Tài Nguyên Bổ Sung

1. Giao Thức Người Xác Minh

Tìm hiểu thêm về lịch sử đằng sau quá trình xác minh, mục tiêu của quá trình xác minh cũng như thông tin bổ sung để hỗ trợ người xác minh trong suốt quá trình này.

2. Hỗ Trợ Giải Quyết Xung Đột

Quá trình Xác Minh Higg FEM được thiết kế để cải thiện độ tin cậy và khả năng so sánh của điểm Chỉ Số Higg. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh Bản Tự Đánh Giá của Cơ Sở, cần hiểu rằng có thể có những sự khác biệt giữa Cơ Sở và Người Xác Minh.

Mục đích của SOP là giảm thiểu xung đột và tạo ra một con đường hướng tới việc chấp nhận Xác Minh. SAC và tất cả các bên liên quan hy vọng rằng tất cả bất đồng, câu hỏi và thắc mắc đều có thể được xử lý nhanh chóng và hiệu quả để thông tin có thể được xem xét và sử dụng một cách chắc chắn.

3. Trở Thành Người Xác Minh FEM

Nếu bạn mong muốn trở thành người xác minh FEM được SAC chấp thuận, vui lòng tìm hiểu thêm và đăng ký tại đây .

Ngoài ra, hãy tham khảo khóa đào tạo FEM dành cho người xác minh để chuẩn bị cho quá trình chứng nhận.

Nếu bạn đã là người xác minh FEM được SAC chấp thuận và cần duy trì hoặc cập nhật trạng thái của mình, vui lòng tải sách thông tin dưới đây, trong đó có các yêu cầu và thông tin thêm về chương trình duy trì xác minh.

4. Sổ Tay Đảm Bảo Chất Lượng Xác Minh

Sổ Tay Đảm Bảo Chất Lượng này mô tả các hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) được áp dụng cho Chương Trình Xác Minh Higg FEM của SAC. Các hoạt động QA được thiết kế để đảm bảo có sẵn một nhóm người xác minh đủ điều kiện được SAC phê duyệt cho người dùng Higg FEM, và để đảm bảo chất lượng cũng như tính toàn vẹn trong quá trình xác minh Higg FEM.