Giới Thiệu về FEM

Mô-đun Môi Trường Cơ Sở Higg

Sử dụng FEM để đánh giá tác động môi trường của việc sản xuất sản phẩm tại các cơ sở – từ sử dụng nước, quản lý chất thải, đến sử dụng hóa chất và năng lượng – nhằm xác định điểm mạnh và tìm ra vấn đề có thể cải thiện.

Giá Trị của Higg FEM

Công cụ này đo lường và định lượng các tác động về tính bền vững của một cơ sở. Higg FEM cũng sẽ làm giảm sự dư thừa và rủi ro bằng cách phát hiện ra tình trạng kém hiệu quả và tạo ra một ngôn ngữ chung cho các bên liên quan để trao đổi về tính bền vững.

Tác Động Được Đo Lường

Higg FEM tiêu chuẩn hóa cách thức để các cơ sở đo lường và đánh giá hiệu quả hàng năm về môi trường. Công cụ này phác họa một bức tranh cụ thể về tác động môi trường mà một nhà sản xuất và các cơ sở của họ cũng như toàn thế giới đang phải đối mặt với môi trường. Higg FEM giúp các nhà sản xuất, thương hiệu và nhà bán lẻ xác định và ưu tiên các cơ hội để cải thiện hiệu quả.

Higg FEM đánh giá:

  • Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
  • Năng Lượng/Phát Thải Khí Nhà Kính
  • Nước
  • Chất Thải
  • Nước Thải
  • Khí Thải
  • Quản Lý Hóa Chất

Chấm Điểm

Hệ thống tính điểm của Higg FEM được thiết kế để thúc đẩy thay đổi hành vi trong chuỗi cung ứng. Được xây dựng dựa trên cấu trúc ba cấp mạnh mẽ tốt/tốt hơn/tốt nhất liên quan đến tác động môi trường của cơ sở, FEM cung cấp cho cơ sở số điểm tổng thể trên 100 về bảy khía cạnh tác động được đo lường. Từng khía cạnh tác động cũng nhận được điểm riêng để giúp bạn nhanh chóng xác định cơ hội cải thiện.

Xác Minh

Quá trình xác minh của Higg FEM xác nhận rằng bạn đã hiểu và trả lời chính xác bản tự đánh giá cho cơ sở của bạn. Việc xác minh giúp các bên liên quan bên ngoài đảm bảo dữ liệu mà bạn sở hữu là đáng tin cậy nhằm ổn định dữ liệu của bạn và giúp dữ liệu đó đạt được mức vững chắc về độ tin cậy và chuẩn hóa. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về quá trình xác minh dữ liệu và cơ sở của Higg FEM.

Minh Bạch

FEM cung cấp cho nhà sản xuất, nhà bán lẻ và các thương hiệu thông tin phản ánh chính xác nhất về dấu chân môi trường của công ty họ. Các cơ sở có thể sử dụng Bộ Công Cụ Truyền Thông FEM để chia sẻ những thông tin chi tiết về điểm số và hiệu suất của FEM đã được xác minh với bên liên quan bên ngoài, bao gồm cả các đối tác kinh doanh, tổ chức phi chính phủ và khách hàng tiềm năng trong các báo cáo của công ty, trang web của họ và trên phương tiện truyền thông xã hội. Việc sử dụng Bộ Công Cụ Truyền Thông FEM là một cách để phản ánh cam kết của cơ sở đối với tính bền vững, đồng thời, chia sẻ thông tin đáng tin cậy và đã được xác minh với các bên liên quan.

Để tìm hiểu thêm về Bộ Công Cụ Truyền Thông Higg FEM, hãy nhấp vào đây .

Tính Năng Bổ Sung

Nn Tng Cho Cơ S

Nền Tảng Cho Cơ Sở là một sáng kiến lý tưởng cho nhà sản xuất, thương hiệu và nhà bán lẻ để đánh giá mức độ sẵn sàng với tính bền vững về môi trường của các cơ sở trong chuỗi giá trị mở rộng của họ. Nền Tảng Cho Cơ Sở đánh giá mức độ sẵn sàng của cơ sở một cách nhanh chóng để bắt đầu hành trình phát triển bền vững toàn diện hơn cho môi trường. Các cơ sở có thể chia sẻ dữ liệu của Nền Tảng Cho Cơ Sở với các đối tác thương hiệu và chuỗi giá trị bán lẻ để xác định hiệu quả cơ hội đầu tư chiến lược cũng như cải thiện tính bền vững.

Bản đánh giá này chủ yếu bao gồm các câu hỏi Cấp Độ Một trong đánh giá Mô-đun Môi Trường Cơ Sở Higg (Higg FEM). Nền Tảng Cho Cơ Sở là một điểm đầu vào của Công Cụ Cơ Sở Higg, là những đánh giá toàn diện về môi trường và tính bền vững xã hội cho các cơ sở toàn cầu.

Để tìm hiểu thêm về Nền Tảng Cho Cơ Sở, hãy nhấp vào đây .

Đo Đim Chun

Với tính năng đo điểm chuẩn của FEM, bạn có thể đặt đường cơ sở hiệu suất để so sánh hiệu suất của cơ sở của bạn qua từng năm, giúp bạn xác định các điểm nóng về hiệu suất cũng như theo dõi sự cải thiện theo thời gian. Việc phân tích kỹ càng giúp bạn nắm được dữ liệu Higg của mình và có thể thông báo chiến lược bền vững của bạn. Bạn cũng có thể so sánh hiệu quả hoạt động bền vững của mình với các công ty khác như công ty của bạn và so sánh hiệu quả hoạt động bền vững của công ty bạn với mức trung bình toàn cầu và khu vực.