Trung Tâm Học Tập

Các công cụ phần mềm của chúng tôi thu thập và sắp xếp dữ liệu chính từ mỗi bước trong chuỗi giá trị của quý vị, để quý vị có thể hiểu – cải thiện – toàn bộ tác động của doanh nghiệp.

Tìm hiểu hướng dẫn chi tiết, đào tạo và hỗ trợ để tận dụng tối đa khả năng của Higg.

HiggCo-Site-Home-v03_03

Công Cụ Cơ Sở

Mô-đun Môi Trường Cơ Sở và Lao Động Xã Hội của Cơ Sở cho phép thực hiện đo lường, đánh giá và cải thiện hiệu suất hàng năm trong các hạng mục như quản lý nước, năng lượng, hóa chất và an toàn cho nhân viên.

HiggCo-Site-Home-v03_09

Công Cụ Sản Phẩm

Chỉ Số Bền Vững của Vật Liệu và Mô-đun Sản Phẩm cung cấp các thông tin về tác động của vật liệu được sử dụng trong ngành công nghiệp may mặc, giày dép và dệt gia dụng.

HiggCo-Site-Home-v03_06

Công Cụ Thương Hiệu & Nhà Bán Lẻ

Công Cụ Thương Hiệu & Nhà Bán Lẻ giúp các thương hiệu và nhà bán lẻ đo lường các tác động xã hội và môi trường tổng thể của họ theo các danh mục khác nhau như hoạt động, cửa hàng và chuỗi cung ứng.

Bắt Đầu Như Thế Nào

Giới Thiệu về Higg

Bắt đầu ở đây tìm hiểu về Higg

Tìm Hiểu Thêm

Quản Lý Đăng Ký và Tài Khoản

Tìm hiểu về cách tạo tài khoản, thêm thành viên nhóm và định hướng trong nền tảng Higg.

Tìm Hiểu Thêm

Mua Quyền Truy Cập và Đăng Ký Công Cụ

Tìm hiểu về các tùy chọn đăng ký và cách truy cập các công cụ của chúng tôi.

Tìm Hiểu Thêm

Chương Trình Đào Tạo Higg

Higg cung cấp cho quý vị chương trình đào tạo toàn diện cũng như nhiều nguồn lực hỗ trợ và đào tạo bổ sung khác.

Tìm Hiểu Thêm

Sự Kiện Sắp Tới