô nhiễm. Lưu trữ tạm thời xảy ra tại nơi làm việc mà hóa chất được sử dụng, ví dụ như khu vực in lưới. Các câu hỏi về lưu trữ tạm thời chỉ áp dụng cho những nhà máy sử dụng hóa chất trong những quy trình sản xuất.

 

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí lưu trữ. 

 

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn đáp ứng một nửa trong số tất cả các tiêu chí lưu trữ.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các Biện pháp Xử lý, Sử dụng & Lưu trữ Hóa chất

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Yêu cầu đó là một cơ sở có thể chứng minh rõ ràng rằng tất cả các khu vực lưu trữ đều được đánh dấu rõ ràng và được quản lý đúng cách để ngăn chặn các rủi ro về ô nhiễm và an toàn.

 

Lưu trữ hóa chất đúng cách là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn, giống như việc xử lý hóa chất đúng cách. Một cơ sở là địa điểm của một phạm vi đáng kể của các hóa chất đòi hỏi phải lưu trữ an toàn. Việc lưu trữ hóa chất trong một tòa nhà cần phải có thiết kế phù hợp để lưu trữ các vật liệu độc hại khác nhau trong một khu vực được phân chia riêng và an toàn. Thông thường, các ý tưởng lưu trữ khoa học, ví dụ như sắp xếp hóa chất theo thứ tự bảng chứ cái, có thể dẫn đến việc các hóa chất không tương thích được lưu trữ gần nhau. Việc lưu trữ và số lượng phải được báo cho những người cứu hộ khẩn cấp, đội cứu hỏa, v.v. để có phương án phản ứng đúng cách.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 3

 

Các Mẫu để Tạo:

 • Kế hoạch Phản ứng Khẩn cấp (mẫu) – có sẵn trong ZDHC CMS ở dạng siêu liên kết

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin (ví dụ như các liên kết hoặc trang mạng):

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

Toàn bộ Điểm

 • Khu vực lưu trữ hóa chất (nhà kho và kho chứa tạm thời bao gồm kho chứa ngầm) được thông gió, khô ráo, và được bảo vệ khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với thời tiết (với mái và tường), nguy cơ hỏa hoạn và các nhân viên không có thẩm quyền, tức là được khóa. Quyền tiếp cận được xác định rõ ràng.
 • Khu vực lưu trữ hóa chất có lối vào và lối ra dễ dàng trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào.
 • Sàn cứng và không bị rỗ, không có rãnh thoát nước để hóa chất có thể tràn vào và không có bằng chứng về việc chất lỏng bị tràn đổ.
 • Hóa chất được lưu trữ để tránh tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà và tường.
 • Tất cả các hoá chất tại nhà kho và các khu vực lưu trữ tạm thời đều được đánh dấu rõ ràng, với mỗi hóa chất được xác định đúng cách bằng biển báo dễ dàng nhìn thấy có ít nhất tên của sản phẩm hóa chất và cảnh báo độc hại phù hợp (các biển báo tuân thủ Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS) hoặc tương đương) theo MSDS/SDS.
 • Tất cả các thùng chứa hóa chất trong nhà kho và nơi cất giữ tạm thời đều ở trong tình trạng tốt, được xác định bằng nhãn dán gốc, số lô, tên sản phẩm, tên nhà cung cấp/nhà sản xuất và loại độc hại.
 • Các thùng chứa tạm thời/phụ được dán nhãn đúng cách với thông tin chính xác phù hợp với nhãn trên thùng chứa gốc.
 • Các hóa chất khác nhau được phân loại đúng cách với các phân vùng thích hợp.
 • Các hóa chất rắn và lỏng được phân loại đúng cách.
 • Các hóa chất được lưu trữ theo cách có tổ chức, được phân loại theo các phân loại độc hại của chúng như được hiển thị trên nhãn dán gốc và MSDS/SDS.
 • Các chất không tương thích ví dụ như axit mạnh, bazơ mạnh, chất ăn mòn, chất dễ cháy, v.v đều được xác định và lưu trữ riêng biệt.
 • Các chất dễ cháy được lưu trữ cách xa các nguồn nhiệt hoặc mồi lửa, bao gồm cả việc sử dụng đèn chống nổ và biện pháp nối đất. Tất cả các vật liệu dễ bắt lửa hoặc dễ cháy phải nằm cách bất cứ khu vực hút thuốc nào ít nhất ~ 15 mét (50 feet).
 • Các hóa chất hết hạn được theo dõi thường xuyên, được đánh dấu rõ ràng, được lưu trữ riêng biệt và được dán nhãn đúng cách.
 • MSDS/SDS ở ngôn ngữ mà những người lao động hiểu có sẵn tại nhà kho và các khu vực lưu trữ tạm thời.
 • Các điều kiện lưu trữ ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm, các vật liệu chống nổ đều được đáp ứng theo MSDS/SDS.
 • PPE phù hợp và các bộ chống tràn đổ có sẵn và dễ dàng tiếp cận.
 • Tất cả các thùng chứa thuốc nhuộm và hóa chất trong nhà kho và khu vực lưu trữ tạm thời đều được đóng kín đúng cách bằng nắp và không được xếp chồng lên nhau.
 • Ngăn chứa phụ thứ cấp có sẵn dành cho hóa chất rắn và lỏng đựng trong bể, hộp và thùng đựng tạm thời (nếu có) để đảm bảo không xảy ra tình trạng rò rỉ vô ý. Đồ chứa phụ ở trong tình trạng tốt mà không có các vết nứt hoặc khoảng trống. Ở mức tối thiểu, dung tích của đồ chứa phụ cần phải có ít nhất 110% thùng chứa hóa chất nguyên gốc (chính), hoặc có thể chứa ít nhất 10% tổng khối lượng của thùng chứa gốc (chính).
 • Mỗi hóa chất và thuốc nhuộm đều có muỗng riêng biệt (hoặc bình, xô, thìa, v.v) được dán nhãn đúng cách đặc biệt dành cho sản phẩm hóa chất đó.
 • Các muỗng và các thùng chứa tạm thời, ví dụ như các xô được làm bằng vật liệu ổn định để tránh bị ăn mòn/phản ứng hóa học với các sản phẩm hóa chất. Nên tránh các vật chứa đang chứa hóa chất phản ứng hoặc các chất thải hóa chất chiết tách độc hại, tức là cần phải tránh vật liệu chứa PVC và sắt.
 • Thiết bị/dụng cụ cân cần phải được đặt trong một bề mặt sạch, khô ráo, mịn và phẳng.
 • Bản vẽ cơ sở hoặc kế hoạch phản ứng khẩn cấp phải được cập nhật và được chia sẻ với chính quyền địa phương nếu có.
 • Có nền được sử dụng khi cần thiết và liên kết khi cần thiết (nguy cơ hỏa hoạn).
 • Kiểm tra định kỳ được áp dụng (được khuyến nghị hàng tuần).

Một phần Điểm: (đáp ứng ít nhất một nửa các tiêu chí được liệt kê dưới đây)

 • Khu vực lưu trữ hóa chất (nhà kho và kho chứa tạm thời bao gồm kho chứa ngầm) được thông gió, khô ráo, và được bảo vệ khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với thời tiết (với mái và tường), nguy cơ hỏa hoạn và các nhân viên không có thẩm quyền, tức là được khóa. Quyền tiếp cận được xác định rõ ràng.
 • Khu vực lưu trữ hóa chất có lối vào và lối ra dễ dàng trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào.
 • Sàn cứng và không bị rỗ, không có rãnh thoát nước để hóa chất có thể tràn vào và không có bằng chứng về việc chất lỏng bị tràn đổ.
 • Hóa chất được lưu trữ để tránh tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà và tường.
 • Tất cả các hoá chất tại nhà kho và các khu vực lưu trữ tạm thời đều được đánh dấu rõ ràng, với mỗi hóa chất được xác định đúng cách bằng biển báo dễ dàng nhìn thấy có ít nhất tên của sản phẩm hóa chất và cảnh báo độc hại phù hợp (các biển báo tuân thủ Hệ thống Hài hoà Toàn cầu (GHS) hoặc tương đương) theo MSDS/SDS.
 • Tất cả các thùng chứa hóa chất trong nhà kho và nơi cất giữ tạm thời đều ở trong tình trạng tốt, được xác định bằng nhãn dán gốc, số lô, tên sản phẩm, tên nhà cung cấp/nhà sản xuất và loại độc hại.
 • Các thùng chứa tạm thời/phụ được dán nhãn đúng cách với thông tin chính xác phù hợp với nhãn trên thùng chứa gốc.
 • Các hóa chất khác nhau được phân loại đúng cách với các phân vùng thích hợp.
 • Các hóa chất rắn và lỏng được phân loại đúng cách.
 • Các hóa chất được lưu trữ theo cách có tổ chức, được phân loại theo các phân loại độc hại của chúng như được hiển thị trên nhãn dán gốc và MSDS/SDS.
 • Các chất không tương thích ví dụ như axit mạnh, bazơ mạnh, chất ăn mòn, chất dễ cháy, v.v đều được xác định và lưu trữ riêng biệt.
 • Các chất dễ cháy được lưu trữ cách xa các nguồn nhiệt hoặc mồi lửa, bao gồm cả việc sử dụng đèn chống nổ và biện pháp nối đất. Tất cả các vật liệu dễ bắt lửa hoặc dễ cháy đều nằm cách bất cứ khu vực hút thuốc nào ít nhất ~ 15 mét (50 feet).
 • Các hóa chất hết hạn được theo dõi thường xuyên, được đánh dấu rõ ràng, được lưu trữ riêng biệt và được dán nhãn đúng cách.
 • MSDS/SDS ở ngôn ngữ mà những người lao động hiểu có sẵn tại nhà kho và các khu vực lưu trữ tạm thời.
 • Các điều kiện lưu trữ ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm, các vật liệu chống nổ đều được đáp ứng theo MSDS/SDS.
 • PPE phù hợp và các bộ chống tràn đổ có sẵn và dễ dàng tiếp cận.
 • Tất cả các thùng chứa thuốc nhuộm và hóa chất trong nhà kho và khu vực lưu trữ tạm thời đều được đóng kín đúng cách bằng nắp và không được xếp chồng lên nhau.
 • Ngăn chứa phụ thứ cấp có sẵn dành cho hóa chất rắn và lỏng đựng trong bể, hộp và thùng đựng tạm thời (nếu có) để đảm bảo không xảy ra tình trạng rò rỉ vô ý. Đồ chứa phụ ở trong tình trạng tốt mà không có các vết nứt hoặc khoảng trống. Ở mức tối thiểu, dung tích của đồ chứa phụ cần phải có ít nhất 110% thùng chứa hóa chất nguyên gốc (chính), hoặc có thể chứa ít nhất 10% tổng khối lượng của thùng chứa gốc (chính).
 • Mỗi hóa chất và thuốc nhuộm đều có muỗng riêng biệt (hoặc bình, xô, thìa, v.v) được dán nhãn đúng cách đặc biệt dành cho sản phẩm hóa chất đó.
 • Các muỗng và các thùng chứa tạm thời, ví dụ như các xô được làm bằng vật liệu ổn định để tránh bị ăn mòn/phản ứng hóa học với các sản phẩm hóa chất. Nên tránh các vật chứa đang chứa hóa chất phản ứng hoặc các chất thải hóa chất chiết tách độc hại, tức là cần phải tránh vật liệu chứa PVC và sắt.
 • Thiết bị/dụng cụ cân cần phải được đặt trong một bề mặt sạch, khô ráo, mịn và phẳng.
 • Bản vẽ cơ sở hoặc kế hoạch phản ứng khẩn cấp phải được cập nhật và được chia sẻ với chính quyền địa phương nếu có.
 • Có nền được sử dụng khi cần thiết và liên kết khi cần thiết (nguy cơ hỏa hoạn).
 • Kiểm tra định kỳ được áp dụng (được khuyến nghị hàng tuần).

Cơ sở chỉ sử dụng hoá chất trong dụng cụ và/hoặc hoạt động của cơ sở:

Toàn bộ Điểm

 • Hóa chất được lưu trữ để tránh tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà và tường.
 • Các hóa chất được lưu trữ trong điều kiện được thông gió, khô thoáng, và được bảo vệ khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với thời tiết.
 • Các hóa chất rắn và lỏng (nếu có) đều được tách riêng đúng cách.
 • Các thùng chứa hóa chất đang trong tình trạng tốt, được xác định bởi nhãn dán gốc và mức độc hại của hóa chất đó.
 • Các chất dễ cháy (nếu có) phải được giữ cách xa các nguồn nhiệt hoặc sự đánh lửa. Tất cả các vật liệu dễ bắt lửa hoặc dễ cháy đều nằm cách bất cứ khu vực hút thuốc nào ít nhất ~ 15 mét (50 feet).
 • Có sẵn đồ chứa phụ (nếu có) để đảm bảo không xảy ra sự rò rỉ ngoài ý muốn. Đồ chứa phụ ở trong tình trạng tốt mà không có các vết nứt hoặc khoảng trống. Ở mức tối thiểu, dung tích của đồ chứa phụ cần phải có ít nhất 110% thùng chứa hóa chất nguyên gốc (chính), hoặc có thể chứa ít nhất 10% tổng khối lượng của thùng chứa gốc (chính).
 • MSDS/SDS (nếu có) hoặc thông báo chất độc hại khác ở ngôn ngữ mà những người lao động hiểu được phải có sẵn/dễ dàng nhìn thấy.
 • PPE phù hợp có sẵn và dễ dàng tiếp cận (nếu có).
 • Bản vẽ cơ sở hoặc kế hoạch phản ứng khẩn cấp phải được cập nhật và được chia sẻ với chính quyền địa phương nếu có.
 • Cơ sở có một chương trình giám sát dành cho việc quản lý lưu trữ hóa chất của các nhà thầu phụ của họ.

