Câu Hỏi Thường Gặp

Nếu muốn chia sẻ mô-đun của mình với các tài khoản khác, thì bạn phải yêu cầu hoặc chia sẻ một mô-đun với tài khoản đó. Nhà Sản Xuất có thể trực tiếp chia sẻ các mô-đun của họ với mọi loại tài khoản cũng như yêu cầu xem mô-đun từ loại tài khoản đã điền thông tin vào một mô-đun. Thương Hiệu và các loại tài khoản Khác có thể yêu cầu mô-đun từ các cơ sở và nhà sản xuất.

Để truy cập tính năng chia sẻ, chọn loại mô-đun bạn muốn chia sẻ (FEM hoặc FSLM) rồi chuyển đến thẻ tương ứng. Sau đó nhấp vào thẻ “Mô-đun” ngay bên dưới. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang theo dõi và chia sẻ mô-đun. Bạn có thể nhấp vào “Yêu cầu mô-đun” hoặc “Chia sẻ mô-đun”, tùy thuộc vào theo tác bạn muốn thực hiện. Chọn loại mô-đun/năm mà bạn muốn yêu cầu, hoặc chia sẻ và tìm kiếm tên tài khoản hoặc mã tài khoản hoặc mã Higg để tìm tài khoản. Sau khi lượt chia sẻ/yêu cầu của bạn được chấp nhận, mô-đun sẽ được chia sẻ giữa các tài khoản. Vui lòng nhấp vào đây để xem hướng dẫn đầy đủ.

* Tùy thuộc vào cấp độ dịch vụ của bạn, có thể phát sinh một khoản phí liên quan đến việc nhận các mô-đun được chia sẻ. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây.

Bạn có thể chuyển đến thẻ FEM hoặc FSLM, tùy thuộc vào mô-đun bạn đang tìm kiếm rồi nhấp vào thẻ “Mô-đun” bên dưới. Nhấp vào “Được Chia Sẻ Với Tôi” để tìm kiếm các mô-đun đã được chia sẻ với bạn. Bạn có thể tìm kiếm theo tên cơ sở.  

Có, tính năng yêu cầu chia sẻ hàng loạt có sẵn trên nền tảng. Bạn có thể truy cập “Mô-đun” trên trang chủ rồi nhấp vào “yêu cầu mô-đun”. Sau đó bạn sẽ thấy một tùy chọn để gửi yêu cầu chia sẻ hàng loạt. Vui lòng nhấp vào đây để xem hướng dẫn đầy đủ.

Giờ đây, kết nối được gọi là chia sẻ vì tính năng này đề cập đến việc chia sẻ các mô-đun. Các tài khoản không còn được “kết nối” nữa. Thay vào đó, các mô-đun được “chia sẻ”. Bạn có thể chọn chia sẻ mô-đun của mình với các tài khoản khác mỗi năm. Giờ đây, bạn sẽ có tùy chọn để chia sẻ mô-đun cho những năm cụ thể thay vì chia sẻ toàn bộ lịch sử mô-đun của bạn với mọi tài khoản bạn đã chấp nhận.

Khi một mô-đun được chia sẻ, bạn sẽ xem được mọi thông tin trong mô-đun đó.

Vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu các bản cập nhật của FEM 2020.

Giai đoạn FEM 2021 bắt đầu từ ngày 5 tháng 11 năm 2021 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2022. Trong khoảng thời gian này, các cơ sở có thể hủy đăng rồi đăng lại FEM 2021 của họ mà không giới hạn số lần đăng. Sau khoảng thời gian này, các cơ sở sẽ chỉ có một lần để đăng FEM 2021.

Không phải tất cả câu hỏi của FEM đều áp dụng cho mọi cơ sở. Nhằm giữ cho FEM phù hợp và trực quan cho người tham gia khảo sát, các câu hỏi không phù hợp sẽ được tự động bỏ qua trong khảo sát của FEM dựa trên các câu trả lời trước đó. Tức là, nếu có một nhóm câu hỏi không áp dụng thì cơ sở sẽ không thể trả lời những câu hỏi đó. Ví dụ: một cơ sở có mức sử dụng nước cực kỳ thấp sẽ bỏ qua hầu hết các câu hỏi trong mục về nước và một cơ sở không có khí thải sẽ không trả lời nhiều câu hỏi trong mục về khí thải.

