Giới thiệu chung

Tất cả chúng ta đều đã thấy các đám mây khói bụi trên các thành phố và biết rằng ô nhiễm là điều không tốt cho con người và môi trường. Khói bụi nhìn thấy được này là một kết quả của lượng khí thải từ cơ sở của bạn, nhưng các quy trình và các hoạt động công nghiệp cũng phát thải các chất gây ô nhiễm không nhìn thấy khác vào không khí có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và góp phần vào sự biến đổi khí hậu.

Khí thải thường được tạo ra từ:

 • Các hoạt động của cơ sở: lò hơi, máy phát điện và các hệ thống làm mát (thường phát ra bụi/hạt bụi (PM10, PM2.5), các ô-xít nitơ khác nhau (“NOx”), các oxit lưu huỳnh khác nhau (“SOx”), các chất làm suy giảm tầng ozon (“ODS”) và các chất gây ô nhiễm không khí độc hại khác).
 • Quy trình sản xuất: thiết bị dây chuyền sản xuất và các quy trình sản xuất (thường phát ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (“VOCs”), các chất làm suy giảm tầng ozon (“ODS”), bụi/hạt bụi (PM10, PM2.5) và các chất gây ô nhiễm không khí độc hại khác).

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Bạn sẽ được yêu cầu chọn các hoạt động hoặc các quy trình phát khí thải nào mà bạn có tại địa điểm dưới đây. Những lựa chọn này sẽ dẫn bạn đến các câu hỏi phù hợp nhất với cơ sở của bạn. Nếu bạn không có phát thải khí tại cơ sở từ các hoạt động vận hành hoặc sản xuất, bạn sẽ không cần hoàn tất phần này.

Phần Phát thải Khí Higg yêu cầu bạn phải:

 • Theo dõi lượng phát thải từ các hoạt động và việc làm lạnh của cơ sở, nếu có.
 • LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu bạn sử dụng các chất làm lạnh tại cơ sở, thì bạn sẽ được yêu cầu xác định các chất làm lạnh nào được sử dụng. Những chất làm lạnh này sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán phát thải khí nhà kính (GHG) của bạn, vì vậy hãy dành thời gian để báo cáo chính xác việc theo dõi chất làm lạnh.
 • Theo dõi lượng phát thải từ các quy trình sản xuất, nếu có.
 • Liệt kê các thiết bị kiểm soát/các quy trình giảm thiểu và tần suất giám sát dành cho các loại phát thải từ hoạt động vận hành và làm lạnh.
 • Liệt kê các thiết bị kiểm soát/các quy trình giảm thiểu và tần suất giám sát dành cho các loại phát thải sản xuất.
 • Xác định các thành tích của việc nâng cao hiệu suất về Oxit Nitơ (NOx), Oxit Lưu huỳnh (SOx) và Chất dạng Hạt (PM).
 • Xác định xem liệu cơ sở của bạn có một quy trình dành cho việc hiện đại hóa trang thiết bị để cải thiện các phát khí thải hay không.

HÃY NHỚ: Hầu hết những trường hợp giải phóng nhất thời chất ô nhiễm không khí từ các chất làm lạnh là do nứt vỡ hoặc rò rỉ trong thiết bị. Câu hỏi về bảo trì thiết bị mà bạn đã được hỏi trong phần Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) có liên quan đến phần này vì bảo trì ngăn ngừa là một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn các loại phát thải nhất thời.

Giới thiệu về các loại Phát thải Khí

Các phát thải khí của cơ sở thường được tạo ra từ:

 • Các quy trình sản xuất của bạn: thiết bị trong dây chuyền sản xuất và Các quy trình sản xuất
 • Các hoạt động tại cơ sở của bạn: lò hơi, máy phát điện và hệ thống làm mát

Các loại phát thải gồm có:

 • Các loại Phát thải Nguồn Điểm – luồng không khí được kiểm soát theo một cách nào đó và được giải phóng vào khí quyển từ một nguồn duy nhất ví dụ như ống khói.  Các loại phát thải này có thể liên quan đến cơ sở vật chất, ví dụ như các loại phát thải từ lò hơi, hoặc liên quan đến quá trình, chẳng hạn như hệ thống xả cho việc sử dụng hóa chất dễ bay hơi. 

Phát thải Không theo Nguồn Điểm hoặc Nhất thời – đối với Higg FEM, những nguồn phát thải khí này là những nguồn phát thải vào môi trường chung trong nhà hoặc ngoài trời.  Các loại phát thải này thường liên quan đến quá trình như in lưới, làm sạch điểm, nhuộm, v.v.). 

Bất cứ nguồn nào trong các loại phát thải này cũng có một vài điểm xả thải tại một cơ sở. Ví dụ, một cơ sở có nhiều lò hơi hoặc nhiều ống khói phát thải nguồn điểm trong quy trình.

Đây là những chất ô nhiễm thường được thải vào không khí bằng các hoạt động này:

 • Khói axit
 • bụi/hạt bụi (PM10, PM2.5) – thường gắn liền với quá trình đốt cháy nhiên liệu, kéo sợi, sản xuất sợi tổng hợp, đúc
 • các ô-xít nitơ khác nhau (“NOx”) – thường gắn liền với quá trình đốt cháy nhiên liệu
 • các ô-xít lưu huỳnh khác nhau (“SOx”) – thường gắn liền với quá trình đốt cháy nhiên liệu
 • các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (“VOCs”) – thường gắn liền với việc hoàn thiện vải, dung môi, chất kết dính, việc in vải, các máy căng vải, hoạt động tẩy dầu mỡ
 • các chất làm suy giảm tầng ozon (“ODS”) – thường có trong các chất làm lạnh, nhiều chất tẩy điểm cho quần áo, và một số chất kết dính và các dung môi
 • các chất gây ô nhiễm không khí có hại hoặc độc hại – thường gắn liền với quá trình đốt cháy nhiên liệu, dung môi, chất kết dính và một số việc hoàn thiện may mặc, mạ kim loại
 • Phát thải bụi bông được kiểm soát từ việc kéo sợi, cắt vải và dệt
 • Khói: Sơn và ép nhựa

Đối với một nguồn phát thải nhất định (ví dụ các hoạt động vận hành lò hơi, nhiều dây chuyền hoặc quy trình sản xuất), có nhiều loại phát thải hoặc điểm xả thải. Các loại phát thải của nhà máy của bạn là cơ hội lớn nhất của bạn để kiểm soát các chất gây ô nhiễm không khí do nhà máy của bạn thải ra. Đây là những điểm xả thải phổ biến nhất đối với các phát thải khí:

 • Các ống khói từ lò đốt, đường ống khói, hoặc lỗ thông hơi (từ thiết bị sản xuất hoặc các dịch vụ của nhà tập thể, ví dụ như nhà bếp)
 • Các bể mở
 • Xử lý hoặc di chuyển các vật liệu có bụi
 • Việc sử dụng dung môi

Quản lý các phát thải khí đòi hỏi một phương pháp khác so với quản lý năng lượng, nước và chất thải. Các phát thải khí được điều chỉnh đến một mức độ nhất định, trong khi năng lượng, nước và chất thải có thể liên tục được cải thiện.

Hiệu suất không khí của nhà máy của bạn thực sự phụ thuộc vào trang thiết bị mà bạn có. Nếu thiết bị của bạn đã cũ hoặc được bảo dưỡng ít, thì bạn có một nguy cơ lớn hơn về các phát thải khí. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm để đảm bảo việc quản lý tốt các loại phát thải khí là nâng cấp lên loại thiết bị hiện đại và có một quy trình nghiêm ngặt để duy trì và giám sát trang thiết bị hiện có.

Nếu các CFC và HCFC (các chất làm suy giảm tầng ozon) được sử dụng tại địa điểm, thì các giải pháp để loại bỏ các khí này cần phải được xem xét. Một giải pháp là sử dụng các hóa chất có GWP thấp ví dụ như HFO trong việc sử dụng chất làm lạnh, các chất để đẩy khí aerosol và các chất tạo bọt. Vui lòng tham khảo danh sách sau đây về các chất làm lạnh có các số tham chiếu để xác định chất làm lạnh nào của bạn là quan trọng cần phải theo dõi và loại bỏ: https://www.ashrae.org/standards-research–technology/standards–guidelines/standards-activities/ashrae-refrigerant-designations.

Higg sẽ giúp bạn cải thiện như thế nào?

Để hành động về các phát thải khí, có một số điều quan trọng mà bạn phải chuẩn bị sẵn:

 1. Bạn phải biết các quy định/các yêu cầu về giấy phép của địa phương của bạn, biết cách thức hoạt động của quy trình giám sát/thực thi và có sẵn một quy trình để chứng minh sự tuân thủ (phần giấy phép của Higg FEM và phần EMS).
 2. Bạn phải biết các nguồn của các loại phát thải khí của nhà máy của bạn (Kiểm tra Ứng dụng của Higg FEM).
 3. Bạn phải theo dõi các chất gây ô nhiễm không khí mà nhà máy của bạn thải ra (Higg FEM Cấp độ 1).
 4. Bạn phải cài đặt các thiết bị kiểm soát và/hoặc nâng cấp lên trang thiết bị hiện đại (ví dụ như lò hơi hiện đại) để đảm bảo rằng sự tuân thủ/tiêu chuẩn được đáp ứng hoặc vượt mức (Higg FEM Cấp độ 1).

Các phát thải khí thường phụ thuộc vào các công nghệ và máy móc cụ thể của bạn; do đó, điều quan trọng là phải bảo trì và nâng cấp thiết bị. Không có một tiêu chuẩn nào để hướng dẫn bạn về những công nghệ nào có liên quan đến các loại phát thải nào được giảm thiểu, nhưng các câu hỏi của Higg FEM sẽ giúp bạn chuẩn bị để có những hành động trực tiếp nhất để quản lý các loại phát thải của bạn. Biết cách bảo trì trang thiết bị là một công việc phù hợp nhất dành cho một chuyên gia kỹ thuật được đào tạo tại địa điểm.

