Chuẩn Bị cho FEM

1. Các Cập Nhật Chính của FEM2021

Các cập nhật chính trong Higg FEM 2021 gồm có:

  • Tỷ lệ hoàn thành 100% cho tất cả các câu hỏi bắt buộc để gửi và đăng mô-đ
  • Cho phép tải nhiều tệp lên cho câu hỏi giấy phép trong mục Thông Tin Địa Điểm và Giấy Phé
  • Thêm phầnNn Tng Cho Cơ S để đánh giá nhanh mức độ sẵn sàng của cơ sở về tính bền vững đối với môi trườ
  • Các câu hỏi đánh giá được cải thiện nhằm nanag cao hiệu suất trong toàn bộ mô-đ
  • Hướng dẫn câu hỏi chi tiết, bao gồm cả phạm vi áp dụng câu hỏi, mục đích của câu hỏi, hướng dẫn kỹ thuật và cách xác minh câu hỏi.

2. Thiết Lập FEM

Là bước đầu tiên để bắt đầu Higg FEM, hãy đảm bảo rằng từng bước sau đã được hoàn thành trước khi bắt đầu đánh giá.

  1. Thêm vào bất kỳ đồng nghiệp hoặc thành viên nhóm nào sẽ hỗ trợ trong quy trình hoàn thành mô-đ Điều này có thể được thực hiện từ tab ‘Nhóm Của Tôi’ trong tài khoản Higg. Tham khảo hướng dẫn đầy đủtại đây .
  2. Đảm bảo rằng bạn đã mua đúng gói đăng ký cho cơ sở và có FEM trong tài khoả Tham khảo hướng dẫn đầy đủtại đây .

3. Chuẩn Bị Cho Việc Hoàn Thành FEM

Khi tài khoản được thiết lập xong, bước tiếp theo là chuẩn bị để hoàn thành mô-đun. Điều này bao gồm tương tác với nhân viên, thu thập dữ liệu và tài liệu, v.v. để đảm bảo bạn sẵn sàng trả lời tất cả câu hỏi được yêu cầu trong Higg FEM.

  • Quá trình hoàn thành tổng thể: Dưới đây là một biểu đồ đầy đủ về quy trình hoàn thành FEM từ khi đăng ký đến khi đăng vFEM.
  • Hiểu rõ yêu cầu về thời gian: Thời gian cần thiết để hoàn thành Higg FEM sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ hiểu biết của bạn về các câu hỏi và lượng dữ liệu cũng như thông tin cần thiết mà bạn đã thu thập trước khi bắt đầu mô-đ Thông thường, sẽ mất từ 3-6 tuần để hoàn thành toàn bộ mô-đun.
  • Phối hợp với đồng nghiệp: Đảm bảo bạn đã mời các chuyên gia về chủ đề có liên quan tại cơ sở của bạn để hoàn thành Higg FEM. Dưới đây là danh sách đề xuất nhân sự mà bạn có thể phối hợp để có được thông tin chính xác nhất cho từng Mục Chỉ Số Higg: