Giới thiệu chung

Nước thải có thể là một tác nhân quan trọng gây ô nhiễm và nhiễm bẩn cho các hệ thống tự nhiên và cộng đồng xung quanh nếu không được quản lý, xử lý và thải đúng cách. Tất cả các cơ sở đều có nước thải ở một hình thức nào đó:

 • Sử dụng cho sinh hoạt: nhà vệ sinh, vòi hoa sen, nhà bếp, lau dọn, v.v
 • Sử dụng công nghiệp: sản xuất, bôi trơn, làm mát, bảo trì, làm sạch máy sản xuất, v.v

Trước khi trả lời các câu hỏi đánh giá, đầu tiên bạn sẽ được yêu cầu xác định phương pháp xử lý và xả thải mà cơ sở của bạn đã thực hiện. Các phương pháp đã sử dụng và xử lý sau đây sẽ xác định những câu hỏi nào về Nước thải cần phải đưa ra cho cơ sở của bạn:

 • Nước thải công nghiệp và/hoặc nước thải sinh hoạt?
 • Xử lý bên ngoài, xử lý tại chỗ, cả xử lý tại chỗ và bên ngoài, hoặc Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD)?

Phần Nước thải Higg yêu cầu bạn phải:

 • Theo dõi lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động công nghiệp và/hoặc sinh hoạt
 • Báo cáo tất cả các thông số về chất lượng nước thải đã được tìm thấy là không đáp ứng các giấy phép hoặc (các) tiêu chuẩn công nghiệp, ví dụ như Hướng dẫn về nước thải ZDHC, trong kết quả thử nghiệm chất lượng gần đây nhất
  • Hướng dẫn mới cho các cơ sở sản xuất Hàng cứng: Mặc dù Hướng dẫn về Nước thải ZDHC không áp dụng trực tiếp cho các nhà sản xuất hàng cứng, nhưng họ được khuyến khích tham khảo khi thích hợp hoặc áp dụng phương pháp tốt nhất trong ngành tương đương.
 • Báo cáo tên và các kết quả chất lượng từ nhà máy xử lý nước thải bên ngoài (nếu áp dụng)
 • Mô tả quy trình dự phòng nếu việc xử lý thông thường không thành công (nếu áp dụng)
 • Đảm bảo xử lý bùn phù hợp (nếu áp dụng)
 • Báo cáo về việc liệu cơ sở của bạn có tái sử dụng và/hoặc tái chế nước thải sản xuất thành nước sử dụng trong sản xuất hay không (nếu áp dụng)

Giới thiệu về Nước thải

Phần này đề cập đến nước rời khỏi một cơ sở mà không phải là để tái sử dụng trong cơ sở của bạn. Nước thải có thể là một nguyên nhân lớn gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý, lưu trữ, chuyển giao, xử lý và/hoặc tiêu hủy phù hợp.

Nếu cơ sở của bạn sử dụng nước cho bất cứ khía cạnh nào cho hoạt động của nhà máy, thì sẽ có một số dạng nước thải công nghiệp hoặc xả thải chất lỏng.   Điều này bao gồm tất cả các hoạt động về sản xuất và/hoặc thương mại trong phạm vi cơ sở của bạn, ví dụ như xử lý công nghiệp, dầu bôi trơn, làm mát, bảo trì, vệ sinh và sử dụng sinh hoạt (ví dụ như khu tập thể, nhà tắm, vòi hoa sen, nhà bếp). Nếu có bất cứ hoạt động nào trong số những điều sau tại một cơ sở, thì cơ sở đó sẽ có một dạng nước thải nào đó và những hình thức xả thải có liên quan.

Việc xả nước thải có thể có nhiều hình thức:

 • nước thải sử dụng trong sản xuất (hoặc “thương mại”) phát sinh từ các giai đoạn khác nhau của một quy trình công nghiệp, nông nghiệp hoặc thương mại;
 • nước thải làm mát hoặc các chất khác không tiếp xúc với nước thải (ví dụ, thiết bị làm lạnh xả);
 • bụi (ví dụ, từ máy nén khí, lò hơi);
 • nước thải vệ sinh/nước thải sinh hoạt (ví dụ như từ nhà vệ sinh, bồn rửa, v.v).

Các loại xả chất lỏng khác bao gồm:

 • dòng chảy nước mưa (đôi khi được gọi là nước chảy bề mặt) từ các mái nhà, các khu vực cứng, các bãi đậu xe, v.v);
 • nước cứu hỏa (nước chảy ra từ các diễn tập cứu hỏa)

Một câu hỏi thường gặp là “làm thế nào để phân loại nước thải của tôi là công nghiệp hay sinh hoạt. Dưới đây là sơ đồ để giúp bạn quyết định, cùng với một số lưu ý cho những trường hợp mà vẫn có thể không rõ ràng.

Các quyết định về việc lựa chọn những phương pháp thích hợp hoặc hiệu quả nhất để quản lý nước thải (ví dụ như lựa chọn xử lý tại chỗ, xử lý bên ngoài để tái sử dụng, v.v) sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Vị trí cơ sở
 • Sự sẵn có của cơ sở hạ tầng bên ngoài
 • Khối lượng nước thải được tạo ra
 • Thành phần của nước thải
 • Việc tái sử dụng tại chỗ (hoặc bên ngoài) của nước thải đã được xử lý
 • Chi phí
 • Các yêu cầu quy định của địa phương

Số lượng và chất lượng của nước thải được xử lý sẽ ảnh hưởng/chi phối các lựa chọn xử lý hoặc thải bỏ cho dòng nước thải đó. Ví dụ, có thể có sự khác biệt đáng kể về:

 • Khối lượng và lưu lượng nước thải
 • Tổng lượng chất rắn lơ lửng (TSS)
 • Nhu cầu oxy sinh học (BOD)
 • Nhu cầu oxy hoá học (COD)
 • Độc tính Tiềm ẩn (ví dụ: từ hóa chất, thuốc/thuốc kháng sinh, v.v)
 • Hàm lượng kim loại nặng (ví dụ như antimon, asen, cadimi, crom, coban, đồng, xianua, chì, thủy ngân, niken, kẽm, v.v)
 • Nồng độ pH (tính axit/tính kiềm)
 • Màu sắc
 • Nhiệt độ
 • Các chất hoạt động bề mặt
 • Hàm lượng nitơ và phốt pho
 • Dầu và mỡ, và những loại khác

Hướng dẫn mới cho các cơ sở sản xuất Hàng cứng:

Các cơ sở sản xuất hàng cứng có thể có một số chất gây ô nhiễm cụ thể nằm trong các nhóm được đề cập ở trên.

Ví dụ: 

 • Dung môi hữu cơ (được đo bằng BOD, COD hoặc thông số nước thải cụ thể)
 • Chất tẩy dầu mỡ (được đo bằng BOD, COD hoặc thông số nước thải cụ thể)
 • Kim loại nặng từ các quy trình xử lý kim loại (kim loại nặng, pH, nhiệt độ.)

Xử lý nước thải tại chỗ là cơ sở xử lý nước thải được sử dụng và quản lý chỉ bởi nhà máy đó Sau khi được xử lý bằng việc xử lý tại chỗ, nước thải có thể đáp ứng các giới hạn liên quan và được thải trực tiếp ra môi trường, hoặc vào một nhà máy xử lý thứ 3 bên ngoài (được gọi là xử lý tại chỗ một phần).

Xử lý nước thải bên ngoài là một doanh nghiệp hoặc tổ chức bên thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho hơn hai tổ chức xả thải bằng cách thu gom nước thải và nước thải được xả trực tiếp ra môi trường cần phải đáp ứng được các giới hạn có liên quan. Việc xử lý bên ngoài địa điểm có thể là cơ sở xử lý nước thải công cộng, cơ sở xử lý nước thải khu vực (khu công nghiệp, khu vực công nghiệp, v.v).

Xả không chất lỏng (ZLD) là một quy trình xử lý được thiết kế để không có nước ra khỏi cơ sở ở dạng lỏng.  Tại một cơ sở có hệ thống xử lý ZLD tại chỗ, hầu hết tất cả nước thải đều được xử lý và thu lại, do đó chỉ có nước được thải ra từ cơ sở do bay hơi hoặc do hơi ẩm trong bùn từ những hoạt động của nhà máy xử lý.  (Nguồn: https://www.roadmaptozero.com/output – xem phần định nghĩa của Hướng dẫn Nước thải ZDHC).  Một cơ sở không được coi là có hệ thống xử lý ZLD nếu có chất thải lỏng. 