 

Công nghệ về giảm thiểu có thể là:

 • Sự hấp thụ
 • Bộ lọc than hoạt tính
 • Máy hút bụi bằng khí xoáy
 • Túi lọc bụi
 • Bộ lọc bụi tĩnh điện
 • Máy chà sàn
 • Phản ứng xúc tác có chọn lọc
 • Phản ứng không xúc tác có chọn lọc

Sự phát thải Khí Nhà Kính (GHG) không chỉ giới hạn trong việc sử dụng năng lượng và tiêu thụ nhiên liệu, mà còn là kết quả từ các loại phát thải do các quy trình sản xuất. Phần Không khí của Mô-đun Môi trường Cơ sở đo sự phát thải Khí Nhà Kính (GHG) không được liên kết đến quá trình đốt cháy nhiên liệu. Nếu nhà máy của bạn phát ra khí nhà kính từ các nguồn không cháy ví dụ như các HFC (ví dụ như sự rò rỉ chất làm lạnh và giải phóng HF trong các các chất đẩy khí aerosol và các chất tạo bọt) và các thiết bị kiểm soát dành cho các phát thải từ sản xuất, thì Higg Index sẽ hỗ trợ bạn tính toán các phát thải khí nhà kính như là một phần của lượng Khí Nhà Kính (GHG).

Theo dõi và Báo cáo các loại Phát thải Khí trong Higg FEM

Theo dõi và báo cáo chính xác dữ liệu các loại phát thải khí ngoài giờ cung cấp cho cơ sở và các bên liên quan thông tin chi tiết về các cơ hội cải thiện. Nếu dữ liệu không chính xác, thì điều này sẽ hạn chế khả năng hiểu được các loại phát thải khí của cơ sở và xác định các hành động cụ thể sẽ giúp giảm tác động môi trường. 

 

Khi thiết lập một chương trình theo dõi và báo cáo các loại phát thải khí, các nguyên tắc sau cần phải được áp dụng:

 • Tính trọn vẹn – Chương trình theo dõi và báo cáo cần phải bao gồm tất cả các nguồn liên quan (như được liệt kê trong FEM). 
 • Tính chính xác – Đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào của chương trình theo dõi các loại phát thải khí là chính xác và được lấy từ các nguồn đáng tin cậy (ví dụ như kiểm tra phát thải hoặc hệ thống giám sát liên tục dựa trên các nguyên tắc đo lường khoa học đã thiết lập hoặc ước tính kỹ thuật, v.v.) 
 • Tính nhất quán – Sử dụng các phương pháp nhất quán để theo dõi dữ liệu về phát thải khí cho phép so sánh các loại phát thải theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong phương pháp theo dõi, nguồn hoặc các hoạt động khác ảnh hưởng đến dữ liệu các loại phát thải khí, thì điều này cần phải được ghi lại.    
 • Tính minh bạch – Tất cả các nguồn dữ liệu (ví dụ như các báo cáo kiểm tra), các giả định được sử dụng (ví dụ như các kỹ thuật ước tính) và các phương pháp tính toán cần phải được tiết lộ trong các kiểm kê dữ liệu và có thể dễ dàng xác minh thông qua hồ sơ tài liệu và bằng chứng hỗ trợ. 
 • Quản lý Chất lượng Dữ liệu – Các hoạt động đảm bảo chất lượng (nội bộ hoặc bên ngoài) cần phải được xác định và thực hiện trên dữ liệu các loại phát thải khí cũng như các quy trình được sử dụng để thu thập và theo dõi dữ liệu để đảm bảo dữ liệu được báo cáo là chính xác.

Các nguyên tắc trên được điều chỉnh từ Nghị định thư về Khí Nhà Kính – Chương 1: Các Nguyên tắc Báo cáo và Kế toán GHG.

Thử nghiệm về việc Áp dụng

Để xác định xem liệu bạn có cần phải hoàn thành các câu hỏi trong phần Phát thải Khí, chúng tôi phải đánh giá xem liệu nhà máy của bạn có các nguồn phát thải khí có liên quan hay không. Phát thải khí có thể từ các thiết bị chế biến vật liệu VÀ/HOẶC lò hơi tạo ra hơi nước để phục vụ các hoạt động.

Trước tiên, bạn sẽ được yêu cầu chọn hoạt động hoặc quy trình nào có trong nhà máy của bạn. Những lựa chọn này sẽ hướng dẫn bạn đến với các câu hỏi Higg phù hợp nhất với cơ sở của bạn.

 • Nếu cơ sở của bạn có bất kỳ hoạt động nào phát thải ra không khí (ví dụ: có sử dụng nồi hơi), bạn sẽ trả lời các câu hỏi về hoạt động khí thải ở tất cả các cấp độ.
 • Nếu cơ sở của bạn có bất kỳ quá trình sản xuất nào phát thải khí (ví dụ, dung môi hoặc chất kết dính), bạn sẽ trả lời các câu hỏi về lượng phát thải khí trong sản xuất ở Cấp độ 1
 • Nếu cơ sở của bạn không có bất kỳ các loại phát thải khí nào từ hoạt động hoặc sản xuất, thì bạn sẽ không cần phải hoàn thành phần này.

1. Cơ sở của bạn có chứa bất kỳ thiết bị vận hành nào sau đây?

 • Lò hơi 
  • Nếu lựa chọn, thì hãy cho chúng tôi biết kích thước: 
   • Nhỏ: dưới 50 MW
   • Trung bình: 50 MW – 300 MW
   • Lớn: Hơn 300 MW
  • Máy phát điện
  • Động cơ Đốt (ví dụ như máy bơm chạy xăng)
  • Lò Công nghiệp (để sưởi/sấy/làm khô)
  • Hệ thống Đốt (Lò) và thông gió
  • Thiết bị chứa chất làm lạnh (ngoài hệ thống máy điều hòa không khí)
  • Điều hòa không khí (Làm mát)
  • Các nguồn khác về phát thải khí được biết đến từ các hoạt động của cơ sở
  • Các nguồn khác của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)

2. Cơ sở của bạn có thực hiện bất kỳ quy trình nào trong các quy trình sau đây hoặc sử dụng bất kỳ chất nào sau đây không?

 • Kéo sợi hoặc sản xuất xơ tổng hợp
 • Các bước hoàn thiện bề mặt (Bất cứ quy trình cơ học hoặc hóa học nào xảy ra sau khi nhuộm để ảnh hưởng đến bề ngoài, hiệu suất hoặc thể chất bên ngoài của sản phẩm)
 • Dung môi
 • Chất kết dính/xi măng
 • In
 • Nhuộm màu
 • Máy căng phẳng vải hoặc các quá trình gia nhiệt khác
 • Chất tẩy rửa điểm (*Chất tẩy rửa điểm là các hóa chất được sử dụng để loại bỏ các điểm bị ô nhiễm khỏi các sản phẩm cuối cùng như quần áo, khăn trải giường, giày dép, v.v. Trong nhiều trường hợp, các hóa chất gốc axeton được sử dụng làm chất tẩy điểm.  Hoạt động làm sạch điểm có thể được thực hiện ngay trong quá trình sản xuất hoặc một cơ sở có thể có một phòng chuyên dụng để làm sạch điểm.)
 • Phun hoá chất hoặc sơn
 • Các nguồn phát thải chất gây phá hủy tầng ozone (ODSs)
3. Cơ sở của bạn có giám sát các loại phát thải khí không?

Phát thải khí – Cấp độ 1

Câu hỏi

Chọn tất cả các nguồn của các loại phát thải khí có liên quan đến hoạt động của cơ sở của bạn 

Vui lòng nhập dữ liệu cho tất cả các phát thải khí. Vui lòng chọn tất cả các chất gây ô nhiễm có thể liên quan đến cùng một nguồn phát thải. Câu hỏi này loại trừ các phát thải từ các quá trình sản xuất.

 • Nguồn
 • Có phát thải từ nguồn này không?
 • Bạn có theo dõi các phát thải từ nguồn này không?
 • Nguồn phát thải này liên quan đến thiết bị nào?
 • Những chất gây ô nhiễm nào được tìm thấy trong nguồn này? 
 • Các chất ô nhiễm có được quy định bởi cơ quan chính phủ không?
 • Nếu chất gây ô nhiễm được điều chỉnh bởi giấy phép, thì nó có sự tuân thủ với giấy phép đó không?
 • Nếu cơ sở của bạn không có sự tuân thủ, thì hãy tải lên kế hoạch hành động cho chất được phát hiện
 • Nếu bạn không thể tải lên một bản sao, thì vui lòng mô tả kế hoạch hành động
 • Nếu có, thì hãy tải lên (các) báo cáo thử nghiệm các loại phát thải.
 • Ý kiến khác

Lưu ý: Trong phiên bản tương lai, Higg FEM sẽ yêu cầu theo dõi và báo cáo chi tiết dữ liệu các loại phát thải và hướng dẫn kỹ thuật và các yêu cầu xác minh dưới đây được cung cấp để tham khảo.