Một phần Điểm: (đáp ứng ít nhất một nửa các tiêu chí được liệt kê dưới đây)

 • Hóa chất được lưu trữ để tránh tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà và tường.
 • Các hóa chất được lưu trữ trong điều kiện được thông gió, khô thoáng, và được bảo vệ khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với thời tiết.
 • Các hóa chất rắn và lỏng (nếu có) đều được tách riêng đúng cách.
 • Các thùng chứa hóa chất đang trong tình trạng tốt, được xác định bởi nhãn dán gốc và mức độc hại của hóa chất đó.
 • Các chất dễ cháy (nếu có) phải được giữ cách xa các nguồn nhiệt hoặc sự đánh lửa. Tất cả các vật liệu dễ bắt lửa hoặc dễ cháy đều nằm cách bất cứ khu vực hút thuốc nào ít nhất ~ 15 mét (50 feet).
 • Có sẵn đồ chứa phụ (nếu có) để đảm bảo không xảy ra sự rò rỉ ngoài ý muốn. Đồ chứa phụ ở trong tình trạng tốt mà không có các vết nứt hoặc khoảng trống. Ở mức tối thiểu, dung tích của đồ chứa phụ cần phải có ít nhất 110% thùng chứa hóa chất nguyên gốc (chính), hoặc có thể chứa ít nhất 10% tổng khối lượng của thùng chứa gốc (chính).
 • MSDS/SDS (nếu có) hoặc thông báo chất độc hại khác ở ngôn ngữ mà những người lao động hiểu được phải có sẵn/dễ dàng nhìn thấy.
 • PPE phù hợp có sẵn và dễ dàng tiếp cận (nếu có).
 • Bản vẽ cơ sở hoặc kế hoạch phản ứng khẩn cấp phải được cập nhật và được chia sẻ với chính quyền địa phương nếu có.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Bản vẽ cơ sở hoặc kế hoạch phản ứng khẩn cấp với chính quyền địa phương, nếu có
 • Giấy phép lưu trữ/sử dụng với những hạn chế (nếu áp dụng)
 • Các quy định cứu hỏa địa phương
 • MSDS/SDS và các bảng thông tin kỹ thuật bằng ngôn ngữ địa phương
 • Nhãn dán hóa chất trên thùng chứa hóa chất (nhãn dán gốc, không có nhãn dán viết tay)
 • Sơ đồ tầng lầu của các khu vực lưu trữ hoá chất, xác định cụ thể việc phân loại và các vị trí của các loại hóa chất khác nhau
 • Nhật ký lưu trữ xuất/nhập, các hồ sơ FIFO, dành cho mỗi hóa chất trong đó nêu rõ ngày đến nơi lưu trữ, số lô, ngày hết hạn sử dụng hóa chất, ngày gửi hóa chất đến bộ phận sản xuất, v.v
 • Các danh sách dành cho các kiểm toán/kiểm tra quản lý của các khu vực lưu trữ hóa chất
 • Các quy trình Vận hành Tiêu chuẩn dành cho việc lưu trữ hóa chất đúng cách

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Kiểm tra sự hiểu biết của người giám sát chịu trách nhiệm, và những người lao động về sự quen thuộc với MSDS/SDS, CLP.
 • Họ có thể giải thích phân loại độc hại đối với một số hóa chất trong khu vực làm việc của họ không?
 • Kiểm tra sự hiểu biết của họ về một số biểu tượng độc hại và khả năng tương thích về lưu trữ.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Bản vẽ cơ sở hoặc kế hoạch phản ứng khẩn cấp phải được cập nhật và được chia sẻ với chính quyền địa phương nếu có.
 • Kiểm tra tất cả các khu vực có liên quan đến hóa chất được sử dụng và lưu trữ, bao gồm: nhà kho, các khu vực lưu trữ tạm thời, phòng thí nghiệm nội bộ, các khu vực pha trộn công thức hóa chất, xưởng/tầng sản xuất, ETP.
 • Các hóa chất được dán nhãn đúng cách (nhãn dán gốc, không phải là nhãn dán viết tay) và được tách riêng một cách hợp lý, lưu trữ bên ngoài tầng, v.v.
 • Điều kiện lưu trữ đáp ứng được yêu cầu (mái, tường, sàn, các tiêu chí phân loại dựa trên mức độ độc hại, rủi ro, khả năng tương thích, trạng thái (rắn với lỏng), điều kiện lưu trữ ví dụ như các điều kiện lưu trữ đặc biệt ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm, các dụng cụ phòng chống nổ, v.v).
 • Việc cấp phép tiếp cận và biển báo cảnh báo độc hại
 • MSDS/SDS ở ngôn ngữ mà người lao động hiểu được là có sẵn, được cập nhật và được dịch chính xác; kiểm tra xem biển báo có được nhìn thấy rõ ràng và phù hợp với các hóa chất được lưu trữ và MSDS/SDS của nó không – kiểm tra ít nhất 5 biển báo tại mỗi vị trí.
 • Đồ chứa phụ phải có sẵn và phù hợp.
 • Kiểm tra khu lưu trữ chất thải và bùn độc hại và các khu vực chứa
 • Kiểm tra việc vệ sinh nói chung và việc tổ chức/phân loại hóa chất, sự toàn vẹn của các thùng chứa hóa chất, ví dụ bể hoặc bình chứa, v.v, ngày hết hạn sử dụng ở trên các hóa chất.
 • Các thùng chứa không được chỉnh sửa để tạo thuận lợi cho việc phân phối hóa chất.
 • Các thùng chứa được đóng lại một cách thích hợp bằng nắp.
 • Tất cả các thiết bị cân và phụ kiện (bụi có đang được tạo ra trong các quy trình xử lý và cân không?)
 • Kiểm tra các muỗng và xô ví dụ như nó có bao gồm tên của sản phẩm được sử dụng cùng không?
 • Kiểm tra việc sử dụng và tính sẵn có của PPE và hồ sơ bảo trì nếu có
 • Yêu cầu một bản giới thiệu về ít nhất 3 loại hóa chất khác nhau và kiểm tra xem liệu từng hóa chất có thiết bị xử lý và cân riêng của các hóa chất đó được dán nhãn với tên của sản phẩm được sử dụng cùng hay không. Trong bản giới thiệu đó, người kiểm tra cần phải kiểm tra xem họ có cân độc lập các hóa chất khác nhau của một hỗn hợp hay không.
 • Chụp ảnh các khu vực lưu trữ
 • Hồ sơ kiểm tra định kỳ

Vui lòng chọn tất cả các chủ đề có trong khóa đào tạo của bạn: MRSL; RSL

 

Vui lòng mô tả các khóa đào tạo RSL và MRSL đã được thực hiện vào năm dương lịch vừa qua.

 

Có bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo?

 

Bạn có thường xuyên đào tạo nhân viên của mình không?

 

Tải lên được đề xuất: (các) hồ sơ đào tạo MRSL/RSL có tên, ngày, chủ đề đào tạo, mô tả ngắn gọn về những gì đã được đào tạo.

Các khóa đào tạo MRSL và RSL phải được thực hiện bởi một nhân viên có kiến thức và đi kèm tài liệu nêu rõ người đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo cùng cách thức đào tạo về MRSL và RSL.

 

Tài liệu bổ sung sẽ được yêu cầu trong quá trình xác minh: Mô tả Công việc.

 

Vui lòng chọn Có Một phần nếu khóa đào tạo đã được cung cấp nhưng vẫn chưa được ghi chép đầy đủ.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Khóa Đào tạo Nhân viên & Thông báo

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Trước khi chúng ta đến yêu câu tuân thủ RSL, MRSL, trước tiên chúng ta phải giới thiệu chủ đề và lý do với những người lao động để một chương trình có thể được thực hiện có hiệu quả. Cơ sở cần phải tổ chức các khóa đào tạo để đảm bảo rằng các nhân viên chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ MRSL/RSL có năng lực thông qua việc giáo dục, đào tạo và/hoặc kinh nghiệm phù hợp.

 

Tất cả các cơ sở đều cần phải cấm các hóa chất độc hại không tuân thủ được sử dụng trong cơ sở do pháp luật, các quy định, hoặc các yêu cầu của khách hàng (ví dụ như RSL Sản xuất (MRSL) từ Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC)). Tuy nhiên, trước khi chúng ta chuyển đến yêu cầu phải tuân thủ quy định các hóa chất bị cấm trong hoạt động vận hành, trước tiên chúng ta phải giáo dục bằng cách giới thiệu chủ đề và lập luận với những người lao động để một chương trình có thể được thực hiện có hiệu quả.

 

Các hóa chất và việc xử lý hóa chất đều là những yếu tố quan trọng của việc quản lý hóa chất và sự an toàn nơi làm việc. MRSL/RSL chỉ là một khía cạnh trong một quy trình quản lý hóa chất đầy đủ khi xử lý hóa chất, việc sử dụng đúng cách đối với chức năng, và các đặc tính độc hại tiềm ẩn của hóa chất đối với người lao động và tại nơi làm việc.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Khóa đào tạo của MRSL/RSL trong việc quản lý Hoá chất cần phải bao gồm (các) nguồn hoá chất độc hại có thể có trong cơ sở với việc phân tích đầy đủ các rủi ro từ bản kê hóa chất đầy đủ và trữ lượng sẵn có. Cơ sở cần phải tiến hành phân tích Nguyên nhân GỐC RỄ trong trường hợp phát hiện ra bất cứ sự không tuân thủ nào.

 

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0

http://afirm-group.com/afirm-rsl/

https://www.aafaglobal.org/AAFA/Solutions_Pages/Restricted_Substance_List

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Có (một/những) người chịu trách nhiệm được phân công quản lý hóa chất, sự tuân thủ MRSL và RSL, được xác định bằng mô tả công việc chính thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc mua hàng, dây chuyền sản xuất và những người quản lý kỹ thuật.
 • Có một hệ thống đào tạo chính thức ghi lại người đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo cùng cách thức đào tạo về MRSL và RSL.
 • (Những) người chịu trách nhiệm được phân công về việc quản lý hóa chất đều có kiến thức về MRSL và RSL (thông qua phỏng vấn)

Có Một phần

 • Trường hợp 1:
  • Có (một/những) người chịu trách nhiệm được phân công quản lý hóa chất, sự tuân thủ MRSL và RSL, được xác định bằng mô tả công việc chính thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc mua hàng, dây chuyền sản xuất và những người quản lý kỹ thuật.
  • Khóa đào tạo MRSL và RSL đã được cung cấp nhưng chưa được ghi chép đầy đủ.
 • Trường hợp 2:
  • Có (một/những) người chịu trách nhiệm được phân công về việc quản lý hóa chất được xác định bởi mô tả công việc chính thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở: việc mua hàng, dây chuyền sản xuất và những người quản lý kỹ thuật.
  • Khóa đào tạo đã được cung cấp và được ghi chép đầy đủ nhưng (những) người được phân công vẫn chưa hiểu rõ về MRSL và RSL.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Mô tả Công việc
 • (Các) hồ sơ của khóa đào tạo có tên, ngày tháng, chủ đề đào tạo, mô tả ngắn gọn về những điều đã được đào tạo
 • Phỏng vấn/đối thoại với ban quản lý hoặc các nhân viên chủ chốt (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua hàng, dây chuyền sản xuất và những người quản lý kỹ thuật):
  • Kiểm tra sự hiểu biết của người chịu trách nhiệm
  • Sự khác biệt giữa MRSL và RSL
  • Ví dụ về một vài (tối thiểu 5) tham số MRSL
  • Các giới hạn MRSL khác nhau đối với một thông số nhất định (chọn ngẫu nhiên) – ý nghĩa của thông số đó và cách quản lý thông số đó
  • Đó là chất bị hạn chế chính được lấy từ thuốc nhuộm. (chỉ dành cho các cơ sở in/nhuộm)
  • Họ sẽ tìm thấy thông tin liên quan đến MRSL hoặc thông tin tuân thủ RSL ở đâu?
  • Họ có thể đưa ra một ví dụ về một thẻ công thức được liên kết với bảng thông tin kỹ thuật để sử dụng đúng cách không?
  • Kiến thức về tài liệu MRSL, cách thức nó hoạt động và họ hiểu được hậu quả của việc sử dụng sản phẩm được bao gồm trong danh sách

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xem lại Tài liệu Đào tạo và các Nhật ký
 • Đánh giá mô tả công việc.
 • Tiến hành phỏng vấn với tất cả (những) người được phân công.
 • Đảm bảo những người quản lý mua hàng, dây chuyền sản xuất và kỹ thuật đều được đào tạo.

Cơ sở của bạn có quy trình giải quyết lỗi theo sau trong trường hợp có lỗi kiểm tra RSL không?

(Lưu ý: Không phải tất cả đều bắt buộc phải tải lên, nhưng cần có sẵn để xem xét trong quá trình xác minh). Tải lên được đề xuất có thể bao gồm một số thông tin sau đây để chứng minh thực tiễn: a) Dữ liệu Kỹ thuật/bảng Thông số kỹ thuật (TDS) cho tất cả các hóa chất; b) Công thức cho các quá trình sử dụng hóa chất; c) Danh sách nguyên liệu đã mua kèm theo Thư tuân thủ RSL cho tất cả các hóa chất và hướng dẫn của các nhà cung cấp hoá chất về giới hạn an toàn để sử dụng; d) quy trình được lập thành văn bản để xác định, giám sát và xác minh một cách có hệ thống sự Tuân thủ với tất cả các Danh sách Chất bị Hạn chế (RSLs) của sản phẩm

Các cơ sở phải áp dụng một tiêu chuẩn ngành ví dụ như AFIRM, AAFA hoặc (các) RSL của khách hàng lớn vào các hoạt động kinh doanh. Hãy trả lời là Có nếu bạn có thể xác minh sự tuân thủ RSL bằng cách cung cấp bằng chứng về quy trình đánh giá RSL và các bảng dữ liệu kỹ thuật, các bản kê đáp ứng các yêu cầu RSL, và bằng cách cung cấp các Thư Tuân thủ RSL, và/hoặc các kết quả kiểm tra sản phẩm.

 

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn có thể chứng minh sự phù hợp với RSL nhưng chưa có một quy trình đánh giá nội bộ để theo dõi RSL một cách có hệ thống.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các Chính sách Quản lý Hóa chất, các Quy trình Tuân thủ và các Cam kết

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Yêu cầu là để các cơ sở kết hợp một tiêu chuẩn công nghiệp ví dụ như một AFIRM, AAFA hoặc (các) RSL của khách hàng lớn vào các hoạt động kinh doanh của họ. Khi các hóa chất được sử dụng trong một quy trình, chúng cần phải tuân thủ (các) yêu cầu của Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) cần thiết để đạt được kết quả mong muốn của RSL. Quy trình RSL cần phải được ghi chép chính thức dưới dạng văn bản nào đó và được cập nhật hàng năm.

 

Sự tuân thủ RSL là rất quan trọng để đảm bảo rằng sản phẩm đang được tạo ra sẽ bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của người sử dụng cũng như tuân thủ các quy định về hóa chất có liên quan ở mọi khu vực pháp lý mà các sản phẩm được tạo ra hoặc bán. Các hóa chất tuân thủ MRSL phải được sử dụng theo các hướng dẫn về thông số kỹ thuật để đáp ứng các kết quả về sự tuân thủ vật liệu của RSL.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một tài liệu đầy đủ chứa Đánh giá Rủi ro dành cho RSL và MRSL cần phải có sẵn tại cơ sở và có thể được chuẩn bị dựa trên bản kê hóa chất và thông tin của SDS/MSDS cùng với các tài liệu do các nhà cung cấp hóa chất cung cấp ví dụ như các Bảng Dữ liệu Kỹ thuật, Giấy Chứng nhận Phân tích, Giấy Chứng nhận Phù hợp, các báo cáo Kiểm tra, v.v. Tài liệu đánh giá rủi ro cần phải xác định các thành phần có trong thành phần của công thức hóa chất và nồng độ của nó, bất cứ thành phần không chủ ý nào hiện diện do lộ trình của quy trình hoặc nguồn gốc của hóa chất và cũng có thể đánh giá các rủi ro có thể có từ lộ trình của quy trình sản xuất hoặc trong quy trình xử lý nước thải, v.v.