Tài liệu tham khảo đến các Tiêu chuẩn ngành Công nghiệp

Một trong những tổ chức đối tác của chúng tôi là tập đoàn Không Xả thải Hóa chất Độc hại (ZDHC) đã phát triển một Hướng dẫn về Nước thải dành cho ngành công nghiệp của chúng ta, có thể sử dụng như một hướng dẫn về quản lý nước thải và thúc đẩy ngành công nghiệp tiến tới mục tiêu không xả thải có hóa chất độc hại. Trong Higg FEM 3.0, bạn sẽ thấy việc đề cập đến các tiêu chuẩn ngành công nghiệp, và Hướng dẫn về Nước thải ZDHC là một trong những tiêu chuẩn như vậy.

Hướng dẫn mới cho các cơ sở sản xuất Hàng cứng: Mặc dù Hướng dẫn về Nước thải ZDHC không áp dụng trực tiếp cho các nhà sản xuất hàng cứng, nhưng họ được khuyến khích tham khảo khi thích hợp hoặc áp dụng phương pháp tốt nhất trong ngành tương đương.

Các Câu hỏi Ứng dụng

Cơ sở của bạn có tạo ra nước thải công nghiệp không?
Xem lại định nghĩa về nước thải công nghiệp trong các giới thiệu ở trên.

Cơ sở của bạn có hệ thống Xả thải không có chất lỏng không?  
Xem lại định nghĩa của ZLD trong các đoạn giới thiệu ở trên.

Bạn có xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp chung không? 
Xem lại định nghĩa về nước thải công nghiệp và sinh hoạt trong các đoạn giới thiệu ở trên.

Nước thải công nghiệp/sinh hoạt/kết hợp của bạn được xử lý ở đâu?
Xem lại các định nghĩa về xử lý nước thải tại chỗ và bên ngoài ở các đoạn giới thiệu ở trên.

Nước thải – Cấp độ 1

Câu hỏi
 • Tổng số lượng nước thải được thải ra từ cơ sở của bạn trong năm báo cáo này là bao nhiêu?
 • Phương pháp nào đã được sử dụng để theo dõi lượng nước thải?
 • Tần suất đo lường mức sử dụng là bao nhiêu?
 • Bạn có bao nhiêu điểm xả nước thải?
 • Bạn đã dán nhãn tất cả các điểm xả nước thải chưa?
 • Bạn có theo dõi tất cả các điểm xả nước thải được xác định không?
 • Điểm xả thải cuối cùng của nước thải của cơ sở của bạn là gì?
 • Hãy đưa ra thêm nhận xét

Tải lên được Đề xuất: Hồ sơ giám sát xả nước thải hàng năm (số lượng)

Theo dõi Nước thải cần phải bao gồm nước được thải ra từ cơ sở, nước được hoàn nguyên/tái chế hoặc tái sử dụng tại địa điểm của bạn

Công nghiệp: bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất và/hoặc thương mại trong cơ sở của bạn ví dụ như chế biến công nghiệp, bôi trơn, bảo trì, v.v.

 

Sinh hoạt: bao gồm tất cả các nguồn gốc tạo ra nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải / nước thải xả ra từ các khu tập thể, nhà vệ sinh, nhà tắm và nhà bếp, v.v.

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để đảm bảo rằng cở sở biết lượng nước thải đang được tạo ra là bao nhiêu và lượng nước thải này được thải ra từ đâu. Thông tin này có thể được lấy từ bản thống kê cân bằng nước của cơ sở. Bằng cách trả lời câu hỏi này, các cơ sở có thể chứng minh cách họ theo dõi và quản lý lượng nước thải. Biết được lượng nước thải của bạn là bước quan trọng đầu tiên để đưa ra các quyết định về việc lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp.

Việc theo dõi nước thải cho phép biết được đầy đủ các hoạt động hàng ngày của một cơ sở và những hoạt động nào tác động đến lượng nước thải. Biết lượng nước thải của bạn có liên quan trực tiếp đến tác động sinh thái và các chi phí hoạt động.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Theo dõi nước thải cần phải bao gồm cả nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp nếu áp dụng và bao gồm nước được thải ra, thu hồi/tái chế hoặc tái sử dụng tại cơ sở của bạn, được tạo ra từ tất cả các hoạt động sản xuất và/hoặc thương mại trong cơ sở của bạn.

Khi theo dõi nước thải, nên bắt đầu bằng cách:

 • Lập bản đồ các khu vực và quy trình của cơ sở để xác định nơi nước thải được tạo ra và thải ra.
 • Thiết lập các thủ tục để thu thập và theo dõi dữ liệu nước thải:
  • Lắp đặt máy đo tại chỗ hoặc sử dụng hóa đơn đo đếm từ các cơ sở xử lý ngoài cơ sở.
  • Nếu các kỹ thuật ước tính được sử dụng để xác định lượng nước thải được tạo ra, thì phương pháp tính toán cần phải được xác định rõ ràng và được hỗ trợ bởi các dữ liệu có thể kiểm chứng.
 • Ghi lại dữ liệu theo dõi (ví dụ như hồ sơ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) ở định dạng dễ xem lại [ví dụ như bảng tính (ví dụ như Microsoft Excel) hoặc chương trình phân tích dữ liệu tương tự cho phép xuất dữ liệu ở định dạng con người có thể đọc được (ví dụ như Excel, csv)] và duy trì bằng chứng hỗ trợ có liên quan để xem xét trong quá trình xác minh.

Theo dõi Lượng Nước thải

Cách chính xác nhất để theo dõi lượng nước thải là sử dụng hệ thống đo lường. Máy đo cơ học và máy đo siêu âm được sử dụng rộng rãi để theo dõi lượng nước thải. Các cơ sở cần phải lắp đặt đồng hồ tại tất cả các điểm xả nước thải trước khi thải ra môi trường. Nếu cơ sở có nhà máy xử lý nước thải (ETP) riêng, thì đồng hồ cần phải được lắp đặt tại đầu ra của cơ sở xử lý nước thải. Cơ sở cần phải thu thập và ghi dữ liệu từ đồng hồ thường xuyên để theo dõi lượng nước thải chính xác. Phương pháp áp dụng cho cả nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.

Nếu cơ sở không có đồng hồ đo để theo dõi lưu lượng xả nước thải, thì có thể sử dụng một phương pháp ước tính bao gồm:

 • Nếu cơ sở có số liệu chính xác (đồng hồ đo hoặc hóa đơn) về lượng nước đầu vào cho quá trình sản xuất và việc sử dụng sinh hoạt thì cơ sở có thể ước tính lượng nước thải xả ra bằng lượng nước đầu vào. Cơ sở có thể cần tính đến việc sử dụng hoặc thất thoát nước cho những thứ như thất thoát do bốc hơi hoặc tưới tiêu của tháp giảm nhiệt khi ước tính lượng nước thải. 
 • Sử dụng bất kỳ báo cáo môi trường chính thức nào có chứa dữ liệu về lưu lượng xả nước thải (ví dụ như báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, đơn xin giấy phép Môi trường, báo cáo tuân thủ của Chính quyền hoặc hóa đơn xử lý nước thải bên ngoài).  Lưu ý: Trong một số trường hợp, hóa đơn xử lý nước thải của cơ sở xử lý nước thải bên ngoài có thể không cung cấp lượng nước thải đã xử lý. Thay vào đó, hóa đơn sẽ cho biết tổng chi phí xử lý (ví dụ như 100 Đô la Mỹ) với chi phí xử lý đơn vị (1 Đô la Mỹ/m3). Trong trường hợp này, cơ sở có thể cần phải tính toán thủ công và ghi lại khối lượng nước thải với tổng chi phí xử lý và đơn giá (ví dụ: tổng chi phí xử lý ÷ chi phí xử lý đơn vị = lượng nước thải). 
 • Nếu cơ sở không có tài liệu chỉ ra lượng nước đầu vào, thì họ có thể ước tính lượng nước thải công nghiệp dựa trên các quy trình sản xuất khác nhau và mức tiêu thụ cụ thể của thiết bị. Ví dụ, trong một nhà máy nhuộm, công thức nhuộm có thể chỉ ra lượng nước cần thiết cho mỗi lô nhuộm, hoặc máy nhuộm cũng có thể có thông số kỹ thuật về lượng nước cần thiết cho mỗi lô. Cơ sở cần phải thu thập khối lượng sản xuất của từng công thức nhuộm và khối lượng sản xuất của từng máy nhuộm. Sau đó, cơ sở sẽ có thể tính toán thủ công việc sử dụng nước sản xuất của từng công thức trên mỗi máy và lượng nước cần thiết của từng công thức/máy, nhân với khối lượng sản xuất tương ứng. Cuối cùng, tổng hợp tất cả việc sử dụng nước sản xuất. Lượng nước sản xuất ước tính này có thể được coi là ước tính cho lượng nước thải công nghiệp được thải ra. Cơ sở cũng có thể cần phải tính đến bất kỳ thất thoát nào do bay hơi trong các quá trình sản xuất. 