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là yêu cầu các cơ sở báo cáo phát thải khí từ các hoạt động tại chỗ. Câu hỏi này sẽ hướng dẫn bạn kiểm kê tất cả các nguồn của các loại phát thải có thể có ra không khí từ các hoạt động tại địa điểm.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật

Các loại phát thải khí được đo lường và điều chỉnh theo nhiều cách khác nhau, điều này được tóm tắt dưới đây. Khi đánh giá xem liệu các loại phát thải của bạn có sự tuân thủ hay không, các loại tiêu chuẩn sau đây có thể cần được xem xét:

Tiêu chuẩn chất lượng không khí: Đây là các hướng dẫn về chất lượng, thường liên quan đến sức khỏe con người trong môi trường không khí. Các ví dụ điển hình như U.S. National Ambient Air Quality Standards (Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Quốc gia Hoa Kỳ) (https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table), Chinese Ambient Air Quality Standards (Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Trung Quốc) (GB 3095-2012) và World Health Organization air quality guidelines (hướng dẫn về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới) (https://www.who.int/airpollution/guidelines/en/ ). Các cơ sở không nên có các loại phát thải dẫn đến những nồng độ chất gây ô nhiễm đạt đến hoặc vượt các hướng dẫn chất lượng không khí liên quan hoặc góp một phần lớn vào việc đạt đến mức trong hướng dẫn về chất lượng không khí liên quan. Điều đó chỉ có thể được xác định bằng cách ước lượng qua các đánh giá định tính hoặc định lượng thông qua sử dụng các đánh giá chất lượng khí chuẩn đường cơ sở và các mô hình khuếch tán khí quyển nhằm đánh giá các nồng độ tiềm tàng ở mặt đất. Một số quốc gia có sử dụng các phép đo nồng độ ở mặt đất trong đánh giá quản lý (cấp phép).

Tiêu chuẩn phát thải (nồng độ): Giới hạn ô nhiễm không khí đôi khi là giới hạn nồng độ (ví dụ như ppm, mg/m3). Cơ quan quản lý có thể hạn chế các nồng độ phát thải tối đa dựa trên các mục tiêu giảm tổng thể để giảm ô nhiễm không khí. Ví dụ, đối với ô tô, các chính phủ có thể quy định giới hạn nồng độ đo được tại ống xả. Điều này cũng đúng với hầu hết các cơ sở đốt có quy mô nhỏ (ví dụ như nồi hơi), có tiêu chuẩn phát thải về nồng độ (ví dụ như nồi hơi khí được giới hạn ở nồng độ NOx là 320 ppm được đo tại ngăn xếp). Giấy phép cho các cơ sở nhỏ này cũng có thể dựa trên nồng độ đo được trong ống khói. Đây không phải là đại lượng, nhưng có thể hữu ích trong tính toán hoặc ước tính đại lượng, đặc biệt khi biết tốc độ dòng chảy. 

Tiêu chuẩn phát thải (số lượng): Các giới hạn ô nhiễm không khí cũng có thể được đo bằng lượng phát thải thực tế từ một nguồn. Một số cơ quan quản lý giới hạn lượng phát thải hàng năm từ toàn bộ cơ sở, nhưng những cơ quan khác áp dụng cho các loại phát thải nguồn điểm được xác định cụ thể hoặc xác định theo quy định hoặc các yêu cầu khác. Số lượng là tổng lượng phát thải cuối cùng có tác động đến môi trường. 

 

Các yêu cầu về quản lý đối với việc theo dõi các loại phát thải thay đổi tùy theo các yêu cầu quản lý địa phương. Dữ liệu về các phát thải và chất lượng không khí xung quanh được tạo ra thông qua chương trình theo dõi của bạn cần phải đại diện cho các loại phát thải được xả ra bởi cơ sở và quy trình theo thời gian. Ví dụ, dữ liệu cần phải tính đến các biến số phụ thuộc vào thời gian trong quá trình sản xuất ví dụ như các biến số của sản xuất quy trình theo lô và quy trình theo mùa. Các phát thải từ các quy trình thường hay biến đổi có thể cần phải được lấy mẫu thường xuyên hơn hoặc thông qua các phương pháp tổng hợp. Tần số và thời gian theo dõi của các phát thải cũng có thể dao động từ liên tục đối với một số thông số hoặc đầu vào của việc vận hành quy trình đốt cháy (ví dụ như chất lượng nhiên liệu) đến các kiểm tra ngăn xếp ít hơn, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Lượng phát thải hàng năm từ các nguồn khác nhau cũng có thể cần được xác định bằng cách sử dụng các ước tính kỹ thuật hoặc mô hình hóa dựa trên thông tin đầu vào của quy trình (ví dụ như số lượng và các hóa chất được sử dụng trong quy trình).

 

Tạo Kiểm kê các loại Phát thải Khí:

Việc kiểm kê khí thải là cần thiết để cơ sở theo dõi và quản lý các phát thải và các nguồn của chúng. Để chuẩn bị kiểm kê cơ sở vật chất, cần bao gồm các loại phát thải từ tất cả các hoạt động và thiết bị phụ trợ. Cần phải tiến hành xem xét định kỳ để đảm bảo bản kiểm kê đó được cập nhật. Bản kiểm kê này cần phải bao gồm các nguồn phát thải được quy định bởi giấy phép cũng như những nguồn hiện không được quy định.

 

Các yếu tố sau đây được đề xuất để đưa vào bản kiểm kê (nguồn: GSCP):

 • Những chất gây ô nhiễm được biết hoặc có khả năng hiện hữu
 • Lượng của từng chất gây ô nhiễm được phát thải
 • Các điểm phát thải/xả thải
 • Các thiết bị kiểm soát và các thông số hoạt động của chúng
 • Tần suất giám sát
 • Sự tuân thủ các quy định của pháp luật

Có thể tải xuống một ví dụ về bảng kê khai ở đây: https://www.sumerra.com/wp-content/uploads/Air-Emissions-Inventory.xlsx

 

Kiểm tra phát thải (nồng độ): Kiểm tra các loại phát thải đôi khi được quy định bởi nồng độ, điều này yêu cầu các vị trí kiểm tra nhất định phải giảm xuống dưới mức phát thải nhất định mỗi lần. Kiểm tra phải được thực hiện trong các tình huống vận hành đại diện và kiểm tra hoặc tính toán phi tiêu chuẩn có thể được xem xét riêng.  Mỗi phương pháp kiểm tra và/hoặc thiết bị được sử dụng để xác định các loại phát thải có thể có đều có thời gian tối thiểu và/hoặc yêu cầu kiểm tra lặp lại, và các biến thể thống kê này phải được xem xét.  

 

Kiểm tra các loại phát thải có thể được sử dụng để tính toán lượng phát thải thông qua giám sát liên tục hoặc thông qua kiểm tra ngắt quãng trong các kịch bản vận hành đại diện và ngoại suy trong quá trình một năm hoặc hoạt động tiêu chuẩn thông qua tính toán.  Mỗi phương pháp kiểm tra và/hoặc thiết bị được sử dụng để xác định các loại phát thải có thể có đều có thời gian tối thiểu và/hoặc yêu cầu kiểm tra lặp lại, và các biến thể thống kê này phải được xem xét.  

 

Ước tính phát thải (số lượng): Đối với mỗi nguồn của các loại phát thải, cần phải tính toán một lượng cho từng chất gây ô nhiễm liên quan. Các cơ sở có thể ước tính các lượng phát thải của họ bằng một trong các kỹ thuật ước tính lượng phát thải được cung cấp sẵn. 

Nhiều điểm xả thải của một loại nguồn phát thải (ví dụ lò hơi hoặc nhiều quy trình có dùng dung môi) có thể được xem la một nguồn phát thải duy nhất cho mục đích báo cáo hoặc có thể được tách ra theo từng địa điểm. Phương pháp thích hợp nên do các cá nhân có đủ điều kiện chuyên môn áp dụng như kỹ sư phụ trách quy trình hoặc kỹ sư môi trường.

Báo cáo các loại Phát thải Khí từ các Hoạt động trong FEM:

Trước khi báo cáo dữ liệu các loại phát thải khí trong FEM từ các nguồn hoạt động của cơ sở, cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu VÀ các quy trình được sử dụng để tính toán và theo dõi dữ liệu phát thải có hiệu quả trong việc tạo ra dữ liệu các loại phát thải khí chính xác. 

Lưu ý: Phương pháp luận được sử dụng để xác định các loại phát thải từ mỗi nguồn cần phải được lựa chọn và áp dụng bởi những cá nhân có trình độ như kỹ sư quy trình hoặc môi trường.

 • Đối với mỗi nguồn, lượng phát thải chất gây ô nhiễm cần phải được tính toán. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu kiểm tra các loại phát thải và/hoặc ước tính kỹ thuật.
 • Nếu nguồn không được quy định bởi giấy phép hoặc không sự tuân thủ theo giấy phép được yêu cầu, thì dữ liệu phát thải từ nguồn đó cần phải được đưa vào bảng dữ liệu Câu hỏi 1.
 • Liệt kê các thiết bị có liên quan đến các loại phát thải. Lưu ý: Nếu có nhiều hơn một nguồn, thì hãy liệt kê tất cả các nguồn (ví dụ như Nồi hơi 1 và Nồi hơi 2)
 • Chọn các chất gây ô nhiễm không được quy định bởi giấy phép hoặc không tuân thủ từ danh sách thả xuống. Lưu ý: Nếu điều khác được chọn, thì vui lòng cung cấp mô tả trong trường “Nhận xét Bổ sung”. 
 • Liệt kê số lượng chất gây ô nhiễm được thải ra từ (các) nguồn. Cần phải cộng tổng cộng các lượng của mỗi chất gây ô nhiễm và nhập vào Higg FEM.. Nhiều điểm xả thải của một loại nguồn phát thải (ví dụ nồi hơi, máy phát điện, v.v) có thể được xem là một nguồn phát thải duy nhất cho mục đích lập báo cáo trong FEM.
  • Lưu ý: Nếu lượng phát thải được liệt kê là nồng độ (ví dụ như PPM hoặc mg/m3), thì dữ liệu lưu lượng phát thải cho (các) nguồn cần phải được nhập vào bảng. 
 • Nếu có thể, thì hãy báo cáo phương pháp kiểm tra hoặc thiết bị được sử dụng để kiểm tra nguồn (ví dụ như phương pháp USEPA 5 cho Vật chất dạng Hạt hoặc Hệ thống Giám sát Phát thải Liên tục theo Thời gian Thực cho NOx, v.v.)