 

Các danh sách tài liệu tham khảo dành cho RSL và MRSL bao gồm:

 • REACH SVHC Cấp độ 1
 • RoHS
 • Đạo luật 65
 • ZDHC ưu tiên 11
 • AFIRM
 • AAFA
 • Danh sách Chất Hệ thống BLUESIGN®
 • Oeko Tex 100
 • ZDHC MRSL (phiên bản cập nhật nhất)

Các Tài liệu Tham khảo Khác:

 • Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020) – Chương 3, 5 & 8 
 • Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về sản phẩm từ nhà cung cấp hoá chất

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty có thể cung cấp một tài liệu bằng văn bản trong đó nêu rõ một quy trình xem xét để theo dõi, cập nhật và cho thấy sự tuân thủ đối với một RSL.
 • Các công thức quy trình cần phải cân nhắc việc sử dụng các hóa chất theo từng Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) để đảm bảo sự tuân thủ RSL, nghĩa là các hóa chất trong công thức quy trình không được vượt quá nồng độ theo đề xuất của nhà sản xuất hóa chất.
 • Tất cả các hóa chất trong Bản kê Hóa chất đều được kiểm tra về sự tuân thủ RSL ít nhất hàng năm.
 • Cơ sở hoặc nhóm công ty mẹ/công ty của cơ sở có thể cung cấp Thư Tuân thủ RSL được hỗ trợ cùng với kết quả thử nghiệm/phân tích cho tất cả các hóa chất liên quan.
 • RSL đã được thông báo chính thức tới các nhà cung cấp ngược chiều nghĩa là các nhà cung cấp hoá chất, các nhà cung cấp nguyên liệu thô, các nhà thầu phụ của quy trình (ví dụ như việc rửa, việc hoàn thiện, việc in).
 • Quy trình hoặc quá trình để xác minh rằng các sản phẩm tuân thủ RSLs ví dụ như việc kiểm tra theo yêu cầu của khách hàng hoặc có một chương trình để kiểm tra các sản phẩm dựa trên đánh giá rủi ro riêng của các nhà máy (trọng tâm cần phải là quy trình và quá trình)
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty của cơ sở phải đảm bảo rằng tất cả các nguyên liệu thô (sợi, vải, v.v.) đều có sự tuân thủ với MRSL/RSL.

Có Một phần

 • Các công thức quy trình cần phải cân nhắc việc sử dụng các hóa chất theo từng Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) để đảm bảo sự tuân thủ RSL, nghĩa là các hóa chất trong công thức quy trình không được vượt quá nồng độ theo đề xuất của nhà sản xuất hóa chất.
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty của cơ sở có thể cung cấp Thư tuân thủ RSL được hỗ trợ cùng với kết quả thử nghiệm/phân tích cho tất cả các hóa chất liên quan.
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty có các quy trình liên quan đến việc sử dụng RSL của các khách hàng trong việc mua hóa chất và vận hành; tuy nhiên, cơ sở không có tài liệu bằng văn bản xác định một quy trình xem xét đầy đủ để theo dõi, cập nhật và thể hiện sự tuân thủ đối với một RSL.

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Các bảng Dữ liệu Kỹ thuật/Thông số Kỹ thuật (TDS) dành cho tất cả các hóa chất.
 • Các công thức dành cho các quy trình sử dụng hoá chất.
 • Danh sách các nguyên liệu được mua với Thư Tuân thủ đối với RSL dành cho tất cả các hóa chất.
 • Bản kê hóa chất – xác nhận rằng tất cả các hóa chất đều được bao gồm và kiểm tra về sự tuân thủ RSL ít nhất hàng năm, kiểm tra các ngày của lần kiểm tra trước đó.

Các Câu hỏi Phỏng vấn: 

 • Những người được phỏng vấn thể hiện được kiến thức cơ bản về RSL và cách thức để thực hiện một kiểm tra về sự tuân thủ để đảm bảo việc sử dụng so với một Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) có liên kết với các thẻ công thức.
 • Hãy hỏi các nhân viên có liên quan (ví dụ như quản lý phòng thí nghiệm, quản lý sản xuất, quản lý EHS, mua hàng, v.v) về cách thức mà cơ sở theo dõi các RSL của các khách hàng khác nhau và các cập nhật RSL, cách thức RSL được thông báo và tiếp thu. Kiểm tra sự thống nhất về hiểu biết giữa các bên liên quan nội bộ ở các chức năng.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Kiểm tra (các) RSL mà cơ sở đang làm việc cùng, cách thức mà cơ sở này đang theo dõi các cập nhật của RSLs và RSL, cách thức RSL được thông báo và tiếp thu.
 • Sự sẵn có của các Bảng Dữ liệu Kỹ thuật (TDS) dành cho tất cả các hóa chất có liên quan tại các khu vực thích hợp ví dụ như phòng thí nghiệm, việc trộn hóa chất.
 • Đường dây thông báo chính thức với các nhà cung cấp ngược chiều liên quan đến RSL, nghĩa là các nhà cung cấp hoá chất, các nhà cung cấp nguyên liệu thô, các nhà thầu phụ của quy trình (ví dụ như việc rửa, việc hoàn thiện, việc in)
 • Sự có sẵn thư về sự tuân thủ RSL được hỗ trợ với kết quả kiểm tra/phân tích dành cho các hóa chất có liên quan.
 • Quan sát trực quan các quy trình làm việc đối với việc xác định thành phần hóa chất trong các thẻ công thức và/hoặc các vật liệu, quy trình cần phải kết hợp tài liệu tham khảo của TDS để đảm bảo sự tuân thủ so với RSL. Các hóa chất ví dụ như công thức thuốc nhuộm và bột màu không được vượt quá nồng độ mà các nhà sản xuất hóa chất đề xuất với sự tham chiếu tới việc sử dụng/các quy trình dự định và bất cứ sự kết hợp cụ thể nào cần phải tránh.
 • Kiểm tra quy trình ít nhất là một bản cập nhật hàng năm để kiểm tra sự phù hợp RSL đối với tất cả các hóa chất trong Bản kê Hóa chất.

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Cơ sở của bạn có yêu cầu các nhà cung cấp hóa chất cũng làm như vậy không?

 

Cơ sở của bạn có yêu cầu nhà thầu phụ in và giặt/rửa làm như vậy không?

 

Vui lòng mô tả các quy trình này:

 

(Lưu ý: Không phải tất cả đều bắt buộc phải tải lên, nhưng cần có sẵn để xem xét trong quá trình xác minh). Tải lên được đề xuất có thể bao gồm một số nội dung sau đây để chứng minh thực tiễn: a) Bản kê Hóa chất (bỏ qua nếu đã được tải lên trước đó); b) Chính sách xem xét và lưu lượng quy trình hóa chất; c) Danh sách các hóa chất không có đủ tài liệu về sự phù hợp với sự tuân thủ MRSL; d) Kế hoạch để có được tài liệu cần thiết cho các hóa chất hiện tại không có tài liệu; e) MRSLs có thể được áp dụng cho cơ sở ví dụ như MRSL của chính cơ sở, MRSL của các khách hàng hoặc ZDHC MRSL; f) Các danh sách tích cực từ các nhà cung cấp hóa chất (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); g) Thông báo bằng thư điện tử hoặc việc liên hệ giữa cơ sở với các nhà cung cấp hoá chất và các nhà thầu phụ của cơ sở (nếu có) có liên quan đến sự tuân thủ MRSL; h) Thư tuân thủ MRSL có tên hóa chất, ngày phát hành và các báo cáo kiểm tra; i) Quy trình sàng lọc định kỳ được ghi lại thành tài liệu dựa trên Cổng ZDHC – Mô-đun Hóa chất (nếu áp dụng, Kiểm tra Hiệu suất ZDHC) và Cấp độ Phù hợp của mỗi hóa chất được sàng lọc. Ghi lại ngày tháng của những lần sàng lọc trước và lịch trình sàng lọc trong tương lai.

Các cơ sở phải áp dụng MRSL trong các hoạt động kinh doanh. Xây dựng một chương trình MRSL hiệu quả là rất phức tạp và có thể phải kéo dài một vài năm để được thực thi hoàn toàn tại nhà máy.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các Chính sách Quản lý Hóa chất, các Quy trình Tuân thủ và các Cam kết

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Hành vi dự định dành cho câu hỏi này là để các cơ sở hiểu MRSLs, mà cần phải được sử dụng để cho phép việc mua hoá chất tuân thủ và bản kê hóa chất có trong cơ sở, các nhà thầu và các nhà thầu phụ của cơ sở. Quy trình cần phải được ghi chép chính thức dưới dạng văn bản và được cập nhật hàng năm. Một ví dụ của một MRSL với sự hỗ trợ mạnh mẽ của ngành công nghiệp là ZDHC MRSL, bạn có thể tìm thêm thông tin về điều này tại địa chỉ: https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0 

 

Các cơ sở thường biết về Danh sách các Chất bị Hạn chế Sử dụng (RSL); tuy nhiên, gần đây, ngành công nghiệp đã tập trung vào các Danh sách Chất Cấm Sử dụng Sản xuất (MRSL) để tiếp tục sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường cùng với Danh sách các Chất bị Hạn chế Sử dụng. MRSL rất quan trọng bởi vì một cơ sở sử dụng các hoá chất tuân thủ, phù hợp với các hướng dẫn về thông số kỹ thuật, có các kết quả về môi trường tốt hơn dành cho các xả thải khác nhau của cơ sở và sự tuân thủ chặt chẽ hơn về vật liệu RSL. Mục tiêu này quan trọng đối với toàn bộ chuỗi giá trị cung cấp cơ sở (các nhà thầu, các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp thượng nguồn, v.v.).

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

MRSL về Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC) (phiên bản mới nhất) là tiêu chuẩn MRSL về hóa chất được công nhận bởi ngành công nghiệp may mặc, giày dép và dệt may trên toàn cầu đối với ngành công nghiệp cung cấp hoá chất và các thương hiệu bán lẻ chính. MRSL phải được thông báo trong toàn bộ chuỗi giá trị cung ứng.

 

Đối với tất cả các sản phẩm được coi là tuân thủ MRSL, phải có quy trình thích hợp dành cho việc xác nhận MRSL có trong cơ sở.

 

Quá trình tham gia với các nhà thầu phụ cần phải bao gồm việc lựa chọn, đánh giá và quản lý nhà thầu phụ, về cơ bản bao gồm các quy trình tương tự mà cơ sở đang tuân theo để đáp ứng tất cả các thực tiễn về tuân thủ MRSL và quản lý hóa chất. Do đó, liên lạc, đánh giá hiệu suất đối với thực tiễn quản lý hóa chất là trách nhiệm của cơ sở đối với các nhà thầu phụ.

 

Khung ZDHC CMS:

https://uploads-ssl.webflow.com/5c4065f2d6b53e08a1b03de7/5ec4fce8cc2b044b520491d5_ZDHC%20CMS%20Framework_MAY2020.pdf

 

Bảng Thuật ngữ:

ZDHC MRSL: MRSL của Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC) là một danh sách các chất hoá học bị cấm sử dụng (xem Cấm Sử dụng, trang 2). MRSL áp dụng cho các hóa chất được sử dụng trong các cơ sở xử lý các vật liệu và các bộ phận trang trí đối với việc sử dụng trong may mặc và giày dép. Các hóa chất trong ZDHC MRSL bao gồm dung môi, chất làm sạch, chất kết dính, sơn, mực, chất tẩy rửa, thuốc nhuộm, chất màu, chất phụ gia, chất phủ và các chất hoàn thiện được sử dụng trong sản xuất nguyên liệu thô, xử lý ướt, bảo trì, xử lý nước thải, vệ sinh và kiểm soát dịch hại. Nguồn: https://www.roadmaptozero.com/

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty của cơ sở có thể chứng minh được một quy trình xem xét hóa chất được ghi lại (bằng văn bản) để giám sát, cập nhật và cho thấy sự tuân thủ các quy định của pháp luật, các yêu cầu về MRSL của khách hàng hoặc MRSL của Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC) như là một tiêu chuẩn đối với cơ sở, các nhà thầu phụ và các nhà thầu.
 • Quy trình xem xét hóa chất đối với MRSL được sắp xếp và quản lý hợp lý giữa các chức năng trong cơ sở (ban quản lý, thu mua, phòng thí nghiệm, các đội sản xuất) và các bên ở ngoài (các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp, cơ quan kiểm định, v.v) và các trách nhiệm được giao đúng cách.
 • Quy trình này cũng cần phải chứng minh cách thức xem xét/kiểm tra các hóa chất đối với MRSL trước khi mua hàng.
 • Quy trình/phương pháp xem xét hóa chất là hoạt động thường xuyên tức là việc sàng lọc định kỳ thông qua Cổng ZDHC – Mô-đun Hóa chất (với Kiểm tra Hiệu suất ZDHC khi có thể), giấy chứng nhận/Thư Tuân thủ theo MRSL cụ thể cho từng hóa chất kèm dữ liệu/báo cáo kiểm tra để bổ trợ cho tuyên bố đó, hoặc áp dụng các hệ thống để đảm bảo sự phù hợp với MRSL ví dụ Bluesign, v.v. Khi phát hiện các hoá chất không phù hợp, một kế hoạch loại bỏ dần được phát triển phù hợp. Khi Cổng Hóa chất ZDHC – Mô-đun Hóa chất được sử dụng để sàng lọc, cơ sở theo dõi và giám sát Cấp độ Phù hợp của mỗi hóa chất được kiểm tra.
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty tích cực thông báo những yêu cầu này đến các nhà cung cấp hoá chất và thuốc nhuộm của họ rằng các công thức được cung cấp cho Cơ sở cần phải tuân thủ với MRSL.
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty có thể chứng minh rằng yêu cầu về sự tuân thủ MRSL được thông báo tích cực cho nhóm cung cấp thượng nguồn và được giám sát ít nhất hàng năm, bao gồm các đơn vị xử lý hợp đồng phụ ví dụ như việc rửa, việc in (nếu có).
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty tích cực yêu cầu và giám sát việc tuân thủ MRSL của các nhà cung cấp của cơ sở và kiểm tra việc tuân thủ so với Danh sách Bản kê Hóa chất (CIL).

Có Một phần

 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty giám sát các chính sách về các hóa chất bị cấm dựa trên các yêu cầu của pháp luật, quy định hoặc các yêu cầu của khách hàng áp dụng cho cơ sở.
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty có thể cung cấp một Thư Tuân thủ MRSL với dữ liệu/báo cáo kiểm tra để hỗ trợ tuyên bố này, đối với mỗi hóa chất sản xuất và dụng cụ/thiết bị được cập nhật hàng năm, nhưng không có một quy trình xem xét hóa chất chính thức (được ghi thành tài liệu/văn bản).
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty có một quy trình kiểm tra hóa chất chính thức, nhưng nó không được thực hiện tốt và không được sắp xếp/quản lý hợp lý giữa các chức năng trong cơ sở.
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty có một quy trình xem xét hóa chất chính thức, nhưng không chặt chẽ, ví dụ như Thư Tuân thủ chỉ có một thư tuyên bố/tờ khai mà không có bất cứ báo cáo/dữ liệu kiểm tra nào để hỗ trợ các tuyên bố, hoặc Cổng Hóa chất ZDHC – Mô-đun Hóa chất được sử dụng để sàng lọc các hóa chất nhưng cấp độ phù hợp không được theo dõi hoặc không có kế hoạch loại bỏ đối với các hóa chất không phù hợp được tìm thấy.
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty thông báo các yêu cầu về sự tuân thủ MRSL tới các nhà cung cấp hoá chất và thuốc nhuộm nhưng không phải là các đơn vị xử lý hợp đồng phụ (nếu có).
 • Cơ sở hoặc tập đoàn mẹ/công ty có thể chứng minh rằng yêu cầu của tuân thủ MRSL được thông báo tới nhóm cung cấp thượng nguồn bao gồm các đơn vị xử lý hợp đồng phụ ví dụ như việc rửa, việc in, nhưng không được giám sát ít nhất hàng năm (nếu có).

Tài liệu Bắt buộc: 

Vui lòng tham khảo khả năng áp dụng với các phần dành cho câu trả lời có và có một phần đối với các yêu cầu.