Bạn có thể tìm thấy một công cụ có sẵn để giúp tính toán việc sử dụng nước từ các nguồn khác nhau tại đây: http://waterplanner.gemi.org/calc-waterbalance.asp 

Theo dõi Nước thải Sinh hoạt:

Theo dõi tốc độ dòng chảy và lưu lượng xả của nước thải sinh hoạt có máy đo tại chỗ không phải là một thực hành phổ biến nhưng rất khuyến khích việc theo dõi khối lượng và số lượng của nước thải sinh hoạt. Mục tiêu mà chúng tôi đang tìm kiếm khi hỏi điều này là để thấy rằng một cơ sở hiểu được lượng nước bị lãng phí/thoát ra từ cơ sở của họ và họ có đang áp dụng khối lượng này vào việc đánh giá sử dụng nước tại cơ sở và tác động của nó đối với môi trường nếu không xử lý đúng cách.

 

Nếu không có dữ liệu đo lưu lượng nước thải sinh hoạt hoặc dữ liệu xả thải thực tế, thì nhà máy có thể xem xét ước tính lưu lượng nước thải dựa trên tổng lượng nước sử dụng của địa điểm, lượng nước ước tính được sử dụng cho mục đích sinh hoạt và sau đó trừ đi lượng ước tính do thất thoát (ví dụ như bốc hơi). Ví dụ, một địa điểm chỉ có nước thải sinh hoạt sử dụng 150m3 nước cấp đô thị mỗi tháng ước tính rằng 10% lượng nước bị mất do bốc hơi và rò rỉ sẽ báo cáo 135m3 nước thải được thải ra (150m3 – 10%).

 

Việc sử dụng nước trong một cơ sở cũng có thể được ước tính theo số người, số lượng và loại thiết bị, vòi, nhà vệ sinh, vòi hoa sen, hệ thống tưới tiêu, v.v dựa trên bất kỳ dữ liệu cục bộ/khu vực có sẵn nào hoặc thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (ví dụ như lít định mức trên mỗi lần xả cho đồ đạc cố định trong nhà vệ sinh).

 

Lưu ý: Nếu sử dụng kỹ thuật ước tính, thì kỹ thuật này cần phải được lập thành văn bản đầy đủ, áp dụng nhất quán và dựa trên các yếu tố ước tính hợp lý được lấy từ các nguồn có liên quan (ví dụ như thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, dữ liệu khu vực về lưu lượng thoát nước mỗi người/ngày, v.v.)

Báo cáo dữ liệu nước thải trong FEM:

Trước khi báo cáo dữ liệu sử dụng nước thải trong FEM, cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu VÀ các quy trình được sử dụng để thu thập và ghi lại dữ liệu có hiệu quả trong việc tạo ra dữ liệu chính xác.

Nên làm:

 • Xem lại dữ liệu nguồn (ví dụ như nhật ký đo đếm, hóa đơn, v.v) so với tổng số tổng hợp để đảm bảo dữ liệu là chính xác. 
 • So sánh năm hiện tại với dữ liệu lịch sử. Bất kỳ thay đổi quan trọng nào (ví dụ như tăng hoặc giảm hơn 10%) cẩn phải được quy cho những thay đổi đã biết. Nếu không, thì có thể phải tiến hành điều tra thêm.
 • Đảm bảo các phiên bản mới nhất và cập nhật của các bảng tính theo dõi dữ liệu đang được sử dụng và tất cả các tính toán/công thức tự động đều chính xác.
 • Đảm bảo các đơn vị thích hợp được báo cáo và xác minh mọi chuyển đổi đơn vị từ dữ liệu nguồn sang dữ liệu được báo cáo. Lưu ý: FEM yêu cầu dữ liệu nước thải phải được nhập theo mét khối (m3).
 • Báo cáo nguồn dữ liệu (ví d như máy đo đếm, hóa đơn, ước tính) và tần suất đo (ví dụ như hàng ngày, hàng tháng, v.v.).
 • Báo cáo điểm xả cuối cùng (ví dụ như Nhà máy Xử lý Nước thải Bên ngoài). Lưu ý: Đây cần phải là nơi nước thải được thải ra sau khi ra khỏi cơ sở. 
 • Xem lại bất kỳ giả định hoặc phương pháp ước tính/tính toán nào để đảm bảo độ chính xác.
 • Thêm ghi chú vào trường “Cung cấp bất kỳ nhận xét bổ sung nào” để mô tả bất kỳ giả định dữ liệu nào, phương pháp ước tính hoặc nhận xét có liên quan khác về lượng được báo cáo. 

Không Làm:

 • Báo cáo dữ liệu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh).
 • Báo cáo dữ liệu ước tính nếu nó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác một cách hợp lý (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Khi xác minh dữ liệu nước thải của một cơ sở, Người xác minh phải xem xét tất cả các khía cạnh của chương trình theo dõi nước thải của cơ sở có thể tạo ra sự không chính xác, bao gồm:

 • Các quy trình thu thập dữ liệu ban đầu và các nguồn dữ liệu (ví dụ như hóa đơn, đồng hồ đo tại chỗ, nhật ký đo đếm, v.v.); và
 • Quy trình và các công cụ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu (ví dụ như các tính toán bảng tính, các chuyển đổi đơn vị, v.v.)

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Có 

  • Tài liệu Bắt buộc:
   • Hồ sơ xả nước thải (ví dụ như hóa đơn hàng tháng và hồ sơ xả thải hàng năm; các hồ sơ đo được soạn trong bảng tính (ví dụ như Excel) là ổn miễn là cũng có hồ sơ đo để xem xét) có tổng số khớp với các dữ liệu được báo cáo cho tất cả các câu hỏi đã được trả lời.
   • Hồ sơ hiệu chuẩn đồng hồ nếu có (ví dụ như theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất).
   • Phương pháp ước tính được ghi lại nếu có 
   • Tất cả các nguồn nước thải tại cơ sở đều được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là tất cả các nguồn được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 đều có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột là chính xác.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Những Nhân viên Chủ chốt biết về chương trình theo dõi dữ liệu nước thải của cơ sở và cách duy trì chất lượng dữ liệu.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Nước thải/dòng thải có được chuyển đến một nhà máy xử lý nước thải/dòng thải hoặc nó có được xử lý trước khi xả không?
  • Nước bề mặt/nước mưa có được thoát mà không bị nhiễm bẩn và tắc nghẽn không?
  • Các quy trình được thiết lập để quản lý nước thải/xả nước thải có đang được theo dõi không? (ví dụ như việc quản lý nước thải, các hoạt động, v.v)
  • Có quan sát thấy sự cố tràn dầu hoặc rò rỉ vào môi trường không?
  • Có bụi lò hơi và các hoạt động làm sạch màng khác ở chỗ nước được thu gom và theo dõi không?
  • Máy đo lưu lượng tại chỗ có làm việc (trong trường hợp cơ sở đã chọn đơn vị “mét”), được hiệu chỉnh và có thể tiếp cận được không?
  • Một bức ảnh của các máy đo lưu lượng làm bằng chứng phải được chụp trong quá trình kiểm tra địa điểm.
  • Trong trường hợp dữ liệu được ước tính, vui lòng xác minh rằng sự cân bằng nước được dựa trên các máy đo lưu lượng hiện có, khối lượng bể cân bằng, thời gian tốc độ dòng chảy, v.v.
  • Xác minh các hóa đơn cho lượng nước đầu vào và ước tính cho việc xả

Tải lên được Đề xuất: Sơ đồ Lưu lượng Quy trình và Bản đồ Tiện ích hiển thị vị trí các đường ống và cống rãnh và cách chúng được kết nối.

Câu hỏi này không được chấm điểm trong cả năm báo cáo Higg FEM 2020 và Higg FEM 2021. Điểm có thể được áp dụng trong các năm báo cáo trong tương lai. 

Ý định của câu hỏi là gì?