Thêm ghi chú trong trường “Nhận xét Bổ sung” để mô tả bất kỳ giả định dữ liệu nào, phương pháp ước tính hoặc các nhận xét có liên quan khác về lượng chất gây ô nhiễm thải ra cho (các) nguồn.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Khi xác minh dữ liệu phát thải khí của một cơ sở, Người xác minh phải xem xét tất cả các khía cạnh của chương trình theo dõi và báo cáo phát thải của cơ sở có thể tạo ra sự không chính xác, bao gồm:

 • Các nguồn dữ liệu phát thải (ví dụ như báo cáo kiểm tra, mô hình các loại phát thải hoặc các ước tính kỹ thuật khác); và
 • Quy trình và các công cụ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu (ví dụ như các tính toán bảng tính, các chuyển đổi đơn vị, v.v.)

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

Tài liệu Bắt buộc:

 • Một bản kiểm kê các loại phát thải vào không khí cho TẤT CẢ các nguồn liên quan đến các hoạt động của cơ sở.
 • Các báo cáo kiểm tra/giám sát phát thải.  Dữ liệu kiểm tra được tập hợp trong bảng tính (ví dụ như Excel) là được miễn là có sẵn báo cáo kiểm tra để xem xét cũng như dữ liệu khớp với thông tin được báo cáo cho tất cả các câu hỏi được trả lời.
 • Phương pháp/tính toán ước tính phát thải được lập thành tài liệu nếu có.
 • Thông tin được nhập vào Higg cho từng nguồn phát thải có thể được xác nhận bằng các bằng chứng thích hợp ví dụ như các nguồn và số lượng trang thiết bị của các loại phát thải.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quản lý có thể giải thích danh sách các nguồn phát thải vào không khí và cách họ kiểm kê từng nguồn bao gồm cả phương pháp cho bất kỳ ước tính phát thải nào.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Đánh giá tại địa điểm của các nguồn phát thải khí được liệt kê.
 • Đảm bảo tất cả các trang thiết bị thích hợp đều được liệt kê trong danh sách các nguồn.

Một phần Điểm

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Tài liệu về vấn đề tuân thủ từ việc văn phòng cấp phép cho thấy rằng (các) vấn đề đó là dưới ba tháng.
 • Kế hoạch hành động được hoàn thành cho bất cứ nguồn phát thải nào được phát hiện là không tuân thủ.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quản lý có thể giải thích nguồn gốc của sự không tuân thủ và các kế hoạch của họ để tuân thủ trở lại.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Bất cứ sự cải thiện nào được thực hiện, hoặc công việc được hoàn thành để giải quyết bất cứ sự không tuân thủ nào. Vui lòng chụp ảnh.

Chọn tất cả các nguồn khí thải phát sinh từ quy trình sản xuất

 • Các quy trình đã Chọn
 • Có phát thải từ nguồn này không?
 • Tiêu đề nguồn các loại phát thải
 • Bạn có theo dõi các phát thải từ nguồn này không?
 • Những chất gây ô nhiễm nào được tìm thấy trong nguồn này?
 • Các chất ô nhiễm có được quy định bởi cơ quan chính phủ không?
 • Nếu chất gây ô nhiễm được điều chỉnh bởi giấy phép, thì nó có sự tuân thủ với giấy phép đó không?
 • Nếu cơ sở của bạn không có sự tuân thủ, thì hãy tải lên kế hoạch hành động cho chất được phát hiện
 • Nếu bạn không thể tải lên một bản sao, thì vui lòng mô tả kế hoạch hành động
 • Nếu có, thì hãy tải lên (các) báo cáo thử nghiệm các loại phát thải.
 • Ý kiến khác

Câu hỏi này theo dõi sự có mặt của chất thải không khí trong nhà từ các quá trình sản xuất. Điều này bao gồm các nguồn khan từ các quy trình sản xuất (các nguồn không có ống khói phát ra từ tòa nhà ra bên ngoài qua cửa sổ, cửa ra vào …).

Lưu ý: Trong phiên bản tương lai, Higg FEM sẽ yêu cầu theo dõi và báo cáo chi tiết dữ liệu các loại phát thải và hướng dẫn kỹ thuật và các yêu cầu xác minh dưới đây được cung cấp để tham khảo.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để cơ sở của bạn biết các nguồn phát thải khí quy trình để chuẩn bị sẵn hành động và giảm thiểu cần thiết để theo dõi và kiểm soát chúng.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Tất cả các phát thải của quá trình cần phải được theo dõi, bất kể chúng có được thu lại và thải ra trong cụm ống khói/ống khói hay không. Chúng có thể bao gồm các nguồn không phải là điểm ví dụ như phòng sấy, hoặc các phát thải nhất thời ví dụ như bụi ngoài trời. 

 

Các yếu tố sau đây được đề xuất để đưa vào bản kiểm kê (GSCP):

 • Những chất gây ô nhiễm được biết hoặc có khả năng phát sinh
 • Lượng phát thải ước tính
 • Các điểm hoặc vị trí phát thải/xả thải, nếu có
 • Mọi thiết bị kiểm soát, nếu có
 • Tiến hành theo dõi
 • Tuân thủ các quy định pháp luật, nếu áp dụng

Các phát thải nguồn nhất thời có thể cần một phương pháp khác để xác định lượng chất gây ô nhiễm đã phát thải. Lưu ý rằng phương pháp tính toán hoặc báo cáo theo quy định cụ thể có thể áp dụng cho các nguồn nhất thời.  Giải thích bổ sung và ví dụ về cách xác định phát thải khí được liệt kê dưới đây:

 1. (Tiềm năng Phát thải, PTE) dựa trên bản kê
  • Tiềm năng Phát thải xem xét các bản kê cho tất cả các phát thải khí bao gồm quá trình tạo năng lượng và quá trình hóa học để thiết lập lượng tối đa có thể phát thải từ cơ sở đó.  Ví dụ, nếu 1 tấn IPA được mua, thì 1 tấn IPA có thể được phát thải vào không khí.  Đây thường là một giả định rất thận trọng và cho thấy tiềm năng phát thải tối đa từ một địa điểm.
  • Nhằm đưa ra ước tính thận trọng khi tính toán hoặc báo cáo lượng phát thải khí, người ta thường ước tính rằng 100% chất gây ô nhiễm dễ bay hơi sẽ được phát thải ra môi trường. Nếu có một khoảng phần trăm thành phần được cung cấp (tức là trên và SDS) có thể sử dụng phần trên của khoảng.
 2. (Tiềm năng Phát thải + Cân bằng Khối lượng và/hoặc Cắt giảm) dựa trên bản kê
  • Sau khi hoàn thành phân tích PTE, các giả định về cân bằng khối lượng và/hoặc cắt giảm có thể được thêm vào.  Ví dụ, nếu 1 tấn IPA được mua, nhưng 0,25 tấn đã được thu hồi dung môi, thì chúng ta có thể giả định rằng tối đa 0,75 tấn sẽ được thải vào không khí.  Tuy nhiên, nếu sử dụng chất oxy hóa nhiệt để khử 0,75 tấn với hiệu suất 90%, thì chúng ta sẽ tính rằng chỉ có 0,075 tấn được thải vào không khí.  Kỹ thuật tương tự này có thể được áp dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau của cân bằng khối lượng bao gồm tái sử dụng, nước thải và các loại chất thải khác. 
 3. (Kiểm tra tại Nhà máy hoặc Bên ngoài) dựa trên Yếu tố Phát thải
  • Hệ số phát thải đại diện cho tốc độ phát thải tiêu chuẩn trong một quá trình nhất định.  Ví dụ, một quy trình sử dụng một công thức chứa 1kg hóa chất có thể được kiểm tra để cho thấy rằng chỉ có 0,05kg được thoát ra ngoài không khí mỗi khi công thức đó được chạy.  Nếu đúng như vậy, thì cứ 1kg hóa chất được sử dụng trong bước quy trình đó và trên công cụ cụ thể đó, thì 0,05kg có thể được nhân lên để có tổng lượng phát thải.  Các loại kiểm tra này có thể được thực hiện tại chỗ hoặc bên ngoài bởi một bên thứ 3.  Xin lưu ý rằng công thức chung và công cụ phải giống nhau hoặc tương tự nhau đủ để tạo ra cùng một lượng phát thải cho yếu tố này được sử dụng.  Đôi khi, đối với một cơ sở nhất định, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn hệ số phát thải là cần thiết để đại diện cho các hoạt động của họ.  Tất cả các kiểm tra và tài liệu phải có sẵn để sử dụng phương pháp này.  Trong trường hợp công thức và thiết kế dụng cụ không thay đổi thường xuyên, hoặc khi các công thức nấu ăn tương tự được sử dụng trong một thời gian dài, thì đây có thể là một cách rất hiệu quả về chi phí để ước tính lượng phát thải nhằm ngăn chặn việc kiểm tra lượng khí thải lặp lại. 

Phương pháp ước tính sự phát thải được chọn phải áp dụng được cho loại nguồn đó (ví dụ cho các hoạt động ngắt quãng hoặc sự thay đổi lớn với các loại hóa chất khác nhau, lượng phát thải có thể được ước tính dựa trên lượng tiêu thụ dung môi hàng năm cho quy trình đó).

 

Ví dụ về Cân bằng Khối lượng: Các phát thải có thể được ước tính dựa trên thành phần hóa học của vật liệu được sử dụng (tức là phần trăm hàm lượng VOC hoặc chất gây ô nhiễm riêng lẻ) và lượng hóa chất được sử dụng hàng năm (tức là lít/năm).

Ví dụ, hàng năm tổng cộng 100  lít acetone được dùng cho việc làm sạch điểm. Tỷ trọng của aceton là 784 kg/m3.  Nếu chúng ta giả sử 50% được thu gom dưới dạng chất thải và 50% được thải ra môi trường, thì chúng ta có thể tính rằng 50 L X (784 kg/m3/1000 L/m3) = 39,2 kg axeton được thải vào không khí hàng năm. 

 

Một ví dụ khác: Nếu hàm lượng VOC trong một hóa chất là 5g/L và cơ sở đã sử dụng 1.000L hàng năm, nhưng việc giảm thiểu được áp dụng với hiệu suất 90%, thì lượng phát thải hàng năm sẽ là 5.000g*(10%) = 500g được thải ra. 

 

Trong một số trường hợp, các hệ số phát thải có thể được sử dụng. Ví dụ, nếu một lượng đã biết của một hóa chất chứa nitơ được trộn với một hóa chất khác không chứa nitơ và các kiểm tra phát hiện ra sự phát thải oxit nitơ, thì hệ số phát thải có thể được sử dụng nếu công thức đó được lặp lại mà không có thay đổi. Nếu 1kg hóa chất ban đầu luôn tạo ra 0,3kg NOx, thì nhà máy phát thải NOx trong công thức này là 0,3.  Những tính toán này có thể phức tạp, vì vậy hãy sử dụng kiến thức chuyên môn về hóa học và môi trường nếu phương pháp này được chọn. 

 

Tài liệu tham khảo: 

Hướng dẫn Kỹ thuật Ước tính lượng Phát thải trong Bảng kê khai Chất gây Ô nhiễm Quốc gia (NPI) cho Ngành Dệt may (http://www.npi.gov.au/system/files/resources/1889355c-bdcc-f7d4-853f-203ddf3652bd/files/ftextile.pdf

 

Tổng hợp các Yếu tố Phát thải Khí US EPA (AP-42): https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors 

 

Tất cả các ví dụ trên là những ví dụ cơ bản thể hiện các nguyên tắc ước tính lượng các loại phát thải. Phương pháp thích hợp nên do các cá nhân có đủ điều kiện chuyên môn áp dụng như kỹ sư phụ trách quy trình hoặc kỹ sư môi trường.

Báo cáo Phát thải Khí từ việc Sản xuất trong FEM:

Trước khi báo cáo dữ liệu phát thải khí trong FEM từ các nguồn sản xuất, cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu VÀ các quy trình được sử dụng để tính toán và theo dõi dữ liệu phát thải có hiệu quả trong việc tạo ra dữ liệu phát thải khí chính xác. Hướng dẫn được cung cấp về báo cáo phát thải trong Câu hỏi 1 ở trên cũng cần phải được sử dụng để báo cáo phát thải từ các nguồn sản xuất trong câu hỏi này.

Lưu ý: Phương pháp luận được sử dụng để xác định các loại phát thải từ mỗi nguồn cần phải được lựa chọn và áp dụng bởi những cá nhân có trình độ như kỹ sư quy trình hoặc môi trường.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Khi xác minh dữ liệu phát thải khí của một cơ sở, Người xác minh phải xem xét tất cả các khía cạnh của chương trình theo dõi và báo cáo phát thải của cơ sở có thể tạo ra sự không chính xác, bao gồm:

 • Các nguồn dữ liệu phát thải (ví dụ như báo cáo kiểm tra, mô hình các loại phát thải hoặc các ước tính kỹ thuật khác); và
 • Quy trình và các công cụ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu (ví dụ như các tính toán bảng tính, các chuyển đổi đơn vị, v.v.)

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Một bản kiểm kê của các loại phát thải vào không khí dành cho TẤT CẢ các nguồn phát thải từ các quy trình sản xuất.
 • Các báo cáo kiểm tra/giám sát phát thải. Dữ liệu kiểm tra được tập hợp trong bảng tính (ví dụ như Excel) là được miễn là có sẵn báo cáo kiểm tra để xem xét cũng như dữ liệu khớp với thông tin được báo cáo cho tất cả các câu hỏi được trả lời.
 • Phương pháp/tính toán ước tính phát thải được lập thành tài liệu nếu có. 
 • Thông tin được nhập vào Higg cho từng nguồn phát thải có thể được xác nhận bằng các bằng chứng thích hợp ví dụ như các nguồn và số lượng trang thiết bị của các loại phát thải.

 Các Câu hỏi Phỏng vấn: 

 • Ban Quản lý có thể giải thích danh sách các nguồn phát thải vào không khí và cách mà họ kiểm kê từng nguồn.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Đánh giá tại chỗ về các nguồn phát thải khí khớp với những điều đã được liệt kê
 • Đảm bảo tất cả các trang thiết bị thích hợp đều được liệt kê trong danh sách các nguồn
 • Tài liệu hỗ trợ dành cho các kết quả kiểm tra đối với tất cả các nguồn phát thải (thiết bị) dành cho những điều được quy định bởi một cơ quan chính quyền/cơ quan được công nhận

Một phần Điểm

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Tài liệu về vấn đề tuân thủ từ việc văn phòng cấp phép cho thấy rằng (các) vấn đề đó là dưới ba tháng.
 • Kế hoạch hành động được hoàn thành cho bất cứ nguồn phát thải nào được phát hiện là không tuân thủ.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quản lý có thể giải thích nguồn gốc của sự không tuân thủ và các kế hoạch của họ để tuân thủ trở lại.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Bất cứ sự cải thiện nào được thực hiện, hoặc công việc được hoàn thành để giải quyết bất cứ sự không tuân thủ nào. Vui lòng chụp ảnh.

Bạn có theo dõi việc sử dụng chất làm lạnh/các loại phát thải không?

Nếu có, hãy chọn tất cả các chất làm lạnh được thêm vào thiết bị hiện có

  • Chất làm lạnh
  • Lượng chất làm lạnh được thêm vào các thiết bị hiện có trong năm báo cáo này
 • Đơn vị đo
 • Phương pháp gì đã được sử dụng để theo dõi phát thải từ nguồn này?
 • Kế hoạch của bạn để khắc phục sự rò rỉ này là gì?

Câu hỏi này sẽ góp phần vào tính toán phát thải khí nhà kính (GHG) trong cơ sở của bạn vì vậy bạn cần phải nhập dữ liệu chính xác về số lượng rò rỉ. Xin lưu ý rằng kết quả GHG của bạn nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về cơ hội cải tiến của bạn, nhưng không phải là tính toán GHG chính thức để sử dụng cho báo cáo công khai.

Việc thêm chất làm lạnh vào các thiết bị hiện có cho thấy hệ thống bị rò rỉ. Nếu chất làm lạnh dựa trên CFC được duy trì trong tòa nhà, thì bạn phải giảm rò rỉ hàng năm xuống 5% hoặc ít hơn và giảm tổng rò rỉ trên tuổi thọ còn lại của thiết bị xuống dưới 30% so với phí mua chất làm lạnh.

 

CHỈ trả lời là KHÔNG nếu bạn đã không thêm các chất làm lạnh bổ sung vào bất kỳ thiết bị hiện có nào trong năm báo cáo. Sẽ được Toàn bộ Điểm.

 

Nếu bạn không biết liệu chất làm lạnh có được thêm vào bất kỳ thiết bị hiện có nào trong năm báo cáo hay không, thì bạn cần phải trả lời là Không biết

 

Nếu bạn biết rằng chất làm lạnh đã được thêm vào, tuy nhiên bạn không biết số lượng, thì bạn nên chọn cho câu hỏi “Cơ sở của bạn có thêm các chất làm lạnh bổ sung vào bất kỳ thiết bị hiện có nào trong năm báo cáo không?”, và chọn Không cho Câu hỏi “Bạn có theo dõi việc sử dụng/phát thải chất làm lạnh không?”

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để bạn nhập dữ liệu định lượng cho biết cơ sở của bạn đã thải ra bao nhiêu chất làm lạnh trong năm báo cáo. Câu hỏi này cũng giúp bạn xác định những chất làm lạnh nào đang được sử dụng, nơi chúng đang được sử dụng trong nhà máy của bạn và mức độ có khả năng đang được phát thải vào khí quyển là bao nhiêu.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Chất làm lạnh là những chất làm suy giảm tầng ôzôn có thể là những tác nhân gây hại cho các phát thải GHG và biến đổi khí hậu do các chất làm lạnh thông thường có tiềm năng nóng toàn cầu (GWPs) tương đối cao. Các chất làm lạnh thường được thải ra do rò rỉ thiết bị, bảo dưỡng và tiêu hủy.

 

Mặc dù hầu hết các thiết bị hiện đại được thiết kế để giảm thiểu rò rỉ, nhưng điều quan trọng là phải xác định được rò rỉ nếu chúng xảy ra.  Rò rỉ thường được xác định bằng cách phải thêm chất làm lạnh bổ sung vào thiết bị.  Điều quan trọng nữa là phải có kế hoạch hành động để khắc phục sự cố rò rỉ và/hoặc nâng cấp thiết bị để loại bỏ sự rò rỉ chất làm lạnh. 

 

Nếu các chất làm lạnh được sử dụng tại chỗ, thì các giải pháp để loại bỏ các khí này cần phải được xem xét. Một giải pháp khác là sử dụng các chất làm lạnh có tiềm năng làm nóng toàn cầu (GWP) thấp hơn như HFO’s trong việc sử dụng các chất làm lạnh, chất đẩy aerosol và chất thổi bọt. Vui lòng tham khảo danh sách sau đây về các chất làm lạnh có các số tham chiếu để xác định chất làm lạnh nào của bạn là quan trọng cần phải theo dõi và loại bỏ: https://www.ashrae.org/standards-research–technology/standards–guidelines/standards-activities/ashrae-refrigerant-designations.

 

Các CFC và HCFC đang được loại bỏ theo một thỏa thuận quốc tế, được gọi là Nghị định thư Montreal, về các HFC là các khí nhà kính mạnh có các GWP cao và chúng được thải ra bầu khí quyển trong quy trình sản xuất và thông qua rò rỉ, bảo dưỡng và tiêu hủy thiết bị mà trong đó chúng được sử dụng. Các hydrofluoroolefins (HFO) mới được phát triển là một tập con của các HFC và có đặc trưng là thời gian tồn tại ngắn trong khí quyển và các GWP thấp. Các HFO hiện đang được giới thiệu như là các chất làm lạnh, chất đẩy khí aerosol và các chất tạo bọt.

