Nắm Được Kết Quả FEM

Sau khi các cơ sở đã đăng và chia sẻ các FEM của họ, điểm số và các báo cáo kết quả bổ sung sẽ có sẵn trong thẻ FEM. 

1. Truy Cập Các Mô-đun Được Chia Sẻ

Trước khi có bất kỳ dữ liệu hoặc điểm số nào, một cơ sở trước tiên phải chia sẻ FEM đã hoàn thành và đăng tải. Để kiểm tra trạng thái chia sẻ, có hai tùy chọn:

Công C Thông Qua:

 1. Đi đến chu kỳ thông qua và cuộn xuống bả
 2. Sử dụng bộ lọc, bộ lọc Yêu Cầu Đã Gửi để xem các mô-đun mà cơ sở chưa hoàn thành yêu cầu chia sẻ.Lưu ý rng ngay c khi môđun được chia s, bn s không th xem d liu cho đến khi môđun được đăng và trng thái là

Trang Mô-đun FEM:

 1. Chuyển đến tab FEM ở đầu trang chủ tài khoản, sau đó nhấp vào Mô-đ
 2. Sử dụng các phần bên cạnh để xem
  • Yêu Cầu Đã Gửi: mô-đun bạn đã yêu cầu đang chờ cơ sở phê duyệt
  • Các Mô-Đun Đã Nhận: các mô-đun đã được chia sẻ với bạn đang chờ bạn chấp nhận
  • Được Chia Sẻ với Tôi: các mô-đun đã được chia sẻ và chấp nhận thành công
  • Mô-đun Ca Tôi, Chia s Ca Tôi và Yêu Cu Chia S không áp dng được vì Tài khon thương hiu s không có mô-đun FEM

Chia S Hàng Lot/Yêu Cu Môđun

1. Để quản lý hàng loạt các mô-đun, hãy chuyển đến trang mô-đun của bạn. Nhấp vào ‘Chia Sẻ mô-đun’ để chia sẻ đánh giá của bạn với các tài khoản khác trên nền tảng của chúng tôi hoặc ‘Yêu Cầu/Chấp Nhận mô-đun’ để yêu cầu hàng loạt mô-đun hoặc chấp nhận nhiều yêu cầu chia sẻ. 

2. Chọn loại mô-đun và nhấp vào Tải Tệp Lên.

3. Chọn hành động muốn thực hiện, sau đó tải lên tệp .CSV hoặc .txt. Bạn có thể sử dụng tệp mẫu để bắt đầu. Bạn có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào sau đây: ID Tài Khoản, ID Higg, ID Mở Đăng Ký Trang Phục, ID Tài Khoản Khách Hàng, Tín Dụng Xã Hội và ID Thuế.

4. Khi hệ thống đã xử lý tệp, bạn có thể xem lại các kết quả phù hợp được đề xuất và chọn tài khoản chính xác. Sau đó nhấp vào Yêu Cầu/Chia Sẻ/Chấp Nhận.

Nếu yêu cu chia s chưa được hoàn thành, bn s không có quyn truy cp vào bt k d liu FEM nào. Khi đã nhận được các mô-đun được chia sẻ, bạn có thể xem điểm số, báo cáo kết quả và sử dụng tính năng Đo Điểm Chuẩn.

2. Tính điểm và Cấp Độ Đạt Được

Các thương hiệu/nhà bán lẻ có kết nối với cơ sở có thể xem các bản tự đánh giá và xác minh Higg FEM được chia sẻ (nếu các tài khoản cơ sở được chia sẻ đã hoàn tất việc xác minh Higg FEM) cũng như truy cập thông tin điểm chuẩn.

Chm Đim:

 1. Đi tới tab FEM và nhấp vào trang ‘Mô-đun’ rồi chuyển đến tab ‘Được Chia Sẻ với Tôi’. Chọn mô-đun mà bạn muốn xem và nhấp vào dấu ba chấm, sau đó nhấp vào ‘Tổng quan’.

2. Trên bảng điều khiển mô-đun, hãy chọn Xem Điểm để xem toàn bộ báo cáo về điểm.

3. Bạn có thể xem điểm Higg FEM của từng mục. Tổng điểm tự đánh giá và điểm đánh giá đã được xác minh (nếu cơ sở đã hoàn tất việc xác minh) nằm ở cuối. Nếu một cơ sở chỉ hoàn tất việc tự đánh giá Higg FEM, thì sẽ không có điểm đánh giá đã được xác minh.

Để xem thông tin tính điểm chi tiết, hãy nhấp vào ‘Hướng Dẫn’ dưới mỗi mục.

Lưu ý: Nếu cơ s không có giy phép hot đng hp l trong quá trình t đánh giá hoc xác minh, đim ca h (t đánh giá hoc đánh giá đã xác minh) s là 0.

Cp Đ Đt Được

Mỗi điểm của mục đều có một thanh cho biết cấp độ đạt được của mục đó.

 • Màu xanh lá cây đậm cho thấy cơ sở đã đạt được cấp độ tương ứ
 • Màu xanh lá cây nhạt cho thấy cơ sở đã mở các câu hỏi trong cấp độ nhưng chưa đạt được cấp độ vì họ không thể trả lời Có/Có Một Phần cho tất cả các câu hỏi trong cấp độ đó.
 • Màu xám cho thấy cơ sở chưa đủ điều kiện để mở các câu hỏi trong cấp độ đã chỉ định và do đó không thể chuyển tiếp đến cấp độ đó.

Nếu cơ sở đã đạt được cấp độ 1 (bng cách tr li có hoc có mt phn cho tt c các câu hi cp đ 1), các câu hi cấp độ 2 và cấp độ 3 sẽ được mở khóa trong bài đánh giá. Cơ sở không thể mở hoặc chuyển tiếp đến các câu hỏi cấp độ 2 và 3 cho đến khi các câu hỏi cấp độ 1 đã được hoàn tất. Mục Nước Thải là ngoại lệ và tất cả các câu hỏi sẽ xuất hiện ngay lập tức để tuân thủ các yêu cầu của ZDHC.

3. Báo Cáo Phát Thải KNK

Bản cập nhật của báo cáo Phát Thải Khí Nhà Kính đưa ra thông tin chi tiết về lượng phát thải KNK do quá trình sản xuất của bạn tạo ra theo đơn vị tuyệt đối và chuẩn hóa, dữ liệu năng lượng tái tạo, đồng thời, hiển thị các nguồn nếu bạn nhấp vào ‘Xem Chi Tiết’.

Lưu ý: Nếu mt cơ s không báo cáo d liu hàng năm v năng lượng và phát thi khí, thì s không có d liu nào xut hin trong báo cáo. 

Xem toàn bộ hướng dẫn tính toán KNK tại đây.

4. Đo Điểm Chuẩn

Tính năng đo điểm chuẩn cho phép các thương hiệu so sánh hiệu suất của các đối tác trong chuỗi cung ứng của họ với tất cả các mô-đun FEM trong nền tảng Higg để xem tương quan giữa hiệu suất của họ so với toàn ngành.

Truy cp đim chun

 1. Nhấp vào thẻ FEM và sau đó chọn ‘Đo Điểm Chuẩn’. Đảm bảo rằng bạn đã chọn ‘Được Chia Sẻ với Tôi’.

S dng tính năng đo đim chun

 • Bộ lọc: sử dụng bộ lọc trong thanh bên trái để chỉnh sửa dữ liệu mà bạn có thể thấy ở phần trung tâm của trang. Các bộ lọc bao gồm năm mô-đun, trạng thái xác minh, ngành, v.v.
 • Cấp độ đã đạt được: mục này hiển thị trung bình thành tích ở từng lĩnh vực trong số bảy lĩnh vực nội dung của FEM của các mô-đun được chia sẻ (màu tím) và tất cả dữ liệu ngành (màu xanh lam).Di chut qua biu đ đ biết thêm chi tiế
 • Dữ Liệu Tổng Số Tổng Hợp: mục này hiển thị thông tin về điểm số, bao gồm điểm số mức thấp và điểm số mức cao cũng như điểm số ở tứ phân vị và điểm trung bì Các mô-đun được chia sẻ sẽ hiển thị bằng thanh màu tím ở bên trái và dữ liệu ngành là thanh màu xanh lam ở bên phải. Có dữ liệu cho điểm tổng và từng điểm thành phần.Di chut qua biu đ đ biết thêm chi tiết.
 • Biểu đồ Năng Lượng, Chất Thải và Nước: có thông tin bổ sung cho các mục Năng Lượng, Chất Thải và Sử Dụng Nước của FEM. Bạn có thể truy cập những mục này bằng các nút ở đầu màn hình điểm chuẩ Trong từng mục, có một biểu đồ cũng như một bảng với dữ liệu riêng cho từng mô-đun FEM được chia sẻ.

Nhng mc này ch có sn cho các cơ s báo cáo loi d liu tương ng, vì vy tng s môđun có th ít hơn nhng gì xut hin trên trang đim chun chính.

 • Năng Lượng: Tổng (MJ) Năng Lượng Sử Dụng, Tổng (MJ) Năng Lượng Tái Tạo Sử Dụng, Carbon (Kg)
 • Chất Thải: Chất Thải Không Nguy Hại (Kg), Chất Thải Nguy Hại (Kg)
 • Sử Dụng Nước: Nước Lấy Đi (L), Nước Tái Sử Dụng (L)

5. Phân Tích Dữ Liệu Nền Tảng

Để biết thêm thông tin về cách đọc và hiểu dữ liệu FEM, vui lòng tải hướng dẫn Phân Tích Dữ Liệu CSV Hàng Loạt bên dưới. Tệp CSV Hàng Loạt bao gồm 5 mục thông tin chính theo thứ tự sau:

 • Thông tin tài khoản và mô-đun
 • Kết quả điểm Higg FEM theo tổng điểm, mục, cấp độ và câu hỏi
 • Khả năng áp dụng các mục quản lý khí thải, nước thải, nước và hóa chất
 • Tất cả dữ liệu phản hồi của mô-đun (câu trả lời cho các câu hỏi của mô-đun)
 • Tất cả dữ liệu xác minh mô-đun (bao gồm cả kết quả đã xác minh và phản hồi đã sửa)
 • Tổng lượng phát thải KNK và tính toán KNK

Vui lòng tìm hướng dẫn về CSV trên trang Tài Nguyên .

top
X