Việc tách nước mưa ra khỏi nước thải được coi là tốt vì nhiều lý do bao gồm kiểm soát tốt hơn lượng tăng và chất ô nhiễm trên hệ thống xử lý nước thải cũng như ngăn chặn các dòng chảy tràn làm thoát nước thải và/hoặc nước thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.  Các cơ sở cần phải có sự tách biệt của hai hệ thống này ở khắp cơ sở, nhưng các quy định của địa phương có thể quy định những gì phải được thực hiện về xử lý trước khi xả thải, có thể bao gồm việc kết hợp nước mưa với nước thải của cơ sở trong một hệ thống xử lý.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Nước mưa và nước thải cần phải được thu gom, xử lý và xả thải riêng để giảm tác động của nước mưa đến nhà máy xử lý nước thải và đảm bảo hiệu quả xử lý. Mục đích của việc có cơ chế này là để đảm bảo nước mưa và nước thải được thu gom và thải ra phù hợp, đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động.

Cách duy trì cơ chế –

1)      Tạo mã và dán nhãn cho tất cả các điểm thu gom nước mưa và nước thải và hệ thống thoát nước, đồng thời giao cho bộ phận hoặc người chịu trách nhiệm được chỉ định để quản lý thường xuyên

2)      Xây dựng bản đồ thoát nước mưa và nước thải có thông tin về vị trí, công dụng, mã hiệu và người chịu trách nhiệm. Đăng bản đồ thoát nước ở vị trí mà hầu hết nhân viên đều có thể tiếp cận được. Lưu ý: Hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thoát nước mưa của cơ sở có thể được đưa vào các bản vẽ kỹ thuật kết cấu/tiện ích của cơ sở. 

3)      Cung cấp đào tạo cho tất cả những người chịu trách nhiệm về cách sử dụng khác nhau của từng hệ thống thu gom.

4)      Thường xuyên kiểm tra (ví dụ hàng ngày, hàng tháng, v.v.) ở tất cả các điểm thu gom nước mưa và nước thải và hệ thống thoát nước để đảm bảo không có sự trộn lẫn hoặc hư hỏng hệ thống.  

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc: 
  • (Các) bản đồ thoát nước mưa và nước thải cho thấy hai hệ thống thu gom và thoát nước là riêng biệt
  • Các chính sách hoặc thủ tục được lập thành văn bản và hồ sơ giám sát thường xuyên nếu có
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Phỏng vấn các nhân viên quản lý cơ sở hạ tầng liên quan đến nước thải/nước mưa có khả năng gây ô nhiễm chéo hoặc rò rỉ bao gồm đường ống, bể chứa hóa chất và các hệ thống khác. 
  • Xác định xem liệu các nhân viên có thực hiện các bước kiểm tra, phát hiện tài liệu và giải quyết các phát hiện hay không.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Lấy Bản đồ Tiện ích và Sơ đồ Lưu lượng Quy trình, xem vài đường trên bản đồ để kiểm tra độ chính xác.
  • Xem xét giấy phép hoặc thông tin quy định khác về hệ thống cống kết hợp và/hoặc tách nước mưa và bất kỳ xử lý nước mưa nào trước các quy định xả thải.
  • Kiểm tra và quan sát giếng nước mưa xem có gì bất thường không, tức là trời không mưa nhưng có nước thải chảy ra từ giếng, hoặc nước trong giếng khoan có màu nghi ngờ (trắng, đen, xanh lá cây, v.v).
 • tên:
 • Địa chỉ:
 • Người sở hữu:
 • Bạn có bản sao hợp đồng với xưởng xử lý nước thải không?
 • Hãy tải lên tài liệu, nếu có

Tải lên: a) Hợp đồng đã ký kết với nhà máy xử lý nước thải bên ngoài; b) Giấy phép và hợp đồng cho cơ sở của bạn để cho thấy rằng họ được phép xả thải vào nhà máy xử lý nước thải bên ngoài đó

Thông tin này rất quan trọng vì ô nhiễm môi trường do xử lý không phù hợp phải được giải quyết bất kể vấn đề bắt nguồn từ đâu. Thông tin này có thể giúp nhà máy của bạn, cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương ngăn ngừa hoặc dọn sạch ô nhiễm môi trường ngẫu nhiên trong trường hợp thất bại.

 

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn biết thông tin của nhà máy xử lý nước thải ngoài địa điểm của bạn và có thể tải lên một hợp đồng. Xin vui lòng lưu ý rằng hợp đồng là bắt buộc trong khi xác minh đối với mọi nhà máy ở Trung Quốc.

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để cơ sở có một mối quan hệ và có thể liên lạc với nhà máy xử lý nước thải. Điều này cũng cho phép khắc phục sự cố và hỗ trợ cải tiến liên tục.

 

Thông tin này rất quan trọng vì ô nhiễm môi trường do các vấn đề xử lý phải được giải quyết bất kể vấn đề bắt nguồn từ đâu. Thông tin này có thể hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp ngăn ngừa hoặc dọn sạch ô nhiễm môi trường do tai nạn trong trường hợp thất bại.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu được Yêu cầu – đã được kiểm tra trong phần giấy phép:
  • Hợp đồng đã ký kết với nhà máy xử lý nước thải bên ngoài
  • Một giấy phép cho cơ sở của bạn để cho thấy rằng bạn được phép xả vào nhà máy xử lý nước thải bên ngoài đó
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Kiểm tra các chi tiết cơ bản của nhà máy xử lý nước thải bên ngoài ví dụ như bố trí, loại hình xử lý (chính, trung cấp), v.v.
  • Ban quản lý có một quy trình để gia hạn hợp đồng với nhà máy xử lý bên ngoài bên thứ ba đó không?

Cơ sở của bạn có quy trình để liên hệ với các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thích hợp theo yêu cầu của pháp luật trong trường hợp vô tình xả thải không?

 

Cơ sở của bạn có đào tạo cho tất cả nhân viên liên quan về kế hoạch dự phòng không?

 • Có bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo?
 • Bạn có thường xuyên đào tạo nhân viên của mình không?

Chọn tất cả các chiến lược có trong kế hoạch dự phòng ứng phó với nước thải của cơ sở của bạn

 • Dừng Sản xuất Khẩn cấp
 • Bể chứa
 • Kích thước bể chứa tại cơ sở của bạn là bao nhiêu?
 • Xử lý Thứ cấp (xử lý sinh học và hóa học tiên tiến — ngoại trừ quy trình làm đông, kết tụ, trung hòa, lọc/lắng)
 • Xả thải đến Nhà máy Xử lý Nước thải Bên ngoài
 • Quy trình Dự phòng Khác

Mức cao nhất về xử lý nước thải/công suất trung bình tối đa của cơ sở của bạn là bao nhiêu?

Tải lên: Quy trình dự phòng để xử lý khẩn cấp được ghi thành tài liệu đủ để xử lý lượng nước thải trung bình hàng ngày mà cơ sở xả thải.

Điều quan trọng là cơ sở của bạn phải có kế hoạch dự phòng trong trường hợp có lỗi xử lý nước thải để ngăn chặn nước thải chưa được xử lý bị xả ra môi trường địa phương. Nếu bạn không có một quá trình sao lưu có thể xử lý công suất bình quân hàng ngày của bạn, bạn không thể ghi điểm hoặc hoàn thành cấp 1.

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này thúc đẩy một kế hoạch dự phòng trong trường hợp quy trình xử lý không ngăn được dòng thải chưa được xử lý khỏi việc bị xả ra. Nếu bạn không có sẵn một quy trình dự phòng, thì bạn không thể hoàn thành Cấp độ 1 vì điều này rất quan trọng đối với việc ngăn ngừa sự ô nhiễm môi trường do tai nạn trong trường hợp có sự cố.

 

Điều vô cùng quan trọng là ngăn chặn được ô nhiễm môi trường do tai nạn trong trường hợp nhà máy xử lý nước thải bị trục trặc.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cơ sở cần phải thiết lập và ghi lại kế hoạch dự phòng để ứng phó các trường hợp khẩn cấp. Điều quan trọng là phải biết được công suất xử lý nước thải mỗi ngày và kích cỡ của bể chứa (nếu cơ sở có bể chứa). Thông tin này cần phải được so sánh với lượng nước thải để xác định liệu bạn có thể giữ được nước thải trong trường hợp khẩn cấp hay không. Các bể chứa không nên được xem là một biện pháp dự phòng độc nhất.