Để biết thêm thông tin về việc loại bỏ các Chất làm suy giảm tầng Ozon, vui lòng truy cập: https://www.epa.gov/ods-phaseout

 • Các chất KHÔNG thuộc phạm vi bao gồm:
  • Việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khoáng sản ví dụ như xi măng, việc sản xuất kim loại ví dụ như sắt và thép, và việc sản xuất các hoá chất. (CO2)
  • Việc sản xuất axit adipic, được sử dụng dể sản xuất xơ, ví dụ như nylon, và các sản phẩm tổng hợp khác. (N2O)
  • Sản xuất, xử lý, lưu giữ, truyền tải và phân phối khí tự nhiên và dầu thô; và khai thác than. (CH4)
  • Hoạt động chăn nuôi công nghiệp, chôn lấp rác, và xử lý yếm khí nước thải. (CH4)
  • Quản lý đất nông nghiệp, sản xuất và ứng dụng các loại phân bón tổng hợp, quản lý phân gia súc. (N2O)
  • Các Thông lệ trong Lâm nghiệp và việc Sử dụng Đất. (CO2)
  • Perfluorocarbons (PFC) là các hợp chất được sản xuất như một sản phẩm phụ của các quy trình công nghiệp khác nhau liên quan đến sản xuất nhôm và sản xuất chất bán dẫn. (PFC)
  • HFC-23 được sản xuất như một sản phẩm phụ của việc sản xuất HCFC-22. (HFC)
  • Sulphur hexafluoride (SF6) được sử dụng trong quy trình chế biến magiê và sản xuất chất bán dẫn, cũng như khí cụ để phát hiện rò rỉ và được sử dụng trong thiết bị truyền tải điện bao gồm cả các bộ phận ngắt mạch.

Để biết các nguồn bổ sung, vui lòng truy cập địa chỉ:

Theo dõi việc Sử dụng Chất làm lạnh:

Xác định và theo dõi việc sử dụng chất làm lạnh là bước đầu tiên trong việc quản lý việc sử dụng các chất làm lạnh tại địa điểm. Khi thiết lập chương trình báo cáo và theo dõi của bạn, hãy bắt đầu bằng cách làm những điều sau đây:

 • Sơ đồ hóa tất cả các thiết bị của cơ sở (thiết bị sản xuất và vận hành) để xác định các thiết bị có chứa chất làm lạnh.
  • Điều này phải bao gồm việc xác định loại chất làm lạnh cụ thể được sử dụng trong thiết bị (ví dụ như R-22).
 • Thiết lập các quy trình xác định lượng chất làm lạnh được thải ra (ví dụ như do rò rỉ, thải bỏ, v.v.) từ mỗi bộ phận của thiết bị.
  • Nói chung, số lượng chất làm lạnh thoát ra bằng với số lượng Chất làm lạnh được thêm vào thiết bị (xem Tính Tỷ lệ Rò rỉ ở bên dưới) 
  • Hóa đơn mua chất làm lạnh, hoặc hồ sơ bảo trì cũng có thể hữu ích trong việc xác định số lượng được phát ra.
  • Nếu các kỹ thuật ước tính được sử dụng, thì phương pháp tính toán cần phải được xác định rõ ràng và được hỗ trợ bởi các dữ liệu có thể kiểm chứng.
 • Ghi lại dữ liệu theo dõi (ví dụ như hồ sơ rò rỉ hoặc nạp hàng tháng, hàng năm) ở định dạng dễ xem lại [ví dụ như bảng tính (ví dụ như Microsoft Excel) hoặc chương trình phân tích dữ liệu tương tự cho phép xuất dữ liệu ở định dạng con người có thể đọc được (ví dụ như Excel, csv)] và duy trì bằng chứng hỗ trợ có liên quan để xem xét trong quá trình xác minh.

Tính toán Tỷ lệ Rò rỉ

Khi xác định số lượng các chất lạnh thải ra từ một bộ phận của thiết bị, người ta thường cho là số lượng chất làm lạnh thải ra bằng với lượng chất làm lạnh đã được bổ sung vào thiết bị sau một khoảng thời gian để thiết bị trở lại trạng thái nạp đầy. 

 

 • Ví dụ, nếu bạn nạp đầy chất làm lạnh trong Máy làm lạnh cho một lần nạp đầy, thì sau một năm hoạt động, bạn cần thêm 0,5kg để nạp đầy thiết bị, khi đó giả định rằng 0,5kg đã được thải ra do rò rỉ hoặc bảo dưỡng trong suốt năm.

Khi theo dõi lượng phát thải chất làm lạnh, một cơ sở có thể trực tiếp đo và ghi lại số lượng chất làm lạnh được bổ sung vào một thiết bị trong năm báo cáo hoặc tỷ lệ rò rỉ có thể được xác định để ước tính lượng phát thải. 

 

Tỷ lệ rò rỉ thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của một lần nạp đầy sẽ bị mất trong khoảng thời gian 12 tháng. Ví dụ dưới đây là một cách để tính toán tỷ lệ rò rỉ. 

 1. Lấy số kg (kg) chất làm lạnh mà bạn đã thêm vào để nạp đầy hệ thống và chia cho số kg chất làm lạnh trong lần nạp đầy bình thường cho hệ thống.
 2. Xác định số ngày đã trôi qua giữa các lần nạp (ví dụ như bao nhiêu ngày giữa lần cuối cùng chất làm lạnh được thêm vào và lần này chất làm lạnh được thêm vào), sau đó chia cho 365 (số ngày trong một năm). 
 3. Lấy số kg chất làm lạnh đã được xác định ở bước 1 và chia cho số ngày đã được xác định ở bước 2. 
 4. Cuối cùng, nhân với 100% (để xác định tỷ lệ phần trăm). 

Ví dụ: 

Máy làm lạnh #1

 • Chất làm lạnh được Thêm vào = 1kg
 • Nạp đầy = 5kg
 • Số ngày giữa các lần nạp = 275

Tỷ lệ rò rỉ = (1kg ÷ 5kg) ÷ (275 ÷ 365) x 100% = 26,5%

 

Do đó, thiết bị Làm lạnh này hao/thải ra 1,33kg (26,5% của một lần nạp đầy) chất làm lạnh trong một năm.

Lưu ý: Tỷ lệ rò rỉ cũng có thể được sử dụng để xác định khi nào thiết bị có thể cần bảo trì bổ sung hoặc thay thế. 

Báo cáo Dữ liệu Chất làm lạnh trong FEM:

Trước khi báo cáo dữ liệu sử dụng chất làm lạnh trong FEM, cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu VÀ các quy trình được sử dụng để thu thập và ghi lại dữ liệu có hiệu quả trong việc tạo ra dữ liệu năng lượng chính xác.

Nên làm:

 • Xem lại dữ liệu nguồn (ví dụ như hồ sơ bảo trì thiết bị, nhật ký bảo dưỡng, hóa đơn mua chất làm lạnh, v.v) so với tổng số tổng hợp để đảm bảo dữ liệu đó là chính xác. 
 • Đảm bảo các phiên bản mới nhất và cập nhật của các bảng tính theo dõi dữ liệu đang được sử dụng và tất cả các tính toán/công thức tự động đều chính xác.
 • Đảm bảo các đơn vị thích hợp được báo cáo và xác minh mọi chuyển đổi đơn vị từ dữ liệu nguồn sang dữ liệu được báo cáo.
 • Xem lại bất kỳ giả định hoặc phương pháp ước tính/tính toán nào để đảm bảo độ chính xác.
 • Báo cáo phương pháp theo dõi thích hợp trong FEM (ví dụ như được đo lường, tỷ lệ rò rỉ, ước tính)

Không Làm:

 • Báo cáo dữ liệu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh).
 • Báo cáo dữ liệu ước tính nếu nó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác phù hợp (ví dụ như tỷ lệ rò rỉ và các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Khi xác minh dữ liệu sử dụng chất làm lạnh của một cơ sở, Người xác minh phải xem xét tất cả các khía cạnh của chương trình theo dõi của cơ sở có thể tạo ra sự không chính xác, bao gồm:

 • Các quy trình thu thập dữ liệu ban đầu và các nguồn dữ liệu (ví dụ như hồ sơ bảo trì thiết bị, nhật ký bảo dưỡng, hóa đơn mua chất làm lạnh, v.v); và
 • Quy trình và các công cụ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu (ví dụ như các tính toán bảng tính, các tính toán tỷ lệ rò rỉ, v.v.)

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Tất cả các thiết bị làm lạnh đều có một nhật ký bảo trì thiết bị bao gồm việc thay thế chất làm lạnh được cập nhật.
 • Những hồ sơ này phải cho thấy không có chất làm lạnh nào đã được thêm vào trong năm 2021

Các Câu hỏi Phỏng vấn: 

 • (Các) nhân viên chịu trách nhiệm việc bảo trì các thiết bị làm lạnh có thể mô tả quy trình và tần suất mà họ kiểm tra rò rỉ của thiết bị không?

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Các hồ sơ về bảo trì thiết bị được giữ gìn cẩn thận
 • Rò rỉ chất làm lạnh tiềm ẩn

Một phần Điểm

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Tất cả các thiết bị làm lạnh đều có một nhật ký bảo trì thiết bị bao gồm việc thay thế chất làm lạnh được cập nhật.
 • Nhật ký thiết bị hiển thị ngày, loại và số lượng cụ thể của việc làm lạnh được thêm vào.
 • Nguồn của (các) rò rỉ đã được xác định.
 • Một kế hoạch hành động và nhân viên chịu trách nhiệm sẵn sàng để đảm bảo sự rò rỉ đó được sửa chữa nhanh chóng.