 • Danh sách Bản kê Hóa chất (CIL)
 • Chính sách xem xét và lưu lượng quy trình hóa chất
 • Danh sách các hoá chất không tuân thủ
 • Kế hoạch loại bỏ các hoá chất không tuân thủ, nếu có
 • MRSLs áp dụng cho cơ sở ví dụ như MRSL của riêng họ, MRSL của các khách hàng, hoặc MRSL của Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC)
 • Các công cụ ZDHC để kiểm tra MRSL (Báo cáo Kiểm tra, Kiểm tra Hóa chất)
 • Các danh sách tích cực từ các nhà cung cấp hoá chất
 • Thông báo bằng thư điện tử hoặc đường dây thông báo giữa cơ sở và các nhà cung cấp hoá chất và các nhà thầu phụ của cơ sở đó (nếu có) về tuân thủ MRSL
 • Thư tuân thủ MRSL có tên hoá chất, ngày phát hành và các báo cáo kiểm tra
 • Quy trình sàng lọc định kỳ được lập văn bản đối với Cổng Hóa chất ZDHC – Mô-đun Hóa chất (nếu có) và Cấp độ Phù hợp của mỗi hóa chất được sàng lọc. Ghi lại ngày tháng của những lần sàng lọc trước và lịch trình sàng lọc trong tương lai.

Các Câu hỏi Phỏng vấn: 

 • Những người được phỏng vấn chứng minh kiến thức cơ bản về MRSL và cách thức để thực hiện kiểm tra sự tuân thủ hoặc nhận Thư Tuân thủ khi thích hợp.
 • Họ có hiểu được các hậu quả của việc sử dụng các sản phẩm không nằm trong MRSL không?

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Một sự xác minh trực quan của một số quy trình làm việc đối với việc sử dụng các hóa chất hoặc vật liệu so với danh sách kê khai được cung cấp.
 • Kiểm tra quy trình xem xét về hóa chất để xác định xem liệu đánh giá MRSL và/hoặc Thư Tuân thủ có chặt chẽ và được thực hiện định kỳ (ít nhất là hàng năm) và có nhất quán với danh sách mua hóa chất và bản kê khai hay không.

Tải lên được đề xuất: a) Thẻ công thức, phiếu công thức hóa chất và hướng dẫn quy trình (nếu có) trong đó chứa tất cả thông tin có thể truy nguyên (ví dụ như tên hóa chất và số lượng khả dụng); b) Bản kê Hóa chất (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); c) Nhật ký quy trình pha trộn hóa chất, hồ sơ phòng thí nghiệm (ví dụ như phòng thí nghiệm màu sắc, phòng thí nghiệm giặt/rửa, v.v.)

Khả năng truy nguyên hóa chất là cần thiết để cơ sở có thể truy nguyên nguồn gốc của một vi phạm RSL và/hoặc MRSL và đưa ra hành động.

Tham chiếu: Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1 (tháng 5 năm 2020) – Chương 1, 5 & 8

Hãy trả lời là nếu cơ sở của bạn có thể truy nguyên tất cả các hóa chất trong các công thức sản xuất ngược lại về bản kê hóa chất.

Hãy trả lời là Có Một phần nếu chỉ có một số các hóa chất trong các công thức sản xuất có thể được truy nguyên ngược về bản kê hóa chất.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Chất lượng/tính Toàn vẹn của Sản phẩm

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của khả năng truy nguyên là xác định xem các thành phần hóa chất tham gia vào việc sản xuất có thể được truy nguyên “ngược lại” hay không (Chọn một thành phẩm, để xem có thể truy nguyên các thành phần hóa chất được sử dụng để sản xuất ra thành phẩm cụ thể đó hay không) và “chuyển tiếp” (Chọn một hóa chất, để xem có thể xác định được tất cả các thành phẩm cụ thể được sản xuất bằng cách sử dụng hóa chất cụ thể đó hay không).

Khả năng làm như vậy sẽ giúp hỗ trợ các cuộc điều tra nguyên nhân kết quả trong trường hợp có bất cứ vấn đề nào về chất lượng hoặc sự tuân thủ do bất cứ hóa chất cụ thể nào.

Nếu cần thu hồi một sản phẩm, thì có thể thu hồi hóa chất cụ thể có liên quan.

Ở Cấp độ 1, cơ sở cần phải có khả năng truy nguyên các hoá chất được sử dụng trong mọi quy trình sản xuất đến bản kê hoá chất. Nói cách khác, cơ sở cần phải theo dõi: (1) các hóa chất có tại địa điểm (được kiểm kê); (2) các bảng công thức sản xuất, trong đó mỗi hóa chất được sử dụng trong từng bước sản xuất có liên quan đến các hóa chất đều được liệt kê. Những điều này sẽ chứng minh rằng bạn biết cách thức và địa điểm mà các hóa chất được sử dụng trong các hoạt động (các quy trình nào) của cơ sở của bạn, và các hóa chất này được ghi lại và giám sát một cách hợp lý trên toàn bộ cơ sở.

Khả năng truy nguyên các hóa chất là cần thiết để theo dõi những hóa chất nào được sử dụng và thời gian một cơ sở có thể đánh giá được sự thất bại của RSL (đối với Sản phẩm) và/hoặc MRSL (đối với hóa chất đầu vào của quy trình) và hành động. Khả năng của cơ sở bạn để theo dõi các hóa chất được sử dụng và để truy nguyên các hóa chất thông qua tất cả các quy trình bên trong cơ sở có thể bắt đầu một cách đơn giản bằng sự phối hợp tốt các tài liệu có sẵn hiện tại được sử dụng cho sản xuất và cuối cùng tiến tới một sự theo dõi tiên tiến, chi tiết hơn theo thời gian.

 

Trọng tâm của câu hỏi này là về việc có các hồ sơ được ghi lại về các quy trình sản xuất, các công thức sản xuất, các công thức hóa chất và số lượng (khối lượng) được sử dụng để sản xuất ra một sản phẩm. Các hồ sơ này cần phải chứng minh sự liên kết giữa thông tin có trong bản kê hóa chất của cơ sở (ví dụ như tên thương mại hoá chất/công thức, số lô, sự tuân thủ MRSL và RSL) và mỗi hóa chất thực sự được sử dụng trong mỗi bước xử lý đến một sản phẩm cuối cùng.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một công thức là: một bản ghi các công thức hóa chất được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc vật liệu và số lượng/thành phần của nó (ví dụ như tất cả các công thức được sử dụng để tạo ra một chiếc áo thun xanh dương).

 

Một công thức pha chế là: một sản phẩm hóa chất mà bạn mua từ một nhà cung cấp các hóa chất (ví dụ như một chất màu dành cho một chiếc áo thun xanh dương).

 

Một chất là: các hóa chất riêng biệt cấu thành lên công thức (ví dụ như một chất nhuộm và 3 chất kết dính có trong chất màu đó).

 

Các công thức hóa chất hoặc “các hóa chất”: sản phẩm hóa chất riêng biệt hoặc ‘các thành phần’ được liệt kê trong các Công thức Sản xuất và được sử dụng trong các quy trình sản xuất để tạo ra một sản phẩm/vật liệu cuối cùng tại Cơ sở. Các hoá chất này cũng cần phải được đưa vào Bản kê Hóa chất của cơ sở. Chúng có thể là các công thức phức tạp, thuốc nhuộm, chất phụ trợ, hóa chất hoàn thiện, v.v được cung cấp bởi các nhà cung cấp hóa chất được tạo thành từ một hoặc nhiều hóa chất. Điều này rất quan trọng để làm rõ vì các nhà máy dệt mua “các công thức hóa chất” có thể không có thông tin chi tiết về các hóa chất riêng lẻ là gì.

 

Công thức Sản xuất hoặc “công thức”: bảng công thức ghi lại các hóa chất và các điều kiện quy trình được sử dụng để tạo ra Sản phẩm/Vật liệu. Một bản ghi về các hóa chất thực tế được sử dụng và các điều kiện xử lý cần phải được lưu giữ đối với tất cả các quy trình và Sản Phẩm/Vật Liệu được sản xuất. Thông tin chi tiết về “các yêu cầu về công thức hóa chất” và các bước/các thông số của việc xử lý để đáp ứng thông số kỹ thuật của vật liệu/sản phẩm cần phải được theo dõi. Cần phải có công thức sản xuất được ghi lại dành cho khả năng tái sản xuất nhất quán từ đợt này sang đợt khác.

 

Bản kê Hóa chất: một bản kê “công thức” hóa chất cần phải được duy trì sẵn sàng và được bổ sung “phù hợp” với các nhu cầu về công thức. Bất cứ sự thay đổi nào đối với công thức phải được ghi chú và đối chiếu với một cập nhật với các yêu cầu của bản kê. Tương tự, bất cứ sự thay thế nào trong bản kê phải được phê duyệt dành cho việc sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về công thức. Bất cứ sự thay đổi nào đối với công thức và/hoặc bản kiểm kê cần phải được ghi chú và thông báo tới các Nhóm Sản xuất và Đảm bảo Chất lượng (QA) để đảm bảo rằng các thông số kỹ thuật của sản phẩm thương mại cuối cùng sẽ vẫn được đáp ứng.

 

Hướng dẫn Quy trình – mọi quy trình trong cơ sở phải có tài liệu mô tả các điều kiện và các kiểm soát vận hành cần thiết để thành công trong việc tạo ra Sản phẩm/Vật liệu – một bản ghi về các điều kiện quy trình thực tế cần phải được lưu trữ dành cho tất cả các Sản Phẩm/Vật Liệu được sản xuất trong cơ sở.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Tất cả các quy trình mà một sản phẩm đã trải qua liên quan đến việc sử dụng hóa chất được xác định và công thức và các thẻ lô hàng tương ứng ở mỗi quy trình đều có sẵn và được giữ lại.
 • Bất cứ nơi nào các hóa chất được sử dụng đều có các hướng dẫn bằng văn bản dành cho việc sử dụng đúng cách, bao gồm các thẻ công thức, các hướng dẫn quy trình (nếu áp dụng), bảng công thức, chứa tất cả các thông tin có thể truy nguyên được, ví dụ như tên hóa chất, số lô và số lượng, có thể liên kết trở lại với bản kê hóa chất của toàn bộ cơ sở.
 • Các quy trình sản xuất chính và mỗi loại hóa chất được sử dụng và số lượng tương ứng của nó đều được bao gồm, và hướng dẫn quy trình bao gồm các thông số kiểm soát và các điểm kiểm tra được đưa ra.
 • Trong trường hợp có việc trộn/pha trộn các hóa chất, thì quy trình đã được ghi lại.
 • Các hóa chất được liệt kê trong mỗi công thức sản xuất ở mỗi bước sản xuất có thể được truy xuất nguồn gốc nhất quán với các hồ sơ liên quan, bao gồm nhật ký quy trình pha trộn hóa chất, hồ sơ phòng thí nghiệm (ví dụ như phòng thí nghiệm màu, phòng thí nghiệm giặt) nếu có, và thông tin hóa chất cũng được ghi lại trong bản kê hóa chất tức là hóa chất/tên công thức, số lô, sự tuân thủ MRSL và RSL, v.v. (vui lòng tham khảo Khuôn khổ ZDHC CIL và ZDHC CMS phiên bản 1.0 – Chương 5 về các yêu cầu liên quan đến bản kê hóa chất).

Có Một phần

 • Tất cả các quy trình mà một sản phẩm đã trải qua liên quan đến việc sử dụng hóa chất được xác định và công thức và các thẻ lô hàng tương ứng ở mỗi quy trình đều có sẵn và được giữ lại.
 • Trường hợp 1: Bất cứ nơi nào các hóa chất được sử dụng đều có các hướng dẫn bằng văn bản dành cho việc sử dụng đúng cách, bao gồm các thẻ công thức, các hướng dẫn quy trình (nếu áp dụng), bảng công thức, chứa tất cả các thông tin có thể truy nguyên được, ví dụ như tên hóa chất, số lô và số lượng, có thể liên kết trở lại với bản kê hóa chất của toàn bộ cơ sở. Thông tin trong bản kê hóa chất không đầy đủ hoặc bản kê hóa chất không được cập nhật (vui lòng tham khảo Khung ZDHC CIL và ZDHC CMS phiên bản 1.0 – Chương 5 để biết những yêu cầu liên quan đến bản kê hóa chất).
 • Trường hợp 2: Chỉ một phần (không phải tất cả) của các quy trình/các bước sản xuất trong đó các hóa chất được sử dụng có các hướng dẫn bằng văn bản dành cho việc sử dụng đúng cách bao gồm các thẻ công thức, hướng dẫn điều chỉnh quy trình (nếu áp dụng), bảng công thức, có chứa tất cả các thông tin có khả năng truy nguyên được ví dụ như tên hóa chất, số lô, và số lượng, có thể được liên kết trở lại với bản kê hóa chất.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Các thẻ công thức, bảng công thức hóa chất, hướng dẫn quy trình (nếu áp dụng), chứa tất cả các thông tin có thể truy nguyên được, ví dụ như tên hoá chất, số lượng sẵn có và số lô
 • Bản kê hóa chất (vui lòng tham khảo Khung ZDHC CIL và ZDHC CMS phiên bản 1.0 – Chương 5 để biết các yêu cầu liên quan đến Bản kê Hóa chất)
 • Nhật ký quy trình trộn hoá chất, hồ sơ phòng thí nghiệm (ví dụ như phòng thí nghiệm màu, phòng thí nghiệm rửa, v.v)

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Những người quản lý/các công nhân có thể thể hiện một hệ thống có khả năng truy nguyên và theo dõi được ghi lại trở lại với một bản kê tuân thủ MRSL.
 • Những người lao động hiểu nội dung và biết nội dung quan trọng đối với một công thức quy trình, đặc biệt là đối với việc rửa, việc in hoặc hoàn thiện nếu áp dụng.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Thực hiện một kiểm tra ngẫu nhiên 1-2 sản phẩm hiện đang trong dây chuyền sản xuất tại địa điểm và tìm ra các quy trình nào mà sản phẩm trải qua bao gồm việc sử dụng các hóa chất ví dụ như việc nhuộm, in, rửa, hoàn thiện, v.v. Kiểm tra các công thức và các thẻ lô hàng tương ứng tại mỗi quy trình được xác định.
 • Chọn ngẫu nhiên 3-4 hóa chất trong công thức/các thẻ lô hàng được xác định trong mỗi quy trình để truy nguyên đến khu vực pha trộn hóa chất (“nhà bếp”), phòng thí nghiệm hóa chất (nếu áp dụng) và các khu vực lưu trữ hóa chất (tạm thời/kho), sau đó đến bản kê hóa chất.
 • Kiểm tra xem liệu mối liên kết giữa các hóa chất được sử dụng trong các quy trình và bản kê hóa chất có thể được thiết lập và được ghi lại phù hợp hay không.
 • Đánh giá các hồ sơ: các hồ sơ về quy trình/sản xuất, ví dụ như các thẻ công thức, các bảng công thức hóa chất, các hướng dẫn quy trình (nếu áp dụng), chứa tất cả các thông tin có thể truy nguyên được, ví dụ như tên hóa chất, số lượng, và số lô. Kiểm tra nhật ký quy trình pha trộn hóa chất, các hồ sơ phòng thí nghiệm (ví dụ phòng thí nghiệm màu, phòng thí nghiệm rửa, v.v) nếu áp dụng, về sự nhất quán của thông tin. Kiểm tra chéo thông tin với Bản kê hóa chất (vui lòng tham khảo Khung ZDHC CIL và ZDHC CMS phiên bản 1.0 – Chương 5 để biết các yêu cầu liên quan đến Bản kê hóa chất).

Quản lý Hóa chất – Cấp độ 2

Câu hỏi

Tải lên được đề xuất: Kế hoạch được lập thành tài liệu để đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của Cấp độ 1. Kế hoạch này cần phải bao gồm: a) Các câu hỏi nào chưa hoàn thành hoàn toàn, tại sao; b) Những người phụ trách và ngày mục tiêu cho việc đáp ứng được các yêu cầu của những câu hỏi chưa hoàn thành đó.