 

Các hình thức ứng phó có thể là:

 1. Cơ sở có bể chứa phụ có thể chứa tối thiểu lượng nước thải bằng với lượng sản xuất của một ngày. (Đây là trong trường hợp cơ sở không thực hiện xử lý nào mà trực tiếp chuyển nước thải đến CETP dưới hình thức xả thải liên tục qua một đường ống).
 2. Trong trường hợp nếu cơ sở xử lý sơ bộ  ngau tại cơ sở nhằm đáp ứng các yêu cầu hợp đồng với CETP về chất lượng của nước thải được xả ra, thì họ phải có một bể thu nước thải sau đó là bể đồng hóa hoặc bể cân bằng v.v. Trong những trường hợp đó, cơ sở phải có bể thu lớn hơn có sức chứa lớn hơn thể tích nước thải hiện đang tạo ra, và nó phải chứa thêm được ít nhất là thể tích nước thải tạo ra của 1 ngày bên cạnh thể tích hiện có hoặc thời gian lưu nước.
 3. Cơ sở sẽ dừng sản xuất cho tới khi tình hình trở lại bình thường. Tuy nhiên, cách ứng phó này phải được chứng minh bởi quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp nào đó có hồ sơ ghi chép thay vì chỉ nói đơn giản rằng họ sẽ dừng sản xuất.

Khi không có kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp có hồ sơ ghi chép và quán triệt kế hoạch này cho tất cả đội ngũ nhân viên, không thể vượt qua cấp độ 1 vì ý định chính của thông lệ này là nước thải không  được chuyển trực tiếp hoặc xả thải đến bất cứ thủy vực nào mà không được xử lý phù hợp.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Quy trình dự phòng được ghi lại đủ để xử lý số lượng nước thải trung bình hàng ngày được xả ra bởi địa điểm cơ sở. Điều này cần phải vạch ra các quy trình ngừng sản xuất khẩn cấp hoặc/và loại hình xử lý, sự sẵn có của việc xử lý, các quy trình cho việc đưa việc xử lý dự phòng vào hoạt động, người có trách nhiệm hoặc những người thực hiện các hoạt động này, v.v.
  • Bất cứ sơ đồ nào đều mô tả các lựa chọn và khả năng xử lý dự phòng
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Nhân viên chủ chốt chịu trách nhiệm về việc xử lý nước thải có thể nói rõ kế hoạch dự phòng là gì và trình bày cách thức và thời điểm mà kế hoạch dự phòng sẽ được thực hiện.
  • Hệ thống dự phòng này có cần thiết không? Khi nào và tại sao?
  • Nếu có trường hợp khẩn cấp nào đã xảy ra, khi nào và tại sao lại cần có hệ thống dự phòng này? Kế hoạch dự phòng có đủ để giải quyết tình huống khẩn cấp đó?
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Yêu cầu kế hoạch dự phòng được lập thành tài liệu và xác minh xem liệu khu vực đó có được thiết lập trước theo kế hoạch không
  • Chụp một bức ảnh về kế hoạch, thiết bị (nếulà tại chỗ), và/hoặc hợp đồng (nếu là bên ngoài)

Câu hỏi này không được chấm điểm trong cả năm báo cáo Higg FEM 2020 và Higg FEM 2021. Điểm có thể được áp dụng trong các năm báo cáo trong tương lai.

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Các nhà máy cần phải giám sát việc xả nước thải và giảm các chất ô nhiễm của nước thải xuống mức phù hợp với các luật và quy định hiện hành.

 

Mục đích là để đánh giá kiến thức của nhà máy về sơ đồ lưu lượng quy trình của họ về hệ thống đường ống và hệ thống vận chuyển khác được sử dụng để phân phối nước và hướng dòng nước thải đến các vị trí xử lý hoặc xả chính xác.  Cơ sở cần phải đưa ra các hệ thống quản lý môi trường xung quanh các đợt kiểm tra để tiếp tục xác nhận không có xả thải bất hợp pháp.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Xác định và mô tả đặc điểm của tất cả các dòng nước thải, và duy trì một bản kiểm kê các dòng nước thải sản xuất và đảm bảo chúng được chuyển đến cách xử lý thích hợp trước khi thải ra môi trường. 

 

Lắp đặt và duy trì các hệ thống xử lý nước thải có kích thước thích hợp phù hợp để giảm chất ô nhiễm của nước thải đến mức phù hợp với các luật và quy định hiện hành. 

 

Trường hợp không có cơ sở xử lý nước thải tại chỗ thì xả nước thải vào cơ sở xử lý nước thải bên ngoài (tức là cơ sở xử lý nước thải khu công nghiệp hoặc cơ sở xử lý nước thải đô thị) theo quy định. Giấy phép xả thải bắt buộc phải được cập nhật định kỳ và nộp cho cơ quan quản lý thích hợp. 

 

Chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và thực hiện các hành động phản ứng khẩn cấp trong trường hợp nhà máy xử lý nước thải tại chỗ vượt quá công suất hoặc nếu nó bị trục trặc.

 

Đào tạo cho tất cả các nhân viên làm việc trực tiếp với nước thải. 

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc: 
  • Xem lại tài liệu để ghi lại những việc kiểm tra đã được thực hiện, nơi chúng được thực hiện và tần suất giám sát các rò rỉ và sự bỏ qua.
  • So sánh hồ sơ vận hành và giám sát của nhà máy xử lý nước thải.
   • Ví dụ: Hồ sơ Lượng Nước vào/Lượng Nước ra, hồ sơ hệ thống giám sát trực tuyến và các hồ sơ hệ thống khác để kiểm tra xem sự khác biệt giữa lượng nước thải được tạo ra và thải ra có được chấp nhận hay không. 
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Phỏng vấn các nhân viên quản lý cơ sở hạ tầng sản xuất ngoài trời khác nhau có khả năng bị rò rỉ bao gồm đường ống, bể chứa hóa chất và các hệ thống khác. 
  • Xác định xem liệu các nhân viên có thực hiện các bước kiểm tra, phát hiện tài liệu và giải quyết các phát hiện hay không.
  • Phỏng vấn các nhân viên trong xưởng sản xuất để kiểm tra xem liệu họ có biết về thu gom và xử lý nước thải hay không.
  • Phỏng vấn các nhân viên trong nhà máy xử lý nước thải và các phòng thí nghiệm để hiểu về thực hành vận hành hàng ngày, đào tạo và nhận thức.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Lấy Bản đồ Tiện ích và Sơ đồ Lưu lượng Quy trình, xem vài đường trên bản đồ để kiểm tra độ chính xác.
  • Đi bộ bên ngoài xung quanh các hệ thống và tòa nhà chính để tìm kiếm các xả thải bất hợp pháp.
  • Kiểm tra điểm xả nước thải và nước mưa xem liệu có nước thải bị rò rỉ hoặc việc bỏ qua hay không.
  • Kiểm tra nhà máy xử lý nước thải xem liệu từng bộ phận có hoạt động tốt và được bảo dưỡng tốt hay không.

Cơ sở của bạn có đào tạo cho tất cả các nhân viên liên quan về phương pháp xử lý bùn độc hại không?

 • Có bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo?
 • Bạn có thường xuyên đào tạo nhân viên của mình không?

Xử lý bùn nguy hại của bạn như thế nào?

 • Xử lý Chất thải Độc hại
 • Điều kiện kiểm soát đốt chất thải
 • Chôn lấp
 • Đốt ngoài trời
 • Nhiên liệu phối trộn
 • Ủ phân
 • Phân bón (dùng cho đất)

Tải lên: a) Phân tích bùn hoặc kết quả kiểm tra từ 12 tháng qua (nếu chọn không độc hại); b) các giấy phép hoặc tờ khai cho việc tiêu hủy hoặc sử dụng đất đúng cách.

Nếu bạn có bùn cặn độc hại, bùn cặn này phải được tiêu hủy thông qua nhà thầu xử lý chất thải độc hại có giấy phép hoạt động hoặc thông qua đốt rác thải trong điều kiện được kiểm soát hợp lý.

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Bạn cần phải biết nếu có bất cứ chất độc hại hóa chất hoặc chất độc hại công nghiệp nào hiện có trong các hoạt động của bạn, và nếu có, thì bạn cần phải đảm bảo rằng bạn biết cách loại bỏ các chất độc hại này đúng cách.