Các Câu hỏi Phỏng vấn: 

 • (Các) nhân viên chịu trách nhiệm việc bảo trì các thiết bị làm lạnh có thể mô tả quy trình và tần suất mà họ kiểm tra rò rỉ của thiết bị không?
 • Nhân viên chịu trách nhiệm sửa chữa bất cứ rò rỉ nào có thể mô tả công việc anh/cô ấy đang làm để giải quyết (các) vấn đề đó không?

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Các hồ sơ về bảo trì thiết bị được giữ gìn cẩn thận
 • Bất cứ bằng chứng nào cho thấy những rò rỉ đang được các nhân viên chịu trách nhiệm giải quyết về việc bảo trì thiết bị.
 • Nguồn
 • Bạn có thiết bị điều khiển/quy trình cắt giảm cho nguồn này không?
 • Thiết bị kiểm soát, quá trình giảm bớt, hoặc thiết bị an toàn đã được sử dụng cho nguồn khí thải này?
 • Tần suất theo dõi là gì?

Tải lên Đề xuất: Các bản ghi kiểm tra phát thải từ các thiết bị điều khiển hoặc quy trình giảm bớt.

Hãy trả lời là Có chỉ khi bạn đã lắp đặt (các) thiết bị kiểm soát và đang vận hành cho tất cả các nguồn phát thải từ hoạt động vận hành.

 

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn đã lắp đặt (các) thiết bị kiếm soát và đang vận hành cho một số các nguồn phát thải từ hoạt động vận hành. Câu hỏi này không bao gồm kiểm soát chất lượng không khí trong nhà từ quá trình sản xuất.

 

Định nghĩa về Phát thải Nguồn Điểm – luồng không khí được kiểm soát theo một cách nào đó và được giải phóng vào khí quyển từ một nguồn duy nhất ví dụ như ống khói.  Các phát thải này có thể liên quan đến cơ sở vật chất, ví dụ như các phát thải từ lò hơi, hoặc liên quan đến quá trình, chẳng hạn như hệ thống xả cho việc sử dụng hóa chất dễ bay hơi. 

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để hiểu được liệu cơ sở có đang có các kiểm soát hiệu quả để quản lý và hạn chế các phát thải ra không khí từ tất cả các nguồn điểm hay không.

 

Các thiết bị kiểm soát hoặc giảm thiểu ô nhiễm không khí là những kỹ thuật được sử dụng để giảm thiểu hoặc loại bỏ sự phát thải từ hoạt động vào khí quyển có thể gây hại cho môi trường hoặc sức khoẻ con người. Quá trình cắt giảm có thể bao gồm từ một quy trình đơn giản hoặc một thiết bị tinh vi và thiết bị điều khiển tùy thuộc vào nguồn phát thải khí và sự cần thiết. Nếu cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết cho phát thải khí, thì rất có thể quy trình cắt giảm đã được thực hiện hoặc thiết bị điều khiển đã là một phần của thiết bị hiện có. Ví dụ về các thiết bị bao gồm các bộ phận thu và hút bụi (DCE), máy lọc hơi đốt và lò đốt.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Câu hỏi này chủ yếu áp dụng cho phát thải nguồn điểm/ngăn xếp. Ví dụ, điều này có thể bao gồm nồi hơi từ các cơ sở hoặc các ngăn xếp khác từ khí thải của quá trình. Các thiết bị kiểm soát cho những loại phát thải này có thể bao gồm máy thu gom bụi, máy lọc hơi đốt, lò đốt, v.v. 

 

Giám sát và bảo trì các thiết bị kiểm soát và giảm thiểu cần phải được bao gồm trong chương trình bảo trì ngăn ngừa của nhà máy của bạn và trong các danh sách kiểm tra dành cho các kiểm tra trực quan liên tục để bất cứ vấn đề nào đều có thể được xác định kịp thời.

 

Tính hiệu quả và hiệu năng của thiết bị kiểm soát thường được chứng minh thông qua dữ liệu theo dõi/kiểm tra. Do đó trong trường hợp không tiến hành theo dõi thường xuyên, các cơ sở nên trả lời Không cho câu hỏi này.

 

Tính điểm: Bạn sẽ được Toàn bộ Điểm dựa trên mức độ cơ sở có các quy trình cắt giảm hoặc quy trình kiểm soát (khi có thể áp dụng về mặt kỹ thuật) cho tất cả các phát thải nguồn điểm/phát thải từ ống khói đã được xác định hoặc tiềm tàng vào không khí nhờ đó dẫn đến giảm lượng các loại phát thải mà lẽ ra sẽ bị phát hiện ra nếu không có sẵn biện pháp kiểm soát nào. Điều này rõ ràng cần có sự xác nhận do đó cần dữ liệu theo dõi/kiểm tra như đã lưu ý trên đây.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Các sơ đồ, mô tả hoặc quy trình dành cho các thiết bị điều khiển hoặc các quy trình giảm thiểu
 • Các hồ sơ hiệu chỉnh và bảo trì cho các thiết bị kiểm soát được liệt kê

Các Câu hỏi Phỏng vấn: 

 • Ban Quản lý và các nhân viên chịu trách nhiệm có thể mô tả các thiết bị điều khiển hoặc các quy trình giảm thiểu được sử dụng tại cơ sở và làm thế nào để họ giảm thiểu các phát thải.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Xem lại danh sách các thiết bị kiếm soát trong cơ sở thực tế là đang ở vị trí thích hợp và đang hoạt động và trong tình trạng làm việc tốt (theo sự bảo trì và theo dõi thường xuyên của nhân viên chịu trách nhiệm)

Có Một phần

 • Giống như câu trả lời “có” nhưng thiết bị kiểm soát được lắp đặt cho một số chứ không phải tất cả các nguồn phát thải từ hoạt động vận hành.

Tài liệu tham khảo: Câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi cho Bộ Công cụ Dệt May Gia đình và May mặc của Tổ chức Bền vững. Chất lượng Không khí – Chỉ số Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả của Sản xuất hỏi người được hỏi về việc liệu các phát thải khí hàng năm có được theo dõi và báo cáo bởi các cơ sở sản xuất cuối cùng hay không. Dữ liệu của cơ sở có thể được tổng hợp theo nhãn hiệu để trả lời câu hỏi của TSC.

 • Nguồn
 • Bạn có thiết bị điều khiển/quy trình cắt giảm cho nguồn này không?
 • Thiết bị kiểm soát, quá trình giảm bớt, hoặc thiết bị an toàn đã được sử dụng cho nguồn khí thải này?
 • Tần suất theo dõi là gì?

Tải lên Đề xuất: Các bản ghi kiểm tra phát thải từ các thiết bị điều khiển hoặc quy trình giảm bớt.

Hãy trả lời là Có chỉ khi bạn đã lắp đặt các thiết bị kiểm soát và đang vận hành cho tất cả các nguồn phát thải từ quy trình sản xuất.

 

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn đã lắp đặt các thiết bị kiếm soát và đang vận hành cho một số các nguồn phát thải từ hoạt động sản xuất. 

Định nghĩa về Phát thải Không theo Nguồn Điểm hoặc Tạm thời – đối với Higg FEM, những nguồn phát thải khí này là những nguồn phát thải vào môi trường chung trong nhà hoặc ngoài trời.  Các loại phát thải này thường liên quan đến quá trình như in lưới, làm sạch điểm, nhuộm, v.v.).  

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để tìm hiểu xem liệu cơ sở có các biện pháp kiểm soát hiệu quả để quản lý và hạn chế các phát thải từ các nguồn không điểm hoặc nhất thời của các phát thải khí hay không.

 

Các thiết bị kiểm soát hoặc giảm thiểu ô nhiễm không khí là những kỹ thuật được sử dụng để giảm thiểu hoặc loại bỏ sự phát thải các chất vào khí quyển có thể gây hại cho môi trường hoặc sức khoẻ con người. Quá trình cắt giảm có thể bao gồm từ một quy trình đơn giản hoặc một thiết bị tinh vi và thiết bị điều khiển tùy thuộc vào nguồn phát thải khí và sự cần thiết. Ví dụ, điều này có thể bao gồm khí thải được xử lý VOC từ phòng sấy. 

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Câu hỏi này chủ yếu áp dụng cho bất kỳ nguồn không điểm nào tạo ra phát thải và có thể ảnh hưởng đến cả chất lượng không khí trong nhà và môi trường. Một số ví dụ về các quy trình sản xuất tạo ra phát thải gồm cố:

 • Các đơn vị in kỹ thuật số tạo ra chất nhuộm/mực in của riêng họ bằng cách hòa tan chất nhuộm (acid, các màu nhuộm phản ứng và khuếch tán) bằng các hệ dung môi bao gồm glycol, dioxane cùng những loại khác tại nội bộ đơn vị.
 • Các đơn vị sơn phủ / phủ ép laminate dùng các dung môi
 • Các đơn vị nhuộm sợi thêu thông thường dùng sợi vicose dùng màu nhuộm vat dạng bột
 • Các đơn vị ráp giày dép dùng hệ thống phun sơn để phủ màu đế giày
 • Các đơn vị sơn phủ / sơn phun lên da dùng các buồng khuyến tán chất lỏng
 • Các đơn vị in chuyển dùng các loại dung môi
 • Các quy trình giặt khô dùng dung môi có halogen
 • Các đơn vị sơn phun Potassium oermanganate (PP)
 • Các đơn vị đúc khuôn dùng các quy trinh laminate hoặc nóng chảy v.v.
 • Làm khô vải/ quần áo sau khi nhuộm
 • Các áp dụng khác của dung môi hoặc chất kết dính ( ví dụ: phủ keo hoặc sơn lót

Các biện pháp kiểm soát đối với các phát thải này có thể bao gồm ống hút mùi hoặc hệ thống thông gió cục bộ với các thiết bị kiểm soát bổ sung hoặc quy trình cắt giảm, hệ thống thu hồi dung môi, thiết bị hấp phụ, hoặc bộ lọc/nhà bao bì chứa bụi/bông phế phẩm, v.v.