Có thể mất nhiều năm để các cơ sở hoàn thành tất cả các yêu cầu của Cấp độ 1 đối với một chương trình quản lý hóa chất chặt chẽ. Nếu bạn có một kế hoạch cho việc đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của Cấp độ 1, thì hãy tải lên đây.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: tất cả

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Xét rằng tương đối ít cơ sở cần phải đáp ứng được tất cả các tiêu chí quản lý hóa chất cấp độ 1, hành vi quan trọng nhất mà các câu hỏi ở cấp độ 2 nhằm mục đích thúc đẩy là việc phát triển và thực hiện một kế hoạch cải thiện các biện pháp quản lý hóa chất hiện có nhằm dần dần đạt được mức tối thiểu các yêu cầu về mặt quản lý và công nghiệp (Cấp độ 1).

 

Câu hỏi này nhằm mục đích nắm bắt khả năng để các cơ sở phát triển một kế hoạch hành động để cải thiện hệ thống quản lý hóa chất hiện có.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật: 

Nền tảng của một chương trình quản lý hóa chất hiệu quả phụ thuộc vào việc thiết lập các chính sách và quy trình để quản lý các hóa chất một cách thích hợp trong suốt vòng đời của chúng. Đối với mỗi giai đoạn trong vòng đời, các chính sách và thủ tục xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, những người chịu trách nhiệm cũng như các biện pháp kiểm soát và thực hành công việc thích hợp cần phải được phát triển. Chương trình quản lý hóa chất phù hợp với cam kết cải thiện liên tục. Và để duy trì những cải thiện liên tục trong hiệu suất quản lý hóa chất tổng thể, điều quan trọng nhất là phải thực hiện các hành động/phát hiện khắc phục bằng cách đánh giá quản lý hóa chất nội bộ/bên ngoài.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Có:

Tài liệu Bắt buộc:

 • Kế hoạch được ghi lại có sẵn để hoàn thành tất cả các yêu cầu cho từng câu hỏi ở cấp độ 1
 • Tài liệu cần phải bao gồm những câu hỏi nào không đạt được với câu trả lời có toàn bộ và lý do tại sao.
 • Kế hoạch được ghi thành tài liệu cần phải bao gồm những người chịu trách nhiệm và một ngày mục tiêu để đạt được các câu trả lời có toàn bộ cho những câu hỏi đã không được đáp ứng.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quản lý và những Nhân viên Chủ chốt đã quen thuộc với kế hoạch và có thể nói về các bước khác nhau để đạt được câu trả lời có toàn bộ cho các câu hỏi cấp độ 1 trong phần quản lý hóa chất.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Để cơ sở hướng dẫn bạn từng bước của kế hoạch để bảo đảm họ đang thực hiện các hành động đã nêu trong các mục 2-3 của kế hoạch.
 • Chụp ảnh bất cứ thiết bị/nhật ký nào hỗ trợ kế hoạch hành động

Tải lên được đề xuất: a) Danh sách (các) hóa chất độc hại với một kế hoạch hành động, trong đó có các trách nhiệm được phân công và một khung thời gian cho hành động; b) Các thử nghiệm hóa chất thay thế trong các tài liệu phòng thí nghiệm hoặc các tài liệu thử nghiệm cơ sở với kết luận tiến hành hoặc từ chối.

Có các hóa chất độc hại không đồng nghĩa với việc bạn vi phạm RSL hoặc MRSL; cơ sở của bạn có thể có các hóa chất độc hại được cho phép sử dụng tại chỗ nhưng chúng phải được xử lý phù hợp và loại bỏ dần dần.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Hóa chất & Đổi mới Quy trình

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Loại bỏ các hóa chất độc hại thông qua việc thiết lập có chủ ý của một kế hoạch hành động với các mục tiêu, các trách nhiệm được phân công và một khung thời gian để hành động.

 

Câu hỏi này khuyến khích các cơ sở chủ động trong việc xác định các mối nguy hiểm và nỗ lực giảm bớt những gì đã bị hạn chế theo MRSL hoặc RSL. Câu hỏi này không yêu cầu các cơ sở phải có chuyên môn nội bộ để thực hiện các đánh giá độc hại chi tiết. Các nhà máy có thể có các kế hoạch thực hiện độc hại bằng cách dựa vào các danh sách thông qua hướng dẫn. Điều này không bao gồm các kế hoạch thực hiện để giải quyết việc không tuân thủ RSL/MRSL/quy định – những điều đó có ở Cấp độ 1.

 

Ví dụ, nếu một cơ sở hiện đang tuân theo MRSL/RSL cụ thể của một ngành hoặc thương hiệu, thì cơ sở này cũng có thể chủ động tìm kiếm để loại bỏ các chất khác được liệt kê trong danh sách ứng cử viên của ZDHC MRSL hoặc SIN LIST, v.v., không được bao gồm trong danh sách mà họ đang sử dụng. Họ có thể tìm thấy các chất này trong danh sách ngành khác và bắt đầu loại bỏ các chất này ra khỏi sản xuất trước khi nó bị hạn chế bởi MRSL/RSL mà các chất cần tuân theo. Để thay thế cho các chất bị loại bỏ này, cơ sở có thể xem xét các sản phẩm hóa chất được xác định trong cơ sở dữ liệu công nghiệp có sẵn, ví dụ như Cổng ZDHC – Mô-đun Hóa chất hoặc bất kỳ nguồn thương hiệu cụ thể nào khác.

 

Trong phạm vi: Tất cả các hóa chất sản xuất, tập trung vào các hóa chất trên sản phẩm cho hoạt động cắt và may (hành vi quan trọng nhất tác động đến sản phẩm – cần phải tiến tới việc sử dụng các danh sách của các hóa chất đã được sàng lọc trước)

Ngoài phạm vi: Loại trừ các hóa chất không tập trung vào sản phẩm ví dụ như chất tẩy rửa, các hóa chất trong tháp làm mát/nồi hơi.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cơ sở cần phải xác định các hóa chất độc hại không được xem xét trong RSL hoặc MRSL nhưng cũng xem xét các chất hóa học nằm ngoài các danh sách này. Các danh sách tài liệu tham khảo và công cụ xác định các chất độc hại và/hoặc các hóa chất liên quan vượt quá MRSL và RSL bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Danh sách Ứng viên ZDHC MRSL – https://mrsl.roadmaptozero.com/MRSL2_0 
 • Công ước Stockholm về các Chất Ô nhiễm Hữu cơ Khó Phân hủy
 • Danh sách ChemSec SIN
 • Báo cáo của Tiểu bang Washington về Danh sách Hóa chất Rất đáng lo ngại đối với Trẻ em (CHCC)
 • Nền tảng Hỗ trợ của Châu Âu (http://Subsport.eu)
 • SVHC (Chất có mối quan ngại rất cao) (https://echa.europa.eu/candidate-list-table)
 • Danh sách liên quan khác cho hoạt động của cơ sở, ví dụ như Bluesign BSSL, GOTS

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Kế hoạch thực hiện bao gồm các mục đích, các mục tiêu, kế hoạch hành động, và các hành động được thực hiện.
 • Cơ sở đã xác định danh sách các hóa chất hiện đang được sử dụng có chứa hoặc có thể chứa các hóa chất độc hại hoặc các chất MRSL.
 • Danh sách (các) hóa chất độc hại cùng với một kế hoạch hành động với các trách nhiệm được phân công và một khung thời gian hành động. Kế hoạch hành động cần phải bao gồm:
  • tên của hoá chất;
  • chất độc hại được chứa;
  • đánh giá sự phơi nhiễm liên quan đến ước lượng cường độ, tần suất, thời gian và cách tiếp xúc với một chất;
  • các hành động để loại bỏ dần việc sử dụng hóa chất đó và các khung thời gian tương ứng;
  • danh sách thay thế/các hóa chất thay thế được sử dụng;
  • khung thời gian cho việc hoàn thành loại bỏ;
  • quy trình giám sát dành cho các chất thay thế và hiệu suất của nó.

Có Một phần

 • Kế hoạch thực hiện với các danh sách kiểm tra hành động nhưng không được hỗ trợ bởi chiến lược (mục đích, mục tiêu, kế hoạch, v.v)
 • Không có danh sách hoạt động; có các hồ sơ phòng thí nghiệm/sản xuất thí điểm dành cho các thử nghiệm thay thế.

Cơ sở chỉ sử dụng các hoá chất trong trang bị dụng cụ và/hoặc hoạt động của cơ sở:

 • Kế hoạch thực hiện bao gồm các mục đích, các mục tiêu, kế hoạch hành động, và các hành động được thực hiện.
 • Danh sách (các) hóa chất độc hại cùng với một kế hoạch hành động với các trách nhiệm được phân công và một khung thời gian hành động.

Có Một phần

 • Kế hoạch thực hiện với các danh sách kiểm tra hành động nhưng không được hỗ trợ bởi chiến lược (mục đích, mục tiêu, kế hoạch, v.v)
 • Không có danh sách hoạt động; có các hồ sơ phòng thí nghiệm/sản xuất thí điểm dành cho các thử nghiệm thay thế.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Danh sách (các) hóa chất độc hại cùng với một kế hoạch hành động với các trách nhiệm được phân công và một khung thời gian hành động.
 • Các thử nghiệm hóa chất thay thế trong các tài liệu phòng thí nghiệm hoặc thí điểm của cơ sở có các kết luận tiến hành hoặc từ chối.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quan lý Cấp cao, Người Quản lý EHS, Người Quản lý Hóa chất và/hoặc (các) cá nhân chịu trách nhiệm

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xem xét kế hoạch hoạt động hoặc quy trình đánh giá hóa chất thay thế ví dụ như các tài liệu phòng thí nghiệm, thí điểm của cơ sở

(Lưu ý: Không phải tất cả đều bắt buộc phải tải lên, nhưng cần có sẵn để xem xét trong quá trình xác minh). Tải lên được đề xuất có thể bao gồm một số nội dung sau đây để chứng minh thực tiễn: a) Chứng minh quyền truy cập vào danh sách tích cực (ví dụ: giấy phép BLUESIGN® bluefinder); b) Bản kê hóa chất liệt kê các công thức hóa chất và nhà cung cấp hóa chất tương ứng – các hóa chất có nguồn gốc từ danh sách tích cực cần phải được xác định trong Bản kê hóa chất (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); c) Tài liệu hỗ trợ việc mua hàng; d) Ngôn ngữ hợp đồng mua hỗ trợ tìm nguồn cung ứng hóa chất từ danh sách tích cực; e) Tài liệu về quy trình để xác định các trách nhiệm nội bộ và bên ngoài

Dành cho các cơ sở sử dụng hoá chất trong sản xuất: 

Hãy trả lời là Có chỉ khi có hơn 50% công thức hóa chất trong bản kê hóa chất (% dựa trên số lượng hóa chất, không phải khối lượng hóa chất) có nguồn gốc từ một danh sách tích cực ví dụ như Cổng Hóa chất ZDHC, BLUESIGN®, GOTS, và/hoặc OEKO-TEX® Eco Passport.

 

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn có các hóa chất từ một danh sách tích cực chiếm chưa tới 50% trong bản kê hóa chất của bạn

 

Dành cho các cơ sở không sử dụng hoá chất trong sản xuất: 

Hãy trả lời là Có chỉ khi hơn 10% công thức hóa chất trong bản kê hóa chất (% dựa trên số lượng hóa chất, chứ không phải khối lượng) có nguồn gốc từ danh sách tích cực ví dụ như ZDHC MRSL Cấp độ 3, BLUESIGN®, GOTS, và/hoặc được chứng nhận OEKO-TEX® C2C, hóa chất được phép sử dụng sàng lọc Chem iQ, v.v. 

 

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn có các hóa chất từ một danh sách tích cực chiếm chưa tới 10% trong bản kê hóa chất của bạn.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các thông lệ Lựa chọn, Tìm kiếm nhà cung cấp & Mua hóa chất

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này nhằm thưởng cho các nhà sản xuất chủ động tìm kiếm các hóa chất có ít độc hại và rủi ro hơn để thay thế hóa chất gây nguy hiểm lớn hơn cho con người và môi trường của chúng ta. Các chương trình này thường vượt yêu cầu của MRSLs và RSLs được tập trung vào rủi ro theo quy định.

 

Thay thế các hóa chất độc hại là một biện pháp căn bản để giảm các rủi ro đối với môi trường, người lao động, người tiêu dùng và sức khoẻ cộng đồng. Nhiều chương trình định hướng thương hiệu và các chương trình của bên thứ ba tồn tại để xác định các phương án thay thế tích cực. Việc mua các công thức hoá chất từ danh sách tích cực đáng tin cậy là một biện pháp hiệu quả về chi phí để đảm bảo rằng các hóa chất được mua không chứa các chất độc hại. Nhu cầu thúc đẩy về các chất thay thế này, và sự đổi mới về hóa chất xanh như là một tổng thể, là một động lực quan trọng để cải thiện tổng thể hiệu suất về tính bền vững của ngành công nghiệp dệt may và giày dép.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Điều quan trọng là phải lưu ý rằng các danh sách tích cực được phát triển bằng việc sàng lọc thành phần của công thức cụ thể để xác định các chất độc hại. Các danh sách tính cực cần phải xem xét đánh giá thành phần của các hóa chất được sử dụng trong công thức cũng như một đánh giá quy trình chất lượng tại chỗ trong các cơ sở sản xuất các hóa chất này. Khía cạnh thứ hai này là chìa khóa để đảm bảo rằng thành phần của công thức hóa chất nhất quán theo thời gian và nguy cơ của việc tìm thấy các tạp chất không mong muốn là rất hạn chế. Không nên (chỉ) sử dụng thông tin liên quan đến thành phần của hỗn hợp hóa chất có sẵn trong các Bảng Dữ liệu An toàn để xây dựng các danh sách tích cực vì cấp độ chi tiết có sẵn trong các SDS thường không xác định các tạp chất hoặc các chất vô tình được thêm vào mà thường là nguồn của sự không tuân thủ với một RSL hoặc MRSL.

 

Một số danh sách tích cực để xem xét là:

Tài liệu tham khảo:

 • BLUESIGN® bluefinder (Bất cứ hóa chất nào được bluesign® chấp thuận có thể được xem là một phần của danh sách tích cực – danh sách này bao gồm hóa chất xếp loại xanh dương hoặc xám.)
 • ZDHC MRSL Cấp độ 3 (với quản lý sản xuất)
 • Công bố tài liệu đầy đủ với đánh giá Tox
 • Nhà cung cấp khách hàng MRSL/danh sách tích cực cho các hóa chất có sàng lọc ChemiQ.
 • Các tài liệu khác được cơ sở ghi lại

Lưu ý: Câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi cho Bộ Công cụ Dệt May Gia đình và May mặc của Tổ chức Bền vững. Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả của việc Quản lý Hóa chất Ưu tiên hỏi người trả lời về thông tin các hóa chất ưu tiên. Dữ liệu của cơ sở có thể được tổng hợp theo nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC.

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

:

 • Có bằng chứng rằng hơn 50% các công thức hóa học trong bản kê hóa chất (% dựa trên số lượng hoá chất, không phải khối lượng hóa chất) có nguồn gốc từ một danh sách tích cực
 • Danh sách hóa chất ưu tiên tìm nguồn ví dụ như Cổng ZDHC – Mô-đun Hóa chất, bluesign®, GOTS, OekoTex, v.v

Một phần

 • Các công thức hóa chất trong bản kê hóa chất có nguồn gốc từ một danh sách tính cực chiếm dưới 50% lượng trong bản kê hóa chất (% dựa trên số lượng hoá chất, không phải khối lượng hóa chất).