 

Bùn độc hại cần phải được xử lý đúng cách để tránh gây ô nhiễm môi trường. Nếu bạn đổ bùn độc hại vào đất hoặc đốt nó ngoài trời, thì bạn có thể giải phóng các chất độc hại nghiêm trọng vào môi trường.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Bùn cần phải được xử lý đúng cách thông qua đại lý được ủy quyền hoặc cơ sở phải được cấp giấy phép bởi ban quản lý ô nhiễm tại địa phương cấp phép để tiêu hủy nó trong các khuôn viên. Các hoá chất cần phải được xử lý và tiêu hủy theo quy định của phần 13 của MSDS. Trong trường hợp mà chính quyền địa phương đã phân loại bùn trong nhóm chất thải không nguy hại thì có thể không cần thiết phải có báo cáo kiểm tra phân tích bùn. Tuy nhiên, việc chôn lấp và hoạt động thiêu đốt ngoài trời ngay tại cơ sở có thể không phù hợp trừ khi nó đã được xác định rõ thông qua phân tích bùng rằng bùn đó về bản chất không nguy hại.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Một bản kiểm kê về số lượng và các loại bùn được tạo ra (không độc hại và độc hại)
  • Các phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy các thành phần không độc hại và độc hại (nếu áp dụng) đối với các loại bùn khác nhau
  • Tài liệu cho thấy các phương pháp dành cho việc tiêu hủy từng loại bùn
  • Đối với việc xử lý bên ngoài, các hóa đơn hoặc hồ sơ giao hàng xác nhận rằng các loại xử lý được chọn ở đây phản ánh điều đang được sử dụng trong thực tế
  • Nếu việc tiêu hủy được thực hiện thông qua việc chôn lấp, việc đốt ngoài trời, ủ phân, nhiên liệu pha trộn, hoặc làm phân bón được sử dụng cho đất, thì bùn phải được phân tích và ghi nhận là không độc hại và phù hợp đối với phương pháp tiêu hủy cụ thể đó.
  • Các giấy phép, nếu áp dụng cho một phương pháp xử lý cụ thể
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Có kiến thức chuyên sâu và cập nhật về các thành phần của bùn không? Bùn được phân tích như thế nào để đảm bảo nó được thải bỏ đúng cách?
  • Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có biết về các phương pháp tiêu hủy thích hợp cho từng loại bùn không?
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Địa điểm hoặc khu vực và quy trình của việc tiêu hủy bùn nếu đó là tại chỗ
  • Vui lòng hãy chụp ảnh

Tài liệu Tải lên Đề xuất: kết quả hân tích bùn hoặc kết quả kiểm tra

 

Bùn không độc hại có thể được tiêu hủy bằng bất kỳ phương pháp nào, tuy nhiên, bạn phải cung cấp tài liệu làm bằng chứng rằng bùn tại cơ sở của bạn là không độc hại.

 

Cơ sở của bạn có đào tạo cho tất cả các nhân viên liên quan về phương pháp xử lý bùn không độc hại không?

 • Có bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo?
 • Bạn có thường xuyên đào tạo nhân viên của mình không?

Xử lý bùn không nguy hại của bạn như thế nào?

 • Xử lý Chất thải Độc hại
 • Điều kiện kiểm soát đốt chất thải
 • Chôn lấp
 • Đốt ngoài trời
 • Nhiên liệu phối trộn
 • Ủ phân
 • Phân bón (dùng cho đất)

Tải lên được Đề xuất: a) Phân tích bùn hoặc kết quả kiểm tra từ 12 tháng qua (nếu chọn không độc hại); b) các giấy phép hoặc tờ khai cho việc tiêu hủy hoặc sử dụng đất đúng cách. Bùn không độc hại có thể được tiêu hủy bằng bất kỳ phương pháp nào, tuy nhiên, bạn phải cung cấp tài liệu làm bằng chứng rằng bùn tại cơ sở của bạn là không độc hại.

Ý định của câu hỏi là gì?

Bạn cần phải biết nếu có bất cứ chất độc hại hóa chất hoặc chất độc hại công nghiệp nào hiện có trong các hoạt động của bạn, và nếu có, thì bạn cần phải đảm bảo rằng bạn biết cách loại bỏ các chất độc hại này đúng cách.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Bùn cần phải được xử lý đúng cách thông qua đại lý được ủy quyền hoặc cơ sở phải được cấp giấy phép bởi ban quản lý ô nhiễm tại địa phương cấp phép để tiêu hủy nó trong các khuôn viên.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Một bản kiểm kê về số lượng và các loại bùn được tạo ra (không độc hại và độc hại)
  • Các phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy các thành phần không độc hại và độc hại (nếu áp dụng) đối với các loại bùn khác nhau
  • Tài liệu cho thấy các phương pháp dành cho việc tiêu hủy từng loại bùn
  • Đối với việc xử lý bên ngoài, các hóa đơn hoặc hồ sơ giao hàng xác nhận rằng các loại xử lý được chọn ở đây phản ánh điều đang được sử dụng trong thực tế
  • Nếu việc tiêu hủy được thực hiện thông qua việc chôn lấp, việc đốt ngoài trời, ủ phân, nhiên liệu pha trộn, hoặc làm phân bón được sử dụng cho đất, thì bùn phải được phân tích và ghi nhận là không độc hại và phù hợp đối với phương pháp tiêu hủy cụ thể đó.
  • Các giấy phép, nếu áp dụng cho một phương pháp xử lý cụ thể
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Có kiến thức chuyên sâu và cập nhật về các thành phần của bùn không? Bùn được phân tích như thế nào để đảm bảo nó được thải bỏ đúng cách?
  • Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có biết về các phương pháp tiêu hủy thích hợp cho từng loại bùn không?
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Địa điểm hoặc khu vực và quy trình của việc tiêu hủy bùn nếu đó là tại chỗ
  • Vui lòng hãy chụp ảnh

Tài liệu tải lên được đề xuất: a) Tài liệu chứng minh cơ sở của bạn xử lý nước thải tự hoại trước khi xả thải; b) Kế hoạch nâng cấp bể tự hoại lên phương pháp xử lý nước thải hiện đại.

 

Cơ sở của bạn có đào tạo cho tất cả các nhân viên liên quan về phương pháp xử lý chất thải gây thối không?

 • Có bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo?
 • Bạn có thường xuyên đào tạo nhân viên của mình không?

Cơ sở của bạn xả bể chứa tự hoại như thế nào sau khi đầy bể?

 • Miêu tả đích xả thải
 • Mô tả cách xử lý sau khi xả thải
 • Hãy tải lên tài liệu, nếu có

Bạn có kế hoạch nâng cấp bể chứa tự hoại lên phương án xử lý nước thải hiện đại hơn không?

Nước thải tự hoại phải được xử lý và tiêu hủy phù hợp để tránh làm ô nhiễm môi trường.

 

Cơ sở của bạn nên bắt đầu lập kế hoạch nâng cấp hệ thống bể chứa tự hoại sang hình thức xử lý hiện đại hơn để chứa chất thải ô nhiễm dài hạn, đúng cách. Bạn sẽ được thưởng một phần điểm nếu đang xử lý và tiêu hủy nước thải kỵ khí đúng cách nhưng chưa có kế hoạch nâng cấp lên hệ thống hiện đại.

 

Ý định của câu hỏi là gì?

Bạn cần phải biết nếu có bất cứ chất độc hại hóa học hoặc chất độc hại công nghiệp nào hiện có trong hoạt động của bạn, và nếu có, thì bạn cần phải đảm bảo rằng bạn loại bỏ các chất độc hại này đúng cách.

 

Nước thải tự hoại cần phải được xử lý đúng cách để tránh gây ô nhiễm môi trường. 

Nếu bạn không xử lý hoặc xả nước thải tự hoại của bạn một cách hợp lý, thì bạn sẽ giải phóng các chất độc hại ra môi trường.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các hình thức sử dụng nước sinh họat chẳng hạn như nước giặt, hóa chất lau sàn và chất tẩy điểm, những hóa chất khác dùng trong lau dọn có thể dẫn đến việc xả thải các hóa chất chịu sự quản lý và lượng coliform cao. Một cơ sở cần phải hiểu, theo dõi và tính toán nguy cơ có liên quan đến việc xả nước thải tự hoại theo các hoạt động dưới đây:

 1. Thiết lập một quy trình để đảm bảo rằng nước thải tự hoại được xử lý trước khi được xả.
 2. Bổ nhiệm một người có trách nhiệm để quản lý và giám sát nước thải tự hoại
 3. Hợp đồng với bên thứ ba được phê duyệt để dỡ bỏ các phần bên trong bể tự hoại và lưu giữ hồ sơ/hoá đơn xử lý

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Tài liệu (quy trình, sơ đồ trang thiết bị, các thủ tục, những người chịu trách nhiệm, v.v) mà địa điểm xử lý nước thải tự hoại trước khi được xả
 • Tài liệu mô tả cách thức bạn gỡ bỏ bể tự hoại và tiêu hủy chất thải khi đầy
 • Bất cứ giấy phép nào nếu được yêu cầu
 • Các hồ sơ/hóa đơn xử lý đối với việc gỡ bỏ các phần bên trong bể tự hoại nếu áp dụng
 • Một kế hoạch có giới hạn thời gian trong đó mô tả các chi tiết và các cột mốc cho cách mà bạn đang hoặc sẽ nâng cấp bể tự hoại của bạn theo phương pháp xử lý nước thải hiện đại hơn
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có thể mô tả những điều nước thải cụ thể nào được xử lý trong hệ thống tự hoại.
  • Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có thể mô tả cách thức mà địa điểm gỡ bỏ bể tự hoại sau khi bể đầy và có thể cho bạn biết khoảng bao lâu thì quy trình này được thực hiện một lần.
  • Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có thể mô tả nơi xả bể tự hoại được xử lý và/hoặc xử lý khi đã lấy ra khỏi bể.
  • Ban Quản lý có thể lên kế hoạch cho các kế hoạch nâng cấp của họ lên phương pháp xử lý nước thải hiện đại hơn và cung cấp khoảng thời gian để thực hiện việc này.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Chụp ảnh khu vực bể tự hoại và các đường ống dẫn nước thải
  • Các bức ảnh có khớp với các kế hoạch được cung cấp không?
  • Có bằng chứng nào về việc tiêu hủy không đúng cách đối với chất thải tự hoại hoặc các hệ thống tự hoại quá tải không? Nếu có, thì vui lòng ghi chú và chụp ảnh.