 

Việc giám sát và bảo trì các thiết bị kiểm soát và giảm bớt cần phải được bao gồm trong chương trình bảo trì dự phòng của nhà máy của bạn và cũng có trong các danh sách kiểm tra dành cho các kiểm tra trực quan thường xuyên và việc kiểm tra cần thiết khác để có thể xác định kịp thời bất cứ vấn đề nào.

 

Tính điểm: Bạn sẽ được Toàn bộ Điểm dựa trên mức độ cơ sở có các quy trình giảm bớt hoặc quy trình kiểm soát (khi có thể áp dụng về mặt kỹ thuật) cho tất cả các phát thải nhất thời đã được xác định hoặc tiềm tàng vào không khí nhờ đó dẫn đến giảm lượng phát thải mà lẽ ra sẽ bị phát hiện ra nếu không có sẵn biện pháp kiểm soát nào.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Các sơ đồ, mô tả hoặc quy trình dành cho các thiết bị điều khiển hoặc các quy trình giảm thiểu
 • Các hồ sơ hiệu chỉnh và bảo trì cho các thiết bị kiểm soát được liệt kê

Các Câu hỏi Phỏng vấn: 

 • Ban Quản lý và các nhân viên chịu trách nhiệm có thể mô tả các thiết bị điều khiển hoặc các quy trình giảm thiểu được sử dụng tại cơ sở và làm thế nào để họ giảm thiểu các phát thải.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Xem lại danh sách các thiết bị kiếm soát trong cơ sở thực tế là đang ở vị trí thích hợp và đang hoạt động và trong tình trạng làm việc tốt (theo sự bảo trì và theo dõi thường xuyên của nhân viên chịu trách nhiệm) cho tất cả các nguồn phát thải từ các quy trình sản xuất.

Có Một phần

 • Giống như câu trả lời “có” nhưng thiết bị kiểm soát được lắp đặt cho một số chứ không phải tất cả các nguồn phát thải từ hoạt động sản xuất.

Phát thải khí – Cấp độ 2

Câu hỏi
 • Nếu có, thì hãy nêu rõ cấp độ.

Tải lên các kết quả kiểm tra các loại phát thải dành cho PM, SO2, và NOx

Higg FEM khuyến khích hiệu suất các loại phát thải khí tốt hơn mức quy định sự tuân thủ. Tuy nhiên hiện nay không có tiêu chuẩn về không khí cụ thể cho các ngành Dệt – May và Da giày. Nếu một tiêu chuẩn không khí công nghiệp được ban hành, chúng tôi sẽ cập nhật các công cụ tương ứng.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để chứng minh xem liệu cơ sở của bạn đã cải thiện được các phát thải khí từ thiết bị đốt tốt hơn sự tuân thủ hay không.

Hướng dẫn kỹ thuật:

Đáp ứng Tiêu chuẩn Không khí: Phát thải khí thường được quản lý đến một giới hạn cụ thể theo các quy định của địa phương. Tuy nhiên trong tính bền vững, điều quan trọng là phải cải thiện tốt hơn sự tuân thủ đến mức độ mong muốn nhất có thể của hiệu suất không khí. Hiện tại, không có tiêu chuẩn không khí cho ngành công nghiệp, nên phần Không khí Chỉ số Higg FEM thúc đẩy một tập hợp các giới hạn được phát triển chung phù hợp với hướng dẫn tốt nhất hiện có về chất gây ô nhiễm không khí.

 

Phần Không khí Higg FEM khuyến khích bạn giảm các giới hạn về chất gây ô nhiễm càng nhiều càng tốt bằng cách thiết lập ba mức giới hạn cho các thiết bị đốt cháy (ví dụ như lò hơi và máy phát điện) thải ra Ô-xít Nitơ (NOx), Ô-xít Lưu huỳnh (SOx) và Chất dạng Hạt (PM). Những giới hạn này đã được xác định bằng cách sử dụng các Hướng dẫn về các Loại Phát thải của các Cơ sở Đốt cháy quy mô Nhỏ của IFC (liên kết: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/532ff4804886583ab4d6f66a6515bb18/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf?MOD=AJPERES) và các tiêu chuẩn từ Sri Lanka, Bỉ, Úc, Đức (trên 50 MW), Nhật Bản và Ấn Độ. SAC hoặc một tổ chức công nghiệp khác sẽ tinh chỉnh các giới hạn này theo thời gian hoặc thay thế bằng một tiêu chuẩn khác nếu tiêu chuẩn đó xuất hiện cho ngành công nghiệp dệt may.

 

Bạn có thể đánh giá các cơ hội khác nhau trong việc giảm các phát thải ở nguồn so với các mức giới hạn phát thải này. Các ví dụ bao gồm cải tiến lò hơi để sử dụng nhiên liệu sạch hơn, cải thiện thiết bị kiểm soát để giảm các phát thải, v.v.

 

Dự thảo Tiêu chuẩn Không khí cho Lò hơi và Máy phát điện (Đơn vị tính: mg/Nm3):

Nhỏ (dưới 50 MW) 

Cấp độ 1

Cơ bản

Cấp độ 2

Chiến lược

Cấp độ 3

Kỳ vọng

Chất dạng Hạt (PM)15010050
SO220001000400
NOx650300200
Trung bình (50 MW – 300 MW) Cấp độ 1Cấp độ 2Cấp độ 3
Chất dạng Hạt (PM)1508050
SO215001000200
NOx600300150
Lớn (lớn hơn 300 MW) Cấp độ 1Cấp độ 2Cấp độ 3
Chất dạng Hạt (PM)1005030
SO2850600150
NOx510200150

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Tài liệu Bắt buộc:

 • Các kết quả kiểm tra phát thải cho thấy cơ sở của bạn làm tốt hơn các yêu cầu của giấy phép để đạt được mức độ cao hơn về hiệu quả kiểm soát không khí về Oxit Nitơ (NOx), O-xít Lưu huỳnh (Sulfur Oxides – SOx) và Chất dạng Hạt (PM).
 • Một kế hoạch có sẵn hoặc mô tả dự án về những điều đã được thực hiện để đạt được điều đó. Điều này sẽ bao gồm danh sách các thiết bị và/hoặc các thay đổi về quy trình cùng với các hồ sơ cho sự thay đổi về các phát thải phát sinh từ những cải thiện được thực hiện.

Các Câu hỏi Phỏng vấn:

 • Ban Quản lý có thể giải thích các hành động dẫn đến việc cơ sở đáp ứng vượt quá các yêu cầu của giấy phép.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:

 • Tham khảo các mục được liệt kê trong kế hoạch bao gồm thiết bị hoặc các quy trình được sử dụng để đạt được mức độ cao hơn về hiệu suất không khí.

Phát thải khí – Cấp độ 3

Câu hỏi

Tải lên: Tài liệu về các kế hoạch/quá trình nâng cấp thiết bị hoặc tài liệu về các nâng cấp gần đây

Hãy chọn Có nếu bạn có một kế hoạch được ghi lại để nâng cấp máy móc hoặc nếu tất cả máy móc đã được nâng cấp lên phiên bản hiện đại nhất vì đó là một trong những cách tốt nhất để kiểm soát các chất gây ô nhiễm và giảm thiểu tối đa các loại phát thải khí.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để một cơ sở có thể chia sẻ hoặc chứng minh các biện pháp tiên tiến để kiểm soát các chất gây ô nhiễm không khí.

Hiện đại hóa trang thiết bị là một cách hiệu quả để giảm thiểu hoặc loại bỏ các loại phát thải khí và các vấn đề chất lượng không khí trong nhà. Các nghiên cứu về tính khả thi có thể hữu ích để xác định và đánh giá khả năng nâng cấp trang thiết bị (ví dụ như thay thế trang thiết bị, sửa đổi thiết bị hiện có, tiếp tục tối ưu hóa thiết bị cắt giảm, v.v) để giảm các loại phát thải (GSCP).

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các thiết bị cũ kỹ hoặc hoạt động không hiệu quả thường không sử dụng công nghệ tốt nhất hiện có (BAT) hoặc công nghệ kiểm soát tốt nhất hiện có (BACT) để kiểm soát các loại phát thải khí. Do đó, trang thiết bị hiện tại có thể dẫn đến các loại phát thải khí nhiều hơn loại thiết bị mới hơn, hiện đại hơn. Hiện đại hóa máy móc nghĩa là cải tạo máy móc hiện có bằng các công nghệ mới hơn hoặc mua thiết bị mới có các công nghệ tiên tiến hơn để kiểm soát các loại phát thải khí.

Một ví dụ về hiện đại hóa máy móc là nâng cấp hệ thống làm lạnh và/hoặc hệ thống điều hòa không khí để các thiết bị đó có thể sử dụng các chất làm lạnh có GWP thấp hơn, hoặc thay ODS bằng các chất làm lạnh thân thiện với môi trường hơn.

Một ví dụ khác là mua lò hơi hoặc máy phát điện mới sử dụng nhiên liệu sạch hơn và do đó dẫn đến ít phát thải khí hơn.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Tài liệu Bắt buộc: 

 • Tài liệu về các kế hoạch/quy trình nâng cấp trang thiết bị hoặc tài liệu về các nâng cấp gần đây
 • Danh sách các nâng cấp thiết bị gần đây (nếu có)

Các Câu hỏi Phỏng vấn: 

 • Ban Quản lý có thể mô tả kế hoạch/quy trình nâng cấp trang thiết bị hoặc tài liệu về các nâng cấp gần đây.

Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 

 • Xác nhận các nâng cấp thiết bị tại cơ sở so với kế hoạch có sẵn