Cơ sở chỉ sử dụng hoá chất trong dụng cụ và/hoặc hoạt động của cơ sở:

 • Có bằng chứng rằng hơn 10% các công thức hóa học trong bản kê hóa chất (% dựa trên số lượng hoá chất, không phải khối lượng hóa chất) có nguồn gốc từ một danh sách tích cực

Có Một phần

 • Các công thức hóa chất trong bản kê hóa chất có nguồn gốc từ một danh sách tính cực chỉ chiếm dưới 10% lượng trong bản kê hóa chất (% dựa trên số lượng hoá chất, không phải khối lượng hóa chất)

Tài liệu Bắt buộc:

 • Chứng minh việc truy cập vào một danh sách tích cực (ví dụ: giấy phép bluesign® bluefinder)
 • Bản kê hóa chất liệt kê các công thức hóa chất và nhà cung cấp hoá chất tương ứng. Các nguồn hoá chất từ một danh sách tích cực cần phải được xác định trong bản kê hóa chất
 • Các tài liệu hỗ trợ việc mua hàng
 • Ngôn ngữ hợp đồng của việc mua hàng để hỗ trợ việc tìm nguồn hóa chất từ các danh sách tích cực
 • Tài liệu về quy trình để xác định trách nhiệm nội bộ và bên ngoài

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quản lý Cấp cao, Người Quản lý Hoá chất, Người Quản lý Mua hàng

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xem lại danh sách thực tế và thực tiễn 
 • Xác minh lần mua và các hóa đơn ngẫu nhiên đối với danh sách tích cực của một lựa chọn hóa chất (ít nhất 2)

Quản lý Hóa chất – Cấp độ 3

Câu hỏi

Chọn điều thích hợp:

 • Tất cả các hóa chất được sử dụng trong các quy trình sản xuất
 • Tất cả các hóa chất được dùng trong thiết bị/công cụ (mỡ và dầu bôi trơn)
 • Tất cả các hóa chất được dùng để vận hành và duy trì cơ sở

Tải lên: a) Danh sách ưu tiên về các lựa chọn thay thế cho hóa chất; b) MRSL/RSL, danh sách các chất được quan tâm/danh sách ứng viên, Danh sách SVHC REACH (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); c) Các biên bản từ cuộc họp hợp tác giữa cơ sở, các khách hàng và các nhà cung cấp hoá chất về các lựa chọn thay thế.

Điều quan trọng là các đối tác trong chuỗi giá trị phải làm việc cùng nhau về các lựa chọn thay thế để ngăn chặn một sự thay thế đáng tiếc dẫn đến một thất bại về sản phẩm hoặc sự không tuân thủ.

 

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu đang hợp tác sử dụng các phương án thay thế cho tất cả các loại hóa chất.

 

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn chỉ ưu tiên những lựa chọn thay thế cho một số loại hóa chất.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các thông lệ Lựa chọn, Tìm kiếm nhà cung cấp & Mua hóa chất

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Phối hợp để ưu tiên một danh sách của các lựa chọn thay thế. Câu hỏi này dự kiến thưởng cho các cơ sở đang tham gia với các nhãn hiệu và các nhà cung cấp hoá chất để xác định các lựa chọn thay thế dành cho các chất liên quan hoặc các chất bị hạn chế. Điều quan trọng là các đối tác trong chuỗi giá trị phải làm việc cùng nhau về các lựa chọn thay thế để ngăn chặn một sự thay thế đáng tiếc dẫn đến một thất bại về sản phẩm hoặc sự không tuân thủ.

 

Để ưu tiên, phân tích quan trọng để vận hành là: a) các tiêu chí về độc tính và b) đánh giá vòng đời – các câu hỏi sẽ có sau. Hành vi để thúc đẩy ở đây là một cam kết để ưu tiên sự hợp tác.

 

Quản lý hóa chất của các chất độc hại là một quy trình phức tạp và yêu cầu cao. Việc hợp tác nhiều hơn về các chất đáng quan tâm cho phép sắp xếp thứ tự ưu tiên, sự hài lòng của khách hàng và sự cải tiến ngành công nghiệp.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Sự hợp tác để phát triển các lựa chọn thay thế cho việc sử dụng các hóa chất bao gồm các chất độc hại có thể có nhiều hình thức. Tiêu chí này đánh giá khả năng các cơ sở về việc chủ động thay thế các chất độc hại bằng cách thúc đẩy sự hợp tác.

 

Tham chiếu: Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1 (tháng 5 năm 2020) – Chương 3

 • Câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi cho Bộ Công cụ Dệt May Gia đình và May mặc của Tổ chức Bền vững. Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả của việc Quản lý Hóa chất Ưu tiên hỏi người trả lời về thông tin các hóa chất ưu tiên. Dữ liệu của cơ sở có thể được tổng hợp theo nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC.

Ý tưởng này có thể được củng cố vững chắc nếu các cơ sở cùng hợp tác với các nhà cung cấp, các nhãn hiệu và các viện nghiên cứu để đưa ra các giải pháp khả thi cho việc phát triển sản phẩm mới hoặc thay thế các hóa chất độc hại thông qua việc phát triển ứng dụng, qua đó đem lại lợi ích cho xã hội và ngành công nghiệp (ví dụ như ứng dụng hoàn thiện DWR có các kỹ thuật plasma và các hóa chất hiệu quả năng lượng, v.v).

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào: 

Kỳ vọng lập ra danh sách các lựa chọn thay thế ưu tiên cho một loại hóa chất.

 

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Cơ sở có một quy trình hợp tác về các lựa chọn thay thế hóa chất, các chất liên quan và/hoặc danh sách các chất bị hạn chế sử dụng. Điều đó minh bạch và được ghi lại và bao gồm những điều sau đây:
  • Tất cả các hóa chất được sử dụng trong các quy trình sản xuất
  • Tất cả các hóa chất được dùng trong thiết bị/công cụ (mỡ và dầu bôi trơn)
  • Tất cả các hóa chất được sử dụng để vận hành và bảo trì cơ sở.
 • Cơ sở có một danh sách ưu tiên về các lựa chọn thay thế cho hóa chất thông qua một hệ thống minh bạch, dựa trên khoa học, đơn giản và hợp lý để đánh giá các hóa chất và/hoặc sản phẩm hóa chất.

Có Một phần

 • Cơ sở có một quy trình hợp tác về các lựa chọn thay thế hóa chất, các chất liên quan và/hoặc danh sách các chất bị hạn chế sử dụng. Nó minh bạch và được lập thành văn bản nhưng không bao gồm tất cả các hóa chất được sử dụng trong sản xuất, dụng cụ và các hóa chất bảo dưỡng.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Danh sách ưu tiên của các lựa chọn thay thế dành cho các hóa chất
 • MRSL/RSL, danh sách các chất liên quan/danh sách ứng viên, Danh sách REACH SVHC
 • Các biên bản cuộc họp hợp tác giữa cơ sở, các khách hàng và các nhà cung cấp hoá chất về các lựa chọn thay thế.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quản lý Cấp cao có thể giải thích quy trình hợp tác với các khách hàng và các nhà cung cấp hoá chất về các yêu cầu về hóa chất khu vực/toàn cầu.
 • Đảm bảo rằng ban quản lý và những nhân viên chủ chốt biết về việc cập nhật danh sách ưu tiên của các lựa chọn thay thế dành cho các hóa chất

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xem xét danh sách ưu tiên của các lựa chọn thay thế dành cho các hóa chất
 • Xem xét MRSL/RSL, danh sách các chất liên quan/danh sách ứng viên, Danh sách REACH SVHC
 • Xem xét các biên bản cuộc họp hợp tác giữa cơ sở, các khách hàng và các nhà cung cấp hoá chất về các lựa chọn thay thế

Tải lên được Đề xuất: a) Báo cáo đánh giá Hóa chất Nguy hiểm, ví dụ như Hóa chất được Sàng lọc hoặc Đánh giá Nguồn gốc; b) Bằng chứng cơ sở đã đánh giá các lựa chọn thay thế theo tiêu chí nguy hiểm.

Hãy trả lời là Có nếu một đánh giá về các hóa chất độc hại đã được thực hiện tại cơ sở và bạn đang sử dụng thông tin này để ưu tiên cho hành động và khuyến khích việc sử dụng hóa chất theo các lựa chọn thay thế an toàn hơn. Đánh giá phải bao gồm thẩm định về độc hại liên quan đến chất độc hại và đánh giá về sự phơi nhiễm.

 

Trả lời Có Một phần nếu bạn đã thực hiện đánh giá nhưng chưa ưu tiên hành động cần thực hiện.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Chất lượng/tính Toàn vẹn của Sản phẩm

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Quy trình thay thế được đề cập trong câu hỏi này là một quy trình được cơ sở thực hiện để xác định các sản phẩm hóa học mà họ đang sử dụng dựa trên các mối nguy hiểm của nó, sau đó sử dụng kiến thức này để đưa ra quyết định chọn lọc nhằm giảm, thay thế hoặc loại bỏ hóa chất nguy hiểm này. Phải có kiến thức về kỹ thuật để có thể xác định được các độc hại bên ngoài các danh sách như ở Cấp độ 2. Nếu điều này được thực hiện, thì nó được thực hiện với ý định thay thế các hóa chất hiện tại hoặc được đề xuất. Các cơ sở cần phải được khen thưởng cho hành vi này trong bối cảnh đánh giá các lựa chọn thay thế. Lựa chọn đối với việc cấm hoặc thay thế việc sử dụng các chất độc hại được xác định cần phải được thực hiện bằng cách kết hợp chất độc hại có liên quan đến một ước tính về sự phơi nhiễm tiềm ẩn với chất này. Việc bỏ qua sự phơi nhiễm có thể dẫn đến các ước tính không chính xác về rủi ro sản phẩm, dẫn đến nỗ lực quản lý sản phẩm bị chỉ dẫn sai. Chúng tôi sẽ thảo luận về việc ước tính các phơi nhiễm thông qua việc đánh giá các trường hợp, trong đó các trường hợp phụ thuộc vào việc sử dụng chất. 

Điều này giúp xác định nhóm của rủi ro phơi nhiễm (tức là BLUESIGN® cấp độ 1, 2, 3) liên quan đến việc sử dụng cuối (tức là sản phẩm của trẻ em, tiếp xúc trực tiếp với da, lớp ngoài không tiếp xúc da, v.v.). Điều này giúp một nhà cung cấp lựa chọn công thức nào có thể hỗ trợ tốt nhất các yêu cầu chức năng sử dụng cuối cùng cộng với rủi ro phơi nhiễm với hóa chất.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Đánh giá hóa chất độc hại được sử dụng để xác định và ưu tiên hóa chất dành cho việc thay thế tiềm năng với các lựa chọn thay thế an toàn hơn đang ngày càng được yêu cầu bởi các nhà bán lẻ, thương hiệu và nhà cung cấp vật liệu để ngày càng đáp ứng cả áp lực của khách hàng và các yêu cầu về quy định.

 

Các hóa chất độc hại là những chất có tính chất độc hại vốn có—dai dẳng, tích lũy sinh học, và độc hại (PBT); rất dai dẳng và tích lũy sinh học mạnh (vPvB); gây ung thư, gây đột biến, và gây độc hại cho sinh sản (CMR); gây rối loạn nội tiết (ED); hoặc các hóa chất có mối quan tâm tương đương—không chỉ những điều đã được quy định hoặc bị hạn chế trong các khu vực pháp lý khác.

 

Tham chiếu: Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1 (tháng 5 năm 2020) – Chương 3

 

Những lợi ích của việc tiến hành một đánh giá độc hại là như sau:

 • Cách tiếp cận có thể được sử dụng để đánh giá và so sánh các lựa chọn thay thế với một chất hóa học đương nhiệm. Mục đích là để xác định các hóa chất thay thế vốn ít độc hại hơn, do đó ngăn chặn các thay thế có thể làm tăng rủi ro đối với sức khoẻ con người và môi trường.
 • Cách tiếp cận này có thể thích ứng với các công cụ công nghệ thông tin, làm cho nó có thể sàng lọc một số lượng lớn các hóa chất trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và cung cấp hướng dẫn để sàng lọc toàn diện hơn về hóa chất và vật liệu.
 • Cách tiếp cận này có thể dễ dàng thích ứng với nhiều ngành công nghiệp và cung cấp một cách tiếp cận dựa trên khoa học để đánh giá các độc hại về hóa chất để có thể xác định các lựa chọn thay thế ít độc hại hơn.

Tài liệu tham khảo: Câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi cho Bộ Công cụ Dệt May Gia đình và May mặc của Tổ chức Bền vững. Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả của việc Quản lý Hóa chất Ưu tiên hỏi người trả lời về thông tin các hóa chất ưu tiên. Dữ liệu của cơ sở có thể được tổng hợp theo nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC.

 

Bảng Thuật ngữ:

Hóa chất độc hại: Hóa chất độc hại là những chất có tính chất độc hại thực tế—dai dẳng, tích lũy sinh học, và độc hại (PBT); rất dai dẳng và tích lũy sinh học mạnh (vPvB); gây ung thư, gây đột biến, và gây độc hại cho sinh sản (CMR); gây rối loạn nội tiết (ED); hoặc các hóa chất có cùng mối quan tâm—không chỉ những điều đã được quy định hoặc bị hạn chế trong các khu vực pháp lý khác.

Để bắt đầu đánh giá độc hại về hoá chất, vui lòng tải xuống hướng dẫn này: https://outdoorindustry.org/wp-content/uploads/2015/05/Haz_Assessment-2.pdf

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Hướng dẫn: Yêu cầu đó là có bằng chứng cho thấy bạn đã đánh giá các lựa chọn thay thế so với các tiêu chí độc hại.

Các cơ sở sử dụng các hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Một đánh giá về các hóa chất độc hại đã được thực hiện tại cơ sở và cơ sở đang sử dụng thông tin này để ưu tiên và tạo một kế hoạch hành động có việc thự chiện rõ ràng theo các lựa chọn thay thế an toàn hơn. Việc đánh giá sẽ bao gồm một đánh giá về rủi ro liên quan đến chất độc hại với một đánh giá về sự phơi nhiễm.

Có Một phần

 • Một đánh giá về hóa chất độc hại đã được thực hiện tại cơ sở, tuy nhiên không có hành động nào khác được thực hiện để ưu tiên cho hành động tiếp theo.

Cơ sở chỉ sử dụng hoá chất trong dụng cụ và/hoặc hoạt động của cơ sở:

 • Một đánh giá về các hóa chất độc hại đã được thực hiện tại cơ sở và cơ sở đang sử dụng thông tin này để ưu tiên cho hành động và khuyến khích việc sử dụng hóa chất theo các lựa chọn thay thế an toàn hơn. Việc đánh giá sẽ bao gồm một đánh giá về rủi ro liên quan đến chất độc hại với một đánh giá về sự phơi nhiễm.

Có Một phần

 • Một đánh giá về hóa chất độc hại đã được thực hiện tại cơ sở, tuy nhiên không có hành động nào khác được thực hiện để ưu tiên cho hành động tiếp theo.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Báo cáo đánh giá Hóa chất Độc hại
 • Bằng chứng cho thấy cơ sở đã đánh giá các lựa chọn thay thế so với tiêu chí độc hại.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Những nhân viên chủ chốt có hiểu cách thức sử dụng thông tin này để ưu tiên và hành động và khuyến khích việc sử dụng hóa chất theo các lựa chọn thay thế an toàn hơn không?