Một phần Điểm

 • Cũng giống như những điều được yêu cầu cho câu trả lời “có” ngoại trừ các kế hoạch về việc nâng cấp từ một hệ thống tự hoại.

Nước thải – Cấp độ 2

Câu hỏi

Bạn có đang báo cáo theo tiêu chuẩn này không?

 • Hướng dẫn Xử lý Nước thải ZDHC
 • BSR
 • IPE
 • Khách hàng/Nhãn hiệu
 • Nếu khác, thì vui lòng mô tả (không bao gồm luật pháp và quy định của địa phương)
 • Bạn đã kiểm tra và đạt tất cả thông số đề ra trong tiêu chuẩn chưa?
 • Các kết quả tham số của bạn có sẵn trên nền tảng của tiêu chuẩn không? (ví dụ Cổng thông tin ZDHC Gateway hoặc cơ sở dữ liệu IPE)

Nếu Hướng dẫn về Nước thải ZDHC đã được lựa chọn:

 • Kết quả kiểm tra của bạn cũng không cho thấy phát hiện nào về thông số trong Bảng 2A-N Nhóm Hóa chất?

Tải lên kết quả kiểm tra

Hoàn thành bảng thông số nếu được phát hiện

Ý định của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này nhằm để thể hiện hiệu suất hiện tại của cơ sở với chất lượng nước thải thông qua việc theo dõi và báo cáo các tiêu chuẩn về nước thải.  Các tiêu chuẩn được đề cập ở đây là các tiêu chuẩn ngành và mục đích là để cải thiện vượt quá sự tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương. 

Chất lượng nước thải của cơ sở của bạn trực tiếp liên quan đến tác động sinh thái và các chi phí hoạt động. Nó cũng liên quan trực tiếp đến sự tuân thủ tại một cơ sở cùng với các yêu cầu công bố tiềm năng cho sự minh bạch của tổ chức trong ngành công nghiệp.

Hướng dẫn về Nước thải ZDHC tùy chọn là gì?

Hướng dẫn về Nước thải ZDHC là một hướng dẫn TÙY CHỌN mà một số thương hiệu đang yêu cầu từ các khách hàng của họ. Nếu bạn chưa từng nghe nói về ZDHC từ các khách hàng của bạn, thì vui lòng bỏ qua tài liệu tham khảo này – bạn sẽ không bị phạt nếu bạn không trả lời cột cuối cùng trong bảng thông số này.

 

Chương trình Xả thải Không có Hóa chất Độc hại (ZDHC) là sự hợp tác của các thương hiệu, các chi nhánh của chuỗi giá trị và các cộng sự phát hành một Hướng dẫn về Nước thải ZDHC, đó là một yêu cầu được thống nhất về chất lượng nước thải cho toàn bộ ngành công nghiệp dệt may và giày dép. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về ZDHC, thì bạn có thể xem qua trang mạng và hướng dẫn của họ tại đây: https://www.roadmaptozero.com/about 

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

1) Báo cáo tất cả các thông số mà bạn đã phát hiện / vượt quá giới hạn theo các báo cáo kiểm tra được tạo ra bởi các phòng xét nghiệm bên thứ 3 được chấp thuận tạo trong năm trước hoặc từ các báo cáo theo dõi nội bộ. Chúng tôi chỉ đang tìm kiếm để thu thập thông tin về các vấn đề nước thải để ưu tiên hành động chứ không phải là khuyến khích báo cáo dữ liệu.

 • Chọn tiêu chuẩn được sử dụng
 • Nhập các kết quả cho các thông số không được đáp ứng (nhập số lượng và chọn đơn vị).
 • Nhập giới hạn được yêu cầu theo giấy phép hoặc tiêu chuẩn (ví dụ: các giới hạn được liệt kê trong Hướng dẫn về Nước thải ZDHC ở cấp độ Cơ sở)
 • Nếu bạn chọn Tiêu chuẩn Nước thải ZDHC, thì bạn sẽ được hỏi thêm một số câu hỏi KHÔNG ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM về việc các thông số thử nghiệm được liệt kê trong phần Hướng dẫn về Nước thải ZDHC đã được phát hiện trong báo cáo thử nghiệm Nước thải của địa điểm của bạn hay không. Lưu ý rằng việc thử nghiệm lượng nước vào cũng được khuyến nghị trong trường hợp phát hiện bất cứ thông số về chất khử độc nào.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Báo cáo kiểm tra nước thải cho thấy các thông số được theo dõi bởi cơ sở (Dòng thải được xử lý và dòng thải không được xử lý) phải được chuẩn bị sẵn. Đối với hướng dẫn về Nước thải ZDHC, việc kiểm tra nước thải phải được tiến hành theo tần suất, thông số kiểm tra, các giới hạn, phương pháp lấy mẫu và kiểm tra. Nên tải lên các báo cáo kiểm tra trên ZDHC Gateway – Mô-đun Nước thải.
  • Tài liệu cho thấy rằng các thông số đều được ghi lại và phân tích
  • Tài liệu quy trình mẫu
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Những nhân viên chủ chốt có biết về các điểm xả nước thải trong cơ sở không?
  • Có một cơ chế để các nhân viên xác định để quản lý khi nước thải không được xả đúng cách không?
  • Các nhân viên chủ chốt tham gia vào các quy trình mẫu có được đào tạo đúng cách không? Trong bao lâu?
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các hầm chứa/hố tiếp nhận nước thải có đang ở tình trạng tốt và toàn vẹn không?
  • Nước bề mặt/nước mưa có được thoát mà không bị nhiễm bẩn và tắc nghẽn không?
  • Các quy trình được thiết lập để quản lý nước thải/xả nước thải có đang được theo dõi không? (ví dụ như việc quản lý nước thải, các hoạt động, v.v)
  • Vui lòng cung cấp các hình ảnh cho từng bước xử lý của ETP

Tải lên: a)Tài liệu về yêu cầu hồ sơ chất lượng nước thải từ xưởng xử lý nước thải bên ngoài; b) Hồ sơ chất lượng nước thải của xưởng xử lý nước thải bên ngoài (nếu được cung cấp)

Điều quan trọng đó là cần chú ý xem có sự vi phạm chất lượng nước thải nào xảy ra ở xưởng xử lý nước thải không trong trường hợp cơ sở của bạn bị coi là góp phần gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù cơ sở của bạn không có thẩm quyền đối với nhà máy xử lý nước thải bên ngoài, hãy cung cấp bằng chứng về yêu cầu kết quả chất lượng nước thải của bạn nếu kết quả chất lượng đó không được cung cấp. Câu này này nhằm cung cấp cho bạn thêm thông tin trong trường hợp bạn có thể thực hiện bất kỳ hành động nào để hỗ trợ xưởng xử lý nước thải tiến hành xử lý và xả thải ra môi trường đúng cách.

 

Ý định của câu hỏi là gì?

 

Mục đích của câu hỏi này là tạo ra sự kết nối và trách nhiệm giải trình giữa cơ sở và nhà máy xử lý nước thải bên ngoài được ký hợp đồng để xử lý nước thải. Mục tiêu là cơ sở sẽ chủ động xác nhận nước thải của cơ sở phù hợp quy định và không chịu trách nhiệm xâm phạm môi trường. Bất kể kết quả trả lời thế nào từ nhà máy xử lý nước thải bên ngoài, nỗ lực chủ động từ cơ sở là điều đang được hỏi trong câu hỏi này.