Điểm của mục và điểm tổng thể được tính dựa trên các câu hỏi có thể trả lời được. Vì vậy, việc loại bỏ những câu hỏi không áp dụng sẽ không làm giảm điểm. Tuy vậy, phạm vi câu hỏi áp dụng có thể khiến cơ sở không được trả lời câu hỏi trong Cấp Độ Đạt Được cao hơn, nghĩa là không phải tất cả các cơ sở đều có cơ hội đạt được Cấp 2 hoặc 3 trong những mục không liên quan đến hoạt động của cơ sở.

Do phạm vi áp dụng có thể khiến các cơ sở không đạt được Cấp Độ Đạt Được cao hơn (Xem Câu Hỏi trên) vì những lý do khác ngoài thành tích, nên không phù hợp để sử dụng Cấp Độ Đạt Được để so sánh các cơ sở khi chưa kiểm tra Cấp Độ Đạt Được của họ có như nhau hay không. Cũng không nên tổng hợp Cấp Độ Đạt Được khi chưa chắc chắn tất cả các cơ sở trong nhóm đều có cùng Cấp Độ Đạt Được trần vì cùng lý do. Do đó, nên ưu tiên sử dụng điểm khảo sát và điểm của mục cho các phân tích so sánh và tổng hợp vô tư.

Thực tế là các nhóm nhiều cơ sở cùng định kỳ thực hiện các quy trình như nhau sẽ có phạm vi áp dụng như nhau, và khi đó việc sử dụng Cấp Độ Thành Tích để so sánh và tổng hợp có thể phù hợp. Việc xác định nỗ lực tăng thêm và tính dễ tổn thương có phù hợp hay không phụ thuộc vào mục tiêu riêng và bối cảnh trong phân tích.

Chương trình người đào tạo được phê duyệt ra mắt vào năm 2017 và đang nhận đơn đăng ký giảng viên trên cơ sở luân phiên. Tìm hiểu thêm tại đây https://www.sumerra.com/SAC/training/ . Để xem toàn bộ danh sách người đào tạo Higg FEM, vui lòng truy cập howtohigg.org/trainers .

Người đào tạo Higg có thể ghi danh vào “Chuyên Môn Hóa Chất”. Chương trình đào tạo Chuyên Môn Hóa Chất được thực hiện thông qua ZDHC. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.roadmaptozero.com/academy/. Sau khi hoàn tất thành công khóa đào tạo về hóa chất tại ZDHC, người đào tạo Higg sẽ được trao trạng thái “Chuyên Môn Hóa Chất”.

Có hơn 20 tổ chức đào tạo được công nhận và hơn 50 người đào tạo được công nhận cho Higg FEM. Bạn có thể xem toàn bộ danh sách trên howtohigg.org/trainers .

Chúng tôi đang tìm cách cung cấp các hội thảo đào tạo trên web bằng tiếng Trung trong tương lai.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có các khóa hội thảo đào tạo trên web bằng tiếng Anh và tiếng Quan Thoại.

Tất cả các tài liệu đào tạo do SAC và Higg Co phát triển đều có sẵn cho tất cả người dùng Higg. Một số hội thảo trên web có thể chỉ thành viên SAC mới xem được trực tiếp, nhưng sẽ được ghi lại và chia sẻ với tất cả người dùng Higg trên HowtoHigg.org.

Đây là một nền tảng công khai. Thành viên và những người không phải thành viên đều có thể truy cập miễn phí.

Có, tài liệu thuyết trình đào tạo sẽ được chia sẻ qua HowtoHigg.org và ai cũng truy cập được.

Nền tảng Higg.org có nút “Hỗ trợ” giúp kết nối người dùng với nhóm Hỗ Trợ Chỉ Số Higg. Họ là những người có thể trả lời mọi câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật.

Chúng tôi đã chỉ rõ các yêu cầu mà các người đào tạo được phê duyệt cần phải tuân theo. Nhìn chung, các thương hiệu phải tự quản lý các dịch vụ của mình. Chức danh người đào tạo được phê duyệt là dành cho các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo có thể cung cấp dịch vụ liên tục. Các thương hiệu và cơ sở quan tâm đến việc trải qua khóa đào tạo sẽ có lựa chọn này. Họ có thể nhận được một chứng chỉ để chứng nhận việc này.