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xem xét báo cáo Hóa chất Độc hại.
 • Xem xét các bằng chứng cho thấy cơ sở đã đánh giá các lựa chọn thay thế so với các tiêu chí độc hại

Tải lên được Đề xuất (nếu có): a) Đánh giá BLUESIGN® BlueXpert ; b) Các nghiên cứu về Đánh giá Chu kỳ; c) Thông số được ghi lại thành tài liệu về nước, năng lượng, chất thải, v.v; d) Các đánh giá của bên thứ ba; e) MFCA (Kế toán Chi phí Dòng Nguyên vật liệu)

Cơ sở của bạn cần phải tối ưu hóa các hóa chất được sử dụng, các quy trình sản xuất và máy móc để giảm mức tiêu thụ năng lượng và nước liên quan đến một bước sản xuất. Ví dụ như chọn một loại thuốc nhuộm khác để giảm tiêu thụ nước trong quy trình nhuộm.

Câu hỏi này tập trung vào việc tiêu thụ hoặc sản xuất tài nguyên khác (ví dụ như nước, năng lượng và chất thải), trái ngược với đánh giá hóa chất dựa trên các đặc tính nguy hiểm như được nêu trong Câu hỏi 18.

 

Hãy trả lời là Có nếu bạn đã đánh giá các tác động môi trường (ví dụ như các tác động đối với việc sử dụng nước, sử dụng năng lượng, chất thải, nước thải và tiêu hủy) của việc thay thế các hóa chất trong nhà máy của bạn.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Hóa chất & Đổi mới Quy trình

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Hành động này là vượt ra ngoài việc chỉ quản lý hóa chất và một cách tiếp cận bao quát hơn về tính bền vững có tính đến chu kỳ sản phẩm trong và ngoài cơ sở ví dụ như việc sử dụng nước, sử dụng năng lượng, chất thải, nước thải, tiêu hủy, v.v.

 

Mục tiêu của các đánh giá chu kỳ sản phẩm và hoá chất là để hỗ trợ tác động môi trường của sản phẩm và hóa chất. Có các khung để thiết lập các thông số về vòng đời mà có thể hỗ trợ việc phát triển và đo lường. Hiệu quả của quy trình sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào việc tối ưu hóa việc sử dụng các hóa chất cùng với quy trình sản xuất và máy móc. Việc tối ưu hóa ba yếu tố này có thể tạo ra sự tiết kiệm đáng kể bằng cách giảm lượng hóa chất được sử dụng, giảm mức tiêu thụ năng lượng và nước gắn liền với quy trình và do đó làm giảm đáng kể các tác động chu kỳ của hệ thống.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Đánh giá bằng cách sử dụng BLUESIGN® BlueXpert: https://www.bluesign.com/sites/bluexpert/about
 • Các nghiên cứu PLCA/LCA.
 • Thông số được ghi lại về nước, năng lượng, chất thải, v.v.
 • Các đánh giá của Bên thứ 3

Tài liệu Bắt buộc:

 • Đánh giá BLUESIGN® BlueXpert
 • Các nghiên cứu PLCA/LCA
 • Thông số được ghi lại về nước, năng lượng, chất thải, v.v.
 • MFCA (Kế toán Chi phí Dòng Nguyên vật liệu)
 • Các đánh giá của Bên thứ 3

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quản lý Cấp cao, Quản lý Môi trường

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xem xét cơ sở về việc thực hiện các chiến lược.

Tải lên được Đề xuất: a) Thẻ lô sản phẩm bao gồm số lô, ngày và khối lượng sản xuất; b) Thẻ công thức, phiếu công thức, hướng dẫn quy trình (nếu có), trong đó bao gồm tất cả các thông tin có thể truy nguyên được nghĩa là tên hóa chất, số lô và khối lượng; c) Nhật ký quy trình trộn/pha trộn hóa chất, các hồ sơ phòng thí nghiệm (ví dụ như phòng thí nghiệm màu, phòng thí nghiệm rửa, v.v), trong đó có thông tin liên quan, ví dụ như tên hóa chất và khối lượng được sử dụng trong các hỗn hợp; d) Nhật ký lưu trữ hóa chất, bao gồm lưu trữ tạm thời/làm việc và nhà kho chính với các hồ sơ nhất quán, nghĩa là nhật ký ghi rõ lượng hóa chất được nhập/xuất với số lô hóa chất, khối lượng và ngày tháng (được lưu trữ và xuất kho để sử dụng).

Hãy trả lời là Có chỉ khi TẤT CẢ các hóa chất được sử dụng trong các quy trình hoặc các hỗn hợp có thể được truy nguyên trở lại nơi lưu trữ tạm thời/làm việc và nhà kho chính nơi có các hồ sơ nhất quán và được cập nhật với số lô.

 

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn có thể truy nguyên một số nhưng không phải tất cả các hóa chất trở lại với số lô.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Hóa chất & Đổi mới Quy trình

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của khả năng truy nguyên là xác định xem các thành phần hóa chất tham gia vào việc sản xuất có thể được truy nguyên “ngược lại” hay không (Chọn một thành phẩm, để xem có thể truy nguyên các thành phần hóa chất được sử dụng để sản xuất ra thành phẩm cụ thể đó hay không) và “chuyển tiếp” (Chọn một hóa chất, để xem có thể xác định được tất cả các thành phẩm cụ thể được sản xuất bằng cách sử dụng hóa chất cụ thể đó hay không).

Khả năng làm như vậy sẽ giúp hỗ trợ các cuộc điều tra nguyên nhân kết quả trong trường hợp có bất cứ vấn đề nào về chất lượng hoặc sự tuân thủ do bất cứ hóa chất cụ thể nào.

Nếu cần thu hồi một sản phẩm, thì có thể thu hồi các sản phẩm có hóa chất cụ thể có liên quan.

Trong Cấp độ 3, cơ sở cần phải có một khả năng truy nguyên các hóa chất được sử dụng trong mỗi quy trình sản xuất của mỗi số lô của thành phẩm, cho đến số lô của hóa chất. Nói cách khác, cơ sở cần phải duy trì sự liên kết nhất quán của thông tin như sau: (1) số lô sản phẩm (2) các quy trình sản xuất mà sản phẩm cụ thể phải trải qua (3) các tờ công thức liên quan đến mỗi quy trình liên quan đến sử dụng hoá chất (4) các hồ sơ tương ứng của các hóa chất được sử dụng trong các công thức này tại nơi pha trộn hoặc phòng thí nghiệm hóa chất, ví dụ như tên và số lượng (5) hồ sơ nhất quán của các hóa chất cụ thể này tại kho (nơi lưu trữ tạm thời và nhà kho/lưu trữ số lượng lớn) ví dụ như nhật ký lưu trữ, hồ sơ xuất/nhập (6) số lô hoá chất tương ứng (7) thông tin nhất quán trong bản kê hóa chất trên toàn cơ sở. Những điều này chứng tỏ rằng bạn biết cách thức và địa điểm mà các hóa chất được sử dụng trong các hoạt động tại cơ sở của bạn, được lưu trữ trong cơ sở, và tất cả các thông tin đều được ghi lại và theo dõi một cách nhất quán trên toàn cơ sở.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cấp độ truy nguyên này chỉ khả thi khi chúng ta yêu cầu các nhà cung cấp hoá chất cung cấp số lô hóa chất với mỗi lần giao hàng và các cơ sở theo dõi theo đơn hàng (PO) khi nhận được các hóa chất này. Các cơ sở cần phải được ghi lại thông tin này trong bản kê hoặc nhật ký về hóa chất của họ theo tên sản phẩm và số lô, ngày nhận và sau đó khi sản phẩm được mở để sử dụng trong công thức và ngày sử dụng để đảm bảo tính truy nguyên hoàn toàn của sản phẩm hoá chất đang được sử dụng.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

Tất cả các yêu cầu dưới đây đều được đáp ứng:

 • Các thẻ lô hàng có sẵn cho tất cả các sản phẩm xác định số lô và các thông tin liên quan khác ví dụ như ngày tháng và số lượng sản xuất.
 • Tất cả các quy trình mà sản phẩm phải trải qua liên quan đến việc sử dụng hóa chất được xác định và các công thức và các thẻ lô hàng tương ứng ở mỗi quy trình đều có sẵn và được duy trì. Các hướng dẫn quy trình và các điểm kiểm tra đều được thiết lập và ghi lại.
 • Tất cả các hóa chất được liệt kê trong các công thức có thể được truy nguyên từ hỗn hợp/sự pha trộn hóa chất hoặc phòng thí nghiệm (nếu có), bao gồm thông tin liên quan, ví dụ như tên và số lượng hóa chất được sử dụng trong hỗn hợp.
 • Tất cả các hóa chất được sử dụng trong các quy trình hoặc trong các hỗn hợp có thể được truy nguyên từ kho lưu trữ tạm thời/làm việc và nhà kho chính nơi có các hồ sơ phù hợp và được lưu giữ, ví dụ như sổ lưu trữ xuất/nhập với số lô, số lượng, và ngày của hóa chất (được lưu trữ và được gửi đi dành cho việc sử dụng). 
 • Mối liên kết giữa số lô của các hóa chất được sử dụng và số lô sản phẩm được thiết lập dành cho bất cứ sản phẩm cụ thể nào được sản xuất tại cơ sở.

Có Một phần

 • Các thẻ lô hàng có sẵn cho tất cả các sản phẩm xác định số lô và các thông tin liên quan khác ví dụ như ngày tháng và số lượng sản xuất.
 • Tất cả các quy trình mà sản phẩm phải trải qua liên quan đến việc sử dụng hóa chất được xác định và các công thức và các thẻ lô hàng tương ứng ở mỗi quy trình đều có sẵn và được duy trì. Các hướng dẫn quy trình và các điểm kiểm tra đều được thiết lập và ghi lại.
 • Một số hóa chất (không phải tất cả) được liệt kê trong các công thức có thể được truy nguyên từ hỗn hợp/sự pha trộn hóa chất hoặc phòng thí nghiệm (nếu có), bao gồm thông tin liên quan, ví dụ như tên và số lượng hóa chất được sử dụng trong các hỗn hợp.
 • Một số hóa chất (không phải tất cả) được sử dụng trong các quy trình hoặc trong các hỗn hợp có thể được truy nguyên từ kho lưu trữ tạm thời/làm việc và nhà kho chính nơi có các hồ sơ phù hợp và được lưu giữ, ví dụ như sổ lưu trữ xuất/nhập với số lô, số lượng, và ngày của hóa chất (được lưu trữ và được gửi đi dành cho việc sử dụng). 
 • Mối liên kết giữa số lô của các hóa chất được sử dụng và số lô sản phẩm được thiết lập dành cho một số sản phẩm (không phải tất cả) được sản xuất tại cơ sở.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Thẻ lô của sản phẩm bao gồm số lô, ngày và số lượng sản xuất
 • Các thẻ công thức, bảng công thức, hướng dẫn quy trình (nếu áp dụng), chứa tất cả các thông tin có thể truy nguyên được, ví dụ như tên, số lô và số lượng hóa chất
 • Nhật ký quy trình trộn/pha trộn hóa chất, hồ sơ phòng thí nghiệm (ví dụ như phòng thí nghiệm màu, phòng thí nghiệm rửa, v.v), bao gồm thông tin có liên quan, ví dụ như tên và số lượng hoá chất được sử dụng trong các hỗn hợp
 • Nhật ký lưu trữ hóa chất, bao gồm nơi lưu trữ tạm thời/làm việc và nhà kho chính có các hồ sơ phù hợp ví dụ như việc sổ lưu trữ xuất/nhập với số lô, số lượng, và các ngày của hóa chất (được lưu trữ và gửi đi dành cho việc sử dụng)

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Những người quản lý/người lao động có thể chứng minh một hệ thống có thể truy nguyên và theo dõi được ghi thành văn bản từ mỗi lô sản phẩm tới mỗi lô hóa chất.
 • Những người lao động hiểu nội dung và biết tầm quan trọng của hồ sơ lô sản phẩm, hướng dẫn quy trình, công thức, hồ sơ sử dụng, hồ sơ lưu trữ, đặc biệt đối với các quy trình liên quan đến việc sử dụng hoá chất, ví dụ như việc nhuộm, giặt, in hoặc hoàn thiện nếu áp dụng.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xem xét các hồ sơ (tham khảo các yêu cầu ở trên)
 • Thực hiện một kiểm tra ngẫu nhiên 1-2 sản phẩm hiện có trong dây chuyền sản xuất tại địa điểm và truy nguyên về các quy trình mà sản phẩm đã trải qua và công thức và các thẻ lô tương ứng ở mỗi quy trình.
 • Kiểm tra ngẫu nhiên 3-4 hóa chất trong các thẻ công thức/lô được xác định trong mỗi quy trình để truy nguyên tài liệu từ sản phẩm cuối cùng đến khu vực pha trộn và kho lưu trữ. Kiểm tra xem liệu mối liên hệ giữa số lô sản phẩm và số lô hóa chất có thể được thiết lập hay không và liệu có tài liệu có sẵn và được duy trì cập nhật hay không.

(Lưu ý: Không phải tất cả đều bắt buộc phải tải lên, nhưng cần có sẵn để xem xét trong quá trình xác minh). Tải lên được đề xuất có thể bao gồm một số điều sau đây để chứng minh thực tiễn: a) SOP để mua các hóa chất từ các nhà cung cấp đủ điều kiện (bỏ qua nếu đã tải lên trước đó); b) Phòng chất lượng với các hồ sơ liên quan ví dụ như báo cáo thử nghiệm của khách hàng, báo cáo thử nghiệm phân tích của phòng thí nghiệm theo hóa chất theo lô; c) Báo cáo phân tích thử nghiệm của nhà cung cấp hóa chất; d) Báo cáo chất lượng cho quản lý cấp cao; e) Hồ sơ nội bộ về phân tích được thực hiện trong mùa trước; f) Hồ sơ báo cáo thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm được ZDHC MRSL chấp nhận bên ngoài về phân tích được thực hiện trong mùa trước và kiểm tra xem chúng có phù hợp với các yêu cầu của MRSL hay không; g) Kết quả phân tích có thể truy nguyên đến các đơn đặt hàng nội bộ tương ứng và lô thành phẩm cuối cùng 

Hãy trả lời là Có chỉ khi bạn có sẵn một quy trình để lựa chọn ngẫu nhiên và xác minh sự tuân thủ của một hóa chất đối với một tiêu chuẩn đã biết ví dụ như một MRSL hoặc RSL thông qua một phân tích cảm quan và hóa chất ít nhất trên cơ sở hàng năm. Chương trình Đảm bảo Chất lượng (QA) này cần phải bao gồm: 1) đánh giá chất lượng và hiệu quả của từng công thức hóa chất được sử dụng, 2) đảm bảo rằng các công thức quy trình mà mỗi công thức hóa chất được sử dụng đều được tuân thủ nghiêm ngặt, 3) các biện pháp kiểm soát quy trình được tuân thủ nghiêm ngặt, và 4) đánh giá liên tục về chất lượng sản xuất với các hồ sơ hỗ trợ.

 

Trả lời Có Một phần nếu cơ sở của bạn sử dụng các báo cáo thử nghiệm của khách hàng có thể truy nguyên phương pháp và trình tự làm việc để xác minh sự tuân thủ của nhà cung cấp hóa chất.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Chất lượng/tính Toàn vẹn của Sản phẩm

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Cần phải tập trung vào việc liệu hóa chất đang được mua có đang thực hiện theo bảng dữ liệu kỹ thuật của nó không. Đây là một hoạt động hàng đầu cho một cơ sở mua hóa chất để thiết lập một quy trình thực sự xác minh sự tuân thủ hóa chất của chính cơ sở đó (ví dụ như kiểm tra phòng thí nghiệm sàng lọc).