 

Thông tin này rất hữu ích để hỗ trợ bạn hiểu được tình hình của bạn và xác định các yếu tố rủi ro và/hoặc các cơ hội để cải thiện.

 

Bằng cách yêu cầu các kết quả thử nghiệm chất lượng nước thải từ nhà máy xử lý bên ngoài, một cơ sở đảm bảo rằng nước thải được xử lý thường được xả ra từ cơ sở bên ngoài đó ra môi trường là tuân thủ, cùng với việc tuân thủ về việc xả thải của chính cơ sở của họ liên quan đến giấy phép giữa các nhà máy xử lý bên ngoài và cơ sở.

 

Mặc dù cơ sở của bạn không kiểm soát việc xử lý của bên thứ ba bên ngoài, nhưng điều quan trọng là phải biết bất cứ sự không tuân thủ nào và cơ sở có thể đang góp phần vào sự không tuân thủ ở mức độ nào. Ngoài ra, nếu địa điểm của bạn đang góp phần vào sự không tuân thủ, thì câu hỏi sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng cơ sở của bạn có một kế hoạch để hỗ trợ giải quyết vấn đề mà nó đang gây ra. Điều này đã được bao gồm trong Cấp độ 2 chứ không phải Cấp độ 1 vì một địa điểm có thể không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với việc xử lý bên ngoài hoặc nhìn thấy nó.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

 

Cơ sở của bạn sẽ nhận được điểm cho câu hỏi này miễn là bạn có thể cho thấy bằng chứng rằng bạn đã liên hệ với nhà máy xử lý nước thải bên ngoài để có được các báo cáo về chất lượng nước thải. Bạn  sẽ không bị phạt nếu nhà máy xử lý nước thải bên ngoài từ chối, miễn là bạn có thể cung cấp bằng chứng về yêu cầu và sự từ chối.

 

LƯU Ý: Nếu nhà máy xử lý nước thải bên thứ 3 đăng tải trực tuyến về nước thải của họ, thì nhà máy có thể trả lời “Có” cho câu hỏi này.

 

Đôi khi nhà máy xử lý nước thải bên ngoài có thể thiết lập một tiêu chuẩn cho cơ sở xả nước thải và tính phí nhiều hơn đối với cơ sở cho bất cứ thông số nào vượt quá. Nếu điều này áp dụng với địa điểm của bạn, thì vui lòng giải thích tình huống và đưa ra các ví dụ nếu có liên quan đến việc thu thập đánh giá chính xác từ cơ sở của bạn. Một giới hạn mềm không phải là một giới hạn của giấy phép nếu có liên quan đến một khoản phí trả thêm. Họ vẫn sẽ tuân thủ theo giấy phép của họ.

 

Nếu bạn đã yêu cầu các kết quả và nhận thấy rằng nhà máy xử lý nước thải của bên thứ 3 không tuân thủ với các giới hạn, thì vui lòng mô tả liệu cơ sở của bạn có góp phần vào sự không tuân thủ đó hay không. Nếu có, cơ sở của bạn đã giải quyết nó như thế nào? Nếu bạn đã yêu cầu các kết quả thử nghiệm, nhưng không nhận được chúng, thì hãy mô tả điều đã xảy ra.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu gần đây về yêu cầu của bạn để nhận được từ nhà máy xử lý nước thải bên ngoài các hồ sơ về chất lượng nước thải và/hoặc
  • Các hồ sơ gần đây về chất lượng của nhà máy xử lý nước thải bên ngoài (trong năm, nhưng tốt nhất là thường xuyên hơn) (nếu được cung cấp)
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Các nhân viên chủ chốt chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải giải thích các kết quả của các kết quả thử nghiệm chất lượng nước thải thu được từ nhà máy xử lý nước thải chung.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các kết quả lấy mẫu có phản ánh các điều kiện hoạt động của cơ sở không?

Nước thải – Cấp độ 3

Câu hỏi
 • Nhập tỷ lệ phần trăm nước thải được xử lý và tái sử dụng lại trong quy trình sản xuất

Tải lên được Đề xuất: a) Hồ sơ thể hiện quy trình tái chế khép kín (nước xử lý đến nước xử lý) và/hoặc b) Danh sách (các) thành tích về giảm thiểu nước theo vị trí lấy nước để tái chế HOẶC vị trí sử dụng nước tái chế.

Hãy trả lời là Có nếu bạn có sẵn cách xử lý nước thải để tái sử dụng và/hoặc tái chế nước thải sản xuất của bạn quay trở lại vào các quy trình sản xuất. Nước tái sử dụng và/hoặc tái chế phải được sử dụng trong các quy trình sản xuất – các sử dụng khác như tưới tiêu, nhà vệ sinh là không được tính. Công nghệ xử lý thực tế có thể bao gồm hóa chất hoặc sinh học ví dụ như lọc màng hoặc Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD).

Lưu ý về tính điểm:

 • Tái sử dụng/Tái chế từ 50% trở lên = toàn bộ điểm
 • Không hoặc không biết = 0 điểm

Ý định của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này chú trọng vào việc khuyến khích công nghệ tân tiến cần thiết cho việc tái sử dụng/tái chế và giảm bớt việc tiêu thụ ngọt tổng thể.

Công nghệ này gần như loại bỏ việc lấy nước ngọt cho các quy trình sản xuất.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Khi nước thải từ một quy trình nhất định không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng cho một quy trình khác, thì nó thường chỉ đơn giản là được xử lý và xả ra. Nếu thay vào đó, một cơ sở xử lý nước thải này (về mặt hóa học hoặc sinh học) để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cho một quy trình khác trong cơ sở đó, thì nó sẽ được coi là tái sử dụng/tái chế nước. Ngoài việc tối ưu hóa quy trình để đảm bảo mọi quy trình đạt hiệu quả nhất có thể, thì việc tái chế và tái sử dụng nước là cơ chế phổ biến nhất để giảm lượng sử dụng nước ngọt. Để tái sử dụng, nước thải từ một quy trình vẫn có thể đáp ứng các tiêu chí về chất lượng để sử dụng trong một quy trình thứ hai mà không cần xử lý bổ sung. Việc sử dụng cùng lượng nước nhiều lần giúp làm giảm nhu cầu nước ngọt trong quy trình thứ hai.

Tái chế 100% tổng lượng nước sử dụng trong một cơ sở là khép kín. Điều này có nghĩa là không cần sử dụng một lượng nước ngọt đáng kể để vận hành cơ sở ngoại trừ việc mất nước tự nhiên ví dụ như bốc hơi. Các công nghệ Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD) bao gồm các bước ví dụ như xử lý sơ bộ, bay hơi và kết tinh tạo điều kiện cho việc phục hồi và tái sử dụng toàn bộ nước thải.

Một cơ sở xử lý nước thải bằng các công nghệ Thẩm thấu ngược (RO) và lọc nano và tái sử dụng 80% nước thải nhưng nước bỏ đi khỏi màng lọc được chuyển đến ETP ngoài cơ sở không được xem là ZLD vì TDS của nước bị loại bỏ từ công nghệ màng lọc được xem là độc hại hơn nước xả thải thông thường.

Nước này phải được tái sử dụng lại để làm nước xử lý. Các việc sử dụng khác như tưới tiêu và nhà vệ sinh không được bao gồm.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Cơ sở có thể chứng minh thông qua hồ sơ lưu trữ được ghi nhận rằng họ tái sử dụng và/hoặc tái chế nước thải sản xuất làm nước sử dụng trong sản xuất. Vui lòng xem lại tài liệu trong phần Nước để đánh giá liệu xem liệu các tỷ lệ phần trăm được cung cấp ở đây có chính xác hay không dựa trên việc lấy nước và cân bằng nước (nếu áp dụng)
  • Danh sách những thành tích về việc giảm nước theo:
   • vị trí nơi nước được thu thập để tái chế
   • vị trí nơi nước tái chế được sử dụng
   • lưu đồ của quy trình tái chế
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý và các nhân viên có trách nhiệm có thể mô tả/thể hiện cách thức nước thải được tái sử dụng và/hoặc tái chế làm nước sử dụng trong sản xuất.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Quan sát thiết bị tại chỗ cho việc tái sử dụng/tái chế của nước xử lý
  • Các mô tả chi tiết về trang thiết bị (chức năng, các lợi ích đối với việc tiêu thụ nước, tuổi thọ máy móc, bảo trì, v.v.)
  • Vui lòng chụp một bức ảnh về trang thiết bị
  • Xác nhận rằng tất cả nước thải loại ra đều phải qua xử lý (như được ghi trong các câu hỏi trước ở trên) trước khi xả thải