Chuẩn Bị cho Phát Hành FEM

Triển khai Higg FEM là cách tốt nhất để tìm hiểu thêm về các đối tác trong chuỗi cung ứng của bạn cũng như về các phương pháp và tác động của họ đối với môi trường. Phần này sẽ bao gồm tất cả các bước và thông tin cần thiết để chuẩn bị cho việc triển khai thành công. 

1. Cách Chuẩn Bị

Để chuẩn bị, bước đầu tiên là thu thập thông tin và thiết lập một mốc thời gian.

  • Mốc thời gian: Xác định ngày chu kỳ để hoàn thành FEM. Bạn có thể tuân theo chu kỳ mà SAC đặt ra hoặc đặt thời hạn của riêng bạn (ngày đăng cuối cùng có thể là ngày 31 tháng 12 năm sau, ví dụ: ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với FEM2020).
  • Danh sách cơ sở: Chọn cơ sở mà bạn sẽ nhắm mục tiêu và thu thập thông tin liên quan như Higg ID, địa chỉ và chi tiết liên hệ.
  • Yêu cầu: Quyết định xem liệu bạn sẽ coi việc hoàn thành FEM là một đề nghị hay một yêu cầu bắt buộ Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem đây là một đề nghị, vì trong lịch sử điều này đã làm tăng đáng kể tỷ lệ thành công. Ngoài ra, hãy xác định xem bạn có sử dụng thêm Nền Tảng Cho Cơ Sở bên cạnh FEM tiêu chuẩn hay không. Xem thông tin thêm bên dưới.
  • Xác minh: Lập kế hoạch trước nếu bạn định yêu cầu hoặc đề nghị xác minh cũng như tự đánh giá. Thông báo sớm để đảm bảo các cơ sở có đủ thời gian chuẩn bị để hoàn thành cả quá trình tự đánh giá và quy trình xác minh.
  • Kế hoạch truyền thông: Thông tin liên lạc thường xuyên về các yêu cầu và nguồn hỗ trợ với các cơ sở là cách tốt nhất để đảm bảo hoàn thành công các mô-đ

Ngoài ra, nếu bạn định sử dụng Công Cụ Thông Qua của chúng tôi để hỗ trợ triển khai FEM của mình, hãy xem lại hướng dẫn tại đây hoặc xem Đào Tạo về Công Cụ Thông Qua tại đây.

Ngoài ra còn có các mức hỗ trợ khác nhau từ nhóm Thành Công Khách Hàng Higg, bạn có thể xem lại tại đây.

2. FEM và Nền Tảng Cho Cơ Sở

Ngoài FEM tiêu chuẩn, năm 2020 Higg đã đưa ra một mục mới vào công cụ, được gọi là Nền Tảng Cho Cơ Sở.

Nn Tng Cho Cơ S là gì? Nền Tảng Cho Cơ Sở là một tập hợp các câu hỏi cơ bản nhằm đánh giá các phương pháp cơ bản của cơ sở đối với môi trường. Đây là một cách để các thương hiệu và nhà bán lẻ nhanh chóng đánh giá hoạt động môi trường của các cơ sở ở cấp độ cơ bản. Nền Tảng Cho Cơ Sở cho phép đánh giá nhanh mức độ sẵn sàng của cơ sở về tính bền vững đối với môi trường.

Nn Tng Cho Cơ S khác gì vi Môđun Môi Trường Cơ S Higg (Higg FEM)?

Nền Tảng Cho Cơ Sở đưa ra một bước mở đầu hướng tới Higg FEM, đẩy nhanh quá trình ban đầu nhằm đánh giá tính bền vững về mặt môi trường. Bằng cách sử dụng Nền Tảng Cho Cơ Sở, các cơ sở mới tiếp cận Chỉ Số Higg có thể làm quen dần với Chỉ Số Higg khi họ chuẩn bị đánh giá Higg FEM toàn diện.

Nền Tảng Cho Cơ Sở không thay thế đánh giá Higg FEM. Thay vào đó, Nền Tảng Cho Cơ Sở giới thiệu cho các cơ sở về Chỉ Số Higg, đóng vai trò như một bước tiếp nối để sử dụng Higg FEM cũng như nắm bắt sơ bộ hiệu suất môi trường của cơ sở để chia sẻ với các đối tác bán lẻ và thương hiệu. Nền Tảng Cho Cơ Sở không tính điểm hay điểm chuẩn.

3. Quy Trình Cho Cơ Sở

Xem quy trình tổng thể cho các cơ sở hoàn thành FEM bên dưới. Công cụ này yêu cầu một lượng lớn dữ liệu và thông tin. Tùy thuộc vào mức độ quen thuộc của cơ sở với FEM và kiến thức chung về tính bền vững, có thể mất 3-6 tuần để cơ sở hoàn thành đánh giá hoặc lâu hơn nếu đây là lần đầu tiên.

4. Hỗ Trợ Các Đối Tác Của Cơ Sở

Cung cấp hỗ trợ và kiểm tra các cơ sở của bạn trong quy trình hoàn thành FEM là rất quan trọng để việc triển khai FEM được thành công. Một vài lời khuyên:

  • Liên lạc thường xuyên với các đối tác cơ sở về yêu cầu và thời hạn
  • Chia sẻ các tài nguyên hữu ích, chẳng hạn như hướng dẫn của FEM dành cho cơ sở hoặc địa điểm gửi yêu cầu hỗ trợ, cũng như khuyến khích các cơ sở tham gia hội thảo đào tạo sắp tới trên web.
top