 

Yêu cầu đó là cơ sở sẽ có một chương trình quản lý chất lượng nhằm đảm bảo rằng các hóa chất được đánh giá so với và đáp ứng các tiêu chuẩn để đạt được các yêu cầu của MRSL và RSL.

 

Tại sao câu hỏi này lại quan trọng? Chuỗi cung ứng hóa chất là một quy trình có giá trị gia tăng nhiều bậc bao gồm các thương nhân, các nhà phân phối, v.v. Hiểu được chất lượng của một hóa chất được đặt hàng so với hóa chất nhận được là rất quan trọng để đảm bảo việc tạo ra và phân phối ngược chiều các hóa chất cung cấp các hóa chất sẽ đáp ứng RSL và/hoặc các yêu cầu về hoá chất đầu vào có trách nhiệm của riêng bạn (hoặc của các khách hàng của bạn). Dữ liệu thực tế được thu thập cần phải được sử dụng trong một quy trình để bổ sung/loại bỏ các nhà cung cấp hoá chất cho các lần mua hàng trong tương lai.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Tham chiếu: Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1 (tháng 5 năm 2020) – Chương 1 và Chương 3

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Cơ sở có sẵn một quy trình để lựa chọn ngẫu nhiên và xác minh sự tuân thủ của một hóa chất đối với một tiêu chuẩn đã biết ví dụ như một MRSL hoặc RSL thông qua một phân tích cảm quan và hóa chất ít nhất hàng năm.
 • Chương trình Đảm bảo Chất lượng (QA) cần phải bao gồm: 1) đánh giá chất lượng và hiệu quả của từng công thức hóa chất được sử dụng, 2) đảm bảo rằng các công thức quy trình mà mỗi công thức hóa chất đượcsử dụng đều được tuân thủ nghiêm ngặt, 3) các biện pháp kiểm soát quy trình được tuân thủ nghiêm ngặt, và 4) đánh giá liên tục về chất lượng sản xuất với các hồ sơ hỗ trợ.

Có Một phần

 • Cơ sở sử dụng các báo cáo kiểm tra của khách hàng có thể truy nguyên được để theo dõi các đơn đặt hàng và công thức để xác minh sự phù hợp của nhà cung cấp hóa chất.
 • Báo cáo kiểm tra phân tích của nhà cung cấp hóa chất.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Bộ phận chất lượng có các hồ sơ liên quan ví dụ như các báo cáo kiểm tra của khách hàng, các báo cáo kiểm tra trong phòng thí nghiệm phân tích bằng hóa chất theo lô.
 • Báo cáo kiểm tra phân tích của nhà cung cấp hóa chất.
 • SOP để mua hóa chất từ các nhà cung cấp đủ điều kiện
 • Các báo cáo chất lượng cho ban quản lý cấp cao
 • Các hồ sơ nội bộ của phân tích được thực hiện trong mùa vừa qua
 • Các hồ sơ báo cáo kiểm tra từ các phòng thí nghiệm bên ngoài của phân tích được thực hiện trong mùa vừa qua và kiểm tra xem các hồ sơ đó có phù hợp với các yêu cầu của MRSL không
 • Các kết quả phân tích có thể truy nguyên tới các đơn hàng nội bộ tương ứng và lô thành phẩm
 • Cơ sở có gửi các kết quả nội bộ tới phòng thí nghiệm bên ngoài để kiểm tra sự chính xác không?
 • Tất cả các hồ sơ đã được lưu trữ trong một năm

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Quản lý QA, Quản lý phòng thí nghiệm, họ có biết các thông số đó là gì không, và liệu họ có biết thông số nào cần được thực hiện nội bộ và cái nào được thực hiện bên ngoài.
 • Cơ sở có biết các phòng thí nghiệm nào có thể thực hiện các kiểm tra nào không?
 • Các phòng thí nghiệm cần phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận để thực hiện các kiểm tra.
 • Các phòng thí nghiệm cần phải thông báo cho các khách hàng của họ trong trường hợp một trong các kiểm tra đang được thuê ngoài với bất cứ phòng thí nghiệm nào khác.
 • Các phòng thí nghiệm cần phải thường xuyên tham gia vào các nghiên cứu tương quan (“luân chuyển” hoặc mẫu mù) cho các kiểm tra mà họ đang thực hiện cho các khách hàng của họ.
 • Các phòng thí nghiệm cần phải có khả năng cung cấp thời gian phân tích hợp lý.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Các thông số tối thiểu phải được xem xét đối với việc kiểm soát sản xuất là những điều sau đây:
 • Phân tích sẽ được thực hiện nội bộ:
  • Độ pH (ngoại trừ nhà máy thuộc da, nơi kiểm tra này được loại trừ).
  • Độ bền màu:
   • Với sự đổ mồ hôi
   • Tưới nước
   • Với sự cọ xát (khô và ướt).
   • Với nước bọt (chỉ dành cho hàng may mặc của trẻ em).
 • Phân tích được thuê ngoài:
  • Arilamin
  • Formaldehyde
  • Thành phần
  • của APEO và PFC
 • Chụp ảnh làm bằng chứng nếu cơ sở có một máy đo độ pH có kiểm soát nhiệt độ, một máy rung thích hợp cho phân tích pH, một thiết bị kiểm tra độ bền màu thích hợp để thực hiện phân tích độ bền màu cọ xát, các loại sợi đơn để phân tích sự bền màu (nếu áp dụng), Cân bằng, Lò nhiệt (nếu áp dụng), một thang màu xám để cung cấp các kết quả của phân tích độ bền màu (nếu áp dụng), Hộp đèn – không áp dụng cho các nhà máy in và nhà máy giặt theo vị trí là nơi mà không tiến hành quy trình nhuộm, Thực hiện phân tích độ pH theo quy định: yêu cầu một bản giới thiệu
 • Kiểm tra xem phòng thí nghiệm nội bộ có tất cả các thiết bị cần thiết để có một hiệu suất hóa chất có chất lượng tốt hay không
 • Xem xét quy trình lấy mẫu/kiểm tra một công thức hóa chất
 • Xem xét quy trình báo cáo kiểm tra phân tích của nhà cung cấp hóa chất
 • Xem xét quy trình bổ sung/loại bỏ một nhà cung cấp hoá chất dựa trên chất lượng

Tải lên được Đề xuất: a) Mô tả thủ tục; b) Nội dung giao tiếp với nhà thầu và nhà thầu phụ trong đó xác nhận hành động tìm nguồn hóa chất từ các danh sách tích cực; c) Báo cáo xác minh Higg từ các nhà thầu/các nhà thầu phụ trong đó chứng minh họ đáp ứng các tiêu chí.

Hãy trả lời nếu cơ sở của bạn có sẵn một hệ thống yêu cầu tất cả các nhà thầu và các nhà thầu phụ phải có một danh sách hóa chất ưu tiên và xác minh việc sử dụng danh sách đó.

 

Hãy trả lời Có Một phần nếu bạn có một kế hoạch hành động để thu hút các nhà thầu và nhà thầu phụ bằng cách yêu cầu lựa chọn các hóa chất từ một danh sách tích cực.

 

Lưu ý: Nhà thầu/Nhà thầu phụ bao gồm tất cả các nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất hoặc hóa chất và/hoặc các đối tác kinh doanh đã ký hợp đồng khác hỗ trợ quá trình sản xuất các sản phẩm cuối cùng
(ví dụ: in lụa, giặt/nhuộm hoặc các sản phẩm trang trí khác).

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Các thông lệ Lựa chọn, Tìm kiếm nhà cung cấp & Mua hóa chất

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Các cơ sở cần phải chủ động tìm kiếm các hóa chất có ít độc hại và rủi ro hơn để thay thế hóa chất gây nguy hiểm lớn hơn cho con người và môi trường của chúng ta (ngoài MRSLs và RSL). Câu hỏi này nhằm khích lệ các cơ sở đã nỗ lực để đồng thời yêu cầu các nhà thầu và nhà thầu phụ sử dụng các danh mục hóa chất ưu tiên.

 

Thay thế các hóa chất độc hại là một biện pháp căn bản để giảm các rủi ro đối với môi trường, người lao động, người tiêu dùng và sức khoẻ cộng đồng. Nhiều chương trình định hướng thương hiệu và các chương trình của bên thứ ba tồn tại để xác định các phương án thay thế tích cực. Thúc đẩy nhu cầu dành cho các chất thay thế này, và sự đổi mới về hóa chất xanh nói chung, sẽ cải thiện tính bền vững của ngành công nghiệp dệt may và giày dép.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Điều quan trọng là phải lưu ý rằng các danh sách tích cực được phát triển bằng việc sàng lọc thành phần của công thức cụ thể để xác định các chất độc hại. Các danh sách tính cực cần phải xem xét đánh giá thành phần của các hóa chất được sử dụng trong công thức cũng như một đánh giá quy trình chất lượng tại chỗ trong các cơ sở sản xuất các hóa chất này. Khía cạnh thứ hai này là chìa khóa để đảm bảo rằng thành phần của công thức hóa chất nhất quán theo thời gian và nguy cơ của việc tìm thấy các tạp chất không mong muốn là rất hạn chế. Không nên (chỉ) sử dụng thông tin liên quan đến thành phần của hỗn hợp hóa chất có sẵn trong các Bảng Dữ liệu An toàn để xây dựng các danh sách tích cực vì cấp độ chi tiết có sẵn trong các SDS thường không xác định các tạp chất hoặc các chất vô tình được thêm vào mà thường là nguồn không tuân thủ một RSL hoặc MRSL.

 • Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1 (tháng 5 năm 2020) – Chương 2
 • BLUESIGN® bluefinder
 • MRSL/danh sách tích cực của nhà cung cấp khách hàng dành cho các hóa chất.
 • ZDHC MRSL Cấp độ 3, BLUESIGN®, GOTS, OEKO-TEX®, các loại khác.

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Một hệ thống tại chỗ yêu cầu tất cả các nhà thầu và các nhà thầu phụ phải có một danh sách các hóa chất được ưu tiên và xác minh việc sử dụng của họ.

Một phần

 • Kế hoạch hành động để thu hút các nhà thầu và nhà thầu phụ bằng cách yêu cầu lựa chọn hóa chất từ một danh sách tích cực

Tài liệu Bắt buộc:

 • Bản mô tả các quy trình.
 • Các liên lạc với các nhà thầu và các nhà thầu phụ cho thấy sự xác nhận rằng biện pháp của việc tìm nguồn hóa chất từ các danh sách tích cực
 • Nếu có, báo cáo xác minh Higg từ các nhà thầu/nhà thầu phụ cho thấy rằng họ đáp ứng các tiêu chí về Câu hỏi 16 Hóa chất Higg FEM. 

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Những nhân viên chủ chốt có hiểu những quy trình này không?

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Một quan sát về cách thức mà các quy trình này được đưa vào thực hiện

Cơ sở của bạn có thông báo các mục tiêu, quy trình và hành động của mình cho các Nhãn hiệu và các Nhà cung cấp không?

 

Tài liệu Tải lên Đề xuất: a) Bản mô tả hoặc ví dụ về các dự án/đầu tư R&D hóa chất hiện tại; b) Các ví dụ về cách thức mà bạn đã lồng ghép hóa chất liên quan vào các thỏa thuận kinh doanh của riêng bạn.

Hãy trả lời là chỉ khi bạn có thể chứng minh được rằng các quyết định kinh doanh có cân nhắc đến việc quản lý và đổi mới hóa chất có trách nhiệm bằng cách kết hợp các hóa chất có trách nhiệm vào các thỏa thuận kinh doanh và các mục tiêu kinh doanh đã được ghi vào tài liệu.

 

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn có thể chứng minh bằng cách khác rằng các quyết định kinh doanh có cân nhắc đến việc quản lý và đổi mới hóa chất có trách nhiệm.

 

Chỉ số Hiệu suất Hoạt động Chính: Hóa chất & Đổi mới Quy trình

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Trong câu hỏi này, chúng tôi hy vọng rằng cơ sở của bạn có thể chứng minh rằng các quyết định kinh doanh có cân nhắc đến việc quản lý và sự đổi mới hóa chất có trách nhiệm. Điều này có nghĩa là bạn không chỉ viết ra các chính sách, nhưng bạn đang tích cực kết hợp các hóa chất có trách nhiệm vào các thỏa thuận kinh doanh của riêng bạn. Hành vi sẽ thực sự thay đổi khi có những kết hợp về ưu đãi về kinh doanh. Các cơ sở có các mục tiêu kinh doanh đã được ghi lại hỗ trợ việc quản lý hóa chất cũng cần phải thông báo ý định của bạn cho các đối tác của chuỗi cung ứng.

 

Sự cải thiện về sự bền vững thực sự sẽ chỉ diễn ra khi sự bền vững được đưa vào các quyết định kinh doanh.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cải tiến về các thay đổi quy trình ví dụ như nhuộm không có muối, xử lý không có dung môi, nhuộm ít nước hơn, sử dụng công nghệ plasma để hoàn thiện hoặc quy trình nhuộm điện hóa, phục hồi/tái sử dụng các hóa chất khác nhau ví dụ như Kali Permanganate, chất kiềm, v.v, sửa đổi máy móc để cải thiện việc bảo tồn nước và năng lượng hoặc phát triển lộ trình quy trình mới để thiết lập thay đổi và cải tiến triệt để trong tác động môi trường tổng thể.

 

Bảng Thuật ngữ:

 • SMART là một khung biện pháp tốt nhất để thiết lập mục tiêu. Một mục tiêu SMART cần phải cụ thể, có thể đo đếm, có thể đạt được, thực tế và ràng buộc về thời gian

Các mẫu để Tạo: Mẫu SMART

Tìm ở đâu để biết thêm thông tin:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Cơ sở sử dụng hóa chất trong các quy trình sản xuất:

 • Cơ sở có thể chứng minh được rằng các quyết định kinh doanh có cân nhắc đến việc quản lý và đổi mới hóa chất có trách nhiệm.
 • Cơ sở đang tích cực kết hợp các hóa chất có trách nhiệm vào các thỏa thuận kinh doanh của riêng cơ sở.
 • Cơ sở có một kế hoạch tìm kiếm các hóa chất bền vững mới.
 • Các cơ sở có các mục tiêu kinh doanh đã được ghi lại hỗ trợ việc quản lý hóa chất cũng cần phải thông báo ý định của họ cho các đối tác của chuỗi cung ứng.

Có Một phần

 • Cơ sở có thể chứng minh được rằng các quyết định kinh doanh có cân nhắc đến việc quản lý và đổi mới hóa chất có trách nhiệm.

Tài liệu Bắt buộc:

 • Mô tả hoặc ví dụ về các dự án/đầu tư R&D hóa học hiện tại
 • Ví dụ về cách cơ sở đã kết hợp hóa chất có trách nhiệm vào các thỏa thuận kinh doanh của riêng bạn.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quản lý Cấp cao, Người Quản lý chịu Trách nhiệm về các quyết định kinh doanh đã được đưa ra có cân nhắc đến việc quản lý và đổi mới hóa chất có trách nhiệm.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Xem xét các kế hoạch và hành động đã được ghi thành tài liệu về các quyết định kinh doanh đã được đưa ra mà có cân nhắc đến việc quản lý và đổi mới hóa chất có trách nhiệm.